Dataset Preview
Go to dataset viewer
extract_text (string)summary_text (string)label (int64)
"Prywatna spółka KrzysztofaToeplitza od siedmiu lat wynajmuje atrakcyjną kamienicę na Starym Mieście. wątpliwości budzi umowa najmu. traci na niej skarb państwa. 1994 roku dyrektor ODZ, podpisał umowę najmu kamienicy z Towarzystwem Wydawniczym i Literackim. Pierwotna umowa została zmieniona. powiększano wynajmowaną powierzchnię. Wydłużono też okres wynajmu. W umowie nie uwzględniono jednak możliwości podniesienia czynszu."
"W piątek w wielu uczelniach odbyły się uroczyste inauguracje roku akademickiego. Niestety, szybciej przybywa studentów niż środków na pomoc materialną w budżecie państwa. Tę sytuację tylko trochę łagodzą wprowadzone w ubiegłym roku preferencyjne kredyty. Zdecydowanie brakuje też miejsc w akademikach. Uczelnie państwowe coraz silniej odczuwają konieczność wprowadzenia odpłatności za studia. Jeżeli rząd nie przeznaczy na uczelnie wystarczających kwot w budżecie, to niezbędne będzie wprowadzenie częściowej odpłatności także za studia dzienne."
0
"Jeżeli HP nie przyjmie propozycji ARiMR, zakończymy z nią współpracę przy budowie systemu IACS - zapowiedział szef agencji Aleksander Bentkowski. nieprawidłowości w budowie systemuzakończyły się żądaniami Unii zwrotu wyłożonych pieniędzy.Obecnie budowa sprawnego systemu IACS, bez którego polscy rolnicy nie będą otrzymywać dopłat bezpośrednich do swojej produkcji, powinna być priorytetem. Powinien zostać on stworzony do końca tego roku."
"Doszło do konfliktu pomiędzy Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a firmą Hewlett-Packard w związku ze zbudowaniem programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) i jego późniejszym serwisowaniem. ARiMR postawiła nowe żądania, posądzając HP o niewykonywanie umowy i niejasne kombinacje prawne. HP zaś broni się tym, że prace nad projektem są zaawansowane, a Agencja szantażuje firmę zerwaniem umowy."
1
"W latach 90. wielkość rosyjskiego Produktu Krajowego Brutto zmniejszyła się prawie dwukrotnie.W przeliczeniu na jednego mieszkańca wielkość PKB zmalała do 3500 dolarów.Do tego dodajmy: powszechną korupcję, kryminalizację gospodarki i gigantyczny rozrost szarej strefy, słabość wszelkich struktur władzy państwowej, kompromitację elit politycznych i walczących ze sobą klanów oligarchicznych.Z całą tą spuścizną będzie musiał sobie poradzić następca Borysa Jelcyna. Nikt nie wątpi, że Putin wybory wygra."
"Trybunał Konstytucyjny orzekł, że posłom i senatorom pracującym poza parlamentem nie będzie wypłacane pełne uposażenie. W ustawie o wykonywaniu mandatu jest jednak zapis, który w uzasadnionych przypadkach zezwala na przyznanie części uposażenia. W grupie uposażonych parlamentarzystów dominują rolnicy i pracownicy budżetówki. Prowadzący gospodarstwa posłowie zapewniają o bardzo niskich dochodach i stratach spowodowanych pracy w Sejmie. Ustawa, która miała zachęcić parlamentarzystów do rezygnacji z dotychczasowych zajęć, niewiele zmieniła. System przyznawania uposażeń może prowadzić do wypaczeń, szczególnie w przypadku rolników, których zapewnieniom o niskich dochodach wierzy się na słowo."
0
"Mit o potopie jest prastary, sięga czasów, gdy topniał lodowiec. Na skutek tego wydarzenia w dziejach planety, poziom mórz i oceanów podniósł się o kilkadziesiąt metrów. Potop polodowcowy z całą, naukową pewnością, miał miejsce, ale najprawdopodobniej został przez ludzkość przegapiony. I oto pojawiła się w tej sprawie kolejna glosa. Jej autorami są amerykańscy geofizycy."
"Dwójka amerykańskich geofizyków przedstawiła swój scenariusz pochodzenia mitu o potopie. Przed 7500 laty do będącego jeszcze jeziorem Morza Czarnego wlały się wezbrane wskutek topnienia lodowców wody Morza Śródziemnego. Geofizycy twierdzą, że dzięki temu rozkwitło rolnictwo, bo ludzie musieli migrować i szerzyć rolniczy tryb życia. Środowiska naukowe twierdzą jednak, że potop był tylko jednym z czynników ekspansji rolnictwa."
1
"Po zakończeniu obrad każdy poseł ma prawo wygłosić z trybuny sejmowej swoje oświadczenie. Sytuacja przypomina wówczas nieco londyński Hyde Park. Tak jak na Speaker Corner więcej jest na sali tych, którzy chcą mówić, niż słuchających. Publiczności już od dawna nie ma żadnej, loża dziennikarska świeci pustkami, a kamery telewizyjne są wyłączone. Można wtedy posłuchać często dziwnych opowieści."
"74 posłów AWS-u podpisało wniosek o wotum nieufności dla ministra skarbu. W tej sytuacji kierownictwo ryzykuje utratę kontroli nad partią, a wnioskodawcy - polityczny niebyt. Posłowie chcą zmiany na stanowisku premiera. Wyborcy oczekują zdecydowanego przywódcy, a Jerzy Buzek jest zależny od Mariana Krzaklewskiego. Nowy premier poprawiłby notowania rządu. Kandydatami są Maciej Płażyński i Marian Krzaklewski."
0
"Zębami, pazurami i dolarami bronią się związki nauczycielskie w Ameryce przed wprowadzeniem bonów oświatowych, które pozwoliłyby rodzicom na swobodny wybór między szkołami publicznymi, prywatnymi i wyznaniowymi. Badania opinii publicznejwykazują, że 78 proc. murzyńskich rodziców chciałoby dostawać bony oświatowe, aby móc posłać dzieci do szkół poza wielkomiejskimi gettami. Bonów chce też 65 proc. Latynosów, ale tylko 48 proc. białych Amerykanów.Przeciwnicy swobody wyboru szkoły posługują się wieloma argumentami. Twierdzą, że pozostawieni samopas rodzice będą wybierać złe szkoły. Natomiast ci, którzy będą potrafili dokonać wyboru, zabiorą swoje dzieci z gorszych szkół, w których pozostaną najsłabsi, nie mający szans na wydźwignięcie się."
"Od kilkunastu lat poziom nauczania w amerykańskich szkołach publicznych ulega systematycznemu pogorszeniu. Najnowsza propozycja, aby wprowadzić bony oświatowe, pozwalające rodzicom na swobodny wybór między szkołami publicznymi, prywatnymi i wyznaniowymi, wzbudził w nauczycielskich związkach zawodowych opór, twierdzą one bowiem, że taka reforma uderzyłaby w najbiedniejsze rodziny. Paradoksalnie, to wśród najbiedniejszych właśnie poparcie dla reformy jest największe, a nauczycieli oskarża się o blokowanie wszelkich propozycji zmian, bowiem zmusiłyby one szkoły do konkurowania między sobą, a tym samym do podnoszenia poziomu. Rozwiązanie najbardziej pomogłoby murzyńskim rodzinom, dla których bony byłyby szansą na posłanie dzieci do lepszych szkół."
1
"Globalizacja powoduje, że na całej kuli ziemskiej część ludzi zamawia dokładnie to samo: hamburgera, frytki i colę. niektóre kraje buntują się. we Francji dla zachowania zamiłowania do dobrej kuchni powstała Narodowa Rada Sztuk Kulinarnych. podobna rada mogłaby powstać w Polsce. mogłaby ocalić dorobek polskiej sztuki kulinarnej. mogłaby być rodzajem "czapy" nad organizacjami zrzeszającymi kucharzy, restauratorów. Mogłaby dbać o zachowanie polskich potraw, ewidencjonować je."
"Dwa lata temu ukazała się praca profesora Huberta Orłowskiego o stereotypie dotyczącym "polnische Wirtschaft", czyli chaosie i zacofaniu w polskiej gospodarce. "Polnische Wirtschaft" stanowi od lat świetny temat niemieckich książek, filmów, satyr i karykatur. Stereotyp podtrzymują codzienne wiadomości o kradzieżach samochodów, napadów polskich skinów na obcokrajowców i "przekrętach" w majestacie prawa."
0
"Największym wyzwaniem stającym przed polityką polską na następną kadencję parlamentarną i prezydencką jest doprowadzenie do pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Doprowadzenie do pomyślnego finału negocjacji o przystąpieniu do Unii wymagać będzie dobrze przygotowanej i sprawnie przeprowadzonej ofensywy politycznej zarówno na arenie międzynarodowej, jak i wewnętrznej, aby uzyskać zgodę nie tylko unijnych partnerów, ale i własnych obywateli, mających się wypowiedzieć w powszechnym referendum."
"Przygotowywany na czerwcowy szczyt w Amsterdamie traktat o zmianie systemu działania Unii Europejskiej nie przyniesie takich przełomowych i pobudzających wyobraźnię rozstrzygnięć jak utworzenie jednolitego rynku czy powołanie wspólnej waluty europejskiej. Co więcej, większość jego postanowień nie będzie miała związku z planowanym rozszerzeniem Unii na wschód, choć taki był oficjalny powód zwołania Konferencji Międzyrządowej. Z perspektywy historycznej Amsterdam będzie można jednak ocenić jako ważny etap budowania "coraz bardziej zintegrowanej Unii Europejskiej"."
0
"Sprawa małego Eliana Gonzaleza nabrała wydźwięku politycznego, bo choć na świecie zimna wojna się skończyła, to w stosunkach amerykańsko-kubańskich toczy się nadal.Amerykańscy komentatorzy są zgodni, że administracja jest zakładnikiem społeczności kubańskich imigrantów, pałającej nienawiścią do Castro. Embargo natomiast mści się na zwykłych Kubańczykach i pomaga Castro trzymać się władzy.Amerykańscy komentatorzy uważają, że poprawa stosunków z Kubą, a zwłaszcza zniesienie embarga, to rzecz niemożliwa w roku wyborów prezydenckich, bo dla obu kandydatów zbyt ważne są głosy dwumilionowego elektoratu kubańskich imigrantów."
"W Polsce obowiązuje od roku ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która stanowi, że jeśli posłowie i senatorowie pracują zawodowo poza parlamentem, to dostają dietę, lecz nie dostają uposażenia przysługującego posłom i senatorom zawodowym, chyba że wystąpią o nie z prośbą, a Sejm się zgodzi. PSL wniosło skargę do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że różnicowanie posłów pracujących i niepracujących poza Sejmem jest różnicowaniem obywateli wobec prawa. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że posłowie, którzy nie porzucili zawodowego zajęcia na rzecz pracy w Sejmie, nie muszą otrzymywać pełnego uposażenia."
0
"W wyniku nowego podziału administracyjnego Polska składa się z 16 województw oraz 308 powiatów i 65 miast na prawach powiatu. Kilka korekt granic gmin, powiatów, województw mamy już za sobą. Niektórzy politycy obecny podział terytorialny kraju krytykują. nie liczba województw jest najważniejsza, ale ich możliwość decydowania o własnych sprawach. wiele decyzji nadal zapada na szczeblu centralnym."
"Polska szykuje się do wyborów samorządowych. Najważniejsze walki rozegrają się o fotel prezydentów poszczególnych miast. Dotychczas żadna partia nie ogłosiła oficjanych kandydatów na żadne stanowisko,ale w kuluarach trwa giełda nazwisk. Wiadomo,że w stolicy największe szanse mają kandydaci PiS, PO i SLD. W Krakowie zetrą się politycy PO i PiS a we Wrocławi politycy prawicy z lewicą."
0
"Romuald Jarocki jest właścicielem dwóch małych elektrowni wodnych. Zakład energetyczny płaci panu Jarockiemu za 1 kWh 17 gr. Dlatego Jarocki nie wierzy w "zielone światło" dla czystej energii, w rządową politykę popierania małych elektrowni wodnych, w polską ekologię.Pomimo deklaracji zawartych w dokumentach prawnych i programowych centralnych władz energetycznych, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii napotyka bariery skutecznie utrudniające rozwój energetyki wodnej."
"Informatycy nie będą mieć w tym roku sylwestra - tak można podsumować informacje o przygotowaniach do problemu roku 2000, które zebrała "Rzeczpospolita". Nie będą też świętować policjanci, strażacy i wojsko. Służby mundurowe postawiono w stan podwyższonej gotowości. Wszystkie instytucje podkreślają kluczową rolę energetyki. Każdy uważa, że będzie dobrze, o ile energetyka nie zawiedzie."
0
"14 grudnia 1900 roku Max Planck na posiedzeniu Niemieckiego Towarzystwa Fizycznego przedstawił hipotezę, że energia układów drgających nie może zmieniać się w sposób ciągły, a jedynie skokowy poprzez emisję lub absorpcję kwantów. Pozwoliło to Planckowi na wyprowadzenie wzoru na rozkład promieniowania ciała doskonale czarnego. Idea była radykalna."
"W 2001 roku producenci sprzedadzą dwa razy więcej kabrioletów. Takimi autami jeżdżą dojrzali mężczyźni, którzy w ten sposób odzyskują "utraconą młodość". Kabriolety nie są zbyt wygodne ani użyteczne na co dzień. Są mniej bezpieczne niż samochody, które mają całą karoserię. Stały się jednak świetnym produktem dla turystów odwiedzających Kalifornię."
0
"prawodawca polski chce powiązać zmiany społeczne i zmiany w prawie ze świadomym powrotem do dawnych klauzul generalnych. Na razie obowiązują odesłania kojarzone z socjalistycznym porządkiem prawnym. prawodawca III RP ma polityczny interes w przywróceniu klauzuli dobrych obyczajów. jest to chęć nawiązania do klasycznych sformułowań kodeksów cywilnych i handlowych państw europejskich, chęć odejścia od praktyki upolityczniania klauzul, zamiar pewnego "ukonkretnienia" odesłania przez ściślejsze związanie ocen podmiotu stosującego prawo z normami i ocenami funkcjonującymi w społeczeństwie. rozumiejąc intencje ustawodawcy, należy zauważyć, że to praktyka zadecyduje, na ile rzeczywiście zmieni się aksjologia odsyłania oraz rola danej klauzuli w procesie decyzyjnym."
"Na łamach Rzeczpospolitej pojawiły się teksty dotyczące stosowania bankowych tytułów egzekucyjnych w stosunku do wszystkich poręczycieli cywilnych. Autorzy powołują się na wykładnię NBP jednakże ten wcale jednoznacznie nie rozstrzyga tematu. Nowe prawo zmienia kompetencje bankowe w temacie czynności bankowych. Zgodnie z nim bankowy tytuł egzekucyjny można wystawić wobec podmiotu, który bezpośrednio z bankiem zawarł czynność poręczenia i może obejmować tylko roszczenie wynikające z tej czynności. W przypadku kiedy czynność z bankiem zawarł inny bank sprawa jest prosta, w takim przypadku bank może zastosować tytuł egzekucyjny. Inaczej ma się sprawa w przypadku kiedy stroną jest podmiot nie będący bankiem, w takim przypadku nie możemy mówić o czynności bankowej i nie możemy zastosować tytułu. Przepisy te wprowadzają technicznoprawną nazwę czynności bankowej dzięki czemu nie trzeba powtarzać całej jej zawartości pojęciowej."
0
"Samochodowiec "Platinum Ray" przewozi sześć tysięcy pojazdów. Bywają jednak większe. Niezwykłość ceremonii wtorkowego chrztu w Stoczni Gdynia SA polegała na tym, że pierwszy raz w historii polskiego okrętownictwa za statek i załogę modlił się rabin i ksiądz katolicki.W Gdyni statek zamówił armator izraelski. Stąd obecność rabina Davida Laua, syna naczelnego rabina Izraela."
"W Teatrze Polskim w Bielsku Białej przygotowywana jest premiera spektaklu na podstawie powieści Michała Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata". Reżyserią zają się Andrzej Maria Marczwski, dla którego jest to już czwarta inscenizacja tego dzieła. Reżyser był też autorem pierwszej inscenizacji pełnego dzieła Bułhakowa. W głównej, podwójnej roli Wolanda i Piłata wystąpi dyrektor teatru, Henryk Talar."
0
"Unia Europejska nie przyjmie polskiego wniosku o odłożenie swobody zakupu ziemi rolnej przez cudzoziemców 18 lat po przystąpieniu kraju do UE.Kraje UE chcą zaapelować do polskiego rządu o podjęcie rozmów na podstawie danych z rynku nieruchomości, a nie uprzedzeń i obaw.Podczas przesłuchań w Parlamencie Europejskim komisarz ds. poszerzenia UE, Guenter Verheugen, powiedział, że niemożliwe jest ustanowienie wieloletniego zakazu nabywania ziemi w Polsce i innych krajach kandydackich przez mieszkańców Unii Europejskiej."
"Radnym SLD nie spodobali się kandydaci do tytułu honorowego obywatela miasta Warszawy zaproponowani przez prawicę: kardynał Józeł Glemp i Władysław Bartoszewski. Wysunęli własną kandydaturę - Jerzego Majewskiego. Na posiedzeniu konwentu Rady Miasta lewica nie poparła przedstawicieli Kościoła, a prawica odrzuciła Majewskiego argumentując, że nie miał on nic wspólnego z demokracją i wolnym krajem. W konsekwencji zadecydowano o nieprzynaniu tego tytułu w tym roku."
0
