Dataset Preview
41 MB
Viewer
text (string)
" ok"
"oh môj členok"
"perorálna dávka [mg]"
"tri"
"takže toto je tvoj veľký plán čo"
"prekvapenie"
"vytiahnite ho"
"ak privedieme späť tvoju mamu bude to len na jeden deň potom ju už nikdy neuvidíš"
"stanovené pre štandardnú kvalitu definovanú v bode iii prílohy iv k nariadeniu (es) č 1234/2007"
" to si už povedal"
"sam predsa ťa len tak nepustili"
"henry"
"v odpovedi na nariadenie o poskytnutí informácií nemecko vyhlásilo že zabezpečí dodržanie predpisov o kumulovaní pomoci pri poskytovaní regionálnej pomoci v prospech cwp a rešpektovanie maximálnej miery regionálnej podpory pre sme"
" ježiši"
"3"
"znížená absorpčná rýchlosť sa spozorovala u starších subjektov vyplývajúca z neskoršieho tmax (82 (medzikvartilový intreval"
"myslela som si že sériový vrah bude pre spisovateľa ako svätý grál"
"správne správne"
"fínsko"
"vychovával som ťa od tvojich šiestich mesiacov"
"rád by som vám dal jeden neoficiálny návrh"
"určiť základné príčiny a rozsah nedostatkov uvedených v hodnoteniach komisie"
"a každý deň som si hovoril dnes"
"3"
"európska verejná hodnotiaca správa (epar)"
"new york"
" zabudni na to musíme ísť"
"to medituješ alebo čo"
"ak máš niečo na srdci povedz mi to"
"teraz nás čaká pár schodov cestou k autu opatrne nimi zídeme sú veľmi vysoké"
"orgán verejného dohľadu by mal aspoň včasne a vhodne informovať verejnosť o všetkých disciplinárnych opatreniach alebo sankciách uložených štatutárnym audítorom a audítorským spoločnostiam v súvislosti s vykonávaním povinného auditu"
"(v zmysle článku 22)"
" môže to byť leukémia"
"nariadením rady (es) č 43/2009 [4] sa na rok 2009 stanovujú rybolovné možnosti a súvisiace podmienky pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách spoločenstva a pre plavidlá spoločenstva vo vodách v ktorých sa vyžaduje obmedzovanie výlovu"
"yum"
"andrea dosť dlho na vyrastenie žiabrov"
"php manuál"
"čo som ti hovoril "
" áno"
"a čo si myslíš"
"to není nezbytné"
"predložené údaje boli neoveriteľné keďže hodnota a objem častí s pôvodom v čľr nakúpených spoločnosťou nebolo možné spoľahlivo stanoviť"
"obrázok 61a"
"takéto úlohy sa vykonávajú v súlade s nariadením (es euratom) č 1605/2002 ako aj s jeho vykonávacími pravidlami ktoré sa vzťahujú na tento spôsob vykonávania rozpočtu"
"tri roky šampión mvč ligy"
"farmakokinetická analýza sa v jednej štúdii vykonala na devätnástich pacientoch s mediánom (rozsahom) auc0 12h indinaviru 25 421 nm* h (21 489 36 236 nm* h) cmax 5 758 nm (5 056 6 742 nm) a cmin 239 nm (169 421 nm)"
" čo bola pravda"
"v prílohe ii sa oddiel elektirické siete mení takto"
"ďakujem pán komisár to je od vás pekné"
"nevyzerá to tak ťažké"
" čo to robíš nora"
"ú v es l 136 2161995 s 1"
"mne sa páči ako sa obliekam"
"albert"
"prešli sme si jednotlivé záznamy väzňov emerald city"
"niklový prášok a vločky (s výnimkou slinkov oxidu niklu)"
" zvláštne ako bola preč keď pasca zaklapla"
"len sa to snaž pochopiť"
"vzor opisu riadiacich a kontrolných systémov"
"pozrite na tie oči"
"amatérske rádio telegraf centrála"
"cítiť to"
"predávané do prostitúcii so smrťou ako jedinú von"
"ok"
"vieš co je na tom najvačší odrb"
" a čo firma"
"mám pre teba úlohu"
"mohol som niekoho zabiť"
"dobrú noc pán nadporučík"
"riešenie sporov"
"a ak nie"
"časť vášho programu ktorá konečne zahŕňa uplatňovanie riadenia finančných trhov je preto dôležitým bodom ktorý my socialisti plne podporujeme"
"prisaháme že budeme slúžiť pánovi milášika"
"niekedy by som si rada požičala nejakú knihu"
"nemáte ani potuchy"
"peruánske korenie"
"stále máš horúčku"
"európska komisia"
"vice president brea federal savings"
"vy to zvládnete"
"všetci zomrú"
"marcusson ll et al"
"neznášam tohto chalana"
"danny"
"situácia vo finančnom sektore sa podľa všetkého stabilizovala a naznačuje zlepšenie hoci sa ešte všetko nedalo do poriadku novou úlohou je však odteraz čo najrozsiahlejšie obmedzenie vplyvu tejto finančnej krízy na reálne hospodárstvo a podniky"
"scuzaþi ma dámy"
"ted a tak ďalej a tak ďalej"
"pani"
"aké rozkošné"
"pre začiatok dni voľna"
"pšenica tvrdá stredná kvalita [2]"
"agent lee"
"miami beach"
"hej tréner"
"ako to vie"
"v bezpečí pred vonkajším svetom"
"ešte jedna vec"
"vitaj"
" doktor woodward"
"ale možno ak ukážeš sudcovi fotku tvojho bytu prehlási ťa šialenou "

No dataset card yet

New: Create and edit this dataset card directly on the website!

Contribute a Dataset Card
Downloads last month
438