Dataset Preview
Go to dataset viewer
sent_id (string)text (string)tok_ids (sequence)tokens (sequence)lemmas (sequence)pos_tags (sequence)morph_tags (sequence)dep_ids (sequence)dep_labels (sequence)ner_tags (sequence)
"train-v2-0 "
"På fredag har SID inviteret til reception i SID-huset i anledning af at formanden Kjeld Christensen går ind i de glade tressere. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ]
[ "På", "fredag", "har", "SID", "inviteret", "til", "reception", "i", "SID-huset", "i", "anledning", "af", "at", "formanden", "Kjeld", "Christensen", "går", "ind", "i", "de", "glade", "tressere", "." ]
[ "på", "fredag", "have", "SiD", "invitere", "til", "reception", "i", "SID-hus", "i", "anledning", "af", "at", "formand", "Kjeld", "Christensen", "gå", "ind", "i", "den", "glad", "tresser", "." ]
[ 11, 12, 5, 7, 3, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 16, 12, 7, 7, 3, 9, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 5, 5, 5, 0, 7, 5, 9, 7, 11, 7, 17, 17, 17, 14, 15, 11, 17, 22, 22, 22, 18, 5 ]
[ 35, 16, 28, 33, 19, 35, 16, 35, 18, 35, 18, 1, 1, 33, 22, 12, 32, 11, 35, 10, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-1 "
"Eller slet og ret tykke og fede i mere eller mindre grad, som en enkelt udtrykker det. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Eller", "slet", "og", "ret", "tykke", "og", "fede", "i", "mere", "eller", "mindre", "grad", ",", "som", "en", "enkelt", "udtrykker", "det", "." ]
[ "eller", "slet", "og", "ret", "tyk", "og", "fed", "i", "meget", "eller", "lille", "grad", ",", "som", "en", "enkelt", "udtrykke", "det", "." ]
[ 1, 9, 1, 9, 6, 1, 6, 11, 6, 1, 6, 12, 10, 2, 14, 6, 3, 2, 10 ]
[ "_", "_", "_", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Cmp|Number=Sing", "_", "Degree=Cmp", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 7, 5, 4, 2, 0, 7, 5, 9, 5, 11, 9, 9, 5, 17, 16, 17, 5, 17, 5 ]
[ 31, 26, 31, 17, 19, 31, 17, 35, 16, 31, 17, 16, 34, 16, 10, 33, 20, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-2 "
"Under rejser og ophold i udlandet følger sygeplejersker og hjælpere med. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "Under", "rejser", "og", "ophold", "i", "udlandet", "følger", "sygeplejersker", "og", "hjælpere", "med", "." ]
[ "under", "rejse", "og", "ophold", "i", "udland", "følge", "sygeplejerske", "og", "hjælper", "med", "." ]
[ 11, 12, 1, 12, 11, 12, 3, 12, 1, 12, 9, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_" ]
[ 2, 7, 4, 2, 6, 2, 0, 7, 10, 8, 7, 7 ]
[ 35, 16, 31, 17, 35, 18, 19, 33, 31, 17, 4, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-3 "
"Hele det smukt restaurerede hus vrimler med børn - Elise Gug har selv tre - og andelsforeningen er så glad for selskabeligt samvær, at den har egen café og festlokale. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ]
[ "Hele", "det", "smukt", "restaurerede", "hus", "vrimler", "med", "børn", "-", "Elise", "Gug", "har", "selv", "tre", "-", "og", "andelsforeningen", "er", "så", "glad", "for", "selskabeligt", "samvær", ",", "at", "den", "har", "egen", "café", "og", "festlokale", "." ]
[ "hel", "den", "smukt", "restaurere", "hus", "vrimle", "med", "barn", "-", "Elise", "Gug", "have", "selv", "tre", "-", "og", "andelsforening", "være", "så", "glad", "for", "selskabelig", "samvær", ",", "at", "den", "have", "egen", "café", "og", "festlokale", "." ]
[ 6, 14, 9, 3, 12, 3, 11, 12, 10, 7, 7, 3, 2, 0, 10, 1, 12, 5, 9, 6, 11, 6, 12, 10, 16, 2, 3, 6, 12, 1, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Def|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PronType=Dem", "NumType=Card", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 5, 5, 4, 5, 6, 0, 8, 6, 8, 12, 10, 8, 12, 12, 12, 20, 20, 20, 20, 6, 23, 23, 20, 20, 27, 27, 19, 29, 27, 31, 29, 6 ]
[ 30, 10, 26, 30, 33, 19, 35, 16, 34, 33, 12, 20, 16, 8, 34, 31, 33, 14, 26, 17, 35, 30, 16, 34, 1, 33, 32, 30, 8, 31, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-4 "
"Hun er selv på femte år lykkeligt gift med sin socialdemokratiske partifælle, Mogens Lykketoft. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ]
[ "Hun", "er", "selv", "på", "femte", "år", "lykkeligt", "gift", "med", "sin", "socialdemokratiske", "partifælle", ",", "Mogens", "Lykketoft", "." ]
[ "hun", "være", "selv", "på", "femte", "år", "lykkeligt", "gift", "med", "sin", "socialdemokratisk", "partifælle", ",", "Mogens", "Lykketoft", "." ]
[ 2, 5, 2, 11, 6, 12, 9, 6, 11, 14, 6, 12, 10, 7, 7, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PronType=Dem", "AdpType=Prep", "NumType=Ord", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "_", "_" ]
[ 8, 8, 8, 6, 6, 8, 8, 0, 12, 12, 12, 8, 12, 12, 14, 8 ]
[ 33, 14, 16, 35, 30, 16, 26, 19, 35, 10, 30, 16, 34, 18, 12, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 1, 2, 0 ]
"train-v2-5 "
"I 1983 ville en mand have navneforandring til Werwolf, men det fik han ikke lov til, for det betragtes som upassende og anstødeligt. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ]
[ "I", "1983", "ville", "en", "mand", "have", "navneforandring", "til", "Werwolf", ",", "men", "det", "fik", "han", "ikke", "lov", "til", ",", "for", "det", "betragtes", "som", "upassende", "og", "anstødeligt", "." ]
[ "i", "1983", "ville", "en", "mand", "have", "navneforandring", "til", "Werwolf", ",", "men", "det", "få", "han", "ikke", "lov", "til", ",", "for", "det", "betragte", "som", "upassende", "og", "anstødelig", "." ]
[ 11, 0, 5, 14, 12, 3, 12, 11, 7, 10, 1, 2, 3, 2, 9, 12, 11, 10, 1, 2, 3, 11, 6, 1, 6, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "AdpType=Prep", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass", "PartType=Inf", "Degree=Pos", "_", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 6, 6, 5, 6, 0, 6, 9, 7, 13, 13, 16, 6, 13, 13, 13, 12, 13, 13, 21, 13, 23, 21, 25, 23, 6 ]
[ 35, 2, 28, 10, 33, 19, 8, 35, 18, 34, 31, 18, 17, 33, 26, 8, 35, 34, 9, 33, 9, 35, 30, 31, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-6 "
"Bare ikke i år, advarer lægerne "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
[ "Bare", "ikke", "i", "år", ",", "advarer", "lægerne" ]
[ "bare", "ikke", "i", "år", ",", "advare", "læge" ]
[ 9, 9, 11, 12, 10, 3, 12 ]
[ "_", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur" ]
[ 2, 3, 6, 3, 3, 0, 6 ]
[ 26, 26, 4, 23, 34, 19, 33 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-7 "
"Kopieret "
[ 1 ]
[ "Kopieret" ]
[ "kopiere" ]
[ 3 ]
[ "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part" ]
[ 0 ]
[ 19 ]
[ 0 ]
"train-v2-8 "
"Når forløbet i kommunalt regi slutter til december, håber hun, at hendes og mandens firma er vokset stort nok til, at hun kan blive ansat på fuld tid. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ]
[ "Når", "forløbet", "i", "kommunalt", "regi", "slutter", "til", "december", ",", "håber", "hun", ",", "at", "hendes", "og", "mandens", "firma", "er", "vokset", "stort", "nok", "til", ",", "at", "hun", "kan", "blive", "ansat", "på", "fuld", "tid", "." ]
[ "når", "forløb", "i", "kommunal", "regi", "slutte", "til", "december", ",", "håbe", "hun", ",", "at", "hendes", "og", "mand", "firma", "være", "vokse", "stor", "nok", "til", ",", "at", "hun", "kunne", "blive", "ansætte", "på", "fuld", "tid", "." ]
[ 16, 12, 11, 6, 12, 3, 11, 12, 10, 3, 2, 10, 16, 14, 1, 12, 12, 5, 3, 6, 9, 11, 10, 16, 2, 5, 5, 3, 11, 6, 12, 10 ]
[ "_", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "_", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "AdpType=Prep", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 6, 6, 5, 5, 2, 10, 8, 6, 6, 0, 10, 10, 19, 17, 17, 19, 16, 19, 10, 19, 20, 28, 22, 28, 28, 28, 28, 21, 31, 31, 28, 10 ]
[ 1, 33, 35, 30, 18, 26, 35, 16, 34, 19, 33, 34, 1, 10, 9, 33, 17, 28, 29, 30, 26, 1, 34, 1, 33, 28, 28, 32, 35, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-9 "
"Den enestående bil vandt i denne specielle disciplin i konkurrence med 73 andre specialbyggede biler på Silverstone-banen i Storbritannien. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "Den", "enestående", "bil", "vandt", "i", "denne", "specielle", "disciplin", "i", "konkurrence", "med", "73", "andre", "specialbyggede", "biler", "på", "Silverstone-banen", "i", "Storbritannien", "." ]
[ "den", "enestående", "bil", "vinde", "i", "denne", "speciel", "disciplin", "i", "konkurrence", "med", "73", "anden", "specialbygget", "bil", "på", "Silverstone-bane", "i", "Storbritannien", "." ]
[ 14, 6, 12, 3, 11, 14, 6, 12, 11, 12, 11, 0, 14, 6, 12, 11, 12, 11, 7, 10 ]
[ "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Number=Plur|PronType=Ind", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_" ]
[ 3, 3, 4, 0, 8, 8, 8, 4, 10, 4, 15, 15, 15, 15, 10, 17, 4, 19, 17, 4 ]
[ 10, 30, 33, 19, 35, 10, 30, 16, 35, 16, 35, 2, 10, 30, 18, 35, 16, 35, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 5, 0 ]
"train-v2-10 "
"Steen Gade siger, at SF ikke kan gå med til fælles forsvar, den økonomisk-monetære union, unionsborgerskab og dele af det retslige samarbejde. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ]
[ "Steen", "Gade", "siger", ",", "at", "SF", "ikke", "kan", "gå", "med", "til", "fælles", "forsvar", ",", "den", "økonomisk-monetære", "union", ",", "unionsborgerskab", "og", "dele", "af", "det", "retslige", "samarbejde", "." ]
[ "Steen", "Gade", "sige", ",", "at", "SF", "ikke", "kunne", "gå", "med", "til", "fælles", "forsvar", ",", "den", "økonomisk-monetær", "union", ",", "unionsborgerskab", "og", "del", "af", "den", "retslig", "samarbejde", "." ]
[ 7, 7, 3, 10, 16, 7, 9, 5, 3, 9, 11, 6, 12, 10, 14, 6, 12, 10, 12, 1, 12, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 1, 0, 3, 9, 9, 9, 9, 3, 9, 13, 13, 10, 17, 17, 17, 13, 19, 13, 21, 13, 25, 25, 25, 21, 3 ]
[ 33, 12, 19, 34, 1, 33, 26, 28, 29, 4, 35, 30, 16, 34, 10, 30, 17, 34, 17, 31, 17, 35, 10, 30, 18, 34 ]
[ 1, 2, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-11 "
"En anden satte ild til sig selv. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
[ "En", "anden", "satte", "ild", "til", "sig", "selv", "." ]
[ "en", "anden", "sætte", "ild", "til", "sig", "selv", "." ]
[ 2, 2, 3, 12, 11, 2, 2, 10 ]
[ "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "PronType=Dem", "_" ]
[ 3, 1, 0, 3, 6, 3, 6, 3 ]
[ 33, 18, 19, 8, 35, 16, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-12 "
"Det er Peter Elmegaard, der sørger for at købe skoene hjem og står i butikken til hverdag. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Det", "er", "Peter", "Elmegaard", ",", "der", "sørger", "for", "at", "købe", "skoene", "hjem", "og", "står", "i", "butikken", "til", "hverdag", "." ]
[ "det", "være", "Peter", "Elmegaard", ",", "der", "sørge", "for", "at", "købe", "sko", "hjem", "og", "stå", "i", "butik", "til", "hverdag", "." ]
[ 2, 5, 7, 7, 10, 2, 3, 11, 8, 3, 12, 9, 1, 3, 11, 12, 11, 12, 10 ]
[ "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 3, 0, 3, 3, 7, 1, 10, 10, 7, 10, 10, 14, 7, 16, 14, 18, 14, 3 ]
[ 33, 14, 19, 12, 34, 33, 20, 1, 1, 32, 8, 11, 31, 17, 35, 16, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-13 "
"Foruden at være et tilløbsstykke for "klorofyl-turister" er Robinson Crusoe et paradis for dem, der kan lide hummer. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Foruden", "at", "være", "et", "tilløbsstykke", "for", "\"", "klorofyl-turister", "\"", "er", "Robinson", "Crusoe", "et", "paradis", "for", "dem", ",", "der", "kan", "lide", "hummer", "." ]