"Nie udziela wywiadów, nie jeździ po świecie, w ciszy Pałacu Narodu ciężko pracuje. Nad czym? Jakie Kongo chce zbudować nowy władca dawnego Zairu? O tym, co planuje Kabila, wiemy mało. Na pewno Kabili nie zależy na rozgłosie. W tym roku rząd zamierza wprowadzić nową, wymienialną walutę. Są planowane zmiany w systemie zarządzania gospodarką, likwidacji mają ulec wielkie monopole państwowe."
"W 2001 roku producenci sprzedadzą dwa razy więcej kabrioletów. Takimi autami jeżdżą dojrzali mężczyźni, którzy w ten sposób odzyskują "utraconą młodość". Kabriolety nie są zbyt wygodne ani użyteczne na co dzień. Są mniej bezpieczne niż samochody, które mają całą karoserię. Stały się jednak świetnym produktem dla turystów odwiedzających Kalifornię."
0
"nie wszystkim zmiany dokonujące się w Wietnamie w ostatnich latach przypadają do gustu. Partia od dłuższego czasu się zastanawia, czy pozwolić swym członkom robić interesy.Choć starzy wietnamscy komuniści złorzeczą na "prawicowe odchylenie" wielu członków partii i młodzieży, "nowe" ma się coraz lepiej.Wietnam będzie za dziesięć lat zupełnie innym krajem - oceniają polscy eksperci. Ale prawdziwe zmiany mają zacząć się po ratyfikowaniu zawartego w lipcu porozumienia gospodarczego z USA."
"Do nowego parlamentu wejdzie najprawdopodobniej tylko sześć partii: SLD, AWS, PSL, UW, ROP i UP. Ostateczny wynik będzie zależał od tego, któremu ugrupowaniu uda się zabrać innym najwięcej wyborców. Na wyborcze preferencje w sposób istotny wpływają biografie wyborców, np. przynależność do NSZZ "Solidarność" lub PZPR. Nadchodzące wybory będą przede wszystkim wyborami identyfikacji ideologicznej. Partie wyraziste są cenione przez swoich wyborców, ale mają też największy elektorat negatywny."
0
"Moje nazwisko ukazuje się prawie codziennie w jakiejś gazecie albo słychać je w sportowych dziennikach telewizyjnych. Znają mnie nie tylko ludzie, którzy interesują się sportem, lecz także zwykli zjadacze chleba, starsze kobiety i mężczyźni. Niektórzy ludzie chcieli wykorzystać ten chwilowy szum wokół mojej osoby, bo w tym czasie Citko był modny, ludzie chcieli się o nim czegoś dowiedzieć i jeśli w gazetach było coś o Citce, to one szły jak woda. Chciałem tylko uczciwie trenować i pracować. Tak się ułożyło, że miałem bardzo dobre występy w Lidze Mistrzów, strzeliłem dwie bramki. Później było Wembley. Później był plebiscyt telewizyjny na najlepszego sportowca roku. Ludzie dowiedzieli się również o mojej stronie duchowej, przeżyciach wewnętrznych i nawróceniu."
"Życie św. Wojciecha było niezwykle trudne. Urodził się w 956 roku i kształcił na duchownego. Poświęcił się ascezie, pomagał potrzebującym. Wyjechał z Czech, gdyż nie mógł zapobiec występkom wiernych. Po jakimś czasie wyruszył, by nawracać Prusów. Ci napadli go i zabili. U jego grobu w katedrze gnieźnieńskiej odbył się w 1000 roku zjazd gnieźnieński. Św. Wojciech zabiegał o jedność Europy, dlatego warto wspominać o nim także w XX wieku, gdy dwa wrogie obozy się rozpadły, a Europie potrzeba jedności. Św. Wojciech cczony jest Polsce, Czechach i na Węgrzech. Mimo że w swym trudnym życiu doświadczył wielu niepowodzeń, był dla naszego kraju ważną postacią."
0
"Michael Grant był faworytem w pojedynku z Gołotą. Kilkumistrzów boksu twierdziło, że Polak ma duże szanse. Pierwsza runda walki potwierdziła te opinie. Przed dziesiątą rundą Gołota prowadziłna punkty. Chwilę później prawy prosty Granta wyraźnie wstrząsnął Gołotą. Gołota przegrał i zarobił kolejny milion dolarów. Gołota z faworyzowanym Grantem walczył dobrze Gołota jest nieobliczalny."
"W starciu Gołoty z Grantem faworytem był Amerykanin. Mimo to przed dziesiątą rundą to Gołota z wyraźną przewagą prowadził na punkty u wszystkich sędziów. W decydującym starciu padł jednak na deski. Choć szybko się podniósł, sędzia, mimo gwizdów publiczności, przerwał walkę. Gołota pokazał, że jest wyśmienitym bokserem. Brak mu jednak charakteru do wygrywania."
1
"Agresja w społeczeństwie jest wyższa niż przed 1989 rokiem. w systemie demokratycznym zagrożenie napastliwością jest większe niż w totalitarnym. Nieodpowiednie środowisko rówieśnicze i towarzyskie, okrucieństwo pokazywane w filmach, złe wychowanie w rodzinie i zły przykład stamtąd wyniesiony - to najczęstsze, zdaniem polskiego społeczeństwa przyczyny wzrostu brutalności w codziennym życiu."
"Ogrodnictwo jest jednym z lepiej rozwiniętych działów polskiego rolnictwa. Produkcja owoców i warzyw w Polsce jest w stosunku do krajów Unii Europejskiej komplementarna. Ich ceny są w UE wyższe niż w Polsce, ale są to owoce i warzywa lepsze jakościowo. W najlepszej sytuacji po integracji z UE będą producenci wiśni, owoców jagodowych i pieczarek, w najgorszej - pomidorów."
0
"Zębami, pazurami i dolarami bronią się związki nauczycielskie w Ameryce przed wprowadzeniem bonów oświatowych, które pozwoliłyby rodzicom na swobodny wybór między szkołami publicznymi, prywatnymi i wyznaniowymi. eksperymentalnie objęci tymi programami uczniowie znacznie poprawili umiejętność czytania, pisania i rachowania. Umiejętności te w szkołach publicznych są na alarmująco niskim poziomie. Upór nauczycieli i elit politycznych przy nienaruszalności monopolu szkół publicznych ma dwie przyczyny: są to ideologia i pieniądze. Bogatsi rodzice mogą posłać dzieci do innych szkół, ale nie zwalnia ich to od płacenia podatków na edukację publiczną. Klasa średnia i uboższa musi wydzierać nauczycielskim związkom zawodowym ich przywileje."
"Dyskusja o konieczności reformy oświaty trwa w USA od lat, ale związki zawodowe nauczycieli blokują wszelkie próby stworzenia systemu, w którym szkoły musiałyby ze sobą konkurować i podnosić poziom. Służyć temu miałoby wprowadzenie bonów oświatowych, które pozwoliłyby rodzicom na swobodny wybór między szkołami publicznymi, prywatnymi i wyznaniowymi. Nauczyciele twierdzą, że nowy system skazałby dzieci z ubogich rodzin na najgorsze szkoły. Tymczasem badania opinii publicznej wskazują, że 78 proc. murzyńskich rodziców chciałoby dostawać bony oświatowe, aby móc posłać dzieci do szkół poza wielkomiejskimi gettami. Bonów chce też 65 proc. Latynosów i 48 proc. białych Amerykanów."
1
"Automatyczne skrzynie biegów nie cieszą się sympatią Europejczyków. nie lubimy by automat decydował za nas o zmianie przełożenia. mimo wszystko obserwuje się tendencję wzrostową .interesujący wydaje się system pozwalający mieć na co dzień skrzynię automatyczną, a od święta - manualną. działa to podobnie do tzw. sekwencyjnej skrzyni biegów stosowanej powszechnie w autach rajdowych."
"W Europie samochody z automatycznymi skrzyniami biegów nie cieszą się powodzeniem. Może się to zmienić za sprawą przekładni, które przełączać można na ręczne sterowanie (najczęściej za pomocą dźwigni selektora). Takie przekładnie proponują m.in. Alfa Romeo (Selespeed i Sportronic), Audi i Volkswagen (Tiptronic), BMW (Steptronic i SMG) oraz Volvo, Chrysler czy Hyundai."
1
"Przyglądając się zdjęciom z pełnym dostojeństwa gronem ojców soborowych, trudno byłoby dociec, jak wiele w atmosferze Vaticanum II było emocji, napięć i rywalizacji grup o różnych poglądach. I chociaż dokumenty były ogłaszane przez papieża w imieniu całego soboru, to przecież wśród jego uczestników nie były przyjmowane z równym entuzjazmem. Pisano o skutkach soboru, a nie o jego przebiegu."
"Unia Europejska odrzuciła polski wniosek o wydłużenie okresu przejściowego w zakresie zakupu przez cudzoziemców ziemi rolnej i terenów inwestycyjnych, ponieważ to ogranicza przepływ kapitału. Unia domaga się informacji o polskim rynku nieruchomości, którego problemem jest m.in. słaba infranstruktura. Okazuje się, że ceny powierzchni biurowych, przemysłowych i sklepowych w Polsce są porównywalne z dużymi miastami europejskimi. Ceny nieruchomości mieszkalnych w Polsce są niższe niż w Unii."
0
"Konflikt w Zairze jest dziś jednym z największych na naszej planecie. Ale jeśli chodzi o samą Afrykę, jest to wyraźne zakończenie epoki zimnej wojny. Wydarzenia w Zairze to nie tylko wyznaczenie pewnej cezury czasowej - końca zimnej wojny - to przykład innego zjawiska, jakie obserwujemy w świecie, kryzysu państwa narodowego. Trzecim powodem, dla którego to, co dzieje się dziś w Zairze, jest ważne, to przejaw konfrontacji między światem anglojęzycznym i frankojęzycznym. Amerykanie wchodzą dziś do Afryki. Opuszczony, zadłużony kontynent stał się przedmiotem zainteresowania ze strony jedynego dziś mocarstwa, które jest gotowe zaangażować tam swoje środki, ludzi i ruszyć ten wyłączony z życia międzynarodowego kontynent. Zair zawsze był na pierwszej stronie. Zair był i jest laboratorium politycznym. Rozgrywały się tu wydarzenia ważne dla całego kontynentu. Tak jest i teraz."
"Boks budzi bardzo mieszane uczucia – z jednej strony może mieć niekorzystne dla zdrowia i życia konsekwencje, z drugiej strony ratuje setki tysięcy zaniedbanych chłopców, którzy dzięki niemu wracają do normalnego życia. Walki bokserskie na szczycie zawsze wzbudzały ogromne zainteresowanie, już na początku XX wieku przyciągały dziesiątki tysięcy widzów. Boks znany był już w starożytności, później został jednak zapomniany i odrodził się dopiero w w XVIII wieku w Anglii. Boks stał się dyscypliną olimpijską w 1988 roku podczas Igrzysk w Seulu. W Europie boks amatorski rozwinął się po I wojnie światowej. To właśnie w nim polscy pięściarze odnosili największe sukcesy, które często miały wymiar nie tylko sportowy. Dziś boks amatorski nie odgrywa już takiej roli. W cenie jest przede wszystkim boks zawodowy. Od dawna nie mnie ważne niż sama walka są sumy wypłacane pięściarzom."
0
"Wiesław Oleś burmistrzem został z poparcia Porozumienia Samorządowego oraz grupy radnych AWS. Rada podjęła uchwałę o nieudzieleniu absolutorium zarządowi. Tymczasem grupa osób związanych z Olesiem złożyła wniosek o referendum w sprawie odwołania Rady Miasta i Gminy Sędziszów. 29 listopada 1999 rokuodwołano zarząd i burmistrza Olesia. wojewódzki komisarz wyborczy zarządził przeprowadzenie referendum w Sędziszowie Małopolskim."
"W Sędziszowie Małopolskim odbyło się wczoraj referendum lokalne, w którym mieszkańcy mieli zdecydować o odwołaniu Rady Miasta i Gminy. O przeprowadzeniu referendum zadecydował wojewódzki komisarz wyborczy w Rzeszowie, gdy niedługo po wyborze Wiesława Olesia na trzecią kadencję na stanowisko burmistrza miasta część posłów doprowadziło do odwołania zarządu i samego burmistrza. Wyniki referendum znane będą dzisiaj."
1
"Ludowiec Ryszard Miazek został nowym prezesem publicznego radia. Zmian spodziewano się od wielu tygodni, ale AWS i UW skutecznie je dotąd blokowały. We wtorek na posiedzeniu rady nadzorczej AWS nieoczekiwanie zmieniła zdanie. Według nieoficjalnych informacji obiecane poparcie ludowców dla nowego kandydata na prezesa IPN było ceną za wejście AWS w układ."
"Rada Nadzorcza Polskiego Radia dokonała zmian w zarządzie PR. Nowym prezesem został ludowiec Ryszard Miazek. Zmiany były wynikiem wspólnego głosowania AWS, PSL i SLD. Nieoczekiwany sojusz prawicy i ludowców to próba rozbicia dotychczasowego układu w mediach publicznych, wspieranego przez UW. Ceną ma być obietnica poparcia przez PSL prawicowego kandydata na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej."
1
"Jedyne, co pozostało w japońskiej kulturze rdzenne, to sumo.Japońscy mistrzowie zostali zaproszeni przez organizatorów igrzysk w Nagano do udziału w ceremonii otwarcia. Sumo wywodzi się z praktyk religijnych. W 1923 roku Japońska Federacja Sumo skodyfikowała zasady tego sportu. Zmagania zawodników odzwierciedlają walki bogów. Dla niskich Japończyków ci herosi utożsamiają nadludzką siłę. We wrześniu 1996 roku na zjeździe Polskiego Związku Zapaśniczego podjęto uchwałę o wprowadzeniu nowej dyscypliny - sumo. Sumo zdobywa zwolenników."
"Chociaż Japonia szybko się amerykanizuje, wciąż popularne są tradycyjne walki sumo. W zawodnikach Japończycy dostrzegają herosów o nadludzkiej sile, bowiem nie dość, że są ogromni, to jeszcze silni, elastyczni i szybcy. Sumo ma bardzo bogatą historię i w dzisiejszej ceremonii walki mieszają się elementy wielu religii, teatru i tradycji wojennych. Japonia promuje sumo amatorskie dla nie-Japończyków, które staje się coraz bardziej popularne. Niedawno Japońscy mistrzowie uczestniczyli w ceremonii otwarcia zimowych igrzysk w Nagano."
1
"Rosjance Larysie Lazutinej i Hiszpanowi Johannowi Muehleggowi odebrano w Salt Lake City po medalu. Badania antydopingowe wykazały, że oboje zażywali darbepoetynę, środek wspomagający transport tlenu przez krew. Skąd wzięli substancję? Dostęp do niej nie jest trudny. Jak wiele innych środków dopingujących darbepoetyna jest stosowanym w medycynie lekarstwem oraz powoduje poważne skutki uboczne."
"Środki dopingowe można podzielić na cztery grupy: środki pobudzające (jak amfetamina); sterydy anaboliczne (np. testosteron); środki moczopędne oraz środki stosowane przy dopingu krwi - jak darbepoetyna. Każda z tych substancji powoduje poważne skutki uboczne - dlatego zażywanie ich przez zawodników uznano za niedozwolone. Wśród zawodników i trenerów ciągle jednak przeważa postawa relatywizmu moralnego."
1
"Przygotowywany na czerwcowy szczyt w Amsterdamie traktat o zmianie systemu działania Unii Europejskiej nie przyniesie takich przełomowych i pobudzających wyobraźnię rozstrzygnięć jak utworzenie jednolitego rynku czy powołanie wspólnej waluty europejskiej. Co więcej, większość jego postanowień nie będzie miała związku z planowanym rozszerzeniem Unii na wschód, choć taki był oficjalny powód zwołania Konferencji Międzyrządowej.Każdy przełomowy etap w historii integracji europejskiej ma swoje słowo-klucz z upodobaniem używane przez urzędników w Brukseli."
"Podczas czerwcowego szczytu Unii Europejskiej w Amsterdamie ma zostać przedstawiony traktat o zmianie systemu jej działania – to kolejny ważny etap integracji europejskiej. Można się spodziewać, że konferencja przyniesie zasadniczy postęp w dziedzinach, takich jak: zmiana systemu działania Komisji i Rady UE, inicjowanie określonych projektów integracji europejskiej tylko z udziałem niektórych państw (tzw. elastyczność), rozwinięcie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz pogłębienie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych."
1
"Po lewej stronie polskiej polityki Nie ma sporów ideowych.Jeśli za lewicę w Polsce uznać SLD - a innego wyboru nie ma - to jedynym problemem dla ludzi tej orientacji jest przeszłość. Dokładniej rzecz biorąc to, czy przeszłością warto się zajmować.Z lewicą współpracuje najliczniejsze grono osób z naukowymi tytułami. Wśród przedstawicieli szeroko rozumianej inteligencji nastąpiła orientacja na lewicę. Profesorowie wyższych uczelni, dotychczas neutralni politycznie, skłaniają się ku SLD."
"Rosja wyraźnie kieruje swoją politykę zagraniczną w kierunku Chin. Powodem jest zapewnie rozczarowanie Europą Zachodnią i USA. Rosjanie zapewniają, że nie ma porozumienia między Moskwą i Pekinem. Pamiętają koszty konfrontacji zbrojnej na pograniczu rosyjsko-chińskim w latach 60. Nie mają pewności, że to koniec terytorialnych pretensji Pekinu. Tymczasem Chiny przy współpracy z Rosją unowocześniają swoje siły zbrojne. Rosjanie sprzedają Chińczykom broń, która może być użyta przeciwko nim samym - Chiny mogą się zainteresować Syberią."
0
"Kandydaci wydali prawie 28 mln zł. choć wszyscy złożyli sprawozdania z grubsza zgodne z prawnym schematem, opinia publiczna nie dowiedziała się wiele o finansowaniu polityki w Polsce. W tej próbie analizy uwzględniam 13 kandydatów. Jawność finansów kampanii prezydenta wyniosła nieco mniej niż jedną trzecią. Przyjmijmy, że "współczynnik jawności finansów kampanii" to udział "jawnych" dochodów w ich ogólnej kwocie. "pozostałe" koszty i wydatki zwiększają "szarą strefę" finansów kampanii. Olechowski zdecydowanie wyprzedza trójkę głównych rywali. Jak porównać strukturę wpływów i wydatków wszystkich kandydatów? komentarz fachowców brzmiał: "Znikome podobieństwo struktury". Przed polskimi politykami jeszcze wiele pracy, by ustabilizować swoje źródła finansowania."
