Dataset Preview
Go to dataset viewer
audio (string)sentence (string)
"pscr/sound_110619_001010-4.wav"
"lepší personální kalibry na kázání o morálce a o čerpání veřejných prostředků skutečně vybrat nemohli"
"pscr/sound_110325_010705-1763.wav"
"když jsem já ani mí kolegové nezaznamenali že by jeho fungování doposud"
"pscr/sound_110831_005909-371.wav"
"schválený pořad budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu dvacáté druhé schůze ps"
"pscr/sound_110609_005958-1059.wav"
"v legislativní radě vlády a jsem velmi rád že"
"pscr/sound_110506_005821-726.wav"
"k zajištění konkurenceschopnosti zaměstnavatelů ve veřejných službách a správě na trhu práce a k ocenění nejsložitější práce ve veřejných službách"
"pscr/sound_110212_003546-1131.wav"
"říct jaké poučení z této novely občanského zákoníku plyne"
"pscr/sound_110511_005438-1642.wav"
"takže se dívám kdo se ještě přihlásí do rozpravy"
"pscr/sound_110609_005958-407.wav"
"právnické veřejnosti kvalifikované proškolení soudců k přípravě"
"pscr/sound_110506_005821-231.wav"
"zároveň s tím kdo odejde z práce by měl dostávat podporu do výše čtyřiceti pěti předchozího výdělku"
"pscr/sound_110617_010946-508.wav"
"stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk dvě stě osmdesát tři jednou a z pověření zastupitelstva tento návrh"
"pscr/sound_110714_010025-538.wav"
"vladimíra lesenská děkuji část novely zákoníku práce řešící nález ústavního soudu obsahuje argumentaci která říká že ústavně konformní způsob pro"
"pscr/sound_110609_005958-554.wav"
"v občanském zákoníku bylo dneska je to taky něco jiného týká se problematiky bydlení další změny samozřejmě už byly provedeny"
"pscr/sound_110511_005438-1000.wav"
"o podmínku způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu a podmínku že z znalec či tlumočník nebyl v posledních letech vyškrtnut ze seznamu"
"pscr/sound_110611_010015-730.wav"
"je vyšší než průměrná z mzda v podnikatelském sektoru ano je tady relevantní ná námitka že ve veřejném sektoru je jiná"
"pscr/sound_110714_010025-286.wav"
"když zavádí a definuje pozici klíčových zaměstnanců upravuje z hlediska programového po prohlášení délku zkušební doby"
"pscr/sound_110505_005813-1099.wav"
"nebyla taková aby mohla ústavní změnu a čl třicet jedna změnit"
"pscr/sound_110714_010025-1118.wav"
"otevírám bod číslo devět kterým je vládní návrh zákona"
"pscr/sound_110511_005438-128.wav"
"v diskuzi na vládě já jsem tento návrh podpořil"
"pscr/sound_110212_003546-940.wav"
"es er ó jinými slovy výše uvedené nárůsty nehovoří o tom která společnost je pro zákazníka dražší a která levnější jde pouze o srovnání meziročního zvýšení ceny"
"pscr/sound_110428_005954-816.wav"
"komplexní novelou není nicméně jde o"
"pscr/sound_110619_001010-95.wav"
"se domnívám že tito lidé nemají ve státní správě poté co selhali v kauze promopro co dělat"
"pscr/sound_110714_010025-13.wav"
"a přinesli jste to sem do sněmovny a teď po těch třech čtyrech letech tady zkracujete lhůty na co doby nejkratší protože máte pocit"
"pscr/sound_110428_005954-1443.wav"
"permanentně pokoušejí přesvědčit tuto sněmovnu a veřejnost že má jít i o komplexní reformu zdravotnictví v tomto zákoně"
"pscr/sound_110506_005821-2282.wav"
"k čemu pak to ministerstvo je vy přece jste odpovědný naplňovat dikci ústavy to je vaše povinnost pane ministře naplňovat dikci ústavy"