[ "foruden", "at", "være", "en", "tilløbsstykke", "for", "\"", "klorofyl-turist", "\"", "være", "Robinson", "Crusoe", "en", "paradis", "for", "de", ",", "der", "kunne", "lide", "hummer", "." ]
[ 11, 8, 5, 14, 12, 11, 10, 12, 10, 5, 7, 7, 14, 12, 11, 2, 10, 2, 5, 3, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 14, 8, 8, 5, 8, 14, 14, 11, 14, 0, 16, 14, 16, 20, 20, 16, 20, 14 ]
[ 1, 1, 14, 10, 18, 35, 34, 18, 34, 14, 33, 12, 10, 19, 35, 18, 34, 33, 28, 20, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-14 "
"Uden ble løber barnets diarré ned over pigens lår. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
[ "Uden", "ble", "løber", "barnets", "diarré", "ned", "over", "pigens", "lår", "." ]
[ "uden", "ble", "løbe", "barn", "diarré", "ned", "over", "pige", "lår", "." ]
[ 11, 12, 3, 12, 12, 9, 11, 12, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 3, 0, 5, 3, 3, 8, 6, 8, 3 ]
[ 35, 16, 19, 27, 33, 11, 35, 16, 27, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-15 "
"- De er s'gu ret flot, sagde jeg. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
[ "-", "De", "er", "s'gu", "ret", "flot", ",", "sagde", "jeg", "." ]
[ "-", "de", "være", "s'gu", "ret", "flot", ",", "sige", "jeg", "." ]
[ 10, 2, 5, 9, 9, 6, 10, 3, 2, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Degree=Pos", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_" ]
[ 6, 6, 6, 6, 6, 8, 6, 0, 8, 8 ]
[ 34, 33, 14, 26, 26, 30, 34, 19, 33, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-16 "
"De må lære at acceptere forskelligheder uden at udgrænse den. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
[ "De", "må", "lære", "at", "acceptere", "forskelligheder", "uden", "at", "udgrænse", "den", "." ]
[ "de", "måtte", "lære", "at", "acceptere", "forskellighed", "uden", "at", "udgrænse", "den", "." ]
[ 2, 5, 3, 8, 3, 12, 11, 8, 3, 2, 10 ]
[ "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 3, 3, 0, 5, 3, 5, 9, 9, 5, 9, 3 ]
[ 33, 28, 19, 1, 8, 8, 1, 1, 32, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-17 "
"For otte millioner pund er byttet "Living Legend", hvor man bliver ført gennem hele historien med billeder, lyd, tåge, lyn, torden, storm og andre effekter. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ]
[ "For", "otte", "millioner", "pund", "er", "byttet", "\"", "Living", "Legend", "\"", ",", "hvor", "man", "bliver", "ført", "gennem", "hele", "historien", "med", "billeder", ",", "lyd", ",", "tåge", ",", "lyn", ",", "torden", ",", "storm", "og", "andre", "effekter", "." ]
[ "for", "otte", "million", "pund", "være", "bytte", "\"", "Living", "Legend", "\"", ",", "hvor", "man", "blive", "føre", "gennem", "hel", "historie", "med", "billede", ",", "lyd", ",", "tåge", ",", "lyn", ",", "torden", ",", "storm", "og", "anden", "effekt", "." ]
[ 1, 0, 12, 12, 5, 12, 10, 7, 7, 10, 10, 9, 2, 5, 3, 11, 6, 12, 11, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 1, 14, 12, 10 ]
[ "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Number=Plur|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 8, 3, 8, 3, 8, 8, 8, 0, 8, 8, 8, 15, 15, 15, 8, 18, 18, 15, 20, 15, 22, 20, 24, 20, 26, 20, 28, 20, 30, 20, 33, 33, 20, 8 ]
[ 31, 2, 9, 18, 14, 33, 34, 19, 12, 34, 34, 26, 33, 28, 20, 35, 30, 16, 35, 16, 34, 17, 34, 17, 34, 17, 34, 17, 34, 17, 31, 10, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-18 "
""Jeg vidste, at de kunne blive til et eller andet stort, så jeg gik hen og spurgte, om de kunne rappe." "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ]
[ "\"", "Jeg", "vidste", ",", "at", "de", "kunne", "blive", "til", "et", "eller", "andet", "stort", ",", "så", "jeg", "gik", "hen", "og", "spurgte", ",", "om", "de", "kunne", "rappe", ".", "\"" ]
[ "\"", "jeg", "vide", ",", "at", "de", "kunne", "blive", "til", "en", "eller", "anden", "stor", ",", "så", "jeg", "gå", "hen", "og", "spørge", ",", "om", "de", "kunne", "rappe", ".", "\"" ]
[ 10, 2, 3, 10, 16, 2, 5, 3, 11, 14, 1, 2, 6, 10, 16, 2, 3, 9, 1, 3, 10, 16, 2, 5, 3, 10, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "_" ]
[ 3, 3, 0, 3, 8, 8, 8, 3, 13, 13, 13, 8, 12, 3, 17, 17, 3, 17, 20, 17, 20, 25, 25, 25, 20, 3, 3 ]
[ 34, 33, 19, 34, 1, 33, 28, 29, 35, 10, 9, 16, 17, 34, 1, 33, 26, 11, 31, 17, 34, 1, 33, 28, 26, 34, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-19 "
"Alene i Hamburg skulle de have has på 750 ton ophobet skrald. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
[ "Alene", "i", "Hamburg", "skulle", "de", "have", "has", "på", "750", "ton", "ophobet", "skrald", "." ]
[ "alene", "i", "Hamburg", "skulle", "de", "have", "has", "på", "750", "ton", "ophobe", "skrald", "." ]
[ 9, 11, 7, 5, 2, 3, 12, 11, 0, 12, 3, 12, 10 ]
[ "_", "AdpType=Prep", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 1, 6, 6, 6, 0, 6, 10, 10, 7, 10, 10, 6 ]
[ 26, 35, 16, 28, 33, 19, 8, 35, 2, 18, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-20 "
"- Få den UD AF MIN KANO! siger han. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
[ "-", "Få", "den", "UD", "AF", "MIN", "KANO", "!", "siger", "han", "." ]
[ "-", "få", "den", "ud", "af", "min", "kano", "!", "sige", "han", "." ]
[ 10, 3, 2, 9, 11, 14, 12, 10, 3, 2, 10 ]
[ "_", "Mood=Imp", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 2, 9, 2, 2, 7, 7, 4, 2, 0, 9, 9 ]
[ 34, 29, 8, 11, 35, 10, 16, 34, 19, 33, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-21 "
"Navnlig, hvis forhandleren giver et godt bud på den brugte bil - og lokker med en fiks finansierings-model. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "Navnlig", ",", "hvis", "forhandleren", "giver", "et", "godt", "bud", "på", "den", "brugte", "bil", "-", "og", "lokker", "med", "en", "fiks", "finansierings-model", "." ]
[ "navnlig", ",", "hvis", "forhandler", "give", "en", "god", "bud", "på", "den", "brugt", "bil", "-", "og", "lokke", "med", "en", "fiks", "finansierings-model", "." ]
[ 9, 10, 16, 12, 3, 14, 6, 12, 11, 14, 6, 12, 10, 1, 3, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "_", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 0, 1, 5, 5, 1, 8, 8, 5, 12, 12, 12, 8, 15, 15, 5, 19, 19, 19, 15, 1 ]
[ 19, 34, 1, 33, 7, 10, 30, 8, 35, 10, 30, 18, 34, 31, 17, 35, 10, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-22 "
"Det drejer sig om 240 hektar og det område skal have karakter af en stor bypark. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "Det", "drejer", "sig", "om", "240", "hektar", "og", "det", "område", "skal", "have", "karakter", "af", "en", "stor", "bypark", "." ]
[ "det", "dreje", "sig", "om", "240", "hektar", "og", "den", "område", "skulle", "have", "karakter", "af", "en", "stor", "bypark", "." ]
[ 2, 3, 2, 11, 0, 12, 1, 14, 12, 5, 3, 12, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 6, 6, 2, 11, 9, 11, 11, 2, 11, 16, 16, 16, 12, 2 ]
[ 33, 19, 8, 35, 2, 16, 31, 10, 33, 28, 17, 8, 35, 10, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-23 "
"At rende med aviser som bibeskæftigelse kunne være lykken, hvis man også fik en rimelig løn ud af det "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "At", "rende", "med", "aviser", "som", "bibeskæftigelse", "kunne", "være", "lykken", ",", "hvis", "man", "også", "fik", "en", "rimelig", "løn", "ud", "af", "det" ]
[ "at", "rende", "med", "avis", "som", "bibeskæftigelse", "kunne", "være", "lykke", ",", "hvis", "man", "også", "få", "en", "rimelig", "løn", "ud", "af", "det" ]
[ 8, 3, 11, 12, 11, 12, 5, 5, 12, 10, 16, 2, 9, 3, 14, 6, 12, 9, 11, 2 ]
[ "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs" ]
[ 2, 9, 4, 2, 6, 2, 9, 9, 0, 9, 14, 14, 14, 9, 17, 17, 14, 14, 20, 18 ]
[ 1, 33, 35, 16, 35, 16, 28, 14, 19, 34, 1, 33, 26, 26, 10, 30, 8, 26, 35, 16 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-24 "
"Samlingen af hans artikler og foredrag fra de sidste ti år røber, at verden savner den ægte vare, romanen. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Samlingen", "af", "hans", "artikler", "og", "foredrag", "fra", "de", "sidste", "ti", "år", "røber", ",", "at", "verden", "savner", "den", "ægte", "vare", ",", "romanen", "." ]
[ "samling", "af", "hans", "artikel", "og", "foredrag", "fra", "den", "sidste", "ti", "år", "røbe", ",", "at", "verden", "savne", "den", "ægte", "vare", ",", "roman", "." ]
[ 12, 11, 14, 12, 1, 12, 11, 14, 6, 0, 12, 3, 10, 16, 12, 3, 14, 6, 12, 10, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 12, 4, 4, 1, 6, 4, 11, 11, 11, 11, 4, 0, 12, 16, 16, 12, 19, 19, 16, 19, 19, 12 ]
[ 33, 35, 10, 18, 31, 17, 35, 10, 30, 2, 18, 19, 34, 1, 33, 8, 10, 30, 8, 34, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-25 "
""Det er jo slet ikke noget ukendt fænomen, at mænd er blevet bidt i nævnte legemsdel. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "\"", "Det", "er", "jo", "slet", "ikke", "noget", "ukendt", "fænomen", ",", "at", "mænd", "er", "blevet", "bidt", "i", "nævnte", "legemsdel", "." ]
[ "\"", "det", "være", "jo", "slet", "ikke", "nogen", "ukendt", "fænomen", ",", "at", "mand", "være", "blive", "bide", "i", "nævne", "legemsdel", "." ]
[ 10, 2, 5, 9, 9, 9, 14, 6, 12, 10, 16, 12, 5, 5, 3, 11, 3, 12, 10 ]
[ "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 9, 9, 9, 9, 6, 9, 9, 9, 0, 9, 15, 15, 15, 15, 2, 18, 18, 15, 9 ]
[ 34, 33, 14, 26, 26, 26, 10, 30, 19, 34, 1, 33, 28, 28, 20, 35, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-26 "
"Algerne ventes at dø i løbet af nogle uger, men forrådnelsen kræver så megen ilt, at fisk, der ikke i tide slipper væk, vil dø.-søwo "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ]
[ "Algerne", "ventes", "at", "dø", "i", "løbet", "af", "nogle", "uger", ",", "men", "forrådnelsen", "kræver", "så", "megen", "ilt", ",", "at", "fisk", ",", "der", "ikke", "i", "tide", "slipper", "væk", ",", "vil", "dø.-søwo" ]
[ "alge", "vente", "at", "dø", "i", "løb", "af", "nogen", "uge", ",", "men", "forrådnelse", "kræve", "så", "meget", "ilt", ",", "at", "fisk", ",", "der", "ikke", "i", "tide", "slippe", "væk", ",", "ville", "dø.-søwo" ]
[ 12, 3, 8, 3, 11, 12, 11, 14, 12, 10, 1, 12, 3, 9, 6, 12, 10, 16, 12, 10, 2, 9, 11, 12, 3, 9, 10, 3, 13 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "_", "AdpType=Prep", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_" ]
[ 2, 0, 4, 2, 6, 4, 9, 9, 6, 13, 13, 13, 2, 15, 16, 13, 16, 28, 28, 19, 25, 25, 24, 25, 19, 25, 25, 14, 28 ]
[ 33, 19, 1, 8, 35, 16, 35, 10, 18, 34, 31, 33, 17, 26, 30, 8, 34, 1, 33, 34, 33, 26, 35, 16, 20, 11, 34, 32, 26 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-27 "
"Nu har vi fået en ny justitsminister, som følger loven, men det vil de selvsamme partier ikke finde sig i. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ]
[ "Nu", "har", "vi", "fået", "en", "ny", "justitsminister", ",", "som", "følger", "loven", ",", "men", "det", "vil", "de", "selvsamme", "partier", "ikke", "finde", "sig", "i", "." ]
[ "nu", "have", "vi", "få", "en", "ny", "justitsminister", ",", "som", "følge", "lov", ",", "men", "det", "ville", "den", "selvsamme", "parti", "ikke", "finde", "sig", "i", "." ]
[ 9, 5, 2, 3, 14, 6, 12, 10, 2, 3, 12, 10, 1, 2, 5, 14, 6, 12, 9, 3, 2, 11, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "AdpType=Prep", "_" ]
[ 4, 4, 4, 0, 7, 7, 4, 7, 10, 7, 10, 20, 20, 20, 20, 18, 18, 20, 20, 4, 20, 14, 4 ]
[ 26, 28, 33, 19, 10, 30, 8, 34, 33, 20, 8, 34, 31, 16, 28, 10, 30, 33, 26, 17, 8, 35, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-28 "
"Lærernes planer for den kommende 10. klasse bygger dels på elevernes ønsker og forventninger, dels på lærernes forestillinger om hvilke krav, der må stilles til et ungt menneske i 1987. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ]
[ "Lærernes", "planer", "for", "den", "kommende", "10.", "klasse", "bygger", "dels", "på", "elevernes", "ønsker", "og", "forventninger", ",", "dels", "på", "lærernes", "forestillinger", "om", "hvilke", "krav", ",", "der", "må", "stilles", "til", "et", "ungt", "menneske", "i", "1987", "." ]
[ "lærer", "plan", "for", "den", "komme", "10.", "klasse", "bygge", "dels", "på", "elev", "ønske", "og", "forventning", ",", "dels", "på", "lærer", "forestilling", "om", "hvilken", "krav", ",", "der", "måtte", "stille", "til", "en", "ung", "menneske", "i", "1987", "." ]
[ 12, 12, 11, 14, 3, 6, 12, 3, 9, 11, 12, 12, 1, 12, 10, 9, 11, 12, 12, 11, 2, 12, 10, 2, 5, 3, 11, 14, 6, 12, 11, 0, 10 ]
[ "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Tense=Pres|VerbForm=Part", "NumType=Ord", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Int,Rel", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "_" ]
[ 2, 8, 7, 7, 7, 7, 2, 0, 16, 16, 12, 8, 14, 12, 12, 14, 18, 16, 18, 22, 22, 19, 22, 26, 26, 22, 30, 30, 30, 26, 32, 26, 8 ]
[ 27, 33, 35, 10, 30, 30, 18, 19, 26, 35, 27, 16, 31, 17, 34, 31, 35, 16, 27, 35, 18, 18, 34, 33, 28, 20, 35, 10, 30, 16, 35, 2, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-29 "
"Berlingske Tidendes afslag kom først seks uger senere og lignede til forveksling afslaget fra Jyllands-Posten. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ]
[ "Berlingske", "Tidendes", "afslag", "kom", "først", "seks", "uger", "senere", "og", "lignede", "til", "forveksling", "afslaget", "fra", "Jyllands-Posten", "." ]
[ "Berlingske", "tidende", "afslag", "komme", "først", "seks", "uge", "senere", "og", "ligne", "til", "forveksling", "afslag", "fra", "Jyllands-Posten", "." ]
[ 7, 12, 12, 3, 9, 0, 12, 9, 1, 3, 11, 12, 12, 11, 7, 10 ]
[ "_", "Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Degree=Cmp", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_" ]
[ 4, 1, 1, 0, 7, 7, 8, 4, 10, 4, 12, 10, 10, 15, 13, 4 ]
[ 33, 27, 27, 19, 26, 2, 24, 24, 31, 17, 35, 16, 8, 35, 18, 34 ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
"train-v2-30 "
"Som nationalist nærer han had mod USA, og han ser sig selv som en general i en ny-nazistisk kamp mod amerikanerne. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ]
[ "Som", "nationalist", "nærer", "han", "had", "mod", "USA", ",", "og", "han", "ser", "sig", "selv", "som", "en", "general", "i", "en", "ny-nazistisk", "kamp", "mod", "amerikanerne", "." ]
[ "som", "nationalist", "nære", "han", "had", "mod", "USA", ",", "og", "han", "se", "sig", "selv", "som", "en", "general", "i", "en", "ny-nazistisk", "kamp", "mod", "amerikaner", "." ]
[ 11, 12, 3, 2, 12, 11, 7, 10, 1, 2, 3, 2, 2, 11, 14, 12, 11, 14, 6, 12, 11, 12, 10 ]
[ "PartType=Inf", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "PronType=Dem", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 3, 0, 3, 3, 7, 5, 11, 11, 11, 3, 11, 12, 16, 16, 11, 20, 20, 20, 16, 22, 20, 3 ]
[ 35, 16, 19, 33, 8, 35, 18, 34, 31, 33, 17, 8, 18, 35, 10, 16, 35, 10, 30, 18, 35, 18, 34 ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 7, 0 ]
"train-v2-31 "
"PRINSERNE ER MED "
[ 1, 2, 3 ]
[ "PRINSERNE", "ER", "MED" ]
[ "prins", "være", "med" ]
[ 12, 5, 9 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_" ]
[ 3, 3, 0 ]
[ 33, 14, 19 ]
[ 0, 0, 0 ]
"train-v2-32 "
"Hvis der undertiden skulle stå noget vås i en film-anmeldelse, skyldes det altså ikke tidnød, selv om det naturligvis er mest bekvemt for anmelderne, hvis læserne tror det. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ]
[ "Hvis", "der", "undertiden", "skulle", "stå", "noget", "vås", "i", "en", "film-anmeldelse", ",", "skyldes", "det", "altså", "ikke", "tidnød", ",", "selv", "om", "det", "naturligvis", "er", "mest", "bekvemt", "for", "anmelderne", ",", "hvis", "læserne", "tror", "det", "." ]
[ "hvis", "der", "undertiden", "skulle", "stå", "nogen", "vås", "i", "en", "film-anmeldelse", ",", "skyldes", "det", "altså", "ikke", "tidnød", ",", "selv", "om", "det", "naturligvis", "være", "mest", "bekvem", "for", "anmelder", ",", "hvis", "læser", "tro", "det", "." ]
[ 16, 9, 9, 5, 3, 14, 12, 11, 14, 12, 10, 3, 2, 9, 9, 12, 10, 9, 11, 2, 9, 5, 9, 6, 11, 12, 10, 16, 12, 3, 2, 10 ]
[ "_", "PartType=Inf", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Sup", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 12, 7, 5, 10, 10, 5, 5, 0, 12, 12, 12, 12, 12, 24, 18, 24, 24, 24, 24, 12, 26, 24, 24, 30, 30, 24, 30, 12 ]
[ 1, 15, 26, 28, 26, 10, 8, 35, 10, 16, 34, 19, 33, 26, 26, 8, 34, 1, 23, 33, 26, 14, 26, 30, 35, 16, 34, 1, 33, 20, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-33 "
"Stakken blev tæt på 2 meter høj og vejede 43,5 kg.. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "Stakken", "blev", "tæt", "på", "2", "meter", "høj", "og", "vejede", "43,5", "kg.", "." ]
[ "stak", "blive", "tæt", "på", "2", "meter", "høj", "og", "veje", "43,5", "kilo", "." ]
[ 12, 5, 9, 11, 0, 12, 6, 1, 3, 0, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 7, 7, 6, 3, 6, 7, 0, 9, 7, 11, 9, 7 ]
[ 33, 14, 26, 4, 2, 16, 19, 31, 17, 2, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-34 "
""Jeg tænkte, at det her lærer jeg bare ikke. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "\"", "Jeg", "tænkte", ",", "at", "det", "her", "lærer", "jeg", "bare", "ikke", "." ]
[ "\"", "jeg", "tænke", ",", "at", "det", "her", "lære", "jeg", "bare", "ikke", "." ]
[ 10, 2, 3, 10, 16, 2, 9, 3, 2, 9, 9, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_", "_", "_" ]
[ 3, 3, 0, 3, 8, 8, 6, 3, 8, 8, 8, 3 ]
[ 34, 33, 19, 34, 1, 8, 26, 8, 33, 26, 26, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-35 "
"I stuen ved siden af sad de andre foran fjernsynsapparatet og bekymrede sig næppe om hende. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "I", "stuen", "ved", "siden", "af", "sad", "de", "andre", "foran", "fjernsynsapparatet", "og", "bekymrede", "sig", "næppe", "om", "hende", "." ]
[ "i", "stue", "ved", "side", "af", "sidde", "den", "anden", "foran", "fjernsynsapparat", "og", "bekymre", "sig", "næppe", "om", "hun", "." ]
[ 11, 12, 11, 12, 9, 3, 2, 2, 11, 12, 1, 3, 2, 9, 11, 2, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Number=Plur|PronType=Ind", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 2, 6, 4, 2, 4, 0, 6, 7, 10, 6, 12, 6, 12, 12, 16, 12, 6 ]
[ 35, 16, 35, 18, 26, 19, 33, 18, 35, 16, 31, 17, 8, 26, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-36 "
"Karen Merete Bennike har skrevet fire populære lærebøger i spansk og fransk for gymnasierne. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
[ "Karen", "Merete", "Bennike", "har", "skrevet", "fire", "populære", "lærebøger", "i", "spansk", "og", "fransk", "for", "gymnasierne", "." ]
[ "Karen", "Merete", "Bennike", "have", "skrive", "fire", "populær", "lærebog", "i", "spansk", "og", "fransk", "for", "gymnasium", "." ]
[ 7, 7, 7, 5, 3, 0, 6, 12, 11, 12, 1, 12, 11, 12, 10 ]
[ "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "NumType=Card", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 5, 1, 1, 5, 0, 8, 8, 5, 10, 8, 12, 10, 14, 8, 5 ]
[ 33, 12, 12, 28, 19, 2, 30, 8, 35, 18, 31, 17, 35, 18, 34 ]
[ 1, 2, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 7, 0, 0, 0 ]
"train-v2-37 "
"Han giver mig alting: Bil, video, opvaskemaskine, stereoanlæg og tøj, men det kan jeg jo ikke tage med i seng. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ]
[ "Han", "giver", "mig", "alting", ":", "Bil", ",", "video", ",", "opvaskemaskine", ",", "stereoanlæg", "og", "tøj", ",", "men", "det", "kan", "jeg", "jo", "ikke", "tage", "med", "i", "seng", "." ]
[ "han", "give", "jeg", "alting", ":", "bil", ",", "video", ",", "opvaskemaskine", ",", "stereoanlæg", "og", "tøj", ",", "men", "det", "kunne", "jeg", "jo", "ikke", "tage", "med", "i", "seng", "." ]
[ 2, 3, 2, 14, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 10, 12, 1, 12, 10, 1, 2, 5, 2, 9, 9, 3, 9, 11, 12, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_", "_", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 6, 6, 2, 8, 6, 10, 6, 12, 6, 14, 6, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 22, 2, 22, 25, 22, 2 ]
[ 33, 19, 13, 10, 34, 8, 34, 17, 34, 17, 34, 17, 31, 17, 34, 31, 8, 28, 33, 26, 26, 17, 26, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-38 "
"Samtidig fortsatte forhandlingerne om andre 84 soldater, der var taget til fange i Bosnien, skriver Reuter. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Samtidig", "fortsatte", "forhandlingerne", "om", "andre", "84", "soldater", ",", "der", "var", "taget", "til", "fange", "i", "Bosnien", ",", "skriver", "Reuter", "." ]
[ "samtidig", "fortsætte", "forhandling", "om", "anden", "84", "soldat", ",", "der", "være", "tage", "til", "fange", "i", "Bosnien", ",", "skrive", "Reuter", "." ]
[ 9, 3, 12, 11, 14, 0, 12, 10, 2, 5, 3, 11, 12, 11, 7, 10, 3, 7, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Ind", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_" ]
[ 2, 17, 2, 7, 7, 7, 3, 7, 11, 11, 7, 13, 11, 15, 11, 11, 0, 17, 17 ]
[ 26, 29, 33, 35, 10, 2, 18, 34, 33, 28, 20, 35, 16, 35, 16, 34, 19, 33, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 3, 0 ]
"train-v2-39 "
"Bestilte en ny omgang. "
[ 1, 2, 3, 4, 5 ]
[ "Bestilte", "en", "ny", "omgang", "." ]
[ "bestille", "en", "ny", "omgang", "." ]
[ 3, 14, 6, 12, 10 ]
[ "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 0, 4, 4, 1, 1 ]
[ 19, 10, 30, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-40 "
"Ingen i besætningen har lyst til at tabe, "understreger Jesper Bank. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
[ "Ingen", "i", "besætningen", "har", "lyst", "til", "at", "tabe", ",", "\"", "understreger", "Jesper", "Bank", "." ]
[ "ingen", "i", "besætning", "have", "lyst", "til", "at", "tabe", ",", "\"", "understrege", "Jesper", "Bank", "." ]
[ 2, 11, 12, 3, 12, 11, 8, 3, 10, 10, 3, 7, 7, 10 ]
[ "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_" ]
[ 4, 3, 1, 11, 4, 8, 8, 5, 4, 4, 0, 11, 12, 11 ]
[ 33, 35, 18, 29, 8, 1, 1, 32, 34, 34, 19, 33, 12, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0 ]
"train-v2-41 "
"Hun kiggede spørgende på ham. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
[ "Hun", "kiggede", "spørgende", "på", "ham", "." ]
[ "hun", "kigge", "spørge", "på", "han", "." ]
[ 2, 3, 3, 11, 2, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Tense=Pres|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 2, 0, 2, 5, 2, 2 ]
[ 33, 19, 25, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-42 "
"DSBs egne undersøgelser, som politimester J. P. Clausen, Næstved, modtog resultatet af i går, udpeger loko-føreren som den skyldige i togkollisionen på Næstved Station tidligt om morgenen den 25. september. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ]
[ "DSBs", "egne", "undersøgelser", ",", "som", "politimester", "J.", "P.", "Clausen", ",", "Næstved", ",", "modtog", "resultatet", "af", "i", "går", ",", "udpeger", "loko-føreren", "som", "den", "skyldige", "i", "togkollisionen", "på", "Næstved", "Station", "tidligt", "om", "morgenen", "den", "25.", "september", "." ]
