Dataset Preview
Go to dataset viewer
fold (int32)subfold (string)words (sequence)segments (sequence)pos_tags (sequence)
4
"A"
[ "ليه", "لما", "تحب", "حد", "من", "قلبك", "يطلع", "واطى", "ليه", "لما", "تلعب", "على", "واحد", "يطلع", "بيحبك", "ليه", "اللى", "هيموت", "عليك", "انت", "مش", "طايقه", "واللى", "هتموت", "عليه", "مش", "طايقك", "عجبت", "لك", "يا", "زمن", "EOS" ]
[ "ليه", "لما", "تحب", "حد", "من", "قلب+ك", "يطلع", "واطى", "ليه", "لما", "تلعب", "على", "واحد", "يطلع", "ب+يحب+ك", "ليه", "اللى", "ه+يموت", "علي+ك", "انت", "مش", "طايق+ه", "و+اللى", "ه+تموت", "علي+ه", "مش", "طايق+ك", "عجب+ت", "ل+ك", "يا", "زمن", "EOS" ]
[ "PART", "PART", "V", "NOUN", "PREP", "NOUN+PRON", "V", "ADJ", "PART", "PART", "V", "PREP", "NOUN", "V", "PROG_PART+V+PRON", "PART", "PART", "FUT_PART+V", "PREP+PRON", "PRON", "PART", "ADJ+PRON", "CONJ+PART", "FUT_PART+V", "PREP+PRON", "PART", "ADJ+PRON", "V+PRON", "PREP+PRON", "PART", "NOUN", "EOS" ]
4
"A"
[ "عارف", "بيقولك", "ايه", "\"", "إذا", "أخطأت", "فأحسن", "\"", ".", ".", "يعني", "متعندش", ".", ".", "و", "متسألش", "مين", "اللي", "بيقولك", ".", "EOS" ]
[ "عارف", "ب+يقو+ل+ك", "ايه", "\"", "إذا", "أخطأ+ت", "ف+أحسن", "\"", ".", ".", "يعني", "م+تعند+ش", ".", ".", "و", "م+تسأل+ش", "مين", "اللي", "ب+يقو+ل+ك", ".", "EOS" ]
[ "ADJ", "PROG_PART+V+PREP+PRON", "PART", "PUNC", "PART", "V+PRON", "CONJ+V", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "V", "PART+V+NEG_PART", "PUNC", "PUNC", "CONJ", "PART+V+NEG_PART", "PART", "PART", "PROG_PART+V+PREP+PRON", "PUNC", "EOS" ]
3
"A"
[ "الحمد", "لله", "يا", "جدعان", "الفرسان", "اللي", "اتمسكوا", "عند", "ستاد", "القاهرة", "خدوا", "اخلاء", "سبيل", "#ربنا_كبير", ".", ".", "بقالنا", "7", "سنين", "ظلم", "و", "قهر", "ده", "يرضي", "مين", "؟", "؟", "؟", "؟", "#الحمد_لله", "EOS" ]
[ "ال+حمد", "ل+الله", "يا", "جدعان", "ال+فرسان", "اللي", "اتمسك+وا", "عند", "ستاد", "ال+قاهر+ة", "خد+وا", "اخلاء", "سبيل", "#ربنا_كبير", ".", ".", "بقا+ل+نا", "7", "سن+ين", "ظلم", "و", "قهر", "ده", "يرضي", "مين", "؟", "؟", "؟", "؟", "#الحمد_لله", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "PREP+NOUN", "PART", "NOUN", "DET+NOUN", "PART", "V+PRON", "NOUN", "NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "V+PRON", "NOUN", "NOUN", "HASH", "PUNC", "PUNC", "V+PREP+PRON", "NUM", "NOUN+NSUFF", "NOUN", "CONJ", "NOUN", "PRON", "V", "PART", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "HASH", "EOS" ]
1
"A"
[ "بحس", "بشخصيتي", "القوية", "لما", "اقول", "لاخويا", "اعمل", "حاجة", ".", ".", "و", "يعملها", ".", ".", "حتي", "لو", "رخم", "و", "قال", "لأ", ".", ".", "بحس", "اني", "شخصية", "كدا", "و", "بتسمع", "كلامي", "^_^", "EOS" ]
[ "ب+حس", "ب+شخصي+ت+ي", "ال+قوي+ة", "لما", "اقول", "ل+اخو+يا", "اعمل", "حاج+ة", ".", ".", "و", "يعمل+ها", ".", ".", "حتي", "لو", "رخم", "و", "قال", "لأ", ".", ".", "ب+حس", "ان+ي", "شخصي+ة", "كدا", "و", "ب+تسمع", "كلام+ي", "^_^", "EOS" ]
[ "PROG_PART+V", "PREP+NOUN+NSUFF+PRON", "DET+ADJ+NSUFF", "PART", "V", "PREP+NOUN+PRON", "V", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "PUNC", "CONJ", "V+PRON", "PUNC", "PUNC", "PART", "PART", "V", "CONJ", "V", "PART", "PUNC", "PUNC", "PROG_PART+V", "PART+PRON", "NOUN+NSUFF", "ADV", "CONJ", "PROG_PART+V", "NOUN+PRON", "EMOT", "EOS" ]
5
"A"
[ "@ahmedabodsheesh", "يا", "باشا", "دي", "مش", "محتاجه", "دراسه", "دي", "بتبقي", "موهبه", "عندك", "مثلا", "عيلاء", "صادق", "و", "صفوت", "حجازي", "دول", "تفوقوا", "علي", "استاذهم", "صفوت", "الشريف", "كبيرهم", "EOS" ]
[ "@ahmedabodsheesh", "يا", "باشا", "دي", "مش", "محتاج+ه", "دراس+ه", "دي", "ب+تبقي", "موهب+ه", "عند+ك", "مثل+ا", "عيلاء", "صادق", "و", "صفوت", "حجازي", "دول", "تفوق+وا", "علي", "استاذ+هم", "صفوت", "ال+شريف", "كبير+هم", "EOS" ]
[ "MENTION", "PART", "NOUN", "PRON", "PART", "ADJ+NSUFF", "NOUN+NSUFF", "PRON", "PROG_PART+V", "NOUN+NSUFF", "NOUN+PRON", "NOUN+CASE", "NOUN", "NOUN", "CONJ", "NOUN", "NOUN", "PRON", "V+PRON", "PREP", "NOUN+PRON", "NOUN", "DET+NOUN", "ADJ+PRON", "EOS" ]
2
"A"
[ "و", "هو", "في", "محامين", "هيعبّرونا", "بعد", "اعتقال", "وتهديد", "المحامين", "اللي", "بيدافعوا", "عن", "المظلومين", "؟", "؟", "؟", "ده", "غير", "المحامي", "اللي", "قتلوا", "والدته", "!", "@mohamedwaked", "@ANohan", "EOS" ]
[ "و", "هو", "في", "محام+ين", "ه+يعبر+و+نا", "بعد", "اعتقال", "و+تهديد", "ال+محام+ين", "اللي", "ب+يدافع+وا", "عن", "ال+مظلوم+ين", "؟", "؟", "؟", "ده", "غير", "ال+محامي", "اللي", "قتل+وا", "والد+ت+ه", "!", "@mohamedwaked", "@ANohan", "EOS" ]
[ "CONJ", "PRON", "PREP", "NOUN+NSUFF", "FUT_PART+V+PRON+PRON", "NOUN", "NOUN", "CONJ+NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "PART", "PROG_PART+V+PRON", "PREP", "DET+NOUN+NSUFF", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "PRON", "NOUN", "DET+NOUN", "PART", "V+PRON", "NOUN+NSUFF+PRON", "PUNC", "MENTION", "MENTION", "EOS" ]
1
"A"
[ "معظم", "الحاجات", "اللى", "مبنقدرش", "نحكيها", "بنيجى", "نكتبها", "هنا", "على", "الأقل", "بتخفف", "عنا", "شوية", ".", "EOS" ]
[ "معظم", "ال+حاج+ات", "اللى", "م+ب+نقدر+ش", "نحكي+ها", "ب+نيجى", "نكتب+ها", "هنا", "على", "ال+أقل", "ب+تخفف", "عن+ا", "شوي+ة", ".", "EOS" ]
[ "NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "PART", "PART+PROG_PART+V+NEG_PART", "V+PRON", "PROG_PART+V", "V+PRON", "ADV", "PREP", "DET+ADJ", "PROG_PART+V", "PREP+PRON", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "EOS" ]
5
"A"
[ "احنا", "بنزعل", "لما", "ربنا", "يبتلينا", "أو", "تحصلنا", "حاجه", "وحشه", "!", "مع", "ان", "ربنا", "إذا", "حب", "عبد", "ابتلاه", "لتكفير", "عن", "ذنوبه", "-", "يعني", "خاف", "لو", "ربنا", "مش", "ابتلاك", ".", "EOS" ]
[ "احنا", "ب+نزعل", "لما", "رب+نا", "يبتلي+نا", "أو", "تحص+ل+نا", "حاج+ه", "وحش+ه", "!", "مع", "ان", "رب+نا", "إذا", "حب", "عبد", "ابتلا+ه", "ل+تكفير", "عن", "ذنوب+ه", "-", "يعني", "خاف", "لو", "رب+نا", "مش", "ابتلا+ك", ".", "EOS" ]
[ "PRON", "PROG_PART+V", "PART", "NOUN+PRON", "V+PRON", "CONJ", "V+PREP+PRON", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PUNC", "NOUN", "PART", "NOUN+PRON", "PART", "V", "NOUN", "V+PRON", "PREP+NOUN", "PREP", "NOUN+PRON", "PUNC", "ADV", "V", "PART", "NOUN+PRON", "PART", "V+PRON", "PUNC", "EOS" ]
4
"A"
[ "(", "6", ")", "مش", "عارف", "ليه", "بس", "الكلمة", "اللى", "عمرك", "ما", "هتندم", "عليها", "الكلمة", "اللى", "أنت", "لسة", "مقولتهاش", ".", ".", ".", "بس", "للأسف", "لازم", "يجى", "عليك", "وقت", "و", "تقولها", "EOS" ]
[ "(", "6", ")", "مش", "عارف", "ليه", "بس", "ال+كلم+ة", "اللى", "عمر+ك", "ما", "ه+تندم", "علي+ها", "ال+كلم+ة", "اللى", "أنت", "لس+ة", "م+قول+ت+ها+ش", ".", ".", ".", "بس", "ل+ال+أسف", "لازم", "يجى", "علي+ك", "وقت", "و", "تقول+ها", "EOS" ]
[ "PUNC", "NUM", "PUNC", "PART", "ADJ", "PART", "ADV", "DET+NOUN+NSUFF", "PART", "NOUN+PRON", "PART", "FUT_PART+V", "PREP+PRON", "DET+NOUN+NSUFF", "PART", "PRON", "ADV+NSUFF", "PART+V+PRON+PRON+NEG_PART", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "PART", "PREP+DET+NOUN", "ADJ", "V", "PREP+PRON", "NOUN", "CONJ", "V+PRON", "EOS" ]
3
"A"
[ "اضحك", "وبلاش", "التكشيرة", "تنسيك", "شكل", "الضحكة", "وشك", "هيكرمش", "عالفاضى", "وهتعجز", "بدرى", "خليك", "ناصح", "وارمى", "همومك", "ورا", "ضهرك", "وافرح", "دى", "الايام", "بتفوت", "وتعدى", "والعمر", "بيجرى", "EOS" ]
[ "اضحك", "و+بلاش", "ال+تكشير+ة", "تنسي+ك", "شكل", "ال+ضحك+ة", "وش+ك", "ه+يكرمش", "ع+ال+فاضى", "و+ه+تعجز", "بدرى", "خل+ي+ك", "ناصح", "و+ارم+ى", "هموم+ك", "ورا", "ضهر+ك", "و+افرح", "دى", "ال+ايام", "ب+تفوت", "و+تعدى", "و+ال+عمر", "ب+يجرى", "EOS" ]
[ "V", "CONJ+PART", "DET+NOUN+NSUFF", "V+PRON", "NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "NOUN+PRON", "FUT_PART+V", "PREP+DET+NOUN", "CONJ+FUT_PART+V", "ADJ", "V+PRON+PRON", "ADJ", "CONJ+V+PRON", "NOUN+PRON", "NOUN", "NOUN+PRON", "CONJ+V", "PRON", "DET+NOUN", "PROG_PART+V", "CONJ+V", "CONJ+DET+NOUN", "PROG_PART+V", "EOS" ]
3
"A"
[ "مش", "معنى", "ان", "حد", "بيضحك", "كتير", "يبقى", "سعيد", "يمكن", "بيضحك", "كتير", "من", "همه", "الكبير", "بيضحك", "عشان", "يبعد", "عن", "حزنه", "ويعمل", "نفسه", "ناسيه", "EOS" ]
[ "مش", "معنى", "ان", "حد", "ب+يضحك", "كتير", "يبقى", "سعيد", "يمكن", "ب+يضحك", "كتير", "من", "هم+ه", "ال+كبير", "ب+يضحك", "عشان", "يبعد", "عن", "حزن+ه", "و+يعمل", "نفس+ه", "ناسي+ه", "EOS" ]
[ "PART", "NOUN", "PART", "NOUN", "PROG_PART+V", "ADJ", "V", "ADJ", "V", "PROG_PART+V", "ADJ", "PREP", "NOUN+PRON", "DET+ADJ", "PROG_PART+V", "PART", "V", "PREP", "NOUN+PRON", "CONJ+V", "NOUN+PRON", "ADJ+PRON", "EOS" ]
5
"A"
[ "الاول", "كنا", "بعد", "ماحد", "ياخد", "اخلاء", "سبيل", "او", "براءة", "ندعي", "ان", "النيابة", "ماتستأنفش", "دلوقتي", "بندعي", "كمان", "ان", "امن", "الدولة", "ما", "ياخدوهوش", "#سيسي_لاند", "#بلالا", "EOS" ]
[ "ال+اول", "كن+ا", "بعد", "ما+حد", "ياخد", "اخلاء", "سبيل", "او", "براء+ة", "ندعي", "ان", "ال+نياب+ة", "ما+تستأنف+ش", "دلوقتي", "ب+ندعي", "كمان", "ان", "امن", "ال+دول+ة", "ما", "ياخد+و+هو+ش", "#سيسي_لاند", "#بلالا", "EOS" ]
[ "DET+NUM", "V+PRON", "NOUN", "PART+NOUN", "V", "NOUN", "NOUN", "CONJ", "NOUN+NSUFF", "V", "PART", "DET+NOUN+NSUFF", "PART+V+NEG_PART", "NOUN", "PROG_PART+V", "ADV", "PART", "NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "PART", "V+PRON+PRON+NEG_PART", "HASH", "HASH", "EOS" ]
5
"A"
[ "مفيش", "اوحش", "من", "انك", "تكون", "شخص", "مزاجي", "تفاصيل", "صغيرة", "ممكن", "تخليك", "طاير", "من", "الفرحة", ".", ".", ".", "وكلمة", "صغيرة", "بردو", "تنزلك", "لسابع", "ارض", "وتكئبك", ".", ".", "!", "EOS" ]
[ "م+في+ش", "اوحش", "من", "ان+ك", "تكون", "شخص", "مزاجي", "تفاصيل", "صغير+ة", "ممكن", "تخل+ي+ك", "طاير", "من", "ال+فرح+ة", ".", ".", ".", "و+كلم+ة", "صغير+ة", "بردو", "تنزل+ك", "ل+سابع", "ارض", "و+تكئب+ك", ".", ".", "!", "EOS" ]
[ "PART+PREP+NEG_PART", "ADJ", "PREP", "PART+PRON", "V", "NOUN", "ADJ", "NOUN", "ADJ+NSUFF", "ADJ", "V+PRON+PRON", "ADJ", "PREP", "DET+NOUN+NSUFF", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "CONJ+NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "ADV", "V+PRON", "PREP+NUM", "NOUN", "CONJ+V+PRON", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
4
"A"
[ "عارف", "انت", "الصحاب", "الجدعة", "دى", "اللى", "بتحبلك", "الخير", "و", "دايسة", "معاك", "ف", "كل", "حاجة", "!", "!", "؟", "عارفهم", "؟", "طب", "و", "النبى", "معندكش", "اتنيين", "سلف", "أكمل", "معاهم", "بقية", "عمرى", "=)", "EOS" ]
[ "عارف", "انت", "ال+صحاب", "ال+جدع+ة", "دى", "اللى", "ب+تحب+ل+ك", "ال+خير", "و", "دايس+ة", "معا+ك", "ف", "كل", "حاج+ة", "!", "!", "؟", "عارف+هم", "؟", "طب", "و", "ال+نبى", "م+عند+ك+ش", "اتن+يين", "سلف", "أكمل", "معا+هم", "بقي+ة", "عمر+ى", "=)", "EOS" ]
[ "ADJ", "PRON", "DET+NOUN", "DET+ADJ+NSUFF", "PRON", "PART", "PROG_PART+V+PREP+PRON", "DET+NOUN", "CONJ", "ADJ+NSUFF", "NOUN+PRON", "PREP", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "ADJ+PRON", "PUNC", "ADJ", "CONJ", "DET+NOUN", "PART+NOUN+PRON+NEG_PART", "NUM+NSUFF", "NOUN", "V", "NOUN+PRON", "NOUN+NSUFF", "NOUN+PRON", "EMOT", "EOS" ]
3
"A"
[ "@MahaMaamoun", "فى", "ناس", "بسيطة", "كانوا", "بيستلفوا", "علشان", "يجيبوا", "اكل", "لعيالهم", "والى", "محبوسين", "معاهم", "من", "الشباب", "علشان", "فى", "ناس", "مبيجلهاش", "حد", "حاجة", "مؤلمة", "EOS" ]
[ "@MahaMaamoun", "فى", "ناس", "بسيط+ة", "كان+وا", "ب+يستلف+وا", "علشان", "يجيب+وا", "اكل", "ل+عيال+هم", "و+الى", "محبوس+ين", "معا+هم", "من", "ال+شباب", "علشان", "فى", "ناس", "م+ب+يج+ل+ها+ش", "حد", "حاج+ة", "مؤلم+ة", "EOS" ]
[ "MENTION", "PREP", "NOUN", "ADJ+NSUFF", "V+PRON", "PROG_PART+V+PRON", "PART", "V+PRON", "NOUN", "PREP+NOUN+PRON", "CONJ+PART", "ADJ+NSUFF", "NOUN+PRON", "PREP", "DET+NOUN", "PART", "PREP", "NOUN", "PART+PROG_PART+V+PREP+PRON+NEG_PART", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "EOS" ]
4
"A"
[ "بيقولوا", "اللي", "بيحبك", "هيبقى", "على", "طبيعته", "معاك", "!", "بس", "اللي", "بيعشقك", "بقا", "هيعمل", "حاجات", "مش", "من", "طبيعته", "انه", "يعملها", "عشان", "بس", "يرضيك", "و", "يعجبك", "!", "EOS" ]
[ "ب+يقول+وا", "اللي", "ب+يحب+ك", "ه+يبقى", "على", "طبيع+ت+ه", "معا+ك", "!", "بس", "اللي", "ب+يعشق+ك", "بقا", "ه+يعمل", "حاج+ات", "مش", "من", "طبيع+ت+ه", "ان+ه", "يعمل+ها", "عشان", "بس", "يرضي+ك", "و", "يعجب+ك", "!", "EOS" ]
[ "PROG_PART+V+PRON", "PART", "PROG_PART+V+PRON", "FUT_PART+V", "PREP", "NOUN+PRON+PRON", "NOUN+PRON", "PUNC", "PART", "PART", "PROG_PART+V+PRON", "ADV", "FUT_PART+V", "NOUN+NSUFF", "PART", "PREP", "NOUN+NSUFF+PRON", "PART+PRON", "V+PRON", "PART", "ADV", "V+PRON", "CONJ", "V+PRON", "PUNC", "EOS" ]
5
"A"
[ "بتحب", "حد", "روح", "قوله", "،", "مش", "تقول", "لأمه", "لا", "إله", "إلا", "الله", "وهو", "لأ", ".", ".", ".", "ولو", "بتكره", "حد", "ابعد", "عنه", "وكش", "مضطر", "تعيش", "حياتك", "في", "تمثيل", ".", ".", ".", "زعلان", "من", "حد", "روح", "صفي", "أمورك", "معاه", "EOS" ]
[ "ب+تحب", "حد", "روح", "قو+ل+ه", "،", "مش", "تقول", "ل+أم+ه", "لا", "إله", "إلا", "الله", "و+هو", "لأ", ".", ".", ".", "و+لو", "ب+تكره", "حد", "ابعد", "عن+ه", "و+كش", "مضطر", "تعيش", "حيا+ت+ك", "في", "تمثيل", ".", ".", ".", "زعلان", "من", "حد", "روح", "صف+ي", "أمور+ك", "معا+ه", "EOS" ]
[ "PROG_PART+V", "NOUN", "V", "V+PREP+PRON", "PUNC", "PART", "V", "PREP+NOUN+NSUFF", "PART", "NOUN", "PART", "NOUN", "CONJ+PRON", "PART", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "CONJ+PART", "PROG_PART+V", "NOUN", "V", "PREP+PRON", "CONJ+PART", "ADJ", "V", "NOUN+NSUFF+PRON", "PREP", "NOUN", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "ADJ", "PREP", "NOUN", "V", "V+PRON", "NOUN+PRON", "NOUN+PRON", "EOS" ]
5
"A"
[ "عايزة", "أفضفض", "من", "غير", "ماحد", "يقول", "لي", "معلش", "أو", "فُكك", "أو", "نفضي", ".", ".", "وده", "مُستحيل", ".", ".", "فبما", "إنك", "سبب", "قرفي", "فتعالى", "أفضفضلك", "إنتَ", "وحللي", "مشاكلنا", "!", "EOS" ]
[ "عايز+ة", "أفضفض", "من", "غير", "ما+حد", "يقول", "ل+ي", "معلش", "أو", "فك+ك", "أو", "نفض+ي", ".", ".", "و+ده", "مستحيل", ".", ".", "ف+ب+ما", "إن+ك", "سبب", "قرف+ي", "ف+تعال+ى", "أفضفض+ل+ك", "إنت", "و+حل+ل+ي", "مشاكل+نا", "!", "EOS" ]
[ "ADJ+NSUFF", "V", "PREP", "NOUN", "PART+NOUN", "V", "PREP+PRON", "NOUN", "CONJ", "V+PRON", "CONJ", "V+PRON", "PUNC", "PUNC", "CONJ+PRON", "ADJ", "PUNC", "PUNC", "CONJ+PREP+PART", "PART+PRON", "NOUN", "NOUN+PRON", "CONJ+V+PRON", "V+PREP+PRON", "PRON", "CONJ+V+PREP+PRON", "NOUN+PRON", "PUNC", "EOS" ]
1
"A"
[ "الواحد", "لما", "بينام", "كتير", "،", "بيحلم", "بأحلام", "-", "هيا", "في", "الأغلب", "هلاوس", "او", "حاجات", "تانية", "،", "بس", "المهم", "مش", "أحلام", "يعني", "-", "مالهمش", "اي", "علاقة", "ببعض", "،", "متتالية", "،", "وغير", "منطقية", ".", "EOS" ]
[ "ال+واحد", "لما", "ب+ينام", "كتير", "،", "ب+يحلم", "ب+أحلام", "-", "هيا", "في", "ال+أغلب", "هلاوس", "او", "حاج+ات", "تاني+ة", "،", "بس", "ال+مهم", "مش", "أحلام", "يعني", "-", "ما+ل+هم+ش", "اي", "علاق+ة", "ب+بعض", "،", "متتالي+ة", "،", "و+غير", "منطقي+ة", ".", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "PART", "PROG_PART+V", "ADJ", "PUNC", "PROG_PART+V", "PREP+NOUN", "PUNC", "PRON", "PREP", "DET+ADJ", "NOUN", "CONJ", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PUNC", "PART", "DET+ADJ", "PART", "NOUN", "ADV", "PUNC", "PART+PREP+PRON+NEG_PART", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "PREP+NOUN", "PUNC", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "CONJ+PART", "ADJ+NSUFF", "PUNC", "EOS" ]
3
"A"
[ "ف", "حاجه", "ظريفه", "انا", "شيرت", "اغنيه", "رنوش", "ع", "صفحات", "الموضه", "والاكل", "وجابت", "رودو", "فعل", "حلوة", "خصوصا", "بتاعت", "الاكل", "اللى", "عنده", "بقى", "بيج", "تانى", "يقولى", "#RanaSamahaTeam", "EOS" ]
[ "ف", "حاج+ه", "ظريف+ه", "انا", "شير+ت", "اغني+ه", "رنوش", "ع", "صفح+ات", "ال+موض+ه", "و+ال+اكل", "و+جاب+ت", "رودو", "فعل", "حلو+ة", "خصوص+ا", "بتاع+ت", "ال+اكل", "اللى", "عند+ه", "بقى", "بيج", "تانى", "يقو+ل+ى", "#RanaSamahaTeam", "EOS" ]
[ "PREP", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PRON", "V+PRON", "NOUN+NSUFF", "NOUN", "PREP", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN+NSUFF", "CONJ+DET+NOUN", "CONJ+V+PRON", "NOUN", "NOUN", "ADJ+NSUFF", "NOUN+CASE", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN", "PART", "NOUN+PRON", "ADV", "NOUN", "ADJ", "V+PREP+PRON", "HASH", "EOS" ]
2
"A"
[ "الدنيـــا", "دى", "عبارة", "عن", "امتحان", "و", "احنا", "فيه", "يوم", "ما", "الامتحان", "دة", "بيخلص", "حياه", "الانسان", "كمان", "بتخلص", "ساعتها", "بقى", "بيروح", "يجيب", "نتيجتة", ".", ".", "EOS" ]
[ "ال+دنيا", "دى", "عبار+ة", "عن", "امتحان", "و", "احنا", "في+ه", "يوم", "ما", "ال+امتحان", "دة", "ب+يخلص", "حيا+ه", "ال+انسان", "كمان", "ب+تخلص", "ساع+ت+ها", "بقى", "ب+يروح", "يجيب", "نتيج+ت+ة", ".", ".", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "PRON", "NOUN+NSUFF", "PREP", "NOUN", "CONJ", "PRON", "PREP+PRON", "NOUN", "PART", "DET+NOUN", "PRON", "PROG_PART+V", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN", "ADV", "PROG_PART+V", "NOUN+NSUFF+PRON", "ADV", "PROG_PART+V", "V", "NOUN+NSUFF+PRON", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
4
"A"
[ "لمـآ", "تيجي", "علي", "نفسك", "كتير", "آعرف", "أنك", "مـآشي", "غلط", ":)", "EOS" ]
[ "لمآ", "تيج+ي", "علي", "نفس+ك", "كتير", "آعرف", "أن+ك", "مآشي", "غلط", ":)", "EOS" ]
[ "PART", "V+PRON", "PREP", "NOUN+PRON", "ADJ", "V", "PART+PRON", "ADJ", "NOUN", "EMOT", "EOS" ]
4
"A"
[ "@HanyAEllatif", "لو", "ما", "فيش", "اڤورة", "ما", "فيش", "مصريين", ".", ".", "ربنا", "يخلينا", "ونأڤور", "كمان", "وكمان", ".", ".", "p:", "EOS" ]
[ "@HanyAEllatif", "لو", "ما", "في+ش", "افور+ة", "ما", "في+ش", "مصري+ين", ".", ".", "رب+نا", "يخل+ي+نا", "و+نأفور", "كمان", "و+كمان", ".", ".", "p:", "EOS" ]
[ "MENTION", "PART", "PART", "PREP+NEG_PART", "NOUN+NSUFF", "PART", "PREP+NEG_PART", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "PUNC", "NOUN+PRON", "V+PRON+PRON", "CONJ+V", "ADV", "CONJ+ADV", "PUNC", "PUNC", "EMOT", "EOS" ]
4
"A"
[ "وبعدين", "انتوا", "ازاي", "تبدأوا", "دروس", "من", "قبل", "الدراسة", "؟", "ها", "؟", "يعني", "ازاي", "يكون", "عندي", "درس", "النهاردة", "._.", "EOS" ]
[ "و+بعدين", "انتوا", "ازاي", "تبدأ+وا", "دروس", "من", "قبل", "ال+دراس+ة", "؟", "ها", "؟", "يعني", "ازاي", "يكون", "عند+ي", "درس", "ال+نهارد+ة", "._.", "EOS" ]
[ "CONJ+NOUN", "PRON", "PART", "V+PRON", "NOUN", "PREP", "NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "PUNC", "PART", "PUNC", "ADV", "PART", "V", "NOUN+PRON", "NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "EMOT", "EOS" ]
1
"A"
[ "كنت", "خايف", "السيسي", "يطلع", "ذكي", "وميترشحش", ",", ",", "الحمد", "لله", "الحمار", "هيلبس", ":D", "EOS" ]
[ "كن+ت", "خايف", "ال+سيسي", "يطلع", "ذكي", "و+م+يترشح+ش", ",", ",", "ال+حمد", "ل+الله", "ال+حمار", "ه+يلبس", ":D", "EOS" ]
[ "V+PRON", "ADJ", "DET+NOUN", "V", "ADJ", "CONJ+PART+V+NEG_PART", "PUNC", "PUNC", "DET+NOUN", "PREP+NOUN", "DET+NOUN", "FUT_PART+V", "EMOT", "EOS" ]
3
"A"
[ "@hananalyaly@ahmedadel755", "هو", "وزير", "دفاع", "فاهم", "كويس", "حدود", "منصبه", "واحترامه", "ميصحش", "يتكلم", "في", "حاجة", "لسة", "مش", "موجودة", "EOS" ]
[ "@hananalyaly@ahmedadel755", "هو", "وزير", "دفاع", "فاهم", "كويس", "حدود", "منصب+ه", "و+احترام+ه", "م+يصح+ش", "يتكلم", "في", "حاج+ة", "لس+ة", "مش", "موجود+ة", "EOS" ]
[ "MENTION", "PRON", "NOUN", "NOUN", "ADJ", "ADJ", "NOUN", "NOUN+PRON", "CONJ+NOUN+PRON", "PART+V+NEG_PART", "V", "PREP", "NOUN+NSUFF", "ADV+NSUFF", "PART", "ADJ+NSUFF", "EOS" ]
3
"A"
[ "شكلنا", "بلبس", "المدرسة", "ده", "هيفضل", "نقطة", "سودة", "في", "حياتنا", "طول", "ماحنا", "عايشين", "،", "مأساه", ".", "EOS" ]
[ "شكل+نا", "ب+لبس", "ال+مدرس+ة", "ده", "ه+يفضل", "نقط+ة", "سود+ة", "في", "حيا+ت+نا", "طول", "ما+حنا", "عايش+ين", "،", "مأسا+ه", ".", "EOS" ]
[ "NOUN+PRON", "PREP+NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "PRON", "FUT_PART+V", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PREP", "NOUN+NSUFF+PRON", "NOUN", "PART+PRON", "ADJ+NSUFF", "PUNC", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "EOS" ]
5
"A"
[ "من", "النهارده", "هيبدأ", "الإعلام", "يتكلم", "على", "ان", "اد", "ايه", "مشاكل", "مصر", "كتيره", "وتحقيقها", "صعب", "فى", "سنه", "او", "اتنين", ",", "ومحتاجه", "سنين", "طويله", "علشان", "مصر", "تتقدم", ",", "ومحدش", "يستعجل", "EOS" ]
[ "من", "ال+نهارد+ه", "ه+يبدأ", "ال+إعلام", "يتكلم", "على", "ان", "اد", "ايه", "مشاكل", "مصر", "كتير+ه", "و+تحقيق+ها", "صعب", "فى", "سن+ه", "او", "اتن+ين", ",", "و+محتاج+ه", "سن+ين", "طويل+ه", "علشان", "مصر", "تتقدم", ",", "و+م+حد+ش", "يستعجل", "EOS" ]
[ "PREP", "DET+NOUN+NSUFF", "FUT_PART+V", "DET+NOUN", "V", "PREP", "PART", "NOUN", "PART", "NOUN", "NOUN", "ADJ+NSUFF", "CONJ+NOUN+PRON", "ADJ", "PREP", "NOUN+NSUFF", "CONJ", "NUM+NSUFF", "PUNC", "CONJ+ADJ+NSUFF", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PART", "NOUN", "V", "PUNC", "CONJ+PART+NOUN+NEG_PART", "V", "EOS" ]
2
"A"
[ "وعمالين", "نقول", "فى", "نصايح", "واحنا", "عاوزين", "اللى", "ينصحنا", ".", "EOS" ]
[ "و+عمال+ين", "نقول", "فى", "نصايح", "و+احنا", "عاوز+ين", "اللى", "ينصح+نا", ".", "EOS" ]
[ "CONJ+ADJ+PRON", "V", "PREP", "NOUN", "CONJ+PRON", "ADJ+NSUFF", "PART", "V+PRON", "PUNC", "EOS" ]
3
"A"
[ "ياعم", "اضحك", "ونبي", "قولي", "أخدت", "إيه", "من", "الزعل", "؟", "ضحكه", "بسيطه", "في", "أي", "وقت", "ممكن", "تديك", "أمل", ":)", "EOS" ]
[ "يا+عم", "اضحك", "و+نبي", "قو+ل+ي", "أخد+ت", "إيه", "من", "ال+زعل", "؟", "ضحك+ه", "بسيط+ه", "في", "أي", "وقت", "ممكن", "تد+ي+ك", "أمل", ":)", "EOS" ]
[ "PART+NOUN", "V", "CONJ+NOUN", "V+PREP+PRON", "V+PRON", "PART", "PREP", "DET+NOUN", "PUNC", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PREP", "NOUN", "NOUN", "ADJ", "V+PRON+PRON", "NOUN", "EMOT", "EOS" ]
1
"A"
[ "مبقتش", "مشكله", "انهم", "يدايقوك", "ولا", "حتى", "يزعلوك", "عادى", "اصلا", "،", "المشكله", "انك", "كنت", "فاكرهم", "حاجه", "تانيه", "غير", "كده", "#دنيا", "#اه_والله", "EOS" ]
[ "م+بق+ت+ش", "مشكل+ه", "ان+هم", "يدايق+و+ك", "و+لا", "حتى", "يزعل+و+ك", "عادى", "اصل+ا", "،", "ال+مشكل+ه", "ان+ك", "كن+ت", "فاكر+هم", "حاج+ه", "تاني+ه", "غير", "كده", "#دنيا", "#اه_والله", "EOS" ]
[ "PART+V+PRON+NEG_PART", "NOUN+NSUFF", "PART+PRON", "V+PRON+PRON", "CONJ+PART", "PART", "V+PRON+PRON", "ADJ", "NOUN+CASE", "PUNC", "DET+NOUN+NSUFF", "PART+PRON", "V+PRON", "ADJ+PRON", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "NOUN", "ADV", "HASH", "HASH", "EOS" ]
2
"A"
[ "عارف", "اللي", "بتصحى", "تكلمه", "اول", "واحد", "و", "قبل", "ما", "تنام", "يكون", "هو", "اخر", "واحد", "مكلمه", "؟", "مفيش", "اهم", "منه", "في", "حياتك", "EOS" ]
[ "عارف", "اللي", "ب+تصحى", "تكلم+ه", "اول", "واحد", "و", "قبل", "ما", "تنام", "يكون", "هو", "اخر", "واحد", "مكلم+ه", "؟", "م+في+ش", "اهم", "من+ه", "في", "حيا+ت+ك", "EOS" ]
[ "ADJ", "PART", "PROG_PART+V", "V+PRON", "NUM", "NOUN", "CONJ", "NOUN", "PART", "V", "V", "PRON", "ADJ", "NOUN", "ADJ+PRON", "PUNC", "PART+PREP+NEG_PART", "ADJ", "PREP+PRON", "PREP", "NOUN+NSUFF+PRON", "EOS" ]
1
"A"
[ "وبما", "ان", "سواق", "الميكروباص", "فى", "البلد", "دى", "بيتقاله", "يا", "يامشمهندس", "فــ", "طبيعى", "جدا", "ان", "المهندس", "يتقاله", "يا", "اسطى", "#مصر", "EOS" ]
[ "و+ب+ما", "ان", "سواق", "ال+ميكروباص", "فى", "ال+بلد", "دى", "ب+يتقا+ل+ه", "يا", "يا+مشمهندس", "ف", "طبيعى", "جد+ا", "ان", "ال+مهندس", "يتقا+ل+ه", "يا", "اسطى", "#مصر", "EOS" ]
[ "CONJ+PREP+PART", "PART", "NOUN", "DET+NOUN", "PREP", "DET+NOUN", "PRON", "PROG_PART+V+PREP+PRON", "PART", "PART+NOUN", "CONJ", "ADJ", "NOUN+CASE", "PART", "DET+NOUN", "V+PREP+PRON", "PART", "NOUN", "HASH", "EOS" ]
4
"A"
[ "مش", "هعرف", "اوصل", "للالف", "ولا", "اية", ".", "كل", "ما", "اقول", "هانت", ".", "الاقي", "كم", "حد", "عملي", "انفولو", ".", "حرام", "عليكم", "مش", "كدة", ".", "هتعقدونا", "في", "نفسنا", "يا", "جدعان", ".", "EOS" ]
[ "مش", "ه+عرف", "اوصل", "ل+ال+الف", "و+لا", "اية", ".", "كل", "ما", "اقول", "هان+ت", ".", "الاقي", "كم", "حد", "عم+ل+ي", "انفولو", ".", "حرام", "علي+كم", "مش", "كدة", ".", "ه+تعقد+و+نا", "في", "نفس+نا", "يا", "جدعان", ".", "EOS" ]
[ "PART", "FUT_PART+V", "V", "PREP+DET+NUM", "CONJ+PART", "PART", "PUNC", "NOUN", "PART", "V", "V+PRON", "PUNC", "V", "NOUN", "NOUN", "V+PREP+PRON", "NOUN", "PUNC", "NOUN", "PREP+PRON", "PART", "ADV", "PUNC", "FUT_PART+V+PRON+PRON", "PREP", "NOUN+PRON", "PART", "NOUN", "PUNC", "EOS" ]
4
"A"
[ "إحساس", "لا", "يوصف", "إنك", "تنزل", "تعمل", "شوبينج", "و", "تشتري", "كل", "إللي", "عايزه", "من", "غير", "ما", "تدقق", "ده", "بكام", "و", "دي", "بكام", ".", ".", "EOS" ]
[ "إحساس", "لا", "يوصف", "إن+ك", "تنزل", "تعمل", "شوبينج", "و", "تشتري", "كل", "إللي", "عايز+ه", "من", "غير", "ما", "تدقق", "ده", "ب+كام", "و", "دي", "ب+كام", ".", ".", "EOS" ]
[ "NOUN", "PART", "V", "PART+PRON", "V", "V", "NOUN", "CONJ", "V", "NOUN", "PART", "ADJ+PRON", "PREP", "NOUN", "PART", "V", "PRON", "PREP+PART", "CONJ", "PRON", "PREP+PART", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
3
"A"
[ "@Nodygamal93", "احساس", "حلو", "لما", "تلاقي", "حد", "شبهك", "في", "حاجات", "كتيرة", ",", "ويهتم", "بنفس", "الحاجات", "اللي", "بتحبها", ".", "فاكره", "تؤام", "تؤام", ":-D", "EOS" ]
[ "@Nodygamal93", "احساس", "حلو", "لما", "تلاقي", "حد", "شبه+ك", "في", "حاج+ات", "كتير+ة", ",", "و+يهتم", "ب+نفس", "ال+حاج+ات", "اللي", "ب+تحب+ها", ".", "فاكر+ه", "تؤام", "تؤام", ":-D", "EOS" ]
[ "MENTION", "NOUN", "ADJ", "PART", "V", "NOUN", "NOUN+PRON", "PREP", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PUNC", "CONJ+V", "PREP+NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "PART", "PROG_PART+V+PRON", "PUNC", "ADJ+PRON", "NOUN", "NOUN", "EMOT", "EOS" ]
2
"A"
[ "انا", "عايز", "يبقى", "عندى", "ابن", "عشان", "اعلمه", "السباحة", "بس", ",", ",", ",", "دى", "أمتع", "حاجة", "ممكن", "الأب", "يعملها", "الحقيقة", ",", ",", ",", "غير", "كده", "الموضوع", "مش", "جايب", "همه", "EOS" ]
[ "انا", "عايز", "يبقى", "عند+ى", "ابن", "عشان", "اعلم+ه", "ال+سباح+ة", "بس", ",", ",", ",", "دى", "أمتع", "حاج+ة", "ممكن", "ال+أب", "يعمل+ها", "ال+حقيق+ة", ",", ",", ",", "غير", "كده", "ال+موضوع", "مش", "جايب", "هم+ه", "EOS" ]
[ "PRON", "ADJ", "V", "NOUN+PRON", "NOUN", "PART", "V+PRON", "DET+NOUN+NSUFF", "ADV", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "PRON", "ADJ", "NOUN+NSUFF", "ADJ", "DET+NOUN", "V+PRON", "DET+NOUN+NSUFF", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "NOUN", "ADV", "DET+NOUN", "PART", "ADJ", "NOUN+PRON", "EOS" ]
4
"A"
[ "خسارة", "فيك", "كلمة", "راجل", "لو", "بتسيب", "صحابك", "يتكلموا", "على", "بنت", "أنت", "تعرفها", "من", "غير", "ماترد", "عليهم", ".", "EOS" ]
[ "خسار+ة", "في+ك", "كلم+ة", "راجل", "لو", "ب+تسيب", "صحاب+ك", "يتكلم+وا", "على", "بنت", "أنت", "تعرف+ها", "من", "غير", "ما+ترد", "علي+هم", ".", "EOS" ]
[ "NOUN+NSUFF", "PREP+PRON", "NOUN+NSUFF", "NOUN", "PART", "PROG_PART+V", "NOUN+PRON", "V+PRON", "PREP", "NOUN", "PRON", "V+PRON", "PREP", "NOUN", "PART+V", "PREP+PRON", "PUNC", "EOS" ]
4
"A"
[ "Serious", "Question", ":", "ليه", "الواحد", "لما", "يبقي", "مبسوط", "طول", "النهار", "لازم", "تحصل", "في", "الأخر", "حاجة", "تنكد", "عليه", "؟", "!", "EOS" ]
[ "Serious", "Question", ":", "ليه", "ال+واحد", "لما", "يبقي", "مبسوط", "طول", "ال+نهار", "لازم", "تحصل", "في", "ال+أخر", "حاج+ة", "تنكد", "علي+ه", "؟", "!", "EOS" ]
[ "FOREIGN", "FOREIGN", "PUNC", "PART", "DET+NOUN", "PART", "V", "ADJ", "NOUN", "DET+NOUN", "ADJ", "V", "PREP", "DET+ADJ", "NOUN+NSUFF", "V", "PREP+PRON", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
5
"A"
[ "كل", "واحد", "ييجي", "يقولك", "مش", "هقدر", "أغير", "إرث", "سنين", "من", "الفساد", ".", "طيب", "حضرتك", "بتتعب", "نفسك", "وجاي", "تحكم", "ليه", "؟", "EOS" ]
[ "كل", "واحد", "ييجي", "يقو+ل+ك", "مش", "ه+قدر", "أغير", "إرث", "سن+ين", "من", "ال+فساد", ".", "طيب", "حضر+ت+ك", "ب+تتعب", "نفس+ك", "و+جاي", "تحكم", "ليه", "؟", "EOS" ]
[ "NOUN", "NOUN", "V", "V+PREP+PRON", "PART", "FUT_PART+V", "V", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "PREP", "DET+NOUN", "PUNC", "ADJ", "NOUN+NSUFF+PRON", "PROG_PART+V", "NOUN+PRON", "CONJ+ADJ", "V", "PART", "PUNC", "EOS" ]
3
"A"
[ "قبل", "ما", "تنام", "اظبت", "منبه", "الموبايل", "على", "ميعاد", "صلاة", "الفجر", "عشان", "لو", "مصحتش", "تانى", "النية", "تشفعلك", "EOS" ]
[ "قبل", "ما", "تنام", "اظبت", "منبه", "ال+موبايل", "على", "ميعاد", "صلا+ة", "ال+فجر", "عشان", "لو", "م+صح+ت+ش", "تانى", "ال+ني+ة", "تشفع+ل+ك", "EOS" ]
[ "NOUN", "PART", "V", "V", "NOUN", "DET+NOUN", "PREP", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN", "PART", "PART", "PART+V+PRON+NEG_PART", "ADJ", "DET+NOUN+NSUFF", "V+PREP+PRON", "EOS" ]
4
"A"
[ "حتي", "لو", "فشلت", "ف", "حاجة", "هتتعلم", "منها", "برضه", ".", "الا", "لو", "انت", "غبي", "EOS" ]
[ "حتي", "لو", "فشل+ت", "ف", "حاج+ة", "ه+تتعلم", "من+ها", "برضه", ".", "الا", "لو", "انت", "غبي", "EOS" ]
[ "PART", "PART", "V+PRON", "PREP", "NOUN+NSUFF", "FUT_PART+V", "PREP+PRON", "ADV", "PUNC", "PART", "PART", "PRON", "ADJ", "EOS" ]
2
"A"
[ "هو", "لازم", "الواحد", "لما", "يجى", "يواظب", "على", "الرياضه", "يدمنها", "ولا", "انتوا", "واخدنها", "موضه", "ولا", "ايه", "؟", "#bassem", "#hit", "EOS" ]
[ "هو", "لازم", "ال+واحد", "لما", "يجى", "يواظب", "على", "ال+رياض+ه", "يدمن+ها", "و+لا", "انتوا", "واخد+ن+ها", "موض+ه", "و+لا", "ايه", "؟", "#bassem", "#hit", "EOS" ]
[ "PRON", "ADJ", "DET+NOUN", "PART", "V", "V", "PREP", "DET+NOUN+NSUFF", "V+PRON", "CONJ+PART", "PRON", "ADJ+NSUFF+PRON", "NOUN+NSUFF", "CONJ+PART", "PART", "PUNC", "HASH", "HASH", "EOS" ]
2
"A"
[ "اللي", "يشوفني", "في", "عز", "فرحي", "ميعرفنيش", "وقت", "زعلي", ".", "EOS" ]
[ "اللي", "يشوف+ني", "في", "عز", "فرح+ي", "م+يعرف+ني+ش", "وقت", "زعل+ي", ".", "EOS" ]
[ "PART", "V+PRON", "PREP", "NOUN", "NOUN+PRON", "PART+V+PRON+NEG_PART", "NOUN", "NOUN+PRON", "PUNC", "EOS" ]
3
"A"
[ "دآيمآ", "#آلشخص", "إللي", "بيآخد", "بآله", "من", "آلتفآصيل", "آلصغيره", "بيبقي", "أكتر", "شخص", "منكد", "دآيمآ", "علي", "نفسه", "!", "#حقيقه", "EOS" ]
[ "دآيم+آ", "#آلشخص", "إللي", "ب+يآخد", "بآل+ه", "من", "آل+تفآصيل", "آل+صغير+ه", "ب+يبقي", "أكتر", "شخص", "منكد", "دآيم+آ", "علي", "نفس+ه", "!", "#حقيقه", "EOS" ]
[ "ADJ+CASE", "HASH", "PART", "PROG_PART+V", "NOUN+PRON", "PREP", "DET+NOUN", "DET+ADJ+NSUFF", "PROG_PART+V", "ADJ", "NOUN", "ADJ", "ADJ+CASE", "PREP", "NOUN+PRON", "PUNC", "HASH", "EOS" ]
4
"A"
[ "(", "2", ")", "تيجى", "نتكلم", "و", "نقول", "كام", "نصيحة", "على", "كام", "كلمة", "حلوة", "على", "حبة", "أى", "كلام", "عشان", "كام", "ريتويت", "EOS" ]
[ "(", "2", ")", "تيج+ى", "نتكلم", "و", "نقول", "كام", "نصيح+ة", "على", "كام", "كلم+ة", "حلو+ة", "على", "حب+ة", "أى", "كلام", "عشان", "كام", "ريتويت", "EOS" ]
[ "PUNC", "NUM", "PUNC", "V+PRON", "V", "CONJ", "V", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "PREP", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PREP", "NOUN+NSUFF", "NOUN", "NOUN", "PART", "NOUN", "NOUN", "EOS" ]
5
"A"
[ "فاكر", "أيام", "لماا", "كنت", "تقف", "ع", "الشارع", "تلاقى", "واحده", "محجبه", "فواحد", "صاحبك", "يعاكسها", "تقوله", "بس", "ياض", "دى", "محجبه", "؟", "EOS" ]
[ "فاكر", "أيام", "لماا", "كن+ت", "تقف", "ع", "ال+شارع", "تلاقى", "واحد+ه", "محجب+ه", "ف+واحد", "صاحب+ك", "يعاكس+ها", "تقو+ل+ه", "بس", "يا+ض", "دى", "محجب+ه", "؟", "EOS" ]
[ "ADJ", "NOUN", "PART", "V+PRON", "V", "PREP", "DET+NOUN", "V", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "CONJ+NOUN", "NOUN+PRON", "V+PRON", "V+PREP+PRON", "PART", "PART+NOUN", "PRON", "ADJ+NSUFF", "PUNC", "EOS" ]
2
"A"
[ "لو", "رفعنا", "قضية", "على", "الكيان", "الصهيوني", "بنقول", "انهم", "إرهابيين", "و", "بنطالب", "بقطع", "أي", "علاقة", "بيهم", "هتتقبل", "القضية", "برضو", "زي", "حماس", "؟", "ولا", "هيقول", "عيب", "مش", "اختصاصنا", "؟", "!", "EOS" ]
[ "لو", "رفع+نا", "قضي+ة", "على", "ال+كيان", "ال+صهيوني", "ب+نقول", "ان+هم", "إرهابي+ين", "و", "ب+نطالب", "ب+قطع", "أي", "علاق+ة", "بي+هم", "ه+تتقبل", "ال+قضي+ة", "برضو", "زي", "حماس", "؟", "و+لا", "ه+يقول", "عيب", "مش", "اختصاص+نا", "؟", "!", "EOS" ]
[ "PART", "V+PRON", "NOUN+NSUFF", "PREP", "DET+NOUN", "DET+ADJ", "PROG_PART+V", "PART+PRON", "ADJ+NSUFF", "CONJ", "PROG_PART+V", "PREP+NOUN", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "PREP+PRON", "FUT_PART+V", "DET+NOUN+NSUFF", "ADV", "NOUN", "NOUN", "PUNC", "CONJ+PART", "FUT_PART+V", "NOUN", "PART", "NOUN+PRON", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
1
"A"
[ "دايما", "الواحد", "#بيقصر", "في", "حق", "ناس", "#تستاهل", "ويسأل", "علي", "#ناس", "#متستهلش", ":-(", "EOS" ]
[ "دايم+ا", "ال+واحد", "#بيقصر", "في", "حق", "ناس", "#تستاهل", "و+يسأل", "علي", "#ناس", "#متستهلش", ":-(", "EOS" ]
[ "ADJ+CASE", "DET+NOUN", "HASH", "PREP", "NOUN", "NOUN", "HASH", "CONJ+V", "PREP", "HASH", "NOUN", "EMOT", "EOS" ]
4
"A"
[ "مهو", "انت", "ماتحطليش", "إمتحان", "صعب", "و", "تيجى", "فى", "الآخر", "تقولى", "\"", "Good", "Luck", "\"", "عشان", "ماتجيبش", "الشتيمه", "ليك", "و", "للست", "الوالده", "EOS" ]
[ "م+هو", "انت", "ما+تحط+ل+ي+ش", "إمتحان", "صعب", "و", "تيجى", "فى", "ال+آخر", "تقو+ل+ى", "\"", "Good", "Luck", "\"", "عشان", "ما+تجيب+ش", "ال+شتيم+ه", "لي+ك", "و", "ل+ال+ست", "ال+والد+ه", "EOS" ]
[ "PART+PRON", "PRON", "PART+V+PREP+PRON+NEG_PART", "NOUN", "ADJ", "CONJ", "V", "PREP", "DET+ADJ", "V+PREP+PRON", "PUNC", "FOREIGN", "FOREIGN", "PUNC", "PART", "PART+V+NEG_PART", "DET+NOUN+NSUFF", "PREP+PRON", "CONJ", "PREP+DET+NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "EOS" ]
5
"A"
[ "واللى", "كان", "فى", "شغله", "ولسه", "راجع", "واللى", "كان", "فى", "مدرسته", "واللى", "واقف", "فى", "البلكونة", "بيشرب", "سيجارة", ".", ".", "نحب", "نقوله", "ان", "اوزيل", "جاب", "جول", ".", ".", ".", "http://t.co/SP1RsPjMxY", "EOS" ]
[ "و+اللى", "كان", "فى", "شغل+ه", "و+لس+ه", "راجع", "و+اللى", "كان", "فى", "مدرس+ت+ه", "و+اللى", "واقف", "فى", "ال+بلكون+ة", "ب+يشرب", "سيجار+ة", ".", ".", "نحب", "نقو+ل+ه", "ان", "اوزيل", "جاب", "جول", ".", ".", ".", "http://t.co/SP1RsPjMxY", "EOS" ]
[ "CONJ+PART", "V", "PREP", "NOUN+PRON", "CONJ+ADV+NSUFF", "ADJ", "CONJ+PART", "V", "PREP", "NOUN+NSUFF+PRON", "CONJ+PART", "ADJ", "PREP", "DET+NOUN+NSUFF", "PROG_PART+V", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "PUNC", "V", "V+PREP+PRON", "PART", "NOUN", "V", "NOUN", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "URL", "EOS" ]
2
"A"
[ "نص", "الوﻻد", "اللى", "ف", "تويتر", "فهمين", "البنت", "عايزه", "ايه", ".", ".", "و", "بتحب", "ايه", "!", "!", "انا", "بقى", "اشك", "ان", "ف", "حد", "بيعمل", "ب", "اللى", "بيقولوا", "ده", ".", ".", ".", "#كﻻم", "من", "غير", "فعل", "EOS" ]
[ "نص", "ال+ولاد", "اللى", "ف", "تويتر", "فهم+ين", "ال+بنت", "عايز+ه", "ايه", ".", ".", "و", "ب+تحب", "ايه", "!", "!", "انا", "بقى", "اشك", "ان", "ف", "حد", "ب+يعمل", "ب", "اللى", "ب+يقول+وا", "ده", ".", ".", ".", "#كﻻم", "من", "غير", "فعل", "EOS" ]
[ "NOUN", "DET+NOUN", "PART", "PREP", "NOUN", "ADJ+NSUFF", "DET+NOUN", "ADJ+NSUFF", "PART", "PUNC", "PUNC", "CONJ", "PROG_PART+V", "PART", "PUNC", "PUNC", "PRON", "ADV", "V", "PART", "PREP", "NOUN", "PROG_PART+V", "PREP", "PART", "PROG_PART+V+PRON", "PRON", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "HASH", "PREP", "NOUN", "NOUN", "EOS" ]
5
"A"
[ "مش", "كل", "حاجه", "تعملها", "تقول", "انك", "راجل", "و", "براحتك", ".", ".", "#لما", "تموت", "مش", "هتقول", "اصل", "كنت", "راجل", "وكان", "براحتى", "#مفيش", "تفرقه", "هناك", "يا", "صاحبي", "!", "EOS" ]
[ "مش", "كل", "حاج+ه", "تعمل+ها", "تقول", "ان+ك", "راجل", "و", "ب+راح+ت+ك", ".", ".", "#لما", "تموت", "مش", "ه+تقول", "اصل", "كن+ت", "راجل", "و+كان", "ب+راح+ت+ى", "#مفيش", "تفرق+ه", "هناك", "يا", "صاحب+ي", "!", "EOS" ]
[ "PART", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "V+PRON", "V", "PART+PRON", "NOUN", "CONJ", "PREP+NOUN+NSUFF+PRON", "PUNC", "PUNC", "HASH", "V", "PART", "FUT_PART+V", "NOUN", "V+PRON", "NOUN", "CONJ+V", "PREP+NOUN+NSUFF+PRON", "HASH", "NOUN+NSUFF", "ADV", "PART", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "EOS" ]
4
"A"
[ "انك", "تبقى", "واطى", "دى", "حاجه", "سهله", "اوى", ".", ".", "بس", "انك", "تبقى", "راجل", "دى", "عايزه", "مجهود", "شويه", ":)", "EOS" ]
[ "ان+ك", "تبقى", "واطى", "دى", "حاج+ه", "سهل+ه", "اوى", ".", ".", "بس", "ان+ك", "تبقى", "راجل", "دى", "عايز+ه", "مجهود", "شوي+ه", ":)", "EOS" ]
[ "PART+PRON", "V", "ADJ", "PRON", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "ADJ", "PUNC", "PUNC", "PART", "PART+PRON", "V", "NOUN", "PRON", "ADJ+NSUFF", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "EMOT", "EOS" ]
2
"A"
[ "ليه", "الناس", "بتقول", "لأى", "حد", "فى", "الشارع", "يابشمهندس", "،", "ما", "عدا", "المهندس", "فعلاً", "بيقولوا", "يادكتور", "!", "EOS" ]
[ "ليه", "ال+ناس", "ب+تقول", "ل+أى", "حد", "فى", "ال+شارع", "يا+بشمهندس", "،", "ما", "عدا", "ال+مهندس", "فعل+ا", "ب+يقول+وا", "يا+دكتور", "!", "EOS" ]
[ "PART", "DET+NOUN", "PROG_PART+V", "PREP+NOUN", "NOUN", "PREP", "DET+NOUN", "PART+NOUN", "PUNC", "PART", "V", "DET+NOUN", "NOUN+CASE", "PROG_PART+V+PRON", "PART+NOUN", "PUNC", "EOS" ]
3
"A"
[ "جة", "الزمن", "اللي", "الناس", "تعمل", "جمايل", "لبعض", "،", "،", "عشان", "تفكر", "بعض", "بية", ".", "EOS" ]
[ "جة", "ال+زمن", "اللي", "ال+ناس", "تعمل", "جمايل", "ل+بعض", "،", "،", "عشان", "تفكر", "بعض", "بي+ة", ".", "EOS" ]
[ "V", "DET+NOUN", "PART", "DET+NOUN", "V", "NOUN", "PREP+NOUN", "PUNC", "PUNC", "PART", "V", "NOUN", "PREP+PRON", "PUNC", "EOS" ]
1
"A"
[ "انا", "قربت", "اتجنن", "!", "انا", "بحلم", "حاجات", "بتتحقق", ":(", "وبفكر", "في", "حاجات", "ف", "خيالي", "برده", "بتتحقق", "ف", "نفس", "اليوم", "!", "انا", "خايفه", "-_-", "EOS" ]
[ "انا", "قرب+ت", "اتجنن", "!", "انا", "ب+حلم", "حاج+ات", "ب+تتحقق", ":(", "و+ب+فكر", "في", "حاج+ات", "ف", "خيال+ي", "برده", "ب+تتحقق", "ف", "نفس", "ال+يوم", "!", "انا", "خايف+ه", "-_-", "EOS" ]
[ "PRON", "V+PRON", "V", "PUNC", "PRON", "PROG_PART+V", "NOUN+NSUFF", "PROG_PART+V", "EMOT", "CONJ+PROG_PART+V", "PREP", "NOUN+NSUFF", "PREP", "NOUN+PRON", "ADV", "PROG_PART+V", "PREP", "NOUN", "DET+NOUN", "PUNC", "PRON", "ADJ+NSUFF", "EMOT", "EOS" ]
2
"A"
[ "أنا", "مش", "سامع", "نص", "كلام", "اللي", "بيكلموني", "،", "بسبب", "دور", "البرد", "اللي", "عندي", "،", "بهز", "دماغي", "زي", "العبيط", "كأني", "سامع", "EOS" ]
[ "أنا", "مش", "سامع", "نص", "كلام", "اللي", "ب+يكلم+و+ني", "،", "ب+سبب", "دور", "ال+برد", "اللي", "عند+ي", "،", "ب+هز", "دماغ+ي", "زي", "ال+عبيط", "كأن+ي", "سامع", "EOS" ]
[ "PRON", "PART", "ADJ", "NOUN", "NOUN", "PART", "PROG_PART+V+PRON+PRON", "PUNC", "PREP+NOUN", "NOUN", "DET+NOUN", "PART", "NOUN+PRON", "PUNC", "PROG_PART+V", "NOUN+PRON", "NOUN", "DET+ADJ", "PART+PRON", "ADJ", "EOS" ]
2
"A"
[ "الناس", "مش", "قدرة", "تفهم", "أن", "مفيش", "حاجة", "اسمها", "حب", "ولا", "في", "حد", "بيحب", "بجد", "والي", "بتحبو", "بجد", "بيسيبك", "والي", "بيحبك", "بجد", "بتسيبو", "فا", "ريح", "بالك", "أحسن", ".", "EOS" ]
[ "ال+ناس", "مش", "قدر+ة", "تفهم", "أن", "م+في+ش", "حاج+ة", "اسم+ها", "حب", "و+لا", "في", "حد", "ب+يحب", "ب+جد", "و+الي", "ب+تحب+و", "ب+جد", "ب+يسيب+ك", "و+الي", "ب+يحب+ك", "ب+جد", "ب+تسيب+و", "فا", "ريح", "بال+ك", "أحسن", ".", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "PART", "ADJ+NSUFF", "V", "PART", "PART+PREP+NEG_PART", "NOUN+NSUFF", "NOUN+PRON", "NOUN", "CONJ+PART", "PREP", "NOUN", "PROG_PART+V", "PREP+NOUN", "CONJ+PART", "PROG_PART+V+PRON", "PREP+NOUN", "PROG_PART+V+PRON", "CONJ+PART", "PROG_PART+V+PRON", "PREP+NOUN", "PROG_PART+V+PRON", "CONJ", "V", "NOUN+PRON", "ADJ", "PUNC", "EOS" ]
2
"A"
[ "فيه", "ناس", "كده", "بيبقى", "طول", "عُمرهم", "معروفين", "بإسمهم", "وإسم", "أبوهم", "وفجأة", "كده", "سُبحان", "الله", "بيطلعلهم", "إسم", "عيلة", "رِوش", "ويفضلوا", "يقرفوا", "اللي", "خلّفونا", "بيه", "EOS" ]
[ "في+ه", "ناس", "كده", "ب+يبقى", "طول", "عمر+هم", "معروف+ين", "ب+إسم+هم", "و+إسم", "أب+و+هم", "و+فجأ+ة", "كده", "سبحان", "الله", "ب+يطلع+ل+هم", "إسم", "عيل+ة", "روش", "و+يفضل+وا", "يقرف+وا", "اللي", "خلف+و+نا", "بي+ه", "EOS" ]
[ "PREP+PRON", "NOUN", "ADV", "PROG_PART+V", "NOUN", "NOUN+PRON", "ADJ+NSUFF", "PREP+NOUN+PRON", "CONJ+NOUN", "NOUN+CASE+PRON", "CONJ+NOUN+NSUFF", "ADV", "NOUN", "NOUN", "PROG_PART+V+PREP+PRON", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "ADJ", "CONJ+V+PRON", "V+PRON", "PART", "V+PRON+PRON", "PREP+PRON", "EOS" ]
4
"A"
[ "هو", "لما", "ولد", "يبيع", "صاحبه", "عشان", "بنت", "بيقولو", "مش", "راجل", "طيب", "و", "البنت", "اللي", "بتبيع", "صاحبتها", "عشان", "ولد", "يتقال", "عليها", "ايه", "؟", "!", "EOS" ]
[ "هو", "لما", "ولد", "يبيع", "صاحب+ه", "عشان", "بنت", "ب+يقول+و", "مش", "راجل", "طيب", "و", "ال+بنت", "اللي", "ب+تبيع", "صاحب+ت+ها", "عشان", "ولد", "يتقال", "علي+ها", "ايه", "؟", "!", "EOS" ]
[ "PRON", "PART", "NOUN", "V", "NOUN+PRON", "PART", "NOUN", "PROG_PART+V+PRON", "PART", "NOUN", "ADJ", "CONJ", "DET+NOUN", "PART", "PROG_PART+V", "NOUN+NSUFF+PRON", "PART", "NOUN", "V", "PREP+PRON", "PART", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
4
"A"
[ "عمرك", "لسه", "مخبى", "حاجات", "اكتر", "من", "كده", "مستنياك", "وربك", "اكيد", "شايلك", "خير", "هيجى", "فى", "وقته", "والدنيا", "اكيد", "فيها", "لحظات", "حلوه", "هتعيشها", "،", "بس", "كله", "فى", "وقته", ".", ".", "اصبر", "EOS" ]
[ "عمر+ك", "لس+ه", "مخبى", "حاج+ات", "اكتر", "من", "كده", "مستني+ا+ك", "و+رب+ك", "اكيد", "شاي+ل+ك", "خير", "ه+يجى", "فى", "وقت+ه", "و+ال+دنيا", "اكيد", "في+ها", "لحظ+ات", "حلو+ه", "ه+تعيش+ها", "،", "بس", "كل+ه", "فى", "وقت+ه", ".", ".", "اصبر", "EOS" ]
[ "NOUN+PRON", "ADV+NSUFF", "ADJ", "NOUN+NSUFF", "ADJ", "PREP", "ADV", "ADJ+NSUFF+PRON", "CONJ+NOUN+PRON", "ADJ", "ADJ+PREP+PRON", "NOUN", "FUT_PART+V", "PREP", "NOUN+PRON", "CONJ+DET+NOUN", "ADJ", "PREP+PRON", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "FUT_PART+V+PRON", "PUNC", "PART", "NOUN+PRON", "PREP", "NOUN+PRON", "PUNC", "PUNC", "V", "EOS" ]
2
"A"
[ "أصل", "فى", "ناس", "مابتحبش", "التجديد", ".", ".", "الى", "بيتكيف", "من", "الكرباج", "من", "زمان", ".", ".", "صعب", "اوى", "يجيى", "على", "كبر", ".", ".", "يغيروا", "!", "!", "#حقيقة", "#باسم_يوسف", "#رجعوا_جماهير", "EOS" ]
[ "أصل", "فى", "ناس", "ما+ب+تحب+ش", "ال+تجديد", ".", ".", "الى", "ب+يتكيف", "من", "ال+كرباج", "من", "زمان", ".", ".", "صعب", "اوى", "يجيى", "على", "كبر", ".", ".", "يغير+وا", "!", "!", "#حقيقة", "#باسم_يوسف", "#رجعوا_جماهير", "EOS" ]
[ "NOUN", "PREP", "NOUN", "PART+PROG_PART+V+NEG_PART", "DET+NOUN", "PUNC", "PUNC", "PART", "PROG_PART+V", "PREP", "DET+NOUN", "PREP", "NOUN", "PUNC", "PUNC", "ADJ", "ADJ", "V", "PREP", "NOUN", "PUNC", "PUNC", "V+PRON", "PUNC", "PUNC", "HASH", "HASH", "HASH", "EOS" ]
2
"A"
[ "مش", "اى", "حد", "بيعاملك", "حلو", "يبقى", "بيحبك", "\"", "المصلحة", "بتعمل", "كل", "حاجة", "\"", "EOS" ]
[ "مش", "اى", "حد", "ب+يعامل+ك", "حلو", "يبقى", "ب+يحب+ك", "\"", "ال+مصلح+ة", "ب+تعمل", "كل", "حاج+ة", "\"", "EOS" ]
[ "PART", "NOUN", "NOUN", "PROG_PART+V+PRON", "ADJ", "V", "PROG_PART+V+PRON", "PUNC", "DET+NOUN+NSUFF", "PROG_PART+V", "NOUN", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "EOS" ]
4
"A"
[ "و", "لما", "تيجي", "تناقش", "حد", "من", "الجيل", "بتاع", "العواجيز", "هيقولك", "مش", "اللي", "بيتقبض", "عليهم", "دوول", "بيفرج", "عنهم", "لو", "مظلوم", "هيطلع", "يابني", "متخفش", "(", "1", ")", "EOS" ]
[ "و", "لما", "تيجي", "تناقش", "حد", "من", "ال+جيل", "بتاع", "ال+عواجيز", "ه+يقو+ل+ك", "مش", "اللي", "ب+يتقبض", "علي+هم", "دوول", "ب+يفرج", "عن+هم", "لو", "مظلوم", "ه+يطلع", "يا+بن+ي", "م+تخف+ش", "(", "1", ")", "EOS" ]
[ "CONJ", "PART", "V", "V", "NOUN", "PREP", "DET+NOUN", "NOUN", "DET+NOUN", "FUT_PART+V+PREP+PRON", "PART", "PART", "PROG_PART+V", "PREP+PRON", "PRON", "PROG_PART+V", "PREP+PRON", "PART", "ADJ", "FUT_PART+V", "PART+NOUN+PRON", "PART+V+NEG_PART", "PUNC", "NUM", "PUNC", "EOS" ]
1
"A"
[ "و", "لما", "هو", "مظلوم", "بيتقبض", "عليه", "من", "الاول", "لييه", "يعني", "ايه", "شاب", "ابن", "ناس", "و", "مالوش", "دعوه", "بحاجه", "يتقبض", "عليه", "و", "يدخل", "المعتقل", "يعني", "ايه", "معدش", "حد", "بقي", "بينطق", "(", "2", ")", "EOS" ]
[ "و", "لما", "هو", "مظلوم", "ب+يتقبض", "علي+ه", "من", "ال+اول", "لييه", "يعني", "ايه", "شاب", "ابن", "ناس", "و", "ما+ل+و+ش", "دعو+ه", "ب+حاج+ه", "يتقبض", "علي+ه", "و", "يدخل", "ال+معتقل", "يعني", "ايه", "م+عد+ش", "حد", "بقي", "ب+ينطق", "(", "2", ")", "EOS" ]
[ "CONJ", "PART", "PRON", "ADJ", "PROG_PART+V", "PREP+PRON", "PREP", "DET+NUM", "PART", "V", "PART", "NOUN", "NOUN", "NOUN", "CONJ", "PART+PREP+PRON+NEG_PART", "NOUN+NSUFF", "PREP+NOUN+NSUFF", "V", "PREP+PRON", "CONJ", "V", "DET+NOUN", "V", "PART", "PART+V+NEG_PART", "NOUN", "V", "PROG_PART+V", "PUNC", "NUM", "PUNC", "EOS" ]
2
"A"
[ "لما", "روحنا", "الموتمر", "عشان", "صحابنا", ".", ".", "حضرات", "النشطاء", "والمحاميين", "مارضيوش", "يتكلمو", "عن", "معتقلي", "المعادي", "عشان", "هما", "مجهولين", "ومش", "مشهورين", "ومالهومش", "ضهر", "#يتبع", "EOS" ]
[ "لما", "روح+نا", "ال+موتمر", "عشان", "صحاب+نا", ".", ".", "حضر+ات", "ال+نشطاء", "و+ال+محامي+ين", "ما+رضي+و+ش", "يتكلم+و", "عن", "معتقل+ي", "ال+معادي", "عشان", "هما", "مجهول+ين", "و+مش", "مشهور+ين", "و+ما+ل+هوم+ش", "ضهر", "#يتبع", "EOS" ]
[ "PART", "V+PRON", "DET+NOUN", "PART", "NOUN+PRON", "PUNC", "PUNC", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN", "CONJ+DET+NOUN+NSUFF", "PART+V+PRON+NEG_PART", "V+PRON", "PREP", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN", "PART", "PRON", "ADJ+NSUFF", "CONJ+PART", "ADJ+NSUFF", "CONJ+PART+PREP+PRON+NEG_PART", "NOUN", "HASH", "EOS" ]
1
"A"
[ "الكلام", "لو", "كان", "يعبر", "عن", "الحنان", "كنت", "قولت", "انى", "مش", "طايقة", "وش", "امك", "من", "زمان", "EOS" ]
[ "ال+كلام", "لو", "كان", "يعبر", "عن", "ال+حنان", "كن+ت", "قول+ت", "ان+ى", "مش", "طايق+ة", "وش", "ام+ك", "من", "زمان", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "PART", "V", "V", "PREP", "DET+NOUN", "V+PRON", "V+PRON", "PART+PRON", "PART", "ADJ+NSUFF", "NOUN", "NOUN+PRON", "PREP", "NOUN", "EOS" ]
2
"A"
[ "الوقت", "هيعودك", "على", "حاجات", "كتير", "متخيلتش", "ابدا", "انك", "تتعود", "عليها", ".", ".", ".", ".", "بس", "مش", "هيقدر", "ينسيهالك", "EOS" ]
[ "ال+وقت", "ه+يعود+ك", "على", "حاج+ات", "كتير", "م+تخيل+ت+ش", "ابد+ا", "ان+ك", "تتعود", "علي+ها", ".", ".", ".", ".", "بس", "مش", "ه+يقدر", "ينسي+ها+ل+ك", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "FUT_PART+V+PRON", "PREP", "NOUN+NSUFF", "ADJ", "PART+V+PRON+NEG_PART", "NOUN+CASE", "PART+PRON", "V", "PREP+PRON", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "PART", "PART", "FUT_PART+V", "V+PRON+PREP+PRON", "EOS" ]
4
"B"
[ "كل", "أنسان", "جواه", "حكاية", "أو", "سبب", "بيتحكموا", "في", "أسلوب", "حياته", "وطريقته", "،", "فا", "ماتحكمش", "علي", "حد", "من", "الظاهر", ".", ".", "حلل", "وأفهم", "الأسباب", "ساعتها", "ممكن", "تلاقي", "له", "مليون", "عذر", ".", "EOS" ]
[ "كل", "أنسان", "جو+ا+ه", "حكاي+ة", "أو", "سبب", "ب+يتحكم+وا", "في", "أسلوب", "حيا+ت+ه", "و+طريق+ت+ه", "،", "فا", "ما+تحكم+ش", "علي", "حد", "من", "ال+ظاهر", ".", ".", "حلل", "و+أفهم", "ال+أسباب", "ساع+ت+ها", "ممكن", "تلاقي", "ل+ه", "مليون", "عذر", ".", "EOS" ]
[ "NOUN", "NOUN", "NOUN+NSUFF+PRON", "NOUN+NSUFF", "CONJ", "NOUN", "PROG_PART+V+PRON", "PREP", "NOUN", "NOUN+NSUFF+PRON", "CONJ+NOUN+NSUFF+PRON", "PUNC", "CONJ", "PART+V+NEG_PART", "PREP", "NOUN", "PREP", "DET+ADJ", "PUNC", "PUNC", "V", "CONJ+V", "DET+NOUN", "NOUN+NSUFF+PRON", "ADJ", "V", "PREP+PRON", "NUM", "NOUN", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "ساعات", "كتير", "مبتبقاش", "عارف", "أنت", "بتحس", "إيه", "ناحيتهم", "ولا", "هما", "بالنسبالك", "إيه", "؟", "؟", "؟", "بس", "بتحب", "تتكلم", "معاهم", "كل", "يوم", "EOS" ]
[ "ساع+ات", "كتير", "م+ب+تبقا+ش", "عارف", "أنت", "ب+تحس", "إيه", "ناحي+ت+هم", "و+لا", "هما", "ب+ال+نسب+ا+ل+ك", "إيه", "؟", "؟", "؟", "بس", "ب+تحب", "تتكلم", "معا+هم", "كل", "يوم", "EOS" ]
[ "NOUN+NSUFF", "ADJ", "PART+PROG_PART+V+NEG_PART", "ADJ", "PRON", "PROG_PART+V", "PART", "NOUN+NSUFF+PRON", "CONJ+PART", "PRON", "PREP+DET+NOUN+NSUFF+PREP+PRON", "PART", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "PART", "PROG_PART+V", "V", "NOUN+PRON", "NOUN", "NOUN", "EOS" ]
3
"B"
[ "هو", "عشان", "مش", "بسال", "يبقى", "مش", "مهتمة", "مش", "ممكن", "يعنى", "اكون", "مش", "عارفة", "اتاقلم", "عل", "جو", "ده", "او", "مش", "عايزة", "نتعامل", "كدة", "EOS" ]
[ "هو", "عشان", "مش", "ب+سال", "يبقى", "مش", "مهتم+ة", "مش", "ممكن", "يعنى", "اكون", "مش", "عارف+ة", "اتاقلم", "ع+ل", "جو", "ده", "او", "مش", "عايز+ة", "نتعامل", "كدة", "EOS" ]
[ "PRON", "PART", "PART", "PROG_PART+V", "V", "PART", "ADJ+NSUFF", "PART", "ADJ", "ADV", "V", "PART", "ADJ+NSUFF", "V", "PREP+DET", "NOUN", "PRON", "CONJ", "PART", "ADJ+NSUFF", "V", "ADV", "EOS" ]
5
"B"
[ "وانا", "قاعد", "بصلي", "في", "الحرم", "واحد", "مصري", "بيصلي", "جنبي", "بعد", "ما", "خلصنا", "بيقولي", "حرما", "قولتله", "أكتر", "من", "كده", "!", ":D", "EOS" ]
[ "و+انا", "قاعد", "ب+صلي", "في", "ال+حرم", "واحد", "مصري", "ب+يصلي", "جنب+ي", "بعد", "ما", "خلص+نا", "ب+يقو+ل+ي", "حرم+ا", "قول+ت+ل+ه", "أكتر", "من", "كده", "!", ":D", "EOS" ]
[ "CONJ+PRON", "ADJ", "PROG_PART+V", "PREP", "DET+NOUN", "NOUN", "ADJ", "PROG_PART+V", "NOUN+PRON", "NOUN", "PART", "V+PRON", "PROG_PART+V+PREP+PRON", "NOUN+CASE", "V+PRON+PREP+PRON", "ADJ", "PREP", "ADV", "PUNC", "EMOT", "EOS" ]
5
"B"
[ "يبقى", "متنميش", "وخليك", "قاعده", "واسهرى", "بردوه", "لحد", "متفصلى", "خالص", "بعد", "كده", "نامى", "بليل", "@sarrahsherrif", "EOS" ]
[ "يبقى", "م+تنم+ي+ش", "و+خل+ي+ك", "قاعد+ه", "و+اسهر+ى", "بردوه", "ل+حد", "م+تفصل+ى", "خالص", "بعد", "كده", "نام+ى", "ب+ل+يل", "@sarrahsherrif", "EOS" ]
[ "V", "PART+V+PRON+NEG_PART", "CONJ+V+PRON+PRON", "ADJ+NSUFF", "CONJ+V+NSUFF", "ADV", "PREP+NOUN", "PART+V+PRON", "ADV", "NOUN", "ADV", "V+PRON", "PREP+DET+NOUN", "MENTION", "EOS" ]
3
"B"
[ "أحلى", "أكلة", "هي", "اللي", "بتاكلها", "و", "أنت", "ميت", "من", "الجوع", ".", ".", ".", "أحلى", "شرب", "و", "أنت", "ميت", "من", "العطش", "و", "أحلى", "فرحة", "حتيجي", "و", "أنت", "ميت", "من", "اليأس", "!", "!", "فإطمن", "EOS" ]
[ "أحلى", "أكل+ة", "هي", "اللي", "ب+تاكل+ها", "و", "أنت", "ميت", "من", "ال+جوع", ".", ".", ".", "أحلى", "شرب", "و", "أنت", "ميت", "من", "ال+عطش", "و", "أحلى", "فرح+ة", "ح+تيجي", "و", "أنت", "ميت", "من", "ال+يأس", "!", "!", "ف+إطمن", "EOS" ]
[ "ADJ", "NOUN+NSUFF", "PRON", "PART", "PROG_PART+V+PRON", "CONJ", "PRON", "ADJ", "PREP", "DET+NOUN", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "NOUN", "NOUN", "CONJ", "PRON", "ADJ", "PREP", "DET+NOUN", "CONJ", "ADJ", "NOUN+NSUFF", "FUT_PART+V", "CONJ", "PRON", "ADJ", "PREP", "DET+NOUN", "PUNC", "PUNC", "CONJ+V", "EOS" ]
1
"B"
[ "فى", "ناس", "كدا", "فاكرة", "انهم", "اللى", "من", "حقهم", "بس", "يزعلوا", "وان", "كل", "الناس", "أتخلقوا", "علشان", "يصلحوهم", "-_-", "!", "!", "EOS" ]
[ "فى", "ناس", "كدا", "فاكر+ة", "ان+هم", "اللى", "من", "حق+هم", "بس", "يزعل+وا", "و+ان", "كل", "ال+ناس", "أتخلق+وا", "علشان", "يصلح+و+هم", "-_-", "!", "!", "EOS" ]
[ "PREP", "NOUN", "ADV", "ADJ+NSUFF", "PART+PRON", "PART", "PREP", "NOUN+PRON", "ADV", "V+PRON", "CONJ+PART", "NOUN", "DET+NOUN", "V+PRON", "PART", "V+PRON+PRON", "EMOT", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "اللى", "مبسوطين", "فى", "حياتيهم", "و", "راضيين", "على", "قرارتهم", "بقوا", "قليلين", "فى", "الزمن", "ده", "EOS" ]
[ "اللى", "مبسوط+ين", "فى", "حيا+تي+هم", "و", "راضي+ين", "على", "قرار+ت+هم", "بق+وا", "قليل+ين", "فى", "ال+زمن", "ده", "EOS" ]
[ "PART", "ADJ+NSUFF", "PREP", "NOUN+NSUFF+PRON", "CONJ", "ADJ+NSUFF", "PREP", "NOUN+NSUFF+PRON", "V+PRON", "ADJ+NSUFF", "PREP", "DET+NOUN", "PRON", "EOS" ]
4
"B"
[ "الغلط", "مننا", "لما", "نكلم", "حد", "و", "نهتم", "بيه", "جامد", ".", "و", "ساعات", "بنحبه", "،", "بس", "بتبقي", "عاوز", "تقوله", "انا", "اسف", "اني", "حبيتك", ".", "EOS" ]
[ "ال+غلط", "من+نا", "لما", "نكلم", "حد", "و", "نهتم", "بي+ه", "جامد", ".", "و", "ساع+ات", "ب+نحب+ه", "،", "بس", "ب+تبقي", "عاوز", "تقو+ل+ه", "انا", "اسف", "ان+ي", "حب+يت+ك", ".", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "PREP+PRON", "PART", "V", "NOUN", "CONJ", "V", "PREP+PRON", "ADJ", "PUNC", "CONJ", "NOUN+NSUFF", "PROG_PART+V+PRON", "PUNC", "PART", "PROG_PART+V", "ADJ", "V+PREP+PRON", "PRON", "ADJ", "PART+PRON", "V+PRON+PRON", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "الاحترام", "مش", "مقياس", "للحب", ".", ".", "ممكن", "اكون", "بحترمك", "بس", "بكرهك", "عادي", "EOS" ]
[ "ال+احترام", "مش", "مقياس", "ل+ال+حب", ".", ".", "ممكن", "اكون", "ب+حترم+ك", "بس", "ب+كره+ك", "عادي", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "PART", "NOUN", "PREP+DET+NOUN", "PUNC", "PUNC", "ADJ", "V", "PROG_PART+V+PRON", "PART", "PROG_PART+V+PRON", "ADJ", "EOS" ]
5
"B"
[ "ماهو", "مفيش", "#مسخره", "اكتر", "من", "انك", "تلاقي", "#بنت", "بتصلي", "#استخاره", "عشان", "محتاره", "تصاحب", "#ادهم", "ولا", "#عمر", "!", "EOS" ]
[ "ما+هو", "م+في+ش", "#مسخره", "اكتر", "من", "ان+ك", "تلاقي", "#بنت", "ب+تصلي", "#استخاره", "عشان", "محتار+ه", "تصاحب", "#ادهم", "و+لا", "#عمر", "!", "EOS" ]
[ "PART+PRON", "PART+PREP+NEG_PART", "HASH", "ADJ", "PREP", "PART+PRON", "V", "HASH", "PROG_PART+V", "HASH", "PART", "ADJ+NSUFF", "V", "HASH", "CONJ+PART", "HASH", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "@Osamawad_4", "مش", "عارفة", "ممكن", ".", "انا", "ما", "مرتش", "بالموضوع", "ده", ".", "موقفي", "محدد", "و", "ثابت", "و", "الحمد", "لله", "طلعت", "صح", "!", "!", "حب", "الوطن", "مفيهوش", "نغلط", "و", "نصلح", ".", "EOS" ]
[ "@Osamawad_4", "مش", "عارف+ة", "ممكن", ".", "انا", "ما", "مر+ت+ش", "ب+ال+موضوع", "ده", ".", "موقف+ي", "محدد", "و", "ثابت", "و", "ال+حمد", "ل+الله", "طلع+ت", "صح", "!", "!", "حب", "ال+وطن", "م+في+هو+ش", "نغلط", "و", "نصلح", ".", "EOS" ]
[ "MENTION", "PART", "ADJ+NSUFF", "ADJ", "PUNC", "PRON", "PART", "V+PRON+NEG_PART", "PREP+DET+NOUN", "PRON", "PUNC", "NOUN+PRON", "ADJ", "CONJ", "ADJ", "CONJ", "DET+NOUN", "PREP+NOUN", "V+PRON", "NOUN", "PUNC", "PUNC", "NOUN", "DET+NOUN", "PART+PREP+PRON+NEG_PART", "V", "CONJ", "V", "PUNC", "EOS" ]
1
"B"
[ "انا", "لما", "أموت", "مش", "هموت", "من", "المرض", "بتاعى", "أنا", "لما", "أموت", "هموت", "من", "المرض", "اللى", "عندكوا", "أنتوا", "EOS" ]
[ "انا", "لما", "أموت", "مش", "ه+موت", "من", "ال+مرض", "بتاع+ى", "أنا", "لما", "أموت", "ه+موت", "من", "ال+مرض", "اللى", "عند+كوا", "أنتوا", "EOS" ]
[ "PRON", "PART", "V", "PART", "FUT_PART+V", "PREP", "DET+NOUN", "NOUN+PRON", "PRON", "PART", "V", "FUT_PART+V", "PREP", "DET+NOUN", "PART", "NOUN+PRON", "PRON", "EOS" ]
2
"B"
[ "@lovly_y@Nour51728751", "اللى", "فاقعنى", "انه", "كمان", "لابس", "الساعة", "(", "اللى", "هى", "مش", "اوميجا", ")", "فى", "ايده", "اليمين", "-", "ياعينى", "على", "الورع", "EOS" ]
[ "@lovly_y@Nour51728751", "اللى", "فاقع+نى", "ان+ه", "كمان", "لابس", "ال+ساع+ة", "(", "اللى", "هى", "مش", "اوميجا", ")", "فى", "ايد+ه", "ال+يمين", "-", "يا+عين+ى", "على", "ال+ورع", "EOS" ]
[ "MENTION", "PART", "ADJ+PRON", "PART+PRON", "ADV", "ADJ", "DET+NOUN+NSUFF", "PUNC", "PART", "PRON", "PART", "NOUN", "PUNC", "PREP", "NOUN+PRON", "DET+NOUN", "PUNC", "PART+NOUN+PRON", "PREP", "DET+NOUN", "EOS" ]
5
"B"
[ "عارفة", "احساس", "اني", "بفتكر", "كلامك", "الوحش", "ابقى", "مش", "طايق", "اشوفك", "و", "افتكر", "ضحكتك", "الحلوة", "فا", "توحشيني", "!", "EOS" ]
[ "عارف+ة", "احساس", "ان+ي", "ب+فتكر", "كلام+ك", "ال+وحش", "ابقى", "مش", "طايق", "اشوف+ك", "و", "افتكر", "ضحك+ت+ك", "ال+حلو+ة", "فا", "توحش+ي+ني", "!", "EOS" ]
[ "ADJ+NSUFF", "NOUN", "PART+PRON", "PROG_PART+V", "NOUN+PRON", "DET+ADJ", "V", "PART", "ADJ", "V+PRON", "CONJ", "V", "NOUN+NSUFF+PRON", "DET+ADJ+NSUFF", "CONJ", "V+PRON+PRON", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "لو", "مكنتش", "هتخلف", "عيل", "تعرف", "تربيه", "صح", "يبقي", "بلاش", "تقرف", "المجتمع", "بعيال", "زياده", "عدد", "وخلاص", ".", ".", ".", "EOS" ]
[ "لو", "م+كن+ت+ش", "ه+تخلف", "عيل", "تعرف", "تربي+ه", "صح", "يبقي", "بلاش", "تقرف", "ال+مجتمع", "ب+عيال", "زياد+ه", "عدد", "و+خلاص", ".", ".", ".", "EOS" ]
[ "PART", "PART+V+PRON+NEG_PART", "FUT_PART+V", "NOUN", "V", "V+PRON", "NOUN", "V", "PART", "V", "DET+NOUN", "PREP+NOUN", "NOUN+NSUFF", "NOUN", "CONJ+NOUN", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
2
"B"
[ "العيادات", "النهاردة", "كانت", "جامدة", "جدا", "والاضراب", "كان", "هايل", "الحقيقة", "في", "مستشفي", "راس", "التين", "العام", "EOS" ]
[ "ال+عياد+ات", "ال+نهارد+ة", "كان+ت", "جامد+ة", "جد+ا", "و+ال+اضراب", "كان", "هايل", "ال+حقيق+ة", "في", "مستشفي", "راس", "ال+تين", "ال+عام", "EOS" ]
[ "DET+NOUN+NSUFF", "DET+NOUN+NSUFF", "V+PRON", "ADJ+NSUFF", "NOUN+CASE", "CONJ+DET+NOUN", "V", "ADJ", "DET+NOUN+NSUFF", "PREP", "NOUN", "NOUN", "DET+NOUN", "DET+ADJ", "EOS" ]
3
"B"
[ "عندك", "حد", "بيهتم", "بيك", "و", "بيخاف", "عليك", "طب", "خلي", "بالك", "منه", "بقا", "عشان", "ده", "مفيش", "منه", "كتير", "أو", "مفيش", "منه", "أصلن", "#حقييقة", "EOS" ]
[ "عند+ك", "حد", "ب+يهتم", "بي+ك", "و", "ب+يخاف", "علي+ك", "طب", "خل+ي", "بال+ك", "من+ه", "بقا", "عشان", "ده", "م+في+ش", "من+ه", "كتير", "أو", "م+في+ش", "من+ه", "أصل+ن", "#حقييقة", "EOS" ]
[ "NOUN+PRON", "NOUN", "PROG_PART+V", "PREP+PRON", "CONJ", "PROG_PART+V", "PREP+PRON", "ADJ", "V+PRON", "NOUN+PRON", "PREP+PRON", "ADV", "PART", "PRON", "PART+PREP+NEG_PART", "PREP+PRON", "ADJ", "CONJ", "PART+PREP+NEG_PART", "PREP+PRON", "NOUN+CASE", "HASH", "EOS" ]
2
"B"
[ "تحية", "لكل", "واحد", "كبر", "النهاردة", "ومانزلش", "،", "تنزل", "اول", "يوم", "!", "!", "دة", "حتي", "وحشة", "لما", "تتكتب", "في", "ال", "CV", ".", "EOS" ]
[ "تحي+ة", "ل+كل", "واحد", "كبر", "ال+نهارد+ة", "و+ما+نزل+ش", "،", "تنزل", "اول", "يوم", "!", "!", "دة", "حتي", "وحش+ة", "لما", "تتكتب", "في", "ال", "CV", ".", "EOS" ]
[ "NOUN+NSUFF", "PREP+NOUN", "NOUN", "V", "DET+NOUN+NSUFF", "CONJ+PART+V+NEG_PART", "PUNC", "V", "NUM", "NOUN", "PUNC", "PUNC", "PRON", "PART", "ADJ+NSUFF", "PART", "V", "PREP", "DET", "FOREIGN", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "إنت", "معصوم", "من", "الغلط", "؟", "!", "لاء", "؟", "!", "طب", "ليه", "بقي", "بتحسسني", "لما", "بغلط", "إن", "دي", "نهاية", "العالم", "يعني", "!", "EOS" ]
[ "إنت", "معصوم", "من", "ال+غلط", "؟", "!", "لاء", "؟", "!", "طب", "ليه", "بقي", "ب+تحسس+ني", "لما", "ب+غلط", "إن", "دي", "نهاي+ة", "ال+عالم", "يعني", "!", "EOS" ]
[ "PRON", "ADJ", "PREP", "DET+NOUN", "PUNC", "PUNC", "PART", "PUNC", "PUNC", "ADJ", "PART", "ADV", "PROG_PART+V+PRON", "PART", "PROG_PART+V", "PART", "PRON", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN", "ADV", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "بنفضل", "نقول", "للناس", "مافيش", "حاجة", "تستاهل", "والمفروض", "نقول", "لنفسنا", "الأول", ".", "EOS" ]
[ "ب+نفضل", "نقول", "ل+ال+ناس", "ما+في+ش", "حاج+ة", "تستاهل", "و+ال+مفروض", "نقول", "ل+نفس+نا", "ال+أول", ".", "EOS" ]
[ "PROG_PART+V", "V", "PREP+DET+NOUN", "PART+PREP+NEG_PART", "NOUN+NSUFF", "V", "CONJ+DET+ADJ", "V", "PREP+NOUN+PRON", "DET+NUM", "PUNC", "EOS" ]
2
"B"
[ "أهو", "الدكتور", "بتاع", "الإسكان", "بيقول", "أن", "الغير", "متزوجين", "بيعملوا", "أزمة", "سكانية", "،", "وأنا", "هقف", "جنب", "مصر", "وهساعد", "في", "حل", "المشكلة", "،", "جوزونا", "بقى", "EOS" ]
[ "أهو", "ال+دكتور", "بتاع", "ال+إسكان", "ب+يقول", "أن", "ال+غير", "متزوج+ين", "ب+يعمل+وا", "أزم+ة", "سكاني+ة", "،", "و+أنا", "ه+قف", "جنب", "مصر", "و+ه+ساعد", "في", "حل", "ال+مشكل+ة", "،", "جوز+و+نا", "بقى", "EOS" ]
[ "PART", "DET+NOUN", "NOUN", "DET+NOUN", "PROG_PART+V", "PART", "DET+NOUN", "ADJ+NSUFF", "PROG_PART+V+PRON", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PUNC", "CONJ+PRON", "FUT_PART+V", "NOUN", "NOUN", "CONJ+FUT_PART+V", "PREP", "NOUN", "DET+NOUN+NSUFF", "PUNC", "V+PRON+PRON", "ADV", "EOS" ]
5
"B"
[ "المراه", "مش", "عايزه", "احتفالات", "المرأه", "عايزه", "منك", "احترام", "وهى", "ماشيه", "فشارع", "متعكسهاش", "لو", "راكبه", "مواصلات", "قوم", "انت", "وهى", "تعد", "عايزه", "احترام", "وبس", "EOS" ]
[ "ال+مرا+ه", "مش", "عايز+ه", "احتفال+ات", "ال+مرأ+ه", "عايز+ه", "من+ك", "احترام", "و+هى", "ماشي+ه", "ف+شارع", "م+تعكس+ها+ش", "لو", "راكب+ه", "مواصل+ات", "قوم", "انت", "و+هى", "تعد", "عايز+ه", "احترام", "و+بس", "EOS" ]
[ "DET+NOUN+NSUFF", "PART", "ADJ+NSUFF", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PREP+PRON", "NOUN", "CONJ+PRON", "ADJ+NSUFF", "PREP+NOUN", "PART+V+PRON+NEG_PART", "PART", "ADJ+NSUFF", "NOUN+NSUFF", "V", "PRON", "CONJ+PRON", "V", "ADJ+NSUFF", "NOUN", "CONJ+ADV", "EOS" ]
1
"B"
[ "محدش", "بيختار", "آهلة", "أو", "حياتة", "بس", "بتقدر", "تختار", "وتحدد", "صحابك", "،", "مستقبلك", "،", "حلمك", "متخليش", "حد", "يحسسك", "انك", "أقل", "منة", "مهما", "كان", "السبب", "EOS" ]
[ "م+حد+ش", "ب+يختار", "آهل+ة", "أو", "حيا+ت+ة", "بس", "ب+تقدر", "تختار", "و+تحدد", "صحاب+ك", "،", "مستقبل+ك", "،", "حلم+ك", "م+تخل+ي+ش", "حد", "يحسس+ك", "ان+ك", "أقل", "من+ة", "مهما", "كان", "ال+سبب", "EOS" ]
[ "PART+NOUN+NEG_PART", "PROG_PART+V", "NOUN+PRON", "CONJ", "NOUN+NSUFF+PRON", "PART", "PROG_PART+V", "V", "CONJ+V", "NOUN+PRON", "PUNC", "NOUN+PRON", "PUNC", "NOUN+PRON", "PART+V+PRON+NEG_PART", "NOUN", "V+PRON", "PART+PRON", "ADJ", "PREP+PRON", "PART", "V", "DET+NOUN", "EOS" ]
4
"B"
[ "ممكن", "يكون", "العيب", "فينا", "ان", "مش", "عاجبنا", "حالنا", "لازم", "تبدأ", "تحب", "نفسك", "و", "تشوفها", "حلوة", "عشان", "الناس", "كمان", "تشوفك", "كدة", "لأن", "ببساطة", "محدش", "هيحبك", "وانت", "مبتحبش", "نفسك", "(", "2", ")", "EOS" ]
[ "ممكن", "يكون", "ال+عيب", "في+نا", "ان", "مش", "عاجب+نا", "حال+نا", "لازم", "تبدأ", "تحب", "نفس+ك", "و", "تشوف+ها", "حلو+ة", "عشان", "ال+ناس", "كمان", "تشوف+ك", "كدة", "ل+أن", "ب+بساط+ة", "م+حد+ش", "ه+يحب+ك", "و+انت", "م+ب+تحب+ش", "نفس+ك", "(", "2", ")", "EOS" ]
[ "ADJ", "V", "DET+NOUN", "PREP+PRON", "PART", "PART", "ADJ+PRON", "NOUN+PRON", "ADJ", "V", "V", "NOUN+PRON", "CONJ", "V+PRON", "ADJ+NSUFF", "PART", "DET+NOUN", "ADV", "V+PRON", "ADV", "PREP+PART", "PREP+NOUN+NSUFF", "PART+NOUN+NEG_PART", "FUT_PART+V+PRON", "CONJ+PRON", "PART+PROG_PART+V+NEG_PART", "NOUN+PRON", "PUNC", "NUM", "PUNC", "EOS" ]
3
"B"
[ "انتوا", "مش", "متخيلين", "انا", "بكره", "الكليه", "ازاى", ".", ".", ".", "انا", "بمشى", "استخبى", "من", "الناس", "اللى", "مبحبهاش", "و", "دول", "كتير", "EOS" ]
[ "انتوا", "مش", "متخيل+ين", "انا", "بكر+ه", "ال+كلي+ه", "ازاى", ".", ".", ".", "انا", "ب+مشى", "استخبى", "من", "ال+ناس", "اللى", "م+ب+حب+ها+ش", "و", "دول", "كتير", "EOS" ]
[ "PRON", "PART", "ADJ+NSUFF", "PRON", "NOUN+NSUFF", "DET+NOUN+NSUFF", "PART", "PUNC", "PUNC", "PUNC", "PRON", "PROG_PART+V", "V", "PREP", "DET+NOUN", "PART", "PART+PROG_PART+V+PRON+NEG_PART", "CONJ", "PRON", "ADJ", "EOS" ]
5
"B"
[ "لما", "اجى", "اغسل", "سنانى", "واشم", "ريحة", "مجارى", "ف", "ام", "المياة", "تبقى", "عيشة", "تقرف", "حتى", "المياة", "مش", "عارفين", "نشربها", "اييييييييييييييييييييييييييييييييييييية", "الذل", "دة", "EOS" ]
[ "لما", "اجى", "اغسل", "سنان+ى", "و+اشم", "ريح+ة", "مجارى", "ف", "ام", "ال+مياة", "تبقى", "عيش+ة", "تقرف", "حتى", "ال+مياة", "مش", "عارف+ين", "نشرب+ها", "اييييييييييييييييييييييييييييييييييييية", "ال+ذل", "دة", "EOS" ]
[ "PART", "V", "V", "NOUN+PRON", "CONJ+V", "NOUN+NSUFF", "NOUN", "PREP", "NOUN", "DET+NOUN", "V", "NOUN+NSUFF", "V", "PART", "DET+NOUN", "PART", "ADJ+NSUFF", "V+PRON", "PART", "DET+NOUN", "PRON", "EOS" ]
3
"B"
[ "ببقى", "محرج", "من", "الناس", "اللى", "عمرى", "ماشوفت", "منهم", "حاجة", "وحشة", "بس", "فيه", "حاجز", "نفسى", "ناحيتهم", "لمجرد", "انهم", "بيفكرونى", "بأيام", "زبالة", ".", "EOS" ]
[ "ب+بقى", "محرج", "من", "ال+ناس", "اللى", "عمر+ى", "ما+شوف+ت", "من+هم", "حاج+ة", "وحش+ة", "بس", "في+ه", "حاجز", "نفسى", "ناحي+ت+هم", "ل+مجرد", "ان+هم", "ب+يفكر+و+نى", "ب+أيام", "زبال+ة", ".", "EOS" ]
[ "PROG_PART+V", "ADJ", "PREP", "DET+NOUN", "PART", "NOUN+PRON", "PART+V+PRON", "PREP+PRON", "NOUN+NSUFF", "ADJ+NSUFF", "PART", "PREP+PRON", "NOUN", "ADJ", "NOUN+NSUFF+PRON", "PREP+NOUN", "PART+PRON", "PROG_PART+V+PRON+PRON", "PREP+NOUN", "NOUN+NSUFF", "PUNC", "EOS" ]
1
"B"
[ "معنديش", "صحاب", "في", "الحقيقة", "اخرج", "معاهم", "والكلام", "ده", "عشان", "كل", "اللي", "اعرفهم", "في", "الحقيقة", "بيكرهوا", "بعض", "وبيمثلوا", "انهم", "بيحبوا", "بعض", ".", ".", "EOS" ]
[ "م+عند+ي+ش", "صحاب", "في", "ال+حقيق+ة", "اخرج", "معا+هم", "و+ال+كلام", "ده", "عشان", "كل", "اللي", "اعرف+هم", "في", "ال+حقيق+ة", "ب+يكره+وا", "بعض", "و+ب+يمثل+وا", "ان+هم", "ب+يحب+وا", "بعض", ".", ".", "EOS" ]
[ "PART+NOUN+PRON+NEG_PART", "NOUN", "PREP", "DET+NOUN+NSUFF", "V", "NOUN+PRON", "CONJ+DET+NOUN", "PRON", "PART", "NOUN", "PART", "V+PRON", "PREP", "DET+NOUN+NSUFF", "PROG_PART+V+PRON", "NOUN", "CONJ+PROG_PART+V+PRON", "PART+PRON", "PROG_PART+V+PRON", "NOUN", "PUNC", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "البنت", "اللى", "بتسكت", "كتير", "بتعيط", "كتير", "!", "وربنا", "يكفيك", "شر", "البنت", "لما", "تكون", "مبسوطه", "هتصدعك", "من", "كتر", "الكلام", "!", "EOS" ]
[ "ال+بنت", "اللى", "ب+تسكت", "كتير", "ب+تعيط", "كتير", "!", "و+رب+نا", "يكفي+ك", "شر", "ال+بنت", "لما", "تكون", "مبسوط+ه", "ه+تصدع+ك", "من", "كتر", "ال+كلام", "!", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "PART", "PROG_PART+V", "ADJ", "PROG_PART+V", "ADJ", "PUNC", "CONJ+NOUN+PRON", "V+PRON", "NOUN", "DET+NOUN", "PART", "V", "ADJ+NSUFF", "FUT_PART+V+PRON", "PREP", "NOUN", "DET+NOUN", "PUNC", "EOS" ]
4
"B"
[ "المصري", "الوحيد", "اللى", "لو", "حصلتله", "مصيبه", "وعرف", "انها", "مش", "عنده", "لوحده", "يرتاح", "يعنى", "مثلا", "لو", "النور", "قـطع", "يروح", "يبص", "عند", "جاره", "لو", "لقاه", "قاطع", "يرتاح", "EOS" ]
[ "ال+مصري", "ال+وحيد", "اللى", "لو", "حصل+ت+ل+ه", "مصيب+ه", "و+عرف", "ان+ها", "مش", "عند+ه", "ل+وحد+ه", "يرتاح", "يعنى", "مثل+ا", "لو", "ال+نور", "قطع", "يروح", "يبص", "عند", "جار+ه", "لو", "لق+ا+ه", "قاطع", "يرتاح", "EOS" ]
[ "DET+NOUN", "DET+ADJ", "PART", "PART", "V+PRON+PREP+PRON", "NOUN+NSUFF", "CONJ+V", "PART+PRON", "PART", "NOUN+PRON", "PREP+NOUN+PRON", "V", "ADV", "NOUN+CASE", "PART", "DET+NOUN", "V", "V", "V", "NOUN", "NOUN+PRON", "PART", "V+PRON+PRON", "ADJ", "V", "EOS" ]
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for Arabic POS Dialect

Dataset Summary

This dataset was created to support part of speech (POS) tagging in dialects of Arabic. It contains sets of 350 manually segmented and POS tagged tweets for each of four dialects: Egyptian, Levantine, Gulf, and Maghrebi.

Supported Tasks and Leaderboards

The dataset can be used to train a model for Arabic token segmentation and part of speech tagging in Arabic dialects. Success on this task is typically measured by achieving a high accuracy over a held out dataset. Darwish et al. (2018) train a CRF model across all four dialects and achieve an average accuracy of 89.3%.

Languages

The BCP-47 code is ar-Arab. The dataset consists of four dialects of Arabic, Egyptian (EGY), Levantine (LEV), Gulf (GLF), and Maghrebi (MGR), written in Arabic script.

Dataset Structure

Data Instances

Below is a partial example from the Egyptian set:

- `Fold`: 4
- `SubFold`: A
- `Word`: [ليه, لما, تحب, حد, من, قلبك, ...]
- `Segmentation`: [ليه, لما, تحب, حد, من, قلب+ك, ...]
- `POS`: [PART, PART, V, NOUN, PREP, NOUN+PRON, ...]

Data Fields

The fold and the subfold fields refer to the crossfold validation splits used by Darwish et al., which can be generated using this script.

 • fold: An int32 indicating which fold the instance was in for the crossfold validation
 • subfold: A string, either 'A' or 'B', indicating which subfold the instance was in for the crossfold validation
 • words: A sequence of strings of the unsegmented token
 • segments: A sequence of strings consisting of the segments of the word separated by '+' if there is more than one segment
 • pos_tags: A sequence of strings of the part of speech tags of the segments separated by '+' if there is more than one segment

The POS tags consist of a set developed by Darwish et al. (2017) for Modern Standard Arabic (MSA) plus an additional 6 tags (2 dialect-specific tags and 4 tweet-specific tags).

Tag Purpose Description
ADV MSA Adverb
ADJ MSA Adjective
CONJ MSA Conjunction
DET MSA Determiner
NOUN MSA Noun
NSUFF MSA Noun suffix
NUM MSA Number
PART MSA Particle
PREP MSA Preposition
PRON MSA Pronoun
PUNC MSA Preposition
V MSA Verb
ABBREV MSA Abbreviation
CASE MSA Alef of tanween fatha
JUS MSA Jussification attached to verbs
VSUFF MSA Verb Suffix
FOREIGN MSA Non-Arabic as well as non-MSA words
FUR_PART MSA Future particle "s" prefix and "swf"
PROG_PART Dialect Progressive particle
NEG_PART Dialect Negation particle
HASH Tweet Hashtag
EMOT Tweet Emoticon/Emoji
MENTION Tweet Mention
URL Tweet URL

Data Splits

The dataset is split by dialect.

Dialect Tweets Words
Egyptian (EGY) 350 7481
Levantine (LEV) 350 7221
Gulf (GLF) 350 6767
Maghrebi (MGR) 350 6400

Dataset Creation

Curation Rationale

This dataset was created to address the lack of computational resources available for dialects of Arabic. These dialects are typically used in speech, while written forms of the language are typically in Modern Standard Arabic. Social media, however, has provided a venue for people to use dialects in written format.

Source Data

This dataset builds off of the work of Eldesouki et al. (2017) and Samih et al. (2017b) who originally collected the tweets.

Initial Data Collection and Normalization

They started with 175 million Arabic tweets returned by the Twitter API using the query "lang:ar" in March 2014. They then filtered this set using author-identified locations and tokens that are unique to each dialect. Finally, they had native speakers of each dialect select 350 tweets that were heavily accented.

Who are the source language producers?

The source language producers are people who posted on Twitter in Arabic using dialectal words from countries where the dialects of interest were spoken, as identified in Mubarak and Darwish (2014).

Annotations

Annotation process

The segmentation guidelines are available at https://alt.qcri.org/resources1/da_resources/seg-guidelines.pdf. The tagging guidelines are not provided, but Darwish at al. note that there were multiple rounds of quality control and revision.

Who are the annotators?

The POS tags were annotated by native speakers of each dialect. Further information is not known.

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

Darwish et al find that the accuracy on the Maghrebi dataset suffered the most when the training set was from another dialect, and conversely training on Maghrebi yielded the worst results for all the other dialects. They suggest that Egyptian, Levantine, and Gulf may be more similar to each other and Maghrebi the most dissimilar to all of them. They also find that training on Modern Standard Arabic (MSA) and testing on dialects yielded significantly lower results compared to training on dialects and testing on MSA. This suggests that dialectal variation should be a significant consideration for future work in Arabic NLP applications, particularly when working with social media text.

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

This dataset was curated by Kareem Darwish, Hamdy Mubarak, Mohamed Eldesouki and Ahmed Abdelali with the Qatar Computing Research Institute (QCRI), Younes Samih and Laura Kallmeyer with the University of Dusseldorf, Randah Alharbi and Walid Magdy with the University of Edinburgh, and Mohammed Attia with Google. No funding information was included.

Licensing Information

This dataset is licensed under the Apache License, Version 2.0.

Citation Information

Kareem Darwish, Hamdy Mubarak, Ahmed Abdelali, Mohamed Eldesouki, Younes Samih, Randah Alharbi, Mohammed Attia, Walid Magdy and Laura Kallmeyer (2018) Multi-Dialect Arabic POS Tagging: A CRF Approach. Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018), May 7-12, 2018. Miyazaki, Japan.

@InProceedings{DARWISH18.562,
 author = {Kareem Darwish ,Hamdy Mubarak ,Ahmed Abdelali ,Mohamed Eldesouki ,Younes Samih ,Randah Alharbi ,Mohammed Attia ,Walid Magdy and Laura Kallmeyer},
 title = {Multi-Dialect Arabic POS Tagging: A CRF Approach},
 booktitle = {Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018)},
 year = {2018},
 month = {may},
 date = {7-12},
 location = {Miyazaki, Japan},
 editor = {Nicoletta Calzolari (Conference chair) and Khalid Choukri and Christopher Cieri and Thierry Declerck and Sara Goggi and Koiti Hasida and Hitoshi Isahara and Bente Maegaard and Joseph Mariani and Hélène Mazo and Asuncion Moreno and Jan Odijk and Stelios Piperidis and Takenobu Tokunaga},
 publisher = {European Language Resources Association (ELRA)},
 address = {Paris, France},
 isbn = {979-10-95546-00-9},
 language = {english}
 }

Contributions

Thanks to @mcmillanmajora for adding this dataset.

Downloads last month
436
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard