Dataset Preview
Go to dataset viewer
tokens (sequence)lemmas (sequence)orth (sequence)ner (sequence)
[ "RoboRally", "czy", "Wysokie", "napięcie", "?" ]
[ "roborally", "czy", "wysoki", "napięcie", "?" ]
[ "subst:sg:nom:n", "qub", "adj:sg:nom:n:pos", "subst:sg:nom:n", "interp" ]
[ 73, 160, 73, 151, 160 ]
[ "Ponieważ", "nie", "mamy", "ostatnio", "czasu", "grać", "w", "żadne", "gry", ",", "czas", "kupić", "nową", "." ]
[ "ponieważ", "nie", "mieć", "ostatnio", "czas", "grać", "w", "żaden", "gra", ",", "czas", "kupić", "nowy", "." ]
[ "comp", "qub", "fin:pl:pri:imperf", "adv:pos", "subst:sg:gen:m3", "inf:imperf", "prep:acc:nwok", "adj:pl:acc:f:pos", "subst:pl:acc:f", "interp", "subst:sg:nom:m3", "inf:perf", "adj:sg:acc:f:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Zawsze", "jest", "to", "jakaś", "dodatkowa", "motywacja", "do", "ściągnięcia", "znajomych", "." ]
[ "zawsze", "być", "to", "jakiś", "dodatkowy", "motywacja", "do", "ściągnąć", "znajomy", "." ]
[ "adv", "fin:sg:ter:imperf", "pred", "adj:sg:nom:f:pos", "adj:sg:nom:f:pos", "subst:sg:nom:f", "prep:gen", "ger:sg:gen:n:perf:aff", "subst:pl:gen:m1", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Roboty", "mają", "kilkanaście", "lat", "i", "pochodzą", "z", "USA", ",", "Wysokie", "napięcie", "jest", "dużo", "młodsze", ",", "powstało", "w", "Niemczech", "." ]
[ "robota", "maić", "kilkanaście", "rok", "i", "pochodzić", "z", "USA", ",", "wysoki", "napięcie", "być", "dużo", "młody", ",", "powstać", "w", "Niemcy", "." ]
[ "subst:pl:nom:f", "fin:pl:ter:imperf", "num:pl:acc:m3:rec", "subst:pl:gen:m3", "conj", "fin:pl:ter:imperf", "prep:gen:nwok", "subst:pl:gen:n", "interp", "adj:sg:nom:n:pos", "subst:sg:nom:n", "fin:sg:ter:imperf", "num:pl:nom:n:rec", "adj:sg:nom:n:com", "interp", "praet:sg:n:perf", "prep:loc:nwok", "subst:pl:loc:n", "interp" ]
[ 73, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 29, 160, 73, 151, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 29, 160 ]
[ "Do", "robotów", "zachęca", "demo", ",", "w", "którym", "na", "próbę", "można", "sobie", "robota", "zaprogramować", ",", "do", "napięcia", "dodatkowa", "plansza", "z", "Europą", "środkową", "." ]
[ "do", "robot", "zachęcać", "demo", ",", "w", "który", "na", "próba", "można", "siebie", "robot", "zaprogramować", ",", "do", "napięcie", "dodatkowy", "plansza", "z", "Europa", "środkowy", "." ]
[ "prep:gen", "subst:pl:gen:m3", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:nom:n", "interp", "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:m3:pos", "prep:acc", "subst:sg:acc:f", "pred", "siebie:dat", "subst:sg:acc:m2", "inf:perf", "interp", "prep:gen", "subst:sg:gen:n", "adj:sg:nom:f:pos", "subst:sg:nom:f", "prep:inst:nwok", "subst:sg:inst:f", "adj:sg:inst:f:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 43, 121, 160 ]
[ "Dodatkowa", "oznacza", "dodatkowy", "wydatek", "." ]
[ "dodatkowy", "oznaczać", "dodatkowy", "wydatek", "." ]
[ "adj:sg:nom:f:pos", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:acc:m3:pos", "subst:sg:acc:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Można", "go", "uniknąć", "decydując", "się", "na", "grę", "w", "USA", "lub", "w", "Niemczech", "(", "dwa", "największe", "rynki", "gier", "planszowych", ".", ".", ".", ")", "." ]
[ "można", "on", "uniknąć", "decydować", "się", "na", "gra", "w", "USA", "lub", "w", "Niemcy", "(", "dwa", "duży", "rynka", "gra", "planszowy", ".", ".", ".", ")", "." ]
[ "pred", "ppron3:sg:acc:m3:ter:nakc:npraep", "inf:perf", "pcon:imperf", "qub", "prep:acc", "subst:sg:acc:f", "prep:loc:nwok", "subst:pl:loc:n", "conj", "prep:loc:nwok", "subst:pl:loc:n", "interp", "num:pl:nom:m3:congr", "adj:pl:nom:f:sup", "subst:pl:nom:f", "subst:pl:gen:f", "adj:pl:gen:f:pos", "interp", "interp", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 29, 160, 160, 29, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "W", "sumie", "skoro", "już", "zbudowali", "śmy", "w", "Stanach", "linie", "kolejowe", ",", "może", "czas", "na", "elektryfikację", "?" ]
[ "w", "suma", "skoro", "już", "zbudować", "być", "w", "Stany", "Linia", "kolejowy", ",", "może", "czas", "na", "elektryfikacja", "?" ]
[ "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:f", "comp", "qub", "praet:pl:m1:perf", "aglt:pl:pri:imperf:nwok", "prep:loc:nwok", "subst:pl:loc:n", "subst:pl:nom:f", "adj:pl:nom:f:pos", "interp", "qub", "subst:sg:nom:m3", "prep:acc", "subst:sg:acc:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 29, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Za", "robotami", "przemawia", "zapowiedź", "kompletnego", "chaosu", ",", "co", "po", "dopracowanych", "do", "ostatniego", "szczegółu", "i", "uporządkowanych", "grach", "niemieckich", "może", "być", "miłą", "odmianą", "." ]
[ "za", "robot", "przemawiać", "zapowiedź", "kompletny", "chaos", ",", "co", "po", "dopracować", "do", "ostatni", "szczegół", "i", "uporządkować", "gra", "niemiecki", "móc", "być", "miły", "odmiana", "." ]
[ "prep:inst", "subst:pl:inst:m3", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:nom:f", "adj:sg:gen:m3:pos", "subst:sg:gen:m3", "interp", "comp", "prep:loc", "ppas:pl:loc:f:perf:aff", "prep:gen", "adj:sg:gen:m3:pos", "subst:sg:gen:m3", "conj", "ppas:pl:loc:f:perf:aff", "subst:pl:loc:f", "adj:pl:loc:f:pos", "fin:sg:ter:imperf", "inf:imperf", "adj:sg:inst:f:pos", "subst:sg:inst:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 2, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "W", "Wysokim", "napięciu", "szans", "na", "robienie", "drugiemu", "co", "tobie", "niemiłe", "jakby", "mniej", ",", "szczęście", "też", "chyba", "odgrywa", "mniejszą", "rolę", "." ]
[ "w", "wysoki", "napięcie", "szansa", "na", "robić", "drugi", "CO", "ty", "niemiły", "jakby", "mało", ",", "szczęście", "też", "chyba", "odgrywać", "mały", "rola", "." ]
[ "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:n:pos", "subst:sg:loc:n", "subst:pl:gen:f", "prep:acc", "ger:sg:acc:n:imperf:aff", "adj:sg:dat:n:pos", "subst:sg:dat:n", "ppron12:sg:dat:m1:sec:akc", "adj:sg:nom:n:pos", "comp", "adv:com", "interp", "subst:sg:nom:n", "qub", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:acc:f:com", "subst:sg:acc:f", "interp" ]
[ 160, 73, 151, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Zamiast", "laserów", "atmosferę", "podgrzewają", "aukcje", "surowców", ",", "choć", "są", "elektrownie", ",", "których", "problem", "zaopatrzenia", "nie", "dotyczy", "." ]
[ "zamiast", "laser", "atmosfera", "podgrzewać", "aukcja", "surowiec", ",", "choć", "być", "elektrownia", ",", "który", "problem", "zaopatrzenie", "nie", "dotyczyć", "." ]
[ "prep:gen", "subst:pl:gen:m3", "subst:sg:acc:f", "fin:pl:ter:imperf", "subst:pl:acc:f", "subst:pl:gen:m3", "interp", "comp", "fin:pl:ter:imperf", "subst:pl:nom:f", "interp", "adj:pl:gen:m3:pos", "subst:sg:nom:m3", "subst:sg:gen:n", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Nie", "minęło", "wiele", "czasu", "od", "Nagrody", "Nobla", ",", "gdy", "pani", "Jelinek", "znów", "zrobiła", "się", "trochę", "zapomniana", "." ]
[ "nie", "minąć", "wiele", "czas", "od", "nagroda", "Nobel", ",", "gdy", "pani", "Jelinek", "znów", "zrobić", "się", "trochę", "zapomnieć", "." ]
[ "qub", "praet:sg:n:perf", "num:pl:nom:m3:rec", "subst:sg:gen:m3", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:f", "subst:sg:gen:m1", "interp", "adv", "subst:sg:nom:f", "subst:sg:nom:m1", "qub", "praet:sg:f:perf", "qub", "adv", "ppas:sg:nom:f:perf:aff", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 63, 141, 160, 160, 160, 20, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Zresztą", "nagrodę", "też", "jej", "przyznano", "jakoś", "tak", "półgębkiem", "i", "przy", "akompaniamencie", "szowinistycznych", "wyzwisk", "." ]
[ "zresztą", "nagroda", "też", "on", "przyznać", "jakoś", "tak", "półgębkiem", "i", "przy", "akompaniament", "szowinistyczny", "wyzwisko", "." ]
[ "qub", "subst:sg:acc:f", "qub", "ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep", "imps:perf", "adv:pos", "adv:pos", "adv", "conj", "prep:loc", "subst:sg:loc:m3", "adj:pl:gen:n:pos", "subst:pl:gen:n", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Weźmy", "taką", "Pianistkę", "-", "nie", "jest", "to", "raczej", "książka", "do", "omówienia", "przy", "rodzinnym", "obiedzie", "u", "wujostwa", "." ]
[ "wziąć", "taki", "pianistka", "-", "nie", "być", "to", "raczej", "książka", "do", "omówić", "przy", "rodzinny", "obiad", "u", "wujostwo", "." ]
[ "impt:pl:pri:perf", "adj:sg:acc:f:pos", "subst:sg:acc:f", "interp", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "pred", "qub", "subst:sg:nom:f", "prep:gen", "ger:sg:gen:n:perf:aff", "prep:loc", "adj:sg:loc:m3:pos", "subst:sg:loc:m3", "prep:gen", "subst:pl:gen:m1", "interp" ]
[ 160, 160, 76, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Nie", "porusza", "tematów", "górnolotnych", ",", "przy", "których", "dobrze", "upozować", "się", "na", "człowieka", "wrażliwego", "i", "przenikliwego", ",", "gdzieś", "pomiędzy", "kaczką", "z", "jabłkami", "a", "likierem", "." ]
[ "nie", "poruszać", "temat", "górnolotny", ",", "przy", "który", "dobrze", "upozować", "się", "na", "człowiek", "wrażliwy", "i", "przenikliwy", ",", "gdzieś", "pomiędzy", "kaczka", "z", "jabłko", "a", "likier", "." ]
[ "qub", "fin:sg:ter:imperf", "subst:pl:gen:m3", "adj:pl:gen:m3:pos", "interp", "prep:loc", "adj:pl:loc:m3:pos", "adv:pos", "inf:perf", "qub", "prep:acc", "subst:sg:acc:m1", "adj:sg:acc:m1:pos", "conj", "adj:sg:gen:n:pos", "interp", "adv", "prep:inst", "subst:sg:inst:f", "prep:inst:nwok", "subst:pl:inst:n", "conj", "subst:sg:inst:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Porusza", "tematy", "bolesne", "i", "ciemne", ",", "przy", "czym", "porusza", "je", "uwodzicielsko", ",", "dawkuje", "napięcie", "i", "sprawnie", "snuje", "historię", "." ]
[ "poruszać", "temat", "bolesny", "i", "ciemny", ",", "przy", "co", "poruszać", "on", "uwodzicielsko", ",", "dawkować", "napięcie", "i", "sprawnie", "snuć", "historia", "." ]
[ "fin:sg:ter:imperf", "subst:pl:acc:m3", "adj:pl:acc:m3:pos", "conj", "adj:pl:nom:n:pos", "interp", "prep:loc", "subst:sg:loc:n", "fin:sg:ter:imperf", "ppron3:pl:acc:m3:ter:akc:npraep", "adv:pos", "interp", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:acc:n", "conj", "adv:pos", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:acc:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Tworzy", "ponurą", "i", "złożoną", "strukturę", "powiązań", "między", "bohaterami", ",", "którą", "później", "równie", "ponuro", "i", "w", "napięciu", "rozplątuje", "." ]
[ "tworzyć", "ponury", "i", "złożony", "struktura", "powiązanie", "między", "bohater", ",", "który", "późno", "równie", "ponuro", "i", "w", "napięcie", "rozplątywać", "." ]
[ "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:acc:f:pos", "conj", "adj:sg:acc:f:pos", "subst:sg:acc:f", "subst:pl:gen:n", "prep:inst", "subst:pl:inst:m1", "interp", "adj:sg:acc:f:pos", "adv:com", "adv:pos", "adv:pos", "conj", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:n", "fin:sg:ter:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "I", "co", "to", "w", "ogóle", "ma", "znaczyć", ",", "że", "nie", "można", "się", "oderwać", "od", "powieści", "o", "przemocy", "psychicznej", "i", "napięciu", "seksualnym", "!" ]
[ "i", "CO", "to", "w", "ogół", "mieć", "znaczyć", ",", "że", "nie", "można", "się", "oderwać", "od", "powieść", "o", "przemoc", "psychiczny", "i", "napięcie", "seksualny", "!" ]
[ "conj", "subst:sg:nom:n", "qub", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "fin:sg:ter:imperf", "inf:imperf", "interp", "comp", "qub", "pred", "qub", "inf:perf", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:f", "prep:loc", "subst:sg:loc:f", "adj:sg:loc:f:pos", "conj", "subst:sg:loc:n", "adj:sg:loc:n:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Co", "więcej", ",", "można", "jeszcze", "uznać", ",", "że", "historia", "ta", "jest", "czymś", "więcej", "niż", "historią", "tych", "konkretnie", "postaci", ",", "że", "pokazuje", "pewne", "uniwersalne", "sytuacje", "(", "jak", "to", "z", "dobrą", "literaturą", "czasem", "bywa", ")", "." ]
[ "CO", "dużo", ",", "można", "jeszcze", "uznać", ",", "że", "historia", "ten", "być", "coś", "więcej", "niż", "historia", "ten", "konkretnie", "postać", ",", "że", "pokazować", "pewien", "uniwersalny", "sytuacja", "(", "jak", "to", "z", "dobry", "literatura", "czas", "bywać", ")", "." ]
[ "subst:sg:nom:n", "adv:com", "interp", "pred", "qub", "inf:perf", "interp", "comp", "subst:sg:nom:f", "adj:sg:nom:f:pos", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:inst:n", "num:pl:nom:n:rec", "conj", "subst:sg:inst:f", "adj:pl:gen:f:pos", "adv:pos", "subst:sg:gen:f", "interp", "comp", "fin:sg:ter:imperf", "adj:pl:acc:f:pos", "adj:pl:acc:f:pos", "subst:pl:acc:f", "interp", "adv:pos", "qub", "prep:inst:nwok", "adj:sg:inst:f:pos", "subst:sg:inst:f", "subst:sg:inst:m3", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Oj", ",", "biada", "." ]
[ "oj", ",", "biadać", "." ]
[ "interj", "interp", "fin:sg:ter:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160 ]
[ "To", "może", "obrzydzić", "nam", "deser", ",", "lub", "sprawić", ",", "że", "zamyślimy", "się", "tak", ",", "że", "nam", "herbata", "wystygnie", "." ]
[ "to", "móc", "obrzydzić", "my", "deser", ",", "lub", "sprawić", ",", "że", "zamyśleć", "się", "tak", ",", "że", "my", "herbata", "wystygnąć", "." ]
[ "subst:sg:nom:n", "fin:sg:ter:imperf", "inf:perf", "ppron12:pl:dat:m1:pri", "subst:sg:acc:m3", "interp", "conj", "inf:perf", "interp", "comp", "fin:pl:pri:perf", "qub", "adv:pos", "interp", "comp", "ppron12:pl:dat:m1:pri", "subst:sg:nom:f", "fin:sg:ter:perf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Jelinek", "jest", "jak", "piękny", "but", ",", "który", "ciśnie", "." ]
[ "Jelinek", "być", "jak", "piękny", "but", ",", "który", "cisnąć", "." ]
[ "subst:sg:nom:m1", "fin:sg:ter:imperf", "adv:pos", "adj:sg:nom:m2:pos", "subst:sg:nom:m2", "interp", "adj:sg:nom:m3:pos", "fin:sg:ter:imperf", "interp" ]
[ 20, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Zamiast", "trzymać", "takie", "buty", "na", "widoku", "i", "cierpieć", "z", "powodu", "pytań", ":" ]
[ "zamiast", "trzymać", "taki", "but", "na", "widok", "i", "cierpieć", "z", "powód", "pytanie", ":" ]
[ "conj", "inf:imperf", "adj:pl:acc:m3:pos", "subst:pl:acc:m3", "prep:loc", "subst:sg:loc:m3", "conj", "inf:imperf", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:m3", "subst:pl:gen:n", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "O", ",", "jakie", "piękne", ",", "czemu", "ich", "nie", "nosisz", "?" ]
[ "o", ",", "jaki", "piękny", ",", "czemu", "on", "nie", "nosić", "?" ]
[ "interj", "interp", "adj:pl:nom:f:pos", "adj:pl:nom:f:pos", "interp", "adv", "ppron3:pl:gen:m1:ter:akc:npraep", "qub", "fin:sg:sec:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "-", "lepiej", "wyrzucić", "je", "na", "śmietnik", "i", "zapomnieć", "." ]
[ "-", "dobrze", "wyrzucić", "on", "na", "śmietnik", "i", "zapomnieć", "." ]
[ "interp", "adv:com", "inf:perf", "ppron3:pl:acc:m3:ter:akc:npraep", "prep:acc", "subst:sg:acc:m3", "conj", "inf:perf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Chyba", ",", "że", "przypadkiem", "będzie", "tam", "buszował", "jakiś", "niepoważny", "szwedzki", "akademik", "." ]
[ "chyba", ",", "że", "przypadek", "być", "tam", "buszować", "jakiś", "niepoważny", "szwedzki", "akademik", "." ]
[ "qub", "interp", "comp", "subst:sg:inst:m3", "bedzie:sg:ter:imperf", "adv", "praet:sg:m3:imperf", "adj:sg:acc:m3:pos", "adj:sg:acc:m3:pos", "adj:sg:acc:m3:pos", "subst:sg:acc:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 2, 160, 160 ]
[ "W", "polskiej", "lidze", "koszykarzy", "rozpoczęła", "się", "faza", "play", "-", "off", ",", "co", "oznacza", ",", "że", "mecze", "są", "często", ",", "nadszedł", "czas", "weteranów", "itd", "." ]
[ "w", "polski", "liga", "koszykarz", "rozpocząć", "się", "faza", "play", "-", "off", ",", "CO", "oznaczać", ",", "że", "mecz", "być", "często", ",", "nadejść", "czas", "weteran", "i tak dalej", "." ]
[ "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:f:pos", "subst:sg:loc:f", "subst:pl:gen:m1", "praet:sg:f:perf", "qub", "subst:sg:nom:f", "subst:sg:nom:f", "interp", "subst:sg:nom:m3", "interp", "subst:sg:nom:n", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "comp", "subst:pl:nom:m3", "fin:pl:ter:imperf", "adv:pos", "interp", "praet:sg:m1:perf", "subst:sg:acc:m3", "subst:pl:gen:m1", "brev:pun", "interp" ]
[ 160, 2, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Częste", "mecze", "to", "częste", "wizyty", "na", "stronie", "ligi", "." ]
[ "częsty", "mecz", "to", "częsty", "wizyta", "na", "strona", "liga", "." ]
[ "adj:pl:nom:m3:pos", "subst:pl:nom:m3", "pred", "adj:pl:nom:f:pos", "subst:pl:nom:f", "prep:loc", "subst:sg:loc:f", "subst:sg:gen:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Dlaczego", "więc", "na", "tym", "nie", "skorzystać", "i", "nie", "wprowadzić", "nagle", "rejestracji", "użytkowników", "?" ]
[ "dlaczego", "więc", "na", "to", "nie", "skorzystać", "i", "nie", "wprowadzić", "nagle", "rejestracja", "użytkownik", "?" ]
[ "adv", "conj", "prep:loc", "subst:sg:loc:n", "qub", "inf:perf", "conj", "qub", "inf:perf", "adv:pos", "subst:sg:gen:f", "subst:pl:gen:m1", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ograniczenie", "dostępu", "nie", "dotyczy", "wszystkich", "informacji", "na", "stronie", ",", "ale", "mimo", "to", "jest", "ciosem", "poniżej", "pasa", "." ]
[ "ograniczyć", "dostęp", "nie", "dotyczyć", "wszystek", "informacja", "na", "strona", ",", "ale", "mimo", "to", "być", "cios", "poniżej", "pas", "." ]
[ "ger:sg:nom:n:perf:aff", "subst:sg:gen:m3", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "adj:pl:gen:f:pos", "subst:pl:gen:f", "prep:loc", "subst:sg:loc:f", "interp", "conj", "prep:gen", "subst:sg:nom:n", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:inst:m3", "prep:gen", "subst:sg:gen:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Oglądasz", "serial", "?" ]
[ "oglądać", "serial", "?" ]
[ "fin:sg:sec:imperf", "subst:sg:acc:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160 ]
[ "Wszystko", "wyjaśni", "się", "w", "ostatnim", "odcinku", "?" ]
[ "wszystko", "wyjaśnić", "się", "w", "ostatni", "odcinek", "?" ]
[ "subst:sg:nom:n", "fin:sg:ter:perf", "qub", "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:m3:pos", "subst:sg:loc:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "To", "płać", "." ]
[ "to", "płacić", "." ]
[ "qub", "impt:sg:sec:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160 ]
[ "Oczywiście", "rejestracja", "jest", "zupełnie", "bezpłatna", "." ]
[ "oczywiście", "rejestracja", "być", "zupełnie", "bezpłatny", "." ]
[ "qub", "subst:sg:nom:f", "fin:sg:ter:imperf", "adv:pos", "adj:sg:nom:f:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "W", "końcu", "moje", "imię", "i", "nazwisko", ",", "telefon", ",", "adres", "domowy", "i", "zgoda", "na", "otrzymywanie", "spamu", "od", "sponsora", "ligi", "nie", "są", "nic", "warte", "." ]
[ "w", "koniec", "mój", "imię", "i", "nazwisko", ",", "telefon", ",", "adres", "domowy", "i", "zgoda", "na", "otrzymywać", "spam", "od", "sponsor", "liga", "nie", "być", "nica", "wart", "." ]
[ "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "adj:sg:acc:n:pos", "subst:sg:acc:n", "conj", "subst:sg:acc:n", "interp", "subst:sg:nom:m3", "interp", "subst:sg:nom:m3", "adj:sg:nom:m3:pos", "conj", "subst:sg:nom:f", "prep:acc", "ger:sg:acc:n:imperf:aff", "subst:sg:gen:m3", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:m1", "subst:sg:gen:f", "qub", "fin:pl:ter:imperf", "subst:pl:gen:f", "adj:pl:nom:f:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Chcesz", "posłuchać", "mądrości", "Radka", "Hyżego", ",", "to", "poczytaj", "o", "najnowszej", "karcie", "kredytowej", "." ]
[ "chcieć", "posłuchać", "mądrość", "Radek", "hyżego", ",", "to", "poczytać", "o", "nowy", "karta", "kredytowy", "." ]
[ "fin:sg:sec:imperf", "inf:perf", "subst:sg:gen:f", "subst:sg:gen:m1", "subst:sg:gen:m1", "interp", "conj", "impt:sg:sec:perf", "prep:loc", "adj:sg:loc:f:sup", "subst:sg:loc:f", "adj:sg:loc:f:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 20, 98, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Czy", "wypowiedzi", "Radosława", "są", "dla", "mnie", "warte", "więcej", "niż", "dla", "banku", "dane", "o", "moich", "dochodach", "(", "te", "akurat", "podaje", "się", "opcjonalnie", ")", "?" ]
[ "czy", "wypowiedź", "Radosława", "być", "dla", "ja", "wart", "więcej", "niż", "dla", "bank", "dana", "o", "mój", "dochód", "(", "ten", "akurat", "podawać", "się", "opcjonalnie", ")", "?" ]
[ "qub", "subst:pl:nom:f", "subst:sg:nom:f", "fin:pl:ter:imperf", "prep:gen", "ppron12:sg:gen:f:pri:akc", "adj:pl:nom:f:pos", "num:pl:nom:f:rec", "conj", "prep:gen", "subst:sg:gen:m3", "subst:pl:nom:f", "prep:loc", "adj:pl:loc:m3:pos", "subst:pl:loc:m3", "interp", "adj:pl:nom:n:pos", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "qub", "adv:pos", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 20, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Czy", "skoro", "i", "tak", "dostaję", "tyle", "spamu", "(", "zamówionego", "i", "niezamówionego", ")", ",", "to", "czemu", "jeszcze", "jedno", "źródło", "miało", "by", "mi", "zaszkodzić", "?" ]
[ "czy", "skoro", "i", "tak", "dostawać", "tyle", "spam", "(", "zamówić", "i", "zamówić", ")", ",", "to", "czemu", "jeszcze", "jeden", "źródło", "mieć", "by", "ja", "zaszkodzić", "?" ]
[ "qub", "comp", "qub", "qub", "fin:sg:pri:imperf", "num:pl:acc:m3:rec", "subst:sg:gen:m3", "interp", "ppas:sg:gen:m3:perf:aff", "conj", "ppas:sg:gen:m3:perf:neg", "interp", "interp", "conj", "adv", "qub", "adj:sg:nom:n:pos", "subst:sg:nom:n", "praet:sg:n:imperf", "qub", "ppron12:sg:dat:f:pri:nakc", "inf:perf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Dodaję", "tutaj", "parę", "dalszych", "informacji", "o", "mnie", "i", "o", "blogu", ",", "w", "postaci", "łatwej", "do", "czytania", "ankiety", "\"", "pytanie", "i", "odpowiedź", "\"", ":", ")", "Kim", "jest", "autorka", "tego", "bloga", ",", "gdzie", "mieszka", ",", "z", "kim", ",", "dlaczego", "i", "po", "co", "?" ]
[ "dodawać", "tutaj", "parę", "daleki", "informacja", "o", "ja", "i", "o", "blog", ",", "w", "postać", "łatwy", "do", "czytać", "ankieta", "\"", "pytanie", "i", "odpowiedź", "\"", ":", ")", "kto", "być", "autorka", "ten", "blog", ",", "gdzie", "mieszkać", ",", "z", "kto", ",", "dlaczego", "i", "po", "CO", "?" ]
[ "fin:sg:pri:imperf", "adv", "num:pl:acc:f:rec", "adj:pl:gen:f:com", "subst:pl:gen:f", "prep:loc", "ppron12:sg:loc:f:pri", "conj", "prep:loc", "subst:sg:loc:m3", "interp", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:f", "adj:sg:loc:f:pos", "prep:gen", "ger:sg:gen:n:imperf:aff", "subst:sg:gen:f", "interp", "subst:sg:acc:n", "conj", "subst:sg:nom:f", "interp", "interp", "interp", "subst:sg:inst:m1", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:nom:f", "adj:sg:gen:m2:pos", "subst:sg:gen:m2", "interp", "adv", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "prep:inst:nwok", "subst:sg:inst:m1", "interp", "adv", "conj", "prep:acc", "subst:sg:acc:n", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Kto", "wie", "?" ]
[ "kto", "wiedzieć", "?" ]
[ "subst:sg:nom:m1", "fin:sg:ter:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160 ]
[ "Mieszkam", "na", "Plejadach", ",", "włóczę", "się", "po", "świecie", ",", "mąż", "blisko", "mnie", "albo", "daleko", ",", "zależy", "jak", "go", "praca", "pogoni", ",", "i", "czy", "wolno", "mi", "z", "nim", "jechać", "(", "ze", "względu", "na", "zdrowie", ")", "." ]
[ "mieszkać", "na", "plejada", ",", "włóczyć", "się", "po", "Świat", ",", "mąż", "blisko", "ja", "albo", "daleko", ",", "zależeć", "jak", "on", "praca", "pogoń", ",", "i", "czy", "wolno", "ja", "z", "on", "jechać", "(", "z", "wzgląd", "na", "zdrowie", ")", "." ]
[ "fin:sg:pri:imperf", "prep:loc", "subst:pl:loc:f", "interp", "fin:sg:pri:imperf", "qub", "prep:loc", "subst:sg:loc:m3", "interp", "subst:sg:nom:m1", "adv:pos", "ppron12:sg:acc:m1:pri:akc", "conj", "adv:pos", "interp", "fin:sg:ter:imperf", "adv:pos", "ppron3:sg:acc:m1:ter:nakc:npraep", "subst:sg:nom:f", "subst:sg:gen:f", "interp", "conj", "qub", "pred", "ppron12:sg:dat:m1:pri:nakc", "prep:inst:nwok", "ppron3:sg:inst:m3:ter:akc:praep", "inf:imperf", "interp", "prep:gen:wok", "subst:sg:gen:m3", "prep:acc", "subst:sg:acc:n", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 22, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Od", "lat", "już", "moje", "raczej", "stałe", "miejsca", "pobytu", "są", "poza", "Polską", "." ]
[ "od", "rok", "już", "mój", "raczej", "stały", "miejsce", "pobyt", "być", "poza", "Polska", "." ]
[ "prep:gen:nwok", "subst:pl:gen:m3", "qub", "adj:pl:nom:n:pos", "qub", "adj:pl:nom:n:pos", "subst:pl:nom:n", "subst:sg:gen:m3", "fin:pl:ter:imperf", "prep:inst", "subst:sg:inst:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 29, 160 ]
[ "A", "po", "za", "tym", ",", "bardzo", "cenię", "ochronę", "sfery", "prywatnej", "." ]
[ "a", "po", "za", "to", ",", "bardzo", "cenić", "ochrona", "sfera", "prywatny", "." ]
[ "conj", "prep:loc", "prep:inst", "subst:sg:inst:n", "interp", "adv:pos", "fin:sg:pri:imperf", "subst:sg:acc:f", "subst:sg:gen:f", "adj:sg:gen:f:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Wiem", "że", "to", "w", "czasach", "internetowo", "-", "multimedialnych", "prawie", "niemożliwe", "." ]
[ "wiedzieć", "że", "to", "w", "czas", "internetowo", "-", "multimedialny", "prawie", "niemożliwy", "." ]
[ "fin:sg:pri:imperf", "comp", "subst:sg:nom:n", "prep:loc:nwok", "subst:pl:loc:m3", "adja", "interp", "adj:pl:gen:n:pos", "qub", "adj:sg:nom:n:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ale", "mimo", "wszystko", "próbuję", "." ]
[ "ale", "mimo", "wszystko", "próbować", "." ]
[ "conj", "prep:gen", "subst:sg:acc:n", "fin:sg:pri:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Co", "to", "ma", "znaczyć", "\"", "prawie", "wegetarianka", "\"", ",", "jest", "to", "wege", "blog", "czy", "nie", "?" ]
[ "CO", "to", "mieć", "znaczyć", "\"", "prawie", "wegetarianka", "\"", ",", "być", "to", "wege", "blog", "czy", "nie", "?" ]
[ "subst:sg:nom:n", "subst:sg:nom:n", "fin:sg:ter:imperf", "inf:imperf", "interp", "qub", "subst:sg:nom:f", "interp", "interp", "fin:sg:ter:imperf", "pred", "adj:sg:nom:m3:pos", "subst:sg:nom:m3", "conj", "qub", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "To", "jest", "mój", "prywatny", "blog", "o", "tematach", "kuchennych", ",", "bajecznych", "i", "innych", "." ]
[ "to", "być", "mój", "prywatny", "blog", "o", "temat", "kuchenny", ",", "bajeczny", "i", "inny", "." ]
[ "pred", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:nom:m3:pos", "adj:sg:nom:m3:pos", "subst:sg:nom:m3", "prep:loc", "subst:pl:loc:m3", "adj:pl:loc:m3:pos", "interp", "adj:pl:gen:f:pos", "conj", "adj:pl:gen:m3:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Zwykle", "kuchennych", "i", "do", "tego", "związanych", "." ]
[ "zwykle", "kuchenny", "i", "do", "to", "związać", "." ]
[ "adv:pos", "adj:pl:gen:m1:pos", "conj", "prep:gen", "subst:sg:gen:n", "ppas:pl:gen:n:perf:aff", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Bo", "kuchnia", "to", "serce", "domu", "(", "i", "przede", "wszystkim", "osoba", "lub", "osoby", "które", "w", "tej", "kuchni", "gotują", ")", ",", "a", "dom", "to", "początek", "życia", "człowieka", "." ]
