Dataset Preview Go to dataset viewer
text (string)
ok
oh môj členok
perorálna dávka [mg]
tri
takže toto je tvoj veľký plán čo
prekvapenie
vytiahnite ho
ak privedieme späť tvoju mamu bude to len na jeden deň potom ju už nikdy neuvidíš
stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode iii prílohy iv k nariadeniu (es) č 1234/2007
to si už povedal
sam predsa ťa len tak nepustili
henry
v odpovedi na nariadenie o poskytnutí informácií nemecko vyhlásilo že zabezpečí dodržanie predpisov o kumulovaní pomoci pri poskytovaní regionálnej pomoci v prospech cwp a rešpektovanie maximálnej miery regionálnej podpory pre sme
ježiši
3
znížená absorpčná rýchlosť sa spozorovala u starších subjektov vyplývajúca z neskoršieho tmax (82 (medzikvartilový intreval
myslela som si že sériový vrah bude pre spisovateľa ako svätý grál
správne správne
fínsko
vychovával som ťa od tvojich šiestich mesiacov
rád by som vám dal jeden neoficiálny návrh
určiť základné príčiny a rozsah nedostatkov uvedených v hodnoteniach komisie
a každý deň som si hovoril dnes
3
európska verejná hodnotiaca správa (epar)
new york
zabudni na to musíme ísť
to medituješ alebo čo
ak máš niečo na srdci povedz mi to
teraz nás čaká pár schodov cestou k autu opatrne nimi zídeme sú veľmi vysoké
orgán verejného dohľadu by mal aspoň včasne a vhodne informovať verejnosť o všetkých disciplinárnych opatreniach alebo sankciách uložených štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam v súvislosti s vykonávaním povinného auditu
(v zmysle článku 22)
môže to byť leukémia
nariadením rady (es) č 43/2009 [4] sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách spoločenstva a pre plavidlá spoločenstva vo vodách v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu
yum
andrea dosť dlho na vyrastenie žiabrov
php manuál
čo som ti hovoril
áno
a čo si myslíš
to není nezbytné
predložené údaje boli neoveriteľné keďže hodnota a objem častí s pôvodom v čľr nakúpených spoločnosťou nebolo možné spoľahlivo stanoviť
obrázok 61a
takéto úlohy sa vykonávajú v súlade s nariadením (es euratom) č 1605/2002 ako aj s jeho vykonávacími pravidlami ktoré sa vzťahujú na tento spôsob vykonávania rozpočtu
tri roky šampión mvč ligy
farmakokinetická analýza sa v jednej štúdii vykonala na devätnástich pacientoch s mediánom (rozsahom) auc0 12h indinaviru 25 421 nm* h (21 489 36 236 nm* h) cmax 5 758 nm (5 056 6 742 nm) a cmin 239 nm (169 421 nm)
čo bola pravda
v prílohe ii sa oddiel elektirické siete mení takto
ďakujem pán komisár to je od vás pekné
nevyzerá to tak ťažké
čo to robíš nora
ú v es l 136 2161995 s 1
mne sa páči ako sa obliekam
albert
prešli sme si jednotlivé záznamy väzňov emerald city
niklový prášok a vločky (s výnimkou slinkov oxidu niklu)
zvláštne ako bola preč keď pasca zaklapla
len sa to snaž pochopiť
vzor opisu riadiacich a kontrolných systémov
pozrite na tie oči
amatérske rádio telegraf centrála
cítiť to
predávané do prostitúcii so smrťou ako jedinú von
ok
vieš co je na tom najvačší odrb
a čo firma
mám pre teba úlohu
mohol som niekoho zabiť
dobrú noc pán nadporučík
riešenie sporov
a ak nie
časť vášho programu ktorá konečne zahŕňa uplatňovanie riadenia finančných trhov je preto dôležitým bodom ktorý my socialisti plne podporujeme
prisaháme že budeme slúžiť pánovi milášika
niekedy by som si rada požičala nejakú knihu
nemáte ani potuchy
peruánske korenie
stále máš horúčku
európska komisia
vice president brea federal savings
vy to zvládnete
všetci zomrú
marcusson ll et al
neznášam tohto chalana
danny
situácia vo finančnom sektore sa podľa všetkého stabilizovala a naznačuje zlepšenie hoci sa ešte všetko nedalo do poriadku novou úlohou je však odteraz čo najrozsiahlejšie obmedzenie vplyvu tejto finančnej krízy na reálne hospodárstvo a podniky
scuzaþi ma dámy
ted a tak ďalej a tak ďalej
pani
aké rozkošné
pre začiatok dni voľna
pšenica tvrdá stredná kvalita [2]
agent lee
miami beach
hej tréner
ako to vie
v bezpečí pred vonkajším svetom
ešte jedna vec
vitaj
doktor woodward
ale možno ak ukážeš sudcovi fotku tvojho bytu prehlási ťa šialenou
End of preview (truncated to 100 rows)

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Add dataset card
Evaluate models HF Leaderboard