[ "DSB", "egen", "undersøgelse", ",", "som", "politimester", "J.", "P.", "Clausen", ",", "Næstved", ",", "modtage", "resultat", "af", "i", "går", ",", "udpege", "loko-fører", "som", "den", "skyldig", "i", "togkollision", "på", "Næstved", "station", "tidligt", "om", "morgen", "den", "25.", "september", "." ]
[ 7, 6, 12, 10, 11, 12, 7, 7, 7, 10, 7, 10, 3, 12, 11, 11, 12, 10, 3, 12, 11, 14, 6, 11, 12, 11, 7, 12, 9, 11, 12, 14, 6, 12, 10 ]
[ "Case=Gen", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "NumType=Ord", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 3, 19, 3, 15, 7, 13, 7, 7, 7, 7, 11, 3, 13, 14, 13, 16, 13, 0, 19, 23, 23, 19, 25, 23, 27, 25, 27, 25, 31, 29, 34, 34, 29, 19 ]
[ 27, 30, 33, 34, 4, 18, 33, 12, 12, 34, 7, 34, 20, 8, 35, 26, 23, 34, 19, 8, 35, 10, 30, 35, 16, 35, 18, 12, 26, 35, 16, 10, 30, 16, 34 ]
[ 3, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-43 "
"Forskellen på de to biler er, bortset fra det skrækkelige "hollandske udtræk" bag på Cosworth'en, transmissionen og visse udstyrsdetaljer, at RS 2000 har en fladere momentkurve end rallyraketten, der skal sparkes op i omdrejninger for få alle 227 hestekræfter i arbejde. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ]
[ "Forskellen", "på", "de", "to", "biler", "er", ",", "bortset", "fra", "det", "skrækkelige", "\"", "hollandske", "udtræk", "\"", "bag", "på", "Cosworth'en", ",", "transmissionen", "og", "visse", "udstyrsdetaljer", ",", "at", "RS", "2000", "har", "en", "fladere", "momentkurve", "end", "rallyraketten", ",", "der", "skal", "sparkes", "op", "i", "omdrejninger", "for", "få", "alle", "227", "hestekræfter", "i", "arbejde", "." ]
[ "forskel", "på", "den", "to", "bil", "være", ",", "bortset", "fra", "den", "skrækkelig", "\"", "hollandsk", "udtræk", "\"", "bag", "på", "Cosworth", ",", "transmission", "og", "vis", "udstyrsdetalje", ",", "at", "RS", "2000", "have", "en", "flad", "momentkurve", "end", "rallyraket", ",", "der", "skulle", "sparke", "op", "i", "omdrejning", "for", "få", "al", "227", "hestekraft", "i", "arbejde", "." ]
[ 12, 11, 14, 0, 12, 3, 10, 3, 11, 14, 6, 10, 6, 12, 10, 9, 11, 12, 10, 12, 1, 6, 12, 10, 16, 7, 0, 3, 14, 6, 12, 11, 12, 10, 2, 5, 3, 9, 11, 12, 11, 3, 6, 0, 12, 11, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Dem", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "_", "NumType=Card", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Cmp", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Degree=Pos|Number=Plur", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 6, 5, 5, 5, 1, 0, 6, 20, 8, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 18, 16, 20, 6, 20, 20, 22, 8, 28, 28, 26, 6, 31, 31, 28, 33, 30, 33, 37, 37, 33, 37, 40, 38, 42, 37, 45, 45, 42, 47, 42, 6 ]
[ 33, 35, 10, 2, 18, 19, 34, 35, 23, 10, 30, 34, 30, 18, 34, 26, 35, 16, 34, 16, 9, 17, 16, 34, 1, 33, 12, 29, 10, 30, 8, 1, 16, 34, 33, 28, 20, 11, 35, 16, 1, 32, 30, 2, 8, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-44 "
"Men når hun får opereret knæet, slipper hun for smerten. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "Men", "når", "hun", "får", "opereret", "knæet", ",", "slipper", "hun", "for", "smerten", "." ]
[ "men", "når", "hun", "få", "operere", "knæ", ",", "slippe", "hun", "for", "smerte", "." ]
[ 1, 16, 2, 3, 3, 12, 10, 3, 2, 11, 12, 10 ]
[ "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 8, 4, 4, 8, 4, 5, 4, 0, 8, 11, 8, 8 ]
[ 31, 1, 33, 26, 25, 8, 34, 19, 33, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-45 "
"Tholstrup Cheese er den eneste danske producent af frisk pasta, men der går rygter i mejeribranchen om, at også en større brødproducent vil starte en produktion inden længe. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ]
[ "Tholstrup", "Cheese", "er", "den", "eneste", "danske", "producent", "af", "frisk", "pasta", ",", "men", "der", "går", "rygter", "i", "mejeribranchen", "om", ",", "at", "også", "en", "større", "brødproducent", "vil", "starte", "en", "produktion", "inden", "længe", "." ]
[ "Tholstrup", "Cheese", "være", "den", "eneste", "dansk", "producent", "af", "frisk", "pasta", ",", "men", "der", "gå", "rygte", "i", "mejeribranche", "om", ",", "at", "også", "en", "stor", "brødproducent", "ville", "starte", "en", "produktion", "inden", "længe", "." ]
[ 7, 7, 5, 14, 6, 6, 12, 11, 6, 12, 10, 1, 9, 3, 12, 11, 12, 11, 10, 16, 9, 14, 6, 12, 5, 3, 14, 12, 11, 9, 10 ]
[ "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Cmp", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Degree=Pos", "_" ]
[ 7, 1, 7, 7, 7, 7, 0, 10, 10, 7, 14, 14, 14, 7, 14, 17, 14, 26, 18, 26, 24, 24, 24, 26, 26, 15, 28, 26, 30, 26, 7 ]
[ 33, 12, 14, 10, 30, 30, 19, 35, 30, 18, 34, 31, 15, 17, 8, 35, 16, 1, 34, 1, 26, 10, 30, 33, 28, 32, 10, 8, 35, 26, 34 ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-46 "
"Og der var flere drivhuse, og bag ham var der en bygning han kun havde set den mindste del af. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Og", "der", "var", "flere", "drivhuse", ",", "og", "bag", "ham", "var", "der", "en", "bygning", "han", "kun", "havde", "set", "den", "mindste", "del", "af", "." ]
[ "og", "der", "være", "mange", "drivhus", ",", "og", "bag", "han", "være", "der", "en", "bygning", "han", "kun", "have", "se", "den", "lille", "del", "af", "." ]
[ 1, 9, 3, 6, 12, 10, 1, 11, 2, 3, 9, 14, 12, 2, 9, 5, 3, 14, 6, 12, 11, 10 ]
[ "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Cmp|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Sup", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_" ]
[ 10, 3, 0, 5, 3, 10, 10, 9, 10, 3, 10, 13, 10, 17, 17, 17, 13, 20, 20, 17, 20, 3 ]
[ 31, 15, 19, 30, 8, 34, 31, 35, 16, 17, 15, 10, 8, 33, 26, 28, 20, 10, 30, 8, 35, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-47 "
"Måtten kom tilbage. "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Måtten", "kom", "tilbage", "." ]
[ "måtte", "komme", "tilbage", "." ]
[ 12, 3, 9, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_" ]
[ 2, 0, 2, 2 ]
[ 33, 19, 11, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-48 "
"Kun den orangegule norske Fanta, Solus, kan holde øjne og mund åbne. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
[ "Kun", "den", "orangegule", "norske", "Fanta", ",", "Solus", ",", "kan", "holde", "øjne", "og", "mund", "åbne", "." ]
[ "kun", "den", "orangegul", "norsk", "Fanta", ",", "Solus", ",", "kunne", "holde", "øje", "og", "mund", "åben", "." ]
[ 9, 14, 6, 6, 7, 10, 7, 10, 5, 3, 12, 1, 12, 6, 10 ]
[ "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Degree=Pos|Number=Plur", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 10, 5, 5, 7, 10, 0, 10, 13, 11, 10, 10 ]
[ 26, 10, 30, 30, 33, 34, 12, 34, 28, 19, 8, 31, 17, 30, 34 ]
[ 0, 0, 0, 7, 7, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-49 "
"For går han hen og fumler med en mine, skal han alligevel først på infirmeriet. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "For", "går", "han", "hen", "og", "fumler", "med", "en", "mine", ",", "skal", "han", "alligevel", "først", "på", "infirmeriet", "." ]
[ "for", "gå", "han", "hen", "og", "fumle", "med", "en", "mine", ",", "skulle", "han", "alligevel", "først", "på", "infirmeri", "." ]
[ 1, 3, 2, 9, 1, 3, 11, 14, 12, 10, 3, 2, 9, 9, 11, 12, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 0, 11, 2, 2, 6, 2, 9, 9, 6, 2, 1, 11, 11, 11, 16, 11, 1 ]
[ 19, 29, 33, 11, 31, 17, 35, 10, 16, 34, 9, 33, 26, 26, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-50 "
"Varerummet på en varebil er ikke et bagagerum på samme måde, som et aflåseligt bagagerum på en almindelig personbil, hvor man ikke kan se bagagen udefra. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ]
[ "Varerummet", "på", "en", "varebil", "er", "ikke", "et", "bagagerum", "på", "samme", "måde", ",", "som", "et", "aflåseligt", "bagagerum", "på", "en", "almindelig", "personbil", ",", "hvor", "man", "ikke", "kan", "se", "bagagen", "udefra", "." ]
[ "varerum", "på", "en", "varebil", "være", "ikke", "en", "bagagerum", "på", "samme", "måde", ",", "som", "en", "aflåselig", "bagagerum", "på", "en", "almindelig", "personbil", ",", "hvor", "man", "ikke", "kunne", "se", "bagage", "udefra", "." ]
[ 12, 11, 14, 12, 5, 9, 14, 12, 11, 6, 12, 10, 11, 14, 6, 12, 11, 14, 6, 12, 10, 9, 2, 9, 5, 3, 12, 9, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_" ]
[ 8, 4, 4, 1, 8, 8, 8, 0, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 8, 20, 20, 20, 16, 16, 26, 26, 26, 26, 16, 26, 26, 8 ]
[ 33, 35, 10, 18, 14, 26, 10, 19, 35, 30, 18, 34, 35, 10, 30, 18, 35, 10, 30, 18, 34, 26, 33, 26, 28, 20, 8, 26, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-51 "
"Efter at have flirtet lidt med malerkunst og journalistik satte hun sig selv på skolebænken for at ende som en meget succesfuld TV-instruktør. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ]
[ "Efter", "at", "have", "flirtet", "lidt", "med", "malerkunst", "og", "journalistik", "satte", "hun", "sig", "selv", "på", "skolebænken", "for", "at", "ende", "som", "en", "meget", "succesfuld", "TV-instruktør", "." ]
[ "efter", "at", "have", "flirte", "lidt", "med", "malerkunst", "og", "journalistik", "sætte", "hun", "sig", "selv", "på", "skolebænk", "for", "at", "ende", "som", "en", "meget", "succesfuld", "TV-instruktør", "." ]
[ 11, 8, 5, 3, 9, 11, 12, 1, 12, 3, 2, 2, 2, 11, 12, 11, 8, 3, 11, 14, 9, 6, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "PronType=Dem", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "PartType=Inf", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 4, 4, 4, 10, 4, 7, 4, 9, 7, 0, 10, 10, 12, 15, 10, 18, 18, 10, 23, 23, 22, 23, 18, 10 ]
[ 1, 1, 28, 32, 26, 35, 16, 31, 17, 19, 33, 8, 18, 35, 16, 1, 1, 32, 35, 10, 26, 30, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-52 "
"Storsnudethed virker afrusende. "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Storsnudethed", "virker", "afrusende", "." ]
[ "storsnudethed", "virke", "afrusende", "." ]
[ 12, 3, 6, 10 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 2 ]
[ 33, 19, 30, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-53 "
"Induktion af elektrofelter: "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Induktion", "af", "elektrofelter", ":" ]
[ "induktion", "af", "elektrofelt", ":" ]
[ 12, 11, 12, 10 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 0, 3, 1, 1 ]
[ 19, 35, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-54 "
"Nye i BTCC "
[ 1, 2, 3 ]
[ "Nye", "i", "BTCC" ]
[ "ny", "i", "BTCC" ]
[ 6, 11, 7 ]
[ "Degree=Pos|Number=Plur", "AdpType=Prep", "_" ]
[ 0, 3, 1 ]
[ 19, 35, 16 ]
[ 0, 0, 3 ]
"train-v2-55 "
"Ikke alene synger hun i Bakkens Hvile. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
[ "Ikke", "alene", "synger", "hun", "i", "Bakkens", "Hvile", "." ]
[ "ikke", "alene", "synge", "hun", "i", "bakke", "hvile", "." ]
[ 9, 9, 3, 2, 11, 12, 12, 10 ]
[ "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 3, 0, 3, 7, 7, 3, 3 ]
[ 26, 26, 19, 33, 35, 27, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 5, 6, 0 ]
"train-v2-56 "
"Kunsthallen markerer jubilæet med en 90 centimeter høj bronze-figur af komponisten som dreng, vurderet til 50.000 kr.. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Kunsthallen", "markerer", "jubilæet", "med", "en", "90", "centimeter", "høj", "bronze-figur", "af", "komponisten", "som", "dreng", ",", "vurderet", "til", "50.000", "kr.", "." ]
[ "kunsthal", "markere", "jubilæum", "med", "en", "90", "centimeter", "høj", "bronze-figur", "af", "komponist", "som", "dreng", ",", "vurdere", "til", "50.000", "krone", "." ]
[ 12, 3, 12, 11, 14, 0, 12, 6, 12, 11, 12, 11, 12, 10, 3, 11, 0, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 0, 2, 15, 9, 7, 8, 9, 2, 11, 9, 13, 11, 9, 9, 18, 18, 15, 2 ]
[ 33, 19, 8, 1, 10, 2, 16, 30, 16, 35, 18, 35, 18, 34, 35, 35, 2, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-57 "
"Flere sygehuse til Østeuropa "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Flere", "sygehuse", "til", "Østeuropa" ]
[ "mange", "sygehus", "til", "Østeuropa" ]
[ 6, 12, 11, 7 ]
[ "Degree=Cmp|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "_" ]
[ 2, 0, 4, 2 ]
[ 30, 19, 35, 18 ]
[ 0, 0, 0, 5 ]
"train-v2-58 "
"Det kræver dog, at hun laver en specifik træning af lårmusklerne med strækøvelser over en pølle, "siger ortopædkirurgen. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Det", "kræver", "dog", ",", "at", "hun", "laver", "en", "specifik", "træning", "af", "lårmusklerne", "med", "strækøvelser", "over", "en", "pølle", ",", "\"", "siger", "ortopædkirurgen", "." ]
[ "det", "kræve", "dog", ",", "at", "hun", "lave", "en", "specifik", "træning", "af", "lårmuskel", "med", "strækøvelse", "over", "en", "pølle", ",", "\"", "sige", "ortopædkirurg", "." ]
[ 2, 3, 9, 10, 16, 2, 3, 14, 6, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 14, 12, 10, 10, 3, 12, 10 ]
[ "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 20, 2, 2, 7, 7, 2, 10, 10, 7, 12, 10, 17, 10, 17, 17, 14, 7, 2, 0, 20, 20 ]
[ 33, 29, 26, 34, 1, 33, 8, 10, 30, 8, 35, 18, 35, 18, 35, 10, 18, 34, 34, 19, 33, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-59 "
"Angrebet kom efter, at byen natten igennem var blevet ramt af 400 raketter. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
[ "Angrebet", "kom", "efter", ",", "at", "byen", "natten", "igennem", "var", "blevet", "ramt", "af", "400", "raketter", "." ]
[ "angreb", "komme", "efter", ",", "at", "by", "nat", "igennem", "være", "blive", "ramme", "af", "400", "raket", "." ]
[ 12, 3, 11, 10, 16, 12, 12, 9, 5, 5, 3, 11, 0, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 0, 11, 3, 11, 11, 8, 11, 11, 11, 2, 14, 14, 11, 2 ]
[ 33, 19, 1, 34, 1, 33, 16, 26, 28, 28, 32, 35, 2, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-60 "
"PROBLEMER "
[ 1 ]
[ "PROBLEMER" ]
[ "problem" ]
[ 12 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur" ]
[ 0 ]
[ 19 ]
[ 0 ]
"train-v2-61 "
"Samme cifre, de norske piger tabte med i lørdags mod VMs værtsnation. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
[ "Samme", "cifre", ",", "de", "norske", "piger", "tabte", "med", "i", "lørdags", "mod", "VMs", "værtsnation", "." ]
[ "samme", "ciffer", ",", "den", "norsk", "pige", "tabe", "med", "i", "lørdag", "mod", "VM", "værtsnation", "." ]
[ 6, 12, 10, 14, 6, 12, 3, 11, 11, 12, 11, 7, 12, 10 ]
[ "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Case=Gen", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 6, 6, 7, 2, 7, 7, 9, 13, 13, 7, 2 ]
[ 30, 19, 34, 10, 30, 33, 32, 1, 26, 23, 35, 27, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0 ]
"train-v2-62 "
"I Shell har man ingen planer om at lade en del af den blyholdige 98 oktan erstatte af blyfri. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "I", "Shell", "har", "man", "ingen", "planer", "om", "at", "lade", "en", "del", "af", "den", "blyholdige", "98", "oktan", "erstatte", "af", "blyfri", "." ]
[ "i", "Shell", "have", "man", "ingen", "plan", "om", "at", "lade", "en", "del", "af", "den", "blyholdig", "98", "oktan", "erstatte", "af", "blyfri", "." ]
[ 11, 7, 3, 2, 14, 12, 11, 8, 3, 14, 12, 11, 14, 6, 0, 12, 3, 11, 6, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 3, 0, 3, 6, 3, 9, 9, 6, 11, 9, 16, 16, 16, 16, 11, 9, 19, 17, 3 ]
[ 35, 16, 19, 33, 10, 8, 1, 1, 32, 10, 8, 35, 10, 30, 2, 18, 25, 35, 16, 34 ]
[ 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-63 "
"Ved udgangen af juni beskæftigede de danske industrivirksomheder korrigeret for sæsonudsving godt 270.000 personer. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ]
[ "Ved", "udgangen", "af", "juni", "beskæftigede", "de", "danske", "industrivirksomheder", "korrigeret", "for", "sæsonudsving", "godt", "270.000", "personer", "." ]
[ "ved", "udgang", "af", "juni", "beskæftige", "den", "dansk", "industrivirksomhed", "korrigere", "for", "sæsonudsving", "godt", "270.000", "person", "." ]
[ 11, 12, 11, 12, 3, 14, 6, 12, 3, 11, 12, 9, 0, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Degree=Pos", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 5, 4, 2, 0, 8, 8, 5, 5, 11, 9, 14, 14, 5, 5 ]
[ 35, 16, 35, 18, 19, 10, 30, 33, 25, 35, 16, 26, 2, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-64 "
"Mit hus er et lille skovløberhus bag en af de røde låger. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ]
[ "Mit", "hus", "er", "et", "lille", "skovløberhus", "bag", "en", "af", "de", "røde", "låger", "." ]
[ "min", "hus", "være", "en", "lille", "skovløberhus", "bag", "en", "af", "den", "rød", "låge", "." ]
[ 14, 12, 5, 14, 6, 12, 11, 2, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "Gender=Neut|Number=Sing|Number[psor]=Sing|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 6, 6, 6, 6, 0, 8, 6, 12, 12, 12, 8, 6 ]
[ 10, 33, 14, 10, 30, 19, 35, 18, 35, 10, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-65 "
"Trods sine 23 år på bagen er "Spejldans" stadig en fascinerende og på mange måder rystende læseoplevelse. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ]
[ "Trods", "sine", "23", "år", "på", "bagen", "er", "\"", "Spejldans", "\"", "stadig", "en", "fascinerende", "og", "på", "mange", "måder", "rystende", "læseoplevelse", "." ]
[ "trods", "sin", "23", "år", "på", "bag", "være", "\"", "spejldans", "\"", "stadig", "en", "fascinere", "og", "på", "mange", "måde", "rystende", "læseoplevelse", "." ]
[ 11, 14, 0, 12, 11, 12, 5, 10, 12, 10, 9, 14, 3, 1, 11, 6, 12, 6, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Number=Plur|Number[psor]=Sing|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs|Reflex=Yes", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Tense=Pres|VerbForm=Part", "_", "AdpType=Prep", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 4, 4, 4, 19, 6, 4, 19, 9, 19, 9, 19, 19, 19, 18, 17, 17, 18, 13, 0, 19 ]
[ 35, 10, 2, 18, 35, 18, 14, 34, 33, 34, 26, 10, 30, 31, 35, 30, 16, 17, 19, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-66 "
"Århus Stiftstidende svarede, at man ikke var interesseret, idet en medarbejder alligevel snart skulle til området. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Århus", "Stiftstidende", "svarede", ",", "at", "man", "ikke", "var", "interesseret", ",", "idet", "en", "medarbejder", "alligevel", "snart", "skulle", "til", "området", "." ]
[ "Århus", "stiftstidende", "svare", ",", "at", "man", "ikke", "være", "interessere", ",", "idet", "en", "medarbejder", "alligevel", "snart", "skulle", "til", "område", "." ]
[ 7, 12, 3, 10, 16, 2, 9, 5, 3, 10, 16, 14, 12, 9, 9, 3, 11, 12, 10 ]
[ "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "_", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 1, 0, 3, 9, 9, 9, 9, 3, 9, 16, 13, 16, 16, 16, 9, 18, 16, 3 ]
[ 33, 12, 19, 34, 1, 33, 26, 28, 29, 34, 1, 10, 33, 26, 26, 26, 35, 16, 34 ]
[ 3, 4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-67 "
"De, der udførte bagholdsangrebet, er i øvrigt uden for vor direkte kontrol, "sagde han til den britiske tv-station Sky. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ]
[ "De", ",", "der", "udførte", "bagholdsangrebet", ",", "er", "i", "øvrigt", "uden", "for", "vor", "direkte", "kontrol", ",", "\"", "sagde", "han", "til", "den", "britiske", "tv-station", "Sky", "." ]
[ "de", ",", "der", "udføre", "bagholdsangreb", ",", "være", "i", "øvrigt", "uden", "for", "vores", "direkte", "kontrol", ",", "\"", "sige", "han", "til", "den", "britisk", "tv-station", "Sky", "." ]
[ 2, 10, 2, 3, 12, 10, 5, 11, 9, 9, 11, 14, 6, 12, 10, 10, 3, 2, 11, 14, 6, 12, 7, 10 ]
[ "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "_", "_", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|Number[psor]=Plur|Person=1|Poss=Yes|PronType=Prs|Style=Form", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_" ]
[ 10, 1, 4, 1, 4, 4, 10, 10, 8, 17, 14, 14, 14, 10, 10, 10, 0, 17, 23, 23, 23, 23, 17, 17 ]
[ 33, 34, 33, 20, 8, 34, 14, 26, 23, 4, 35, 10, 30, 16, 34, 34, 19, 33, 35, 10, 30, 18, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 3, 0 ]
"train-v2-68 "
"En anden blomsterhandler, Carsten Ove Dalsø Nielsen fra Carstens Blomster i Bredegade 55, Slagelse, har også modtaget henvendelser fra politiet. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ]
[ "En", "anden", "blomsterhandler", ",", "Carsten", "Ove", "Dalsø", "Nielsen", "fra", "Carstens", "Blomster", "i", "Bredegade", "55", ",", "Slagelse", ",", "har", "også", "modtaget", "henvendelser", "fra", "politiet", "." ]
[ "en", "anden", "blomsterhandler", ",", "Carsten", "Ove", "Dalsø", "Nielsen", "fra", "Carsten", "blomst", "i", "Bredegade", "55", ",", "Slagelse", ",", "have", "også", "modtage", "henvendelse", "fra", "politi", "." ]
[ 14, 14, 12, 10, 7, 7, 7, 7, 11, 7, 12, 11, 7, 0, 10, 7, 10, 5, 9, 3, 12, 11, 12, 10 ]
[ "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "_", "AdpType=Prep", "Case=Gen", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "_", "NumType=Card", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 3, 3, 20, 3, 3, 5, 5, 5, 11, 11, 5, 13, 11, 13, 13, 13, 16, 20, 20, 0, 20, 23, 20, 20 ]
[ 10, 10, 33, 34, 18, 12, 12, 12, 35, 27, 18, 35, 18, 2, 34, 12, 34, 28, 26, 19, 8, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 1, 2, 2, 2, 0, 3, 4, 0, 5, 6, 6, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-69 "
"Erkendelsen faldt dog fra hinanden efter grundige afhøringer hos politiet. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ]
[ "Erkendelsen", "faldt", "dog", "fra", "hinanden", "efter", "grundige", "afhøringer", "hos", "politiet", "." ]
[ "erkendelse", "falde", "dog", "fra", "hinanden", "efter", "grundig", "afhøring", "hos", "politi", "." ]
[ 12, 3, 9, 11, 2, 11, 6, 12, 11, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Rcp", "AdpType=Prep", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 5, 2, 8, 8, 2, 10, 8, 2 ]
[ 33, 19, 26, 35, 16, 35, 30, 16, 35, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-70 "
"Jeg fik blot besked om, at der overhovedet ikke var nogen problemer. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ]
[ "Jeg", "fik", "blot", "besked", "om", ",", "at", "der", "overhovedet", "ikke", "var", "nogen", "problemer", "." ]
[ "jeg", "få", "blot", "besked", "om", ",", "at", "der", "overhovedet", "ikke", "være", "nogen", "problem", "." ]
[ 2, 3, 9, 12, 11, 10, 16, 9, 9, 9, 3, 14, 12, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "PartType=Inf", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 0, 2, 2, 11, 5, 11, 11, 10, 11, 4, 13, 11, 2 ]
[ 33, 19, 26, 8, 1, 34, 1, 15, 26, 26, 32, 10, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-71 "
"Men vi er stærkt knyttet til hinanden. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ]
