text1
stringlengths
1
3.85k
text2
stringlengths
1
3.85k
score
int8
10
100
Poporul a început să strige: „Este glasul lui Dumnezeu, nu al unui om!”
Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!”
82
L-a dus apoi în Ierusalím și l-a așezat pe coama templului și i-a spus: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos de aici,
Și l‐a dus la Ierusalim și l‐a pus pe aripa Templului și i‐a zis: Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‐te jos de aici.
86
Când au venit, la-mpărăție, David, din jilț, s-a ridicat Și-n fața lor, a cuvântat.„Mă ascultați dar, fraților, Precum și-al meu întreg popor! Aveam de gând să construiesc O casă-n cari să găzduiesc Acel chivot al Domnului, Unde e legământul Lui. Această casă-n planul meu, Voiam ca pentru Dumnezeu – De-asemeni – să o fi făcut, Ca să o aibă așternut Pentru picioare. Când voiam S-o-nalț și când mă pregăteam,
Împăratul David s-a sculat în picioare și a zis: „Ascultați-mă, fraților și poporul meu! Aveam de gând să zidesc o casă de odihnă pentru chivotul legământului Domnului și pentru așternutul picioarelor Dumnezeului nostru și mă pregăteam s-o zidesc.
67
Iosíf i-a zis lui Faraón: „Visul lui Faraón este unul singur: Dumnezeu i-a făcut cunoscut lui Faraón ce are să facă.
Atunci, Daniel a zis îngrijitorului căruia îi încredințase căpetenia famenilor privegherea asupra lui Daniel, Hanania, Mișael și Azaria:
34
Vuietul ajunge până la marginea pământului, căci Domnul Se ceartă cu neamurile, intră la judecată împotriva oricărei făpturi și dă pe cei răi pradă sabiei’”, zice Domnul.
Vuietul va veni până la marginea pământului; căci Domnul se socotește cu neamurile, va intra la judecată cu orice carne; pe cei răi îi va da sabiei, zice Domnul.
88
Saul s-a deghizat îmbrăcându-se cu alte haine și a plecat însoțit de doi bărbați. Au ajuns la acea femeie noaptea; și i-a zis: „Te rog să chemi pentru mine un spirit pe care ți-l voi preciza!”
Iosif le‑a zis fraților săi: „Eu sunt Iosif! Mai trăiește tatăl meu?” Dar frații lui nu i‑au putut răspunde, căci rămăseseră înmărmuriți înaintea lui.
30
Domnul i-a zis lui Moise:
Domnul a vorbit lui Moise și a zis:
89
Precum e răgetul de leu, E furia-mpăratului; Însă bunăvoința lui Este ca roua ce dă viață Când mângâie a ierbii față.
Mânia împăratului este ca răcnetul leului, dar bunăvoința sa este ca roua pe iarbă.
82
El Își apleacă urechea spre mine în ziua când Îl chem.
Pentru că și‐a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema în toate zilele mele.
81
Astfel, noi să luăm în considerare mesajul Spiritului Sfânt care zice: „Dacă auziți astăzi vocea Lui,
De aceea, cum zice Duhul Sfânt: Astăzi , dacă auziți glasul Lui,
81
Și după ce l-au batjocorit, l-au dezbrăcat de purpură și l-au îmbrăcat cu hainele lui; și l-au dus afară ca să îl crucifice.
Și după ce au râs de el, l‐au dezbrăcat de purpură și l‐au îmbrăcat cu hainele lui. Și l‐au dus afară ca să‐l răstignească.
92
Salutaţi şi Biserica din casa lor. Salutaţi-l pe Epenet, cel drag mie, care este cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.
Spuneți sănătate și Bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, preaiubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.
84
Vei privi cu ochiiși vei vedea răsplătirea celor răi.
Dacă un om se culcă cu nora sa, să fie dați la moarte amândoi: au făcut o ticăloșie; sângele lor este asupra lor!
25
În cele din urmă, l‑a trimis la ei pe fiul său, zicându‑și: «De fiul meu se vor rușina!»
În cele din urmă l-a trimis pe fiul său la ei, zicându-și: «De fiul meu le va fi rușine».
95
