id
stringlengths
1
7
url
stringlengths
31
290
title
stringlengths
1
186
text
stringlengths
10
170k
3794372
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28N%C3%A4tra%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Abborrtjärnen (Nätra socken, Ångermanland)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraån-Ångermanälvens kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794373
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Sidensj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Abborrtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794374
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20704300-158675%29
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704300-158675)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794375
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Bj%C3%B6rna%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705154-162854%29
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 705154-162854)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794376
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Bj%C3%B6rna%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705380-164351%29
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 705380-164351)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794377
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705526-159715%29
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705526-159715)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794378
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Gide%C3%A5%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705751-165231%29
Abborrtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 705751-165231)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Abborrtjärnen ingår i det delavrinningsområde (705736-165131) som SMHI kallar för Mynnar i Flisbäcken. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (82 procent) och sankmarker (13 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Husåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794379
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Gide%C3%A5%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705775-166748%29
Abborrtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 705775-166748)
Abborrtjärnen är en sjö i Nordmalings kommun och Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Abborrtjärnen ingår i det delavrinningsområde (705804-166795) som SMHI kallar för Utloppet av Abborrtjärnen. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (69 procent) och sankmarker (16 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Lögdeälven-Husåns kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Nordmalings kommun Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794380
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705825-159961%29
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705825-159961)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794381
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20706165-157643%29
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706165-157643)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794382
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20706250-160448%29
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706250-160448)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794383
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Bj%C3%B6rna%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20706299-164160%29
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 706299-164160)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Abborrtjärnen ingår i det delavrinningsområde (706461-164147) som SMHI kallar för Mynnar i Långvattnet. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (76 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Husåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794384
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20708091-160916%29
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 708091-160916)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjöns area är  kvadratkilometer och den är belägen  meter över havet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794385
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Bj%C3%B6rna%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20708740-162038%29
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 708740-162038)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794386
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Bj%C3%B6rna%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20709303-162721%29
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 709303-162721)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794387
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20709354-161292%29
Abborrtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 709354-161292)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794388
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Bj%C3%B6rna%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20709430-161866%29
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 709430-161866)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794389
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrtj%C3%A4rnen%20%28Bj%C3%B6rna%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20709947-162422%29
Abborrtjärnen (Björna socken, Ångermanland, 709947-162422)
Abborrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794390
https://sv.wikipedia.org/wiki/Abborrvattnet%20%28Skorpeds%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Abborrvattnet (Skorpeds socken, Ångermanland)
Abborrvattnet är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjöns area är  kvadratkilometer och den är belägen  meter över havet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794391
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aftonsmyrtj%C3%A4rnen
Aftonsmyrtjärnen
Aftonsmyrtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794392
https://sv.wikipedia.org/wiki/Agnsj%C3%B6n%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Agnsjön (Anundsjö socken, Ångermanland)
Agnsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lillån. Delavrinningsområde Agnsjön ingår i det delavrinningsområde (705142-160277) som SMHI kallar för Utloppet av Agnsjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 10 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Lillån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (69 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun Insjöar i Sverige om minst fem kvadratkilometer
3794393
https://sv.wikipedia.org/wiki/Almtj%C3%A4rnen%2C%20%C3%85ngermanland
Almtjärnen, Ångermanland
Almtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjöns area är  kvadratkilometer och den är belägen  meter över havet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794394
https://sv.wikipedia.org/wiki/Angstatj%C3%A4rnen
Angstatjärnen
Angstatjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794395
https://sv.wikipedia.org/wiki/Antestj%C3%A4rnen%2C%20%C3%85ngermanland
Antestjärnen, Ångermanland
Antestjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794396
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arnetj%C3%A4rnen
Arnetjärnen
Arnetjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794397
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspsj%C3%B6n%2C%20%C3%85ngermanland
Aspsjön, Ångermanland
Aspsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Aspsjön ingår i det delavrinningsområde (705521-162957) som SMHI kallar för Ovan Hejarsbäcken. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 2 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Björna-Lillån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (81 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794398
https://sv.wikipedia.org/wiki/Aspsj%C3%B6tj%C3%A4rnen
Aspsjötjärnen
Aspsjötjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794399
https://sv.wikipedia.org/wiki/Avan%2C%20%C3%85ngermanland
Avan, Ångermanland
Avan är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälven-Idbyåns kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794400
https://sv.wikipedia.org/wiki/Backsj%C3%B6sj%C3%B6n
Backsjösjön
Backsjösjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Lillbäcktjärnbäcken. Delavrinningsområde Backsjösjön ingår i det delavrinningsområde (702716-164101) som SMHI kallar för Utloppet av Backsjösjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Lillbäcktjärnbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (72 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Idbyån-Moälvens kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794401
https://sv.wikipedia.org/wiki/Backtj%C3%A4rnen%20%28Sidensj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20702117-160446%29
Backtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 702117-160446)
Backtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794402
https://sv.wikipedia.org/wiki/Backtj%C3%A4rnen%20%28Sidensj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20702986-161811%29
Backtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 702986-161811)
Backtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794403
https://sv.wikipedia.org/wiki/Backtj%C3%A4rnen%20%28Arn%C3%A4s%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Backtjärnen (Arnäs socken, Ångermanland)
Backtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Idbyåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794404
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bastun%C3%A4stj%C3%A4rnen
Bastunästjärnen
Bastunästjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794405
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bastutj%C3%A4rnen%20%28Skorpeds%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bastutjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland)
Bastutjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Bastutjärnen ingår i det delavrinningsområde (702876-159173) som SMHI kallar för Utloppet av Bastutjärnen. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (98 procent). Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794406
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bastutj%C3%A4rnen%20%28Sj%C3%A4levads%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bastutjärnen (Själevads socken, Ångermanland)
Bastutjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794407
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bastutj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bastutjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland)
Bastutjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794408
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergbodtj%C3%A4rnen
Bergbodtjärnen
Bergbodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794409
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergsj%C3%B6n%20%28Arn%C3%A4s%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bergsjön (Arnäs socken, Ångermanland)
Bergsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Bergsjön ingår i det delavrinningsområde (702879-164457) som SMHI kallar för Inloppet i Höglandssjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 5 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Avrinningsområdets utflöde Strömsån (Lidån) mynnar i havet. Avrinningsområdet består mestadels av skog (66 procent), öppen mark (10 procent) och jordbruk (13 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Bebyggelsen i området täcker en yta av kvadratkilometer eller 2 procent av avrinningsområdet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Idbyån-Moälvens kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794410
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergsj%C3%B6n%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bergsjön (Anundsjö socken, Ångermanland)
Bergsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Bredån (Valån). Delavrinningsområde Bergsjön ingår i det delavrinningsområde (705003-158047) som SMHI kallar för Förgrening. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Bredån (Valån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (66 procent) och sankmarker (25 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794411
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergsj%C3%B6tj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bergsjötjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland)
Bergsjötjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794412
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergssj%C3%B6n%2C%20%C3%85ngermanland
Bergssjön, Ångermanland
Bergssjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Bergssjön ligger i Natura 2000-område. Sjön avvattnas av vattendraget Hemlingsån. Delavrinningsområde Bergssjön ingår i det delavrinningsområde (706620-162847) som SMHI kallar för Utloppet av Bergssjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 42 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Hemlingsån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (77 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun Insjöar i Sverige om minst två kvadratkilometer
3794413
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergstj%C3%A4rnen%2C%20%C3%85ngermanland
Bergstjärnen, Ångermanland
Bergstjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794414
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergtj%C3%A4rnen%20%28N%C3%A4tra%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bergtjärnen (Nätra socken, Ångermanland)
Bergtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Bergtjärnen ligger i Natura 2000-område. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraån-Ångermanälvens kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794415
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergtj%C3%A4rnen%20%28Sj%C3%A4levads%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bergtjärnen (Själevads socken, Ångermanland)
Bergtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälven-Nätraåns kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794416
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergtj%C3%A4rnen%20%28Skorpeds%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bergtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland)
Bergtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön är  meter djup, har en yta på  kvadratkilometer och är belägen  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Brandsbäcken. Delavrinningsområde Bergtjärnen ingår i det delavrinningsområde (702170-159137) som SMHI kallar för Utloppet av Bergtjärnen. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 3 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Brandsbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (86 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794417
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergtj%C3%A4rnen%20%28Gide%C3%A5%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705085-164406%29
Bergtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 705085-164406)
Bergtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794418
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergtj%C3%A4rnen%20%28Gide%C3%A5%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20706132-165346%29
Bergtjärnen (Gideå socken, Ångermanland, 706132-165346)
Bergtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Bergtjärnen ingår i det delavrinningsområde (706114-165341) som SMHI kallar för Mynnar i Hattsjöån. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (83 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Husåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794419
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergtj%C3%A4rnen%20%28Bj%C3%B6rna%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bergtjärnen (Björna socken, Ångermanland)
Bergtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794420
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bergvattssj%C3%B6n%20%28Gide%C3%A5%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bergvattssjön (Gideå socken, Ångermanland)
Bergvattssjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Bergvattssjön ingår i det delavrinningsområde (704970-164236) som SMHI kallar för Inloppet i Bodumsjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 381 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Avrinningsområdets utflöde Gideälven mynnar i havet. Avrinningsområdet består mestadels av skog (64 procent) och öppen mark (13 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794421
https://sv.wikipedia.org/wiki/Billatj%C3%A4rnen
Billatjärnen
Billatjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794422
https://sv.wikipedia.org/wiki/Billsj%C3%B6tj%C3%A4rnen
Billsjötjärnen
Billsjötjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Billabäcken. Delavrinningsområde Billsjötjärnen ingår i det delavrinningsområde (702681-163303) som SMHI kallar för Mynnar i Själevadfjärden. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Billabäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (76 procent) och jordbruk (11 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Bebyggelsen i området täcker en yta av kvadratkilometer eller 1 procent av avrinningsområdet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794423
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bjeskalltj%C3%A4rnen
Bjeskalltjärnen
Bjeskalltjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794424
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%A4rktj%C3%A4rnen%2C%20%C3%85ngermanland
Bjärktjärnen, Ångermanland
Bjärktjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794425
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk%C3%A5b%C3%A4ckssj%C3%B6n
Björkåbäckssjön
Björkåbäckssjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraån-Ångermanälvens kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794426
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rnatj%C3%A4rnen
Björnatjärnen
Björnatjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794427
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rnavattnet
Björnavattnet
Björnavattnet är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kvarnån. Delavrinningsområde Björnavattnet ingår i det delavrinningsområde (704409-157491) som SMHI kallar för Utloppet av Björnavattnet. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 2 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Kvarnån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (85 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794428
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rnb%C3%B6lesfl%C3%A4rken
Björnbölesflärken
Björnbölesflärken är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794429
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rnsj%C3%B6n%20%28N%C3%A4tra%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Björnsjön (Nätra socken, Ångermanland)
Björnsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Björnsjön ingår i det delavrinningsområde (700914-162408) som SMHI kallar för Inloppet i Långnässjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Avrinningsområdets utflöde Näskeån mynnar i havet. Avrinningsområdet består mestadels av skog (82 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraån-Ångermanälvens kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794430
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rnsj%C3%B6n%20%28Grundsunda%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Björnsjön (Grundsunda socken, Ångermanland)
Björnsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Lögdeälven-Husåns kustområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794431
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rntj%C3%A4rnarna%2C%20%C3%85ngermanland
Björntjärnarna, Ångermanland
Björntjärnarna är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794432
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rntj%C3%A4rnen%20%28Skorpeds%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Björntjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland)
Björntjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Björntjärnen ingår i det delavrinningsområde (702390-159729) som SMHI kallar för Utloppet av Oppsjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 9 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Sörån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (69 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794433
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rntj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705328-158149%29
Björntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 705328-158149)
Björntjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794434
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rntj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20707050-160346%29
Björntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707050-160346)
Björntjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794435
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rntj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20707178-160800%29
Björntjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707178-160800)
Björntjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794436
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blackfj%C3%A4llsj%C3%B6n
Blackfjällsjön
Blackfjällsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön är  meter djup, har en yta på  kvadratkilometer och är belägen  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Blackfjällsjöbäcken. Delavrinningsområde Blackfjällsjön ingår i det delavrinningsområde (708675-160784) som SMHI kallar för Utloppet av Blackfjällsjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Blackfjällsjöbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 4, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 4 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (47 procent) och sankmarker (38 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794437
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blackfj%C3%A4lltj%C3%A4rnen
Blackfjälltjärnen
Blackfjälltjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Blackfjälltjärnen ingår i det delavrinningsområde (708743-160791) som SMHI kallar för Utloppet av Blackfjälltjärnen. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 6, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 6 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (77 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794438
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blacktj%C3%A4rnen%2C%20%C3%85ngermanland
Blacktjärnen, Ångermanland
Blacktjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Vid provfiske har gädda fångats i sjön. Delavrinningsområde Blacktjärnen ingår i det delavrinningsområde (707108-162215) som SMHI kallar för Mynnar i Västborgaren. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 3 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Uddersjöbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (72 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794439
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladtj%C3%A4rnen%20%28Skorpeds%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bladtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland)
Bladtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794440
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladtj%C3%A4rnen%20%28Gide%C3%A5%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bladtjärnen (Gideå socken, Ångermanland)
Bladtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794441
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bladtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland)
Bladtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794442
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bladtj%C3%A4rnen%20%28Treh%C3%B6rningsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bladtjärnen (Trehörningsjö socken, Ångermanland)
Bladtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjöns area är  kvadratkilometer och den är belägen  meter över havet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Lögdeälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794443
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blanktj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20706142-160749%29
Blanktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706142-160749)
Blanktjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjöns area är  kvadratkilometer och den är belägen  meter över havet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794444
https://sv.wikipedia.org/wiki/Blanktj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20706236-160398%29
Blanktjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 706236-160398)
Blanktjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794445
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bl%C3%A5sbacktj%C3%A4rnen
Blåsbacktjärnen
Blåsbacktjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Husåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794446
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bockatj%C3%A4rnen%2C%20%C3%85ngermanland
Bockatjärnen, Ångermanland
Bockatjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Kvarnbäcken. Delavrinningsområde Bockatjärnen ingår i det delavrinningsområde (707439-164256) som SMHI kallar för Mynnar i Kantsjöbäcken. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Kvarnbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (81 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Husåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794447
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodg%C3%A4rdssj%C3%B6n
Bodgärdssjön
Bodgärdssjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön är  meter djup, har en yta på  kvadratkilometer och är belägen  meter över havet. Delavrinningsområde Bodgärdssjön ingår i det delavrinningsområde (704394-162973) som SMHI kallar för Utloppet av Bodgärdssjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (81 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794448
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodselet
Bodselet
Bodselet är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hemlingsån. Delavrinningsområde Bodselet ingår i det delavrinningsområde (707510-161250) som SMHI kallar för Inloppet i Isnottjärnarna. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 13 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Hemlingsån som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (64 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794449
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodsj%C3%B6n%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bodsjön (Anundsjö socken, Ångermanland)
Bodsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön är  meter djup, har en yta på  kvadratkilometer och är belägen  meter över havet. Delavrinningsområde Bodsjön ingår i det delavrinningsområde (703954-161017) som SMHI kallar för Inloppet i Gensjösjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 54 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Södra Anundsjöån (Skalmsjöån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (80 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794450
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodsj%C3%B6n%20%28Mo%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bodsjön (Mo socken, Ångermanland)
Bodsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Bodsjön ingår i det delavrinningsområde (703940-163392) som SMHI kallar för Mynnar i Forsån. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (87 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794451
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnarna%20%28Sidensj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20702174-160364%29
Bodtjärnarna (Sidensjö socken, Ångermanland, 702174-160364)
Bodtjärnarna är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjöns area är  kvadratkilometer och den är belägen  meter över havet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794452
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnarna%20%28Sidensj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20702189-160389%29
Bodtjärnarna (Sidensjö socken, Ångermanland, 702189-160389)
Bodtjärnarna är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Högforsån (Norsjöån). Delavrinningsområde Bodtjärnarna ingår i det delavrinningsområde (702123-160256) som SMHI kallar för Inloppet i Bastusjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Högforsån (Norsjöån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (91 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794453
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Sidensj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20701465-161249%29
Bodtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 701465-161249)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Bodtjärnen ingår i det delavrinningsområde (701607-161080) som SMHI kallar för Mynnar i Hinnsjöån. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Vattendraget som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (85 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794454
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Sidensj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20701840-160664%29
Bodtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 701840-160664)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794455
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Skorpeds%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20702942-159982%29
Bodtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 702942-159982)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjöns area är  kvadratkilometer och den är belägen  meter över havet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794456
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Sidensj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20703143-162089%29
Bodtjärnen (Sidensjö socken, Ångermanland, 703143-162089)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjöns area är  kvadratkilometer och den är belägen  meter över havet. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794457
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Skorpeds%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20703455-160835%29
Bodtjärnen (Skorpeds socken, Ångermanland, 703455-160835)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794458
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20703741-160847%29
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703741-160847)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794459
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Mo%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bodtjärnen (Mo socken, Ångermanland)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794460
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20703851-160549%29
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 703851-160549)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794461
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20704051-160175%29
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704051-160175)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Sågbäcken. Delavrinningsområde Bodtjärnen ingår i det delavrinningsområde (703958-160026) som SMHI kallar för Utloppet av Bodtjärnen. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 2 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Sågbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (72 procent) och sankmarker (20 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794462
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20704240-159160%29
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704240-159160)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794463
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20704516-161851%29
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 704516-161851)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794464
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodtj%C3%A4rnen%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20707996-157303%29
Bodtjärnen (Anundsjö socken, Ångermanland, 707996-157303)
Bodtjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Bodbäcken. Delavrinningsområde Bodtjärnen ingår i det delavrinningsområde (708048-157243) som SMHI kallar för Utloppet av Bodtjärnen. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Bodbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (19 procent) och sankmarker (75 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794465
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bodumsj%C3%B6n%20%28Gide%C3%A5%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%29
Bodumsjön (Gideå socken, Ångermanland)
Bodumsjön är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön är  meter djup, har en yta på  kvadratkilometer och är belägen  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Gideälven. Delavrinningsområde Bodumsjön ingår i det delavrinningsområde (704779-164626) som SMHI kallar för Utloppet av Bodumsjön. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Räknas de 392 avrinningsområdena uppströms in blir den ackumulerade arean  kvadratkilometer. Avrinningsområdets utflöde Gideälven mynnar i havet. Avrinningsområdet består mestadels av skog (60 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun Insjöar i Sverige om minst två kvadratkilometer
3794466
https://sv.wikipedia.org/wiki/Boll%C3%A5stj%C3%A4rnen
Bollåstjärnen
Bollåstjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Delavrinningsområde Bollåstjärnen ingår i det delavrinningsområde (705003-158047) som SMHI kallar för Förgrening. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Bredån (Valån) som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 3, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 3 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (66 procent) och sankmarker (25 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794467
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bostj%C3%A4rnen
Bostjärnen
Bostjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Sjön har en area på  kvadratkilometer och ligger  meter över havet. Sjön avvattnas av vattendraget Hemsjöbäcken. Delavrinningsområde Bostjärnen ingår i det delavrinningsområde (705324-164461) som SMHI kallar för Utloppet av Bostjärnen. Medelhöjden är  meter över havet och ytan är  kvadratkilometer. Det finns inga avrinningsområden uppströms utan avrinningsområdet är högsta punkten. Hemsjöbäcken som avvattnar avrinningsområdet har biflödesordning 2, vilket innebär att vattnet flödar genom totalt 2 vattendrag innan det når havet efter  kilometer. Avrinningsområdet består mestadels av skog (92 procent). Avrinningsområdet har kvadratkilometer vattenytor vilket ger det en sjöprocent på  procent. Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Gideälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794468
https://sv.wikipedia.org/wiki/Botiltj%C3%A4rnen
Botiltjärnen
Botiltjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Ångermanälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794469
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandbergstj%C3%A4rnen
Brandbergstjärnen
Brandbergstjärnen är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Nätraåns avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794470
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brandb%C3%A4rtj%C3%A4rnarna
Brandbärtjärnarna
Brandbärtjärnarna är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
3794471
https://sv.wikipedia.org/wiki/Brattbergstj%C3%A4rnarna%20%28Anundsj%C3%B6%20socken%2C%20%C3%85ngermanland%2C%20705389-161624%29
Brattbergstjärnarna (Anundsjö socken, Ångermanland, 705389-161624)
Brattbergstjärnarna är en sjö i Örnsköldsviks kommun i Ångermanland och ingår i . Se även Lista över insjöar i Örnsköldsviks kommun Källor Externa länkar Insjöar i Moälvens avrinningsområde Insjöar i Ångermanland Insjöar i Örnsköldsviks kommun
README.md exists but content is empty. Use the Edit dataset card button to edit it.
Downloads last month
5
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on burgerbee/wikipedia-sv-20240220