"pscr/sound_110506_005821-1143.wav"
"kdo je proti"
"pscr/sound_110618_010259-505.wav"
"tak že i v tomto případě v tomto případě rozpočtový výbor zaujal následující následující stanovisko neboli usnesení"
"pscr/sound_110511_005438-2047.wav"
"to je přesně posun úplně někam jinam než o čem tento zákon mluví pane poslanče prostřednictvím předsedajícího"
"pscr/sound_110427_005836-971.wav"
"první záležitost se týká veřejného dluhu"
"pscr/sound_110212_003546-609.wav"
"který má mít měsíční příjem vyšší než je plat ministra údajně pan telička nemá s ministerstvem dopravy smlouvu ta je sepsána na služby se společností bxl"
"pscr/sound_110212_003546-1195.wav"
"postaveným mimo právní řád a tedy jen orientačním ukazatelem"
"pscr/sound_110609_005958-266.wav"
"protože jim z mnoha důvodů a mohl bych je vypočítávat od toho že na tom mají napsané"
"pscr/sound_110507_005803-120.wav"
"do výboru pro obranu a bezpečnost za bývalého poslance martina pecinu pana poslance jeronýma tejce do mandátového a imunitního výboru"
"pscr/sound_110325_010705-77.wav"
"a es a jeho členskými státy na straně druhé"
"pscr/sound_110715_005912-1416.wav"
"pardon zeptám se ještě jestli má někdo jiný návrh"
"pscr/sound_110714_010025-1127.wav"
"předkládaným návrhem se mění znění celkem třiadvaceti dalších"
"pscr/sound_110714_010025-1646.wav"
"versus daňový poplatník který má jedno dítě a má průměrný plat je největší"
"pscr/sound_110715_005912-580.wav"
"jak pan prezident tak někteří představitelé vlády"
"pscr/sound_110511_005438-1892.wav"
"která zachová nemožnost exekuce dávek pomoci v hmotné nouzi ale k těmto dávkám se přihlédne při výpočtu srážek z jiné dávky která podléhá exekuci"
"pscr/sound_110619_001010-396.wav"
"za to že jsem neodešel z veřejných funkcí a nešel se udat orgánům činným v trestním řízení"
"pscr/sound_110505_005813-2377.wav"
"má i v dalších létech umožnit realizaci úsporných opatření těm zaměstnavatelům"
"pscr/sound_110831_005909-1101.wav"
"termínem z půlky plná sklenice"
"pscr/sound_110715_005912-1144.wav"
"kdy byl ministrem financí pan kalousek anebo kdy ministerstvo financí"
"pscr/sound_110831_005909-1061.wav"
"souhlasím s tím že jsme se a že je to dobře shodli na tom že státní maturita je potřeba"
"pscr/sound_110714_010025-606.wav"
"tak závažná novela jako je novela zákoníku práce"
"pscr/sound_110427_005836-532.wav"
"tenhle člověk rozhodně nemá na to bojovat s korupcí v této zemi"
"pscr/sound_110618_010259-1818.wav"
"sto šedesát šest devadesát devět sb o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů veterinární zákon ve znění pozdějších předpisů a zákon číslo"
"pscr/sound_110609_005958-1816.wav"
"samozřejmě o tom návrhu proběhla"
"pscr/sound_110617_010946-1305.wav"
"realizovat skrze videokonferenci je třeba aby toto umožňoval trestní řád"
"pscr/sound_110506_005821-620.wav"
"tak a můžeme pokračovat dále v řádných"
"pscr/sound_110609_005958-1352.wav"
"ale zda má někdo dotaz k oné volební technologii děkuji pěkně ano děkuji za toto obšírné vysvětlení otvírám rozpravu hlásí se do ní někdo nehlásí se nikdo rozpravu končím"
"pscr/sound_110619_001010-2223.wav"
"ve výši tři sta pade sto třicet pět milionů korun"
"pscr/sound_110715_005912-209.wav"
"já bych řekl že vás ani mladická nerozvážnost nemůže omluvit v této chvíli a měl byste se této dámě omluvit"
"pscr/sound_110506_005821-1884.wav"
"jak to šlo dál první co udělal prodal polikliniku v čelákovicích k tomu patřila budova polikliniky v čelákovicích tuším že asi za čtyři miliony korun obratem"
"pscr/sound_110507_005803-1644.wav"
"především sociálních transferů to znamená zachovat laťku sociálních transferů"
"pscr/sound_110611_010015-1256.wav"
"abychom také při této příležitosti a určitě je to náš společný zájem abych tady přečetl jména těch pěti"
"pscr/sound_110715_005912-1783.wav"
"to tvoří třetinu všech trestných činů které inspekce vyšetřovala a v budoucnu tomu nebude jinak to skutečně bude asi nejsilnější"
"pscr/sound_110715_005912-1069.wav"
"jsme velice rádi že v prvém případě byl přijat návrh vv"
"pscr/sound_110428_005954-684.wav"
"tak prohlašoval že k tomu potřebuje minimálně dvě miliardy v roce"
"pscr/sound_110504_005351-968.wav"
"ps dnes projednává návrh zákona kterým se mění zákon číslo tři sta lomeno devadesát dva sb"
"pscr/sound_110511_005438-987.wav"
"tak děkuji panu ministrovi prosím nyní o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance pavla staňka"
"pscr/sound_110504_005351-1822.wav"
"je to věc která je riskantní z pohledu dodržování ústavy"
"pscr/sound_110212_003546-615.wav"
"která si dala do vínku boj proti korupci a transparentnost veřejných zakázek"
"pscr/sound_110428_005954-916.wav"
"což je principiálně nepatřičné přes dvacet let voláme po jasném definování zdravotní péče v podobě standardů"
"pscr/sound_110212_003546-2127.wav"
"je skutečně možné vyhlásit si individuální válečný stav vůči společnosti pod záminkou některého z ismů"
"pscr/sound_110427_005836-1470.wav"
"a vytvořil si i základní programový dokument v takové té manažerské řeči v tom"
"pscr/sound_110714_010025-490.wav"
"s takovou úpravou zákona zásadně nesouhlasím takový vstup do zákoníku práce je dle mého názoru zcela nadbytečný neboť případné porušení povinnosti zdržovat se v době práci nech neschopnosti na ohlášeném místě"
"pscr/sound_110618_010259-1225.wav"
"podnikatelskou veřejností v oblasti elektronických komunikací"
"pscr/sound_110715_005912-2212.wav"
"přidáváme další předměty a tohle co teď chystáme je věc"
"pscr/sound_110511_005438-1148.wav"
"souhlas sněmovna přikázala tento návrh výboru zemědělskému a tím jsme"
"pscr/sound_110611_010015-2363.wav"
"mluvčímu opakovaně všechny žádám"
"pscr/sound_110505_005813-252.wav"
"do sociální sféry a vlastně vyhrocením tohoto problému se vyhrocuje i situace v řešení a samozřejmě že"
"pscr/sound_110619_001010-1660.wav"
"součástí stavby je i samotná lávka pro pěší a cyklisty veškeré křížení motoristické dopravy s pěšími a cyklisty jsou řešena mimoúrovňově"
"pscr/sound_110212_003546-368.wav"
"v čr se stále zvyšuje míra nezaměstnanosti teď už je těsně pod hranicí deseti"
"pscr/sound_110427_005836-1048.wav"
"který dostávalo sto dvacet tisíc nejchudších rodin s dětmi a z toho zhruba sedmdesát tisíc samoživitelek"
"pscr/sound_110715_005912-1433.wav"
"děkuji vážená paní místopředsedkyně dámy a pánové já vypárován s kolegou hamáčkem jsem v hlasování třicet čtyři hlasoval ne a na"
"pscr/sound_110619_001010-785.wav"
"a to že od ledna letošního roku klesla v čr nezaměstnanost přibližně o jeden procentní bod"
"pscr/sound_110505_005813-666.wav"
"jak to je pane předsedo bárto prostřednictvím předsedající"
"pscr/sound_110506_005821-205.wav"
"místo dvou týdnů ke kterým se na základě nálezu ústavního soudu mohl vrátit náš právní řád"
"pscr/sound_110831_005909-458.wav"
"této záchranné trubičce s kyslíkem"
"pscr/sound_110611_010015-2193.wav"
"a případně ho budu interpelovat i příští týden čímž ho upozorňuji že bych byla ráda aby si od čtyř do šesti hodin ve čtvrtek příští týden udělal čas děkuji"
"pscr/sound_110714_010025-1495.wav"
"vstupní věk do důchodu se skutečně bude posouvat a bude zvyšovat ať dnes někdo říká to nebo ono to je prostě realita"
"pscr/sound_110427_005836-118.wav"
"mezi společností a její vládní reprezentací"
"pscr/sound_110212_003546-1225.wav"
"hezké dopoledne vážená paní předsedající dámy a pánové"
"pscr/sound_110325_010705-1907.wav"
"k ve kterém figurovala novela pana poslance šnajdra k"
"pscr/sound_110609_005958-1075.wav"
"poplatnou své době a to i přes četné novelizace provedené po roce osmdesát devět těch novelizací dámy a pánové bylo čtyřicet"
"pscr/sound_110619_001010-1701.wav"
"média touží po senzacích i to chápu ale co nejsem schopna pochopit je vyjádření o úrovni péče v zařízeních z úst zaměstnankyně ministerstva školství do jejíž kompetence zařízení spadají"
"pscr/sound_110617_010946-1210.wav"
"chodit mezi jednou školou druhou školou je li dobře tak ve městě"
"pscr/sound_110714_010025-274.wav"
"tak že je návrhem který je potřebný a že"
"pscr/sound_110619_001010-814.wav"
"ke zpružnění českého trhu práce povedou změny v různých oblastech jedná se o například nové a moderní pracovní právo"
"pscr/sound_110505_005813-1639.wav"
"konkrétní pozměňující návrhy k tomuto sněmovnímu tisku nicméně rád se pozastavil nad tím že vláda avizovala tento sněmovní tisk jako reakci na rozhodnutí ústavního soudu"
"pscr/sound_110428_005954-2002.wav"
"pro odstranění diskriminace žen které se uskutečnilo v říjnu roku dva tisíce deset"
"pscr/sound_110212_003546-1939.wav"
"a že kroužek šestatřicátníků si na starém městě něco u piva vykládal a založili chartu sedmdesát sedm"
"pscr/sound_110506_005821-2262.wav"
"zákona neziskového o neziskových nemocnicích který by umožnil současnou síť přímo řízených organizací"
"pscr/sound_110618_010259-1892.wav"
"v paragrafu šestnáct odst tři se na konci doplňuje věta která zní regionální rada je oprávněna vykonávat činnosti spojené s koordinací a realizací hospodářské a sociální soudržnosti"
"pscr/sound_110618_010259-2063.wav"
"diskutovat další taková z takové zvláštnosti při posuzování projektů při výběrovém řízení projektů"
"pscr/sound_110428_005954-1603.wav"
"ale základní je princip a ten se nám zde pořád a neustále vrací"
"pscr/sound_110504_005351-44.wav"
"dále se o slovo hlásí pan kolega vidím"
"pscr/sound_110619_001010-2495.wav"
"hlasování číslo sto sedmdesát přítomno"
"pscr/sound_110428_005954-2255.wav"
"ruší se tedy dovozní licence pro transfer vojenského materiálu v rámci eu"
"pscr/sound_110618_010259-706.wav"
"a současně bych rád svolal poslanecký klub sociální demokracie do místnosti státních aktů"
End of preview (truncated to 100 rows)
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
173
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard