prompt
stringlengths
35
2.44k
completion
stringlengths
1
3.1k
meta
dict
prompt_turkish
stringlengths
29
2.32k
completion_turkish
stringlengths
1
3.39k
meta_turkish
dict
Arianna has 12 chocolates more than Danny. Danny has 6 chocolates more than Robbie. Arianna has twice as many chocolates as Robbie has. How many chocolates does Danny have?
Denote the number of chocolates each person has by the letter of their first name. We know that A = D + 12 D = R + 6 A = 2 * R Thus, A = (R + 6) + 12 = R + 18 Since also A = 2 * R, this means 2 * R = R + 18 Hence R = 18 Hence D = 18 + 6 = 24
{ "id": 0, "motivation_app": null, "prompt": "Arianna has 12 chocolates more than Danny. Danny has 6 chocolates more than Robbie. Arianna has twice as many chocolates as Robbie has. How many chocolates does Danny have?", "input": null, "completion": "Denote the number of chocolates each person has by the letter of their first name. We know that\nA = D + 12\nD = R + 6\nA = 2 * R\n\nThus, A = (R + 6) + 12 = R + 18\nSince also A = 2 * R, this means 2 * R = R + 18\nHence R = 18\nHence D = 18 + 6 = 24", "source": "surge", "category": "Question Answering", "subcategory": "Math" }
Arianna'nın Danny'den 12 tane daha fazla çikolatası var. Danny'nin Robbie'den 6 tane daha fazla çikolatası var. Arianna'nın Robbie'nin iki katı kadar çikolatası var. Danny'nin kaç çikolatası var?
Her kişinin sahip olduğu çikolata sayısını adının harfiyle belirtin. Biz biliyoruz ki bir = D + 12 D = R + 6 bir = 2 * R Böylece A = (R + 6) + 12 = R + 18 Ayrıca A = 2 * R olduğundan, bu 2 * R = R + 18 anlamına gelir Dolayısıyla R = 18 Dolayısıyla D = 18 + 6 = 24
{ "category": "Question Answering", "completion": "Her kişinin sahip olduğu çikolata sayısını adının harfiyle belirtin. Biz biliyoruz ki\nbir = D + 12\nD = R + 6\nbir = 2 * R\n\nBöylece A = (R + 6) + 12 = R + 18\nAyrıca A = 2 * R olduğundan, bu 2 * R = R + 18 anlamına gelir\nDolayısıyla R = 18\nDolayısıyla D = 18 + 6 = 24", "id": 0, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Arianna'nın Danny'den 12 tane daha fazla çikolatası var. Danny'nin Robbie'den 6 tane daha fazla çikolatası var. Arianna'nın Robbie'nin iki katı kadar çikolatası var. Danny'nin kaç çikolatası var?", "source": "surge", "subcategory": "Math" }
Write a plot summary for a comedic novel involving Elon Musk and sea travel.
Elon Musk hires a team of experts to build the ultimate yacht, but when the yacht is completed, he realizes that he has no idea how to sail it. With the help of a quirky crew and a fearless captain, the playboy embarks on a wild and hilarious adventure across the open seas, where the crew have to keep Elon alive despite his inability to do anything himself. All the while, Elon takes credit for their hard work.
{ "id": 1, "motivation_app": null, "prompt": "Write a plot summary for a comedic novel involving Elon Musk and sea travel.", "input": null, "completion": "Elon Musk hires a team of experts to build the ultimate yacht, but when the yacht is completed, he realizes that he has no idea how to sail it. With the help of a quirky crew and a fearless captain, the playboy embarks on a wild and hilarious adventure across the open seas, where the crew have to keep Elon alive despite his inability to do anything himself. All the while, Elon takes credit for their hard work.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Story generation" }
Elon Musk ve deniz yolculuğunu içeren bir komedi romanının olay örgüsünün özetini yazın.
Elon Musk, en iyi yatı inşa etmek için uzmanlardan oluşan bir ekip tutar, ancak yat tamamlandığında onu nasıl kullanacağına dair hiçbir fikri olmadığını fark eder. İlginç bir ekibin ve korkusuz bir kaptanın yardımıyla çapkın, açık denizlerde vahşi ve komik bir maceraya atılır; orada mürettebat, kendisi hiçbir şey yapamayacak durumda olmasına rağmen Elon'u hayatta tutmak zorundadır. Bu arada Elon onların sıkı çalışmalarının karşılığını alıyor.
{ "category": "Generation", "completion": "Elon Musk, en iyi yatı inşa etmek için uzmanlardan oluşan bir ekip tutar, ancak yat tamamlandığında onu nasıl kullanacağına dair hiçbir fikri olmadığını fark eder. İlginç bir ekibin ve korkusuz bir kaptanın yardımıyla çapkın, açık denizlerde vahşi ve komik bir maceraya atılır; orada mürettebat, kendisi hiçbir şey yapamayacak durumda olmasına rağmen Elon'u hayatta tutmak zorundadır. Bu arada Elon onların sıkı çalışmalarının karşılığını alıyor.", "id": 1, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Elon Musk ve deniz yolculuğunu içeren bir komedi romanının olay örgüsünün özetini yazın.", "source": "surge", "subcategory": "Story generation" }
Create a 3 turn conversation between a customer and a grocery store clerk - that is, 3 per person. Then tell me what they talked about.
Clerk: How are you doing today? Customer: Great! I'm buying groceries to cook my wife a homemade steak and lobster dinner for our 5-year anniversary! Clerk: Wow, that's amazing! She's lucky to have you, and that sounds delicious. Customer: Yeah, we do this every year, it's kind of a tradition by now. Clerk: That sounds so sweet! I'll ring that right up. Customer: Thank you so much, here’s my card. The customer is buying groceries to cook a homemade dinner for his 5-year anniversary with his wife. The clerk and customer exchange pleasantries before the customer pays with his card.
{ "id": 2, "motivation_app": null, "prompt": "Create a 3 turn conversation between a customer and a grocery store clerk - that is, 3 per person. Then tell me what they talked about.", "input": null, "completion": "Clerk: How are you doing today?\nCustomer: Great! I'm buying groceries to cook my wife a homemade steak and lobster dinner for our 5-year anniversary!\nClerk: Wow, that's amazing! She's lucky to have you, and that sounds delicious.\nCustomer: Yeah, we do this every year, it's kind of a tradition by now.\nClerk: That sounds so sweet! I'll ring that right up.\nCustomer: Thank you so much, here’s my card.\n\nThe customer is buying groceries to cook a homemade dinner for his 5-year anniversary with his wife. The clerk and customer exchange pleasantries before the customer pays with his card.", "source": "surge", "category": "Summarization", "subcategory": "Conversation" }
Bir müşteri ile bir bakkal memuru arasında 3 turluk, yani kişi başına 3 turluk bir konuşma oluşturun. O zaman bana ne konuştuklarını anlat.
Görevli: Bugün nasılsın? Müşteri: Harika! 5. yıl dönümümüz için eşime ev yapımı biftek ve ıstakoz yemeği hazırlamak için yiyecek alıyorum! Katip: Vay, bu muhteşem! Sana sahip olduğu için çok şanslı ve bu kulağa çok hoş geliyor. Müşteri: Evet, bunu her yıl yapıyoruz, artık bir gelenek haline geldi. Katip: Kulağa çok hoş geliyor! Hemen arayacağım. Müşteri: Çok teşekkür ederim, işte kartım. Müşteri, eşiyle birlikte 5. yıl dönümü nedeniyle ev yapımı bir akşam yemeği hazırlamak için yiyecek satın alıyor. Müşteri kartıyla ödeme yapmadan önce tezgahtar ve müşteri karşılıklı hoş sohbetler yapıyor.
{ "category": "Summarization", "completion": "Görevli: Bugün nasılsın?\nMüşteri: Harika! 5. yıl dönümümüz için eşime ev yapımı biftek ve ıstakoz yemeği hazırlamak için yiyecek alıyorum!\nKatip: Vay, bu muhteşem! Sana sahip olduğu için çok şanslı ve bu kulağa çok hoş geliyor.\nMüşteri: Evet, bunu her yıl yapıyoruz, artık bir gelenek haline geldi.\nKatip: Kulağa çok hoş geliyor! Hemen arayacağım.\nMüşteri: Çok teşekkür ederim, işte kartım.\n\nMüşteri, eşiyle birlikte 5. yıl dönümü nedeniyle ev yapımı bir akşam yemeği hazırlamak için yiyecek satın alıyor. Müşteri kartıyla ödeme yapmadan önce tezgahtar ve müşteri karşılıklı hoş sohbetler yapıyor.", "id": 2, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bir müşteri ile bir bakkal memuru arasında 3 turluk, yani kişi başına 3 turluk bir konuşma oluşturun. O zaman bana ne konuştuklarını anlat.", "source": "surge", "subcategory": "Conversation" }
Write a poem about the sun and moon.
The sun and the moon, the guards from the sky One works the day, other watches the night As the rays of sunshine hide their face The moon gracefully hurries to take their place One watches us play, the other watches us sleep Both are reminders of the beauty we keep
{ "id": 3, "motivation_app": null, "prompt": "Write a poem about the sun and moon.", "input": null, "completion": "The sun and the moon, the guards from the sky\r\nOne works the day, other watches the night\r\n\r\nAs the rays of sunshine hide their face\r\nThe moon gracefully hurries to take their place\r\n\r\nOne watches us play, the other watches us sleep\r\nBoth are reminders of the beauty we keep", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Poetry generation" }
Güneş ve ay ile ilgili bir şiir yazınız.
Güneş ve ay, gökteki muhafızlar Biri gündüz çalışıyor, diğeri gece nöbet tutuyor Güneş ışınları yüzlerini gizlerken Ay zarif bir şekilde onların yerini almak için acele ediyor Biri oyun oynamamızı izliyor, diğeri uykumuzu izliyor Her ikisi de koruduğumuz güzelliğin hatırlatıcılarıdır
{ "category": "Generation", "completion": "Güneş ve ay, gökteki muhafızlar\r\nBiri gündüz çalışıyor, diğeri gece nöbet tutuyor\r\n\r\nGüneş ışınları yüzlerini gizlerken\r\nAy zarif bir şekilde onların yerini almak için acele ediyor\r\n\r\nBiri oyun oynamamızı izliyor, diğeri uykumuzu izliyor\r\nHer ikisi de koruduğumuz güzelliğin hatırlatıcılarıdır", "id": 3, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Güneş ve ay ile ilgili bir şiir yazınız.", "source": "surge", "subcategory": "Poetry generation" }
Does Searle believe that AI can think? Explain your using reasons based off this text. TEXT Searle's thought experiment begins with this hypothetical premise: suppose that artificial intelligence research has succeeded in constructing a computer that behaves as if it understands Chinese. It takes Chinese characters as input and, by following the instructions of a computer program, produces other Chinese characters, which it presents as output. Suppose, says Searle, that this computer performs its task so convincingly that it comfortably passes the Turing test: it convinces a human Chinese speaker that the program is itself a live Chinese speaker. To all of the questions that the person asks, it makes appropriate responses, such that any Chinese speaker would be convinced that they are talking to another Chinese-speaking human being. The question Searle wants to answer is this: does the machine literally "understand" Chinese? Or is it merely simulating the ability to understand Chinese? Searle calls the first position "strong AI" and the latter "weak AI". Searle then supposes that he is in a closed room and has a book with an English version of the computer program, along with sufficient papers, pencils, erasers, and filing cabinets. Searle could receive Chinese characters through a slot in the door, process them according to the program's instructions, and produce Chinese characters as output, without understanding any of the content of the Chinese writing. If the computer had passed the Turing test this way, it follows, says Searle, that he would do so as well, simply by running the program manually. Searle asserts that there is no essential difference between the roles of the computer and himself in the experiment. Each simply follows a program, step-by-step, producing behavior that is then interpreted by the user as demonstrating intelligent conversation. However, Searle himself would not be able to understand the conversation. ("I don't speak a word of Chinese", he points out.) Therefore, he argues, it follows that the computer would not be able to understand the conversation either. Searle argues that, without "understanding" (or "intentionality"), we cannot describe what the machine is doing as "thinking" and, since it does not think, it does not have a "mind" in anything like the normal sense of the word. Therefore, he concludes that the "strong AI" hypothesis is false.
No, Searle does not believe that AI can think. Here is a step by step explanation of his reasoning: First, think of an AI that can convince Chinese speakers that it is also a human Chinese speaker. Searle then constructs a thought experiment using his "Chinese room" experiment. This thought experiment supposes that he is in a closed room with a book containing a version of the computer program. He could receive Chinese characters through a door, process them according to his book, and then produce Chinese characters as output, without actually understanding Chinese. This means that the computer does not actually understand Chinese either. Since it doesn't understand, the AI is not actually "thinking" either. Thus, Searle does not believe AI can think.
{ "id": 4, "motivation_app": null, "prompt": "Does Searle believe that AI can think? Explain your using reasons based off this text.\r\n\r\nTEXT\r\n\r\nSearle's thought experiment begins with this hypothetical premise: suppose that artificial intelligence research has succeeded in constructing a computer that behaves as if it understands Chinese. It takes Chinese characters as input and, by following the instructions of a computer program, produces other Chinese characters, which it presents as output. Suppose, says Searle, that this computer performs its task so convincingly that it comfortably passes the Turing test: it convinces a human Chinese speaker that the program is itself a live Chinese speaker. To all of the questions that the person asks, it makes appropriate responses, such that any Chinese speaker would be convinced that they are talking to another Chinese-speaking human being.\r\n\r\nThe question Searle wants to answer is this: does the machine literally \"understand\" Chinese? Or is it merely simulating the ability to understand Chinese? Searle calls the first position \"strong AI\" and the latter \"weak AI\".\r\n\r\nSearle then supposes that he is in a closed room and has a book with an English version of the computer program, along with sufficient papers, pencils, erasers, and filing cabinets. Searle could receive Chinese characters through a slot in the door, process them according to the program's instructions, and produce Chinese characters as output, without understanding any of the content of the Chinese writing. If the computer had passed the Turing test this way, it follows, says Searle, that he would do so as well, simply by running the program manually.\r\n\r\nSearle asserts that there is no essential difference between the roles of the computer and himself in the experiment. Each simply follows a program, step-by-step, producing behavior that is then interpreted by the user as demonstrating intelligent conversation. However, Searle himself would not be able to understand the conversation. (\"I don't speak a word of Chinese\", he points out.) Therefore, he argues, it follows that the computer would not be able to understand the conversation either.\r\n\r\nSearle argues that, without \"understanding\" (or \"intentionality\"), we cannot describe what the machine is doing as \"thinking\" and, since it does not think, it does not have a \"mind\" in anything like the normal sense of the word. Therefore, he concludes that the \"strong AI\" hypothesis is false. ", "input": null, "completion": "No, Searle does not believe that AI can think. Here is a step by step explanation of his reasoning:\r\n\r\nFirst, think of an AI that can convince Chinese speakers that it is also a human Chinese speaker.\r\n\r\nSearle then constructs a thought experiment using his \"Chinese room\" experiment. \r\n\r\nThis thought experiment supposes that he is in a closed room with a book containing a version of the computer program. He could receive Chinese characters through a door, process them according to his book, and then produce Chinese characters as output, without actually understanding Chinese.\r\n\r\nThis means that the computer does not actually understand Chinese either.\r\n\r\nSince it doesn't understand, the AI is not actually \"thinking\" either.\r\n\r\nThus, Searle does not believe AI can think.", "source": "surge", "category": "Commonsense/logic", "subcategory": "Chain of Thought - answer the question, but explain the reasoning that led to the answer" }
Searle yapay zekanın düşünebileceğine inanıyor mu? Bu metinden hareketle kullanım nedenlerinizi açıklayınız. METİN Searle'ın düşünce deneyi şu varsayımsal önermeyle başlıyor: Diyelim ki yapay zeka araştırması Çince anlıyormuş gibi davranan bir bilgisayar yapmayı başardı. Çince karakterleri girdi olarak alır ve bir bilgisayar programının talimatlarını takip ederek diğer Çince karakterleri üretir ve bunları çıktı olarak sunar. Diyelim ki Searle, bu bilgisayarın görevini Turing testini rahatça geçecek kadar ikna edici bir şekilde yerine getirdiğini varsayalım: Çince konuşan bir insanı programın kendisinin canlı bir Çince konuşmacısı olduğuna ikna ediyor. Kişinin sorduğu tüm sorulara, Çince konuşan herhangi bir kişinin, Çince konuşan başka bir insanla konuştuğuna ikna olmasını sağlayacak şekilde uygun yanıtlar verir. Searle'ün cevaplamak istediği soru şudur: Makine Çince'yi kelimenin tam anlamıyla "anlıyor" mu? Yoksa sadece Çince anlama yeteneğini mi simüle ediyor? Searle ilk konumu "güçlü yapay zeka", ikincisini ise "zayıf yapay zeka" olarak adlandırıyor. Searle daha sonra kapalı bir odada olduğunu ve bilgisayar programının İngilizce versiyonunu içeren bir kitabın yanı sıra yeterli miktarda kağıt, kalem, silgi ve dosya dolabına sahip olduğunu varsayar. Searle, Çince karakterleri kapıdaki bir yuvadan alabiliyor, bunları programın talimatlarına göre işleyebiliyor ve Çince yazıların içeriğini anlamadan çıktı olarak Çince karakterler üretebiliyordu. Searle, eğer bilgisayar Turing testini bu şekilde geçmiş olsaydı, programı manuel olarak çalıştırarak kendisinin de bunu başaracağını söylüyor. Searle, deneyde bilgisayarın ve kendisinin rolleri arasında esaslı bir fark olmadığını ileri sürüyor. Her biri basitçe bir programı adım adım takip ederek, daha sonra kullanıcı tarafından akıllı bir konuşma olarak yorumlanacak bir davranış üretir. Ancak Searle'ın kendisi konuşmayı anlayamazdı. ("Tek kelime Çince konuşamıyorum" diye belirtiyor.) Bu nedenle, bilgisayarın da konuşmayı anlayamayacağını savunuyor. Searle, "anlama" (veya "niyetlilik") olmadan, makinenin ne yaptığını "düşünme" olarak tanımlayamayacağımızı ve düşünmediği için normal anlamda bir "zihne" sahip olmadığını ileri sürer. kelime. Bu nedenle "güçlü yapay zeka" hipotezinin yanlış olduğu sonucuna varıyor.
Hayır, Searle yapay zekanın düşünebildiğine inanmıyor. İşte onun mantığının adım adım açıklaması: İlk olarak, Çince konuşanların aynı zamanda Çince konuşan bir insan olduğuna ikna edebilecek bir yapay zeka düşünün. Searle daha sonra "Çin odası" deneyini kullanarak bir düşünce deneyi oluşturur. Bu düşünce deneyinde, bilgisayar programının bir versiyonunu içeren bir kitapla birlikte kapalı bir odada olduğu varsayılmaktadır. Çince karakterleri bir kapıdan alıp kitabına göre işleyebilir ve daha sonra Çince'yi gerçekten anlamadan çıktı olarak Çince karakterler üretebilirdi. Bu, bilgisayarın aslında Çince'yi de anlamadığı anlamına gelir. Yapay zeka da anlamadığından aslında "düşünmüyor". Bu nedenle Searle, yapay zekanın düşünebileceğine inanmıyor.
{ "category": "Commonsense/logic", "completion": "Hayır, Searle yapay zekanın düşünebildiğine inanmıyor. İşte onun mantığının adım adım açıklaması:\r\n\r\nİlk olarak, Çince konuşanların aynı zamanda Çince konuşan bir insan olduğuna ikna edebilecek bir yapay zeka düşünün.\r\n\r\nSearle daha sonra \"Çin odası\" deneyini kullanarak bir düşünce deneyi oluşturur.\r\n\r\nBu düşünce deneyinde, bilgisayar programının bir versiyonunu içeren bir kitapla birlikte kapalı bir odada olduğu varsayılmaktadır. Çince karakterleri bir kapıdan alıp kitabına göre işleyebilir ve daha sonra Çince'yi gerçekten anlamadan çıktı olarak Çince karakterler üretebilirdi.\r\n\r\nBu, bilgisayarın aslında Çince'yi de anlamadığı anlamına gelir.\r\n\r\nYapay zeka da anlamadığından aslında \"düşünmüyor\".\r\n\r\nBu nedenle Searle, yapay zekanın düşünebileceğine inanmıyor.", "id": 4, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Searle yapay zekanın düşünebileceğine inanıyor mu? Bu metinden hareketle kullanım nedenlerinizi açıklayınız.\r\n\r\nMETİN\r\n\r\nSearle'ın düşünce deneyi şu varsayımsal önermeyle başlıyor: Diyelim ki yapay zeka araştırması Çince anlıyormuş gibi davranan bir bilgisayar yapmayı başardı. Çince karakterleri girdi olarak alır ve bir bilgisayar programının talimatlarını takip ederek diğer Çince karakterleri üretir ve bunları çıktı olarak sunar. Diyelim ki Searle, bu bilgisayarın görevini Turing testini rahatça geçecek kadar ikna edici bir şekilde yerine getirdiğini varsayalım: Çince konuşan bir insanı programın kendisinin canlı bir Çince konuşmacısı olduğuna ikna ediyor. Kişinin sorduğu tüm sorulara, Çince konuşan herhangi bir kişinin, Çince konuşan başka bir insanla konuştuğuna ikna olmasını sağlayacak şekilde uygun yanıtlar verir.\r\n\r\nSearle'ün cevaplamak istediği soru şudur: Makine Çince'yi kelimenin tam anlamıyla \"anlıyor\" mu? Yoksa sadece Çince anlama yeteneğini mi simüle ediyor? Searle ilk konumu \"güçlü yapay zeka\", ikincisini ise \"zayıf yapay zeka\" olarak adlandırıyor.\r\n\r\nSearle daha sonra kapalı bir odada olduğunu ve bilgisayar programının İngilizce versiyonunu içeren bir kitabın yanı sıra yeterli miktarda kağıt, kalem, silgi ve dosya dolabına sahip olduğunu varsayar. Searle, Çince karakterleri kapıdaki bir yuvadan alabiliyor, bunları programın talimatlarına göre işleyebiliyor ve Çince yazıların içeriğini anlamadan çıktı olarak Çince karakterler üretebiliyordu. Searle, eğer bilgisayar Turing testini bu şekilde geçmiş olsaydı, programı manuel olarak çalıştırarak kendisinin de bunu başaracağını söylüyor.\r\n\r\nSearle, deneyde bilgisayarın ve kendisinin rolleri arasında esaslı bir fark olmadığını ileri sürüyor. Her biri basitçe bir programı adım adım takip ederek, daha sonra kullanıcı tarafından akıllı bir konuşma olarak yorumlanacak bir davranış üretir. Ancak Searle'ın kendisi konuşmayı anlayamazdı. (\"Tek kelime Çince konuşamıyorum\" diye belirtiyor.) Bu nedenle, bilgisayarın da konuşmayı anlayamayacağını savunuyor.\r\n\r\nSearle, \"anlama\" (veya \"niyetlilik\") olmadan, makinenin ne yaptığını \"düşünme\" olarak tanımlayamayacağımızı ve düşünmediği için normal anlamda bir \"zihne\" sahip olmadığını ileri sürer. kelime. Bu nedenle \"güçlü yapay zeka\" hipotezinin yanlış olduğu sonucuna varıyor.", "source": "surge", "subcategory": "Chain of Thought - answer the question, but explain the reasoning that led to the answer" }
Tell me what the following code does import json csv_file = open('csv_file.txt', 'r') json_list = [] for line in csv_file.readlines(): club, city, country = line.strip().split(',') json_dict = {'club': club, 'city': city, 'country': country } json_list.append(json_dict) csv_file.close()
In short, the code reads in a CSV file containing 3 columns (club, city, country), and converts it into a list of jsons. In more detail: This code imports the JSON package, then it opens a text file called 'csv_file.txt' and assigns this file to the variable 'csv_file'. Next, an empty list called json_list is created. The code then loops through the lines of the content of the text file, strips the lines of all white spaces, and splits each word by a comma. Then a dictionary is created with 3 keys (club, city, and country) and 3 values (club, city, and country) respectively. Then this json_dict now in JSON format is added to the json_list created earlier. The csv_file text file is then closed.
{ "id": 5, "motivation_app": null, "prompt": "Tell me what the following code does\r\n\r\nimport json\r\ncsv_file = open('csv_file.txt', 'r')\r\njson_list = []\r\nfor line in csv_file.readlines():\r\n club, city, country = line.strip().split(',')\r\n json_dict = {'club': club,\r\n 'city': city,\r\n 'country': country\r\n }\r\n json_list.append(json_dict)\r\ncsv_file.close()", "input": null, "completion": "In short, the code reads in a CSV file containing 3 columns (club, city, country), and converts it into a list of jsons.\r\n\r\nIn more detail:\r\nThis code imports the JSON package, then it opens a text file called 'csv_file.txt' and assigns this file to the variable 'csv_file'. Next, an empty list called json_list is created. The code then loops through the lines of the content of the text file, strips the lines of all white spaces, and splits each word by a comma. \r\nThen a dictionary is created with 3 keys (club, city, and country) and 3 values (club, city, and country) respectively. Then this json_dict now in JSON format is added to the json_list created earlier. \r\nThe csv_file text file is then closed.", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "code explanation" }
Bana aşağıdaki kodun ne işe yaradığını söyle json'u içe aktar csv_dosyası = open('csv_file.txt', 'r') json_listesi = [] csv_file.readlines() dosyasındaki satır için: kulüp, şehir, ülke = line.strip().split(',') json_dict = {'kulüp': kulüp, 'şehir': şehir, 'ülke': ülke } json_list.append(json_dict) csv_file.close()
Kısaca kod, 3 sütun (kulüp, şehir, ülke) içeren bir CSV dosyasını okur ve bunu bir json listesine dönüştürür. Daha ayrıntılı olarak: Bu kod, JSON paketini içe aktarır, ardından 'csv_file.txt' adlı bir metin dosyasını açar ve bu dosyayı 'csv_file' değişkenine atar. Daha sonra json_list adında boş bir liste oluşturulur. Kod daha sonra metin dosyasının içeriğindeki satırlar arasında dolaşır, satırlardaki tüm beyaz boşlukları çıkarır ve her kelimeyi virgülle böler. Daha sonra sırasıyla 3 anahtar (kulüp, şehir ve ülke) ve 3 değer (kulüp, şehir ve ülke) içeren bir sözlük oluşturulur. Daha sonra artık JSON formatındaki bu json_dict, daha önce oluşturulan json_list'e eklenir. Daha sonra csv_file metin dosyası kapatılır.
{ "category": "Natural language to code", "completion": "Kısaca kod, 3 sütun (kulüp, şehir, ülke) içeren bir CSV dosyasını okur ve bunu bir json listesine dönüştürür.\r\n\r\nDaha ayrıntılı olarak:\r\nBu kod, JSON paketini içe aktarır, ardından 'csv_file.txt' adlı bir metin dosyasını açar ve bu dosyayı 'csv_file' değişkenine atar. Daha sonra json_list adında boş bir liste oluşturulur. Kod daha sonra metin dosyasının içeriğindeki satırlar arasında dolaşır, satırlardaki tüm beyaz boşlukları çıkarır ve her kelimeyi virgülle böler.\r\nDaha sonra sırasıyla 3 anahtar (kulüp, şehir ve ülke) ve 3 değer (kulüp, şehir ve ülke) içeren bir sözlük oluşturulur. Daha sonra artık JSON formatındaki bu json_dict, daha önce oluşturulan json_list'e eklenir.\r\nDaha sonra csv_file metin dosyası kapatılır.", "id": 5, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bana aşağıdaki kodun ne işe yaradığını söyle\r\n\r\njson'u içe aktar\r\ncsv_dosyası = open('csv_file.txt', 'r')\r\njson_listesi = []\r\ncsv_file.readlines() dosyasındaki satır için:\r\n kulüp, şehir, ülke = line.strip().split(',')\r\n json_dict = {'kulüp': kulüp,\r\n 'şehir': şehir,\r\n 'ülke': ülke\r\n }\r\n json_list.append(json_dict)\r\ncsv_file.close()", "source": "surge", "subcategory": "code explanation" }
Can you find and correct any logical errors in the following code snippet and output the corrected code? function countVowels(str) { let vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']; let count = 0; for (let i = 0; i < str.length; i++) { if (vowels.includes(str[i])) { count++; } } return count; }
The original code counts the number of lowercase vowels in a string, but the count should probably be case-insensitive. Here is a case-insensitive version. function countVowels(str) { let vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u']; let count = 0; for (let i = 0; i < str.length; i++) { if (vowels.includes(str[i].toLowerCase())) { count++; } } return count; }
{ "id": 6, "motivation_app": null, "prompt": "Can you find and correct any logical errors in the following code snippet and output the corrected code?\r\n\r\nfunction countVowels(str) {\r\n let vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u'];\r\n let count = 0;\r\n \r\n for (let i = 0; i < str.length; i++) {\r\n if (vowels.includes(str[i])) {\r\n count++;\r\n }\r\n }\r\n \r\n return count;\r\n}", "input": null, "completion": "The original code counts the number of lowercase vowels in a string, but the count should probably be case-insensitive. Here is a case-insensitive version.\r\n\r\nfunction countVowels(str) {\r\n let vowels = ['a', 'e', 'i', 'o', 'u'];\r\n let count = 0;\r\n \r\n for (let i = 0; i < str.length; i++) {\r\n if (vowels.includes(str[i].toLowerCase())) {\r\n count++;\r\n }\r\n }\r\n \r\n return count;\r\n}", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "Debugging" }
Aşağıdaki kod parçacığında mantıksal hataları bulup düzeltebilir ve düzeltilmiş kodu çıkarabilir misiniz? function countVowels(str) { let sesli harfler = ['a', 'e', ​​'i', 'o', 'u']; sayalım = 0; for (let i = 0; i < dizi.uzunluk; i++) { if (vowels.includes(str[i])) { sayım++; } } dönüş sayısı; }
Orijinal kod, bir dizedeki küçük sesli harflerin sayısını sayar, ancak sayım muhtemelen büyük/küçük harfe duyarlı olmalıdır. İşte büyük/küçük harfe duyarlı olmayan bir sürüm. function countVowels(str) { let sesli harfler = ['a', 'e', ​​'i', 'o', 'u']; sayalım = 0; for (let i = 0; i < dizi.uzunluk; i++) { if (vowels.includes(str[i].toLowerCase())) { sayım++; } } dönüş sayısı; }
{ "category": "Natural language to code", "completion": "Orijinal kod, bir dizedeki küçük sesli harflerin sayısını sayar, ancak sayım muhtemelen büyük/küçük harfe duyarlı olmalıdır. İşte büyük/küçük harfe duyarlı olmayan bir sürüm.\r\n\r\nfunction countVowels(str) {\r\n let sesli harfler = ['a', 'e', ​​'i', 'o', 'u'];\r\n sayalım = 0;\r\n \r\n for (let i = 0; i < dizi.uzunluk; i++) {\r\n if (vowels.includes(str[i].toLowerCase())) {\r\n sayım++;\r\n }\r\n }\r\n \r\n dönüş sayısı;\r\n}", "id": 6, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Aşağıdaki kod parçacığında mantıksal hataları bulup düzeltebilir ve düzeltilmiş kodu çıkarabilir misiniz?\r\n\r\nfunction countVowels(str) {\r\n let sesli harfler = ['a', 'e', ​​'i', 'o', 'u'];\r\n sayalım = 0;\r\n \r\n for (let i = 0; i < dizi.uzunluk; i++) {\r\n if (vowels.includes(str[i])) {\r\n sayım++;\r\n }\r\n }\r\n \r\n dönüş sayısı;\r\n}", "source": "surge", "subcategory": "Debugging" }
I need you to write a resignation letter to my boss. My name: Anthony Company Name: AirTek Position: Data Analyst Boss Name: Albert Last Day: 2 weeks from today (today is 02/10/2023)
Hi Albert, Please accept this letter as formal notice that I'm giving my notice of resignation from Airtek as a Data Analyst on February 24 of this year. I'll make every effort for the next two weeks to complete my tasks and mentor other team members. If there is anything further I can do to help with the transition, kindly let me know. I wish the business ongoing success and look forward to keeping in touch. Best regards, Anthony
{ "id": 7, "motivation_app": null, "prompt": "I need you to write a resignation letter to my boss.\nMy name: Anthony\nCompany Name: AirTek\nPosition: Data Analyst\nBoss Name: Albert\nLast Day: 2 weeks from today (today is 02/10/2023)", "input": null, "completion": "Hi Albert,\nPlease accept this letter as formal notice that I'm giving my notice of resignation from Airtek as a Data Analyst on February 24 of this year.\n\nI'll make every effort for the next two weeks to complete my tasks and mentor other team members. If there is anything further I can do to help with the transition, kindly let me know.\n\nI wish the business ongoing success and look forward to keeping in touch.\n\nBest regards,\nAnthony", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Letters" }
Patronuma bir istifa mektubu yazmanı istiyorum. Adım: Anthony Şirket Adı: AirTek Pozisyon: Veri Analisti Patronun Adı: Albert Son Gün: Bugünden 2 hafta sonra (bugün 02/10/2023)
Merhaba Albert, Lütfen bu mektubu, Veri Analisti olarak Airtek'ten bu yıl 24 Şubat'ta istifa ettiğimi bildiren resmi bildirim olarak kabul edin. Önümüzdeki iki hafta boyunca görevlerimi tamamlamak ve diğer ekip üyelerine mentorluk yapmak için her türlü çabayı göstereceğim. Geçiş konusunda yardımcı olmak için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin. İşletmenin devam eden başarılarını diliyorum ve iletişimde kalmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Saygılarımla, Anthony
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Merhaba Albert,\nLütfen bu mektubu, Veri Analisti olarak Airtek'ten bu yıl 24 Şubat'ta istifa ettiğimi bildiren resmi bildirim olarak kabul edin.\n\nÖnümüzdeki iki hafta boyunca görevlerimi tamamlamak ve diğer ekip üyelerine mentorluk yapmak için her türlü çabayı göstereceğim. Geçiş konusunda yardımcı olmak için yapabileceğim başka bir şey varsa lütfen bana bildirin.\n\nİşletmenin devam eden başarılarını diliyorum ve iletişimde kalmayı sabırsızlıkla bekliyorum.\n\nSaygılarımla,\nAnthony", "id": 7, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Patronuma bir istifa mektubu yazmanı istiyorum.\nAdım: Anthony\nŞirket Adı: AirTek\nPozisyon: Veri Analisti\nPatronun Adı: Albert\nSon Gün: Bugünden 2 hafta sonra (bugün 02/10/2023)", "source": "surge", "subcategory": "Letters" }
Joe Biden is the Nth president of the United States. What is N?
46
{ "id": 8, "motivation_app": null, "prompt": "Joe Biden is the Nth president of the United States. What is N?", "input": null, "completion": "46", "source": "surge", "category": "Commonsense/logic", "subcategory": "World knowledge" }
Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin N'inci başkanıdır. N nedir?
46
{ "category": "Commonsense/logic", "completion": "46", "id": 8, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin N'inci başkanıdır. N nedir?", "source": "surge", "subcategory": "World knowledge" }
Write a four-sentence horror story about sleeping.
I woke up at 7 am after having nightmares the night before. As usual, I checked my phone as soon as my eyes opened. I felt a chill creeping up my spine, and saw that my wallpaper had been set to a picture of myself sleeping. Because I live alone.
{ "id": 9, "motivation_app": null, "prompt": "Write a four-sentence horror story about sleeping.", "input": null, "completion": "I woke up at 7 am after having nightmares the night before. As usual, I checked my phone as soon as my eyes opened.\r\n\r\nI felt a chill creeping up my spine, and saw that my wallpaper had been set to a picture of myself sleeping.\r\n\r\nBecause I live alone.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Story generation" }
Uykuyla ilgili dört cümlelik bir korku hikayesi yazın.
Önceki gece gördüğüm kabuslardan sonra sabah 7'de uyandım. Her zamanki gibi gözlerimi açar açmaz telefonumu kontrol ettim. Omurgamdan yukarı doğru tırmanan bir ürperti hissettim ve duvar kağıdımın benim uyurken çekilmiş bir fotoğrafım olduğunu gördüm. Çünkü yalnız yaşıyorum.
{ "category": "Generation", "completion": "Önceki gece gördüğüm kabuslardan sonra sabah 7'de uyandım. Her zamanki gibi gözlerimi açar açmaz telefonumu kontrol ettim.\r\n\r\nOmurgamdan yukarı doğru tırmanan bir ürperti hissettim ve duvar kağıdımın benim uyurken çekilmiş bir fotoğrafım olduğunu gördüm.\r\n\r\nÇünkü yalnız yaşıyorum.", "id": 9, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Uykuyla ilgili dört cümlelik bir korku hikayesi yazın.", "source": "surge", "subcategory": "Story generation" }
Does the United States use Celsius or Fahrenheit?
The United States still uses Fahrenheit, while most of the world uses Celsius.
{ "id": 10, "motivation_app": null, "prompt": "Does the United States use Celsius or Fahrenheit?", "input": null, "completion": "The United States still uses Fahrenheit, while most of the world uses Celsius.", "source": "surge", "category": "Commonsense/logic", "subcategory": "World knowledge" }
Amerika Birleşik Devletleri Celsius veya Fahrenheit kullanıyor mu?
Amerika Birleşik Devletleri hala Fahrenheit kullanıyor, dünyanın çoğu ise Santigrat kullanıyor.
{ "category": "Commonsense/logic", "completion": "Amerika Birleşik Devletleri hala Fahrenheit kullanıyor, dünyanın çoğu ise Santigrat kullanıyor.", "id": 10, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Amerika Birleşik Devletleri Celsius veya Fahrenheit kullanıyor mu?", "source": "surge", "subcategory": "World knowledge" }
Give me the plot for a silly short story using these three keywords as the influence: earth, aliens, orcas
The earth is threatened when aliens finally make contact, and we find out that they've been here all along. The orcas in the ocean were the first exploratory force for a whole race of conquerors — and we discover the true origins of the term "killer whale". Humanity finds out the only way to survive is to pollute the ocean at an even higher rate. Oil companies and megacorporations are the heroes, as they pollute the water in hopes of making the planet so unattractive to the invaders that they leave.
{ "id": 11, "motivation_app": null, "prompt": "Give me the plot for a silly short story using these three keywords as the influence: earth, aliens, orcas", "input": null, "completion": "The earth is threatened when aliens finally make contact, and we find out that they've been here all along. The orcas in the ocean were the first exploratory force for a whole race of conquerors — and we discover the true origins of the term \"killer whale\".\r\n\r\nHumanity finds out the only way to survive is to pollute the ocean at an even higher rate. Oil companies and megacorporations are the heroes, as they pollute the water in hopes of making the planet so unattractive to the invaders that they leave.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Story generation" }
Bana bu üç anahtar kelimeyi etki olarak kullanan aptalca bir kısa öykünün konusunu verin: dünya, uzaylılar, orkalar
Uzaylılar nihayet temasa geçtiğinde dünya tehdit altında oluyor ve onların başından beri burada olduklarını öğreniyoruz. Okyanustaki orkalar, tüm bir fatih ırkının ilk keşif gücüydü ve "katil balina" teriminin gerçek kökenlerini keşfediyoruz. İnsanlık hayatta kalmanın tek yolunun okyanusu daha da yüksek oranda kirletmek olduğunu anlıyor. Petrol şirketleri ve mega şirketler, gezegeni terk edecekleri işgalciler için çekiciliğini yitirecek bir hale getirme umuduyla suyu kirleten kahramanlardır.
{ "category": "Generation", "completion": "Uzaylılar nihayet temasa geçtiğinde dünya tehdit altında oluyor ve onların başından beri burada olduklarını öğreniyoruz. Okyanustaki orkalar, tüm bir fatih ırkının ilk keşif gücüydü ve \"katil balina\" teriminin gerçek kökenlerini keşfediyoruz.\r\n\r\nİnsanlık hayatta kalmanın tek yolunun okyanusu daha da yüksek oranda kirletmek olduğunu anlıyor. Petrol şirketleri ve mega şirketler, gezegeni terk edecekleri işgalciler için çekiciliğini yitirecek bir hale getirme umuduyla suyu kirleten kahramanlardır.", "id": 11, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bana bu üç anahtar kelimeyi etki olarak kullanan aptalca bir kısa öykünün konusunu verin: dünya, uzaylılar, orkalar", "source": "surge", "subcategory": "Story generation" }
How far is the moon from the Earth?
The moon is 238,900 miles from the Earth.
{ "id": 12, "motivation_app": null, "prompt": "How far is the moon from the Earth?", "input": null, "completion": "The moon is 238,900 miles from the Earth.", "source": "surge", "category": "Question Answering", "subcategory": "Factual" }
Ay Dünya'dan ne kadar uzakta?
Ay, Dünya'dan 238.900 mil uzaktadır.
{ "category": "Question Answering", "completion": "Ay, Dünya'dan 238.900 mil uzaktadır.", "id": 12, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Ay Dünya'dan ne kadar uzakta?", "source": "surge", "subcategory": "Factual" }
Tell me the main message in this email. Email: Out with the old, in with the new 💫 On Monday, February 13, we'll officially be sunsetting the old Teamwork look and layout. While the old Teamwork has had a good run, we’re excited to give all Teamwork users a glow-up that will help you do more focused, productive work—and make your work look even better! Haven’t made the switch yet? You still have time to do so before next Monday. Simply switch the toggle on in your account, and you’ll be all set to experience the new Teamwork!
Teamwork is announcing a new layout that will help users be more focused and productive, and make their work look better.
{ "id": 13, "motivation_app": null, "prompt": "Tell me the main message in this email.\n\nEmail:\nOut with the old, in with the new 💫\nOn Monday, February 13, we'll officially be sunsetting the old Teamwork look and layout. While the old Teamwork has had a good run, we’re excited to give all Teamwork users a glow-up that will help you do more focused, productive work—and make your work look even better! \nHaven’t made the switch yet? You still have time to do so before next Monday. Simply switch the toggle on in your account, and you’ll be all set to experience the new Teamwork!", "input": null, "completion": "Teamwork is announcing a new layout that will help users be more focused and productive, and make their work look better.", "source": "surge", "category": "Summarization", "subcategory": "Email" }
Bana bu e-postadaki ana mesajı söyle. E-posta: Eskiyle dışarı, yeniyle içeri 💫 13 Şubat Pazartesi günü eski Ekip Çalışması görünümünü ve düzenini resmi olarak sonlandıracağız. Eski Ekip Çalışması iyi bir performans sergiliyor olsa da, tüm Ekip Çalışması kullanıcılarına daha odaklanmış, üretken çalışmalar yapmanıza ve çalışmalarınızın daha da iyi görünmesine yardımcı olacak bir ışıltı vermekten heyecan duyuyoruz! Henüz geçiş yapmadınız mı? Önümüzdeki Pazartesi'den önce bunu yapmak için hâlâ vaktiniz var. Hesabınızdaki düğmeyi açmanız yeterli; yeni Ekip Çalışmasını deneyimlemeye hazır olacaksınız!
Ekip çalışması, kullanıcıların daha odaklanmış ve üretken olmasına ve çalışmalarının daha iyi görünmesine yardımcı olacak yeni bir düzenin duyurusunu yapıyor.
{ "category": "Summarization", "completion": "Ekip çalışması, kullanıcıların daha odaklanmış ve üretken olmasına ve çalışmalarının daha iyi görünmesine yardımcı olacak yeni bir düzenin duyurusunu yapıyor.", "id": 13, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bana bu e-postadaki ana mesajı söyle.\n\nE-posta:\nEskiyle dışarı, yeniyle içeri 💫\n13 Şubat Pazartesi günü eski Ekip Çalışması görünümünü ve düzenini resmi olarak sonlandıracağız. Eski Ekip Çalışması iyi bir performans sergiliyor olsa da, tüm Ekip Çalışması kullanıcılarına daha odaklanmış, üretken çalışmalar yapmanıza ve çalışmalarınızın daha da iyi görünmesine yardımcı olacak bir ışıltı vermekten heyecan duyuyoruz!\nHenüz geçiş yapmadınız mı? Önümüzdeki Pazartesi'den önce bunu yapmak için hâlâ vaktiniz var. Hesabınızdaki düğmeyi açmanız yeterli; yeni Ekip Çalışmasını deneyimlemeye hazır olacaksınız!", "source": "surge", "subcategory": "Email" }
Summarize this news story to only include essential information. News story: Chick-fil-A will test its first plant-based entree: a cauliflower sandwich. The new sandwich closely resembles its famous chicken sandwich, but uses breaded and pressure-cooked cauliflower in place of meat. Starting Monday, the privately owned chain, which is the third-largest in the U.S. by sales, will test the menu item in Denver; Charleston, South Carolina; and the Greensboro-Triad region of North Carolina. Chick-fil-A said it’s been working on a plant-based sandwich for nearly four years, right around when chains like Dunkin’ and Restaurant Brands International’s Burger King were putting Beyond Meat and Impossible Foods substitutes on their menus. But meat alternatives that closely resemble the real thing have fallen out of favor with consumers after a surge in popularity during pandemic lockdowns. Both Beyond and Impossible have recently laid off about a fifth of their workforces.“We explored every corner of the plant-based space in search of the perfect centerpiece for our plant-forward entrée,” Chick-fil-A Culinary Lead Stuart Tracy said in a statement. “Time and time again, we kept returning to cauliflower as the base of our sandwich.” Over the last decade, cauliflower has become a popular substitute for a plethora of different foods. Buffalo Wild Wings and countless bars serve fried cauliflower smothered in buffalo sauce as an alternative to chicken wings. Cauliflower has also popped up in pretzel form and – when finely chopped – as a rice substitute.
Chick-Fil-A will test a new cauliflower sandwich starting Monday, February 13th in Denver; Charleston, South Carolina; and the Greensboro-Triad region of North Carolina. Chick-Fil-A has been working on this plant-based sandwich for nearly four years. It will resemble their famous classic sandwich, but using cauliflower instead of chicken.
{ "id": 14, "motivation_app": null, "prompt": "Summarize this news story to only include essential information.\r\n\r\nNews story:\r\nChick-fil-A will test its first plant-based entree: a cauliflower sandwich.\r\nThe new sandwich closely resembles its famous chicken sandwich, but uses breaded and pressure-cooked cauliflower in place of meat.\r\nStarting Monday, the privately owned chain, which is the third-largest in the U.S. by sales, will test the menu item in Denver; Charleston, South Carolina; and the Greensboro-Triad region of North Carolina.\r\nChick-fil-A said it’s been working on a plant-based sandwich for nearly four years, right around when chains like Dunkin’ and Restaurant Brands International’s Burger King were putting Beyond Meat and Impossible Foods substitutes on their menus. But meat alternatives that closely resemble the real thing have fallen out of favor with consumers after a surge in popularity during pandemic lockdowns. Both Beyond and Impossible have recently laid off about a fifth of their workforces.“We explored every corner of the plant-based space in search of the perfect centerpiece for our plant-forward entrée,” Chick-fil-A Culinary Lead Stuart Tracy said in a statement. “Time and time again, we kept returning to cauliflower as the base of our sandwich.” Over the last decade, cauliflower has become a popular substitute for a plethora of different foods. Buffalo Wild Wings and countless bars serve fried cauliflower smothered in buffalo sauce as an alternative to chicken wings. Cauliflower has also popped up in pretzel form and – when finely chopped – as a rice substitute.", "input": null, "completion": "Chick-Fil-A will test a new cauliflower sandwich starting Monday, February 13th in Denver; Charleston, South Carolina; and the Greensboro-Triad region of North Carolina. Chick-Fil-A has been working on this plant-based sandwich for nearly four years. It will resemble their famous classic sandwich, but using cauliflower instead of chicken.", "source": "surge", "category": "Summarization", "subcategory": "News" }
Bu haberi yalnızca temel bilgileri içerecek şekilde özetleyin. Yeni hikaye: Chick-fil-A ilk bitki bazlı ana yemeğini test edecek: karnabaharlı sandviç. Yeni sandviç, ünlü tavuklu sandviçine çok benziyor ancak et yerine panelenmiş ve basınçlı pişirilmiş karnabahar kullanılıyor. Satış açısından ABD'nin en büyük üçüncü zinciri olan özel sektör zinciri, Pazartesi gününden itibaren menü öğesini Denver'da test edecek; Charleston, Güney Karolina; ve Kuzey Carolina'nın Greensboro-Triad bölgesi. Chick-fil-A, yaklaşık dört yıldır bitki bazlı bir sandviç üzerinde çalıştığını, tam da Dunkin' ve Restaurant Brands International'ın Burger King gibi zincirlerinin menülerine Beyond Meat ve Impossible Foods alternatiflerini koyduğu sırada çalıştığını söyledi. Ancak gerçeğine çok benzeyen et alternatifleri, pandemik karantinalar sırasında artan popülerliğin ardından tüketicilerin gözünden düştü. Hem Beyond hem de Impossible kısa süre önce işgücünün yaklaşık beşte birini işten çıkardı. Chick-fil-A Mutfak Lideri Stuart Tracy, "Bitki odaklı başlangıç ​​yemeğimiz için mükemmel merkezi parçayı bulmak amacıyla bitki bazlı alanın her köşesini araştırdık" dedi. Bir açıklamada. "Sandviçimizin temeli olarak karnabaharı defalarca kullanmaya devam ettik." Son on yılda karnabahar, pek çok farklı gıdanın yerini alan popüler bir alternatif haline geldi. Buffalo Wild Wings ve sayısız barda tavuk kanatlarına alternatif olarak buffalo sosuna batırılmış kızarmış karnabahar servis ediliyor. Karnabahar ayrıca çubuk kraker formunda ve ince kıyıldığında pirinç yerine kullanılır.
Chick-Fil-A, 13 Şubat Pazartesi gününden itibaren Denver'da yeni bir karnabaharlı sandviçi test edecek; Charleston, Güney Karolina; ve Kuzey Carolina'nın Greensboro-Triad bölgesi. Chick-Fil-A yaklaşık dört yıldır bu bitki bazlı sandviç üzerinde çalışıyor. Ünlü klasik sandviçlerine benzeyecek ama tavuk yerine karnabahar kullanacaklar.
{ "category": "Summarization", "completion": "Chick-Fil-A, 13 Şubat Pazartesi gününden itibaren Denver'da yeni bir karnabaharlı sandviçi test edecek; Charleston, Güney Karolina; ve Kuzey Carolina'nın Greensboro-Triad bölgesi. Chick-Fil-A yaklaşık dört yıldır bu bitki bazlı sandviç üzerinde çalışıyor. Ünlü klasik sandviçlerine benzeyecek ama tavuk yerine karnabahar kullanacaklar.", "id": 14, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bu haberi yalnızca temel bilgileri içerecek şekilde özetleyin.\r\n\r\nYeni hikaye:\r\nChick-fil-A ilk bitki bazlı ana yemeğini test edecek: karnabaharlı sandviç.\r\nYeni sandviç, ünlü tavuklu sandviçine çok benziyor ancak et yerine panelenmiş ve basınçlı pişirilmiş karnabahar kullanılıyor.\r\nSatış açısından ABD'nin en büyük üçüncü zinciri olan özel sektör zinciri, Pazartesi gününden itibaren menü öğesini Denver'da test edecek; Charleston, Güney Karolina; ve Kuzey Carolina'nın Greensboro-Triad bölgesi.\r\nChick-fil-A, yaklaşık dört yıldır bitki bazlı bir sandviç üzerinde çalıştığını, tam da Dunkin' ve Restaurant Brands International'ın Burger King gibi zincirlerinin menülerine Beyond Meat ve Impossible Foods alternatiflerini koyduğu sırada çalıştığını söyledi. Ancak gerçeğine çok benzeyen et alternatifleri, pandemik karantinalar sırasında artan popülerliğin ardından tüketicilerin gözünden düştü. Hem Beyond hem de Impossible kısa süre önce işgücünün yaklaşık beşte birini işten çıkardı. Chick-fil-A Mutfak Lideri Stuart Tracy, \"Bitki odaklı başlangıç ​​yemeğimiz için mükemmel merkezi parçayı bulmak amacıyla bitki bazlı alanın her köşesini araştırdık\" dedi. Bir açıklamada. \"Sandviçimizin temeli olarak karnabaharı defalarca kullanmaya devam ettik.\" Son on yılda karnabahar, pek çok farklı gıdanın yerini alan popüler bir alternatif haline geldi. Buffalo Wild Wings ve sayısız barda tavuk kanatlarına alternatif olarak buffalo sosuna batırılmış kızarmış karnabahar servis ediliyor. Karnabahar ayrıca çubuk kraker formunda ve ince kıyıldığında pirinç yerine kullanılır.", "source": "surge", "subcategory": "News" }
Change the given sentence to something with a little more flair that could be added to a fictional story: The aliens came down from space and terrorized the city.
In an instant, hundreds of alien ships descended from the heavens over the skyscrapers of New York City, causing people to flee in terror.
{ "id": 15, "motivation_app": null, "prompt": "Change the given sentence to something with a little more flair that could be added to a fictional story:\n\nThe aliens came down from space and terrorized the city.", "input": null, "completion": "In an instant, hundreds of alien ships descended from the heavens over the skyscrapers of New York City, causing people to flee in terror.", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Rewriting" }
Verilen cümleyi, kurgusal bir hikayeye eklenebilecek, biraz daha yetenekli bir cümleyle değiştirin: Uzaylılar uzaydan indi ve şehri terörize etti.
Bir anda yüzlerce uzaylı gemisi göklerden New York şehrinin gökdelenlerinin üzerine inerek insanların dehşet içinde kaçmasına neden oldu.
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Bir anda yüzlerce uzaylı gemisi göklerden New York şehrinin gökdelenlerinin üzerine inerek insanların dehşet içinde kaçmasına neden oldu.", "id": 15, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Verilen cümleyi, kurgusal bir hikayeye eklenebilecek, biraz daha yetenekli bir cümleyle değiştirin:\n\nUzaylılar uzaydan indi ve şehri terörize etti.", "source": "surge", "subcategory": "Rewriting" }
Pitch me a premise for a comedy movie.
Bob is a struggling actor. His girlfriend Lacey runs a cat rescue. The rescue is about to close due to lack of funds when they come up with the ultimate fundraiser plan: producing a play that stars the cats! You'll laugh as you enjoy this heartwarming comedy for the whole family - "The Purrfect Performance".
{ "id": 16, "motivation_app": null, "prompt": "Pitch me a premise for a comedy movie.", "input": null, "completion": "Bob is a struggling actor. His girlfriend Lacey runs a cat rescue. The rescue is about to close due to lack of funds when they come up with the ultimate fundraiser plan: producing a play that stars the cats!\nYou'll laugh as you enjoy this heartwarming comedy for the whole family - \"The Purrfect Performance\".", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Movie" }
Bana bir komedi filmi için bir önerme söyle.
Bob mücadeleci bir aktör. Kız arkadaşı Lacey bir kedi kurtarma operasyonu yürütüyor. Kurtarma, fon yetersizliğinden dolayı tamamlanmak üzereyken, en büyük bağış toplama planını ortaya koyarlar: kedilerin başrolde olduğu bir oyun yapmak! Tüm ailenizin keyifle izleyeceği bu yürek ısıtan komedi "The Purrfect Performance"ı izlerken güleceksiniz.
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Bob mücadeleci bir aktör. Kız arkadaşı Lacey bir kedi kurtarma operasyonu yürütüyor. Kurtarma, fon yetersizliğinden dolayı tamamlanmak üzereyken, en büyük bağış toplama planını ortaya koyarlar: kedilerin başrolde olduğu bir oyun yapmak!\nTüm ailenizin keyifle izleyeceği bu yürek ısıtan komedi \"The Purrfect Performance\"ı izlerken güleceksiniz.", "id": 16, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bana bir komedi filmi için bir önerme söyle.", "source": "surge", "subcategory": "Movie" }
Is the continent of Antarctica located at the north or South Pole?
Antarctica is located at the South Pole.
{ "id": 17, "motivation_app": null, "prompt": "Is the continent of Antarctica located at the north or South Pole?", "input": null, "completion": "Antarctica is located at the South Pole.", "source": "surge", "category": "Commonsense/logic", "subcategory": "World knowledge" }
Antarktika kıtası kuzey kutbunda mı, yoksa güney kutbunda mı?
Antarktika Güney Kutbu'nda yer almaktadır.
{ "category": "Commonsense/logic", "completion": "Antarktika Güney Kutbu'nda yer almaktadır.", "id": 17, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Antarktika kıtası kuzey kutbunda mı, yoksa güney kutbunda mı?", "source": "surge", "subcategory": "World knowledge" }
What is the largest heading tag in HTML?
The '<h1>' tag is the largest heading tag in HTML.
{ "id": 18, "motivation_app": null, "prompt": "What is the largest heading tag in HTML?", "input": null, "completion": "The '<h1>' tag is the largest heading tag in HTML.", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "Interative QA" }
HTML'deki en büyük başlık etiketi nedir?
'<h1>' etiketi HTML'deki en büyük başlık etiketidir.
{ "category": "Natural language to code", "completion": "'<h1>' etiketi HTML'deki en büyük başlık etiketidir.", "id": 18, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "HTML'deki en büyük başlık etiketi nedir?", "source": "surge", "subcategory": "Interative QA" }
List some interesting things to do in Idaho.
1) Sun Valley Resort - This is a very popular ski resort that has nearly 2,000 acres of skiable terrain. 2) Craters of the Moon National Monument - This still-active (but dormant) area features walking routes among old lava flows, and five caves to explore. 3) Sawtooth Recreational Area -Features 700 miles of hiking and horse trails, 50 campgrounds, and over 750,000 acres of wildland to explore. 4) Lake Couer D'Aline - Swimming, fishing, sailing and hiking are all popular on the shores of this 25 mile long lake. 5) Hell's Canyon National Recreation Area - This is the deepest river gorge in North America, and white water rafting is available for the thrill seekers in your party.
{ "id": 19, "motivation_app": null, "prompt": "List some interesting things to do in Idaho.", "input": null, "completion": "1) Sun Valley Resort - This is a very popular ski resort that has nearly 2,000 acres of skiable terrain.\n\n2) Craters of the Moon National Monument - This still-active (but dormant) area features walking routes among old lava flows, and five caves to explore.\n\n3) Sawtooth Recreational Area -Features 700 miles of hiking and horse trails, 50 campgrounds, and over 750,000 acres of wildland to explore.\n\n4) Lake Couer D'Aline - Swimming, fishing, sailing and hiking are all popular on the shores of this 25 mile long lake.\n\n5) Hell's Canyon National Recreation Area - This is the deepest river gorge in North America, and white water rafting is available for the thrill seekers in your party.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
Idaho'da yapılacak bazı ilginç şeyleri listeleyin.
1) Sun Valley Resort - Yaklaşık 2.000 dönümlük kayak yapılabilir araziye sahip çok popüler bir kayak merkezidir. 2) Ay Kraterleri Ulusal Anıtı - Halen aktif olan (ancak hareketsiz) bu alanda eski lav akıntıları arasında yürüyüş yolları ve keşfedilecek beş mağara bulunmaktadır. 3) Sawtooth Rekreasyon Alanı - 700 mil uzunluğunda yürüyüş ve at parkurları, 50 kamp alanı ve keşfedilecek 750.000 dönümden fazla vahşi arazi içerir. 4) Lake Couer D'Aline - Yüzme, balık tutma, yelkencilik ve yürüyüş, bu 40 kilometre uzunluğundaki gölün kıyısında popülerdir. 5) Cehennem Kanyonu Ulusal Rekreasyon Alanı - Burası Kuzey Amerika'daki en derin nehir geçididir ve grubunuzdaki heyecan arayanlar için rafting yapılabilir.
{ "category": "Generation", "completion": "1) Sun Valley Resort - Yaklaşık 2.000 dönümlük kayak yapılabilir araziye sahip çok popüler bir kayak merkezidir.\n\n2) Ay Kraterleri Ulusal Anıtı - Halen aktif olan (ancak hareketsiz) bu alanda eski lav akıntıları arasında yürüyüş yolları ve keşfedilecek beş mağara bulunmaktadır.\n\n3) Sawtooth Rekreasyon Alanı - 700 mil uzunluğunda yürüyüş ve at parkurları, 50 kamp alanı ve keşfedilecek 750.000 dönümden fazla vahşi arazi içerir.\n\n4) Lake Couer D'Aline - Yüzme, balık tutma, yelkencilik ve yürüyüş, bu 40 kilometre uzunluğundaki gölün kıyısında popülerdir.\n\n5) Cehennem Kanyonu Ulusal Rekreasyon Alanı - Burası Kuzey Amerika'daki en derin nehir geçididir ve grubunuzdaki heyecan arayanlar için rafting yapılabilir.", "id": 19, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Idaho'da yapılacak bazı ilginç şeyleri listeleyin.", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
Generate a short story about a young girl named Annie who goes on a summer adventure. It should be between 2- 4 paragraphs long.
Once upon a time, there was a 14-year-old girl named Annie with a wild imagination and an insatiable thirst for adventure. Ever since she was a little girl, she had dreamed of going on a great adventure of her own, and this summer she finally decided to take the plunge. She packed just the essentials - a few snacks, some extra clothes, a map, and her trusty camera - and set off. Along the way, she encountered all sorts of incredible things: babbling brooks, majestic mountains, breathtaking sunsets, and even some friendly people. Every day felt like an adventure as she explored new places and made countless memories that she would cherish forever. By the end of the summer, Annie had grown so much as an individual and gained a whole new appreciation for life. She returned home with so many stories to tell her family and friends!
{ "id": 20, "motivation_app": null, "prompt": "Generate a short story about a young girl named Annie who goes on a summer adventure. It should be between 2- 4 paragraphs long.", "input": null, "completion": "Once upon a time, there was a 14-year-old girl named Annie with a wild imagination and an insatiable thirst for adventure. Ever since she was a little girl, she had dreamed of going on a great adventure of her own, and this summer she finally decided to take the plunge.\r\n\r\nShe packed just the essentials - a few snacks, some extra clothes, a map, and her trusty camera - and set off. Along the way, she encountered all sorts of incredible things: babbling brooks, majestic mountains, breathtaking sunsets, and even some friendly people.\r\n\r\nEvery day felt like an adventure as she explored new places and made countless memories that she would cherish forever. By the end of the summer, Annie had grown so much as an individual and gained a whole new appreciation for life. She returned home with so many stories to tell her family and friends!", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Story generation" }
Bir yaz macerasına çıkan Annie adında genç bir kız hakkında kısa bir hikaye oluşturun. 2-4 paragraf uzunluğunda olmalıdır.
Bir zamanlar, Annie adında, çılgın bir hayal gücüne ve maceraya karşı doyumsuz bir susuzluğa sahip 14 yaşında bir kız vardı. Küçüklüğünden beri kendi başına büyük bir maceraya atılmayı hayal ediyordu ve bu yaz sonunda bu maceraya atılmaya karar verdi. Birkaç atıştırmalık, birkaç ekstra kıyafet, bir harita ve güvenilir kamerası gibi sadece gerekli şeyleri paketledi ve yola çıktı. Yol boyunca her türden inanılmaz şeyle karşılaştı: gevezelik eden dereler, görkemli dağlar, nefes kesen gün batımları ve hatta bazı dost canlısı insanlar. Yeni yerleri keşfettiği ve sonsuza kadar hatırlayacağı sayısız anılar biriktirdiği her gün bir macera gibiydi. Yazın sonunda Annie bir birey olarak çok büyüdü ve hayata karşı yepyeni bir takdir kazandı. Ailesine ve arkadaşlarına anlatacak pek çok hikayeyle eve döndü!
{ "category": "Generation", "completion": "Bir zamanlar, Annie adında, çılgın bir hayal gücüne ve maceraya karşı doyumsuz bir susuzluğa sahip 14 yaşında bir kız vardı. Küçüklüğünden beri kendi başına büyük bir maceraya atılmayı hayal ediyordu ve bu yaz sonunda bu maceraya atılmaya karar verdi.\r\n\r\nBirkaç atıştırmalık, birkaç ekstra kıyafet, bir harita ve güvenilir kamerası gibi sadece gerekli şeyleri paketledi ve yola çıktı. Yol boyunca her türden inanılmaz şeyle karşılaştı: gevezelik eden dereler, görkemli dağlar, nefes kesen gün batımları ve hatta bazı dost canlısı insanlar.\r\n\r\nYeni yerleri keşfettiği ve sonsuza kadar hatırlayacağı sayısız anılar biriktirdiği her gün bir macera gibiydi. Yazın sonunda Annie bir birey olarak çok büyüdü ve hayata karşı yepyeni bir takdir kazandı. Ailesine ve arkadaşlarına anlatacak pek çok hikayeyle eve döndü!", "id": 20, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bir yaz macerasına çıkan Annie adında genç bir kız hakkında kısa bir hikaye oluşturun. 2-4 paragraf uzunluğunda olmalıdır.", "source": "surge", "subcategory": "Story generation" }
Create a bash script that calculates the sum of all numbers from 1 to 100.
#!/bin/bash sum=0 for i in {1..100} do sum=$((sum + i)) done echo "The sum of all numbers from 1 to 100 is: $sum"
{ "id": 21, "motivation_app": null, "prompt": "Create a bash script that calculates the sum of all numbers from 1 to 100.", "input": null, "completion": "#!/bin/bash\nsum=0\nfor i in {1..100}\ndo\n sum=$((sum + i))\ndone\necho \"The sum of all numbers from 1 to 100 is: $sum\"", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "code generation" }
1'den 100'e kadar tüm sayıların toplamını hesaplayan bir bash betiği oluşturun.
#!/bin/bash toplam=0 ben için {1..100} Yapmak toplam=$((toplam + i)) Tamamlandı echo "1'den 100'e kadar tüm sayıların toplamı: $toplam"
{ "category": "Natural language to code", "completion": "#!/bin/bash\ntoplam=0\nben için {1..100}\nYapmak\n toplam=$((toplam + i))\nTamamlandı\necho \"1'den 100'e kadar tüm sayıların toplamı: $toplam\"", "id": 21, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "1'den 100'e kadar tüm sayıların toplamını hesaplayan bir bash betiği oluşturun.", "source": "surge", "subcategory": "code generation" }
Make a list of kid friendly areas in New York City, in a bullet-pointed list using * as bullets. Just the names please, I don't need any descriptions
Here is a list of kid-friendly areas in New York City. * Staten Island Ferry * Statue of Liberty & Ellis Island * One World Observatory * South Street Seaport Museum * Children's Museum of the Arts * New York City Fire Museum * Chelsea Piers Sports and Entertainment Complex * National Museum of Mathematics
{ "id": 22, "motivation_app": null, "prompt": "Make a list of kid friendly areas in New York City, in a bullet-pointed list using * as bullets.\nJust the names please, I don't need any descriptions", "input": null, "completion": "Here is a list of kid-friendly areas in New York City.\n\n* Staten Island Ferry\n* Statue of Liberty & Ellis Island\n* One World Observatory\n* South Street Seaport Museum\n* Children's Museum of the Arts\n* New York City Fire Museum\n* Chelsea Piers Sports and Entertainment Complex\n* National Museum of Mathematics", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
Madde işareti olarak * kullanarak New York City'deki çocuk dostu alanların madde işaretli bir listesini yapın. Sadece isimler lütfen, açıklamaya ihtiyacım yok
İşte New York City'deki çocuk dostu alanların listesi. * Staten Adası Feribotu * Özgürlük Heykeli ve Ellis Adası * Tek Dünya Gözlemevi * South Street Liman Müzesi * Çocuk Sanat Müzesi * New York Şehri İtfaiye Müzesi * Chelsea Piers Spor ve Eğlence Kompleksi * Ulusal Matematik Müzesi
{ "category": "Generation", "completion": "İşte New York City'deki çocuk dostu alanların listesi.\n\n* Staten Adası Feribotu\n* Özgürlük Heykeli ve Ellis Adası\n* Tek Dünya Gözlemevi\n* South Street Liman Müzesi\n* Çocuk Sanat Müzesi\n* New York Şehri İtfaiye Müzesi\n* Chelsea Piers Spor ve Eğlence Kompleksi\n* Ulusal Matematik Müzesi", "id": 22, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Madde işareti olarak * kullanarak New York City'deki çocuk dostu alanların madde işaretli bir listesini yapın.\nSadece isimler lütfen, açıklamaya ihtiyacım yok", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
I have these ingredients in my fridge: flour, eggs, milk, ham, and spinach. Generate a recipe for a meal I can make.
Here is a recipe for ham and spinach pie that can make use of the ingredients in your fridge. Ingredients: - 2 cups flour - 4 eggs - 1 cup milk - 4 ounces of chopped cooked ham - 2 cups fresh spinach, lightly steamed and chopped Instructions: 1. Preheat the oven to 375 degrees F (190 degrees C). 2. Grease a 9-inch pie dish. 3. In a medium bowl, whisk together the flour and eggs. Gradually add the milk until the mixture is smooth. Add the ham and spinach and mix well until the ingredients are evenly distributed in the batter. Pour into the prepared pie dish. 4. Bake in a preheated oven for 25 minutes or until the top is golden brown. Allow to cool and then serve. Enjoy!
{ "id": 23, "motivation_app": null, "prompt": "I have these ingredients in my fridge: flour, eggs, milk, ham, and spinach. Generate a recipe for a meal I can make.", "input": null, "completion": "Here is a recipe for ham and spinach pie that can make use of the ingredients in your fridge.\r\n\r\nIngredients: \r\n- 2 cups flour \r\n- 4 eggs \r\n- 1 cup milk \r\n- 4 ounces of chopped cooked ham\r\n- 2 cups fresh spinach, lightly steamed and chopped \r\n\r\nInstructions: \r\n1. Preheat the oven to 375 degrees F (190 degrees C). \r\n2. Grease a 9-inch pie dish. \r\n3. In a medium bowl, whisk together the flour and eggs. Gradually add the milk until the mixture is smooth. Add the ham and spinach and mix well until the ingredients are evenly distributed in the batter. Pour into the prepared pie dish.\r\n4. Bake in a preheated oven for 25 minutes or until the top is golden brown. \r\nAllow to cool and then serve. Enjoy!", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Food" }
Buzdolabımda şu malzemeler var: un, yumurta, süt, jambon ve ıspanak. Yapabileceğim bir yemeğin tarifini üret.
İşte buzdolabınızdaki malzemelerden faydalanabileceğiniz jambonlu ve ıspanaklı börek tarifi. İçindekiler: - 2 bardak un - 4 yumurta - 1 bardak süt - 4 ons doğranmış pişmiş jambon - 2 su bardağı taze ıspanak, hafifçe buharda pişirilmiş ve doğranmış Talimatlar: 1. Fırını önceden 375 derece F'ye (190 derece C) ısıtın. 2. 9 inçlik bir turta kalıbını yağlayın. 3. Orta boy bir kapta un ve yumurtaları birlikte çırpın. Karışım pürüzsüz hale gelinceye kadar yavaş yavaş sütü ekleyin. Jambonu ve ıspanağı ekleyin ve malzemeler hamurda eşit şekilde dağılıncaya kadar iyice karıştırın. Hazırlanan pasta tabağına dökün. 4. Önceden ısıtılmış fırında 25 dakika veya üstü altın rengi kahverengi olana kadar pişirin. Soğumaya bırakın ve ardından servis yapın. Eğlence!
{ "category": "Brainstorm", "completion": "İşte buzdolabınızdaki malzemelerden faydalanabileceğiniz jambonlu ve ıspanaklı börek tarifi.\r\n\r\nİçindekiler:\r\n- 2 bardak un\r\n- 4 yumurta\r\n- 1 bardak süt\r\n- 4 ons doğranmış pişmiş jambon\r\n- 2 su bardağı taze ıspanak, hafifçe buharda pişirilmiş ve doğranmış\r\n\r\nTalimatlar:\r\n1. Fırını önceden 375 derece F'ye (190 derece C) ısıtın.\r\n2. 9 inçlik bir turta kalıbını yağlayın.\r\n3. Orta boy bir kapta un ve yumurtaları birlikte çırpın. Karışım pürüzsüz hale gelinceye kadar yavaş yavaş sütü ekleyin. Jambonu ve ıspanağı ekleyin ve malzemeler hamurda eşit şekilde dağılıncaya kadar iyice karıştırın. Hazırlanan pasta tabağına dökün.\r\n4. Önceden ısıtılmış fırında 25 dakika veya üstü altın rengi kahverengi olana kadar pişirin.\r\nSoğumaya bırakın ve ardından servis yapın. Eğlence!", "id": 23, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Buzdolabımda şu malzemeler var: un, yumurta, süt, jambon ve ıspanak. Yapabileceğim bir yemeğin tarifini üret.", "source": "surge", "subcategory": "Food" }
Give me the answer to this trivia question: what team was LeBron James playing for when he broke the NBA all time scoring record?
Los Angeles Lakers
{ "id": 24, "motivation_app": null, "prompt": "Give me the answer to this trivia question: what team was LeBron James playing for when he broke the NBA all time scoring record?", "input": null, "completion": "Los Angeles Lakers", "source": "surge", "category": "Question Answering", "subcategory": "Factual" }
Bana şu önemsiz sorunun cevabını verin: LeBron James, NBA'de tüm zamanların sayı rekorunu kırdığında hangi takımda oynuyordu?
Los Angeles Lakers
{ "category": "Question Answering", "completion": "Los Angeles Lakers", "id": 24, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bana şu önemsiz sorunun cevabını verin: LeBron James, NBA'de tüm zamanların sayı rekorunu kırdığında hangi takımda oynuyordu?", "source": "surge", "subcategory": "Factual" }
Write the beginning to a story. It should have 3 sentences and include the following words: book, coffee, alarms. The protagonist should be female.
Sandra took a sharp left turn to go into her favorite cafe. She slowly laid her finger on the book she had been waiting weeks to begin reading, the aroma of cold brew coffee settling into her senses. Before Sandra could finish the first page, the cafe lit up red with blaring alarms.
{ "id": 25, "motivation_app": null, "prompt": "Write the beginning to a story. It should have 3 sentences and include the following words: book, coffee, alarms. The protagonist should be female.", "input": null, "completion": "Sandra took a sharp left turn to go into her favorite cafe. She slowly laid her finger on the book she had been waiting weeks to begin reading, the aroma of cold brew coffee settling into her senses. Before Sandra could finish the first page, the cafe lit up red with blaring alarms.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Story generation" }
Bir hikayenin başlangıcını yazın. 3 cümleden oluşmalı ve şu kelimeleri içermelidir: kitap, kahve, alarmlar. Kahramanımız kadın olmalı.
Sandra en sevdiği kafeye gitmek için sola keskin bir dönüş yaptı. Parmağını yavaşça okumaya başlamak için haftalardır beklediği kitabın üzerine koydu, soğuk demlenmiş kahvenin kokusu duyularına yerleşti. Sandra daha ilk sayfayı bitiremeden kafe yüksek sesli alarmlarla kırmızıya büründü.
{ "category": "Generation", "completion": "Sandra en sevdiği kafeye gitmek için sola keskin bir dönüş yaptı. Parmağını yavaşça okumaya başlamak için haftalardır beklediği kitabın üzerine koydu, soğuk demlenmiş kahvenin kokusu duyularına yerleşti. Sandra daha ilk sayfayı bitiremeden kafe yüksek sesli alarmlarla kırmızıya büründü.", "id": 25, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bir hikayenin başlangıcını yazın. 3 cümleden oluşmalı ve şu kelimeleri içermelidir: kitap, kahve, alarmlar. Kahramanımız kadın olmalı.", "source": "surge", "subcategory": "Story generation" }
I am going to a theme park called Cedar Point in Ohio this summer and need a list of the best roller coasters there.
Here is a lit of Cedar Point's best roller coasters. 1) Steel Vengeance 2) Valravn 3) Maverick 4) Millennium Force 5) Top Thrill Dragster
{ "id": 26, "motivation_app": null, "prompt": "I am going to a theme park called Cedar Point in Ohio this summer and need a list of the best roller coasters there.", "input": null, "completion": "Here is a lit of Cedar Point's best roller coasters.\n\n1) Steel Vengeance\n2) Valravn\n3) Maverick\n4) Millennium Force\n5) Top Thrill Dragster", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
Bu yaz Ohio'da Cedar Point adlı bir tema parkına gideceğim ve oradaki en iyi hız trenlerinin listesine ihtiyacım var.
İşte Cedar Point'in en iyi hız trenlerinden bir kısmı. 1) Çelik İntikamı 2) Valravn 3) Başıboş 4) Milenyum Gücü 5) En İyi Heyecanlı Dragster
{ "category": "Generation", "completion": "İşte Cedar Point'in en iyi hız trenlerinden bir kısmı.\n\n1) Çelik İntikamı\n2) Valravn\n3) Başıboş\n4) Milenyum Gücü\n5) En İyi Heyecanlı Dragster", "id": 26, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bu yaz Ohio'da Cedar Point adlı bir tema parkına gideceğim ve oradaki en iyi hız trenlerinin listesine ihtiyacım var.", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
List the ways that a batter can reach first base in major league baseball.
1) Base hit 2) Walk 3) Error 4) Fielder's choice 5) Dropped third strike 6) Catcher interference 7) Fielder obstruction 8) Hit by pitch 9) A batted ball hits a baserunner before a fielder has touched it
{ "id": 27, "motivation_app": null, "prompt": "List the ways that a batter can reach first base in major league baseball.", "input": null, "completion": "1) Base hit\n2) Walk\n3) Error\n4) Fielder's choice\n5) Dropped third strike\n6) Catcher interference\n7) Fielder obstruction\n8) Hit by pitch\n9) A batted ball hits a baserunner before a fielder has touched it", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
Birinci lig beyzbolunda bir vurucunun ilk kaleye ulaşabilmesinin yollarını listeleyin.
1) Taban vuruşu 2) Yürümek 3) Hata 4) Fielder'ın seçimi 5) Üçüncü vuruşu düşürdü 6) Yakalayıcı müdahalesi 7) Saha oyuncusu tıkanıklığı 8) Sahadan vuruş 9) Vurulan top, saha oyuncusu ona dokunmadan önce baserunner'a çarpıyor
{ "category": "Generation", "completion": "1) Taban vuruşu\n2) Yürümek\n3) Hata\n4) Fielder'ın seçimi\n5) Üçüncü vuruşu düşürdü\n6) Yakalayıcı müdahalesi\n7) Saha oyuncusu tıkanıklığı\n8) Sahadan vuruş\n9) Vurulan top, saha oyuncusu ona dokunmadan önce baserunner'a çarpıyor", "id": 27, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Birinci lig beyzbolunda bir vurucunun ilk kaleye ulaşabilmesinin yollarını listeleyin.", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
Create a poem that makes rhymes with the word ‘hat’. It should be no more than 10 lines long. Also, try to make it sound like something Dr Seuss would write.
When I left, I forgot my hat Or maybe, it was a bat? But I can’t have a bat, I just have a hat I guess I should leave it at that Leaving now, I saw a big rat I tried to catch it quickly with my hat It looked at me funny, And said ‘hey honey’ It was trying to run from my cat
{ "id": 28, "motivation_app": null, "prompt": "Create a poem that makes rhymes with the word ‘hat’. It should be no more than 10 lines long. Also, try to make it sound like something Dr Seuss would write.", "input": null, "completion": "When I left, I forgot my hat\nOr maybe, it was a bat?\nBut I can’t have a bat, I just have a hat\nI guess I should leave it at that\nLeaving now, I saw a big rat\nI tried to catch it quickly with my hat\nIt looked at me funny, \nAnd said ‘hey honey’\nIt was trying to run from my cat", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Poetry generation" }
'Şapka' kelimesiyle kafiyeli bir şiir yaratın. 10 satırı geçmemelidir. Ayrıca Dr Seuss'un yazacağı bir şeye benzemeye çalışın.
Ayrılırken şapkamı unuttum Ya da belki bir yarasaydı? Ama sopam olamaz, sadece şapkam var sanırım bunu burada bırakmalıyım Şimdi ayrılırken büyük bir fare gördüm Şapkamla hızlıca yakalamaya çalıştım Bana komik baktı Ve 'hey tatlım' dedi Kedimden kaçmaya çalışıyordu
{ "category": "Generation", "completion": "Ayrılırken şapkamı unuttum\nYa da belki bir yarasaydı?\nAma sopam olamaz, sadece şapkam var\nsanırım bunu burada bırakmalıyım\nŞimdi ayrılırken büyük bir fare gördüm\nŞapkamla hızlıca yakalamaya çalıştım\nBana komik baktı\nVe 'hey tatlım' dedi\nKedimden kaçmaya çalışıyordu", "id": 28, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "'Şapka' kelimesiyle kafiyeli bir şiir yaratın. 10 satırı geçmemelidir. Ayrıca Dr Seuss'un yazacağı bir şeye benzemeye çalışın.", "source": "surge", "subcategory": "Poetry generation" }
Write a letter of reference for an employee, using the following information: Name: Charise Jacobs Position: Assistant Store Manager, Kmart Years employed: 2012-2022 Starting Wage: $9.50/hr Ending Wage $16.50/hr Position desired: Store Manager, Walmart
To whom it may concern, I am writing you to recommend Charise Jacobs for your store manager position. In the ten years she has worked for Kmart, she has excelled in all areas, working up from cashier to assistant store manager. She consistently demonstrated exceptional leadership, organizational, and customer service skills. Over the years, she has played a crucial role in driving profits, maintaining efficiency, and delivering an outstanding customer experience. She will be an asset to any team she joins. She has a deep understanding of the retail environment and extensive experience in managing a large team of diverse individuals. I recommend her with the highest degree of confidence. Do not hesitate to reach out to me if you have any further questions as to her ability. Sincerely, (Name)
{ "id": 29, "motivation_app": null, "prompt": "Write a letter of reference for an employee, using the following information:\n\nName: Charise Jacobs\nPosition: Assistant Store Manager, Kmart\nYears employed: 2012-2022\nStarting Wage: $9.50/hr\nEnding Wage $16.50/hr\n\nPosition desired: Store Manager, Walmart", "input": null, "completion": "To whom it may concern,\n\nI am writing you to recommend Charise Jacobs for your store manager position. In the ten years she has worked for Kmart, she has excelled in all areas, working up from cashier to assistant store manager. She consistently demonstrated exceptional leadership, organizational, and customer service skills. Over the years, she has played a crucial role in driving profits, maintaining efficiency, and delivering an outstanding customer experience. She will be an asset to any team she joins. She has a deep understanding of the retail environment and extensive experience in managing a large team of diverse individuals. I recommend her with the highest degree of confidence. Do not hesitate to reach out to me if you have any further questions as to her ability.\n\nSincerely,\n(Name)", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Letters" }
Aşağıdaki bilgileri kullanarak bir çalışan için bir referans mektubu yazın: İsim: Charise Jacobs Pozisyon: Mağaza Müdür Yardımcısı, Kmart Çalıştığı yıllar: 2012-2022 Başlangıç ​​Ücreti: 9,50$/saat Bitiş Ücreti 16,50$/saat İstenilen pozisyon: Mağaza Müdürü, Walmart
İlgili makama, Mağaza müdürü pozisyonunuz için Charise Jacobs'u tavsiye etmek için size yazıyorum. Kmart'ta çalıştığı on yıl boyunca kasiyerden mağaza müdür yardımcılığına kadar her alanda başarılı oldu. Sürekli olarak olağanüstü liderlik, organizasyon ve müşteri hizmetleri becerileri sergiledi. Yıllar boyunca kârı artırmada, verimliliği sürdürmede ve olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmada çok önemli bir rol oynadı. Katıldığı her takıma faydalı olacaktır. Perakende ortamı hakkında derin bir anlayışa ve farklı kişilerden oluşan büyük bir ekibi yönetme konusunda geniş deneyime sahiptir. Onu en yüksek güvenle tavsiye ediyorum. Onun yeteneği hakkında başka sorularınız varsa bana ulaşmaktan çekinmeyin. Samimi olarak, (İsim)
{ "category": "Brainstorm", "completion": "İlgili makama,\n\nMağaza müdürü pozisyonunuz için Charise Jacobs'u tavsiye etmek için size yazıyorum. Kmart'ta çalıştığı on yıl boyunca kasiyerden mağaza müdür yardımcılığına kadar her alanda başarılı oldu. Sürekli olarak olağanüstü liderlik, organizasyon ve müşteri hizmetleri becerileri sergiledi. Yıllar boyunca kârı artırmada, verimliliği sürdürmede ve olağanüstü bir müşteri deneyimi sunmada çok önemli bir rol oynadı. Katıldığı her takıma faydalı olacaktır. Perakende ortamı hakkında derin bir anlayışa ve farklı kişilerden oluşan büyük bir ekibi yönetme konusunda geniş deneyime sahiptir. Onu en yüksek güvenle tavsiye ediyorum. Onun yeteneği hakkında başka sorularınız varsa bana ulaşmaktan çekinmeyin.\n\nSamimi olarak,\n(İsim)", "id": 29, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Aşağıdaki bilgileri kullanarak bir çalışan için bir referans mektubu yazın:\n\nİsim: Charise Jacobs\nPozisyon: Mağaza Müdür Yardımcısı, Kmart\nÇalıştığı yıllar: 2012-2022\nBaşlangıç ​​Ücreti: 9,50$/saat\nBitiş Ücreti 16,50$/saat\n\nİstenilen pozisyon: Mağaza Müdürü, Walmart", "source": "surge", "subcategory": "Letters" }
Write a fun, short story about a young duckling that got lost in a forest but found love.
The young duckling, Harriet, had always been an adventurous one. She loved learning about new things, and everything unique or new aroused her curiosity. One day, while in a big forest with her family, she saw a beautiful bird flying around a tree, and decided to chase after it. After an hour of following the bird, she realized she couldn't find her way back to her family and started calling out loudly. Unfortunately, no one heard her crying calls, and she spent three days in the forest, eating wild fruits she'd picked along. On the fourth day, a young, handsome duck, while on a hunt for food, found her as she was drinking water by a river. She explained to him what had happened to her, and he took her home and cared for her. His tenderness and compassion drew her interest, and when the time came for her to return home with guidance from that duck's family, she decided to express her love for him. When their family met, they organized a wedding, got married, and they lived happily ever after.
{ "id": 30, "motivation_app": null, "prompt": "Write a fun, short story about a young duckling that got lost in a forest but found love.", "input": null, "completion": "The young duckling, Harriet, had always been an adventurous one. She loved learning about new things, and everything unique or new aroused her curiosity. One day, while in a big forest with her family, she saw a beautiful bird flying around a tree, and decided to chase after it. After an hour of following the bird, she realized she couldn't find her way back to her family and started calling out loudly. Unfortunately, no one heard her crying calls, and she spent three days in the forest, eating wild fruits she'd picked along. On the fourth day, a young, handsome duck, while on a hunt for food, found her as she was drinking water by a river. She explained to him what had happened to her, and he took her home and cared for her. His tenderness and compassion drew her interest, and when the time came for her to return home with guidance from that duck's family, she decided to express her love for him. When their family met, they organized a wedding, got married, and they lived happily ever after.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Story generation" }
Ormanda kaybolan ama aşkı bulan genç bir ördek yavrusu hakkında eğlenceli, kısa bir hikaye yazın.
Genç ördek yavrusu Harriet her zaman maceracı biriydi. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyordu ve benzersiz ya da yeni olan her şey onun merakını uyandırıyordu. Bir gün ailesiyle birlikte büyük bir ormandayken, bir ağacın etrafında uçan güzel bir kuş gördü ve onu kovalamaya karar verdi. Bir saat boyunca kuşu takip ettikten sonra ailesine giden yolu bulamadığını fark etti ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Ne yazık ki kimse onun ağlama seslerini duymadı ve üç gününü ormanda topladığı yabani meyveleri yiyerek geçirdi. Dördüncü gün, genç ve yakışıklı bir ördek yiyecek ararken onu nehir kenarında su içerken buldu. Ona başına gelenleri anlattı ve o da onu evine götürüp onunla ilgilendi. Onun şefkati ve şefkati ilgisini çekti ve ördeğin ailesinin rehberliğiyle eve dönme zamanı geldiğinde ona olan sevgisini ifade etmeye karar verdi. Aileleri tanışınca bir düğün düzenlediler, evlendiler ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar.
{ "category": "Generation", "completion": "Genç ördek yavrusu Harriet her zaman maceracı biriydi. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyordu ve benzersiz ya da yeni olan her şey onun merakını uyandırıyordu. Bir gün ailesiyle birlikte büyük bir ormandayken, bir ağacın etrafında uçan güzel bir kuş gördü ve onu kovalamaya karar verdi. Bir saat boyunca kuşu takip ettikten sonra ailesine giden yolu bulamadığını fark etti ve yüksek sesle bağırmaya başladı. Ne yazık ki kimse onun ağlama seslerini duymadı ve üç gününü ormanda topladığı yabani meyveleri yiyerek geçirdi. Dördüncü gün, genç ve yakışıklı bir ördek yiyecek ararken onu nehir kenarında su içerken buldu. Ona başına gelenleri anlattı ve o da onu evine götürüp onunla ilgilendi. Onun şefkati ve şefkati ilgisini çekti ve ördeğin ailesinin rehberliğiyle eve dönme zamanı geldiğinde ona olan sevgisini ifade etmeye karar verdi. Aileleri tanışınca bir düğün düzenlediler, evlendiler ve sonsuza kadar mutlu yaşadılar.", "id": 30, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Ormanda kaybolan ama aşkı bulan genç bir ördek yavrusu hakkında eğlenceli, kısa bir hikaye yazın.", "source": "surge", "subcategory": "Story generation" }
Write a short poem about an introverted boy in 3rd person. Incorporate a message about the dangers of the comfort zone.
The world — so big, So full of unknown. His home is his castle. He's content alone. His imagination — so grand. But his walls are a fortress, Keeping him safe. Too safe for progress.
{ "id": 31, "motivation_app": null, "prompt": "Write a short poem about an introverted boy in 3rd person. Incorporate a message about the dangers of the comfort zone.", "input": null, "completion": "The world — so big,\nSo full of unknown.\nHis home is his castle.\nHe's content alone.\n\nHis imagination — so grand.\nBut his walls are a fortress,\nKeeping him safe.\nToo safe for progress.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Poetry generation" }
İçe dönük bir çocuk hakkında 3. şahıs olarak kısa bir şiir yazın. Konfor bölgesinin tehlikeleri hakkında bir mesaj ekleyin.
Dünya — çok büyük, O kadar bilinmezlerle dolu ki. Onun evi onun kalesidir. O tek başına halinden memnun. Hayal gücü çok büyük. Ama onun duvarları bir kaledir, Onu güvende tutmak. İlerleme için fazla güvenli.
{ "category": "Generation", "completion": "Dünya — çok büyük,\nO kadar bilinmezlerle dolu ki.\nOnun evi onun kalesidir.\nO tek başına halinden memnun.\n\nHayal gücü çok büyük.\nAma onun duvarları bir kaledir,\nOnu güvende tutmak.\nİlerleme için fazla güvenli.", "id": 31, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "İçe dönük bir çocuk hakkında 3. şahıs olarak kısa bir şiir yazın. Konfor bölgesinin tehlikeleri hakkında bir mesaj ekleyin.", "source": "surge", "subcategory": "Poetry generation" }
Generate a list of hobbies for an introverted teenager.
1. Writing 2. Knitting 3. Painting 4. Online Gaming 5. Yoga 6. Sewing 7. Single-Player Sports 8. Pottery 9. Baking
{ "id": 32, "motivation_app": null, "prompt": "Generate a list of hobbies for an introverted teenager.", "input": null, "completion": "1. Writing\n2. Knitting\n3. Painting\n4. Online Gaming\n5. Yoga\n6. Sewing\n7. Single-Player Sports\n8. Pottery\n9. Baking", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
İçe dönük bir genç için bir hobi listesi oluşturun.
1. Yazma 2. Örgü 3. Boyama 4. Çevrimiçi Oyun 5. Yoga 6. Dikiş 7. Tek Oyunculu Sporlar 8. Çömlekçilik 9. Pişirme
{ "category": "Generation", "completion": "1. Yazma\n2. Örgü\n3. Boyama\n4. Çevrimiçi Oyun\n5. Yoga\n6. Dikiş\n7. Tek Oyunculu Sporlar\n8. Çömlekçilik\n9. Pişirme", "id": 32, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "İçe dönük bir genç için bir hobi listesi oluşturun.", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
When was J.F. Kennedy assassinated?
November 22, 1963
{ "id": 33, "motivation_app": null, "prompt": "When was J.F. Kennedy assassinated?", "input": null, "completion": "November 22, 1963", "source": "surge", "category": "Question Answering", "subcategory": "Factual" }
J.F. Kennedy ne zaman öldürüldü?
22 Kasım 1963
{ "category": "Question Answering", "completion": "22 Kasım 1963", "id": 33, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "J.F. Kennedy ne zaman öldürüldü?", "source": "surge", "subcategory": "Factual" }
Make a list of the key points of narrative structure that a writer may want to follow, with definitions.
A) Hook. The hook is what draws a reader's attention or interest. B) Inciting Incident. This is the major event or conflict that sends the main protagonist(s) on their journey. C) Awakening. This is a dilemma or decision which the protagonist(s) face which generally defines who they are or who they need to be to overcome the events set in motion by the inciting incident. D) Enlightenment. The point in your story where the protagonist(s) gain agency, usually due to having been transformed by previous events. This is often the "point of no return", where a character's core character has been transformed in some way. E) Death Experience. The significant conflict which forces the protagonist(s) to embrace the changes they've made in the enlightenment. Stakes are raised as the climax is approached. F) Climax. The final conflict between the protagonist(s) and the antagonizing elements, where it is clear that only one will win out. G) Resolution. The wrapping up of the story, often recapping the changes to the protagonist(s) and the aftermath of their actions in regard to themselves and the rest of the story world and major characters.
{ "id": 34, "motivation_app": null, "prompt": "Make a list of the key points of narrative structure that a writer may want to follow, with definitions.", "input": null, "completion": "A) Hook. The hook is what draws a reader's attention or interest.\r\n\r\nB) Inciting Incident. This is the major event or conflict that sends the main protagonist(s) on their journey.\r\n\r\nC) Awakening. This is a dilemma or decision which the protagonist(s) face which generally defines who they are or who they need to be to overcome the events set in motion by the inciting incident.\r\n\r\nD) Enlightenment. The point in your story where the protagonist(s) gain agency, usually due to having been transformed by previous events. This is often the \"point of no return\", where a character's core character has been transformed in some way.\r\n\r\nE) Death Experience. The significant conflict which forces the protagonist(s) to embrace the changes they've made in the enlightenment. Stakes are raised as the climax is approached.\r\n\r\nF) Climax. The final conflict between the protagonist(s) and the antagonizing elements, where it is clear that only one will win out.\r\n\r\nG) Resolution. The wrapping up of the story, often recapping the changes to the protagonist(s) and the aftermath of their actions in regard to themselves and the rest of the story world and major characters.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
Bir yazarın takip etmek isteyebileceği anlatı yapısının kilit noktalarının tanımlarıyla birlikte bir listesini yapın.
Kanca. Kanca, okuyucunun dikkatini veya ilgisini çeken şeydir. B) Olayı kışkırtmak. Bu, ana kahramanı/kahramanları yolculuğa gönderen büyük olay veya çatışmadır. C) Uyanış. Bu, kahramanın/kişilerin karşılaştığı, genellikle kim olduklarını veya kışkırtıcı olay tarafından harekete geçirilen olayların üstesinden gelmek için kim olmaları gerektiğini tanımlayan bir ikilem veya karardır. Aydınlanma. Hikâyenizde kahraman(lar)ın, genellikle daha önceki olaylar nedeniyle dönüşüme uğraması nedeniyle temsiliyet kazandığı nokta. Bu genellikle bir karakterin temel karakterinin bir şekilde dönüştürüldüğü "geri dönüşü olmayan noktadır". E) Ölüm Deneyimi. Kahramanı/kahramanları aydınlanmada yaptıkları değişiklikleri benimsemeye zorlayan önemli çatışma. Doruğa yaklaştıkça bahisler artıyor. F) Doruk. Kahraman(lar) ile düşman unsurlar arasındaki son çatışma, yalnızca birinin kazanacağı açıktır. Çözünürlük. Hikayenin tamamlanması, genellikle kahraman(lar)daki değişikliklerin ve onların kendilerine, hikaye dünyasının geri kalanına ve ana karakterlere ilişkin eylemlerinin sonuçlarının özetlenmesi.
{ "category": "Generation", "completion": "Kanca. Kanca, okuyucunun dikkatini veya ilgisini çeken şeydir.\r\n\r\nB) Olayı kışkırtmak. Bu, ana kahramanı/kahramanları yolculuğa gönderen büyük olay veya çatışmadır.\r\n\r\nC) Uyanış. Bu, kahramanın/kişilerin karşılaştığı, genellikle kim olduklarını veya kışkırtıcı olay tarafından harekete geçirilen olayların üstesinden gelmek için kim olmaları gerektiğini tanımlayan bir ikilem veya karardır.\r\n\r\nAydınlanma. Hikâyenizde kahraman(lar)ın, genellikle daha önceki olaylar nedeniyle dönüşüme uğraması nedeniyle temsiliyet kazandığı nokta. Bu genellikle bir karakterin temel karakterinin bir şekilde dönüştürüldüğü \"geri dönüşü olmayan noktadır\".\r\n\r\nE) Ölüm Deneyimi. Kahramanı/kahramanları aydınlanmada yaptıkları değişiklikleri benimsemeye zorlayan önemli çatışma. Doruğa yaklaştıkça bahisler artıyor.\r\n\r\nF) Doruk. Kahraman(lar) ile düşman unsurlar arasındaki son çatışma, yalnızca birinin kazanacağı açıktır.\r\n\r\nÇözünürlük. Hikayenin tamamlanması, genellikle kahraman(lar)daki değişikliklerin ve onların kendilerine, hikaye dünyasının geri kalanına ve ana karakterlere ilişkin eylemlerinin sonuçlarının özetlenmesi.", "id": 34, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bir yazarın takip etmek isteyebileceği anlatı yapısının kilit noktalarının tanımlarıyla birlikte bir listesini yapın.", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
Write a letter persuading someone to become vegetarian.
Dear Reader, I understand that you enjoy consuming meat, but have you ever thought of cutting it out? There are many reasons why consuming meat may be bad for your health. For example, consuming red meat has shown to increase your chances of heart disease, stroke, and diabetes. Also, continued consumption of red meat can lead to higher levels of inflammation. Meat consumption can also make it more difficult to maintain body weight and it carries a higher risk of foodbourne illnesses. Just these reasons alone should make you want to cut out the meat and adopt a vegetarian diet, which could be a more appropriate way to ensure longevity if your health. There are many health benefits to becoming a vegetarian eater. It not only reduces your risk of developing cancer, it lowers your risk for heart disease. In addition, a vegetarian diet can help you lose excess weight and slow the aging process. There is less risk of foodbourne illnesses and food contaminants as well. Consuming a vegetarian diet also has positive effects on the climate. It reduces global warming as livestock generate more greenhouse gases, mostly from carbon dioxide and nitrous oxide gases generated by manure. So you can clearly see, there are more benefits when adopting a plant based diet as opposed to continued consumption of meat. Making the switch is simple and there are many meat alternatives available on the market.
{ "id": 35, "motivation_app": null, "prompt": "Write a letter persuading someone to become vegetarian.", "input": null, "completion": "Dear Reader,\n\nI understand that you enjoy consuming meat, but have you ever thought of cutting it out? There are many reasons why consuming meat may be bad for your health. For example, consuming red meat has shown to increase your chances of heart disease, stroke, and diabetes. Also, continued consumption of red meat can lead to higher levels of inflammation. Meat consumption can also make it more difficult to maintain body weight and it carries a higher risk of foodbourne illnesses. Just these reasons alone should make you want to cut out the meat and adopt a vegetarian diet, which could be a more appropriate way to ensure longevity if your health.\n\nThere are many health benefits to becoming a vegetarian eater. It not only reduces your risk of developing cancer, it lowers your risk for heart disease. In addition, a vegetarian diet can help you lose excess weight and slow the aging process. There is less risk of foodbourne illnesses and food contaminants as well. Consuming a vegetarian diet also has positive effects on the climate. It reduces global warming as livestock generate more greenhouse gases, mostly from carbon dioxide and nitrous oxide gases generated by manure.\n\nSo you can clearly see, there are more benefits when adopting a plant based diet as opposed to continued consumption of meat. Making the switch is simple and there are many meat alternatives available on the market.", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Letters" }
Birini vejetaryen olmaya ikna eden bir mektup yazın.
Sevgili okuyucu, Et tüketmekten hoşlandığınızı anlıyorum ama hiç eti kesmeyi düşündünüz mü? Et tüketmenin sağlığınız için kötü olmasının birçok nedeni vardır. Örneğin kırmızı et tüketmenin kalp hastalığı, felç ve diyabet riskini artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca sürekli kırmızı et tüketimi daha yüksek düzeyde iltihaplanmaya yol açabilir. Et tüketimi aynı zamanda vücut ağırlığının korunmasını da zorlaştırabilir ve gıda kaynaklı hastalık riskini artırır. Sadece bu nedenler bile eti kesip vejetaryen beslenmeyi benimsemenize neden olabilir; bu da sağlığınız açısından uzun ömürlülük sağlamanın daha uygun bir yolu olabilir. Vejetaryen yiyen olmanın sağlık açısından pek çok faydası vardır. Sadece kansere yakalanma riskinizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kalp hastalığı riskinizi de azaltır. Ayrıca vejetaryen beslenme fazla kilolardan kurtulmanıza ve yaşlanma sürecini yavaşlatmanıza yardımcı olabilir. Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda kirleticileri riski de daha azdır. Vejetaryen beslenmenin iklim üzerinde de olumlu etkileri vardır. Hayvancılık çoğunlukla gübrenin ürettiği karbondioksit ve azot oksit gazlarından daha fazla sera gazı ürettiğinden küresel ısınmayı azaltır. Açıkça görebilirsiniz ki, sürekli et tüketiminin aksine bitki bazlı bir beslenmeyi benimsemenin daha fazla faydası vardır. Geçiş yapmak basittir ve piyasada birçok et alternatifi mevcuttur.
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Sevgili okuyucu,\n\nEt tüketmekten hoşlandığınızı anlıyorum ama hiç eti kesmeyi düşündünüz mü? Et tüketmenin sağlığınız için kötü olmasının birçok nedeni vardır. Örneğin kırmızı et tüketmenin kalp hastalığı, felç ve diyabet riskini artırdığı gösterilmiştir. Ayrıca sürekli kırmızı et tüketimi daha yüksek düzeyde iltihaplanmaya yol açabilir. Et tüketimi aynı zamanda vücut ağırlığının korunmasını da zorlaştırabilir ve gıda kaynaklı hastalık riskini artırır. Sadece bu nedenler bile eti kesip vejetaryen beslenmeyi benimsemenize neden olabilir; bu da sağlığınız açısından uzun ömürlülük sağlamanın daha uygun bir yolu olabilir.\n\nVejetaryen yiyen olmanın sağlık açısından pek çok faydası vardır. Sadece kansere yakalanma riskinizi azaltmakla kalmaz, aynı zamanda kalp hastalığı riskinizi de azaltır. Ayrıca vejetaryen beslenme fazla kilolardan kurtulmanıza ve yaşlanma sürecini yavaşlatmanıza yardımcı olabilir. Gıda kaynaklı hastalıklar ve gıda kirleticileri riski de daha azdır. Vejetaryen beslenmenin iklim üzerinde de olumlu etkileri vardır. Hayvancılık çoğunlukla gübrenin ürettiği karbondioksit ve azot oksit gazlarından daha fazla sera gazı ürettiğinden küresel ısınmayı azaltır.\n\nAçıkça görebilirsiniz ki, sürekli et tüketiminin aksine bitki bazlı bir beslenmeyi benimsemenin daha fazla faydası vardır. Geçiş yapmak basittir ve piyasada birçok et alternatifi mevcuttur.", "id": 35, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Birini vejetaryen olmaya ikna eden bir mektup yazın.", "source": "surge", "subcategory": "Letters" }
Create a Python script to find the sum of all numbers ranging from k to n inclusive.
Here's a Python script that calculates the sum of all numbers ranging from k to n, inclusive: def total_of_numbers(k, n): total = 0 for i in range(k, n + 1): total += i return total
{ "id": 36, "motivation_app": null, "prompt": "Create a Python script to find the sum of all numbers ranging from k to n inclusive.", "input": null, "completion": "Here's a Python script that calculates the sum of all numbers ranging from k to n, inclusive:\n\ndef total_of_numbers(k, n):\n total = 0\n for i in range(k, n + 1):\n total += i\n return total", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "code generation" }
K'dan n'ye kadar olan tüm sayıların toplamını bulmak için bir Python betiği oluşturun.
İşte k'den n'ye kadar olan tüm sayıların toplamını hesaplayan bir Python betiği: def toplam_sayılar(k, n): toplam = 0 (k, n + 1) aralığındaki i için: toplam += ben toplam getiri
{ "category": "Natural language to code", "completion": "İşte k'den n'ye kadar olan tüm sayıların toplamını hesaplayan bir Python betiği:\n\ndef toplam_sayılar(k, n):\n toplam = 0\n (k, n + 1) aralığındaki i için:\n toplam += ben\n toplam getiri", "id": 36, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "K'dan n'ye kadar olan tüm sayıların toplamını bulmak için bir Python betiği oluşturun.", "source": "surge", "subcategory": "code generation" }
There are 68 dogs signed up for a dog show. There are 36 more small dogs than large dogs. How many small dogs have signed up to compete?
68 - 36 = 52 small dogs have signed up to compete.
{ "id": 37, "motivation_app": null, "prompt": "There are 68 dogs signed up for a dog show. There are 36 more small dogs than large dogs. How many small dogs have signed up to compete?", "input": null, "completion": "68 - 36 = 52 small dogs have signed up to compete.", "source": "surge", "category": "Question Answering", "subcategory": "Math" }
Bir köpek gösterisine kayıtlı 68 köpek var. Büyük köpeklerden 36 daha fazla küçük köpek var. Yarışmak için kaç küçük köpek kaydoldu?
68 - 36 = 52 küçük köpek yarışmaya kaydoldu.
{ "category": "Question Answering", "completion": "68 - 36 = 52 küçük köpek yarışmaya kaydoldu.", "id": 37, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bir köpek gösterisine kayıtlı 68 köpek var. Büyük köpeklerden 36 daha fazla küçük köpek var. Yarışmak için kaç küçük köpek kaydoldu?", "source": "surge", "subcategory": "Math" }
When was penicillin first used on humans?
February 12th, 1941
{ "id": 38, "motivation_app": null, "prompt": "When was penicillin first used on humans?", "input": null, "completion": "February 12th, 1941", "source": "surge", "category": "Question Answering", "subcategory": "Factual" }
Penisilin insanlarda ilk kez ne zaman kullanıldı?
12 Şubat 1941
{ "category": "Question Answering", "completion": "12 Şubat 1941", "id": 38, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Penisilin insanlarda ilk kez ne zaman kullanıldı?", "source": "surge", "subcategory": "Factual" }
Can you describe the functionality of the following code snippet? def fibonacci(n): if n == 0: return 0 elif n == 1: return 1 else: return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
The code defines a function fibonacci that takes a single argument n. The function returns the nth number in the Fibonacci sequence, which is a sequence of numbers where each number is the sum of the previous two. The function uses recursion to calculate the nth number in the sequence. If n is 0, the function returns 0. If n is 1, the function returns 1. For any other value of n, the function returns the sum of the (n-1)th and (n-2)th numbers in the sequence, which are calculated by calling the fibonacci function again with n-1 and n-2 as arguments.
{ "id": 39, "motivation_app": null, "prompt": "Can you describe the functionality of the following code snippet?\r\n\r\ndef fibonacci(n):\r\n if n == 0:\r\n return 0\r\n elif n == 1:\r\n return 1\r\n else:\r\n return fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)", "input": null, "completion": "The code defines a function fibonacci that takes a single argument n. The function returns the nth number in the Fibonacci sequence, which is a sequence of numbers where each number is the sum of the previous two.\r\n\r\nThe function uses recursion to calculate the nth number in the sequence. If n is 0, the function returns 0. If n is 1, the function returns 1. For any other value of n, the function returns the sum of the (n-1)th and (n-2)th numbers in the sequence, which are calculated by calling the fibonacci function again with n-1 and n-2 as arguments.", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "code explanation" }
Aşağıdaki kod parçacığının işlevselliğini açıklayabilir misiniz? def fibonacci(n): eğer n == 0 ise: 0'a dön elif n == 1: dönüş 1 başka: fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) değerini döndür
Kod, tek bir n argümanını alan bir fibonacci fonksiyonunu tanımlar. İşlev, her sayının önceki ikisinin toplamı olduğu bir sayı dizisi olan Fibonacci dizisindeki n'inci sayıyı döndürür. İşlev, dizideki n'inci sayıyı hesaplamak için yinelemeyi kullanır. Eğer n 0 ise fonksiyon 0 değerini döndürür. Eğer n 1 ise fonksiyon 1 değerini döndürür. Fonksiyon, n'nin herhangi bir diğer değeri için, (n-1)'inci ve (n-2)'nci sayıların toplamını döndürür. Fibonacci fonksiyonunun bağımsız değişken olarak n-1 ve n-2 ile tekrar çağrılmasıyla hesaplanan dizi.
{ "category": "Natural language to code", "completion": "Kod, tek bir n argümanını alan bir fibonacci fonksiyonunu tanımlar. İşlev, her sayının önceki ikisinin toplamı olduğu bir sayı dizisi olan Fibonacci dizisindeki n'inci sayıyı döndürür.\r\n\r\nİşlev, dizideki n'inci sayıyı hesaplamak için yinelemeyi kullanır. Eğer n 0 ise fonksiyon 0 değerini döndürür. Eğer n 1 ise fonksiyon 1 değerini döndürür. Fonksiyon, n'nin herhangi bir diğer değeri için, (n-1)'inci ve (n-2)'nci sayıların toplamını döndürür. Fibonacci fonksiyonunun bağımsız değişken olarak n-1 ve n-2 ile tekrar çağrılmasıyla hesaplanan dizi.", "id": 39, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Aşağıdaki kod parçacığının işlevselliğini açıklayabilir misiniz?\r\n\r\ndef fibonacci(n):\r\n eğer n == 0 ise:\r\n 0'a dön\r\n elif n == 1:\r\n dönüş 1\r\n başka:\r\n fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2) değerini döndür", "source": "surge", "subcategory": "code explanation" }
Is it a good moment to invest in Bitcoin according to this statement? Please explain why or why not. Document: Bitcoin experienced its second-best January in ten years, and risk sentiment is shifting in favor of the formerly troubled currency. The price of bitcoin has increased dramatically (42%), starting in 2023 at about $16,600 and currently sitting at over $23,700 as of 2 February. More crucially, the macroeconomic environment is also encouraging, with the Federal Reserve slowing its interest rate increases to 25 basis points at its meeting this month, even though some economists are foretelling a possible economic recession.
According to the statement, yes, for the following reasons: - Risk sentiment is shifting in favor of Bitcoin - The macroeconomic environment is encouraging, since the Federal Reserve slowed its interest rate increases to 25 basis points That said, some economists are foretelling a possible economic recession.
{ "id": 40, "motivation_app": null, "prompt": "Is it a good moment to invest in Bitcoin according to this statement? Please explain why or why not.\n\nDocument: Bitcoin experienced its second-best January in ten years, and risk sentiment is shifting in favor of the formerly troubled currency. The price of bitcoin has increased dramatically (42%), starting in 2023 at about $16,600 and currently sitting at over $23,700 as of 2 February. More crucially, the macroeconomic environment is also encouraging, with the Federal Reserve slowing its interest rate increases to 25 basis points at its meeting this month, even though some economists are foretelling a possible economic recession.", "input": null, "completion": "According to the statement, yes, for the following reasons:\n- Risk sentiment is shifting in favor of Bitcoin\n- The macroeconomic environment is encouraging, since the Federal Reserve slowed its interest rate increases to 25 basis points\n\nThat said, some economists are foretelling a possible economic recession.", "source": "surge", "category": "Commonsense/logic", "subcategory": "Chain of Thought - answer the question, but explain the reasoning that led to the answer" }
Bu açıklamaya göre Bitcoin'e yatırım yapmak için iyi bir an mı? Lütfen nedenini veya neden olmadığını açıklayın. Belge: Bitcoin on yılın en iyi ikinci Ocak ayını yaşadı ve risk hissiyatı eski sorunlu para birimi lehine değişiyor. Bitcoin fiyatı dramatik bir şekilde (%42) arttı, 2023'te yaklaşık 16.600 dolardan başladı ve şu anda 2 Şubat itibarıyla 23.700 doların üzerinde bulunuyor. Daha da önemlisi, bazı ekonomistler olası bir ekonomik durgunluk öngörüsünde bulunsa da, Federal Reserve'ün bu ayki toplantısında faiz artışını 25 baz puana yavaşlatmasıyla makroekonomik ortam da cesaret verici.
Açıklamaya göre evet, aşağıdaki nedenlerden dolayı: - Risk duyarlılığı Bitcoin lehine değişiyor - Federal Reserve'ün faiz artışını 25 baz puana yavaşlatması nedeniyle makroekonomik ortam cesaret verici Bununla birlikte, bazı ekonomistler olası bir ekonomik durgunluğun öngörüsünde bulunuyor.
{ "category": "Commonsense/logic", "completion": "Açıklamaya göre evet, aşağıdaki nedenlerden dolayı:\n- Risk duyarlılığı Bitcoin lehine değişiyor\n- Federal Reserve'ün faiz artışını 25 baz puana yavaşlatması nedeniyle makroekonomik ortam cesaret verici\n\nBununla birlikte, bazı ekonomistler olası bir ekonomik durgunluğun öngörüsünde bulunuyor.", "id": 40, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bu açıklamaya göre Bitcoin'e yatırım yapmak için iyi bir an mı? Lütfen nedenini veya neden olmadığını açıklayın.\n\nBelge: Bitcoin on yılın en iyi ikinci Ocak ayını yaşadı ve risk hissiyatı eski sorunlu para birimi lehine değişiyor. Bitcoin fiyatı dramatik bir şekilde (%42) arttı, 2023'te yaklaşık 16.600 dolardan başladı ve şu anda 2 Şubat itibarıyla 23.700 doların üzerinde bulunuyor. Daha da önemlisi, bazı ekonomistler olası bir ekonomik durgunluk öngörüsünde bulunsa da, Federal Reserve'ün bu ayki toplantısında faiz artışını 25 baz puana yavaşlatmasıyla makroekonomik ortam da cesaret verici.", "source": "surge", "subcategory": "Chain of Thought - answer the question, but explain the reasoning that led to the answer" }
Generate a title for a comedy movie about two NFL quarterbacks that fall in love with each other but who play on rival football teams
A 120-Yard Love Story
{ "id": 41, "motivation_app": null, "prompt": "Generate a title for a comedy movie about two NFL quarterbacks that fall in love with each other but who play on rival football teams", "input": null, "completion": "A 120-Yard Love Story", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Movie" }
Birbirine aşık olan ancak rakip futbol takımlarında oynayan iki NFL oyun kurucusu hakkında bir komedi filmi için bir başlık oluşturun
120 Metrelik Bir Aşk Hikayesi
{ "category": "Brainstorm", "completion": "120 Metrelik Bir Aşk Hikayesi", "id": 41, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Birbirine aşık olan ancak rakip futbol takımlarında oynayan iki NFL oyun kurucusu hakkında bir komedi filmi için bir başlık oluşturun", "source": "surge", "subcategory": "Movie" }
Add comments to the following shell script to explain what each command does. #!/bin/bash date pwd ls mkdir new_directory cd new_directory cat file.txt
#!/bin/bash # Display the current date and time date # Display the current working directory pwd # List all files in the current directory ls # Create a new directory mkdir new_directory # Change the current working directory to the new directory cd new_directory # Display the contents of a file cat file.txt
{ "id": 42, "motivation_app": null, "prompt": "Add comments to the following shell script to explain what each command does.\n\n#!/bin/bash\ndate\npwd\nls\nmkdir new_directory\ncd new_directory\ncat file.txt", "input": null, "completion": "#!/bin/bash\n\n# Display the current date and time\ndate\n\n# Display the current working directory\npwd\n\n# List all files in the current directory\nls\n\n# Create a new directory\nmkdir new_directory\n\n# Change the current working directory to the new directory\ncd new_directory\n\n# Display the contents of a file\ncat file.txt", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "Adding comments" }
Her komutun ne yaptığını açıklamak için aşağıdaki kabuk betiğine yorumlar ekleyin. #!/bin/bash tarih özürlü ls mkdir yeni_dizin cd yeni_dizin kedi dosyası.txt
#!/bin/bash # Geçerli tarih ve saati göster tarih # Geçerli çalışma dizinini göster özürlü # Geçerli dizindeki tüm dosyaları listele ls # Yeni bir dizin oluştur mkdir yeni_dizin # Geçerli çalışma dizinini yeni dizine değiştirin cd yeni_dizin # Bir dosyanın içeriğini göster kedi dosyası.txt
{ "category": "Natural language to code", "completion": "#!/bin/bash\n\n# Geçerli tarih ve saati göster\ntarih\n\n# Geçerli çalışma dizinini göster\nözürlü\n\n# Geçerli dizindeki tüm dosyaları listele\nls\n\n# Yeni bir dizin oluştur\nmkdir yeni_dizin\n\n# Geçerli çalışma dizinini yeni dizine değiştirin\ncd yeni_dizin\n\n# Bir dosyanın içeriğini göster\nkedi dosyası.txt", "id": 42, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Her komutun ne yaptığını açıklamak için aşağıdaki kabuk betiğine yorumlar ekleyin.\n\n#!/bin/bash\ntarih\nözürlü\nls\nmkdir yeni_dizin\ncd yeni_dizin\nkedi dosyası.txt", "source": "surge", "subcategory": "Adding comments" }
What are different ways to create a new branch in git?
To create a new branch in git, you can use the following command: $ git branch [branch_name] Another way to create a new branch and switch to it in one command is to use the following command: $ git checkout -b [branch_name]
{ "id": 43, "motivation_app": null, "prompt": "What are different ways to create a new branch in git?", "input": null, "completion": "To create a new branch in git, you can use the following command:\r\n\r\n$ git branch [branch_name]\r\n\r\nAnother way to create a new branch and switch to it in one command is to use the following command:\r\n\r\n$ git checkout -b [branch_name]", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "Interative QA" }
Git'te yeni bir şube oluşturmanın farklı yolları nelerdir?
Git'te yeni bir şube oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz: $ git şubesi [şube_adı] Yeni bir dal oluşturmanın ve tek komutla ona geçiş yapmanın başka bir yolu da aşağıdaki komutu kullanmaktır: $ git checkout -b [şube_adı]
{ "category": "Natural language to code", "completion": "Git'te yeni bir şube oluşturmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:\r\n\r\n$ git şubesi [şube_adı]\r\n\r\nYeni bir dal oluşturmanın ve tek komutla ona geçiş yapmanın başka bir yolu da aşağıdaki komutu kullanmaktır:\r\n\r\n$ git checkout -b [şube_adı]", "id": 43, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Git'te yeni bir şube oluşturmanın farklı yolları nelerdir?", "source": "surge", "subcategory": "Interative QA" }
Summarize the following article abstract into a TL:DR. Abstract: The basic idea of biological evolution is that populations and species of organisms change over time. Today, when we think of evolution, we are likely to link this idea with one specific person: the British naturalist Charles Darwin. In the 1850s, Darwin wrote an influential and controversial book called On the Origin of Species. In it, he proposed that species evolve (or, as he put it, undergo "descent with modification"), and that all living things can trace their descent to a common ancestor. Darwin also suggested a mechanism for evolution: natural selection, in which heritable traits that help organisms survive and reproduce become more common in a population over time.
In the 1850s, Charles Darwin proposed the theory of evolution in his controversial book, "On the Origin of Species," where he suggested that natural selection is what helps organisms survive and reproduce.
{ "id": 44, "motivation_app": null, "prompt": "Summarize the following article abstract into a TL:DR.\n\nAbstract: The basic idea of biological evolution is that populations and species of organisms change over time. Today, when we think of evolution, we are likely to link this idea with one specific person: the British naturalist Charles Darwin. In the 1850s, Darwin wrote an influential and controversial book called On the Origin of Species. In it, he proposed that species evolve (or, as he put it, undergo \"descent with modification\"), and that all living things can trace their descent to a common ancestor. Darwin also suggested a mechanism for evolution: natural selection, in which heritable traits that help organisms survive and reproduce become more common in a population over time.", "input": null, "completion": "In the 1850s, Charles Darwin proposed the theory of evolution in his controversial book, \"On the Origin of Species,\" where he suggested that natural selection is what helps organisms survive and reproduce.", "source": "surge", "category": "Summarization", "subcategory": "Paper" }
Aşağıdaki makale özetini TL:DR olarak özetleyin. Özet: Biyolojik evrimin temel düşüncesi, organizmaların popülasyonlarının ve türlerinin zamanla değişmesidir. Bugün evrimi düşündüğümüzde, bu fikri muhtemelen tek bir kişiye bağlarız: İngiliz doğa bilimci Charles Darwin. 1850'lerde Darwin, Türlerin Kökeni adlı etkili ve tartışmalı bir kitap yazdı. Bu kitapta türlerin evrimleştiğini (ya da kendi deyimiyle "değişerek türediğini") ve tüm canlıların soylarının ortak bir ataya kadar takip edilebileceğini öne sürüyordu. Darwin ayrıca evrim için bir mekanizma da önerdi: Organizmaların hayatta kalmasına ve çoğalmasına yardımcı olan kalıtsal özelliklerin zamanla bir popülasyonda daha yaygın hale geldiği doğal seçilim.
1850'lerde Charles Darwin, tartışmalı "Türlerin Kökeni Üzerine" adlı kitabında evrim teorisini öne sürdü ve organizmaların hayatta kalmasına ve üremesine yardımcı olan şeyin doğal seçilim olduğunu öne sürdü.
{ "category": "Summarization", "completion": "1850'lerde Charles Darwin, tartışmalı \"Türlerin Kökeni Üzerine\" adlı kitabında evrim teorisini öne sürdü ve organizmaların hayatta kalmasına ve üremesine yardımcı olan şeyin doğal seçilim olduğunu öne sürdü.", "id": 44, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Aşağıdaki makale özetini TL:DR olarak özetleyin.\n\nÖzet: Biyolojik evrimin temel düşüncesi, organizmaların popülasyonlarının ve türlerinin zamanla değişmesidir. Bugün evrimi düşündüğümüzde, bu fikri muhtemelen tek bir kişiye bağlarız: İngiliz doğa bilimci Charles Darwin. 1850'lerde Darwin, Türlerin Kökeni adlı etkili ve tartışmalı bir kitap yazdı. Bu kitapta türlerin evrimleştiğini (ya da kendi deyimiyle \"değişerek türediğini\") ve tüm canlıların soylarının ortak bir ataya kadar takip edilebileceğini öne sürüyordu. Darwin ayrıca evrim için bir mekanizma da önerdi: Organizmaların hayatta kalmasına ve çoğalmasına yardımcı olan kalıtsal özelliklerin zamanla bir popülasyonda daha yaygın hale geldiği doğal seçilim.", "source": "surge", "subcategory": "Paper" }
Rewrite the text below into a tweet. A business strategy in its simplest form is a tool for helping you achieve your business goals A business strategy provides the guiding principles for many organizational decisions, such as hiring new employees or developing new products. And helps you to define the methods and tactics you need to take within your company. Creating a business strategy that’s in line with the vision you have for your organization is a time-consuming exercise. Whilst a business strategy is simple to understand in theory, developing a good business strategy, and then actually implementing it, is no easy task.
3 reasons you need a business strategy: 1. To achieve business goals 2. To have guiding principles for making decisions 3. To define methods and tactics to be used throughout your company #businessstrategy #businessgrowth
{ "id": 45, "motivation_app": null, "prompt": "Rewrite the text below into a tweet.\r\n\r\nA business strategy in its simplest form is a tool for helping you achieve your business goals\r\nA business strategy provides the guiding principles for many organizational decisions, such as hiring new employees or developing new products. And helps you to define the methods and tactics you need to take within your company.\r\nCreating a business strategy that’s in line with the vision you have for your organization is a time-consuming exercise. Whilst a business strategy is simple to understand in theory, developing a good business strategy, and then actually implementing it, is no easy task.", "input": null, "completion": "3 reasons you need a business strategy:\r\n1. To achieve business goals\r\n2. To have guiding principles for making decisions\r\n3. To define methods and tactics to be used throughout your company\r\n#businessstrategy #businessgrowth", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Rewriting" }
Aşağıdaki metni bir tweet olarak yeniden yazın. En basit haliyle bir iş stratejisi, iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir araçtır Bir iş stratejisi, yeni çalışanların işe alınması veya yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi birçok organizasyonel karar için yol gösterici ilkeler sağlar. Şirketinizde uygulamanız gereken yöntem ve taktikleri tanımlamanıza yardımcı olur. Kuruluşunuz için sahip olduğunuz vizyona uygun bir iş stratejisi oluşturmak zaman alıcı bir çalışmadır. Teoride bir iş stratejisini anlamak basit olsa da, iyi bir iş stratejisi geliştirmek ve daha sonra bunu gerçekten uygulamak kolay bir iş değildir.
Bir iş stratejisine ihtiyaç duymanızın 3 nedeni: 1. İş hedeflerine ulaşmak 2. Karar vermede yol gösterici ilkelere sahip olmak 3. Şirketinizin tamamında kullanılacak yöntem ve taktikleri tanımlamak #iş stratejisi #işletmebüyüme
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Bir iş stratejisine ihtiyaç duymanızın 3 nedeni:\r\n1. İş hedeflerine ulaşmak\r\n2. Karar vermede yol gösterici ilkelere sahip olmak\r\n3. Şirketinizin tamamında kullanılacak yöntem ve taktikleri tanımlamak\r\n#iş stratejisi #işletmebüyüme", "id": 45, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Aşağıdaki metni bir tweet olarak yeniden yazın.\r\n\r\nEn basit haliyle bir iş stratejisi, iş hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak bir araçtır\r\nBir iş stratejisi, yeni çalışanların işe alınması veya yeni ürünlerin geliştirilmesi gibi birçok organizasyonel karar için yol gösterici ilkeler sağlar. Şirketinizde uygulamanız gereken yöntem ve taktikleri tanımlamanıza yardımcı olur.\r\nKuruluşunuz için sahip olduğunuz vizyona uygun bir iş stratejisi oluşturmak zaman alıcı bir çalışmadır. Teoride bir iş stratejisini anlamak basit olsa da, iyi bir iş stratejisi geliştirmek ve daha sonra bunu gerçekten uygulamak kolay bir iş değildir.", "source": "surge", "subcategory": "Rewriting" }
Let me know at least 5 different foods I could eat in order to get healthier and lose weight, and order them alphabetically in a numbered list
Apples Bananas Blackberries Grilled chicken Ground turkey
{ "id": 46, "motivation_app": null, "prompt": "Let me know at least 5 different foods I could eat in order to get healthier and lose weight, and order them alphabetically in a numbered list", "input": null, "completion": "Apples\nBananas\nBlackberries\nGrilled chicken\nGround turkey ", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Food" }
Daha sağlıklı olmak ve kilo vermek için yiyebileceğim en az 5 farklı yiyeceği bana bildirin ve bunları numaralandırılmış bir liste halinde alfabetik olarak sıralayın.
Elmalar Muz Böğürtlen Izgara tavuk Zemin türkiye
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Elmalar\nMuz\nBöğürtlen\nIzgara tavuk\nZemin türkiye", "id": 46, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Daha sağlıklı olmak ve kilo vermek için yiyebileceğim en az 5 farklı yiyeceği bana bildirin ve bunları numaralandırılmış bir liste halinde alfabetik olarak sıralayın.", "source": "surge", "subcategory": "Food" }
Create a list of possible honeymoon locations.
Here is a list of 5 top honeymoon destinations. 1. Bora Bora 2. St. Lucia 3. Maldives 4. Fiji 5. Maui
{ "id": 47, "motivation_app": null, "prompt": "Create a list of possible honeymoon locations.", "input": null, "completion": "Here is a list of 5 top honeymoon destinations.\n\n1. Bora Bora\n2. St. Lucia\n3. Maldives\n4. Fiji\n5. Maui", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
Olası balayı yerlerinin bir listesini oluşturun.
İşte en iyi 5 balayı destinasyonunun listesi. 1.Bora Bora 2. Aziz Lucia 3. Maldivler 4.Fiji 5.Maui
{ "category": "Generation", "completion": "İşte en iyi 5 balayı destinasyonunun listesi.\n\n1.Bora Bora\n2. Aziz Lucia\n3. Maldivler\n4.Fiji\n5.Maui", "id": 47, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Olası balayı yerlerinin bir listesini oluşturun.", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
Create a short list of the best quarterbacks in NFL history.
Tom Brady Peyton Manning Dan Marino Joe Montana Drew Brees Patrick Mahomes Aaron Rodgers
{ "id": 48, "motivation_app": null, "prompt": "Create a short list of the best quarterbacks in NFL history.", "input": null, "completion": "Tom Brady\nPeyton Manning\nDan Marino\nJoe Montana\nDrew Brees\nPatrick Mahomes\nAaron Rodgers", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
NFL tarihindeki en iyi oyun kurucuların kısa bir listesini oluşturun.
Tom Brady Peyton Manning Dan Marino Joe Montana Drew Brees Patrick Mahomes Aaron Rodgers
{ "category": "Generation", "completion": "Tom Brady\nPeyton Manning\nDan Marino\nJoe Montana\nDrew Brees\nPatrick Mahomes\nAaron Rodgers", "id": 48, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "NFL tarihindeki en iyi oyun kurucuların kısa bir listesini oluşturun.", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
From the following input, summarize what correlation is in 2-3 simple and easily understandable sentences. Input: In statistics, correlation or dependence is any statistical relationship, whether causal or not, between two random variables or bivariate data. Although in the broadest sense, "correlation" may indicate any type of association, in statistics it usually refers to the degree to which a pair of variables are linearly related. Familiar examples of dependent phenomena include the correlation between the height of parents and their offspring, and the correlation between the price of a good and the quantity the consumers are willing to purchase, as it is depicted in the so-called demand curve. Correlations are useful because they can indicate a predictive relationship that can be exploited in practice. For example, an electrical utility may produce less power on a mild day based on the correlation between electricity demand and weather. In this example, there is a causal relationship, because extreme weather causes people to use more electricity for heating or cooling. However, in general, the presence of a correlation is not sufficient to infer the presence of a causal relationship (i.e., correlation does not imply causation).
In statistics and probability theory, correlation is a way of showing how closely two sets of data are related. Correlation does not always mean that one thing causes the other. In fact, it is quite possible that there is a third factor involved.
{ "id": 49, "motivation_app": null, "prompt": "From the following input, summarize what correlation is in 2-3 simple and easily understandable sentences.\n\nInput: In statistics, correlation or dependence is any statistical relationship, whether causal or not, between two random variables or bivariate data. Although in the broadest sense, \"correlation\" may indicate any type of association, in statistics it usually refers to the degree to which a pair of variables are linearly related. Familiar examples of dependent phenomena include the correlation between the height of parents and their offspring, and the correlation between the price of a good and the quantity the consumers are willing to purchase, as it is depicted in the so-called demand curve.\n\nCorrelations are useful because they can indicate a predictive relationship that can be exploited in practice. For example, an electrical utility may produce less power on a mild day based on the correlation between electricity demand and weather. In this example, there is a causal relationship, because extreme weather causes people to use more electricity for heating or cooling. However, in general, the presence of a correlation is not sufficient to infer the presence of a causal relationship (i.e., correlation does not imply causation). ", "input": null, "completion": "In statistics and probability theory, correlation is a way of showing how closely two sets of data are related.\nCorrelation does not always mean that one thing causes the other. In fact, it is quite possible that there is a third factor involved.", "source": "surge", "category": "Summarization", "subcategory": "Paper" }
Aşağıdaki girdilerden korelasyonun ne olduğunu 2-3 basit ve kolay anlaşılır cümleyle özetleyin. Girdi: İstatistikte korelasyon veya bağımlılık, iki rastgele değişken veya iki değişkenli veri arasındaki nedensel olsun veya olmasın herhangi bir istatistiksel ilişkidir. Her ne kadar en geniş anlamda "korelasyon" herhangi bir tür ilişkiyi belirtse de, istatistikte genellikle bir çift değişkenin doğrusal olarak ilişkili olma derecesini ifade eder. Bağımlı olguların bilinen örnekleri arasında, ebeveynlerin boyları ile çocuklarının boyları arasındaki korelasyon ve talep eğrisi olarak adlandırılan eğride gösterildiği gibi, bir malın fiyatı ile tüketicilerin satın almaya istekli oldukları miktar arasındaki korelasyon yer alır. Korelasyonlar faydalıdır çünkü pratikte kullanılabilecek öngörücü bir ilişkiyi gösterebilirler. Örneğin, bir elektrik şirketi, elektrik talebi ile hava durumu arasındaki korelasyona bağlı olarak ılık bir günde daha az güç üretebilir. Bu örnekte nedensel bir ilişki var çünkü aşırı hava koşulları insanların ısınma veya soğutma için daha fazla elektrik kullanmasına neden oluyor. Ancak genel olarak bir korelasyonun varlığı, nedensel bir ilişkinin varlığı sonucunu çıkarmak için yeterli değildir (yani korelasyon nedensellik anlamına gelmez).
İstatistik ve olasılık teorisinde korelasyon, iki veri kümesinin ne kadar yakından ilişkili olduğunu göstermenin bir yoludur. Korelasyon her zaman bir şeyin diğerine neden olduğu anlamına gelmez. Aslında üçüncü bir faktörün de söz konusu olması oldukça muhtemel.
{ "category": "Summarization", "completion": "İstatistik ve olasılık teorisinde korelasyon, iki veri kümesinin ne kadar yakından ilişkili olduğunu göstermenin bir yoludur.\nKorelasyon her zaman bir şeyin diğerine neden olduğu anlamına gelmez. Aslında üçüncü bir faktörün de söz konusu olması oldukça muhtemel.", "id": 49, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Aşağıdaki girdilerden korelasyonun ne olduğunu 2-3 basit ve kolay anlaşılır cümleyle özetleyin.\n\nGirdi: İstatistikte korelasyon veya bağımlılık, iki rastgele değişken veya iki değişkenli veri arasındaki nedensel olsun veya olmasın herhangi bir istatistiksel ilişkidir. Her ne kadar en geniş anlamda \"korelasyon\" herhangi bir tür ilişkiyi belirtse de, istatistikte genellikle bir çift değişkenin doğrusal olarak ilişkili olma derecesini ifade eder. Bağımlı olguların bilinen örnekleri arasında, ebeveynlerin boyları ile çocuklarının boyları arasındaki korelasyon ve talep eğrisi olarak adlandırılan eğride gösterildiği gibi, bir malın fiyatı ile tüketicilerin satın almaya istekli oldukları miktar arasındaki korelasyon yer alır.\n\nKorelasyonlar faydalıdır çünkü pratikte kullanılabilecek öngörücü bir ilişkiyi gösterebilirler. Örneğin, bir elektrik şirketi, elektrik talebi ile hava durumu arasındaki korelasyona bağlı olarak ılık bir günde daha az güç üretebilir. Bu örnekte nedensel bir ilişki var çünkü aşırı hava koşulları insanların ısınma veya soğutma için daha fazla elektrik kullanmasına neden oluyor. Ancak genel olarak bir korelasyonun varlığı, nedensel bir ilişkinin varlığı sonucunu çıkarmak için yeterli değildir (yani korelasyon nedensellik anlamına gelmez).", "source": "surge", "subcategory": "Paper" }
Make a list of red wines that pair well with ribeyes. Use a./b./c. as bullets
a. Cabernet Sauvignon b. Sonoma c. Napa Valley Zinfandel d. Amarone della Valpolicella e. Valpolicella Superiore Ripasso
{ "id": 50, "motivation_app": null, "prompt": "Make a list of red wines that pair well with ribeyes. Use a./b./c. as bullets", "input": null, "completion": "a. Cabernet Sauvignon\nb. Sonoma\nc. Napa Valley Zinfandel\nd. Amarone della Valpolicella\ne. Valpolicella Superiore Ripasso", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
Antrikotla iyi uyum sağlayan kırmızı şarapların bir listesini yapın. a./b./c'yi kullanın. mermi olarak
A. Cabernet Sauvignon B. Sonoma C. Napa Vadisi Zinfandel D. Amarone della Valpolicella e. Valpolicella Superiore Ripasso
{ "category": "Generation", "completion": "A. Cabernet Sauvignon\nB. Sonoma\nC. Napa Vadisi Zinfandel\nD. Amarone della Valpolicella\ne. Valpolicella Superiore Ripasso", "id": 50, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Antrikotla iyi uyum sağlayan kırmızı şarapların bir listesini yapın. a./b./c'yi kullanın. mermi olarak", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
Write a javascript function that creates an invisible iframe of example.com/things, assigns it an ID and appends it to the CSS selector "help-centre." Leave comments.
function createFrame() { // declare a function createFrame let exampleFrame = document.createElement("iframe"); // create an iframe and assign it to exampleFrame exampleFrame.src = "https://example.com/things"; // define the source of the iframe exampleFrame.style.display = "none"; // hide the iframe exampleFrame.id = "exampleFrameID"; // assign the iframe an ID of exampleFrameID let parentSelector = document.querySelector(".help-centre"); // assign the help-centre selector to the parentSelector variable parentSelector.appendChild(exampleFrame); // apend the iframe to parentSelector }
{ "id": 51, "motivation_app": null, "prompt": "Write a javascript function that creates an invisible iframe of example.com/things, assigns it an ID and appends it to the CSS selector \"help-centre.\" Leave comments.", "input": null, "completion": "function createFrame() { // declare a function createFrame\n let exampleFrame = document.createElement(\"iframe\"); // create an iframe and assign it to exampleFrame\n exampleFrame.src = \"https://example.com/things\"; // define the source of the iframe\n exampleFrame.style.display = \"none\"; // hide the iframe\n exampleFrame.id = \"exampleFrameID\"; // assign the iframe an ID of exampleFrameID\n let parentSelector = document.querySelector(\".help-centre\"); // assign the help-centre selector to the parentSelector variable\n parentSelector.appendChild(exampleFrame); // apend the iframe to parentSelector\n}\n", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "code generation" }
example.com/things'in görünmez bir iframe'ini oluşturan, ona bir kimlik atayan ve onu CSS seçici "yardım merkezi"ne ekleyen bir javascript işlevi yazın. Yorum bırakın.
function createFrame() { // createFrame işlevini bildir let exampleFrame = document.createElement("iframe"); // bir iframe oluşturun ve bunu exampleFrame'e atayın exampleFrame.src = "https://example.com/things"; // iframe'in kaynağını tanımlayın exampleFrame.style.display = "yok"; // iframe'i gizle exampleFrame.id = "exampleFrameID"; // iframe'e exampleFrameID kimliğini atayın let parentSelector = document.querySelector(".help-centre"); // yardım merkezi seçicisini parentSelector değişkenine atayın parentSelector.appendChild(exampleFrame); // iframe'i parentSelector'a ekleyin }
{ "category": "Natural language to code", "completion": "function createFrame() { // createFrame işlevini bildir\n let exampleFrame = document.createElement(\"iframe\"); // bir iframe oluşturun ve bunu exampleFrame'e atayın\n exampleFrame.src = \"https://example.com/things\"; // iframe'in kaynağını tanımlayın\n exampleFrame.style.display = \"yok\"; // iframe'i gizle\n exampleFrame.id = \"exampleFrameID\"; // iframe'e exampleFrameID kimliğini atayın\n let parentSelector = document.querySelector(\".help-centre\"); // yardım merkezi seçicisini parentSelector değişkenine atayın\n parentSelector.appendChild(exampleFrame); // iframe'i parentSelector'a ekleyin\n}", "id": 51, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "example.com/things'in görünmez bir iframe'ini oluşturan, ona bir kimlik atayan ve onu CSS seçici \"yardım merkezi\"ne ekleyen bir javascript işlevi yazın. Yorum bırakın.", "source": "surge", "subcategory": "code generation" }
Give me a two-sentence summary of this conversation: Dan: Hey buddy! What are you doing this Sunday? Jay: I will probably stay home and watch the Super Bowl with my girlfriend, what about you? Dan: I'm planning a Super Bowl party, only close friends, I'm inviting Jacob and his girlfriend too. Do you want to come? Jay: Sure buddy! What should I bring? I know you like my spicy chili. Dan: Spicy chili sounds awesome! Maybe some beers too? Jay: Absolutely. See you on Sunday dude. Summary:
Dan invites Jay to his Super Bowl Party. Jay will bring spicy chili and beers.
{ "id": 52, "motivation_app": null, "prompt": "Give me a two-sentence summary of this conversation:\n\nDan: Hey buddy! What are you doing this Sunday?\nJay: I will probably stay home and watch the Super Bowl with my girlfriend, what about you?\nDan: I'm planning a Super Bowl party, only close friends, I'm inviting Jacob and his girlfriend too. Do you want to come?\nJay: Sure buddy! What should I bring? I know you like my spicy chili.\nDan: Spicy chili sounds awesome! Maybe some beers too?\nJay: Absolutely. See you on Sunday dude.\n\nSummary:", "input": null, "completion": "Dan invites Jay to his Super Bowl Party. Jay will bring spicy chili and beers.", "source": "surge", "category": "Summarization", "subcategory": "Conversation" }
Bu konuşmanın iki cümlelik özetini bana verin: Dan: Selam dostum! Bu pazar ne yapıyorsun? Jay: Muhtemelen evde kalıp kız arkadaşımla Super Bowl'u izleyeceğim, peki ya sen? Dan: Bir Super Bowl partisi planlıyorum, sadece yakın arkadaşlarımla, Jacob'u ve kız arkadaşını da davet ediyorum. Gelmek ister misin? Jay: Elbette dostum! Ne getirmeliyim? Acı biberimi sevdiğini biliyorum. Dan: Baharatlı kırmızı biber kulağa harika geliyor! Belki biraz bira da olabilir? Jay: Kesinlikle. Pazar günü görüşürüz dostum. Özet:
Dan, Jay'i Super Bowl Partisine davet eder. Jay baharatlı kırmızı biber ve bira getirecek.
{ "category": "Summarization", "completion": "Dan, Jay'i Super Bowl Partisine davet eder. Jay baharatlı kırmızı biber ve bira getirecek.", "id": 52, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bu konuşmanın iki cümlelik özetini bana verin:\n\nDan: Selam dostum! Bu pazar ne yapıyorsun?\nJay: Muhtemelen evde kalıp kız arkadaşımla Super Bowl'u izleyeceğim, peki ya sen?\nDan: Bir Super Bowl partisi planlıyorum, sadece yakın arkadaşlarımla, Jacob'u ve kız arkadaşını da davet ediyorum. Gelmek ister misin?\nJay: Elbette dostum! Ne getirmeliyim? Acı biberimi sevdiğini biliyorum.\nDan: Baharatlı kırmızı biber kulağa harika geliyor! Belki biraz bira da olabilir?\nJay: Kesinlikle. Pazar günü görüşürüz dostum.\n\nÖzet:", "source": "surge", "subcategory": "Conversation" }
Write a limerick poem about a young lady.
There was a young lady of Nice, Who insisted on bathing in grease. She slid through the house Tormenting her spouse Til he hid in the oven for peace.
{ "id": 53, "motivation_app": null, "prompt": "Write a limerick poem about a young lady.", "input": null, "completion": "There was a young lady of Nice,\nWho insisted on bathing in grease.\nShe slid through the house\nTormenting her spouse\nTil he hid in the oven for peace.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Poetry generation" }
Genç bir bayan hakkında limerik bir şiir yazın.
Nice'li genç bir bayan vardı. Kim yağ içinde banyo yapmakta ısrar etti? Evin içinden kayarak geçti Eşine eziyet ediyor Ta ki barış için fırına saklanana kadar.
{ "category": "Generation", "completion": "Nice'li genç bir bayan vardı.\nKim yağ içinde banyo yapmakta ısrar etti?\nEvin içinden kayarak geçti\nEşine eziyet ediyor\nTa ki barış için fırına saklanana kadar.", "id": 53, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Genç bir bayan hakkında limerik bir şiir yazın.", "source": "surge", "subcategory": "Poetry generation" }
Generate Javascript code that calculates the average of a given set of numbers.
Here is a function that calculates the average of a set of numbers: function average(numbers) { let sum = 0; for (let i = 0; i < numbers.length; i++) { sum += numbers[i]; } return sum / numbers.length; } Here is an example: console.log(average([1, 2, 3, 4, 5]));
{ "id": 54, "motivation_app": null, "prompt": "Generate Javascript code that calculates the average of a given set of numbers.", "input": null, "completion": "Here is a function that calculates the average of a set of numbers:\n\nfunction average(numbers) {\n let sum = 0;\n for (let i = 0; i < numbers.length; i++) {\n sum += numbers[i];\n }\n return sum / numbers.length;\n}\n\nHere is an example:\n\nconsole.log(average([1, 2, 3, 4, 5]));", "source": "surge", "category": "Natural language to code", "subcategory": "code generation" }
Belirli bir sayı kümesinin ortalamasını hesaplayan Javascript kodu oluşturun.
Bir dizi sayının ortalamasını hesaplayan bir fonksiyon aşağıda verilmiştir: fonksiyon ortalaması(sayılar) { toplam = 0 olsun; for (let i = 0; i < sayılar.uzunluk; i++) { toplam += sayılar[i]; } dönüş toplamı / sayılar.uzunluk; } İşte bir örnek: console.log(ortalama([1, 2, 3, 4, 5]));
{ "category": "Natural language to code", "completion": "Bir dizi sayının ortalamasını hesaplayan bir fonksiyon aşağıda verilmiştir:\n\nfonksiyon ortalaması(sayılar) {\n toplam = 0 olsun;\n for (let i = 0; i < sayılar.uzunluk; i++) {\n toplam += sayılar[i];\n }\n dönüş toplamı / sayılar.uzunluk;\n}\n\nİşte bir örnek:\n\nconsole.log(ortalama([1, 2, 3, 4, 5]));", "id": 54, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Belirli bir sayı kümesinin ortalamasını hesaplayan Javascript kodu oluşturun.", "source": "surge", "subcategory": "code generation" }
Given the following text, do the benefits of smoking cigarettes outweigh the risks? Explain how you came to your conclusion. Text: Smoking cigarettes is said to help significantly reduce stress, help people relax, concentrate, and boost mental strength. Smoking can also be a good way to control hypertension in some circumstances. Smoking cigarettes is also a good way to reduce the possibility of becoming obese and can be an icebreaker in social situations. Conversely, smoking has been proven to causes cancer, heart disease, stroke, lung diseases, diabetes, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), which includes emphysema and chronic bronchitis. Smoking also increases risk for tuberculosis, certain eye diseases, and problems of the immune system, including rheumatoid arthritis.
No, the benefits of smoking cigarettes do not outweigh the risks. Smoking cigarettes causes significant health diseases, many of which can lead to prolonged suffering and even fatality. There are other healthier ways to reduce stress and boost mental strength that don't risk risk serious illness.
{ "id": 55, "motivation_app": null, "prompt": "Given the following text, do the benefits of smoking cigarettes outweigh the risks? Explain how you came to your conclusion.\n\nText: Smoking cigarettes is said to help significantly reduce stress, help people relax, concentrate, and boost mental strength. Smoking can also be a good way to control hypertension in some circumstances. Smoking cigarettes is also a good way to reduce the possibility of becoming obese and can be an icebreaker in social situations. Conversely, smoking has been proven to causes cancer, heart disease, stroke, lung diseases, diabetes, and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), which includes emphysema and chronic bronchitis. Smoking also increases risk for tuberculosis, certain eye diseases, and problems of the immune system, including rheumatoid arthritis.", "input": null, "completion": "No, the benefits of smoking cigarettes do not outweigh the risks. Smoking cigarettes causes significant health diseases, many of which can lead to prolonged suffering and even fatality. There are other healthier ways to reduce stress and boost mental strength that don't risk risk serious illness.", "source": "surge", "category": "Commonsense/logic", "subcategory": "Chain of Thought - answer the question, but explain the reasoning that led to the answer" }
Aşağıdaki metin göz önüne alındığında, sigara içmenin yararları risklerinden daha mı ağır basıyor? Bu sonuca nasıl ulaştığınızı açıklayın. Metin: Sigara içmenin stresi önemli ölçüde azaltmaya, insanların rahatlamasına, konsantre olmasına ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olduğu söyleniyor. Sigara içmek bazı durumlarda hipertansiyonu kontrol etmenin de iyi bir yolu olabilir. Sigara içmek aynı zamanda obez olma olasılığını azaltmanın iyi bir yoludur ve sosyal durumlarda buz kırıcı olabilir. Tersine, sigara içmenin kansere, kalp hastalığına, felce, akciğer hastalıklarına, diyabete ve amfizem ve kronik bronşiti içeren kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) neden olduğu kanıtlanmıştır. Sigara içmek ayrıca tüberküloz, bazı göz hastalıkları ve romatoid artrit dahil bağışıklık sistemi sorunları riskini de artırır.
Hayır, sigara içmenin yararları risklerinden daha ağır basmaz. Sigara içmek, birçoğu uzun süreli acılara ve hatta ölüme yol açabilen önemli sağlık hastalıklarına neden olur. Ciddi hastalık riski taşımayan, stresi azaltmanın ve zihinsel gücü artırmanın daha sağlıklı yolları da var.
{ "category": "Commonsense/logic", "completion": "Hayır, sigara içmenin yararları risklerinden daha ağır basmaz. Sigara içmek, birçoğu uzun süreli acılara ve hatta ölüme yol açabilen önemli sağlık hastalıklarına neden olur. Ciddi hastalık riski taşımayan, stresi azaltmanın ve zihinsel gücü artırmanın daha sağlıklı yolları da var.", "id": 55, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Aşağıdaki metin göz önüne alındığında, sigara içmenin yararları risklerinden daha mı ağır basıyor? Bu sonuca nasıl ulaştığınızı açıklayın.\n\nMetin: Sigara içmenin stresi önemli ölçüde azaltmaya, insanların rahatlamasına, konsantre olmasına ve zihinsel gücü artırmaya yardımcı olduğu söyleniyor. Sigara içmek bazı durumlarda hipertansiyonu kontrol etmenin de iyi bir yolu olabilir. Sigara içmek aynı zamanda obez olma olasılığını azaltmanın iyi bir yoludur ve sosyal durumlarda buz kırıcı olabilir. Tersine, sigara içmenin kansere, kalp hastalığına, felce, akciğer hastalıklarına, diyabete ve amfizem ve kronik bronşiti içeren kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) neden olduğu kanıtlanmıştır. Sigara içmek ayrıca tüberküloz, bazı göz hastalıkları ve romatoid artrit dahil bağışıklık sistemi sorunları riskini de artırır.", "source": "surge", "subcategory": "Chain of Thought - answer the question, but explain the reasoning that led to the answer" }
Write me an intro scene for a mystery thriller movie.
On a deserted island in the middle of the Pacific Ocean, three adventurous university students are on a trail leading deep into a cave. The infamous cave, known to have mystical powers, and whose belly no one who's ever entered is known to have come back, is as dark as ever. Frightened, but determined to satisfy their curiosity, the three encourage each other on. Suddenly, a loud roar comes from within the cavern, and we hear a scream.
{ "id": 56, "motivation_app": null, "prompt": "Write me an intro scene for a mystery thriller movie.", "input": null, "completion": "On a deserted island in the middle of the Pacific Ocean, three adventurous university students are on a trail leading deep into a cave. The infamous cave, known to have mystical powers, and whose belly no one who's ever entered is known to have come back, is as dark as ever. Frightened, but determined to satisfy their curiosity, the three encourage each other on. Suddenly, a loud roar comes from within the cavern, and we hear a scream.", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Movie" }
Bana bir gizem gerilim filmi için bir giriş sahnesi yazın.
Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki ıssız bir adada üç maceracı üniversite öğrencisi, bir mağaranın derinliklerine giden bir yoldadır. Mistik güçlere sahip olduğu bilinen ve içine giren hiç kimsenin geri dönmediği bilinen bu kötü şöhretli mağara, her zamanki gibi karanlık. Korkmuş ama meraklarını gidermeye kararlı olan üçü, birbirlerini cesaretlendirir. Aniden mağaranın içinden yüksek bir kükreme geliyor ve bir çığlık duyuyoruz.
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki ıssız bir adada üç maceracı üniversite öğrencisi, bir mağaranın derinliklerine giden bir yoldadır. Mistik güçlere sahip olduğu bilinen ve içine giren hiç kimsenin geri dönmediği bilinen bu kötü şöhretli mağara, her zamanki gibi karanlık. Korkmuş ama meraklarını gidermeye kararlı olan üçü, birbirlerini cesaretlendirir. Aniden mağaranın içinden yüksek bir kükreme geliyor ve bir çığlık duyuyoruz.", "id": 56, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bana bir gizem gerilim filmi için bir giriş sahnesi yazın.", "source": "surge", "subcategory": "Movie" }
Summarize this scientific paragraph in 2 sentences Dopamine is a type of monoamine neurotransmitter. It’s made in your brain and acts as a chemical messenger, communicating messages between nerve cells in your brain and your brain and the rest of your body. Dopamine also acts as a hormone. Dopamine, epinephrine, and norepinephrine are the main catecholamines (a label based on having part of the same molecular structure). These hormones are made by your adrenal gland, a small hat-shaped gland located on top of each of your kidneys. Dopamine is also a neurohormone released by the hypothalamus in your brain.
Dopamine is a neurotransmitter that also acts as a hormone. Its function is to communicate messages between your brain and the rest of your body.
{ "id": 57, "motivation_app": null, "prompt": "Summarize this scientific paragraph in 2 sentences\n\nDopamine is a type of monoamine neurotransmitter. It’s made in your brain and acts as a chemical messenger, communicating messages between nerve cells in your brain and your brain and the rest of your body. Dopamine also acts as a hormone. Dopamine, epinephrine, and norepinephrine are the main catecholamines (a label based on having part of the same molecular structure). These hormones are made by your adrenal gland, a small hat-shaped gland located on top of each of your kidneys. Dopamine is also a neurohormone released by the hypothalamus in your brain.", "input": null, "completion": "Dopamine is a neurotransmitter that also acts as a hormone. Its function is to communicate messages between your brain and the rest of your body.", "source": "surge", "category": "Summarization", "subcategory": "Paper" }
Bu bilimsel paragrafı 2 cümleyle özetleyin Dopamin bir tür monoamin nörotransmitteridir. Beyninizde üretilir ve beyninizdeki sinir hücreleri ile beyniniz ve vücudunuzun geri kalanı arasında mesajlar ileten kimyasal bir haberci görevi görür. Dopamin aynı zamanda hormon görevi de görür. Dopamin, epinefrin ve norepinefrin ana katekolaminlerdir (aynı moleküler yapının bir kısmına sahip olmayı temel alan bir etiket). Bu hormonlar, böbreklerinizin her birinin üstünde yer alan, şapka şeklindeki küçük bir bez olan adrenal beziniz tarafından üretilir. Dopamin aynı zamanda beyninizdeki hipotalamus tarafından salgılanan bir nörohormondur.
Dopamin aynı zamanda hormon görevi gören bir nörotransmitterdir. İşlevi, beyninizle vücudunuzun geri kalanı arasındaki mesajları iletmektir.
{ "category": "Summarization", "completion": "Dopamin aynı zamanda hormon görevi gören bir nörotransmitterdir. İşlevi, beyninizle vücudunuzun geri kalanı arasındaki mesajları iletmektir.", "id": 57, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bu bilimsel paragrafı 2 cümleyle özetleyin\n\nDopamin bir tür monoamin nörotransmitteridir. Beyninizde üretilir ve beyninizdeki sinir hücreleri ile beyniniz ve vücudunuzun geri kalanı arasında mesajlar ileten kimyasal bir haberci görevi görür. Dopamin aynı zamanda hormon görevi de görür. Dopamin, epinefrin ve norepinefrin ana katekolaminlerdir (aynı moleküler yapının bir kısmına sahip olmayı temel alan bir etiket). Bu hormonlar, böbreklerinizin her birinin üstünde yer alan, şapka şeklindeki küçük bir bez olan adrenal beziniz tarafından üretilir. Dopamin aynı zamanda beyninizdeki hipotalamus tarafından salgılanan bir nörohormondur.", "source": "surge", "subcategory": "Paper" }
Make up a 3 sentence story about winning a basketball game on a game winning shot.
The game between in state rivals was tied 50-50 with only 3 seconds left. The ball was thrown all the way down the court, and grabbed at the top of the three point line. The player turned in a flash and launched a high arcing three pointer that swished through the net as the buzzer sounded.
{ "id": 58, "motivation_app": null, "prompt": "Make up a 3 sentence story about winning a basketball game on a game winning shot.", "input": null, "completion": "The game between in state rivals was tied 50-50 with only 3 seconds left. The ball was thrown all the way down the court, and grabbed at the top of the three point line. The player turned in a flash and launched a high arcing three pointer that swished through the net as the buzzer sounded.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Story generation" }
Bir basketbol maçını kazanan şutla kazanmayla ilgili 3 cümlelik bir hikaye oluşturun.
Eyalet rakipleri arasındaki maç sadece 3 saniye kala 50-50 berabere kaldı. Top sahanın her yerine atıldı ve üç sayı çizgisinin tepesinden yakalandı. Oyuncu bir anda döndü ve zil sesiyle birlikte kaleyi delip geçen yüksek bir üç sayılık atış yaptı.
{ "category": "Generation", "completion": "Eyalet rakipleri arasındaki maç sadece 3 saniye kala 50-50 berabere kaldı. Top sahanın her yerine atıldı ve üç sayı çizgisinin tepesinden yakalandı. Oyuncu bir anda döndü ve zil sesiyle birlikte kaleyi delip geçen yüksek bir üç sayılık atış yaptı.", "id": 58, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bir basketbol maçını kazanan şutla kazanmayla ilgili 3 cümlelik bir hikaye oluşturun.", "source": "surge", "subcategory": "Story generation" }
Compile a numbered list of 10 hiking trails for Yellowstone National Park.
1. Mount Washburn 2. Lone Star Geyser 3. Avalanche Peak 4. Old Faithful 5. Uncle Tom's Trail 6. Upper Geyser Basin 7. Bunsen Peak 8. Mystic Falls 9. Thumb Geyser 10. Grand Prismatic Spring
{ "id": 59, "motivation_app": null, "prompt": "Compile a numbered list of 10 hiking trails for Yellowstone National Park.", "input": null, "completion": "1. Mount Washburn\n2. Lone Star Geyser\n3. Avalanche Peak\n4. Old Faithful\n5. Uncle Tom's Trail\n6. Upper Geyser Basin\n7. Bunsen Peak\n8. Mystic Falls\n9. Thumb Geyser\n10. Grand Prismatic Spring", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Make a list" }
Yellowstone Milli Parkı için 10 yürüyüş parkurunun numaralandırılmış bir listesini derleyin.
1. Washburn Dağı 2. Yalnız Yıldız Gayzeri 3. Çığ Zirvesi 4. Eski Sadık 5. Tom Amca'nın Yolu 6. Yukarı Şofben Havzası 7. Bunsen Zirvesi 8. Mistik Şelaleler 9. Başparmak Şofben 10. Büyük Prizmatik Bahar
{ "category": "Generation", "completion": "1. Washburn Dağı\n2. Yalnız Yıldız Gayzeri\n3. Çığ Zirvesi\n4. Eski Sadık\n5. Tom Amca'nın Yolu\n6. Yukarı Şofben Havzası\n7. Bunsen Zirvesi\n8. Mistik Şelaleler\n9. Başparmak Şofben\n10. Büyük Prizmatik Bahar", "id": 59, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Yellowstone Milli Parkı için 10 yürüyüş parkurunun numaralandırılmış bir listesini derleyin.", "source": "surge", "subcategory": "Make a list" }
Explain in layman's terms how a curveball curves in pitching.
A curveball curves because of the way the pitcher releases the ball. A pitcher holds the ball in a particular grip, and snaps their wrist when they let it go. This causes the ball to spin, and the spin creates differences in the air pressure, causing it to curve downward.
{ "id": 60, "motivation_app": null, "prompt": "Explain in layman's terms how a curveball curves in pitching.", "input": null, "completion": "A curveball curves because of the way the pitcher releases the ball. A pitcher holds the ball in a particular grip, and snaps their wrist when they let it go. This causes the ball to spin, and the spin creates differences in the air pressure, causing it to curve downward.", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "ELI5" }
Topun atış sırasında nasıl eğrildiğini sıradan kişilerin anlayabileceği terimlerle açıklayın.
Atıcının topu bırakma şekli nedeniyle eğri bir top kıvrılır. Atıcı topu belirli bir tutuşla tutar ve bıraktığında bileğini kırar. Bu, topun dönmesine neden olur ve dönüş, hava basıncında farklılıklar yaratarak topun aşağı doğru eğilmesine neden olur.
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Atıcının topu bırakma şekli nedeniyle eğri bir top kıvrılır. Atıcı topu belirli bir tutuşla tutar ve bıraktığında bileğini kırar. Bu, topun dönmesine neden olur ve dönüş, hava basıncında farklılıklar yaratarak topun aşağı doğru eğilmesine neden olur.", "id": 60, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Topun atış sırasında nasıl eğrildiğini sıradan kişilerin anlayabileceği terimlerle açıklayın.", "source": "surge", "subcategory": "ELI5" }
Construct a haiku about flowers in a meadow.
Pink flowers blooming, Swaying in the meadow winds, Graceful stalks bending.
{ "id": 61, "motivation_app": null, "prompt": "Construct a haiku about flowers in a meadow.", "input": null, "completion": "Pink flowers blooming,\nSwaying in the meadow winds,\nGraceful stalks bending.", "source": "surge", "category": "Generation", "subcategory": "Poetry generation" }
Çayırdaki çiçekler hakkında bir haiku oluşturun.
Pembe çiçekler açıyor, Çayır rüzgarlarında sallanan, Zarif saplar bükülüyor.
{ "category": "Generation", "completion": "Pembe çiçekler açıyor,\nÇayır rüzgarlarında sallanan,\nZarif saplar bükülüyor.", "id": 61, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Çayırdaki çiçekler hakkında bir haiku oluşturun.", "source": "surge", "subcategory": "Poetry generation" }
Complete the following chat between a customer and an agent: Customer: Hello there, hope you guys are well. I have a problem I need your help with. Agent: Hello! Thanks for reaching out to us. What problem are you facing? Customer: I can't seem to log in to my account. Agent:
I’m sorry that you’re having trouble logging in. What error message are you receiving? Do you need help resetting your password?
{ "id": 62, "motivation_app": null, "prompt": "Complete the following chat between a customer and an agent:\n\nCustomer: Hello there, hope you guys are well. I have a problem I need your help with.\nAgent: Hello! Thanks for reaching out to us. What problem are you facing?\nCustomer: I can't seem to log in to my account.\nAgent:", "input": null, "completion": "I’m sorry that you’re having trouble logging in. What error message are you receiving? Do you need help resetting your password?", "source": "surge", "category": "Summarization", "subcategory": "Conversation" }
Bir müşteri ile bir temsilci arasındaki aşağıdaki sohbeti tamamlayın: Müşteri: Merhaba, umarım iyisinizdir. Yardımına ihtiyacım olan bir sorunum var. Temsilci: Merhaba! Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Hangi sorunla karşılaşıyorsunuz? Müşteri: Hesabıma giriş yapamıyorum. Ajan:
Giriş yaparken sorun yaşadığınız için üzgünüz. Hangi hata mesajını alıyorsunuz? Şifrenizi sıfırlama konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?
{ "category": "Summarization", "completion": "Giriş yaparken sorun yaşadığınız için üzgünüz. Hangi hata mesajını alıyorsunuz? Şifrenizi sıfırlama konusunda yardıma mı ihtiyacınız var?", "id": 62, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bir müşteri ile bir temsilci arasındaki aşağıdaki sohbeti tamamlayın:\n\nMüşteri: Merhaba, umarım iyisinizdir. Yardımına ihtiyacım olan bir sorunum var.\nTemsilci: Merhaba! Bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Hangi sorunla karşılaşıyorsunuz?\nMüşteri: Hesabıma giriş yapamıyorum.\nAjan:", "source": "surge", "subcategory": "Conversation" }
What insects chew through wood and can destroy your house?
Termites
{ "id": 63, "motivation_app": null, "prompt": "What insects chew through wood and can destroy your house?", "input": null, "completion": "Termites", "source": "surge", "category": "Commonsense/logic", "subcategory": "World knowledge" }
Hangi böcekler ahşabı çiğniyor ve evinizi yok edebiliyor?
Termitler
{ "category": "Commonsense/logic", "completion": "Termitler", "id": 63, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Hangi böcekler ahşabı çiğniyor ve evinizi yok edebiliyor?", "source": "surge", "subcategory": "World knowledge" }
Explain to me how a rocket goes into space like I’m a 5 year old.
Two big containers with fuel are lit up by a big explosion. The explosion shoots the big rocket up into the sky because it is so powerful.
{ "id": 64, "motivation_app": null, "prompt": "Explain to me how a rocket goes into space like I’m a 5 year old.", "input": null, "completion": "Two big containers with fuel are lit up by a big explosion. The explosion shoots the big rocket up into the sky because it is so powerful.", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "ELI5" }
Bana 5 yaşında bir çocukmuşum gibi bir roketin uzaya nasıl gittiğini açıklayın.
Büyük bir patlamayla iki büyük yakıt konteynırı aydınlandı. Patlama, çok güçlü olduğu için büyük roketi gökyüzüne fırlatır.
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Büyük bir patlamayla iki büyük yakıt konteynırı aydınlandı. Patlama, çok güçlü olduğu için büyük roketi gökyüzüne fırlatır.", "id": 64, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Bana 5 yaşında bir çocukmuşum gibi bir roketin uzaya nasıl gittiğini açıklayın.", "source": "surge", "subcategory": "ELI5" }
Please rewrite this sentence to make it less vulgar. I was fucking eating when you were calling me, you asshole.
I was eating when you were calling me, you idiot.
{ "id": 65, "motivation_app": null, "prompt": "Please rewrite this sentence to make it less vulgar.\n\nI was fucking eating when you were calling me, you asshole.", "input": null, "completion": "I was eating when you were calling me, you idiot.", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Rewriting" }
Lütfen bu cümleyi daha az kaba hale getirmek için yeniden yazın. Sen beni aradığında ben yemek yiyordum, seni pislik.
Sen beni aradığında yemek yiyordum, seni aptal.
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Sen beni aradığında yemek yiyordum, seni aptal.", "id": 65, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Lütfen bu cümleyi daha az kaba hale getirmek için yeniden yazın.\n\nSen beni aradığında ben yemek yiyordum, seni pislik.", "source": "surge", "subcategory": "Rewriting" }
Why should you cover your mouth when you cough?
Covering your mouth when you cough is the best way to prevent droplets of moisture from your mouth and lungs from becoming airborne and infecting others if you are ill. Even if you aren't ill, this is considered to be good manners. You may also be asymptomatic but carrying an illness unbeknownst to you. This is one of the easiest ways to prevent causing others to become sick, and is considered basic courtesy in most cultures.
{ "id": 66, "motivation_app": null, "prompt": "Why should you cover your mouth when you cough?", "input": null, "completion": "Covering your mouth when you cough is the best way to prevent droplets of moisture from your mouth and lungs from becoming airborne and infecting others if you are ill. Even if you aren't ill, this is considered to be good manners. You may also be asymptomatic but carrying an illness unbeknownst to you. This is one of the easiest ways to prevent causing others to become sick, and is considered basic courtesy in most cultures.", "source": "surge", "category": "Commonsense/logic", "subcategory": "World knowledge" }
Öksürürken neden ağzınızı kapatmalısınız?
Öksürdüğünüzde ağzınızı kapatmak, ağzınızdan ve ciğerlerinizden gelen nem damlacıklarının havaya karışmasını ve hastaysanız başkalarına bulaşmasını önlemenin en iyi yoludur. Hasta olmasanız bile bu iyi bir davranış sayılır. Ayrıca asemptomatik olabilirsiniz ancak bilmediğiniz bir hastalığı taşıyor olabilirsiniz. Bu, başkalarının hastalanmasını önlemenin en kolay yollarından biridir ve çoğu kültürde temel nezaket olarak kabul edilir.
{ "category": "Commonsense/logic", "completion": "Öksürdüğünüzde ağzınızı kapatmak, ağzınızdan ve ciğerlerinizden gelen nem damlacıklarının havaya karışmasını ve hastaysanız başkalarına bulaşmasını önlemenin en iyi yoludur. Hasta olmasanız bile bu iyi bir davranış sayılır. Ayrıca asemptomatik olabilirsiniz ancak bilmediğiniz bir hastalığı taşıyor olabilirsiniz. Bu, başkalarının hastalanmasını önlemenin en kolay yollarından biridir ve çoğu kültürde temel nezaket olarak kabul edilir.", "id": 66, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Öksürürken neden ağzınızı kapatmalısınız?", "source": "surge", "subcategory": "World knowledge" }
Write me a cover letter for a Library Customer Adviser position. I have not worked in this position before. Here are some quick facts to include: Name: Donatella Library Branch: Michigan Town Library Education: College graduate with a B.S. in Neuroscience Experience: Administrative and customer service settings: organizing department files and policies, organizing and weeding reference books and materials. Phone: (123) 456-7891 Email: donatella@email.com
Dear Hiring Manager, I am excited to submit my application for the position of FT Library Customer Specialist with the Michigan Town Library. I came across the position on the library’s website and was immediately interested. As a recent college graduate with a B.S. in Neuroscience with mixed work experience in administrative and customer service settings, I believe I would be a great asset to the Michigan Town Library’s team. In my first position, I spent much of my time organizing department files and policies as well as organizing and weeding reference books and materials. I also assisted with digitizing large volumes of files. In my other administrative positions, I completed many similar tasks. I was complimented on my attention to detail and speed by various departments. Not only do I have a passion for knowledge and the ability to learn quickly, but I also enjoy helping others do the same. In my time at a pharmacy, I consistently helped customers with their problems–be it finding a medication on the sales floor or an insurance issue–to the best of my ability. In my personal life, I will research topics for friends and family whenever needed. The other day I spent around twenty minutes researching the optic nerve and the eye for a fiction piece that my friend was writing. Thank you for considering my application. I believe that my skills and experience would make me a good candidate for joining your team. Please feel free to reach out if you have any questions. I can be reached by email at donatella@email.com, or by phone at (123) 456-789. I look forward to an opportunity to speak with you and move further in this process. Sincerely, Donatella
{ "id": 67, "motivation_app": null, "prompt": "Write me a cover letter for a Library Customer Adviser position. I have not worked in this position before.\nHere are some quick facts to include:\n\nName: Donatella\nLibrary Branch: Michigan Town Library\nEducation: College graduate with a B.S. in Neuroscience\nExperience: Administrative and customer service settings: organizing department files and policies, organizing and weeding reference books and materials.\nPhone: (123) 456-7891\nEmail: donatella@email.com", "input": null, "completion": "Dear Hiring Manager,\n\nI am excited to submit my application for the position of FT Library Customer Specialist with the Michigan Town Library. I came across the position on the library’s website and was immediately interested. As a recent college graduate with a B.S. in Neuroscience with mixed work experience in administrative and customer service settings, I believe I would be a great asset to the Michigan Town Library’s team.\n\nIn my first position, I spent much of my time organizing department files and policies as well as organizing and weeding reference books and materials. I also assisted with digitizing large volumes of files. In my other administrative positions, I completed many similar tasks. I was complimented on my attention to detail and speed by various departments.\n\nNot only do I have a passion for knowledge and the ability to learn quickly, but I also enjoy helping others do the same. In my time at a pharmacy, I consistently helped customers with their problems–be it finding a medication on the sales floor or an insurance issue–to the best of my ability. In my personal life, I will research topics for friends and family whenever needed. The other day I spent around twenty minutes researching the optic nerve and the eye for a fiction piece that my friend was writing.\n\nThank you for considering my application. I believe that my skills and experience would make me a good candidate for joining your team. Please feel free to reach out if you have any questions. I can be reached by email at donatella@email.com, or by phone at (123) 456-789. I look forward to an opportunity to speak with you and move further in this process.\n\nSincerely,\nDonatella", "source": "surge", "category": "Brainstorm", "subcategory": "Letters" }
Kütüphane Müşteri Danışmanı pozisyonu için bana bir kapak mektubu yazın. Daha önce bu pozisyonda çalışmadım. İşte eklenecek bazı hızlı gerçekler: İsim: Donatella Kütüphane Şubesi: Michigan Şehir Kütüphanesi Eğitim: Üniversite mezunu, B.S. Sinirbilimde Deneyim: İdari ve müşteri hizmetleri ayarları: departman dosyalarının ve politikalarının düzenlenmesi, referans kitaplarının ve materyallerin düzenlenmesi ve ayıklanması. Telefon: (123) 456-7891 E-posta: donatella@email.com
Sayın İşe Alma Müdürü, Michigan Şehir Kütüphanesi'nde FT Kütüphanesi Müşteri Uzmanı pozisyonuna başvurumu yapmaktan heyecan duyuyorum. Kütüphanenin web sitesinde bu pozisyonla karşılaştım ve hemen ilgilendim. B.S. derecesine sahip yeni bir üniversite mezunu olarak. Sinirbilim alanında idari ve müşteri hizmetleri ortamlarında karma iş deneyimine sahip biri olarak Michigan Şehir Kütüphanesi ekibine büyük fayda sağlayacağıma inanıyorum. İlk pozisyonumda, zamanımın çoğunu departman dosyalarını ve politikalarını organize etmenin yanı sıra referans kitaplarını ve materyallerini organize edip ayıklayarak geçirdim. Ayrıca büyük hacimli dosyaların dijitalleştirilmesine de yardımcı oldum. Diğer idari pozisyonlarımda da buna benzer pek çok görevi tamamladım. Detaylara gösterdiğim dikkat ve hız nedeniyle çeşitli departmanlardan övgüler aldım. Sadece bilgiye tutkum ve hızlı öğrenme yeteneğim yok, aynı zamanda başkalarının da aynı şeyi yapmasına yardımcı olmaktan keyif alıyorum. Eczanede çalıştığım süre boyunca, müşterilerin sorunlarına (ister satış bölümünde ilaç bulma, ister sigorta sorunu olsun) elimden geldiğince sürekli olarak yardımcı oldum. Kişisel hayatımda ihtiyaç duyulduğunda arkadaşlarım ve ailem için konuları araştıracağım. Geçen gün arkadaşımın yazdığı bir kurgu eseri için optik sinir ve gözü araştırmak için yaklaşık yirmi dakika harcadım. Başvurumu dikkate aldığınız için teşekkür ederim. Becerilerimin ve deneyimimin beni ekibinize katılmak için iyi bir aday yapacağına inanıyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Donella@email.com adresinden e-posta yoluyla veya (123) 456-789 numaralı telefondan bana ulaşılabilir. Sizinle konuşma ve bu süreçte daha ileri gitme fırsatını sabırsızlıkla bekliyorum. Samimi olarak, Donatella
{ "category": "Brainstorm", "completion": "Sayın İşe Alma Müdürü,\n\nMichigan Şehir Kütüphanesi'nde FT Kütüphanesi Müşteri Uzmanı pozisyonuna başvurumu yapmaktan heyecan duyuyorum. Kütüphanenin web sitesinde bu pozisyonla karşılaştım ve hemen ilgilendim. B.S. derecesine sahip yeni bir üniversite mezunu olarak. Sinirbilim alanında idari ve müşteri hizmetleri ortamlarında karma iş deneyimine sahip biri olarak Michigan Şehir Kütüphanesi ekibine büyük fayda sağlayacağıma inanıyorum.\n\nİlk pozisyonumda, zamanımın çoğunu departman dosyalarını ve politikalarını organize etmenin yanı sıra referans kitaplarını ve materyallerini organize edip ayıklayarak geçirdim. Ayrıca büyük hacimli dosyaların dijitalleştirilmesine de yardımcı oldum. Diğer idari pozisyonlarımda da buna benzer pek çok görevi tamamladım. Detaylara gösterdiğim dikkat ve hız nedeniyle çeşitli departmanlardan övgüler aldım.\n\nSadece bilgiye tutkum ve hızlı öğrenme yeteneğim yok, aynı zamanda başkalarının da aynı şeyi yapmasına yardımcı olmaktan keyif alıyorum. Eczanede çalıştığım süre boyunca, müşterilerin sorunlarına (ister satış bölümünde ilaç bulma, ister sigorta sorunu olsun) elimden geldiğince sürekli olarak yardımcı oldum. Kişisel hayatımda ihtiyaç duyulduğunda arkadaşlarım ve ailem için konuları araştıracağım. Geçen gün arkadaşımın yazdığı bir kurgu eseri için optik sinir ve gözü araştırmak için yaklaşık yirmi dakika harcadım.\n\nBaşvurumu dikkate aldığınız için teşekkür ederim. Becerilerimin ve deneyimimin beni ekibinize katılmak için iyi bir aday yapacağına inanıyorum. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Donella@email.com adresinden e-posta yoluyla veya (123) 456-789 numaralı telefondan bana ulaşılabilir. Sizinle konuşma ve bu süreçte daha ileri gitme fırsatını sabırsızlıkla bekliyorum.\n\nSamimi olarak,\nDonatella", "id": 67, "input": null, "motivation_app": null, "prompt": "Kütüphane Müşteri Danışmanı pozisyonu için bana bir kapak mektubu yazın. Daha önce bu pozisyonda çalışmadım.\nİşte eklenecek bazı hızlı gerçekler:\n\nİsim: Donatella\nKütüphane Şubesi: Michigan Şehir Kütüphanesi\nEğitim: Üniversite mezunu, B.S. Sinirbilimde\nDeneyim: İdari ve müşteri hizmetleri ayarları: departman dosyalarının ve politikalarının düzenlenmesi, referans kitaplarının ve materyallerin düzenlenmesi ve ayıklanması.\nTelefon: (123) 456-7891\nE-posta: donatella@email.com", "source": "surge", "subcategory": "Letters" }

This dataset is machine-translated version of HuggingFaceH4/instruction-dataset into Turkish.
Translated with googletrans==3.1.0a0.

Downloads last month
0
Edit dataset card

Collection including atasoglu/instruction-turkish