Dar măslinul le-a răspuns: «Să-mi părăsesc eu uleiul meu, prin care sunt onorați Dumnezeu și oamenii, și să merg să mă legăn peste copaci?».
Și măslinul le‐a zis: Să‐mi las eu grăsimea mea cu care se cinstește Dumnezeu și omul prin mine și să mă duc să mă clatin peste copaci?
86
M-am sculat să deschid iubitului meu; și de pe mâna mea se prelingea smirnă, iar de pe degetele mele ea picura pe mânerele ușii…
Eu m-am ridicat să-i deschid iubitului meuși mâna mea picura mir,degetele mele făceau să treacă mirpe mânerul zăvorului.
82
În ziua aceea, nu Mă veți mai întreba nimic. Adevărat , adevărat vă spun: orice veți cere de la Tatăl, în Numele Meu, vă va da.
În ziua aceea nu Mă veți ruga nimic. Adevărat, adevărat vă spun că orice-I veți cere Tatălui, în Numele Meu, vă va da.
92
Și îngerul DOMNULUI s-a arătat femeii și i-a spus: Iată acum, tu ești stearpă și nu naști, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu.
Îngerul DOMNULUI i S‑a arătat femeii și i‑a zis: „Iată, tu ești stearpă și n‑ai născut copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu.
94
„Un țipăt s-a auzit în Rama,plânset și bocet mare!Rahela își plânge copiii șinu vrea să fie mângâiată,pentru că nu mai sunt.”
Un glas s‐a auzit în Rama, plângere și tânguire multă: Rahela plângând pe copiii ei și nu voia să fie mângâiată pentru că nu sunt.
87
Voi lăuda foarte mult pe DOMNUL cu gura mea; da, îl voi lăuda în mijlocul mulțimii.
Îl voi lăuda foarte mult pe Domnulcu gura mea, îl voi lăudaîn mijlocul mulțimii.
97
Oare nu mai este balsam în Galaád?Nu este niciun vindecător acolo?De ce nu face vindecarea fiiceipoporului meu?
Nu este niciun leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentru ce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?
84
Prezbiterii care exercită o bună conducere (a comunității celor credincioși), trebuie să fie considerați demni de o dublă onoare din partea celorlalți (credincioși); iar de acest tratament trebuie să beneficieze în mod special cei care predică și care învață pe alții.
Prezbiterii care cârmuiesc bine să fie vrednici de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea și cu învățătura pe care o dau altora.
71
Apoi, ‘naintea cortului, Să se întoarcă Eleazar. Să își înmoaie, așadar, În sânge, degetul, căci el O să stropească-n acest fel, De șapte ori, în fața lui, Deci înaintea cortului.
Preotul Eleazár să ia cu degetul din sângele ei și să stropească de șapte ori înaintea cortului întâlnirii!
80
Astfel Iona s-a ridicat și a mers la Ninive, conform cuvântului DOMNULUI. Și Ninive era o cetate peste măsură de mare, cât o călătorie de trei zile.
Iona a plecat la Ninive conform (poruncii) Cuvântului lui Iahve. Orașul Ninive avea o mărime remarcabilă. El putea fi parcurs (cu pasul) în trei zile.
79
Fiindcă ea, turnând acest mir pe trupul meu, a făcut-o pentru înmormântarea mea.
Căci ea turnând mirul acesta pe trupul meu, a făcut‐o spre înmormântarea mea.
91
Iată, ca măgarii sălbatici în deșert,așa ies aceștia la lucru.Ei caută hrană;în deșert găsesc mâncare pentru ei și pentru copii.
Din gura copiilor și a pruncilorți-ai pregătit laudăîmpotriva vrăjmașilor tăi,ca să nimicești pe dușmanși pe răzbunător.
29
Regele Iehoiachim, toți luptătorii lui remarcabili și toți conducătorii lui au auzit cuvintele pronunțate de el; și regele intenționa să îl omoare. Dar Urie a fost anunțat de acest lucru, i-a fost frică și a fugit în Egipt.
Împăratul Ioiachim, toți vitejii lui și toate căpeteniile lui au auzit cuvintele lui, și împăratul a căutat să-l omoare. Dar Urie, care a fost înștiințat de lucrul acesta, s-a temut, a fugit și s-a dus în Egipt.
82