[ "bo", "kuchnia", "to", "serce", "dom", "(", "i", "przed", "wszystko", "osoba", "lub", "osoba", "który", "w", "ten", "kuchnia", "gotować", ")", ",", "a", "dom", "to", "początek", "życie", "człowiek", "." ]
[ "comp", "subst:sg:nom:f", "pred", "subst:sg:nom:n", "subst:sg:gen:m3", "interp", "conj", "prep:inst:wok", "subst:sg:inst:n", "subst:sg:nom:f", "conj", "subst:pl:nom:f", "adj:pl:nom:f:pos", "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:f:pos", "subst:sg:loc:f", "fin:pl:ter:imperf", "interp", "interp", "conj", "subst:sg:nom:m3", "pred", "subst:sg:nom:m3", "subst:sg:gen:n", "subst:sg:gen:m1", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ja", "sama", "jestem", "praktycznie", "100", "%", "wege", "-", "wegan", "(", "przede", "wszystkim", "z", "powodów", "zdrowotnych", ",", "ale", "nie", "tylko", ")", "." ]
[ "ja", "sam", "być", "praktycznie", "100", "%", "wege", "-", "weganin", "(", "przed", "wszystko", "z", "powód", "zdrowotny", ",", "ale", "nie", "tylko", ")", "." ]
[ "ppron12:sg:nom:f:pri", "adj:sg:nom:f:pos", "fin:sg:pri:imperf", "adv:pos", "num:pl:nom:m3:rec", "interp", "subst:sg:gen:n", "interp", "subst:pl:gen:m1", "interp", "prep:inst:wok", "subst:sg:inst:n", "prep:gen:nwok", "subst:pl:gen:m3", "adj:pl:gen:m3:pos", "interp", "conj", "qub", "qub", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Jedynie", "nie", "lubię", "fanatyzmu", ",", "wszystko", "jedno", "w", "którym", "kierunku", "(", "więcej", "o", "tym", "tutaj", ")", "Mąż", "nie", "jest", "wegetarianinem", "." ]
[ "jedynie", "nie", "lubić", "fanatyzm", ",", "wszystko", "jeden", "w", "który", "kierunek", "(", "dużo", "o", "to", "tutaj", ")", "mąż", "nie", "być", "wegetarianin", "." ]
[ "qub", "qub", "fin:sg:pri:imperf", "subst:sg:gen:m3", "interp", "subst:sg:nom:n", "adj:sg:nom:n:pos", "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:m3:pos", "subst:sg:loc:m3", "interp", "adv:com", "prep:loc", "subst:sg:loc:n", "adv", "interp", "subst:sg:nom:m1", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:inst:m1", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Co", "to", "znaczy", "\"", "z", "powodów", "zdrowotnych", "\"", ",", "o", "jaką", "chorobę", "chodzi", "?" ]
[ "CO", "to", "znaczyć", "\"", "z", "powód", "zdrowotny", "\"", ",", "o", "jaki", "choroba", "chodzić", "?" ]
[ "subst:sg:acc:n", "subst:sg:nom:n", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "prep:gen:nwok", "subst:pl:gen:m3", "adj:pl:gen:m3:pos", "interp", "interp", "prep:acc", "adj:sg:acc:f:pos", "subst:sg:acc:f", "fin:sg:ter:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "To", "niestety", "nie", "jest", "tylko", "jedna", "choroba", ",", "to", "mieszanka", "paru", "chorób", "i", "lekarze", "do", "dziś", "się", "kłócą", "która", "jest", "która", ",", "gdzie", "i", "dlaczego", ":", "/", "Główną", "częścią", "jest", "choroba", "częściowo", "zapalna", ",", "reumatyczna", "i", "anty", "-", "komórkowa", ",", "która", "niszczy", "organizm", "od", "środka", "podobnie", "do", "raka", ",", "i", "według", "\"", "nowoczesnych", "\"", "lekarzy", "jest", "nieuleczalna", "." ]
[ "to", "niestety", "nie", "być", "tylko", "jeden", "choroba", ",", "to", "mieszanka", "parę", "choroba", "i", "lekarz", "do", "dziś", "się", "kłócić", "który", "być", "który", ",", "gdzie", "i", "dlaczego", ":", "/", "główny", "część", "być", "choroba", "częściowo", "zapalny", ",", "reumatyczny", "i", "anta", "-", "komórkowy", ",", "który", "niszczyć", "organizm", "od", "środek", "podobnie", "do", "Rak", ",", "i", "według", "\"", "nowoczesny", "\"", "lekarz", "być", "nieuleczalny", "." ]
[ "qub", "qub", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "qub", "adj:sg:nom:f:pos", "subst:sg:nom:f", "interp", "pred", "subst:sg:nom:f", "num:pl:gen:f:congr", "subst:pl:gen:f", "conj", "subst:pl:nom:m1", "prep:gen", "subst:sg:gen:n", "qub", "fin:pl:ter:imperf", "adj:sg:nom:f:pos", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:nom:f:pos", "interp", "adv", "conj", "adv", "interp", "interp", "adj:sg:inst:f:pos", "subst:sg:inst:f", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:nom:f", "adv:pos", "adj:sg:nom:f:pos", "interp", "adj:sg:nom:f:pos", "conj", "subst:sg:gen:f", "interp", "adj:sg:nom:f:pos", "interp", "adj:sg:nom:f:pos", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:acc:m3", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:m3", "adv:pos", "prep:gen", "subst:sg:gen:m2", "interp", "conj", "prep:gen", "interp", "adj:pl:gen:m1:pos", "interp", "subst:pl:gen:m1", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:nom:f:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Jedyną", "\"", "opcją", "\"", "dla", "mnie", "było", "by", "łykanie", "setek", "agresywnych", "\"", "lekarstw", "\"", ",", "które", "by", "mnie", "nawet", "nie", "wyleczyły", ",", "ani", "bólów", "nie", "zatrzymały", ",", "jedynie", "trzymały", "w", "stanie", "pół", "umarłym", "." ]
[ "jedyny", "\"", "opcja", "\"", "dla", "ja", "być", "by", "łykać", "setka", "agresywny", "\"", "lekarstwo", "\"", ",", "który", "by", "ja", "nawet", "nie", "wyleczyć", ",", "ani", "ból", "nie", "zatrzymać", ",", "jedynie", "trzymać", "w", "stan", "pół", "umarły", "." ]
[ "adj:sg:inst:f:pos", "interp", "subst:sg:inst:f", "interp", "prep:gen", "ppron12:sg:gen:m1:pri:akc", "praet:sg:n:imperf", "qub", "ger:sg:nom:n:imperf:aff", "subst:pl:gen:f", "adj:pl:gen:f:pos", "interp", "subst:pl:gen:n", "interp", "interp", "adj:pl:nom:n:pos", "qub", "ppron12:sg:gen:f:pri:akc", "qub", "qub", "praet:pl:f:perf", "interp", "conj", "subst:pl:gen:m3", "qub", "praet:pl:m3:perf", "interp", "qub", "praet:pl:m3:imperf", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "num:pl:nom:m3:rec", "adj:sg:inst:m3:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Albo", "i", "nawet", "ta", "sama", "chemio", "-", "terapia", "jak", "w", "przypadku", "raka", ":", "/", "(", "ale", "bez", "żadnej", "szansy", "na", "wyleczenie", ")", "." ]
[ "albo", "i", "nawet", "ten", "sam", "chemia", "-", "terapia", "jak", "w", "przypadek", "Rak", ":", "/", "(", "ale", "bez", "żaden", "szansa", "na", "wyleczyć", ")", "." ]
[ "conj", "conj", "qub", "adj:sg:voc:f:pos", "adj:sg:voc:f:pos", "subst:sg:voc:f", "interp", "subst:sg:nom:f", "adv:pos", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "subst:sg:gen:m2", "interp", "interp", "interp", "conj", "prep:gen:nwok", "adj:sg:gen:f:pos", "subst:sg:gen:f", "prep:acc", "ger:sg:acc:n:perf:aff", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ale", "ja", "przecież", "żyć", "chcę", "i", "muszę", "!" ]
[ "ale", "ja", "przecież", "żyć", "chcieć", "i", "musieć", "!" ]
[ "conj", "ppron12:sg:nom:f:pri", "qub", "inf:imperf", "fin:sg:pri:imperf", "conj", "fin:sg:pri:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Więc", "się", "sama", "wzięła", "m", "za", "to", ",", "i", "po", "wielu", "latach", "dosłownych", "męk", "i", "ryzykowania", "własnego", "życia", "znalazła", "m", "wiele", "odpowiedzi", "na", "pytania", ",", "na", "które", "nawet", "lekarze", "mi", "nie", "odpowiadali", ":", ")", "." ]
[ "więc", "się", "sam", "wziąć", "być", "za", "to", ",", "i", "po", "wiele", "rok", "dosłowny", "męk", "i", "ryzykować", "własny", "życie", "znaleźć", "być", "wiele", "odpowiedź", "na", "pytanie", ",", "na", "który", "nawet", "lekarz", "ja", "nie", "odpowiadać", ":", ")", "." ]
[ "conj", "qub", "adj:sg:nom:f:pos", "praet:sg:f:perf", "aglt:sg:pri:imperf:nwok", "prep:acc", "subst:sg:acc:n", "interp", "conj", "prep:loc", "num:pl:loc:m3:congr", "subst:pl:loc:m3", "adj:pl:gen:m3:pos", "subst:pl:gen:m3", "conj", "ger:sg:gen:n:imperf:aff", "adj:sg:gen:n:pos", "subst:sg:gen:n", "praet:sg:f:perf", "aglt:sg:pri:imperf:nwok", "num:pl:acc:f:rec", "subst:pl:gen:f", "prep:acc", "subst:pl:acc:n", "interp", "prep:acc", "adj:pl:acc:f:pos", "qub", "subst:pl:nom:m1", "ppron12:sg:dat:m1:pri:nakc", "qub", "praet:pl:m1:imperf", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ratuje", "mnie", "codziennie", "magia", "przyrody", ",", "i", "jedzenia", "prosto", "od", "przyrody", "pochodzącego", ":", ")", "." ]
[ "ratować", "ja", "codziennie", "magia", "przyroda", ",", "i", "jedzenie", "prosto", "od", "przyroda", "pochodzić", ":", ")", "." ]
[ "fin:sg:ter:imperf", "ppron12:sg:acc:m1:pri:akc", "adv:pos", "subst:sg:nom:f", "subst:sg:gen:f", "interp", "conj", "subst:sg:gen:n", "adv:pos", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:f", "pact:sg:gen:m1:imperf:aff", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Czy", "w", "tym", "blogu", "będzie", "pisanie", "o", "chorobach", ",", "lekarzach", "i", "szpitalach", "?" ]
[ "czy", "w", "ten", "blog", "być", "pisać", "o", "choroba", ",", "lekarz", "i", "szpital", "?" ]
[ "qub", "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:m3:pos", "subst:sg:loc:m3", "bedzie:sg:ter:imperf", "ger:sg:nom:n:imperf:aff", "prep:loc", "subst:pl:loc:f", "interp", "subst:pl:loc:m1", "conj", "subst:pl:loc:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Absolutnie", "nie", ":", "/", "Chyba", "tylko", "gdy", "o", "tym", "napisać", "muszę", ",", "bo", "to", "zatrzymuje", "blogowanie", ",", "w", "stylu", "\"", "mam", "właśnie", "grypę", "i", "nie", "będzie", "mnie", "tutaj", "\"", "itp", "." ]