[ "Men", "vi", "er", "stærkt", "knyttet", "til", "hinanden", "." ]
[ "men", "vi", "være", "stærkt", "knytte", "til", "hinanden", "." ]
[ 1, 2, 5, 9, 3, 11, 2, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Number=Plur|PronType=Rcp", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 0, 7, 5, 5 ]
[ 31, 33, 28, 26, 19, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-72 "
"Blandt fodboldspillerne i den fysisk krævende EM-turnering er der stor professionel medfølelse med den uheldige sportsmand. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "Blandt", "fodboldspillerne", "i", "den", "fysisk", "krævende", "EM-turnering", "er", "der", "stor", "professionel", "medfølelse", "med", "den", "uheldige", "sportsmand", "." ]
[ "blandt", "fodboldspiller", "i", "den", "fysisk", "krævende", "EM-turnering", "være", "der", "stor", "professionel", "medfølelse", "med", "den", "uheldig", "sportsmand", "." ]
[ 11, 12, 11, 14, 9, 6, 12, 3, 9, 6, 6, 12, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 8, 7, 7, 6, 7, 2, 0, 8, 12, 12, 8, 16, 16, 16, 12, 8 ]
[ 35, 16, 35, 10, 26, 30, 18, 19, 15, 30, 30, 8, 35, 10, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-73 "
"Skolens arbejde med elektronisk post muliggøres af et abonnement på et elektronisk netværk med knudepunkter over hele verden, EARN-nettet (European Academic Research Network). "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ]
[ "Skolens", "arbejde", "med", "elektronisk", "post", "muliggøres", "af", "et", "abonnement", "på", "et", "elektronisk", "netværk", "med", "knudepunkter", "over", "hele", "verden", ",", "EARN-nettet", "(", "European", "Academic", "Research", "Network", ")", "." ]
[ "skole", "arbejde", "med", "elektronisk", "post", "muliggøre", "af", "en", "abonnement", "på", "en", "elektronisk", "netværk", "med", "knudepunkt", "over", "hel", "verden", ",", "EARN-net", "(", "European", "Academic", "Research", "Network", ")", "." ]
[ 12, 12, 11, 6, 12, 3, 11, 14, 12, 11, 14, 6, 12, 11, 12, 11, 6, 12, 10, 12, 10, 7, 7, 7, 7, 10, 10 ]
[ "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "_", "_", "_", "_", "_" ]
[ 2, 6, 5, 5, 2, 0, 9, 9, 6, 13, 13, 13, 9, 18, 13, 18, 18, 15, 13, 13, 22, 20, 22, 22, 22, 22, 6 ]
[ 27, 33, 35, 30, 18, 19, 35, 10, 16, 35, 10, 30, 18, 35, 18, 35, 30, 18, 34, 18, 34, 22, 12, 12, 12, 34, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 3, 4, 4, 4, 0, 0 ]
"train-v2-74 "
"Lars svarede, at det var svært at sige. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ]
[ "Lars", "svarede", ",", "at", "det", "var", "svært", "at", "sige", "." ]
[ "Lars", "svare", ",", "at", "det", "være", "svær", "at", "sige", "." ]
[ 7, 3, 10, 16, 2, 5, 6, 8, 3, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_" ]
[ 2, 0, 2, 7, 7, 7, 2, 9, 5, 2 ]
[ 33, 19, 34, 1, 33, 14, 30, 1, 20, 34 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-75 "
"Selv særligt begavede børn bliver nødt til at leve i det samfund vi har, de kan jo ikke melde sig ud. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ]
[ "Selv", "særligt", "begavede", "børn", "bliver", "nødt", "til", "at", "leve", "i", "det", "samfund", "vi", "har", ",", "de", "kan", "jo", "ikke", "melde", "sig", "ud", "." ]
[ "selv", "særligt", "begavet", "barn", "blive", "nødt", "til", "at", "leve", "i", "den", "samfund", "vi", "have", ",", "de", "kunne", "jo", "ikke", "melde", "sig", "ud", "." ]
[ 9, 9, 6, 12, 5, 6, 11, 8, 3, 11, 14, 12, 2, 5, 10, 2, 5, 9, 9, 3, 2, 9, 10 ]
[ "_", "Degree=Pos", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Case=Nom|Gender=Com|Number=Plur|Person=1|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Case=Acc|Person=3|PronType=Prs|Reflex=Yes", "_", "_" ]
[ 4, 3, 4, 6, 6, 0, 9, 9, 6, 12, 12, 9, 14, 12, 20, 20, 20, 20, 20, 6, 20, 20, 6 ]
[ 26, 26, 30, 33, 14, 19, 1, 1, 20, 35, 10, 16, 33, 28, 34, 33, 28, 26, 26, 17, 8, 4, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-76 "
"Det et-motorede Cessna 172 fly med plads til fire personer havde da retning mod en række fire meter høje buske. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ]
[ "Det", "et-motorede", "Cessna", "172", "fly", "med", "plads", "til", "fire", "personer", "havde", "da", "retning", "mod", "en", "række", "fire", "meter", "høje", "buske", "." ]
[ "den", "et-motorede", "Cessna", "172", "fly", "med", "plads", "til", "fire", "person", "have", "da", "retning", "mod", "en", "række", "fire", "meter", "høj", "busk", "." ]
[ 14, 6, 7, 0, 12, 11, 12, 11, 0, 12, 3, 9, 12, 11, 14, 12, 0, 12, 6, 12, 10 ]
[ "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 5, 5, 5, 3, 11, 7, 5, 10, 10, 7, 0, 11, 11, 16, 16, 13, 18, 19, 16, 16, 11 ]
[ 10, 30, 18, 12, 33, 35, 18, 35, 2, 18, 19, 26, 8, 35, 10, 18, 2, 16, 30, 18, 34 ]
[ 0, 0, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-77 "
"Så enkelt kan Unibanks problem formuleres, og i et forsøg på at få skabt tillid blev Unibanks direktør, 52-årige Steen Rasborg i går fyret med en afskedsgave på ca. ni millioner kroner. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ]
[ "Så", "enkelt", "kan", "Unibanks", "problem", "formuleres", ",", "og", "i", "et", "forsøg", "på", "at", "få", "skabt", "tillid", "blev", "Unibanks", "direktør", ",", "52-årige", "Steen", "Rasborg", "i", "går", "fyret", "med", "en", "afskedsgave", "på", "ca.", "ni", "millioner", "kroner", "." ]
[ "så", "enkel", "kunne", "Unibank", "problem", "formulere", ",", "og", "i", "en", "forsøg", "på", "at", "få", "skabe", "tillid", "blive", "Unibank", "direktør", ",", "52-årig", "Steen", "Rasborg", "i", "går", "fyre", "med", "en", "afskedsgave", "på", "cirka", "ni", "million", "krone", "." ]
[ 9, 6, 5, 7, 12, 3, 10, 1, 11, 14, 12, 11, 8, 3, 3, 12, 5, 7, 12, 10, 6, 7, 7, 11, 12, 3, 11, 14, 12, 11, 9, 0, 12, 12, 10 ]
[ "_", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Gen", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "_", "_", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Gen", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "_", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 6, 6, 5, 6, 0, 26, 26, 11, 11, 26, 14, 14, 11, 14, 15, 26, 26, 18, 18, 22, 18, 22, 26, 24, 6, 33, 29, 26, 33, 32, 33, 29, 33, 6 ]
[ 26, 30, 28, 27, 33, 19, 34, 31, 35, 10, 16, 1, 1, 32, 25, 8, 28, 33, 27, 34, 30, 22, 12, 26, 23, 17, 35, 10, 16, 35, 26, 2, 18, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-78 "
"At højden over for- og bagsæde er mindsket med hhv. 10 og 8 mm, og at bredden i skulderhøjde for/bag tabte hhv. 4 og 10 mm.. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ]
[ "At", "højden", "over", "for-", "og", "bagsæde", "er", "mindsket", "med", "hhv.", "10", "og", "8", "mm", ",", "og", "at", "bredden", "i", "skulderhøjde", "for/bag", "tabte", "hhv.", "4", "og", "10", "mm.", "." ]
[ "at", "højde", "over", "forsæde", "og", "bagsæde", "være", "mindske", "med", "henholdsvis", "10", "og", "8", "millimeter", ",", "og", "at", "bredde", "i", "skulderhøjde", "for/bag", "tabe", "henholdsvis", "4", "og", "10", "millimeter", "." ]
[ 16, 12, 11, 12, 1, 12, 3, 3, 11, 9, 0, 1, 0, 12, 10, 1, 16, 12, 11, 12, 13, 3, 9, 0, 1, 0, 12, 10 ]
[ "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "AdpType=Prep", "_", "NumType=Card", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "NumType=Card", "_", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 7, 7, 4, 2, 6, 4, 0, 7, 14, 14, 14, 14, 8, 13, 22, 22, 22, 22, 20, 18, 20, 7, 27, 27, 27, 22, 26, 7 ]
[ 1, 33, 35, 18, 31, 17, 19, 25, 35, 26, 2, 9, 16, 17, 34, 31, 1, 33, 35, 18, 30, 17, 26, 2, 9, 8, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-79 "
"Så skal der rafles om husholdningspengene. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
[ "Så", "skal", "der", "rafles", "om", "husholdningspengene", "." ]
[ "så", "skulle", "der", "rafle", "om", "husholdningspenge", "." ]
[ 9, 5, 9, 3, 11, 12, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 4, 4, 4, 0, 6, 4, 4 ]
[ 26, 28, 15, 19, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-80 "
"Derfor tæller modelprogrammet foreløbig kun Legacy. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
[ "Derfor", "tæller", "modelprogrammet", "foreløbig", "kun", "Legacy", "." ]
[ "derfor", "tælle", "modelprogram", "foreløbig", "kun", "Legacy", "." ]
[ 9, 3, 12, 9, 9, 7, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Degree=Pos", "_", "_", "_" ]
[ 2, 0, 2, 2, 2, 2, 2 ]
[ 26, 19, 33, 26, 26, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
"train-v2-81 "
"Edeling og Robert udviklede ikke mindst i 1970'erne en række nye trykteknikker, hvorved man på en helt ny måde kunne fastholde metallets stoflighed i det grafiske tryk. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ]
[ "Edeling", "og", "Robert", "udviklede", "ikke", "mindst", "i", "1970'erne", "en", "række", "nye", "trykteknikker", ",", "hvorved", "man", "på", "en", "helt", "ny", "måde", "kunne", "fastholde", "metallets", "stoflighed", "i", "det", "grafiske", "tryk", "." ]
[ "Edeling", "og", "Robert", "udvikle", "ikke", "mindst", "i", "1970'er", "en", "række", "ny", "trykteknik", ",", "hvorved", "man", "på", "en", "helt", "ny", "måde", "kunne", "fastholde", "metal", "stoflighed", "i", "den", "grafisk", "tryk", "." ]
[ 7, 1, 7, 3, 9, 9, 11, 12, 14, 12, 6, 12, 10, 9, 2, 11, 14, 9, 6, 12, 5, 3, 12, 12, 11, 14, 6, 12, 10 ]
[ "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Degree=Sup", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_", "_", "Case=Nom|Gender=Com|PronType=Ind", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Neut|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_" ]
[ 4, 3, 1, 0, 6, 8, 6, 4, 10, 4, 10, 10, 10, 22, 22, 20, 20, 19, 20, 22, 22, 10, 24, 22, 28, 28, 28, 22, 4 ]
[ 33, 31, 17, 19, 26, 26, 35, 16, 10, 8, 30, 18, 34, 26, 33, 35, 10, 26, 30, 16, 28, 20, 27, 8, 35, 10, 30, 16, 34 ]
[ 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-82 "
"Dialog med undertekst, og en klart defineret fortællersynsvinkel, de to virkemidler lå i impressionismens prosa. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ]
[ "Dialog", "med", "undertekst", ",", "og", "en", "klart", "defineret", "fortællersynsvinkel", ",", "de", "to", "virkemidler", "lå", "i", "impressionismens", "prosa", "." ]
[ "dialog", "med", "undertekst", ",", "og", "en", "klart", "definere", "fortællersynsvinkel", ",", "den", "to", "virkemiddel", "ligge", "i", "impressionisme", "prosa", "." ]
[ 12, 11, 12, 10, 1, 14, 9, 3, 12, 10, 14, 0, 12, 3, 11, 12, 12, 10 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "_", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Number=Plur|PronType=Dem", "NumType=Card", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 13, 3, 1, 9, 9, 9, 8, 9, 1, 1, 13, 13, 14, 0, 17, 17, 14, 14 ]
[ 18, 35, 18, 34, 31, 10, 26, 30, 17, 34, 10, 2, 33, 19, 35, 27, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-83 "
"Desværre er det jo kommunerne, der vurderer de ældres behov - og de anlægger en økonomisk synsvinkel. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "Desværre", "er", "det", "jo", "kommunerne", ",", "der", "vurderer", "de", "ældres", "behov", "-", "og", "de", "anlægger", "en", "økonomisk", "synsvinkel", "." ]
[ "desværre", "være", "det", "jo", "kommune", ",", "der", "vurdere", "den", "gammel", "behov", "-", "og", "de", "anlægge", "en", "økonomisk", "synsvinkel", "." ]
[ 9, 5, 2, 9, 12, 10, 2, 3, 14, 6, 12, 10, 1, 2, 3, 14, 6, 12, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Case=Gen|Degree=Cmp", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_", "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 0, 15, 8, 3, 11, 11, 8, 8, 15, 15, 5, 18, 18, 15, 5 ]
[ 26, 14, 33, 26, 19, 34, 33, 20, 10, 30, 8, 34, 31, 33, 17, 10, 30, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-84 "
"Og de er begge fuld af gå-på-mod og har store ambitioner. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ]
[ "Og", "de", "er", "begge", "fuld", "af", "gå-på-mod", "og", "har", "store", "ambitioner", "." ]
[ "og", "de", "være", "begge", "fuld", "af", "gå-på-mod", "og", "have", "stor", "ambition", "." ]
[ 1, 2, 5, 2, 6, 11, 12, 1, 3, 6, 12, 10 ]
[ "_", "Case=Nom|Number=Plur|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Number=Plur|PronType=Dem", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 9, 5, 5, 5, 0, 7, 5, 9, 5, 11, 9, 5 ]
[ 31, 33, 14, 16, 19, 35, 16, 31, 17, 30, 8, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-85 "
"hel "
[ 1 ]
[ "hel" ]
[ "hel" ]
[ 13 ]
[ "_" ]
[ 0 ]
[ 19 ]
[ 0 ]
"train-v2-86 "
"Men privat er Jason Priestley absolut ingen duksedreng. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]
[ "Men", "privat", "er", "Jason", "Priestley", "absolut", "ingen", "duksedreng", "." ]
[ "men", "privat", "være", "Jason", "Priestley", "absolut", "ingen", "duksedreng", "." ]
[ 1, 9, 5, 7, 7, 9, 14, 12, 10 ]
[ "_", "Degree=Pos", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Degree=Pos", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 8, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 0, 8 ]
[ 31, 26, 14, 33, 12, 26, 10, 19, 34 ]
[ 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-87 "
"Elektronisk netværk - og netværk af skoler "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ]
[ "Elektronisk", "netværk", "-", "og", "netværk", "af", "skoler" ]
[ "elektronisk", "netværk", "-", "og", "netværk", "af", "skole" ]
[ 6, 12, 10, 1, 12, 11, 12 ]
[ "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur" ]
[ 2, 0, 5, 5, 2, 7, 5 ]
[ 30, 19, 34, 31, 17, 35, 18 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-88 "
"Usikkerheden om programmernes tidshorisont og uhensigtsmæssige finansieringsformer vanskeliggør en konsolidering af forskningen på langt sigt, fastslår rådene i deres rapport. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ]
[ "Usikkerheden", "om", "programmernes", "tidshorisont", "og", "uhensigtsmæssige", "finansieringsformer", "vanskeliggør", "en", "konsolidering", "af", "forskningen", "på", "langt", "sigt", ",", "fastslår", "rådene", "i", "deres", "rapport", "." ]
[ "usikkerhed", "om", "program", "tidshorisont", "og", "uhensigtsmæssig", "finansieringsform", "vanskeliggøre", "en", "konsolidering", "af", "forskning", "på", "lang", "sigt", ",", "fastslå", "råd", "i", "deres", "rapport", "." ]
[ 12, 11, 12, 12, 1, 6, 12, 3, 14, 12, 11, 12, 11, 6, 12, 10, 3, 12, 11, 14, 12, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Case=Gen|Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Neut|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Number[psor]=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 8, 4, 4, 1, 7, 7, 1, 17, 10, 8, 12, 10, 15, 15, 10, 8, 0, 17, 21, 21, 17, 17 ]
[ 33, 35, 27, 18, 31, 30, 17, 29, 10, 8, 35, 18, 35, 30, 18, 34, 19, 33, 35, 10, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-89 "
"Venerne kan også have svært ved at føre blodet tilbage til hjertet, og i så fald hobes blodet op, og benene hæver. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ]
[ "Venerne", "kan", "også", "have", "svært", "ved", "at", "føre", "blodet", "tilbage", "til", "hjertet", ",", "og", "i", "så", "fald", "hobes", "blodet", "op", ",", "og", "benene", "hæver", "." ]
[ "vene", "kunne", "også", "have", "svært", "ved", "at", "føre", "blod", "tilbage", "til", "hjerte", ",", "og", "i", "så", "fald", "hobe", "blod", "op", ",", "og", "ben", "hæve", "." ]
[ 12, 5, 9, 3, 9, 11, 8, 3, 12, 9, 11, 12, 10, 1, 11, 6, 12, 3, 12, 9, 10, 1, 12, 3, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Degree=Pos", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "AdpType=Prep", "Degree=Pos", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Pass", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing", "_", "_", "_", "Definite=Def|Gender=Neut|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_" ]
[ 4, 4, 4, 0, 4, 8, 8, 5, 8, 8, 12, 10, 18, 18, 17, 17, 18, 4, 18, 18, 24, 24, 24, 18, 4 ]
[ 33, 28, 26, 19, 30, 1, 1, 32, 8, 11, 35, 16, 34, 31, 35, 30, 16, 17, 33, 4, 34, 31, 33, 17, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-90 "
"KURS MOD BUSKE "
[ 1, 2, 3 ]
[ "KURS", "MOD", "BUSKE" ]
[ "kurs", "mod", "busk" ]
[ 12, 11, 12 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur" ]
[ 0, 3, 1 ]
[ 19, 35, 18 ]
[ 0, 0, 0 ]
"train-v2-91 "
"Muligheder i mange fag "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Muligheder", "i", "mange", "fag" ]
[ "mulighed", "i", "mange", "fag" ]
[ 12, 11, 6, 12 ]
[ "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur", "AdpType=Prep", "Degree=Pos|Number=Plur", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur" ]
[ 0, 4, 4, 1 ]
[ 19, 35, 30, 18 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-92 "
"Han mener, at det er på tide at bede USA om at standse krigen militært. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ]
[ "Han", "mener", ",", "at", "det", "er", "på", "tide", "at", "bede", "USA", "om", "at", "standse", "krigen", "militært", "." ]
[ "han", "mene", ",", "at", "det", "være", "på", "tide", "at", "bede", "USA", "om", "at", "standse", "krig", "militært", "." ]
[ 2, 3, 10, 16, 2, 5, 11, 12, 8, 3, 7, 11, 8, 3, 12, 9, 10 ]
[ "Case=Nom|Gender=Com|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Sing", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "PartType=Inf", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Degree=Pos", "_" ]
[ 2, 0, 2, 7, 7, 7, 2, 7, 10, 5, 10, 14, 14, 10, 14, 14, 2 ]
[ 33, 19, 34, 1, 33, 14, 4, 23, 1, 20, 8, 1, 1, 32, 8, 26, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-93 "
"- Og det er mig, der hedder Anni, sagde Anni og hoppede og dansede på fødderne. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ]
[ "-", "Og", "det", "er", "mig", ",", "der", "hedder", "Anni", ",", "sagde", "Anni", "og", "hoppede", "og", "dansede", "på", "fødderne", "." ]
[ "-", "og", "det", "være", "jeg", ",", "der", "hedde", "Anni", ",", "sige", "Anni", "og", "hoppe", "og", "danse", "på", "fod", "." ]
[ 10, 1, 2, 5, 2, 10, 2, 3, 7, 10, 3, 7, 1, 3, 1, 3, 11, 12, 10 ]
[ "_", "_", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Com|Number=Sing|Person=1|PronType=Prs", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "_" ]
[ 5, 5, 5, 5, 0, 5, 8, 3, 8, 11, 5, 11, 14, 5, 16, 14, 18, 14, 5 ]
[ 34, 31, 33, 14, 19, 34, 33, 20, 8, 34, 17, 33, 31, 17, 31, 17, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-94 "
"Europæerne skulle være intelligente nok. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
[ "Europæerne", "skulle", "være", "intelligente", "nok", "." ]
[ "europæer", "skulle", "være", "intelligent", "nok", "." ]
[ 12, 5, 5, 6, 9, 10 ]
[ "Definite=Def|Gender=Com|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Act", "Degree=Pos|Number=Plur", "_", "_" ]
[ 4, 4, 4, 0, 4, 4 ]
[ 33, 28, 14, 19, 26, 34 ]
[ 7, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-95 "
"Svendsen kører derud i ambulancen. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ]
[ "Svendsen", "kører", "derud", "i", "ambulancen", "." ]
[ "Svendsen", "køre", "derud", "i", "ambulance", "." ]
[ 7, 3, 9, 11, 12, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 2, 0, 2, 5, 2, 2 ]
[ 33, 19, 11, 35, 16, 34 ]
[ 1, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-96 "
"Gudskelov for det. "
[ 1, 2, 3, 4 ]
[ "Gudskelov", "for", "det", "." ]
[ "gudskelov", "for", "det", "." ]
[ 9, 11, 2, 10 ]
[ "_", "AdpType=Prep", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "_" ]
[ 0, 3, 1, 1 ]
[ 19, 35, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-97 "
"De svage og syge ligger i deres telte. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]
[ "De", "svage", "og", "syge", "ligger", "i", "deres", "telte", "." ]
[ "den", "svag", "og", "syg", "ligge", "i", "deres", "telt", "." ]
[ 14, 6, 1, 6, 3, 11, 14, 12, 10 ]
[ "Number=Plur|PronType=Dem", "Degree=Pos|Number=Plur", "_", "Degree=Pos|Number=Plur", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "AdpType=Prep", "Number[psor]=Plur|Person=3|Poss=Yes|PronType=Prs", "Definite=Ind|Gender=Neut|Number=Plur", "_" ]
[ 2, 5, 4, 2, 0, 8, 8, 5, 5 ]
[ 10, 33, 31, 17, 19, 35, 10, 16, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-98 "
""Jyden er som bekendt stærk og sej. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ]
[ "\"", "Jyden", "er", "som", "bekendt", "stærk", "og", "sej", "." ]
[ "\"", "jyde", "være", "som", "bekendt", "stærk", "og", "sej", "." ]
[ 10, 12, 5, 11, 6, 6, 1, 6, 10 ]
[ "_", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "PartType=Inf", "Definite=Ind|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Degree=Pos|Gender=Com|Number=Sing", "_" ]
[ 6, 6, 6, 5, 6, 0, 8, 6, 6 ]
[ 34, 33, 14, 35, 30, 19, 31, 17, 34 ]
[ 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 ]
"train-v2-99 "
"Tværtimod er det den tyske stabilitets- og pengepolitik, der skal overtages af resten af EF, "sagde Waigel fornylig under en diskussion om den fremtidige økonomiske union i EF. "
[ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ]
[ "Tværtimod", "er", "det", "den", "tyske", "stabilitets-", "og", "pengepolitik", ",", "der", "skal", "overtages", "af", "resten", "af", "EF", ",", "\"", "sagde", "Waigel", "fornylig", "under", "en", "diskussion", "om", "den", "fremtidige", "økonomiske", "union", "i", "EF", "." ]
[ "tværtimod", "være", "det", "den", "tysk", "stabilitetspolitik", "og", "pengepolitik", ",", "der", "skulle", "overtage", "af", "rest", "af", "EF", ",", "\"", "sige", "Waigel", "fornylig", "under", "en", "diskussion", "om", "den", "fremtidig", "økonomisk", "union", "i", "EF", "." ]
[ 9, 5, 2, 14, 6, 12, 1, 12, 10, 2, 5, 3, 11, 12, 11, 7, 10, 10, 3, 7, 9, 11, 14, 12, 11, 14, 6, 6, 12, 11, 7, 10 ]
[ "_", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "Case=Acc|Gender=Neut|Number=Sing|Person=3|PronType=Prs", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "_", "PartType=Inf", "Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act", "VerbForm=Inf|Voice=Pass", "AdpType=Prep", "Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_", "_", "Mood=Ind|Tense=Past|VerbForm=Fin|Voice=Act", "_", "_", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Ind", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "Gender=Com|Number=Sing|PronType=Dem", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Def|Degree=Pos|Number=Sing", "Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing", "AdpType=Prep", "_", "_" ]
[ 6, 6, 6, 6, 6, 19, 8, 6, 6, 12, 12, 3, 14, 12, 16, 14, 12, 6, 0, 19, 19, 24, 24, 19, 29, 29, 29, 29, 24, 31, 29, 19 ]
[ 26, 14, 33, 10, 30, 9, 31, 17, 34, 33, 28, 20, 35, 16, 35, 18, 34, 34, 19, 33, 26, 35, 10, 16, 35, 10, 30, 30, 18, 35, 18, 34 ]
[ 0, 0, 0, 0, 7, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3, 0 ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for DaNE

Dataset Summary

The Danish Dependency Treebank (DaNE) is a named entity annotation for the Danish Universal Dependencies treebank using the CoNLL-2003 annotation scheme.

The Danish UD treebank (Johannsen et al., 2015, UD-DDT) is a conversion of the Danish Dependency Treebank (Buch-Kromann et al. 2003) based on texts from Parole (Britt, 1998). UD-DDT has annotations for dependency parsing and part-of-speech (POS) tagging. The dataset was annotated with Named Entities for PER, ORG, and LOC by the Alexandra Institute in the DaNE dataset (Hvingelby et al. 2020).

Supported Tasks and Leaderboards

Parts-of-speech tagging, dependency parsing and named entitity recognition.

Languages

Danish

Dataset Structure

Data Instances

This is an example in the "train" split:

{
 'sent_id': 'train-v2-0\n', 
 'lemmas': ['på', 'fredag', 'have', 'SiD', 'invitere', 'til', 'reception', 'i', 'SID-hus', 'i', 'anledning', 'af', 'at', 'formand', 'Kjeld', 'Christensen', 'gå', 'ind', 'i', 'den', 'glad', 'tresser', '.'],
 'dep_labels': [35, 16, 28, 33, 19, 35, 16, 35, 18, 35, 18, 1, 1, 33, 22, 12, 32, 11, 35, 10, 30, 16, 34],
 'ner_tags': [0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0],
 'morph_tags': ['AdpType=Prep', 'Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing', 'Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act', '_', 'Definite=Ind|Number=Sing|Tense=Past|VerbForm=Part', 'AdpType=Prep', 'Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing', 'AdpType=Prep', 'Definite=Def|Gender=Neut|Number=Sing', 'AdpType=Prep', 'Definite=Ind|Gender=Com|Number=Sing', 'AdpType=Prep', '_', 'Definite=Def|Gender=Com|Number=Sing', '_', '_', 'Mood=Ind|Tense=Pres|VerbForm=Fin|Voice=Act', '_', 'AdpType=Prep', 'Number=Plur|PronType=Dem', 'Degree=Pos|Number=Plur', 'Definite=Ind|Gender=Com|Number=Plur', '_'], 
 'dep_ids': [2, 5, 5, 5, 0, 7, 5, 9, 7, 11, 7, 17, 17, 17, 14, 15, 11, 17, 22, 22, 22, 18, 5], 
 'pos_tags': [11, 12, 5, 7, 3, 11, 12, 11, 12, 11, 12, 11, 16, 12, 7, 7, 3, 9, 11, 14, 6, 12, 10], 
 'text': 'På fredag har SID inviteret til reception i SID-huset i anledning af at formanden Kjeld Christensen går ind i de glade tressere.\n', 
 'tokens': ['På', 'fredag', 'har', 'SID', 'inviteret', 'til', 'reception', 'i', 'SID-huset', 'i', 'anledning', 'af', 'at', 'formanden', 'Kjeld', 'Christensen', 'går', 'ind', 'i', 'de', 'glade', 'tressere', '.'], 
 'tok_ids': [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23]
}

Data Fields

Data Fields:

 • q_id: a string question identifier for each example, corresponding to its ID in the Pushshift.io Reddit submission dumps.
 • subreddit: One of explainlikeimfive, askscience, or AskHistorians, indicating which subreddit the question came from
 • title: title of the question, with URLs extracted and replaced by URL_n tokens
 • title_urls: list of the extracted URLs, the nth element of the list was replaced by URL_n
 • sent_id: a string identifier for each example
 • text: a string, the original sentence (not tokenized)
 • tok_ids: a list of ids (int), one for each token
 • tokens: a list of strings, the tokens
 • lemmas: a list of strings, the lemmas of the tokens
 • pos_tags: a list of strings, the part-of-speech tags of the tokens
 • morph_tags: a list of strings, the morphological tags of the tokens
 • dep_ids: a list of ids (int), the id of the head of the incoming dependency for each token
 • dep_labels: a list of strings, the dependency labels
 • ner_tags: a list of strings, the named entity tags (BIO format)

Data Splits

train validation test
# sentences 4383 564 565
# tokens 80 378 10 322 10 023

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Citation Information

@inproceedings{hvingelby-etal-2020-dane,
  title = "{D}a{NE}: A Named Entity Resource for {D}anish",
  author = "Hvingelby, Rasmus and
   Pauli, Amalie Brogaard and
   Barrett, Maria and
   Rosted, Christina and
   Lidegaard, Lasse Malm and
   S{\o}gaard, Anders",
  booktitle = "Proceedings of the 12th Language Resources and Evaluation Conference",
  month = may,
  year = "2020",
  address = "Marseille, France",
  publisher = "European Language Resources Association",
  url = "https://aclanthology.org/2020.lrec-1.565",
  pages = "4597--4604",
  abstract = "We present a named entity annotation for the Danish Universal Dependencies treebank using the CoNLL-2003 annotation scheme: DaNE. It is the largest publicly available, Danish named entity gold annotation. We evaluate the quality of our annotations intrinsically by double annotating the entire treebank and extrinsically by comparing our annotations to a recently released named entity annotation of the validation and test sections of the Danish Universal Dependencies treebank. We benchmark the new resource by training and evaluating competitive architectures for supervised named entity recognition (NER), including FLAIR, monolingual (Danish) BERT and multilingual BERT. We explore cross-lingual transfer in multilingual BERT from five related languages in zero-shot and direct transfer setups, and we show that even with our modestly-sized training set, we improve Danish NER over a recent cross-lingual approach, as well as over zero-shot transfer from five related languages. Using multilingual BERT, we achieve higher performance by fine-tuning on both DaNE and a larger Bokm{\aa}l (Norwegian) training set compared to only using DaNE. However, the highest performance isachieved by using a Danish BERT fine-tuned on DaNE. Our dataset enables improvements and applicability for Danish NER beyond cross-lingual methods. We employ a thorough error analysis of the predictions of the best models for seen and unseen entities, as well as their robustness on un-capitalized text. The annotated dataset and all the trained models are made publicly available.",
  language = "English",
  ISBN = "979-10-95546-34-4",
}

Contributions

Thanks to @ophelielacroix, @lhoestq for adding this dataset.

Downloads last month
2,229

Models trained or fine-tuned on dane