Dataset Preview
Viewer
The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
The dataset generation failed because of a cast error
Error code:  DatasetGenerationCastError
Exception:  DatasetGenerationCastError
Message:   An error occurred while generating the dataset

All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 missing columns ({'url'})

This happened while the csv dataset builder was generating data using

hf://datasets/dsfsi/za-isizulu-siswati-news/siswati-titles-all-categories.csv (at revision d30b47516fba0cf08b41d685aee6e1b133269ea7)

Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)
Traceback:  Traceback (most recent call last):
        File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2011, in _prepare_split_single
         writer.write_table(table)
        File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/arrow_writer.py", line 585, in write_table
         pa_table = table_cast(pa_table, self._schema)
        File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2302, in table_cast
         return cast_table_to_schema(table, schema)
        File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/table.py", line 2256, in cast_table_to_schema
         raise CastError(
       datasets.table.CastError: Couldn't cast
       id: int64
       title: string
       label: string
       -- schema metadata --
       pandas: '{"index_columns": [{"kind": "range", "name": null, "start": 0, "' + 581
       to
       {'id': Value(dtype='int64', id=None), 'title': Value(dtype='string', id=None), 'label': Value(dtype='string', id=None), 'url': Value(dtype='string', id=None)}
       because column names don't match
       
       During handling of the above exception, another exception occurred:
       
       Traceback (most recent call last):
        File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 1321, in compute_config_parquet_and_info_response
         parquet_operations = convert_to_parquet(builder)
        File "/src/services/worker/src/worker/job_runners/config/parquet_and_info.py", line 935, in convert_to_parquet
         builder.download_and_prepare(
        File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1027, in download_and_prepare
         self._download_and_prepare(
        File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1122, in _download_and_prepare
         self._prepare_split(split_generator, **prepare_split_kwargs)
        File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 1882, in _prepare_split
         for job_id, done, content in self._prepare_split_single(
        File "/src/services/worker/.venv/lib/python3.9/site-packages/datasets/builder.py", line 2013, in _prepare_split_single
         raise DatasetGenerationCastError.from_cast_error(
       datasets.exceptions.DatasetGenerationCastError: An error occurred while generating the dataset
       
       All the data files must have the same columns, but at some point there are 1 missing columns ({'url'})
       
       This happened while the csv dataset builder was generating data using
       
       hf://datasets/dsfsi/za-isizulu-siswati-news/siswati-titles-all-categories.csv (at revision d30b47516fba0cf08b41d685aee6e1b133269ea7)
       
       Please either edit the data files to have matching columns, or separate them into different configurations (see docs at https://hf.co/docs/hub/datasets-manual-configuration#multiple-configurations)

Need help to make the dataset viewer work? Open a discussion for direct support.

id
int64
title
string
label
string
url
string
0
uyazethemba umfundi odlule ebunzimeni
economy, business and finance
http://www.iol.co.za/isolezwe/uyazethemba-umfundi-odlule-ebunzimeni-2088866
1
akulungiswe isimo kungakonakali mbeki
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/akulungiswe-isimo-kungakonakali-mbeki-2088850
2
ubukhazikhazi kushadelwa u kg
lifestyle and leisure
http://www.iol.co.za/isolezwe/ubukhazikhazi-kushadelwa-u-kg-2089854
3
ubezivikela oshise iphoyisa ngepharishi
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/ubezivikela-oshise-iphoyisa-ngepharishi-2078609
4
zingase ziwushaye kuminnie dlamini
arts, culture, entertainment and media
http://www.iol.co.za/isolezwe/zingase-ziwushaye-kuminnie-dlamini-2096195
5
isenzo sokhozi sikhalise abaculi
arts, culture, entertainment and media
http://www.iol.co.za/isolezwe/isenzo-sokhozi-sikhalise-abaculi-2096439
6
ubegadiwe kokasfiso owemoto ka
religion and belief
http://www.iol.co.za/isolezwe/ubegadiwe-kokasfiso-owemoto-ka-r19m-2096179
7
ukatsande ukhule esebenza epulazini
sport
http://www.iol.co.za/isolezwe/ukatsande-ukhule-esebenza-epulazini-2096096
8
utinkler uncoma abadlali ngokuzimisela
sport
http://www.iol.co.za/isolezwe/utinkler-uncoma-abadlali-ngokuzimisela-2096187
9
i popcru ikhathazekile ngezokuphepha emajele
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/i-popcru-ikhathazekile-ngezokuphepha-emajele-7285814
10
ezokungcebeleka/utrevor noah nengxoxo ekhethekile nobarack obama
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/ezokungcebeleka/utrevor-noah-nengxoxo-ekhethekile-nobarack-obama-2096189
11
bevile ku ababhubhe ezingozini
disaster, accident and emergency incident
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/bevile-ku-800-ababhubhe-ezingozini-7285763
12
sebeshaywe ngesithende abaholi benfp
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/sebeshaywe-ngesithende-abaholi-benfp-7285810
13
ezemidlalo/abamethusi abadlali abaziwayo
sport
http://www.iol.co.za/isolezwe/ezemidlalo/abamethusi-abadlali-abaziwayo-2096446
14
ushadise amadodakazi kanye kanye
religion and belief
http://www.iol.co.za/isolezwe/ushadise-amadodakazi-kanye-kanye-2095836
15
kube mnyama kwezimnyama
sport
http://www.iol.co.za/isolezwe/kube-mnyama-kwezimnyama-2096313
16
kusenele isiboshwa sodumo lokweqa emajele
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kusenele-isiboshwa-sodumo-lokweqa-emajele-7286153
17
wayengumfundi oqotho unoma
arts, culture, entertainment and media
http://www.iol.co.za/isolezwe/wayengumfundi-oqotho-unoma-2095009
18
i anc iphawula ngecala likagordhan
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/i-anc-iphawula-ngecala-likagordhan-2078975
19
udu boiz uqopha nomrepha wase us
arts, culture, entertainment and media
http://www.iol.co.za/isolezwe/udu-boiz-uqopha-nomrepha-wase-us-2078960
20
akukho uzuma angakuxolisela anc
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/akukho-uzuma-angakuxolisela-anc-2078970
21
udutshulwe esontweni umfundisi
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/udutshulwe-esontweni-umfundisi-2078968
22
uzuma usola umadonsela ngokuhambisa ngesinxele
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/uzuma-usola-umadonsela-ngokuhambisa-ngesinxele-2078624
23
sihlaziya umnotho kusazobhimba impela uma kukhulunywa ngezomnotho
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/sihlaziya-umnotho-kusazobhimba-impela-uma-kukhulunywa-ngezomnotho-7377728
24
uphuze owokukhipha idliso washona
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uphuze-owokukhipha-idliso-washona-7489986
25
umalema ukhwele wadilika kuzuma
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/umalema-ukhwele-wadilika-kuzuma-7356195
26
abatokile bashaye abashushisi ngezihlalo
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/abatokile-bashaye-abashushisi-ngezihlalo-7490702
27
uhleka yedwa unina wesiboshwa esiyisiqengqe
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uhleka-yedwa-unina-wesiboshwa-esiyisiqengqe-7404427
28
usesitokisini osolwa ngokubulala usana
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/usesitokisini-osolwa-ngokubulala-usana-7355174
29
isixakaxaka ibandla libanga imali kamotsepe
religion and belief
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/isixakaxaka-ibandla-libanga-imali-kamotsepe-7410356
30
umkhize uphika ukuthi ufuna esokuba yiphini likaramaphosa
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/umkhize-uphika-ukuthi-ufuna-esokuba-yiphini-likaramaphosa-7377587
31
ushone ebalisa ulundi ngesithombe sakhe egula
arts, culture, entertainment and media
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ushone-ebalisa-ulundi-ngesithombe-sakhe-egula-7542534
32
kugxekwe oshuthe eselibeni likancwane
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kugxekwe-oshuthe-eselibeni-likancwane-7501559
33
wenze ezibukwayo owafeyila matric ngo
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/wenze-ezibukwayo-owafeyila---matric-ngo-2010-7349814
34
uvalo kubulawa indodana yenduna ebisongelwa
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uvalo-kubulawa-indodana-yenduna-ebisongelwa-7558290
35
ubebaleka owengozi yabafundi
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ubebaleka-owengozi-yabafundi-7385300
36
uyaxolisa ohlale ethuneni likancwane
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uyaxolisa-ohlale-ethuneni-likancwane-7509486
37
bagcwale isibhedlela abangu abadle inyama yenkomo
health
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/bagcwale-isibhedlela-abangu-50-abadle-inyama-yenkomo-7549022
38
ukujiya kocansi nenselelo kubefundisi
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ukujiya-kocansi-nenselelo-kubefundisi-7433047
39
uqophe igama lakhe emlandweni wesikole ku matric
education
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uqophe-igama-lakhe-emlandweni-wesikole-ku-matric-7349901
40
uyofundela ubudokotela obelusa izinkomo
education
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uyofundela-ubudokotela-obelusa-izinkomo-7355256
41
itwetwe ngodlame eglebelands
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/itwetwe-ngodlame-eglebelands-7510261
42
ama aquarian angabantu babantu
education
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ama-aquarian-angabantu-babantu-7510480
43
umhlaziyi ubona uradebe ekulungele ukuba wumengameli
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/umhlaziyi-ubona-uradebe-ekulungele-ukuba-wumengameli-7483231
44
unqaba inhlawulo ngodlwenguliwe
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/unqaba-inhlawulo-ngodlwenguliwe-7544042
45
akafunwa endaweni osolwa ngokucwasa
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/akafunwa-endaweni-osolwa-ngokucwasa-7385354
46
aseqalile ukudayisa amasheya kareddy
economy, business and finance
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/aseqalile-ukudayisa-amasheya-kareddy-7512270
47
ayaphela amanzi kwezakhele owetheku
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ayaphela-amanzi-kwezakhele-owetheku-7490713
48
uvuke isha imoto yakhe umdlali webucs
sport
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uvuke-isha-imoto-yakhe-umdlali-webucs-7325665
49
umsindonge anc awukapheli
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/umsindonge-anc-awukapheli-7558725
50
kuxwayiswa abazongena enyuvesi nonyaka
education
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kuxwayiswa-abazongena-enyuvesi-nonyaka-7325672
51
ngicela uqhubinja angifake ohlwini lwabantu azobondla ngeso lika volovolo
arts, culture, entertainment and media
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ngicela-uqhubinja-angifake-ohlwini-lwabantu-azobondla---ngeso-lika-volovolo-7501550
52
inceku ephuzisa abantu amafutha ezimoto
religion and belief
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/inceku-ephuzisa-abantu-amafutha-ezimoto-7433031
53
usola osonhlalakahle owaphucwa izingane
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/usola-osonhlalakahle-owaphucwa-izingane-7558580
54
i ancyl ixolisile ngekusho ngogordhan
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/i-ancyl-ixolisile-ngekusho-ngogordhan-7501415
55
ugqugquzela abanye ngencwadi
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ugqugquzela-abanye-ngencwadi-7811169
56
basola amaphoyisa kufa usomatekisi
crime, law and justice
http://www.isolezwe.co.za/izindaba/basola-amaphoyisa-kufa-usomatekisi-16522268
57
uvule isikhungo sokwelapha esihlukile
health
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uvule-isikhungo-sokwelapha-esihlukile-7518634
58
kuvulwe kabi kushona izingane ezine engozini
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kuvulwe-kabi-kushona-izingane-ezine-engozini-7385297
59
odokotela bantula imisebenzi ekzn
health
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/odokotela-bantula-imisebenzi-ekzn-7410455
60
ujika nelanga obezofunda edut
education
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ujika-nelanga-obezofunda-edut-7846172
61
kushe imizi emlaza ngenxa yobulelesi
conflict, war and peace
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kushe-imizi-emlaza-ngenxa-yobulelesi-7952970
62
isikhwele isosha libulala umlamu
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/isikhwele-isosha-libulala-umlamu-7575016
63
baceba ukuduba imidlalo yebucs
sport
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/baceba-ukuduba-imidlalo-yebucs-7751289
64
abantu abazilungiselele ngoba intela ingase inyuke ungoti
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/abantu-abazilungiselele-ngoba-intela-ingase-inyuke---ungoti-7807037
65
ugwetshiwe umkhulu obedlwengula abazukulu
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ugwetshiwe-umkhulu-obedlwengula-abazukulu-7584833
66
kusuke konakele uma ungachami
health
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kusuke-konakele-uma-ungachami-7972421
67
igoqiwe imicimbi yombutho wamasosha
human interest
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/igoqiwe-imicimbi-yombutho-wamasosha-7875245
68
ubolele ekhaya labantu abadala
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ubolele-ekhaya-labantu-abadala-7647597
69
usola amaphoyisa umndeni wowasikwa amabele
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/usola-amaphoyisa-umndeni-wowasikwa-amabele-7663597
70
bayanda abesifazane abalala nendoda zisuka
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/bayanda-abesifazane-abalala-nendoda-zisuka-7679775
71
kuvuke iminjunju uyise edubula abafowabo
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kuvuke-iminjunju-uyise-edubula-abafowabo-7874349
72
ukhala ngomsamu olahlwe elokudlwengula
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ukhala-ngomsamu-olahlwe-elokudlwengula-7584859
73
isexwayiso kubantu ngamabhanoyi
economy, business and finance
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/isexwayiso-kubantu-ngamabhanoyi-7584820
74
imukelwe ngo elethu imali ugordhan ayabele i ecd
education
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/imukelwe-ngo-elethu-imali-ugordhan-ayabele-i-ecd-7925782
75
owe anc ugoloza nehhovisi lomphakathi
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/owe-anc-ugoloza-nehhovisi-lomphakathi-7639114
76
lingase livalwe ibhishi labanqunu
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/lingase-livalwe-ibhishi-labanqunu-7926148
77
bafuna ajeze obengungqongqoshe
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/bafuna-ajeze-obengungqongqoshe-7584974
78
kusenezithiyo kuleli ekuhushuleni isisu
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kusenezithiyo-kuleli-ekuhushuleni-isisu-7860013
79
alokhu evaliwe amathuna eseventini
human interest
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/alokhu-evaliwe-amathuna-eseventini-7638949
80
i anc ifuna kuhlakazwe izifundazwe
politics
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/i-anc-ifuna-kuhlakazwe-izifundazwe-7832086
81
udubule amadodana ngoba kubangwa ugandaganda
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/udubule-amadodana-ngoba-kubangwa-ugandaganda-7859170
82
alichume isiko lokufunda ebantwini
education
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/alichume-isiko-lokufunda-ebantwini-7894893
83
isabelo sezimali sihlasela ukungalingani ezweni
economy, business and finance
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/isabelo-sezimali-sihlasela-ukungalingani-ezweni-7937717
84
isibalo sabaxhaswe yinsfas
education
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/isibalo-sabaxhaswe-yinsfas-7832076
85
uphume engenamyocu engozini
disaster, accident and emergency incident
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/uphume-engenamyocu-engozini-7575275
86
umthengi unelungelo lokukhala ngolimi lwakhe
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/umthengi-unelungelo-lokukhala-ngolimi-lwakhe-7639118
87
wenze ingozi ebalekela osomatekisi
disaster, accident and emergency incident
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/wenze-ingozi-ebalekela-osomatekisi-7639116
88
ukugxamalaza kwezikhulu zepsl kuyinkinga enkulu ebholeni lakithi
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ukugxamalaza-kwezikhulu-zepsl-kuyinkinga-enkulu-ebholeni-lakithi-7832072
89
gwema ukuhlanza ubusonsukuzonke ngezihlanzabuso
health
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/gwema-ukuhlanza-ubusonsukuzonke-ngezihlanzabuso-7769415
90
kulimale umfundi empini yezigceme
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kulimale-umfundi-empini-yezigceme-7846486
91
ubhuquza ekhaya umfundi oxoshelwe ukuba yisitabane
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ubhuquza-ekhaya-umfundi-oxoshelwe-ukuba-yisitabane-7663566
92
ugwazwe yizigebengu zifuna iselula
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ugwazwe-yizigebengu-zifuna-iselula-7752874
93
sehlise ulaka isishingishane esingudineo
weather
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/sehlise-ulaka-isishingishane-esingudineo-7832092
94
ezinye izinyathelo kolomfundi owaxoshelwa ubutabane
society
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ezinye-izinyathelo-kolomfundi-owaxoshelwa-ubutabane-7751949
95
imqoka inkululeko kuma aquarian
religion and belief
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/imqoka-inkululeko-kuma-aquarian-7682595
96
ifindo lomshado ngeke lisombulule inkinga yomuntu
human interest
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ifindo-lomshado-ngeke-lisombulule-inkinga-yomuntu-7788676
97
imeya nohlelo lokulwa namaphara
labour
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/imeya-nohlelo-lokulwa-namaphara-7894894
98
kuqhume iqupha kubangwa izevatho
crime, law and justice
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/kuqhume-iqupha-kubangwa-izevatho-7712969
99
ubabaza umoya wobumbano umaluleka
sport
http://www.iol.co.za/isolezwe/izindaba/ubabaza-umoya-wobumbano-umaluleka-7769409
End of preview.

IsiZulu News (articles and headlines) and Siswati News (headlines) Corpora - za-isizulu-siswati-news-2022

DOI arXiv

About Dataset

Dataset for both isiZulu news (articles and headlines) and Siswati news headlines. Process included scraping the data from internet, from Isolezwe news website http://www.isolezwe.co.za and public posts from the SABC news LigwalagwalaFM Facebook page https://www.facebook.com/ligwalagwalafm/ respectively.

The obtained datasets are isiZulu news articles, isiZulu news headlines, and Siswati news headlines.

Post data collection the datasets were then sent to annotators, and they were sent back after the annotation process. The datasets contain special characters, some English words and characters that are not ASCII encoded which must be removed prior to model training. The aim of these three datasets is to create a baseline news categorisation model for the two South African low resources languages i.e. isiZulu and Siswati.

For categorisation, we use high level IPTC NewsCodes as categories. You can view the news categories here data/news-categories-iptc-newscodes.csv

The datasets were found to have class categories with very few observations, hence the class categories which have less than 35 observations were removed for isiZulu and less 6 observations for Siswati.

The dataset has both full category data as well as reduced category data.

Please see the data-statement.md for full dataset information.

Online Repository link

Authors

 • Andani Madodonga
 • Vukosi Marivate - @vukosi
 • Matthew Adendorff

See also the list of contributors who participated in this project.

Citation

Citation:

@article{Madodonga_Marivate_Adendorff_2023, title={Izindaba-Tindzaba: Machine learning news categorisation for Long and Short Text for isiZulu and Siswati}, volume={4}, url={https://upjournals.up.ac.za/index.php/dhasa/article/view/4449}, DOI={10.55492/dhasa.v4i01.4449}, author={Madodonga, Andani and Marivate, Vukosi and Adendorff, Matthew}, year={2023}, month={Jan.} }

License

Data is Licensed under CC 4.0 BY SA

Downloads last month
4
Edit dataset card