DOMNUL a lepădat altarul său, el a detestat sanctuarul său; a dat în mâna dușmanului zidurile palatelor sale; ei au făcut zgomot în casa DOMNULUI, ca în ziua unei sărbători solemne.
Domnul a lepădat altarul său, a urât locașul său sfințit; a dat în mâna vrăjmașului zidurile palatelor sale; ei au scos strigăte în casa Domnului ca în zi de adunare de sărbătoare.
88
După ce a sfârşit Iisus aceste cuvinte, mulţimile au rămas uimite de învăţătura Lui,
Când a terminat Isus aceste cuvinte, mulțimile au fost cuprinse de uimire pentru învățătura lui,
86
Când a coborât pe uscat, I-a ieşit înainte un om din cetate care avea demoni. De multă vreme nu mai purta haine şi nu mai stătea în casă, ci în morminte.
Și când a ieșit la uscat, l‐a întâmpinat un bărbat oarecare din cetate care avea draci. Și multă vreme nu se îmbrăcase cu haină și nu rămânea în casă, ci în morminte.
87
Mulțumesc Dumnezeului meu la fiecare aducerea aminte despre voi,
Îi mulțumesc Dumnezeului meu – ori de câte ori îmi aduc aminte de voi
86
Apoi a închis cartea, a dat-o slujitorului şi s-a aşezat. Ochii tuturor celor din sinagogă erau aţintiţi asupra Lui.
În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre El.
81
La dreapta mea se ridică o gloată.Ei întind curse picioarelor meleși ridică o rampă de asalt în drumul lor devastator către mine.
O ploditură se ridică la dreapta mea; îmi împing laoparte picioarele și își pregătesc împotriva mea căile de pierzare;
77
Dacă naște o fată, să fie necurată două săptămâni, ca pe vremea când i-a venit sorocul, și să rămână șaizeci și șase de zile ca să se curățească de sângele ei.
Și a făcut covoare din păr de capre pentru cortul de deasupra locașului: a făcut unsprezece covoare.
29
În fața Domnului Cel Sfânt, Munții de ceară par că sânt, Căci de îndată ce- L zăresc, Înspăimântați, ei se topesc.
Munții se topesc precum ceara înaintea Domnului,înaintea Stăpânului întregului pământ.
74
În luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, care era de neam regal și fusese un conducător al regelui, a venit împreună cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahikam, la Mițpa. În timp ce mâncau împreună acolo, la Mițpa,
În luna a șaptea, Ismael, fiul lui Netania, fiul lui Elișama, din neamul împăratului, a venit cu mai-marii împăratului și cu zece oameni la Ghedalia, fiul lui Ahicam, la Mițpa. Și au mâncat împreună acolo, la Mițpa.
90
Atunci Solomon a mers la Ețion-Gheber și la Elot, la malul mării, în țara lui Edom.
Atunci Solomon s-a dus la Ețion-Gheber și la Elat – pe malul mării – în teritoriul Edomului.
89
Pe David l-a ales să- I fie Rob, căci El l-a luat apoi, Chiar de la staulul de oi,
A ales de asemenea pe David, servitorul lui, și l-a luat de la staulele oilor;
81
Fiul meu, nu uita legea mea, ci inima ta să păzească poruncile mele;
Fiul meu, nu uita îndrumarea mea, și să păzească inima ta poruncile mele;
92
Într-adevăr, pe când eram la voi aşa v-am poruncit: dacă cineva nu vrea să muncească, nici să nu mănânce!
Căci, când eram cu voi, v-am dat această poruncă: „Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce!“.
88
Deși un păcătos face rău de o sută de ori și zilele lui sunt prelungite, totuși eu știu cu siguranță că le va fi bine celor ce se tem de Dumnezeu, care se tem înaintea lui,
Chiar dacă celui păcătos i se lungește viața – deși el face rău de o sută de ori –, eu știu că celui care se teme de Dumnezeu și stă cu reverență în fața lui, îi va fi bine.
87
Acesta este un sacrificiu ars integral în mod continuu, conform regulii care a fost stabilită la muntele Sinai. El produce o aromă plăcută, fiind un sacrificiu consumat de foc pentru Iahve.
Aceasta este arderea de tot permanentă stabilită pe muntele Sinài, mireasmă plăcută, jertfă prin foc pentru Domnul.