"W stawkowym modelu orzekania grzywny wprowadzonym przez nowy kodeks karny grzywnę wymierza się w dwóch etapach. W pierwszym sąd rozstrzyga o surowości kary, określając liczbę stawek dziennych. W drugim sąd wyznacza wysokość jednej stawki, kierując się dyrektywą statusu majątkowego sprawcy. Obowiązujący k.k. stosuje tradycyjny, kwotowy model orzekania grzywny, w którym zarówno oznaczenie granic ustawowego zagrożenia, jak i wymiar grzywny w konkretnym wypadku wyrażają się w określonej kwocie. Nowy model zdecydowanie góruje nad systemem kwotowym: jest niewrażliwy na inflację, nie rodzi kłopotów związanych z określaniem wysokości kary zastępczej oraz stwarza jednakową dolegliwość dla wszystkich sprawców niezależnie od ich statusu majątkowego."
0
"Na pozór obietnice PO oraz PiS są niespójne lub sprzeczne. W istocie jest to jednak zespół kilku spójnych postulatów i oczekiwań, które wyrażają potrzeby coraz bardziej znaczącej grupy społecznej. To ci, którzy w wyniku kilkunastoletniej już transformacji coś swoją pracą, inicjatywą i wysiłkiem osiągnęli, a teraz nie chcą, by pozbawiło ich tego państwo."
"Zdaniem ekspertów oraz przedstawicieli firm i rządów dzięki długim przygotowaniom Problem Roku 2000 nie powinien spowodować katastrofalnych wydarzeń. Są jednak powody, by nie do końca wierzyć tym zapewnieniom. Jak będzie, czas pokaże. W najlepszej sytuacji są Amerykanie, którzy będą obserwowali powitanie roku w innych częściach świata, co pozwoli im szybko przygotować się na potencjalne zagrożenia."
0
"Wojciech Kowalczyk Zrobił jedną z najbardziej błyskotliwych karier w polskim sporcie lat dziewięćdziesiątych. "W roku 1994 Poszedłem do Betisu Sewilla. wypożyczyli mnie do Las Palmas. Wypożyczenie do Las Palmas skończyło się w czerwcu ubiegłego roku. Stałem się ponownie zawodnikiem Betisu. Ale nie mam tam miejsca, klub mi nie płaci, więc ja nie pracuję. Teraz jestem gotów grać w każdym polskim klubie pierwszoligowym, i to za darmo. Ale problem polega na tym, że bez zgody Betisu nie mogę tego zrobić, a Betis chciałby za mnie pewnie coś pod milion dolarów. Czekam więc Na cud.""
"W styczniu w większości polskich klubów rozpoczęły się przygotowania do sezonu wiosennego. Prasa informowała o nowych transferach, eksponując przejście Marka Citki z Widzewa do Legii. Na warszawskim Bródnie czytał o tym Wojciech Kowalczyk, byly zawodnik Legii, obecnie związany kontraktem z Batisem Sewilla. Jest wart prawie milion dolarów i nikt się o niego nie bije. Od czerwca w ogóle nie gra w piłkę. Przypadek Wojciecha Kowalczyka nie należy, wbrew pozorom, do wyjątkowych. Jest tu i wielki talent, i bunt, i brak odporności na sukces, i życiowa bezradność, połączona z pechem."
1
"Cel jest jasny. Zapewnić obywatelom szeroki dostęp do niezależnego niezawisłego sądu (art. 45 konstytucji, art. 6 ust. 1 konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności - Dz. U. z 1993 r. nr 61, poz. 284), w tym wypadku Sądu Najwyższego. To jedna z podstawowych zasad ustrojowych państwa prawnego i zasługuje na pełną społeczną aprobatę. Urzeczywistnianie tendencji do zwiększania podmiotowego i przedmiotowego zakresu spraw poddanych orzecznictwu sądowemu znalazło wyraz w instytucji kasacji.Nadzór nad orzecznictwem może być sprawny tylko wówczas, gdy SN ma czas na pełne wykorzystanie swego potencjału orzeczniczego, na sprawy o ciekawej problematyce prawnej, ważne dla kształtowania właściwych kierunków wykładni i stosowania prawa oraz ujednolicania orzecznictwa."
"Wprowadzony w nowym kodeksie karnym model orzekania wysokości grzywny na podstawie ustalenia liczby i wysokości stawek dziennych (art. 33 par. 1) jest znacznie lepszy od poprzedniego modelu kwotowego w kontekście konstytucyjnej zasady równości. Wprowadza on jednostkę stawki dziennej zależną od statusu materialnego sprawcy, która pozwala na ustalenie finansowego wymiaru kary o podobnej wadze dla sprawców o różnym statusie materialnym. Istotą tego systemu jest niezależne ocenienie surowości kary, którą określa liczba stawek, i dokonanie analizy statusu materialnego sprawcy przez ustalenie wysokości stawki dziennej. Nieprzestrzeganie tych niezależnych ocen może prowadzić do nieprawidłowości. N.k.k. wprowadza również przepis o nieorzekaniu grzywny w przypadku, gdy sprawca nie będzie w stanie jej spłacić."
0
"Po przemianach roku 1989 Telewizja Polska została odideologizowana, lecz pozostała bardzo mocno zetatyzowana, czyli bardziej służy strukturom państwa, szczególnie partiom politycznym, mniej opinii publicznej. O jej funkcjonowaniu głos decydujący mają politycy, a nie środowiska dziennikarskie.Obecną sytuację Telewizji Polskiej wyznaczyło kilka strategicznych decyzji sprzed dziesięciu lat. uchwalenie ustawy o radiofonii i telewizji wyznaczyło nowe ramy dla telewizji."
"Po przyjęciu ustawy o ochronie przyrody z 1991r. okazało się, że parki krajobrazowe mają różny charakter prawny w zależności od czasu ich utworzenia. Po nowelizacji ustawy nakazano wojewodom dostosowanie aktów prawnych do jej wymagań. Regulacje te nie objęły jednak parków utworzonych przed wejściem w życie ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska. Konieczne jest ujednolicenie działań z zakresie ochrony przyrody."
0
"Rosnące ceny benzyny stworzyły rynek dla alternatywnych systemów zasilania. w naszym kraju jeździ około 470 tys. samochodów wyposażonych w instalacje gazowe. gaz jest ponad dwa razy tańszy od benzyny, oszczędność jest bardzo duża. Ostatnio jednak za litr autogazu trzeba już zapłacić ok. 1,4 zł. kierowców niepokoją informacje, że akcyza na autogaz miałaby wzrosnąć do poziomu 80 proc. akcyzy paliwowej."
"Ze względu na rosnące ceny benzyny w Polsce coraz popularniejszy staje się autogaz. Ostatnio staje się on jednak coraz droższy. Powodem są okresowe braki gazu w Rosji, która jest głównym eksporterem autogazu do Polski. Kierowców martwią także plany Ministerstwa Finansów, by zrównać podatek akcyzowy zawarty w cenie gazu z podatkiem obowiązującym przy innych paliwach."
1
"Helmut Kohl był świadom, jak skomplikowana jest sprawa odpowiedzialności firm niemieckich za roboty przymusowe i inne zbrodnie nazizmu. Inicjatywa powołania funduszu odszkodowawczego nie wynikła z tego, że świat stał się lepszy. Ignatz Bubis, przewodniczący Centralnej Rady Żydów w Niemczech, mówi o nacisku ze strony amerykańskiej. W funduszu chce uczestniczyć szesnaście przedsiębiorstw z setek tych, których ten problem dotyczy. - Nie jesteśmy spadkobiercą prawnym przedsiębiorstwa, które wykorzystywało pracę robotników przymusowych - tłumaczy się wiele firm. Z rozważań o odszkodowaniach strona niemiecka wyłączyła robotników przymusowych, którzy pracowali na roli."
"Drobna przedsiębiorczość budzi żywe zainteresowanie polityków, ekonomistów i mediów. Dzieje się tak zarówno w Polsce, jak i na świecie. Nasza sytuacja ma wprawdzie swoją specyfikę, ale zjawiska, jakie zachodzą w tym sektorze na świecie, mają dla polskich firm tego typu znaczenie szczególne ze względu na obecną - i przede wszystkim - przyszłą ich rolę w gospodarce. Czynniki, które zadecydowały o erupcji drobnej przedsiębiorczości w latach 1989-1991 to zamknięta karta historii. Nie oznacza to jednak, że trzeba zaniechać przeszukiwań poprawy sytuacji na rynku pracy za pomocą promocji drobnej wytwórczości."
0
"Ludzie spożywający umiarkowane ilości wina są mniej narażeni na zawały serca i nowotwory niż zwolennicy piwa i wyrobów spirytusowych. Mimo to żadna organizacja medyczna nie namawia do picia alkoholu w jakiejkowiek postaci. Nie ma pewności, jaka jest optymalna jego dawka, trudno też wyjaśnić, dlaczego niektórzy uzależniają się od tej używki."
"Picie alkoholu uważane jest przez wiele organizacji zdrowotnych za czynnik rakotwórczy. Naukowcy nie są jednak zgodni co do tego, czy i jaki alkohol chroni przed chorobami. Z pewnością najmniej szkodliwe jest czerwone wino, którego picie może zmniejszyć ryzyko zawału serca. Wiadomo także, że najmniej szkodzi alkohol wypijany w małych dawkach."
1
"W najbliższych latach możemy spodziewać się redukcji zatrudnienia. Firmy będą do tego zmuszone, by ograniczyć koszty i poprawić swą konkurencyjność nie tylko w eksporcie, ale przede wszystkim na rynku krajowym. w przyszłym roku średnioroczne bezrobocie będzie większe, niż planowane w projekcie ustawy budżetowej i przekroczy 12 proc. Na ochronny parasol pakietów socjalnych i hojne odprawy dla zwalnianych mogą liczyć zatrudnieni górnictwie i hutnictwie. nie mogą liczyć pracownicy przemysłu lekkiego."
"W firmach konieczne są zwolnienia restrukturyzacyjne i wzrost wydajności pracy. Jeśli porównamy polskie przedsiębiorstwa z ich zachodnimi odpowiednikami, okazuje się, że w stosunku do wielkości produkcji zatrudnienie u nas jest drastycznie większe. Głęboka restrukturyzacja jest konieczna, jeśli polscy producenci chcą być konkurencyjni po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wymusza ją też kryzys na Wschodzie. Często są one również wynikami wejścia zagranicznego inwestora lub fuzji. Oprócz zwolnień potrzebne są inwestycje."
1
"w śląskim Urzędzie Wojewódzkim W otoczeniu wojewody działał człowiek nazywany jego doradcą. Nieczyste interesy prowadziły firmy, których był właścicielem. w wielu urzędach wojewódzkich w Polsce można znaleźć przypadki naganne. istotny jest projekt zmiany ustawy o policji. Kempski będzie miał znaczące miejsce w historii walki z korupcją. Pokazał mechanizm - jak uczciwy polityk, który buduje narzędzie do walki z korupcją, może wpaść w swoje sidła."
"Aby polskie firmy mogły być konkurencyjne w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej konieczne są zwolnienia, które doprowadzą do wzrostu wydajności pracy. W wielu największych spółkach dojdzie więc do grupowych zwolnień. Część pracowników jest zabezpieczona pakietem socjalnym, otrzyma więc wysokie odprawy, część będzie musiała się przekwalifikować, aby znaleźć miejsce w nowych miejscach pracy. Oprócz głębokiej restrukturyzacji niezbędna jest także modernizacja większości fabryk, które wciąż pracują na mało wydajnym sprzęcie."
0
"Rz: Państwo zamierza zaoszczędzić na wojsku jeszcze w tym roku prawie pół miliarda złotych. Przygotowujecie się do kolejnych cięć?BRONISŁAW KOMOROWSKI: Grozi to wszystkim resortom. Na razie szukamy sposobów na to, by złagodzić uderzenie. Opóźnia się ostateczne opracowanie sześcioletniego programu modernizacji sił zbrojnych. Kiedy będzie gotów?Powtórzę raz jeszcze: to musi być plan realny. Prace nad nim rozpoczęto, kiedy wydawało się, że w budżecie państwa będzie trochę więcej pieniędzy na obronność. Teraz dopasowujemy założenia planu do przyszłorocznych możliwości finansowych państwa."
"W środę rozpoczął się sezon 1999/2000 w ekstraklasie koszykarzy. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny mistrz Polski wywalczy prawo gry w przyszłorocznych rozgrywkach Euroligi. W tej chwili polska liga jest chyba najlepszym miejscem do grania w całej Europie Środkowowschodniej. Liga rosyjska jest teoretycznie silniejsza, ale nękają ją problemy organizacyjno-finansowe. Faworytami tegorocznych rozgrywek są Zepter Śląsk Wrocław, Anwil Włocławek i Hoop Pekaes Pruszków. Kluby tracą sponsorów. Dziwi więc decyzja o podtrzymaniu liczby 16 zespołów w ekstraklasie, która miała ulec odchudzeniu i uzawodowieniu."
0
"11 kilometrów pod Hanoi mieści się ośrodek zdrowia. W ośrodku leczy się ofiarny herbicydu Agent Orange, który Amerykanie zrzucali na dżunglę. przyniosło to śmierć bądź uszczerbek na zdrowiu co najmniej milionowi osób. dwa tysiące ludzi rocznie ginie, bądź zostaje ciężko rannych od min. W wyniku konfliktu wietnamskiego zginęło od półtora do trzech milionów Wietnamczyków i 58 tysięcy Amerykanów. Trzysta tysięcy Wietnamczyków zaginęło bez wieści. Amerykanie szukają z kolei jeszcze tysiąca pięciuset żołnierzy."
"W 1967 drogą puczu władzę w Grecji przejęła junta czarnych pułkowników. Ich dyktatura, depcząca tradycje demokracji, była głęboko znienawidzona przez Greków, jednak po siedmiu latach władza rozpadła się sama, nie odbyły się żadne strajki czy walki o wolność. Pułkownicy nie radzili sobie z utrzymaniem ładu wojskowego, gwoździem do trumny okazała się zaś interwencja na Cyprze. Do dziś rozliczenie się z tą kartą greckiej historii wydaje się być niedokończone, wiele osób ma poczucie niedosytu związane ze zbyt łagodnymi karami dla sprawców narodowego niewolenia."
0
"Zębami, pazurami i dolarami bronią się związki nauczycielskie w Ameryce przed wprowadzeniem bonów oświatowych, które pozwoliłyby rodzicom na swobodny wybór między szkołami publicznymi, prywatnymi i wyznaniowymi. Nauczyciele twierdzą, że nowy system niechybnie skazałby dzieci z ubogich rodzin na najgorsze szkoły. Badania opinii publicznej wykazują jednak, że właśnie najuboższe rodziny najbardziej chcą wprowadzenia bonów.Tylko w dwóch miastach amerykańskich udało się eksperymentalnie wprowadzić bony oświatowe. Badania naukowców z Uniwersytetu Harvarda potwierdziły, że objęci tymi programami uczniowie znacznie poprawili umiejętność czytania, pisania i rachowania. Umiejętności te w szkołach publicznych są na alarmująco niskim poziomie."
"Badania CBOS wskazują, że zawód nauczyciela zajmuje czwarte miejsce w randze zawodów w Polsce. Prestiżowi temu nie odpowiadają jednak płace. Połowa uczniów pozytywnie ocenia swoje stosunki z nauczycielami. Partnerstwo w relacjach między nauczycielami i samorządem szkolnym jest fikcją. Od trzech lat realizowany jest w polskich szkołach eksperymentalny program Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej. Kuratoria rzadko zmuszone są pociągać nauczycieli do odpowiedzialności dyscyplinarnej. Zangażowanie nauczycieli w pracę szkoły stale spada ze względu na brak wynagrodzenia za twórczą działalność. Niepokoi zjawisko konfliktu pokoleń w pokoju nauczycielskim. Po 1989 roku w szkołach niewiele się zmieniło, ponieważ dyrektorami, mimo wprowadzenia konkursów, są wciąż te same osoby."
0
"Styczniowa urzędowa podwyżka cen i stawek VAT na prąd, gaz i akcyzy na benzynę wpłynie najprawdopodobniej na obniżenie rentowności sprzedaży. Zmniejszyć się może konkurencyjność polskich wyrobów w stosunku do zagranicznych. prezes SM Mlekovita uważa, że spółdzielczość mleczarską czeka ciężki rok. Po styczniowych podwyżkach spadnie rentowność wszystkich branż. Informacje o podwyżkach zarząd Morlin wykorzystał przy tworzeniu planów finansowych firmy. styczniowe podwyżki nie przystopują jego rozwoju i założonej rentowności."
"Na styczeń planowana jest podwyżka cen i stawek VAT na prąd i gaz oraz akcyzy na benzynę. Prawdopodobnie odbije się ona na rentowności sprzedaży, co z kolei wpłynie na zmniejszenie nakładów na rozbudowę firm. Przedstawiciele zakładów obawiają się o osłabienie konkurencyjności polskich firm. Podwyżki będą najbardziej bolesne dla firm stosujących energochłonne maszyny. Najlepiej zniosą je firmy, które od lat inwestują w rozwój i stawiają na oszczędności w funkcjonowaniu."
1
"Delegaci na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej, który ma wybrać nowego prezesa, nigdy nie byli w tak komfortowej sytuacji. Jest ich czterech. Marian Dziurowicz, zdaniem większości obserwatorów, powinien ustąpić. Prezesem PZPN nie może być człowiek, którego nie akceptuje społeczność piłkarska. Zbigniew Boniek, Eugeniusz Kolator i Michał Listkiewicz są akceptowani. Dziurowicz jest jednym z kandydatów, ale oficjalnie nie potwierdził, czy stanie w szranki."
"Traktat o zmianie systemu działania Unii Europejskiej, który ma być wypracowany na szczycie w Amsterdamie, nie przyniesie przełomowych rozstrzygnięć, ale będzie ważnym etapem budowania zintegrowanej Wspólnoty. Najważniejszymi problemami będą m.in. system działania instytucji unijnych, wspólna polityka zagraniczna oraz współpraca w zakresie wykrywania przestępczości zorganizowanej i przemytu narkotyków. Ambicją krajów unijnych jest stopniowe znoszenie granic i stworzenie nowego instrumentu do budowania prawa europejskiego, ale trudno będzie im wypracować wspólną politykę zagraniczną."
0
""Dążąc do naprawienia naruszeń prawa własności (...), pragnąc realizować konstytucyjną zasadę ochrony tego prawa oraz kierując się potrzebą porządkowania stosunków własnościowych" - to słowa preambuły ustawy z 11 stycznia 2001 roku o reprywatyzacji zawetowanej 22 marca przez prezydenta RP. Uporządkowanie stosunków własnościowych i przywrócenie praw właścicielskich naruszonych przed półwieczem jest konieczne, jeżeli poważnie traktować artykuł 2 konstytucji: "Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym...", choćby było to sprzeczne z poglądami polityków, uważających, że drugi człon tego samego artykułu: "...urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej", pozwala na liberum veto i obstrukcję parlamentarną."
"Krytyczna ocena konstytucji ze strony niektórych biskupów, ulotki przy kościołach wzywające do odrzucenia ustawy w referendum z jednej strony, z drugiej zaś próba instrumentalizacji Kościoła przez niektórych polityków zapowiadają to, co na płaszczyźnie Kościół a polityka czeka nas co najmniej do września, czyli do wyborów parlamentarnych. Interesujące jest i to, że wśród samego duchowieństwa coraz bardziej widoczny jest brak zgodności co do granic politycznej aktywności Kościoła hierarchicznego. Tym razem sytuacja może być bardziej zaostrzona: chyba nigdy dotąd oficjalne stanowisko Episkopatu nie było tak jawnie krytykowane przez niektórych duchownych, co powoduje pogłębienie się podziałów wewnątrz Kościoła."
0
"Przepisy ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości stosuje się do banków. W punktach art. 81 ust. 1 u.r. zawarto delegację dla prezesa Narodowego Banku Polskiego.Na podstawie tej delegacji prezes NBP wydał trzy zarządzenia.1 stycznia 1998 r. przepis art. 81 ust. 1 u.r. został znowelizowany. Zmieniono organ właściwy do wydania aktów wykonawczych: stosowne kompetencje uzyskała Komisja Nadzoru Bankowego. Cóż to oznacza? od 1 stycznia 1998 r. banków nie obowiązują żadne "szczególne zasady" rachunkowości formułowane w aktach wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w art. 81 ust. 1 u.r."
"Komisja sejmowa obraduje obecnie nad poselskim projektem i propozycją alternatywną nowelizacji ustawy o pracowniczych programach emerytalnych. Obydwa projekty przedstawiają kilka korzystnych rozwiązań, ale nie są wolne od wad. Projektodawcy zgodnie proponują zmianę sposobu finansowania składek podstawowych wpłacanych do ppe. Dziś przystąpienie do ppe wiąże się z zadeklarowaniem wpłacania tych składek z wynagrodzenia uczestnika, co jest dodatkowym obciążeniem płacy netto. W rezultacie istnieją obawy o to, czy pracownicy będą brać udział w ppe. Projektodawcy chcą, by składki opłacał pracodawca, przy opodatkowaniu ich podatkiem dochodowym uczestników i nieobciążaniu składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne."
0
"21 kwietnia mija 30 lat od dnia, gdy grupa wojskowych obaliła rząd Grecji, wprowadziła stan wyjątkowy, a tysiące przeciwników wtrąciła do więzień. Sprawcy tych nieszczęść zostali ukarani. Grecy uważają, że darowanie im win byłoby czymś z gruntu niemoralnym. W więzieniu do dziś przebywa ścisła czołówka sprawców zamachu. Czas dyktatury przyniósł Grekom wiele cierpień, ale, paradoksalnie, miał też jeden skutek pozytywny: gdyby nie potrzeba ugruntowania świeżej demokracji, Grecja, przy swym poziomie gospodarczym, miałaby znikome szanse na wejście do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, jak wówczas nazywała się UE."
"Budżet na rok 2000 po raz pierwszy został przygotowany przez samorządowców. Nakłady przeznaczone na kulturę tylko w nielicznych przypadkach zostały podwyższone, na ogół pozostają na niezmienionym poziomie lub wręcz je obniżono. Samorządowcy twierdzą, że nie tylko mają za mało pieniędzy do podziało, ale w wyniku reformy przypisano im po prostu zbyt wiele instytucji kulturalnych. Sen z powiek dyrektorom podobnych placówek spędza przygotowywana nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach społecznych, która miałaby nakładać na pracodawcę obowiązek odprowadzania składki od umów-zleceń i umów o dzieło, a to oznacza zwiększenie funduszu płac za honoraria."
0
"Przygotowywany na szczyt w Amsterdamie traktat nie przyniesie przełomowych rozstrzygnięć. Amsterdam będzie można ocenić jako ważny etap budowania "bardziej zintegrowanej Unii". ambicją krajów UE jest utworzenie nowego instrumentu budowy prawa europejskiego. przełomowych rozwiązań nie należy spodziewać się po reformie instytucji Unii. Nie pozwolą na to małe kraje. rozstrzygnięć najtrudniej spodziewać się we wspólnej polityce zagranicznej. Każdy etap integracji ma swoje słowo-klucz. Tym razem jest to "elastyczność"."
"Delegaci na zjazd Polskiego Związku Piłki Nożnej, który ma wybrać nowego prezesa, nigdy nie byli w tak komfortowej sytuacji, jak obecnie. Nie ma mowy o żadnych kandydatach przyniesionych w teczce. Jest ich czterech: Marian Dziurowicz, Zbigniew Boniek, Michał Listkiewicz i Eugeniusz Kolator. Każdy jest inną osobowością. Ich programy są znane i wiadomo, czego się można spodziewać, gdy wygrają wybory."
0
"Radio Zet Niedawno świętowano dziesięciolecie.Tylko w Zetce można było usłyszeć autorskie audycje z muzyką, której bały się wówczas państwowe media. Nieograniczonej wolności muzycznej towarzyszyły nowoczesne serwisy informacyjne. Zmieniono ramówkę. Programy publicystyczne zastąpiły żywe magazyny informacyjne. Ambitnąmuzykę światowe przeboje. Robert Kozyra, który dziś jest prezesem i redaktorem naczelnym radia, uznał, że reportaż nie jest stacji potrzebny. zmieniono strategię rozwoju rozgłośni. ma być "prestiżowa i aspiracyjna". Dziennikarze: - Przez lata narastało rozgoryczenie - radio tak się zmieniło, że czasem musimy się wstydzić. dziennikarze zaczęli składać wypowiedzenia."
"Życie św. Wojciecha znaczyły kryzysy i katastrofy. Niektórzy złośliwi są skłonni nawet powiedzieć, że jego życie było totalnym bankructwem. Miał być rycerzem, a został biskupem. Dwukrotnie opuszczał biskupstwo szukając azylu w Rzymie, lecz go stamtąd wyrywano pod groźbą ekskomuniki. Pod koniec życia został misjonarzem, ale nikogo nie nawrócił. Ten z pozoru "bankrut" w półtora roku po śmierci został kanonizowany. Po tysiącu lat kreowany jest na patrona jednoczącej się Europy. W roku 1000 u jego grobu w Gnieźnie spotkali się cesarz niemiecki Otton III, legat papieża Sylwestra II i książę Bolesław Chrobry. Niebawem odbędzie się kolejny zjazd u grobu św. Wojciecha."
0
"W Rosji rozpoczęła się kampania prezydencka, ale nikt nie ma wątpliwości, że faworytem jest Władimir Putin. Putin już zdobył kredyt zaufania wśród Rosjan. U schyłku wieku w Moskwie podjęto dwie próby reformatorskie. Pierwszą realizował Gorbaczow. Drugą podjął Jelcyn. Teraz Putin zapowiada próbę, która ma być naprawą poprzednich. opublikował swój artykuł programowy.Główną ideę artykułu można sprowadzić do próby połączenia przeciwstawnych koncepcji: liberalizmu z rządami twardej ręki. Rosyjscy komentatorzy przewidują różne scenariusze rozwoju sytuacji."
"W Polsce obowiązuje od roku ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która stanowi, że jeśli posłowie i senatorowie pracują zawodowo poza parlamentem, to dostają dietę, lecz nie dostają uposażenia przysługującego posłom i senatorom zawodowym, chyba że wystąpią o nie z prośbą, a Sejm się zgodzi. PSL wniosło skargę do Trybunału Konstytucyjnego, argumentując, że różnicowanie posłów pracujących i niepracujących poza Sejmem jest różnicowaniem obywateli wobec prawa. Trybunał Konstytucyjny orzekł jednak, że posłowie, którzy nie porzucili zawodowego zajęcia na rzecz pracy w Sejmie, nie muszą otrzymywać pełnego uposażenia."
0
"najwyższy już czas, by wreszcie sięgnąć po szachową koronę. Viswanathan Anand: czekam na swoją szansęSzachy mają teraz dwóch mistrzów świata: Kasparowa i Karpowa. W mojej opinii jest tylko jeden mistrz - Kasparow. Czy nie żałuje pan życiowego wyboru? Cieszę się z życia, jakie prowadzę. Nie myślał pan o zmianie obywatelstwa? Jestem obywatelem Indii i nim pozostanę. Różnie mówi się o obecnym prezesie FIDE. jest prawdziwym patronem szachów."
"Japończyk Kazuyoshi Funaki wygrał rozgrywany w Innsbrucku trzeci konkurs Turnieju Czterech Skoczni. Jedynym Polakiem w rundzie finałowej był Robert Mateja, który zajął ostatecznie 22. miejsce. Adam Małysz skoczył tylko 88 metrów i przegrał ze skaczącym z nim w parze Schwarzenbergerem. Do niedzielnego konkursu finałowego zakwalifikowało się dwóch Polaków - Adam Małysz i Robert Mateja."
0
"Rozpoczynający się 31 grudnia 2000 roku The Race, ma stać się pokazem możliwości technicznych współczesnego jachtingu, rozwoju technologii telekomunikacyjnych, ma dowieść siły marketingowej wielkich wydarzeń sportowych, a także potęgi finansowej sponsorów tego przedsięwzięcia.Wymiar medialny The Race jest tak samo ważny jak sportowy, a może nawet ważniejszy. Cała ta moc technologii posłuży do do zaprezentowania sponsorów wydarzenia."
"Jak dotąd tylko załoga katamaranu kapitana Romana Paszkego zakwalifikowała się do prestiżowego wyścigu The Race. W wymiarze sportowym impreza jest rozwinięciem regat dookoła świata, w wymiarze medialnym i marketingowym jest ogromnym przedsięwzięciem, wykorzystującym najnowszą technologię telekomunikacyjną. Przygotowania do wyścigu są bardzo kosztowne, byłyby niemożliwe bez sponsorów, dla których udział w regatach jest znakomitym interesem."
1
"Reforma polskiego systemu edukacji, po wprowadzeniu nowej struktury szkolnej i organizacji procesu kształcenia, przechodzi w fazę zmian programowych.Celem przeobrażeń jest podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa. oznacza to nie tylko ułatwienie dostępu do szkół kolejnych szczebli, lecz również upowszechnienie wiedzy w jak najszerszym zakresie. Każdy etap kształcenia ma być finalizowany egzaminem, nowy egzamin maturalny byłby przeprowadzany w ujednolicony sposób w całym kraju."
"Podczas czerwcowego szczytu Unii Europejskiej w Amsterdamie ma zostać przedstawiony traktat o zmianie systemu jej działania – to kolejny ważny etap integracji europejskiej. Można się spodziewać, że konferencja przyniesie zasadniczy postęp w dziedzinach, takich jak: zmiana systemu działania Komisji i Rady UE, inicjowanie określonych projektów integracji europejskiej tylko z udziałem niektórych państw (tzw. elastyczność), rozwinięcie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz pogłębienie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych."
0
"nie widzę w aktualnej sytuacji Huty Katowice wartości, za które inwestor chciałby zapłacić oraz mieć pewność zwrotu zainwestowanych pieniędzy. Ale Pojawiła się nowa jakość: oferowane są cztery huty razem. To jest 70 procent potencjału hutnictwa w Polsce. Inwestor nie musi się obawiać konkurencji wewnętrznej. Huta im. T. Sendzimira udowodniła, że możliwe jest wprowadzenie zmian, które szybko mogą dać efekty."
"Ceny nowych samochodów są obecnie w Polsce przeciętnie o kilkanaście proc. niższe niż w krajach UE. Zdaniem specjalistów przyczyną tego jest ostra walka koncernów motoryzacyjnych o udział w polskim rynku. Polskim kierowcom wciąż opłacałoby się natomiast kupować w krajach "15" auta używane, gdyby nie cła, które równają się 1/5 wartości sprowadzanego pojazdu."
0
"Radio Zet musi się zmieniać, bo zmieniają się rynek i słuchacze - mówi prezes stacjiKozyra. W 1995 r. słuchalność Zetki wynosiła 13 proc.. zatrudniono nowego dyrektora programowego Kozyrę. Programy publicystyczne zastąpiły żywe magazyny informacyjne. Ambitną, alternatywną muzykę zastąpiły światowe przeboje. W październiku osiągnęło najwyższą słuchalność w historii. konflikt zaczął się, gdy Kozyra postanowił zwolnić didżeja, który współtworzył rozgłośnię. Dziennikarze stanęli w jego obronie. zaczęli składać wypowiedzenia. postawili warunek - Kozyra musi odejść. - Przyczyną konfliktu nie są sprawy finansowe, polityczne, merytoryczne, a spór personalny. - mówi prezes EuroZetu."
"Przekształcenie AWS w jedną partię prawicową wciąż nie może dojść do skutku. Podkreśla się, że przekształcenia AWS domagają się wyborcy. W powołaniu silnej partii prawicowej politycy widzą szansę przezwyciężenia monopolu lewicy. Politycy boją się jednak utraty dorobku programowego i tożsamości oraz pogrzebania ambicji mniejszych partii. Zgłasza się postulaty powołania konfederacji lub federacji, spalanej przez Solidarność. Nie ma też zgody co do ideowego charakteru nowej partii. W AWS utworzono zespół pracujący nad statutem nowej partii i sposobem jej powołania. Problematyczne jest wybór przewodniczącego nowej partii. Przeciwnikiem jednoczenia prawicy jest też Wałęsa, który obawia się marginalizacji. Formułowane przez Krzaklewskiego stanowcze wezwanie do jedności może więc spowodować podziały i groźny konflikt w AWS."
0
"rozpoczyna prace Konwent Unii Europejskiej, który ma przygotować reformę UE. Jak powinna wyglądać nowa Unia, która składać się będzie z 25 państw? JÓZEF OLEKSY: to dalej ma być Unia, jaką znamy. Unia rynku i waluty, wspólnota wartości i standardów. Potrzeba jednak zmian - musi być mniej biurokratyczna. być ekonomiczną potęgą. Trzeba jasno określić podział władzy między szczeblem wspólnotowym, narodowym oraz regionalnym. nie będziemy popierać tworzenia superpaństwa z jednym rządem."
"Według Europejskiego Instytutu Rozwoju Regionalnego i Lokalnego decentralizacja terytorialnej organizacji kraju jest możliwa jedynie przez przekazanie uprawnień rządu centralnego województwom. W oparciu o kryteria powszechne liczba województw powinna wynosić optymalnie 13, a powiatów - 200. Zwiększenie tych liczb będzie świadczyło o uleganiu interesom elit lokalnych. Decentralizacja musi być przeprowadzona równocześnie z decentralizacją polskiego systemu budżetowego i powinna być poprzedzona reformą finansów publicznych. Wpływ lokalnych elit na reformę będzie wzrastał aż do uchwalenia reformy."
0
"aby diagnozować duchową kondycję kontynentu europejskiego, nie powinno zabraknąć rozważenia problemu rachunku sumienia Kościoła. Rachunek sumienia z przewin rozbijających jedność chrześcijan, używania przemocy w obronie prawdy jest Kościołowi potrzebny. jest szansą wyciągnięcia wniosków na przyszłość. świadomość większości Europejczyków jest kształtowana przez archaiczny i zdeformowany obraz religii, katolicyzmu i Kościoła. Demistyfikacja historii i reewangelizacja kultury jest jednym z podstawowych wyzwań stojących przed Kościołem w Europie."
"W Niemczech jest ponad 10 tysięcy tanich sklepów, w Polsce na razie - kilkaset. Choć tanie tzw. dyskontowe sklepy nie budzą na razie takich emocji wśród rodzimych kupców, jak hipermarkety, to zdobywają coraz większy udział w polskim handlu detalicznym i to udział zdominowany przez zachodnie sieci handlowe. Ocenia się, że tanie sklepy będą - obok hipermarketów - jednym z dwóch głównych kanałów dystrybucji towarów. Ich główną zaletą, poza niskimi cenami, jest to, że są położone blisko."