[ "absolutnie", "nie", ":", "/", "chyba", "tylko", "gdy", "o", "to", "napisać", "musieć", ",", "bo", "to", "zatrzymywać", "blogować", ",", "w", "styl", "\"", "mieć", "właśnie", "grypa", "i", "nie", "być", "ja", "tutaj", "\"", "itp", "." ]
[ "adv:pos", "qub", "interp", "interp", "qub", "qub", "adv", "prep:loc", "subst:sg:loc:n", "inf:perf", "fin:sg:pri:imperf", "interp", "comp", "subst:sg:nom:n", "fin:sg:ter:imperf", "ger:sg:acc:n:imperf:aff", "interp", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "interp", "fin:sg:pri:imperf", "qub", "subst:sg:acc:f", "conj", "qub", "bedzie:sg:ter:imperf", "ppron12:sg:gen:m1:pri:akc", "adv", "interp", "brev:pun", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Mam", "bardzo", "wielką", "nadzieję", "że", "nigdy", "tu", "nic", "o", "żadnym", "szpitalu", "nie", "będę", "pisać", ",", "chyba", "że", "by", "śmy", "wreszcie", "dziecko", "mieli", ",", "ale", "i", "to", "mnie", "nie", "zmusi", "do", "pisania", "o", "szpitalach", "." ]
[ "mieć", "bardzo", "wielki", "Nadzieja", "że", "nigdy", "tu", "nic", "o", "żaden", "szpital", "nie", "być", "pisać", ",", "chyba", "że", "by", "być", "wreszcie", "dziecko", "mieć", ",", "ale", "i", "to", "ja", "nie", "zmusić", "do", "pisać", "o", "szpital", "." ]
[ "fin:sg:pri:imperf", "adv:pos", "adj:sg:acc:f:pos", "subst:sg:acc:f", "comp", "adv", "adv", "subst:sg:gen:n", "prep:loc", "adj:sg:loc:m3:pos", "subst:sg:loc:m3", "qub", "bedzie:sg:pri:imperf", "inf:imperf", "interp", "qub", "comp", "qub", "aglt:pl:pri:imperf:nwok", "qub", "subst:sg:acc:n", "praet:pl:m1:imperf", "interp", "conj", "conj", "subst:sg:nom:n", "ppron12:sg:gen:m1:pri:akc", "qub", "fin:sg:ter:perf", "prep:gen", "ger:sg:gen:n:imperf:aff", "prep:loc", "subst:pl:loc:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Tylko", "spowoduje", "otwarcie", "blogu", "specjalnie", "dla", "malucha", ":", ")", "." ]
[ "tylko", "spowodować", "otworzyć", "blog", "specjalnie", "dla", "maluch", ":", ")", "." ]
[ "qub", "fin:sg:ter:perf", "ger:sg:acc:n:perf:aff", "subst:sg:gen:m3", "adv:pos", "prep:gen", "subst:sg:gen:m2", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ja", "ten", "(", "i", "poprzedni", ")", "blog", "zaczęła", "m", "aby", "właśnie", "pomóc", "sobie", "skończyć", "z", "jakimikolwiek", "chorobami", ",", "na", "zawsze", "." ]
[ "ja", "ten", "(", "i", "poprzedni", ")", "blog", "zacząć", "być", "aby", "właśnie", "pomóc", "siebie", "skończyć", "z", "jakikolwiek", "choroba", ",", "na", "zawsze", "." ]
[ "ppron12:sg:nom:f:pri", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp", "conj", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp", "subst:sg:acc:m3", "praet:sg:f:perf", "aglt:sg:pri:imperf:nwok", "comp", "qub", "inf:perf", "siebie:dat", "inf:perf", "prep:inst:nwok", "adj:pl:inst:f:pos", "subst:pl:inst:f", "interp", "prep:acc", "adv", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ja", "tu", "piszę", "o", "dobrych", "rzeczach", ":", "słońcu", ",", "przyrodzie", ",", "dobrej", "kuchni", ",", "poezji", ",", "bajkach", ",", "fantazji", ",", "muzyce", ",", "sztuce", ",", "dzieciach", ",", "humorze", ".", ".", "." ]
[ "ja", "tu", "pisać", "o", "dobry", "rzecz", ":", "słońce", ",", "przyroda", ",", "dobry", "kuchnia", ",", "poezja", ",", "bajka", ",", "fantazja", ",", "muzyka", ",", "sztuka", ",", "dziecko", ",", "humor", ".", ".", "." ]
[ "ppron12:sg:nom:m1:pri", "adv", "fin:sg:pri:imperf", "prep:loc", "adj:pl:loc:f:pos", "subst:pl:loc:f", "interp", "subst:sg:loc:n", "interp", "subst:sg:loc:f", "interp", "adj:sg:loc:f:pos", "subst:sg:loc:f", "interp", "subst:sg:gen:f", "interp", "subst:pl:loc:f", "interp", "subst:sg:loc:f", "interp", "subst:sg:loc:f", "interp", "subst:sg:loc:f", "interp", "subst:pl:loc:n", "interp", "subst:sg:loc:m3", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "O", "mężu", "mniej", ",", "aby", "chronić", "jego", "sferę", "prywatną", "i", "szczególnie", "pracę", "." ]
[ "o", "mąż", "mało", ",", "aby", "chronić", "on", "sfera", "prywatny", "i", "szczególnie", "praca", "." ]
[ "prep:loc", "subst:sg:loc:m1", "adv:com", "interp", "comp", "inf:imperf", "ppron3:sg:gen:n:ter:akc:npraep", "subst:sg:acc:f", "adj:sg:acc:f:pos", "conj", "adv:pos", "subst:sg:acc:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Od", "kiedy", "bloguję", "bardziej", "prywatnie", "i", "ostrożnie", "mąż", "przestał", "się", "tak", "gniewać", ",", "i", "nawet", "częściej", "moje", "blogi", "odwiedza", "(", "co", "mnie", "bardzo", "ucieszyło", "!", ")", "." ]
[ "od", "kiedy", "blogować", "bardzo", "prywatnie", "i", "ostrożnie", "mąż", "przestać", "się", "tak", "gniewać", ",", "i", "nawet", "często", "mój", "blog", "odwiedzać", "(", "CO", "ja", "bardzo", "ucieszyć", "!", ")", "." ]
[ "prep:gen:nwok", "adv", "fin:sg:pri:imperf", "adv:com", "adv:pos", "conj", "adv:pos", "subst:sg:nom:m1", "praet:sg:m1:perf", "qub", "adv:pos", "inf:imperf", "interp", "conj", "qub", "adv:com", "adj:pl:acc:m3:pos", "subst:pl:acc:m3", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "subst:sg:nom:n", "ppron12:sg:acc:m1:pri:akc", "adv:pos", "praet:sg:n:perf", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Skąd", "pochodzą", "zdjęcia", "w", "blogu", "?" ]
[ "skąd", "pochodzić", "zdjęcie", "w", "blog", "?" ]
[ "adv", "fin:pl:ter:imperf", "subst:pl:acc:n", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Większość", "z", "nich", "jest", "z", "Wikimedii", ",", "z", "Flickr", "Creative", "Commons", "albo", "z", "Google", "Obrazy", "Creative", "Commons", "." ]
[ "większość", "z", "on", "być", "z", "wikimedii", ",", "z", "flickr", "creative", "commons", "albo", "z", "Google", "obraza", "creative", "commons", "." ]
[ "subst:sg:nom:f", "prep:gen:nwok", "ppron3:pl:gen:f:ter:akc:praep", "fin:sg:ter:imperf", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:n", "interp", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:m1", "subst:sg:gen:m1", "subst:sg:gen:m1", "conj", "prep:gen:nwok", "subst:sg:acc:m3", "subst:sg:gen:f", "subst:sg:gen:f", "subst:sg:gen:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 69, 160, 160, 69, 79, 157, 160, 160, 69, 147, 79, 157, 160 ]
[ "Część", "jest", "moja", "własna", "." ]
[ "część", "być", "mój", "własny", "." ]
[ "subst:sg:nom:f", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:nom:f:pos", "adj:sg:nom:f:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Staram", "się", "nie", "dodawać", "tu", "żadnych", "zdjęć", "ani", "obrazów", "bez", "otwartej", "(", "publicznej", ")", "licencji", "." ]
[ "starać", "się", "nie", "dodawać", "tu", "żaden", "zdjęcie", "ani", "obraz", "bez", "otwarty", "(", "publiczny", ")", "licencja", "." ]
[ "fin:sg:pri:imperf", "qub", "qub", "inf:imperf", "adv", "adj:pl:gen:n:pos", "subst:pl:gen:n", "conj", "subst:pl:gen:m3", "prep:gen:nwok", "adj:sg:gen:f:pos", "interp", "adj:sg:gen:f:pos", "interp", "subst:sg:gen:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Jeśli", "się", "to", "nie", "udaje", "to", "są", "zwykle", "zdjęcia", "ogólnie", "publikowane", "tysiące", "razy", "w", "internecie", "." ]
[ "jeśli", "się", "to", "nie", "udawać", "to", "być", "zwykle", "zdjęcie", "ogólnie", "publikować", "tysiąc", "raz", "w", "Internet", "." ]
[ "comp", "qub", "subst:sg:nom:n", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:nom:n", "fin:pl:ter:imperf", "adv:pos", "subst:pl:nom:n", "adv:pos", "ppas:pl:acc:m3:imperf:aff", "subst:pl:acc:m3", "subst:pl:acc:m3", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Nigdy", "nie", "zabieram", "nikomu", "jego", "prywatnych", ",", "blogowych", "albo", "podobnych", "zdjęć", ",", "i", "nigdy", "nie", "udaję", "że", "coś", "co", "nie", "moje", "jest", "moje", "!" ]
[ "nigdy", "nie", "zabierać", "nikt", "on", "prywatny", ",", "blogowych", "albo", "podobny", "zdjęcie", ",", "i", "nigdy", "nie", "udawać", "że", "coś", "CO", "nie", "mój", "być", "mój", "!" ]
[ "adv", "qub", "fin:sg:pri:imperf", "subst:sg:dat:m1", "ppron3:sg:gen:m1:ter:akc:npraep", "adj:pl:gen:m1:pos", "interp", "subst:sg:nom:f", "conj", "adj:pl:gen:n:pos", "subst:pl:gen:n", "interp", "conj", "adv", "qub", "fin:sg:pri:imperf", "comp", "subst:sg:nom:n", "subst:sg:nom:n", "qub", "adj:sg:nom:n:pos", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:nom:n:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Mój", "blog", "jest", "prywatny", ",", "nie", "jestem", "ani", "firma", ",", "ani", "biznes", "ani", "nic", ",", "nikomu", "nic", "nie", "niszczę", "ani", "nie", "zabieram", ",", "ani", "nie", "mam", "żadnych", "master", "planów", "do", "podboju", "wszechświata", ":", ")", "." ]
[ "mój", "blog", "być", "prywatny", ",", "nie", "być", "ani", "firma", ",", "ani", "biznes", "ani", "nic", ",", "nikt", "nic", "nie", "niszczyć", "ani", "nie", "zabierać", ",", "ani", "nie", "mieć", "żaden", "master", "plan", "do", "podbój", "wszechświat", ":", ")", "." ]
[ "adj:sg:nom:m3:pos", "subst:sg:nom:m3", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp", "qub", "fin:sg:pri:imperf", "conj", "subst:sg:nom:f", "interp", "conj", "subst:sg:nom:m3", "conj", "subst:sg:nom:n", "interp", "subst:sg:dat:m1", "subst:sg:gen:n", "qub", "fin:sg:pri:imperf", "conj", "qub", "fin:sg:pri:imperf", "interp", "conj", "qub", "fin:sg:pri:imperf", "adj:pl:gen:m1:pos", "subst:sg:nom:m1", "subst:pl:gen:m3", "prep:gen", "subst:sg:gen:m3", "subst:sg:gen:m3", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Co", "to", "jest", "\"", "Licencja", "Creative", "Commons", "\"", "?" ]
[ "CO", "to", "być", "\"", "licencja", "creative", "commons", "\"", "?" ]
[ "subst:sg:nom:n", "pred", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "subst:sg:nom:f", "subst:sg:nom:f", "subst:sg:nom:f", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 79, 157, 160, 160 ]
[ "Nie", "ma", "praw", "autorskich", "?" ]
[ "nie", "mieć", "prawo", "autorski", "?" ]
[ "qub", "fin:sg:ter:imperf", "subst:pl:gen:n", "adj:pl:gen:n:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Spokojnie", ",", "są", "prawa", "autorskie", "-", "podstawowe", ":", ")", "Znaczy", "się", "że", "jeżeli", "ja", "zrobię", "zdjęcie", ",", "jak", "np", "to", "tutaj", ":", ".", ".", "to", "jest", "to", "zdjęcie", "mojego", "autorstwa", "i", "to", "autorstwo", "nie", "znika", ":", ")", "." ]
[ "spokojnie", ",", "być", "prawo", "autorski", "-", "podstawowy", ":", ")", "znaczyć", "się", "że", "jeżeli", "ja", "zrobić", "zdjęcie", ",", "jak", "na przykład", "to", "tutaj", ":", ".", ".", "to", "być", "to", "zdjęcie", "mój", "autorstwo", "i", "ten", "autorstwo", "nie", "znikać", ":", ")", "." ]
[ "adv:pos", "interp", "fin:pl:ter:imperf", "subst:pl:nom:n", "adj:pl:nom:n:pos", "interp", "adj:pl:nom:f:pos", "interp", "interp", "fin:sg:ter:imperf", "qub", "comp", "comp", "ppron12:sg:nom:m1:pri", "fin:sg:pri:perf", "subst:sg:acc:n", "interp", "adv:pos", "brev:pun", "conj", "adv", "interp", "interp", "interp", "pred", "fin:sg:ter:imperf", "pred", "subst:sg:nom:n", "adj:sg:gen:n:pos", "subst:sg:gen:n", "conj", "adj:sg:nom:n:pos", "subst:sg:nom:n", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ale", "ja", "po", "prostu", "decyduję", "że", "to", "zdjęcie", "może", "każdy", "kto", "chce", "używac", ",", "kiedy", "chce", "i", "do", "czego", "chce", ",", "również", "komercjalnie", "." ]
[ "ale", "ja", "po", "prosty", "decydować", "że", "ten", "zdjęcie", "może", "każdy", "kto", "chcieć", "używac", ",", "kiedy", "chcieć", "i", "do", "co", "chcieć", ",", "również", "komercjalnie", "." ]
[ "conj", "ppron12:sg:nom:m1:pri", "prep:acc", "adjp", "fin:sg:pri:imperf", "comp", "adj:sg:nom:n:pos", "subst:sg:nom:n", "qub", "adj:sg:nom:m1:pos", "subst:sg:nom:m1", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:acc:f", "interp", "adv", "fin:sg:ter:imperf", "conj", "prep:gen", "subst:sg:gen:n", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "qub", "subst:sg:nom:m1", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Na", "tym", "polega", "moja", "licencja", ":", ")", "." ]
[ "na", "to", "polegać", "mój", "licencja", ":", ")", "." ]
[ "prep:loc", "subst:sg:loc:n", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:nom:f:pos", "subst:sg:nom:f", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Nie", "zezłoszczę", "się", "ani", "nic", "jeśli", "ktoś", "nie", "pamięta", "mojego", "adresu", "i", "tylko", "wie", "że", "Creative", "Commons", ",", "jedynie", "w", "przypadku", "użycia", "komercjalnego", "proszę", "o", "zawsze", "dodanie", "linku", "albo", "podpisu", "z", "adresem", "mojego", "bloga", "." ]
[ "nie", "zezłościć", "się", "ani", "nic", "jeśli", "ktoś", "nie", "pamiętać", "mój", "adres", "i", "tylko", "wiedzieć", "że", "creative", "commons", ",", "jedynie", "w", "przypadek", "użycie", "komercjalny", "prosić", "o", "zawsze", "dodać", "link", "albo", "podpis", "z", "adres", "mój", "blog", "." ]
[ "qub", "fin:sg:pri:perf", "qub", "conj", "subst:sg:nom:n", "comp", "subst:sg:nom:m1", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:gen:m3:pos", "subst:sg:gen:m3", "conj", "qub", "fin:sg:ter:imperf", "comp", "subst:sg:nom:m1", "subst:sg:nom:m1", "interp", "qub", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "subst:sg:gen:n", "adj:sg:gen:n:pos", "fin:sg:pri:imperf", "prep:acc", "adv", "ger:sg:acc:n:perf:aff", "subst:sg:gen:m3", "conj", "subst:sg:gen:m3", "prep:inst:nwok", "subst:sg:inst:m3", "adj:sg:gen:m2:pos", "subst:sg:gen:m2", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 79, 157, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Istnieją", "różne", "wersje", "licencji", "Creative", "Commons", "i", "należy", "trzymać", "się", "tego", "co", "autor", "albo", "autorka", "mówi", "." ]
[ "istnieć", "różny", "wersja", "licencja", "creative", "commons", "i", "należeć", "trzymać", "się", "to", "CO", "autor", "albo", "autorka", "mówić", "." ]
[ "fin:pl:ter:imperf", "adj:pl:nom:f:pos", "subst:pl:nom:f", "subst:sg:gen:f", "subst:sg:gen:f", "subst:sg:gen:f", "conj", "fin:sg:ter:imperf", "inf:imperf", "qub", "subst:sg:gen:n", "subst:sg:acc:n", "subst:sg:nom:m1", "conj", "subst:sg:nom:f", "fin:sg:ter:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 79, 157, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Co", "się", "stało", "z", "poprzednim", "blogiem", "\"", "Kuchenka", "Internetowa", "\"", "?" ]
[ "CO", "się", "stać", "z", "poprzedni", "blog", "\"", "kuchenka", "internetowy", "\"", "?" ]
[ "subst:sg:nom:n", "qub", "praet:sg:n:perf", "prep:inst:nwok", "adj:sg:inst:m3:pos", "subst:sg:inst:m3", "interp", "subst:sg:nom:f", "adj:sg:nom:f:pos", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 73, 151, 160, 160 ]
[ "Tłumaczę", "to", "tutaj", "." ]
[ "tłumaczyć", "to", "tutaj", "." ]
[ "fin:sg:pri:imperf", "subst:sg:acc:n", "adv", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160 ]
[ "Blog", "zostaje", ",", "tyle", "tylko", "że", "jako", "strona", "statyczna", ",", "bez", "dalszych", "wpisów", "." ]
[ "blog", "zostawać", ",", "tyle", "tylko", "że", "jako", "strona", "statyczny", ",", "bez", "daleki", "wpis", "." ]
[ "subst:sg:nom:m3", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "adv", "qub", "comp", "prep:nom", "subst:sg:nom:f", "adj:sg:nom:f:pos", "interp", "prep:gen:nwok", "adj:pl:gen:m3:com", "subst:pl:gen:m3", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Wszystkie", "przepisy", "i", "linki", "i", "zdjęcia", "też", "są", "." ]
[ "wszystek", "przepis", "i", "link", "i", "zdjęcie", "też", "być", "." ]
[ "adj:pl:nom:m3:pos", "subst:pl:nom:m3", "conj", "subst:pl:acc:m3", "conj", "subst:pl:acc:n", "qub", "fin:pl:ter:imperf", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ale", "główna", "strona", "to", "teraz", "Kuchenne", "bajki", ":", ")", "(", "czyli", "ta", "w", "której", "właśnie", "jesteś", ")", "." ]
[ "ale", "główny", "strona", "to", "teraz", "kuchenny", "bajka", ":", ")", "(", "czyli", "ten", "w", "który", "właśnie", "być", ")", "." ]
[ "conj", "adj:sg:nom:f:pos", "subst:sg:nom:f", "pred", "adv", "adj:pl:nom:f:pos", "subst:pl:nom:f", "interp", "interp", "interp", "conj", "adj:sg:nom:f:pos", "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:f:pos", "qub", "fin:sg:sec:imperf", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 73, 151, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Czemu", "nagłówek", "bloga", "jest", "taki", "zimowy", "i", "niekulinarny", "?" ]
[ "czemu", "nagłówek", "blog", "być", "taki", "zimowy", "i", "niekulinarny", "?" ]
[ "adv", "subst:sg:nom:m3", "subst:sg:gen:m2", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:nom:m2:pos", "adj:sg:nom:m2:pos", "conj", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Bo", "teraz", "jest", "zima", ":", ")", "." ]
[ "bo", "teraz", "być", "zima", ":", ")", "." ]
[ "comp", "adv", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:nom:f", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ja", "zmieniam", "nagłówki", "z", "porami", "roku", ",", "mój", "poprzedni", "(", "nieaktywny", ")", "blog", "ma", "np", ".", "nadal", "nagłówek", "jesienny", ",", "bo", "skończyła", "m", "tam", "pisać", "na", "jesieni", "." ]
[ "ja", "zmieniać", "nagłówek", "z", "por", "rok", ",", "mój", "poprzedni", "(", "nieaktywny", ")", "blog", "mieć", "na przykład", ".", "nadal", "nagłówek", "jesienny", ",", "bo", "skończyć", "być", "tam", "pisać", "na", "jesień", "." ]
[ "ppron12:sg:nom:m1:pri", "fin:sg:pri:imperf", "subst:pl:acc:m3", "prep:inst:nwok", "subst:pl:inst:m3", "subst:sg:gen:m3", "interp", "adj:sg:nom:m3:pos", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp", "subst:sg:nom:m3", "fin:sg:ter:imperf", "brev:pun", "interp", "adv", "subst:sg:nom:m3", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp", "comp", "praet:sg:f:perf", "aglt:sg:pri:imperf:nwok", "adv", "inf:imperf", "prep:loc", "subst:sg:loc:f", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Czyli", "z", "początkiem", "wiosny", "będzie", "tu", "nagłówek", "wiosenny", ",", "potem", "letni", "itd", "." ]
[ "czyli", "z", "początek", "wiosna", "być", "tu", "nagłówek", "wiosenny", ",", "potem", "letni", "i tak dalej", "." ]
[ "conj", "prep:inst:nwok", "subst:sg:inst:m3", "subst:sg:gen:f", "bedzie:sg:ter:imperf", "adv", "subst:sg:nom:m3", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp", "adv", "adj:sg:nom:m1:pos", "brev:pun", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Zamierzam", "również", "nieco", "przystosowywać", "kolory", "bloga", "do", "pór", "roku", ":", ")", "." ]
[ "zamierzać", "również", "nieco", "przystosowywać", "kolor", "blog", "do", "pora", "rok", ":", ")", "." ]
[ "fin:sg:pri:imperf", "qub", "adv", "inf:imperf", "subst:pl:acc:m3", "subst:sg:gen:m2", "prep:gen", "subst:pl:gen:f", "subst:sg:gen:m3", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "A", "niekulinarny", "jest", "dlatego", ",", "bo", "ja", "kocham", "przyrodę", "nawet", "bardziej", "niż", "kuchnię", ",", "i", "bardzo", "pragnęła", "m", "mieć", "choć", "trochę", "przyrody", "w", "blogu", ":", ")", "." ]
[ "a", "niekulinarny", "być", "dlatego", ",", "bo", "ja", "kochać", "przyroda", "nawet", "bardzo", "niż", "kuchnia", ",", "i", "bardzo", "pragnąć", "być", "mieć", "choć", "trochę", "przyroda", "w", "blog", ":", ")", "." ]
[ "conj", "adj:sg:nom:m1:pos", "fin:sg:ter:imperf", "adv", "interp", "comp", "ppron12:sg:nom:f:pri", "fin:sg:pri:imperf", "subst:sg:acc:f", "qub", "adv:com", "conj", "subst:sg:acc:f", "interp", "conj", "adv:pos", "praet:sg:f:imperf", "aglt:sg:pri:imperf:nwok", "inf:imperf", "qub", "num:pl:acc:f:rec", "subst:sg:gen:f", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:m3", "interp", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Ben", "Vershbow", "na", "blogu", "if", ":", "book", "opisuje", "rozwój", "projektu", "Google", "Books", ",", "który", "umożliwia", "już", "nie", "tylko", "przeglądanie", "zeskanowanych", "w", "ramach", "projektu", "książek", ",", "ale", "też", "przeglądanie", "informacji", "o", "książkach", ",", "których", "skany", "są", "jeszcze", "niedostępne", "." ]
[ "Ben", "vershbow", "na", "blog", "if", ":", "book", "opisywać", "rozwój", "projekt", "Google", "books", ",", "który", "umożliwiać", "już", "nie", "tylko", "przeglądać", "zeskanować", "w", "ramy", "projekt", "książka", ",", "ale", "też", "przeglądać", "informacja", "o", "książka", ",", "który", "skany", "być", "jeszcze", "niedostępny", "." ]
[ "subst:sg:nom:m1", "subst:sg:gen:m1", "prep:loc", "subst:sg:loc:m3", "brev:pun", "interp", "subst:sg:nom:f", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:acc:m3", "subst:sg:gen:m3", "subst:sg:nom:m3", "subst:sg:nom:m3", "interp", "adj:sg:nom:m3:pos", "fin:sg:ter:imperf", "qub", "conj", "conj", "ger:sg:nom:n:imperf:aff", "ppas:pl:gen:m3:perf:aff", "prep:loc:nwok", "subst:pl:loc:n", "subst:sg:gen:m3", "subst:pl:gen:f", "interp", "conj", "qub", "ger:sg:nom:n:imperf:aff", "subst:pl:gen:f", "prep:loc", "subst:pl:loc:f", "interp", "adj:pl:gen:n:pos", "subst:pl:nom:n", "fin:pl:ter:imperf", "qub", "adj:pl:nom:f:pos", "interp" ]
[ 20, 98, 160, 160, 73, 151, 151, 160, 160, 160, 71, 149, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Vershbow", "zauważa", ",", "że", "w", "takiej", "postaci", "Google", "Books", ",", "podobnie", "jak", "katalog", "Amazon", ",", "stają", "się", "cennym", "źródłem", "bibliograficznym", "." ]
[ "vershbow", "zauważać", ",", "że", "w", "taki", "postać", "Google", "books", ",", "podobnie", "jak", "katalog", "amazon", ",", "stawać", "się", "cenny", "źródło", "bibliograficzny", "." ]
[ "subst:sg:nom:m1", "fin:sg:ter:imperf", "interp", "comp", "prep:loc:nwok", "adj:sg:loc:f:pos", "subst:sg:loc:f", "subst:sg:nom:m3", "subst:sg:nom:m3", "interp", "adv:pos", "adv:pos", "subst:sg:nom:m3", "subst:sg:nom:m3", "interp", "fin:pl:ter:imperf", "qub", "adj:sg:inst:n:pos", "subst:sg:inst:n", "adj:sg:inst:n:pos", "interp" ]
[ 20, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 71, 149, 160, 160, 160, 160, 69, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Problem", "w", "tym", ",", "że", "nie", "są", "to", "źródła", "otwarte", "." ]
[ "problem", "w", "to", ",", "że", "nie", "być", "to", "źródło", "otwarty", "." ]
[ "subst:sg:nom:m3", "prep:loc:nwok", "subst:sg:loc:n", "interp", "comp", "qub", "fin:pl:ter:imperf", "pred", "subst:pl:nom:n", "adj:pl:nom:n:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Stąd", "pomysł", ",", "by", "połączyć", "razem", "różnorakie", "źródła", "–", "biorąc", "choćby", "opisy", "tytułów", "z", "Wikipedii", "–", "w", "jeden", "“", "Katalog", "Społeczny", "”", "(", "People", "’", "s", "Card", "Catalogue", ")", "." ]
[ "stąd", "pomysł", ",", "by", "połączyć", "razem", "różnoraki", "źródło", "–", "brać", "choćby", "opis", "tytuł", "z", "wikipedii", "–", "w", "jeden", "“", "katalog", "społeczny", "”", "(", "people", "’", "sekunda", "card", "catalogue", ")", "." ]
[ "adv", "subst:sg:nom:m3", "interp", "comp", "inf:perf", "adv", "adj:pl:acc:n:pos", "subst:pl:acc:n", "interp", "pcon:imperf", "qub", "subst:pl:acc:m3", "subst:pl:gen:m3", "prep:gen:nwok", "subst:sg:gen:m3", "interp", "prep:acc:nwok", "adj:sg:acc:m3:pos", "interp", "subst:sg:nom:m3", "adj:sg:nom:m3:pos", "interp", "interp", "subst:sg:nom:m1", "interp", "brev:npun", "subst:sg:nom:f", "subst:sg:nom:f", "interp", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 69, 160, 160, 160, 160, 69, 147, 160, 160, 69, 147, 147, 147, 147, 160, 160 ]
[ "Katalog", "ten", "był", "by", "swobodnie", "dostępny", ",", "także", "do", "edycji", ",", "a", "w", "nim", "każda", "książka", "posiadała", "by", "własną", "stronę", ",", "na", "której", "można", "by", "rozwijać", "jej", "opisy", ",", "toczyć", "dyskusje", ",", "itd", "." ]
[ "katalog", "ten", "być", "by", "swobodnie", "dostępny", ",", "także", "do", "edycja", ",", "a", "w", "on", "każdy", "książka", "posiadać", "by", "własny", "strona", ",", "na", "który", "można", "by", "rozwijać", "on", "opis", ",", "toczyć", "dyskusja", ",", "i tak dalej", "." ]
[ "subst:sg:nom:m3", "adj:sg:nom:m3:pos", "praet:sg:m3:imperf", "qub", "adv:pos", "adj:sg:nom:m1:pos", "interp", "qub", "prep:gen", "subst:sg:gen:f", "interp", "conj", "prep:loc:nwok", "ppron3:sg:loc:m3:ter:akc:praep", "adj:sg:nom:f:pos", "subst:sg:nom:f", "praet:sg:f:imperf", "qub", "adj:sg:acc:f:pos", "subst:sg:acc:f", "interp", "prep:loc", "adj:sg:loc:f:pos", "pred", "qub", "inf:imperf", "ppron3:sg:gen:f:ter:akc:npraep", "subst:pl:acc:m3", "interp", "inf:imperf", "subst:pl:acc:f", "interp", "brev:pun", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "“", "Jak", "na", "razie", "Google", "prowadzi", "w", "budowaniu", "nowoczesnego", "systemu", "bibliograficznego", "." ]
[ "“", "jak", "na", "raz", "Google", "prowadzić", "w", "budować", "nowoczesny", "system", "bibliograficzny", "." ]
[ "interp", "adv:pos", "prep:loc", "subst:sg:loc:m3", "subst:sg:nom:m3", "fin:sg:ter:imperf", "prep:loc:nwok", "ger:sg:loc:n:imperf:aff", "adj:sg:gen:m3:pos", "subst:sg:gen:m3", "adj:sg:gen:m3:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 46, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Przez", "to", "katalog", "tytułów", "przyszłości", "stanie", "się", "równocześnie", "źródłem", "znaczących", "zysków", "reklamowych", "." ]
[ "przez", "to", "katalog", "tytuł", "przyszłość", "stanąć", "się", "równocześnie", "źródło", "znaczyć", "zysk", "reklamowy", "." ]
[ "prep:acc:nwok", "subst:sg:acc:n", "subst:sg:acc:m3", "subst:pl:gen:m3", "subst:sg:gen:f", "fin:sg:ter:perf", "qub", "adv:pos", "subst:sg:inst:n", "pact:pl:gen:m3:imperf:aff", "subst:pl:gen:m3", "adj:pl:gen:m3:pos", "interp" ]
[ 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Niech", "Google", "robi", "swoje", "–", "ale", "czy", "nie", "mogli", "by", "śmy", "stworzyć", "czegoś", "lepszego", "?", "”" ]
[ "niech", "Google", "robić", "swój", "–", "ale", "czy", "nie", "móc", "by", "być", "stworzyć", "coś", "dobry", "?", "”" ]
[ "qub", "subst:sg:nom:m3", "fin:sg:ter:imperf", "adj:sg:acc:n:pos", "interp", "conj", "qub", "qub", "praet:pl:m1:imperf", "qub", "aglt:pl:pri:imperf:nwok", "inf:perf", "subst:sg:gen:n", "adj:sg:gen:n:com", "interp", "interp" ]
[ 160, 46, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
[ "Vershbow", "zwraca", "uwagę", "na", "kluczową", "kwestię", "–", "że", "niezbędne", "są", "niekomercyjne", ",", "otwarte", "alternatywy", "dla", "działań", "dygitalizacyjnych", "podejmowanych", "dziś", "przede", "wszystkim", "przez", "komercyjne", "firmy", "." ]
[ "vershbow", "zwracać", "uwaga", "na", "kluczowy", "kwestia", "–", "że", "niezbędny", "być", "niekomercyjny", ",", "otwarty", "alternatywa", "dla", "działanie", "dygitalizacyjnych", "podejmować", "dziś", "przed", "wszystko", "przez", "komercyjny", "firma", "." ]
[ "subst:sg:nom:m1", "fin:sg:ter:imperf", "subst:sg:acc:f", "prep:acc", "adj:sg:acc:f:pos", "subst:sg:acc:f", "interp", "comp", "adj:pl:nom:f:pos", "fin:pl:ter:imperf", "adj:pl:nom:f:pos", "interp", "adj:pl:nom:f:pos", "subst:pl:nom:f", "prep:gen", "subst:pl:gen:n", "subst:sg:gen:n", "ppas:pl:gen:n:imperf:aff", "adv", "prep:inst:wok", "subst:sg:inst:n", "prep:acc:nwok", "adj:pl:acc:f:pos", "subst:pl:acc:f", "interp" ]
[ 20, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160 ]
End of preview (truncated to 100 rows)

KPWR-NER

Description

KPWR-NER is a part the Polish Corpus of Wrocław University of Technology (Korpus Języka Polskiego Politechniki Wrocławskiej). Its objective is named entity recognition for fine-grained categories of entities. It is the ‘n82’ version of the KPWr, which means that number of classes is restricted to 82 (originally 120). During corpus creation, texts were annotated by humans from various sources, covering many domains and genres.

Tasks (input, output and metrics)

Named entity recognition (NER) - tagging entities in text with their corresponding type.

Input ('tokens' column): sequence of tokens

Output ('ner' column): sequence of predicted tokens’ classes in BIO notation (82 possible classes, described in detail in the annotation guidelines)

Measurements: F1-score (seqeval)

Example:

Input: [‘Roboty’, ‘mają’, ‘kilkanaście’, ‘lat’, ‘i’, ‘pochodzą’, ‘z’, ‘USA’, ‘,’, ‘Wysokie’, ‘napięcie’, ‘jest’, ‘dużo’, ‘młodsze’, ‘,’, ‘powstało’, ‘w’, ‘Niemczech’, ‘.’]

Input (translated by DeepL): Robots are more than a dozen years old and come from the US, High Voltage is much younger, having been developed in Germany.

Output: [‘B-nam_pro_title’, ‘O’, ‘O’, ‘O’, ‘O’, ‘O’, ‘O’, ‘B-nam_loc_gpe_country’, ‘O’, ‘B-nam_pro_title’, ‘I-nam_pro_title’, ‘O’, ‘O’, ‘O’, ‘O’, ‘O’, ‘O’, ‘B-nam_loc_gpe_country’, ‘O’]

Data splits

Subset Cardinality (sentences)
train 13959
dev 0
test 4323

Class distribution (without "O" and "I-*")

Class train validation test
B-nam_liv_person 0.21910 - 0.21422
B-nam_loc_gpe_city 0.10101 - 0.09865
B-nam_loc_gpe_country 0.07467 - 0.08059
B-nam_org_institution 0.05893 - 0.06005
B-nam_org_organization 0.04448 - 0.05553
B-nam_org_group_team 0.03492 - 0.03363
B-nam_adj_country 0.03410 - 0.03747
B-nam_org_company 0.02439 - 0.01716
B-nam_pro_media_periodic 0.02250 - 0.01896
B-nam_fac_road 0.01995 - 0.02144
B-nam_liv_god 0.01934 - 0.00790
B-nam_org_nation 0.01739 - 0.01828
B-nam_oth_tech 0.01724 - 0.01377
B-nam_pro_media_web 0.01709 - 0.00903
B-nam_fac_goe 0.01596 - 0.01445
B-nam_eve_human 0.01573 - 0.01761
B-nam_pro_title 0.01558 - 0.00790
B-nam_pro_brand 0.01543 - 0.01038
B-nam_org_political_party 0.01264 - 0.01309
B-nam_loc_gpe_admin1 0.01219 - 0.01445
B-nam_eve_human_sport 0.01174 - 0.01242
B-nam_pro_software 0.01091 - 0.02190
B-nam_adj 0.00963 - 0.01174
B-nam_loc_gpe_admin3 0.00888 - 0.01061
B-nam_pro_model_car 0.00873 - 0.00587
B-nam_loc_hydronym_river 0.00843 - 0.01151
B-nam_oth 0.00775 - 0.00497
B-nam_pro_title_document 0.00738 - 0.01986
B-nam_loc_astronomical 0.00730 - -
B-nam_oth_currency 0.00723 - 0.01151
B-nam_adj_city 0.00670 - 0.00948
B-nam_org_group_band 0.00587 - 0.00429
B-nam_loc_gpe_admin2 0.00565 - 0.00813
B-nam_loc_gpe_district 0.00504 - 0.00406
B-nam_loc_land_continent 0.00459 - 0.00722
B-nam_loc_country_region 0.00459 - 0.00090
B-nam_loc_land_mountain 0.00414 - 0.00203
B-nam_pro_title_book 0.00384 - 0.00248
B-nam_loc_historical_region 0.00376 - 0.00497
B-nam_loc 0.00361 - 0.00090
B-nam_eve 0.00361 - 0.00181
B-nam_org_group 0.00331 - 0.00406
B-nam_loc_land_island 0.00331 - 0.00248
B-nam_pro_media_tv 0.00316 - 0.00158
B-nam_liv_habitant 0.00316 - 0.00158
B-nam_eve_human_cultural 0.00316 - 0.00497
B-nam_pro_title_tv 0.00309 - 0.00542
B-nam_oth_license 0.00286 - 0.00248
B-nam_num_house 0.00256 - 0.00248
B-nam_pro_title_treaty 0.00248 - 0.00045
B-nam_fac_system 0.00248 - 0.00587
B-nam_loc_gpe_subdivision 0.00241 - 0.00587
B-nam_loc_land_region 0.00226 - 0.00248
B-nam_pro_title_album 0.00218 - 0.00158
B-nam_adj_person 0.00203 - 0.00406
B-nam_fac_square 0.00196 - 0.00135
B-nam_pro_award 0.00188 - 0.00519
B-nam_eve_human_holiday 0.00188 - 0.00203
B-nam_pro_title_song 0.00166 - 0.00158
B-nam_pro_media_radio 0.00151 - 0.00068
B-nam_pro_vehicle 0.00151 - 0.00090
B-nam_oth_position 0.00143 - 0.00226
B-nam_liv_animal 0.00143 - 0.00248
B-nam_pro 0.00135 - 0.00045
B-nam_oth_www 0.00120 - 0.00451
B-nam_num_phone 0.00120 - 0.00045
B-nam_pro_title_article 0.00113 - -
B-nam_oth_data_format 0.00113 - 0.00226
B-nam_fac_bridge 0.00105 - 0.00090
B-nam_liv_character 0.00098 - -
B-nam_pro_software_game 0.00090 - 0.00068
B-nam_loc_hydronym_lake 0.00090 - 0.00045
B-nam_loc_gpe_conurbation 0.00090 - -
B-nam_pro_media 0.00083 - 0.00181
B-nam_loc_land 0.00075 - 0.00045
B-nam_loc_land_peak 0.00075 - -
B-nam_fac_park 0.00068 - 0.00226
B-nam_org_organization_sub 0.00060 - 0.00068
B-nam_loc_hydronym 0.00060 - 0.00023
B-nam_loc_hydronym_sea 0.00045 - 0.00068
B-nam_loc_hydronym_ocean 0.00045 - 0.00023
B-nam_fac_goe_stop 0.00038 - 0.00090

Citation

@inproceedings{broda-etal-2012-kpwr,
  title = "{KPW}r: Towards a Free Corpus of {P}olish",
  author = "Broda, Bartosz and
   Marci{\'n}czuk, Micha{\l} and
   Maziarz, Marek and
   Radziszewski, Adam and
   Wardy{\'n}ski, Adam",
  booktitle = "Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and Evaluation ({LREC}'12)",
  month = may,
  year = "2012",
  address = "Istanbul, Turkey",
  publisher = "European Language Resources Association (ELRA)",
  url = "http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2012/pdf/965_Paper.pdf",
  pages = "3218--3222",
  abstract = "This paper presents our efforts aimed at collecting and annotating a free Polish corpus. The corpus will serve for us as training and testing material for experiments with Machine Learning algorithms. As others may also benefit from the resource, we are going to release it under a Creative Commons licence, which is hoped to remove unnecessary usage restrictions, but also to facilitate reproduction of our experimental results. The corpus is being annotated with various types of linguistic entities: chunks and named entities, selected syntactic and semantic relations, word senses and anaphora. We report on the current state of the project as well as our ultimate goals.",
}

License

Creative Commons Attribution 3.0 Unported Licence

Links

HuggingFace

Source

Paper

KPWr annotation guidelines

KPWr annotation guidelines - named entities

Examples

Loading

from pprint import pprint

from datasets import load_dataset

dataset = load_dataset("clarin-pl/kpwr-ner")
pprint(dataset['train'][0])

# {'lemmas': ['roborally', 'czy', 'wysoki', 'napięcie', '?'],
# 'ner': [73, 160, 73, 151, 160],
# 'orth': ['subst:sg:nom:n',
#      'qub',
#      'adj:sg:nom:n:pos',
#      'subst:sg:nom:n',
#      'interp'],
# 'tokens': ['RoboRally', 'czy', 'Wysokie', 'napięcie', '?']}

Evaluation

import random
from pprint import pprint

from datasets import load_dataset, load_metric

dataset = load_dataset("clarin-pl/kpwr-ner")
references = dataset["test"]["ner"]

# generate random predictions
predictions = [
  [
    random.randrange(dataset["train"].features["ner"].feature.num_classes)
    for _ in range(len(labels))
  ]
  for labels in references
]

# transform to original names of labels
references_named = [
  [dataset["train"].features["ner"].feature.names[label] for label in labels]
  for labels in references
]
predictions_named = [
  [dataset["train"].features["ner"].feature.names[label] for label in labels]
  for labels in predictions
]

# utilise seqeval to evaluate
seqeval = load_metric("seqeval")
seqeval_score = seqeval.compute(
  predictions=predictions_named, references=references_named, scheme="IOB2"
)

pprint(seqeval_score, depth=1)

# {'nam_adj': {...},
# 'nam_adj_city': {...},
# 'nam_adj_country': {...},
# 'nam_adj_person': {...},
# 'nam_eve': {...},
# 'nam_eve_human': {...},
# 'nam_eve_human_cultural': {...},
# 'nam_eve_human_holiday': {...},
# 'nam_eve_human_sport': {...},
# 'nam_fac_bridge': {...},
# 'nam_fac_goe': {...},
# 'nam_fac_goe_stop': {...},
# 'nam_fac_park': {...},
# 'nam_fac_road': {...},
# 'nam_fac_square': {...},
# 'nam_fac_system': {...},
# 'nam_liv_animal': {...},
# 'nam_liv_character': {...},
# 'nam_liv_god': {...},
# 'nam_liv_habitant': {...},
# 'nam_liv_person': {...},
# 'nam_loc': {...},
# 'nam_loc_astronomical': {...},
# 'nam_loc_country_region': {...},
# 'nam_loc_gpe_admin1': {...},
# 'nam_loc_gpe_admin2': {...},
# 'nam_loc_gpe_admin3': {...},
# 'nam_loc_gpe_city': {...},
# 'nam_loc_gpe_conurbation': {...},
# 'nam_loc_gpe_country': {...},
# 'nam_loc_gpe_district': {...},
# 'nam_loc_gpe_subdivision': {...},
# 'nam_loc_historical_region': {...},
# 'nam_loc_hydronym': {...},
# 'nam_loc_hydronym_lake': {...},
# 'nam_loc_hydronym_ocean': {...},
# 'nam_loc_hydronym_river': {...},
# 'nam_loc_hydronym_sea': {...},
# 'nam_loc_land': {...},
# 'nam_loc_land_continent': {...},
# 'nam_loc_land_island': {...},
# 'nam_loc_land_mountain': {...},
# 'nam_loc_land_peak': {...},
# 'nam_loc_land_region': {...},
# 'nam_num_house': {...},
# 'nam_num_phone': {...},
# 'nam_org_company': {...},
# 'nam_org_group': {...},
# 'nam_org_group_band': {...},
# 'nam_org_group_team': {...},
# 'nam_org_institution': {...},
# 'nam_org_nation': {...},
# 'nam_org_organization': {...},
# 'nam_org_organization_sub': {...},
# 'nam_org_political_party': {...},
# 'nam_oth': {...},
# 'nam_oth_currency': {...},
# 'nam_oth_data_format': {...},
# 'nam_oth_license': {...},
# 'nam_oth_position': {...},
# 'nam_oth_tech': {...},
# 'nam_oth_www': {...},
# 'nam_pro': {...},
# 'nam_pro_award': {...},
# 'nam_pro_brand': {...},
# 'nam_pro_media': {...},
# 'nam_pro_media_periodic': {...},
# 'nam_pro_media_radio': {...},
# 'nam_pro_media_tv': {...},
# 'nam_pro_media_web': {...},
# 'nam_pro_model_car': {...},
# 'nam_pro_software': {...},
# 'nam_pro_software_game': {...},
# 'nam_pro_title': {...},
# 'nam_pro_title_album': {...},
# 'nam_pro_title_article': {...},
# 'nam_pro_title_book': {...},
# 'nam_pro_title_document': {...},
# 'nam_pro_title_song': {...},
# 'nam_pro_title_treaty': {...},
# 'nam_pro_title_tv': {...},
# 'nam_pro_vehicle': {...},
# 'overall_accuracy': 0.006156203762418094,
# 'overall_f1': 0.0009844258777797407,
# 'overall_precision': 0.0005213624939842789,
# 'overall_recall': 0.008803611738148984}
Downloads last month
1,093
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on clarin-pl/kpwr-ner

Spaces using clarin-pl/kpwr-ner