75
Saul, atunci, l-a întrebat:„Al cui ești tu? Aș vrea să știu! ”David răspunse: „Sunt un fiu, Al unui rob pe care-l ai Și care e chemat Isai. Află că el e tatăl meu, Și că, din Betleem, sunt eu. ”
Și Saul i-a spus: Al cui fiu ești tu, tinere? Și David a răspuns: Eu sunt fiul servitorului tău Isai betleemitul.
79
Păzește-mi sufletul mereu, Și scapă-mă, o, Domnul meu! Nu mă lăsa, dat de rușine, Pentru că eu mă-ncred în Tine!
Păzește-mi sufletul și scapă-mă!Nu mă lăsa să fiu dat de rușine când mă încred în Tine!
89
Căci, de dragul lucrării lui Cristos, a fost aproape de moarte, riscându-și viața ca să completeze ceea ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
Căci, de dragul lucrării lui Cristos, a fost aproape de moarte, riscându-și viața ca să împlinească ceea ce lipsea slujirii voastre pentru mine.
95
Mana a încetat la o zi după ce au mâncat din cerealele Canaanului. Astfel, israelienii nu au mai avut mană; și începând cu acel an, ei s-au hrănit (doar) din recoltele țării.
Mana a încetat a doua zi de Paște, când au mâncat din grâul țării. Copiii lui Israel n-au mai avut mană, ci au mâncat din roadele țării Canaanului în anul acela.
86
Apoi să aducă din ea un sacrificiu consumat de foc pentru Iahve. Să îl ofere din grăsimea de pe organele interne și din cea care se găsește în jurul lor.
Moise și Aaron s‑au dus la Faraon și au făcut întocmai cum poruncise DOMNUL. Aaron și‑a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorilor lui, și toiagul s‑a prefăcut în șarpe.
28
Și oricine va renunța la: case, frați, surori, tată, mamă, soție sau fii, chiar și preocupări agricole – pentru numele Meu –, le va primi înapoi de o sută de ori și va moșteni viața eternă.
Și oricine a lăsat case, frați, surori, tată, mamă, [soție,] copii sau ogoare pentru Numele Meu va primi însutit și va moșteni viața veșnică.
87
Și dacă oamenii se ceartă și unul lovește pe altul cu o piatră, sau cu pumnul și el nu moare, dar cade la pat,
Și dacă se vor certa doi oameni și unul va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul și nu va muri, ci va cădea la pat;
92
În a treia zi dimineața, au fost tunete și fulgere; iar muntele era acoperit de un nor gros. Goarna suna cu o intensitate atât de mare, încât tot poporul din care era formată tabăra, tremura.
A treia zi dimineața, au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte; trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă.
82
Tot poporul s-a dus la templul lui Baal și l-a dărâmat. Ei au sfărâmat altarele și statuile care existau acolo. Apoi l-au omorât în fața altarelor pe preotul Matan.
Tot poporul a intrat în casa lui Baal și au dărâmat-o; i-au sfărâmat altarele și chipurile și au ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal.
86
ei și toate viețuitoarele după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate vietățile care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate zburătoarele după soiul lor: orice pasăre, tot ce avea aripi.
ei și orice viețuitoare după soiul său și toate dobitoacele după soiul lor și orice târâtoare care se târăște pe pământ după soiul său și orice pasăre după soiul său, orice pasăre de orice aripă.
84
Mărturisesc despre ei că au râvnă pentru Dumnezeu, dar lipsită de pricepere,
Mărturisesc despre ei că au râvnă pentru Dumnezeu, dar nu potrivit unei cunoașteri.
88
(Măcar de ați fi auzit, De faptul că am dobândit Acea isprăvnicie – eu – A harului lui Dumnezeu, Care-mi fusese arătată Și cari, față de voi, mi-e dată.
(căci veți fi auzit de isprăvnicia harului lui Dumnezeu care mi‑a fost dată pentru voi,
80
Căci noi suntem cei circumciși: cei care slujim prin Duhul lui Dumnezeu, ne lăudăm în Cristos Isus și nu ne încredem în lucrurile pământești,
Căci noi suntem tăierea împrejur, noi care slujim lui Dumnezeu prin Duhul și ne lăudăm în Hristos Isus și nu ne încredem în carne.
86
Și Lameh a trăit o sută optzeci și doi de ani și a născut un fiu;
La vârsta de o sută optzeci și doi de ani, Lameh a născut un fiu.
92
Har, îndurare, pace, eu Doresc ca să aveți mereu, Din partea Tatălui de sus Și-a Domnului Hristos Iisus, În adevăr și în iubire.
Harul, mila și pacea de la Dumnezeu Tatăl și de la Isus Cristos, Fiul Tatălui, să fie cu noi în adevăr și în dragoste!
74
Atât timp cât încă mai respir și am suflarea lui Dumnezeu în nările mele,
că, atâta vreme cât voi avea sufletși suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele,
83
Isus i-a zis: „Petru, te asigur că astăzi, înainte să cânte cocoșul, te vei dezice de Mine de trei ori, susținând că nu Mă cunoști!”
Dar Isus i-a spus: „Îți spun, Petre, că nu va cânta cocoșul astăzi până când vei nega de trei ori că Mă cunoști!”
89
Să nu strâmbi judecata săracului tău în cauza lui.
Să nu încalci dreptatea care i se cuvine săracului la judecată.
85
Iar El le-a răspuns: „Ilie va veni mai întâi şi va reaşeza toate. Şi oare nu stă scris despre Fiul Omului că trebuie să pătimească multe şi să fie defăimat?
Iisus a zis: „E-adevărat, Că de Ilie, așezat, Va trebui – totul – să fie; Și tot așa Scriptura scrie, Că fi-va Fiul omului, Deposedat de slava Lui, Batjocorit și defăimat, De suferințe încercat.
78
Iată cuvântul Domnului Ce a fost spus Moabului:„Domnul oștirilor – Acel Ce-i Dumnezeu în Israel – Așa a zis: „Vai Nebo! Vai! Căci iată, cruntă soartă ai! Tot Nebo este pustiit. E de rușine-acoperit, În lung și-n lat, ținutul lui – Al Chiriataimului – Pentru că el este luat. Cetatea lui s-a dărâmat. Cetatea lui a fost zdrobită Și de rușine-acoperită!
Haranul și Canehul și Edenul, comercianții Sebei, ai Așurului și ai Chilmadului erau comercianții tăi.
31
Salutați‑l pe Urban, tovarășul nostru de lucru în Hristos, și pe Stahis, preaiubitul meu!
Salutați-i pe Urbanus, lucrător împreună cu noi în Cristos, și pe Stachys, prietenul meu iubit.
85
Lod și Ono, valea meșteșugarilor.
Dacă cei care au murit nu mai învie, rezultă că nici Cristos nu a înviat.
28
Vă spun: În acea noapte, vor fi doi într-un pat; unul va fi luat și celălalt va fi lăsat.
Imediat am trimis câțiva oameni la tine; și consider că ai procedat bine venind. Acum, toți suntem aici înaintea lui Dumnezeu ca să ascultăm tot ce ți-a ordonat El să ne spui.”
29
Pentru acest copil m-am rugat; și DOMNUL mi-a ascultat rugămintea pe care am cerut-o de la el.
Pentru acest băiat m‐am rugat și Domnul mi‐a dat cererea, pe care i‐am făcut‐o.
89
Și i-a făcut pe toți cei care se aflau în Ierusalím [să consimtă]. Iar toți locuitorii Ierusalímului au făcut după alianța lui Dumnezeu, Dumnezeul părinților lor.
și cincisprezece coți de pânză pentru a doua aripă, cu trei stâlpi și cele trei picioare ale lor.
30
Desigur, ce am afirmat este valabil doar în cazul în care deja ați gustat din bunătatea Stăpânului.
dacă, într-adevăr, ați gustat că bun este Domnul.
75
Nu face fără motiv declarații împotriva semenului tău; și nu înșela (pe alții) cu buzele tale.
Nu fi un martor zadarnicpentru aproapele tăuși nu înșela cu buzele tale!
75
Căci Domnul în ăst fel vorbește:„Iată, cel ce nu trebuiește Să bea potirul, tot îl bea, Și-atunci crezi că tu vei putea Să scapi făr’ a fi pedepsit? Nu! Nu se poate! Negreșit, De-acest potir, parte-i avea, Pentru că și tu îl vei bea! ”
Căci așa zice Domnul: Iată, aceia a căror judecată nu era să bea din pahar, vor bea negreșit. Și tu, în adevăr, tu să fii nepedepsit deloc? Nu vei fi nepedepsit, ci vei bea negreșit.
73
Dacă tot trupul ar fi ochi, unde ar fi auzul? Și dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
Dacă tot trupul ar fi un ochi, unde ar fi auzul? Dacă totul ar fi auz, unde ar fi mirosul?
98
Mereu, fii binecuvântat Sionule, de Domnul Sfânt, Care-a făcut cer și pământ!
Din Sion să te binecuvânteze Domnul,Creatorul cerurilor și al pământului.
78
Și nu numai pentru neam, ci și ca să‑i adune laolaltă pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți.
și nu doar pentru neam, ci pentru ca să-i adune într-un singur loc și pe copiii lui Dumnezeu care sunt risipiți.
87
Al șaselea înger a sunat din trâmbiță și am auzit un glas din [cele patru] coarne ale altarului de aur care este înaintea lui Dumnezeu,
A sunat din trâmbiță și cel de-al șaselea înger și am auzit un glas [venind] parcă din cele patru coarne ale altarului de aur care se află înaintea lui Dumnezeu,
92
Și ca dar de băutură să aduci a treia parte dintr-un hin de vin, de o aromă dulce DOMNULUI.
Fiul lui Ahitub a fost Țadoc. Fiul lui Țadoc a fost Ahimaaț.
24
Că am mare întristare și mâhnire neîncetată în inima mea.
că am o mare întristare și o durere continuă în inimă.
80
Căci așa vorbește Domnul Oștirilor: «Peste puțină vreme, voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul.
Căci așa zice Domnul oștirilor: Încă o dată, puțină vreme, și voi clătina cerurile și pământul și marea și uscatul.
94
Dacă un om are o arsură pe piele și rana deschisă a arsurii devine o pată alb-roșiatică sau albă,
Părerea aceasta mi s‑a părut bună și am luat dintre voi doisprezece bărbați, câte unul din fiecare seminție.
29
Căci Domnul dă înțelepciune;din gura Lui iese cunoștință și pricepere.
Și Barac a urmărit carele și oastea până la Haroșet‐Goim și toată oastea lui Sisera a căzut sub ascuțișul sabiei: n‐a rămas unul.
31
Atunci, lui Daniel i s‑a descoperit taina într‑o vedenie de noapte. Și Daniel L‑a binecuvântat pe Dumnezeul cerului,
Noaptea, taina i-a fost descoperită lui Daniel într-o vedenie. Atunci Daniel L-a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor.
95
El mi-a zis: „Odaia aceasta dinspre miazăzi este pentru preoții care îngrijesc de slujba Templului.
Și el mi‐a zis: Chilia aceasta care privește spre miazăzi este pentru preoții care păzesc cele de păzit ale casei.
81
Așa vorbește Domnul Oștirilor: „Întăriți-vă mâinile, voi care ascultați în aceste zile cuvintele rostite prin gura profeților, care au vorbit în ziua când temelia Casei Domnului Oștirilor a fost pusă pentru construirea Templului.
Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Întăriți-vă mâinile, cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor care au vorbit în ziua când s-a pus temelia Casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească Templul!
88
În a opta zi să ia două turturele sau doi pui de porumbei și să îi aducă la preot, la intrarea în Cortul Întâlnirii.
În ziua a opta să ia două turturele sau doi pui de porumbel, să vină înaintea Domnului, la ușa cortului întâlnirii, și să le dea preotului!
89
Astfel Hușai, prietenul lui David, a intrat în cetate și Absalom a intrat în Ierusalim.
Hușai – prietenul lui David – a intrat în Ierusalim chiar atunci când intra și Absalom în oraș.
90
Să fie cunoscut acum împăratului, că, dacă această cetate este construită și zidurile ridicate din nou, atunci ei nu vor plăti taxă, tribut și vamă și astfel tu vei păgubi veniturile împăraților.
Deși știut să fie împăratului că dacă se va zidi cetatea aceasta și se vor sfârși zidurile, nu vor mai da bir, vamă și drumuri, și la urmă va fi spre paguba împăraților.
81
Tot poporul care L-a auzit, chiar și colectorii de taxe, au recunoscut dreptatea lui Dumnezeu, fiindcă fuseseră botezați cu botezul lui Ioan.
Și când a auzit tot poporul și vameșii, au îndreptățit pe Dumnezeu, fiind botezați cu botezul lui Ioan.
77
Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după porunca Domnului.
Și Moise, robul Domnului, a murit acolo, în țara Moabului, după spusa Domnului.
93
Am văzut un alt înger, care zbura în înaltul cerului. El avea de vestit Evanghelia veșnică celor ce locuiesc pe pământ – oricărei națiuni, seminții și limbi, și oricărui popor.
Benáia, fiul lui Iehoiáda, era [căpetenie] peste cheretei și peste peletei. Fiii lui Davíd erau cei dintâi lângă rege.
25
„Mă voi scula ”, Domnul a spus,„Și Mă voi înălța, de-ndată.
Acum mă voi scula, zice Domnul; acum mă voi înălța, acum mă voi ridica!
83
El a întrebat-o: „Ce vrei?” „Porunceşte”, I-a zis ea, „ca în Împărăţia Ta aceşti doi fii ai mei să şadă unul la dreapta şi altul la stânga Ta.”
Isus a întrebat-o:‒ Ce dorești?Ea I-a zis:‒ Poruncește ca acești doi fii ai mei să stea unul la dreapta și altul la stânga Ta, în Împărăția Ta.
93
Isus i‑a zis: „Adevărat îți spun că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”
Isus i-a zis: „Adevăr îți spun, chiar în noaptea aceasta, înainte de a fi cântat cocoșul, de trei ori mă vei renega”.
88
„Vorbește-le israelienilor și spune-le: «Atunci când veți trece Iordanul în Canaan,
„Vorbește-le fiilor lui Israel și spune-le: «Când veți trece Iordanul în țara Canaanului,
92
Iată şi corăbiile, cât sunt ele de mari şi împinse de vânturi aprige, sunt totuşi conduse de o cârmă foarte mică unde vrea cârmaciul.
Un alt exemplu ar fi corăbiile care sunt atât de mari. Ele sunt împinse de vânturi de mare intensitate; și totuși sunt direcționate cu ajutorul unor foarte mici cârme. Aceste corăbii se îndreaptă acolo unde dorește cel care le conduce cu ajutorul cârmelor.
77
Ridică-te, Doamne! Ieși în calea lorși împiedică-i!Cu sabia ta, scapă sufletul meude cel nelegiuit!
Scoală-te, Doamne, ieși înaintea vrăjmașului, doboară-l!Izbăvește-mă de cel rău cu sabia Ta!
73
El era în lume, și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
El era în lume și lumea a fost creată prin El, dar lumea nu L-a cunoscut.
96
Dar bărbații lui Israel le-au răspuns hiviților: „Este posibil ca voi să locuiți în această zonă. Cum să ratificăm un legământ cu voi?”
Bărbații lui Israel le‑au răspuns hiviților acestora: „Poate că locuiți în mijlocul nostru. Cum să facem legământ cu voi?”
88
Un fiu, Șecania primise, Care, Șemaia, se numise. Șemaia, fii, a dobândit: Hatuș, întâiul s-a numit, Igheal și Bariah veniră, Iar șiru-acesta îl sfârșiră Neraia și apoi Șafat. De toți, șase, s-au numărat.
Și fiii lui Șecania: Șemaia. Și fiii lui Șemaia: Hatuș și Igheal și Bariah și Nearia și Șafat, șase.
79
Cuvintele bârfitorului sunt ca niște prăjituri,alunecă până în cămările pântecului.
Cuvintele bârfitorului sunt ca prăjiturile:alunecă până în fundul măruntaielor.
86
Malchiram, Pedaia, Șenațar, Iecamia, Hoșama și Nedabia.
Împărăteasa de la miazăzi se va ridica la judecată cu neamul acesta și‐l va osândi, pentru că ea a venit de la marginile pământului să asculte înțelepciunea lui Solomon și iată aici este mai mult decât Solomon.
26
A plecat de acolo în munți, la est de Bétel; și-a fixat cortul, având Bétel la vest și Ai la răsărit. A zidit acolo un altar Domnului și a invocat numele Domnului.
Avea treizeci și doi de ani când s-a făcut împărat și a domnit opt ani la Ierusalim.
36

Dataset Card for "Romanian Bible Paraphrase Corpus"

Dataset Description

Dataset Summary

A paraphprase corpus created from 10 different Romanian language Bible versions. Since the Bible has all paragraphs uniquely numbered an alignment between two versions is straighforward. We compiled a complete combination of paragraph pairs from the following Bible versions:

 • Română Noul Testament Interconfesional 2009
 • Biblia în versuri 2014
 • Biblia Traducerea Fidela 2015
 • Biblia în Versiune Actualizată 2018
 • Ediția Dumitru Cornilescu revizuită 2022
 • Noua Traducere Românească
 • Noul Testament SBR 2023
 • Versiunea Biblia Romano-Catolică 2020
 • Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924, Dumitru Cornilescu
 • Traducere Literală Cornilescu 1931

In order to provide a similarity score between two paragraphs, we use FuzzyWuzzy library to compute the partial_token_sort_ratio (PTSoR) between the lemmatized versions of the two texts. The final similarity score between matching paragraphs was computed as follows:

score = 50 + ptsor // 2

where ptsor = partial_token_sort_ratio(lemmatize(text1), lemmatize(text2))

We also provide a set of non-matching texts, generated from a random pairing of paragraphs. The score for the non-matching paragraphs was computed using this formula:

score = int(ptsor / 2 +10)

The final dataset contains 904,815 similar records and 218,977 non matching records, totaling 1,123,927

Languages

Romanian

Dataset Structure

Data Instances

An example record looks as follows.

{
 'text1': 'Poporul a început să strige: „Este glasul lui Dumnezeu, nu al unui om!”',
 'text2': 'Norodul a strigat: „Glas de Dumnezeu, nu de om!”',
 'score': 82
}

Data Fields

 • text1, text2: compared Paragraphs
 • score: 0 - 100 matching score (integer) - records with score > 50 are matches

Data Statistics

Score Distribution:

Score distribution

Statistics for matching record scores:

count  904950.000000
mean     83.998228
std      7.083741
min     50.000000
25%     80.000000
50%     84.000000
75%     89.000000
max     100.000000

Statistics for non-matching record scores:

count  218977.000000
mean     29.400873
std      3.339921
min     10.000000
25%     27.000000
50%     29.000000
75%     32.000000
max     40.000000

Dataset Creation

Curation Rationale

Source Data

Romanian Language Bible translations

Initial Data Collection and Normalization

Who are the source language producers?

Annotations

Annotation process

Who are the annotators?

Personal and Sensitive Information

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

Discussion of Biases

Other Known Limitations

The dataset is biased towards some archaic language. Additionally, it involves religious figures and phrase constructions that are rarly used in the common language.

Additional Information

Dataset Curators

Licensing Information

This data is available and distributed under Apache-2.0 license

Citation Information

tbd

Contributions

Downloads last month
3
Edit dataset card