0
"tanie tzw. dyskontowe sklepy zdobywają coraz większy udział w polskim handlu detalicznym.Towary leżą tu zazwyczaj w pudłach i kartonach. Wybór jest raczej skromny, Sam sklep z reguły niewielki, o niezbyt wyszukanym wnętrzu. Za to jest tanio, często nawet taniej niż w hipermarketach poza okresem promocji. tanie sklepy w najbliższych latach będą - obok hipermarketów - jednym z dwóch głównych kanałów dystrybucji towarów. W Polsce potencjał dyskontowego rynku wykorzystują przede wszystkim zachodnie sieci handlowe."
"W Polsce funkcjonuje kilkaset tanich tzw. dyskontowych sklepów. Charakteryzują się tym,że towary nie są wyeksponowana, ich wybór jest skromny, sklep jest niewielki. Do minimum ograniczona jest również obsługa. Olbrzymią zaletą tych sklepów jest natomiast to,że sprzedawane tam produkty są tanie. W Polsce do tej pory swoje sieci sklepów dyskonotowych rozwijały głównie firmy zachodnie: niemieckie, duńskie i austriackie.Do konkurencji z zachodnimi sieciami dyskontowymi stanęli spółdzielcy ze Społem, którzy pierwsze tanie sklepy zaczęli otwierać w 1995 r. W końcu ub. r. działało ich ponad 60."
1
"trudności gospodarcze krajów azjatyckich oraz obecne zaostrzenie kryzysu brazylijskiego to główne powody nowej fali krytyki Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW ma swoich zagorzałych krytyków. Oskarżany jest, że bronił nie kraju, ale inwestorów. MFW był również atakowany za to, że działa w sposób zbyt tajemniczy. Teraz MFW zobowiązał się do ujawniania więcej informacji niż dotychczas."
"Ostro krytykuje się ostatnio Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Zarzuca się, że jego aktywność w Brazylii pomogła nie państwu, a inwestorom, którzy dzięki chwilowemu uspokojeniu sytuacji mogli wyprowadzić pieniądze z kraju. Krytycy zwracają uwagę, że recepta na kryzys funduszu prowadzi do spowolnienia gospodarki. Fundusz planuje poprawić swój wizerunek. Zajmą się tym profesjonalne agencje public relations."
1
"Oddzielenie funkcji ministra, członka rządu i polityka, od funkcji prokuratora generalnego, wzmocnienie kruchego samorządu prokuratorskiego, ograniczenie wieloszczeblowej machiny nadzoru w prokuraturze - o tym od lat mówi się wśród oskarżycieli publicznych. Gwałtownie poszukuje się sposobów ograniczenia złego wpływu polityki na postępowanie karne.Nie trzeba wahać się przed nadawaniem temu zawodowi należytego prestiżu."
"W tym roku nie został przyznany tytuł honorowego obywatela Warszawy. Przyczyną tego były spory polityczne wśród radnych: lewica nie zamierzała popierać prymasa Józefa Glempa, a prawica - byłego komunistycznego prezydenta Warszawy, Jerzego Majewskiego. W ubiegłych latach różnice zdań między radnymi w tej kwestii pojawiły się także przy kandydaturze papieża Jana Pawła II oraz współorganizatora Biura Odbudowy Stolicy Zygmunta Skibniewskiego."
0
"W tym roku na ekrany wchodzi 5 polskich superprodukcji, filmowcy przygotowują następne projekty o budżetach powyżej 5 mln dolarów. pieniądze Komitetu Kinematografii stanowią zaledwie ok. 5-7 proc. budżetów superprodukcji. Inwestorami są stacje telewizyjne. polscy producenci występują o kredyty w bankach. Kredyty bankowe są bardzo drogie. jeśli którakolwiek z megaprodukcji poniesie finansową klęskę - uzyskanie kredytu przestanie być proste."
"W firmach konieczne są zwolnienia restrukturyzacyjne i wzrost wydajności pracy. Jeśli porównamy polskie przedsiębiorstwa z ich zachodnimi odpowiednikami, okazuje się, że w stosunku do wielkości produkcji zatrudnienie u nas jest drastycznie większe. Głęboka restrukturyzacja jest konieczna, jeśli polscy producenci chcą być konkurencyjni po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Wymusza ją też kryzys na Wschodzie. Często są one również wynikami wejścia zagranicznego inwestora lub fuzji. Oprócz zwolnień potrzebne są inwestycje."
0
"Większość Polaków między 29 kwietnia a 3 maja będzie wypoczywać. Ale nie nasi politycy, dla których tych pięć jest czasem szczególnej aktywności. Zajęci są obchodami tysiąclecia zjazdu gnieźnieńskiego, uchwalenia Konstytucji 3 maja, rocznicą zbrodni katyńskiej, "Marszem żywych". W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja Kwaśniewski będzie na uroczystościach przed Grobem Nieznanego Żołnierza."
"W weekend majowy politycy mają dużo pracy, biorą udział w licznych uroczystościach, m.in. w obchodach tysiąclecia zjazdu w Gnieźnie. Jerzy Buzek i Marian Krzaklewski udadzą się do Rzymu. Politycy lewicy wybierają się na pochód i majówkę do prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pracowity weekend czeka też ludowców oraz marszałków Sejmu i Senatu."
1
"Wygląda na to, że dziennikarze chcą narzucić AWS powrót, a być może i przywództwo Janusza Tomaszewskiego. Ich wysiłki mogą nie zakończyć się sukcesem, ale wszystko jest możliwe. Tymczasem Tomaszewski to zarówno przyczyna, jak i skutek głębokiego kryzysu drążącego AWS. Kampania na rzecz powrotu Tomaszewskiego przetacza się przez łamy polskiej prasy i przez media elektroniczne. Padają gromkie wezwania do przywrócenia "człowieka skrzywdzonego". Tomaszewski staje się symbolem "starych, dobrych czasów"."
"Jednym z najpopularniejszych sposobów przywiązywania klienta do marki, stosunkowo niskim kosztem, jest wydawanie przez sklepy kart stałego klienta i kart rabatowych. Zapewniają one przy zakupach zniżki w wysokości od kilku do kilkunastu proc. Najczęściej tego typu oferty wprowadzają działające w Polsce firmy zagraniczne, ale od niedawna decyduje się na nie także coraz więcej przedsiębiorstw rodzimych. Większość wydawanych kart przypomina kształtem i fakturą karty kredytowe, często również zawierają one pasek magnetyczny z danymi osobowymi posiadacza. Zupełnie różne są jednak zasady dotyczące ich wydawania oraz zakres oferowanych ulg."
0
"Socjaldemokracja, zachowując tradycyjne wartości, rozpoczęła odnawiać swoje poglądy. Ideę Trzeciej Drogi określono jako połączenie neoliberalnej polityki ekonomicznej z socjaldemokratyczną polityką społeczną. termin "trzecia droga" wyraża tęsknotę za zunifikowaną ideologią. Tymczasem dla nas czas systemów minął. Istotą otwartego świata jest to, że nie istnieją jedynie dwie lub trzy drogi. Trzecia Droga nie mówi ani o otwartych społeczeństwach, ani o wolności. Jest w niej element autorytarny."
"Krajowy Sąd Partyjny SLD wykluczył z partii byłą przewodniczącą dębickiego Sojuszu Marię Mazur i skarbnika Zbigniewa Kozioła za "postawę niegodną członka partii". Wykluczeni twierdzą, że stali się niewygodni, bo nie chcieli tuszować matactw innych działaczy.Obwiniani o nieprawidłowości odrzucili oskarżenia, zarzucając Koziołowi negatywny wpływ na młodych działaczy i negatywną postawę w stosunku do liderów.Mazur i Kozioł odwołali się do Sądu Krajowego SLD, który utrzymał wyrok w mocy."
0
"Przygotowywany na czerwcowy szczyt w Amsterdamie traktat o zmianie systemu działania Unii Europejskiej nie przyniesie takich przełomowych rozstrzygnięć jak utworzenie jednolitego rynku czy powołanie wspólnej waluty europejskiej. większość jego postanowień nie będzie miała związku z planowanym rozszerzeniem Unii na wschód, choć taki był oficjalny powód zwołania Konferencji Międzyrządowej. Sama Konferencja nie tylko nie wzbudza entuzjazmu wśród mieszkańców Unii, ale raczej wywołuje niepokój, czy kolejne elementy suwerenności narodowej nie zostaną oddane Brukseli."
"Podczas czerwcowego szczytu Unii Europejskiej w Amsterdamie ma zostać przedstawiony traktat o zmianie systemu jej działania – to kolejny ważny etap integracji europejskiej. Można się spodziewać, że konferencja przyniesie zasadniczy postęp w dziedzinach, takich jak: zmiana systemu działania Komisji i Rady UE, inicjowanie określonych projektów integracji europejskiej tylko z udziałem niektórych państw (tzw. elastyczność), rozwinięcie wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa oraz pogłębienie współpracy w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych."
1
"opinia obywateli o rzetelności i uczciwości w pracy ludzi związanych z wykonywaniem w państwie funkcji władczych jest mało pochlebna. niskie oceny Są wyrazem braku zaufania nie tylko do ludzi pełniących te funkcje, lecz i do instytucji, w których funkcje te są sprawowane. Stąd podejrzenia przenoszone są z polityków na państwo, jego urządzenia ustrojowe i obowiązujące w nim prawo."
"W kilkunastu ośrodkach naukowych konstruowane są urządzenia wykrywające komunikaty myślowe. Dzięki nim ludzie całkowicie sparaliżowani mogą samą myślą sterować komputerem, by porozumieć się z otoczeniem. Stało się to możliwe, gdy uczeni lepiej opanowali odczytywanie i werbalizację sygnałów ludzkiego mózgu. Być może w przyszłości będzie można odczytywać niektóre myśli ludzi oraz wpływać na ich podświadomość."
0
"25 lipca minie 20 lat od śmierci Włodzimierza Wysockiego, pieśniarza i aktora. w Koszalinie odbędzie się koncert poświęcony twórcy. Oficjalna wersja głosiła, że umarł na zawał serca. Nie została przeprowadzona sekcja zwłok. chodziło o ukrycie wydarzeń poprzedzających śmierć. Popularność Wysockiego była fenomenem. Jego pieśni znano na pamięć. Żył, jak chciał, pozostał po nim mit, wciąż żywy."
"W odczuciu profesora T. Brossa, kardiochirugra, pozostawienie igieł w worku osierdziowym pacjentki nie rodzi po jej stronie uzasadnionych roszczeń odszkodowawczych, ponieważ igły nie zagrażają życiu pacjentki. Pogląd ten wywołuje mój żywy sprzeciw. Przedmiotem działalności lekarza jest materia tak delikatna jak zdrowie i życie pacjentów. Jego błędne działania pociągają za sobą najdotkliwsze i najdalej idące konsekwencje. Na lekarza spada odpowiedzialność za jego błędy."
0
"Chodzi o uwolnienie SN od rozpoznawania spraw typowych. opracowany już i włączony do procesu legislacyjnego projekt, a w nim propozycje przedmiotowego ograniczenia spraw, w których stronom przysługiwałaby kasacja, zaostrzenia wymagań co do istotnych warunków kasacji oraz zwiększenia możliwości rozpoznania kasacji na posiedzeniu niejawnym SN. wprowadzenie do postępowania kasacyjnego instytucji tzw. przedsądu. Rzecz w tym, aby przez nowelizację uczynić bardziej czytelnym sam tekst przepisów ustalających dla kasacji określone wymagania, by łatwo było odróżnić usuwalne braki formalne kasacji od nieusuwalnych braków istotnych, pozbawiających wniesiony środek odwoławczy cech kasacji."
"Sąd Najwyższy ma wiele ustawowych obowiązków, nie można więc w nim widzieć tylko instancji do rozpatrywania kasacji. Zapewnienie obywatelom szerokiego dostępu do niezależnego niezawisłego sądu to jedna z podstawowych zasad ustrojowych państwa prawnego. Nie należy jednak zapominać o innych aspektach działalności SN, który przecież konstytucja zobowiązuje do sprawowania nadzoru nad sądami powszechnymi w zakresie orzecznictwa oraz innych czynności w niej i w ustawach określonych. Konieczne jest zatem usprawnienie jego działalności z pomocą odpowiedniej nowelizacji przepisów k.p.c. w części dotyczącej kasacji. W szczególności chodzić tu będzie o wprowadzenie do postępowania instytucji tzw. przedsądu, umożliwiającej wyselekcjonowanie spraw uzasadniających zaangażowanie Sądu Najwyższego."
1
"Pustynia nieopodal Banganarti. Kościół odkryli Polacy w ubiegłym roku, krypty grobowe - w połowie marca. Zawierają groby chrześcijańskich władców Nubii.Na tym terytorium od epoki kamienia ścierały się wpływy egipskie i afrykańskie. Nubijczycy pozostawali pod wpływem aleksandryjskich monofizytówzwiązani z chrześcijaństwem koptyjskim.0koło 650 roku islam zaczyna sączyć się do tej krainy. W Nubii dominowali chrześcijanie. wznosili budowle związane z kultem. jedną z takich świątyń polscy archeolodzy w Banganart. Banganarti jest zjawiskiem zupełnie wyjątkowym."
"Na pustyni nieopodal Banganarti nad Nilem polsy archeolodzy odkryli nietkniętą przez rabusiów kaplicę-kryptę grobową pokrytą średniowiecznymi malowidłami ściennymi i inskrypcjami. W bliźniaczych kryptach spoczywa dwudziestu chrześcijańskich władców Nubii. Nubia była w średniowieczu chrześcijańską krainą, leżącą między I a IV kataraktą, na obszarze współczesnego Egiptu i Sudanu. Budowano tam wówczas liczne kościoły. Właśnie jeden z nich – kaplicę pośmiertnego kultu królewskiego – odkryli polscy archeolodzy. Znalezisko wyróżnia się licznymi przedstawieniami królów oraz inskrypcjami pielgrzymów."
1
"Kilkanaście mandatów, których zabrakło SLD do większości w Sejmie, zmieniło obraz polskiej sceny politycznej. Perspektywa zmiany ordynacji stwarza nowe możliwości SLD, a w perspektywie jest korzystna dla Polski. Ugrupowanie, które zdobywa większość, winno mieć możność rządzić samodzielnie i ponosić za to pełną odpowiedzialność, z których rozliczane będzie po całej kadencji."
"Europejczycy nie przepadają za automatycznymi skrzyniami biegów. Niechęć ta tłumaczona jest skojarzeniami z niezdarnością kierowców korzystających z automatycznych skrzyń, którzy w opinii Europejczyka nie potrafią dobrze jeździć posługując się "normalną techniką". Ma się to zmienić po wprowadzeniu na Stary Kontynent skrzynek automatycznych, które będzie można błyskawicznie przełączyć na ręczne sterowanie."
0
"wniosek o wotum nieufności dla ministra skarbu państwa Emila Wąsacza stał się papierkiem lakmusowym kryzysu politycznego w Akcji.ustąpienie w sprawie ministra oznacza utratę kontroli nad decyzjami personalnymi. buntowników łączy strach przed politycznym niebytem. część polityków chce zmiany. wszystkie "chęci" może zaspokoić jedna zmiana: na stanowisku premiera. Ludzie oczekują twardego rządzenia. sytuacja jest poważna."
"74 posłów podpisało wotum nieufności dla ministra skarbu Emila Wąsacza, co świadczy o największym kryzysie politycznym w dotychczasowej historii rządu AWS. Kryzys ten może doprowadzić nawet do zmiany premiera i utratę przez Mariana Krzaklewskiego pozycji lidera. Nie tylko nastroje wśród AWS uległy gwałtownemu pogorszeniu, lecz także notowania rządu i głównego ugrupowania znacząco spadły."
1
"Nie jest tak, że w Polsce prawica nie ma poparcia społecznego, nie ma wizji, nie ma programu. Sukcesy obozu SLD biorą się w znacznej mierze ze słabości prawicy i z jej błędów. Wielonurtowość i wielopartyjność z jednej strony stanowią siłę, z drugiej jednak mogą być przyczyną słabości. Myślenie partykularne, a nie kategoriami całości, oraz brak spójnych zasad organizacyjnych osłabia cały obóz."
"Radnym SLD nie spodobali się kandydaci do tytułu honorowego obywatela miasta Warszawy zaproponowani przez prawicę: kardynał Józeł Glemp i Władysław Bartoszewski. Wysunęli własną kandydaturę - Jerzego Majewskiego. Na posiedzeniu konwentu Rady Miasta lewica nie poparła przedstawicieli Kościoła, a prawica odrzuciła Majewskiego argumentując, że nie miał on nic wspólnego z demokracją i wolnym krajem. W konsekwencji zadecydowano o nieprzynaniu tego tytułu w tym roku."
0
"Rozpoczynający się 31 grudnia 2000 roku The Race, ma stać się pokazem możliwości współczesnego jachtingu. Około dziesięciu superjachtów wystartuje z Barcelony, przepłynie bez pomocy z zewnątrz i zawijania do portów trzy oceany. Najlepszy po około dwóch miesiącach powinien wpłynąć do Marsylii. wszystko, co daje współczesna technika satelitarna, teletransmisyjna i multimedialna posłuży do zaprezentowania sponsorów wydarzenia."
"Jak dotąd tylko załoga katamaranu kapitana Romana Paszkego zakwalifikowała się do prestiżowego wyścigu The Race. W wymiarze sportowym impreza jest rozwinięciem regat dookoła świata, w wymiarze medialnym i marketingowym jest ogromnym przedsięwzięciem, wykorzystującym najnowszą technologię telekomunikacyjną. Przygotowania do wyścigu są bardzo kosztowne, byłyby niemożliwe bez sponsorów, dla których udział w regatach jest znakomitym interesem."
1
"Jedną ze słabości ustawy z 1968 r. było podporządkowanie tzw. ogólnokrajowej sieci bibliotecznej ministrowi kultury i sztuki. Społeczny projekt ustawy Nie zyskał uznania w Ministerstwie Kultury i Sztuki gdyż przewidywał ustanowienie pełnomocnika rządu ds. bibliotek, powoływanego i odwoływanego przez Radę Ministrów i usytuowanego ponad resortami. wprowadzał zupełnie nową formę organizacyjną bibliotek nazwaną Krajowym Systemem Biblioteczno-Informacyjnym. Ministerstwo dopatrzyło się w Systemie skłonności centralistycznych.Rządowy projekt zapowiada stworzenie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej w celu "prowadzenia jednolitej działalności bibliotecznej i informacyjnej".."
"Dzisiaj w Sejmie odbędzie się czytanie ustawy o bibliotekach, którą eksperci krytykują jako utrwalającą stan istniejący. Powiela ona błąd poprzedniej ustawy podporządkując ogólnokrajową sieć biblioteczną ministrowi kultury i sztuki. W latach 90. powstał tzw. społeczny projekt ustawy o bibliotekach, który zakładał powołanie ponadresortowego pełnomocnika ds. bibliotek. Nie zyskał on jednak uznania Ministerstwa, a proponowany krajowy system został posądzony o skłonności centralistyczne. Centralizacja jest jednak korzystna i możliwa dzięki informatyzacji, którą przeprowadza się zbyt wolno. Niestety posłowie najprawdopodobniej uchwalą tą niewiele wartą ustawę."
1
"Największą historyczną zasługą obecnej koalicji jest przełamanie polityki oportunizmu rządów koalicji SLD - PSL i wyprowadzenie kraju z kręgu powszechnej niemożności. obecny rząd będzie uznany za reformatorski i zajmie trwałe miejsce w historii Polski. warunkiem wykształcenia się systemu politycznego i społecznego, z którym Polska może odrobić zacofanie cywilizacyjne w czasie życia jednego pokolenia i poprawić znacząco poziom życia swych mieszkańców, jest utrzymanie obecnej koalicji."
"O kolekcjonerskiej pasji i wartościowych zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego zrobiło się w Polsce głośno dopiero w obecnej dekadzie dzięki wartościowym mickiewiczianom (i ich sławnej kradzieży) i tuwimianom, których jest posiadaczem. Największą część kolekcji stanowią jednak pamiątki kartograficzne. Bakcyla złapał już w szkole, ale kolekcja zaczęła się rozrastać od momentu, w którym żona podarowała mu stary sztych Damaszku."
0
"Mer Moskwy Jurij Łużkow ma nadzieję, że weźmie w posiadanie Kreml. utworzył ugrupowanie polityczne o nazwie "Otieczestwo". Prowadzi we wszystkich badaniach. Jest jednak kilka spraw, które mogą mu przeszkodzić. Partii "moskiewskiej" nie będzie łatwo zwyciężyć. Jeszcze niedawno Łużkow mógł mieć nadzieję na opanowanie Kremla w porozumieniu z Jelcynem i tzw. rodziną. Taka droga została ostatecznie zamknięta latem ubiegłego roku. Nie mogąc się porozumieć z jego dzisiejszym gospodarzem, Łużkow przystąpił do frontalnego ataku."
"Sąd Najwyższy ma wiele ustawowych obowiązków, nie można więc w nim widzieć tylko instancji do rozpatrywania kasacji. Zapewnienie obywatelom szerokiego dostępu do niezależnego niezawisłego sądu to jedna z podstawowych zasad ustrojowych państwa prawnego. Nie należy jednak zapominać o innych aspektach działalności SN, który przecież konstytucja zobowiązuje do sprawowania nadzoru nad sądami powszechnymi w zakresie orzecznictwa oraz innych czynności w niej i w ustawach określonych. Konieczne jest zatem usprawnienie jego działalności z pomocą odpowiedniej nowelizacji przepisów k.p.c. w części dotyczącej kasacji. W szczególności chodzić tu będzie o wprowadzenie do postępowania instytucji tzw. przedsądu, umożliwiającej wyselekcjonowanie spraw uzasadniających zaangażowanie Sądu Najwyższego."
0
"po zakończeniu transformacji Polska będzie państwem o ustabilizowanym ustroju demokratycznym, z przewagą parlamentu nad innymi organami władzy, z gospodarką rynkową. Wśród krajów postkomunistycznych Polska ma najdynamiczniej rozwijającą się gospodarkę. poszerza się sfera własności prywatnej. Wzrasta znaczenie konsumpcji. Do zjawisk niekorzystnych należy zaliczyć: Powstanie podklasy bezrobotnych. Nie ukształtowała się żadna hierarchia wartości. Utrwaliły się dawne układy interesów oraz zależności służbowe. Brakuje klasy średniej. Krach realnego socjalizmu wytworzył próżnię normatywną. Areną nieobyczajności staje się świat państwowej i samorządowej polityki."
"Sąd Najwyższy ma wiele ustawowych obowiązków, nie można więc w nim widzieć tylko instancji do rozpatrywania kasacji. Zapewnienie obywatelom szerokiego dostępu do niezależnego niezawisłego sądu to jedna z podstawowych zasad ustrojowych państwa prawnego. Nie należy jednak zapominać o innych aspektach działalności SN, który przecież konstytucja zobowiązuje do sprawowania nadzoru nad sądami powszechnymi w zakresie orzecznictwa oraz innych czynności w niej i w ustawach określonych. Konieczne jest zatem usprawnienie jego działalności z pomocą odpowiedniej nowelizacji przepisów k.p.c. w części dotyczącej kasacji. W szczególności chodzić tu będzie o wprowadzenie do postępowania instytucji tzw. przedsądu, umożliwiającej wyselekcjonowanie spraw uzasadniających zaangażowanie Sądu Najwyższego."
0
"w europejskim prawie wspólnotowym kamieniem węgielnym ochrony konsumenta jest informacja. Stąd się biorą niezwykle rozbudowane w dyrektywach i ich implementacjach wewnątrzkrajowych przepisy mówiące, o czym, kiedy i jak trzeba konsumenta informować. w prawie konsumenckim wspólnot istnieje "nakaz radykalnej transparencji", co oznacza, że każda informacja, jaką konsument ma uzyskać, musi być "jasna, niedwuznaczna i zrozumiała", a wszelkie niejasności zawarte w przygotowanych wcześniej wzorach umów są tłumaczone na niekorzyść proferenta (tego, który je opracował). Występuje tu jeszcze wskazanie minimalnego poziomu treści umowy. przyznanie w prawie krajowym zbyt wysokiego poziomu ochrony może być uznane za rzeczywistą czy ukrytą praktykę dyskryminacyjną, ograniczającą dostęp towarów i usług na rynek wspólny. konsumentowi przysługuje prawo "wycofania się z transakcji"."
"Podstawowym środkiem ochrony konsumenta w europejskim prawie wspólnotowym jest obowiązek przekazania mu w umowie szeregu szczegółowych informacji. Informacje te muszą być "jasne, niedwuznaczne i zrozumiałe" - wszelkie niejasności i dwuznaczności są tłumaczone na korzyść konsumenta. Europejskie dyrektywy konsumenckie określają także minimalny poziom uprawnień, które muszą być zagwarantowane konsumentowi w prawie wewnętrznym poszczególnych państw. Konsumentowi przysługuje również prawo wycofania się z transakcji. W Polsce ochrona konsumenta zagwarantowana jest w art. 76 konstytucji. Przepis ten może sugerować wybór prokonsumenckiej wykładni na przykład w przypadku kilku możliwych interpretacji jakiegoś przepisu. W kontekście badań wskazujących na niewielkie umiejętności Polaków w zakresie rozumienia urzędowego tekstu wydaje się pożądane wprowadzenie w Polsce szczegółowego określenia obowiązków kontrahenta wobec konsumenta."
1
"Koordynacją działań antyterrorystycznego GROM, komandosów i zwiadowców zajmie się Oddział Operacji Specjalnych. W MON zmniejszy się liczba departamentów, Co najmniej kilkuset starszych oficerów będzie musiało odejść z wojska wcześniej. Pilnie potrzeba ponad 600 miejsc, aby mogli awansować młodsi. od lat produkujemy nadmiar młodych oficerów. Szmajdziński proponuje likwidowanie wojskowych uczelni i przeszkalanie absolwentów cywilnych szkół."
"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych posiada 600 tys. akcji bankrutującej spółki ubezpieczeniowej Polisa. Mimo że NIK kilka lat temu stwierdziła, że inwestowanie państwowych pieniędzy w spółkę było niegospodarne, żaden z kolejnych prezesów PFRON-u nie zdecydował się sprzedać akcji. PFRON ma dzisiaj udziały i akcje w ponad stu podmiotach gospodarczych, rząd chce mu jednak zakazać prowadzenia działalności gospodarczej."
0
"W chwili, kiedy Włochy w roku 1940 opowiedziały się po stronie Niemiec, ówczesny ambasador RP przy Kwirynale, b. adiutant marszałka Piłsudskiego gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski zapakował sporą ilość papierów, prywatnych i urzędowych, i posłał zwykłą pocztą do Francji. Paczka doszła bez przeszkód, a osoba, która ją odebrała , czujnie zakopała papiery pod dużym drzewem, żeby nie wpadły w ręce Niemców. Po wojnie rzecz odkopała, zaniosła w worku na strych i zupełnie o tych obcych jej papierzyskach zapomniała. Wypłynęły dopiero w latach osiemdziesiątych."
"Rok temu PIW wydał książkę "Szuflada generała Wieniawy. Wiersze i dokumenty. Materiały do twórczości i biografii Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego". Prezentowane w tym szczupłym tomie papiery, wbrew tytułowi, nie pochodzą z szuflady, lecz z ocalonych z wojny walizy i worka. Zawartość to pisma urzędowe, depesze, wycinki, kwity, piękne zdjęcia, rękopisy, trochę poezji. Z papierów tych wyłaniają się szczątki egzystencji bogatej, nie na miarę jednego człowieka skrojonej."
1
"geofizycy przedstawili scenariusz potopu. Morze Czarne nie zawsze było morzem, jeszcze 10000 lat temu akwen stanowił zbiornik słodkiej wody. dobiegała końca epoka lodowcowa. wezbrane Morze Śródziemne wlało się do jeziora. stwierdzono szczątki mięczaka "Cardium edule", występującego w Morzu Śródziemnym.wiek "Cardium edule" okazuje się taki sam: 7500 lat. jezioro w ciągu jednego roku przeistoczyło się w morze."
"Dopiero w 1909 roku człowiek zdołał dotrzeć po raz pierwszy do bieguna północnego, dopiero w 1911 do południowego, a już w pół wieku później na biegunie południowym zbudowano stację naukową; Jeszcze nie dobiegło końca "biegunowe" stulecie, a już samotne marsze do nich stały się rodzajem sportu, uprawia go wielu ludzi, w tym kobiety. Jednak biegunowe wyprawy, nim stały się banalne, pochłonęły wiele ofiar i czasu."
0
"grawitacja determinuje funkcjonowanie skomplikowanego mechanizmu, jakim jest organizm ludzki.Kiedy Ziemia uwalnia statek kosmiczny ze sfery oddziaływania grawitacyjnego, następuje stan nieważkości. komórki nerwowe fałszywie interpretują rzeczywistość. krew zalewa mózg. Mięśnie stają się bezwładne. organizm włącza mechanizmy obronne. Naczynia krwionośne i limfatyczne w dolnych partiach ciała rozszerzają się. Zwiększa się ilość wydalanego moczu. całkowite przystosowanie się do nieważkości nie jest możliwe. Długotrwały lot kosmiczny zmienia rytmy biologiczne."
"Życie na Ziemi rozwinęło się dzięki grawitacji. Człowieka pociąga kosmos, cjociaż pobyt na statku kosmicznym poważnie zaburza funkcjonowanie ludzkiego organizmu i wpływa na jego psychikę. Technika niweluje niektóre niebezpieczeństwa, ale całkowite przystosowanie się do nieważkości nie jest możliwe. Nie wiadomo, czy człowiek jest w stanie dostosować się fizycznie i psychicznie do życia poza Ziemią, jednak naukowcy wciąż planują zasiedlenie Marsa."
1
"Doktor Maj jest współautorem tzw. społecznego projektu ustawy o bibliotekach. projekt przewidywał ustanowienie pełnomocnika rządu ds. bibliotek usytuowanego ponad resortami. wprowadzał nową formę organizacyjną bibliotek nazwaną Krajowym Systemem Biblioteczno-Informacyjnym. Podstawą finansowania współpracy bibliotek powinny być fundusze wygospodarowane ze środków budżetowych przeznaczonych na naukę. Proponowany w społecznym projekcie ustawy Fundusz Inicjatyw Bibliotecznych mógłby powstać z części pieniędzy z Komitetu Badań Naukowych. Informatyzacja bibliotek polskich jest sprawą priorytetową, a postulowany System Biblioteczno-Informacyjny byłby dla niej dobrą podstawą organizacyjną."
"Decentralizacja funkcji państwa powinna zaspokajać potrzeby mieszkańców i usprawniać administrację publiczną. Podział zadań i kompetencji między organa administracji rządowej i samorządowej powinien być dobrze przemyślany, na tej podstawie można określić potrzeby finansowe poszczególnych jednostek. Rządowy projekt ustaw o administracji rządowej i samorządzie w województwie nie jest pod tym względem dobry, zawiera wiele niejasności i sformułowań niezrozumiałych, a nieraz wręcz sprzecznych z obowiązującym prawem. Propozycję rządową należy traktować jako wstępny zarys reformy, wymagający dalszej pracy."
0
"Do dokumentów Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego od lat nikt nie zaglądał. gospodarki w latach 1950 - 1955 potrzebowała 129859 osób z dyplomami ukończenia wyższych uczelni. A kraj "dostarczył" ich zaledwie 112125. Policzenie wszystkich dusz z dyplomami wymagało armii urzędników. Biurokratyczny wysiłek Komisji Planowania przekładał się na pojedyncze losy ludzi. W 1952 roku Osmoliński skończył technikum. Wręczono mu nakaz pracy i skierowanie do zakładu sieci energetycznych w Kielcach. - Studia skończyłem dwadzieścia lat później, niż powinienem - mówi. - Czuję się pokrzywdzony. Mnie komuna pozbawiła możliwości intelektualnego rozwoju. Do końca PRL istniał obowiązek pracy, mało było szans, by wymigać się od objęcia wyznaczonej przez państwo posady."
"W czerwcu mija 60 lat od śmierci za kraj Janusza Kusocińskiego, rozstrzelanego przez gestapo w Lesie Palmirskim pod Warszawą. Starszym zachował się w pamięci przede wszystkim jako biegacz, który dostarczał niezwykłych emocji. Dla młodych entuzjastów sportu, którym jego dawne rekordy już nie imponują - jest jedynie postacią historyczną, jak granitowy ustawiony na cokole posąg w wyblakłym wieńcu laurowym. Kiedyś po prostu biegał długo i wytrwale, a później stał się kimś bardzo ważnym nie tylko dla historii sportu. Okazały grób w lesie w Palmirach pod Warszawą, tablice pamiątkowe, szkoły noszące Jego imię, zawody o Jego Memoriał, nawet w Monachium jest ulica Janusza Kusocińskiego."
0
"Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dziś posiada 600 tysięcy akcji plajtującej spółki ubezpieczeniowej Polisa. Najwyższa Izba Kontroli stwierdziła, że inwestowanie państwowych pieniędzy w Polisę było niegospodarne, niecelowe i bardzo ryzykowne. Obecnie PFRON traktuje temat Polisy jako tabu.Do dziś nie wiadomo, kto faktycznie podjął decyzję o zakupie. Rząd chce zakazać Funduszowi prowadzenia działalności gospodarczej."
"Od dziewięciu miesięcy na rynku działa pierwsza, globalna sieć satelitarnej telefonii komórkowej, która nosi nazwę Iridium. Mimo zainfestowanych w nią dużych pieniędzy firma przynosi przede wszystkim straty. Związane jest to z małą liczbą abonentów, których m.in.odstraszyła wysoka cena zestawu do korzystania z Iridionu. Obecnie trwa walka firmy o nieogłoszenie bankructwa spowodowanego niewypłacalnością firmy."
0
"Po publikacji książki Jana T. Grossa "Sąsiedzi: historia zagłady żydowskiego miasteczka" wiosną 2000 roku przerażające wydarzenia opisane przez niego prześladowały sumienia Polaków. W wersji Grossa 10 lipca 1941 roku, dwa tygodnie po zajęciu Jedwabnego przez armię niemiecką, polscy mieszkańcy miasteczka zaczęli znęcać się i torturować swoich żydowskich sąsiadów, jak mówiono w odwecie za zbrodnie sowieckiego okupanta z okresu od września 1939 do czerwca 1941 roku. Te akty przemocy szybko wymknęły się spod kontroli, kończąc się masakrą i spaleniem w chłopskiej stodole na obrzeżach wsi całej społeczności żydowskiej Jedwabnego."
"W roku 1000 u grobu świętego Wojciecha w Gnieźnie doszło do spotkania Ottona III i księcia Bolesława Chrobrego. Postanowiono wówczas utworzyć w polskiej stolicy arcybiskupstwo, cesarz uznał zaś suwerenność naszego państwa. Kult świętego Wojciecha w Polsce od początku miał więc charakter religijno-państwowy. Wkrótce odbędzie się w Gnieźnie kolejny zjazd europejskich przywódców. Święty Wojciech – bywały w całej Europie – nadawał się na patrona jednoczącego się kontynentu lepiej niż ktokolwiek inny. Nadaje się na niego również obecnie. Łączy nie tylko w sensie politycznym, ale też religijnym. Jego życie, z czasem obrosłe licznymi legendami, znane jest z żywotów spisanych tuż po jego śmierci."
0
"Skrywane przez ministra sprawiedliwości śledztwo dotyczące dziennikarzy "Rzeczpospolitej", wtrącanie się szefa tego resortu w postępowania karne - każe powrócić do wysuwanych przez środowisko prokuratorskie nowych rozwiązań prawnych. Obydwa rozwiązania, tj. łączenie funkcji ministra i prokuratora generalnego lub ich oddzielenie, mają swych zwolenników. Zrównoważenie praw samorządowych środowiska ze zhierarchizowaniem urzędu prokuratorskiego nie jest proste."
"Traktat o Wspólnocie Europejskiej przewiduje tzw. wolność przepływu towarów. Swoboda ta ma być zapewniona - z jednej strony - przez stworzenie unii celnej, a z drugiej - przez urzeczywistnienie zakazu stosowania ograniczeń ilościowych i środków o charakterze równoważnym. W orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości przez długi czas nie było poczucia bezpieczeństwa prawnego, gdyż nie dokonano jednoznacznej prawnie i prawidłowej ekonomicznie wykładni pojęcia "środek o skutku równoważnym do ograniczenia ilościowego"."
0
"Politycy szykują się do objęcia stanowisk prezydentów dużych miast. Jako kandydatów na stanowisko w stołecznym ratuszu wymienia się Ryszarda Kalisza i Danutę Waniek. "Nie wyklucza" kandydowania Lech Kaczyński. Trzecim liczącym się kandydatem może być Andrzej Olechowski. Na liście kandydatów do fotela prezydenta Krakowa najczęściej wymienia się Jana Marię Rokitę i Zbigniewa Ziobrę."
"Prawdopodobnie w jesiennych wyborach prezydenci miast będą wybierani bezpośrednio, dlatego partie już proponują swoich kandydatów. W Warszawie mówi sie o Ryszardzie Kaliszu (SLD) i Lechu Kaczyńskim (PiS), a w Krakowie wymienia się Jana Marię Rokitę (PO) i Zbigniewa Ziobrę (PiS). W Łodzi, Szczecinie, Gdańsku, Gdyni i Sopocie będą kandydowali obecni prezydenci tych miast."
1
"Wojciech Kowalczyk Zrobił jedną z najbardziej błyskotliwych karier w polskim sporcie lat dziewięćdziesiątych. "w dziewięćdziesiątym roku Janusz Olędzki zaproponował próbny występ na Łazienkowskiej. Zagrałem tak, że podpisali ze mną umowę. "W 1992 r. Kowalczyk zdobył srebrny medal olimpijski, a w 1993 mistrzostwo Polski. Kiedy Legii odebrano tytuł - na znak protestu postanowił nie grać w reprezentacji Polski. "Stałem się zawodnikiem Betisu, z którym mam podpisany kontrakt do roku 2004. Ale klub mi nie płaci, więc nie pracuję. jestem gotów grać w każdym polskim klubie pierwszoligowym. Ale bez zgody Betisu nie mogę tego zrobić.""
"W polskich szkołach pracuje około 700 tysięcy nauczycieli. Przy przyjmowaniu nauczyciela do pracy liczy się wykształcenie - powinna osobowość. Zawód nauczyciela cieszy się dużym prestiżem społecznym. Płace nauczycieli kształtują się poniżej społecznie aprobowanego poziomu. Uważa się, że większości nauczycieli zależy na tym, by dobrze wykonywać swoje obowiązki oraz że są fachowcami. Połowa uczniów ocenia swoje stosunki z nauczycielami jako pozytywne, jedna piąta - że nauczyciela nie interesują problemy jego podopiecznych. U co czwartego słowo "nauczyciel" wywołuje lęk. Konieczne jest podmiotowe podejście do ucznia. System szkolnej demokracji oparty powinien być na idei "po pierwsze nie szkodzić". Nauczyciele mówią o niechęci zespołu nauczycielskiego do pracujących twórczo oraz panującym w szkołach marazmie."
0
"trzy obszary reformy instytucjonalnej Unii, na które uzyskano w Nicei konsensus, są najważniejsze: podział głosów w Radzie Ministrów, skład Komisji Europejskiej i lista dziedzin, w których obowiązuje zasada kwalifikowanej większości, a nie jednomyślność.Z perspektywy Polski i innych krajów kandydackich reformy te stanowią dobrą wiadomość, gdyż dostosowują Unię do zwiększenia liczby państw członkowskich."
"Zdecydowana większość warszawskich teatrów nie ma prawa własności do użytkowanych przez siebie budynków, a czynsze stale rosną. W większości wymagają także remontów, ale inwestowanie w miejsca, które faktycznie do nich nie należą, powoduje, że miasto chciałoby szukać dla nich nowych budynków. Teatry są przywiązana do swoich siedzib, które mają dla nich wartość historyczną i sentymentalną."
0
"Względnie stabilna sytuacja finansowa PKP w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych stała się - paradoksalnie - jednym z powodów przyszłych kłopotów. Rząd powoli zmniejszał dotacje budżetowe. W pierwszych latach tej dekady kolej uruchomiła obszerny program inwestycyjny. Ustawa, która miała uniezależnić PKP od wpływów politycznych, w rezultacie je wzmocniła. Silne wpływy związkowe spowodowały wyhamowanie zmian z początków dekady. Obecnie stan PKP jest tragiczny. minister Syryjczyk zaprezentował "ratunkową" wersję restrukturyzacji PKP."
"Łódzkie Studio Filmowe „Semafor” zostanie zlikwidowane. Produkcja filmowa w „Semaforze” malała od kilku lat, bo telewizja ograniczała zamówienia na animacje, zmniejszała się liczba koprodukcji, ubywało zamówień producentów zagranicznych i krajowych na usługi. „Semafor” zasłużył się polskiej animacji. Przez prawie pół wieku realizował filmy rysunkowe, lalkowe, „kombinowane” lalkowo-aktorskie i eksperymentalne, które były oglądane i nagradzane na świecie."
0
"Mnożą się wątpliwości co do daty wejścia Polski do UE. w interesie Polski leży pogłębianie integracji przez zacieśnianie instytucjonalnej współpracy wewnątrzunijnej. udział w pogłębionej współpracy wszystkich naraz państw członkowskich jest mało prawdopodobny. Interesy gospodarcze i polityczne piętnastu państw są zbyt zróżnicowane. w państwach pierwotnej "szóstki" tendencja do pogłębiania integracji jest żywa i zasługuje na nasze poparcie, a po wejściu do Unii - dołączenie do tej grupy."
"Najsilniejszym stereotypem dotyczącym stosunków polsko-niemieckich jest „polnische Wirtschaft”. Określa "nieporządek i złą gospodarkę, niedbalstwo i bałagan", obserwowane przez Niemców na terenie Polski od XIX wieku. Stereotyp ten utrzymuje się do dziś, podtrzymywany codziennymi doniesieniami o napadach polskich skinów na obcokrajowców czy kradzieżami samochodów. Stereotypy, które są "wiedzą w pigułce", żyją najdłużej."
0
"nasi politycy, sposobiący się do walki z bezrobociem, są nie tylko zakładnikami syndykalistycznego sposobu myślenia, ale także populistami i amatorskimi samoukami w ekonomii. Z przerażeniem myślę, że jeśli po wyborach niektóre pomysły prezentowane dziś podczas kampanii wyborczej zostaną zrealizowane, to nie tylko wzrośnie bezrobocie, ale zrujnowana zostanie gospodarka i splądrowany budżet państwa.Pomysły na zwalczanie bezrobocia, jakie nam do tej pory zaprezentowano, są mało konkretne, wprost naiwne."
"W Niemczech jest ponad 10 tysięcy tanich sklepów, w Polsce na razie - kilkaset. Choć tanie tzw. dyskontowe sklepy nie budzą na razie takich emocji wśród rodzimych kupców, jak hipermarkety, to zdobywają coraz większy udział w polskim handlu detalicznym i to udział zdominowany przez zachodnie sieci handlowe. Ocenia się, że tanie sklepy będą - obok hipermarketów - jednym z dwóch głównych kanałów dystrybucji towarów. Ich główną zaletą, poza niskimi cenami, jest to, że są położone blisko."
0
"Badania naukowe wykazują, że na Ukrainie bogaci stanowią 6 - 8 proc. społeczeństwa, klasa średnia 2 proc., a reszta to biedni. Ogromnej większości tego postkomunistycznego społeczeństwa żyje się źle. Przedsiębiorstwa nie pracują m.in. dlatego, że nie zależy na tym ich szefom, a dostający marne pieniądze ludzie nie mogą, a przeważnie nie potrafią zmienić swej sytuacji. Mieszkańcy niemal całej Ukrainy stanowią laboratoryjny model społeczeństwa postradzieckiego. Nie rozumieją, co to własność. tak jak w większości byłego ZSRR, nie ma ani klasy właścicieli, ani pracowników. przedsiębiorstwa zaczną normalnie funkcjonować, gdy naprawdę zostanie zrealizowana prywatyzacja kuponowa (na wzór rosyjski)."
"Od 1 stycznia 1998 banki obowiązane są stosować się do ustawy o rachunkowości (Dz. U. nr 121, poz. 591 ze zm. - dalej: u.r.), ale już nie do przepisów aktów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnienia zawartego w art. 81 ust. 1 u.r. Dotyczy to zarówno przepisów zarządzenia nr 13/94 prezesa Narodowego Banku Polskiego, jak i uchwał nr 1/98 oraz nr 2/98 Komisji Nadzoru Bankowego. Oznacza to, że banków nie obowiązują żadne "szczególne zasady" rachunkowości, sporządzania informacji dodatkowej, skonsolidowanych sprawozdań finansowych czy też tworzenia tzw. rezerw celowych., sformułowane we wskazanych aktach."
0
"Ameryka nie ma problemów. uczestnicy kampanii 2000 muszą przekonywać wyborców, że dobre przerobią na lepsze. Potencjalny prezydent musi mieć cechy, których brakuje Clintonowi - charakter i szczerość. Tu jako idealny kandydat jawi się John McCain. Po stronie demokratów , skoro każdy kandydat jest lepszy niż Clinton, to muszą oni unikać skojarzeń z obecnym gospodarzem Białego Domu."
"W Teatrze Polskim w Bielsku-Białej pod nową dyrekcją Henryka Talara trwają próby do „Mistrza i Małgorzaty”. Premiera spektaklu przewidziana jest na najbliższą sobotę, 7 lutego. Po raz pierwszy główni bohaterowie – pojawiający się to w planie historycznym, to znów współczesnym Bułhakowowi – grani są przez tego samego aktora. Prasa lokalna zapowiada spektakl jako „absolutny przebój sezonu”."
0
"To, co czynią sądy, staje się elementem demokratycznego dyskursu. Współcześnie nikogo nie przekonuje stwierdzenie, że jakieś rozstrzygnięcie jest "sprawiedliwe", ponieważ jest "zgodne z prawem". Uzasadnienie Ma służyć uczytelnieniu społeczeństwu racji przemawiających za materialną legitymizacją. można wskazać przykłady, gdy sądy poszukały alternatywnych sposobów motywowania stanowiska w imię dodatkowej legitymizacji zewnętrznej. przed kilkoma laty Trybunał Konstytucyjny zdecydował się na wprowadzenie publikacji zdań odrębnych. Z kolei orzekając o ważności wyborów prezydenckich w 1995 r., Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN zdecydowała się na pełną jawność postępowania. To, że każda arbitralność władzy jest obecnie odrzucana, jest wynikiem wielu czynników. Mają na to wpływ przede wszystkim prawa człowieka. Granica tego, co uważa się za arbitralność władzy, znacznie się obniżyła. Jednocześnie rozszerzeniu uległa liczba tych aktorów życia społecznego, którzy uważają się za uprawnionych do żądania od władzy rachunku. obecne relacje między sądami a mediami, wzrost zainteresowania tych ostatnich problematyką sądową wymaga odpowiedzenia przez sądy na to zapotrzebowanie. Zadaniem każdej władzy sądowniczej jest harmonizowanie porządku prawnego z poglądami na sprawiedliwość panującymi w danym środowisku i czasie. Współcześnie w Polsce jesteśmy świadkami rozdźwięku aksjologicznego między "dawnymi" odczytaniami dawnego prawa a zmienioną aksjologią. To zaś stawia przed sądami zadania wyjątkowe."
"Za pośrednictwem mediów temat sądów wchodzi do demokratycznego dyskursu. W Polsce w coraz większym stopniu oczekuje się od sędziów kontaktu ze społeczeństwem. Odmowa uzasadnienia orzeczenia w ważnej dla danej zbiorowości sprawie może być odebrana jako przejaw arogancji sądów, które w ten sposób podważają swoją legitymizację. Współcześnie uzasadnienie słuszności danego rozstrzygnięcia jedynie zgodnością z prawem (legalizm biurokratyczny) uznawane jest za zbyt powierzchowne - społeczeństwo chce poznać racje przemawiające za podjętą decyzją. Przykładami przełamania dotychczasowej rutyny są m.in.: publikacja zdań odrębnych przez Trybunał Konstytucyjny, pełna jawność postępowania prowadzonego przez jedną z izb Sądu Najwyższego oraz wyjaśnienia udzielane przez sędziego prowadzącego sprawę zabójstwa księdza Popiełuszki. Polskie sądy przygotowują uzasadnienia wyroków dla fachowców, nie wprowadzają dodatkowych wyjaśnień. Sama formalna legitymizacja nie zapewni sądom zaufania obywateli. Sprzeciw wobec legalizmu biurokratycznego jest znakiem naszych czasów. Dzisiejsze społeczeństwo oczekuje prawa, które przekonuje, a nie tylko obowiązuje. Podobnie jest w Niemczech, gdzie wymiarowi sprawiedliwości zarzuca się nienowoczesność, nadmierną biurokratyzację i brak udziału w dyskursie z obywatelami. Społeczeństwo potrzebuje wyroków objaśniających publicznie, co i dlaczego sąd zrobił, w jaki sposób sędzia dochodził do wymierzenia sprawiedliwości, zgodnie z systemem prawnym i poczuciem sprawiedliwości w danym środowisku i czasie."
1
"Zespołowi Szkół nr 25 z ulicy Świętojerskiej 9 w Warszawie już raz, przed czterema laty, groziła likwidacja. Wtedy Ministerstwo Zdrowia ustąpiło. Wojewoda, zgodnie z podpisanym z kuratorem oświaty porozumieniem, zgodził się użyczyć Zespołowi Szkół Średnich pomieszczenia Medycznego Studium Zawodowego. Ale porozumienie to wygasa 31 sierpnia 2001 roku."
"W związku z reformą oświaty konieczna będzie wymiana podręczników. W tym roku ukaże się ok. 400 nowych tytułów. Nie wiadomo, które uzyskają akceptację ministerstwa, nauczyciele nie wiedzą, które podręczniki i ćwiczenia wybrać. Możliwe, że we wrześniu wielu podręczników zabraknie. Reforma to szansa dla uznanych i nowych wydawców, którzy od miesięcy promują swoje książki w szkołach."
0
"Do nowego parlamentu wejdzie sześć ugrupowań. Pozycja dwóch z nich, jako liderów, jest niekwestionowana. Chodzi o Sojusz Lewicy Demokratycznej i Akcję Wyborczą Solidarność. W "czwórce" pozostałych dokonują się roszady kolejności. Ostateczny wynik będzie zależał od tego, któremu ugrupowaniu uda się zabrać innym najwięcej wyborców. na wyborcze preferencje wpływają biografie poszczególnych ludzi. wybory będą przede wszystkim wyborami identyfikacji ideologicznej. Ugrupowania wyraziste mają mniejsze możliwości poszerzenia kręgu wyborców."
"Próby podbierania wyborców będą główną osią kampanii do parlamentu. Stawka najsilniejszych jest wyrównana i niezmienna od miesięcy. Liderzy to SLD i AWS. Za nimi plasują się PSL, UW, ROP i UP. AWS i SLD trudno będzie podbierać sobie głosy. O preferencjach politycznych Polaków wciąż często decyduje przeszłość. Duże znaczenie dawnych podziałów świadczy o tym, że nadchodzące wybory będą wyborami identyfikacji ideologicznej, nie zaś walką programów."
1
"Rz: Ledwo przyzwyczailiśmy się do istnienia kas chorych, a już słyszymy, że przestaną istnieć. Nie boi się pan kolejnej destabilizacji systemu ochrony zdrowia?MARIUSZ ŁAPIŃSKI: System działa chaotycznie. I na pewno nie ja go zdestabilizowałem.Nie chcemy rewolucyjnych zmian w organizacji ochrony zdrowia. Trzeba uporządkować finansowanie, żeby państwo mogło prowadzić politykę zdrowotną. Trzeba przywrócić konstytucyjną odpowiedzialność rządu za ochronę zdrowia. Do systemu musi trafiać więcej pieniędzy. Chcemy tak zmienić system, żeby wzrosła dostępność do lekarzyw ramach ubezpieczenia zdrowotnego."
"W wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii liczą się dwa ugrupowania: Partia Konserwatywna premiera Johna Majora i Partia Pracy Tony'ego Blaira. Głównym hasłem wyborczym stały się podatki. Rywalizujące partie i ich przywódcy stosują ostre chwyty. Brytyjczycy nie przywykli do walki przedwyborczej w stylu amerykańskim. Prefesor John Adair uważa, że ani Major, ani Blair nie posiadają szczególnych zdolności przywódczych. O zwycięstwie któregoś z nich mogą zadecydować media i spektakularna kampania. John Major boi się utraty władzy, ponieważ poczynania Blaira zyskują coraz większą sympatię i poparcie wyborców oraz lady Thatcher."
0
End of preview (truncated to 100 rows)

klej-psc

Description

The Polish Summaries Corpus (PSC) is a dataset of summaries for 569 news articles. The human annotators created five extractive summaries for each article by choosing approximately 5% of the original text. A different annotator created each summary. The subset of 154 articles was also supplemented with additional five abstractive summaries each, i.e., not created from the fragments of the original article. In huggingface version of this dataset, summaries of the same article are used as positive pairs, and the most similar summaries of different articles are sampled as negatives.

Tasks (input, output, and metrics)

The task is to predict whether the extract text and summary are similar.

Based on PSC, we formulate a text-similarity task. We generate the positive pairs (i.e., referring to the same article) using only those news articles with both extractive and abstractive summaries. We match each extractive summary with two least similar abstractive ones of the same article. To create negative pairs, we follow a similar procedure. We find two most similar abstractive summaries for each extractive summary, but from different articles.

Input ('extract_text', 'summary_text' columns): extract text and summary text sentences

Output ('label' column): label: 1 indicates summary is similar, 0 means that it is not similar

Domain: News articles

Measurements: F1-Score

Example:

Input: Mit o potopie jest prastary, sięga czasów, gdy topniał lodowiec. Na skutek tego wydarzenia w dziejach planety, poziom mórz i oceanów podniósł się o kilkadziesiąt metrów. Potop polodowcowy z całą, naukową pewnością, miał miejsce, ale najprawdopodobniej został przez ludzkość przegapiony. I oto pojawiła się w tej sprawie kolejna glosa. Jej autorami są amerykańscy geofizycy. ; Dwójka amerykańskich geofizyków przedstawiła swój scenariusz pochodzenia mitu o potopie. Przed 7500 laty do będącego jeszcze jeziorem Morza Czarnego wlały się wezbrane wskutek topnienia lodowców wody Morza Śródziemnego. Geofizycy twierdzą, że dzięki temu rozkwitło rolnictwo, bo ludzie musieli migrować i szerzyć rolniczy tryb życia. Środowiska naukowe twierdzą jednak, że potop był tylko jednym z czynników ekspansji rolnictwa.

Input (translated by DeepL): The myth of the Flood is ancient, dating back to the time when the glacier melted. As a result of this event in the history of the planet, the level of the seas and oceans rose by several tens of meters. The post-glacial flood with all, scientific certainty, took place, but was most likely missed by mankind. And here is another gloss on the matter. Its authors are American geophysicists. ; Two American geophysicists presented their scenario of the origin of the Flood myth. 7500 years ago, the waters of the Mediterranean Sea flooded into the Black Sea, which was still a lake, due to the melting of glaciers. Geophysicists claim that this made agriculture flourish because people had to migrate and spread their agricultural lifestyle. However, the scientific community argues that the Flood was only one factor in the expansion of agriculture.

Output: 1 (summary is similar)

Data splits

Subset Cardinality
train 4302
val 0
test 1078

Class distribution

Class train validation test
not similar 0.705 - 0.696
similar 0.295 - 0.304

Citation

@inproceedings{ogro:kop:14:lrec,
title={The {P}olish {S}ummaries {C}orpus},
author={Ogrodniczuk, Maciej and Kope{'c}, Mateusz},
booktitle = "Proceedings of the Ninth International {C}onference on {L}anguage {R}esources and {E}valuation, {LREC}~2014",
year = "2014",
}

License

Creative Commons Attribution ShareAlike 3.0 licence (CC-BY-SA 3.0)

Links

HuggingFace

Source

Paper

Examples

Loading

from pprint import pprint

from datasets import load_dataset

dataset = load_dataset("allegro/klej-psc")
pprint(dataset['train'][100])

#{'extract_text': 'Nowe prawo energetyczne jest zagrożeniem dla małych '
#         'producentów energii ze źródeł odnawialnych. Sytuacja się '
#         'pogarsza wdobie urynkowienia energii. zniosło preferencje '
#         'wprowadzone dla energetyki wodnej. UE zamierza podwoić '
#         'udział takich źródeł energetyki jak woda, wiatr, słońce do '
#         '2010 r.W Polsce 1-1,5 proc. zużycia energii wytwarza się ze '
#         'źródeł odnawialnych. W krajach Unii udział ten wynosi '
#         'średnio 5,6 proc.',
# 'label': 1,
# 'summary_text': 'W Polsce w niewielkim stopniu wykorzystuje się elektrownie '
#         'wodne oraz inne sposoby tworzenia energii ze źródeł '
#         'odnawialnych. Podczas gdy w innych krajach europejskich jest '
#         'to średnio 5,6 % w Polsce jest to 1-1,5 %. Powodem jest '
#         'niska opłacalność posiadania tego typu elektrowni-zakład '
#         'energetyczny płaci ok. 17 gr. za 1kWh, podczas gdy '
#         'wybudowanie takiej elektrowni kosztuje ok. 100 tyś. zł.'}

Evaluation

import random
from pprint import pprint

from datasets import load_dataset, load_metric

dataset = load_dataset("allegro/klej-psc")
dataset = dataset.class_encode_column("label")
references = dataset["test"]["label"]

# generate random predictions
predictions = [random.randrange(max(references) + 1) for _ in range(len(references))]

acc = load_metric("accuracy")
f1 = load_metric("f1")

acc_score = acc.compute(predictions=predictions, references=references)
f1_score = f1.compute(predictions=predictions, references=references, average="macro")

pprint(acc_score)
pprint(f1_score)

# {'accuracy': 0.18588469184890655}
# {'f1': 0.17511412402843068}
Downloads last month
174
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard