id
stringlengths
7
7
title
stringlengths
1
101
context
stringlengths
500
8.61k
question
stringlengths
10
258
answers
sequence
1000061
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
V ktorom roku nebol rímskokatolícky misionár Jozef Filus vysvätený za kňaza ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000062
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
Kam emigroval rímskokatolícky misionár Jozef Filus v roku 2001 ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000063
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
Kde študoval rímskokatolícky misionár Jozef Filus medicínu ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000064
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
V ktorom roku emigroval židovský rabín Jozef Filus do Nemecka ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000065
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
Kde nedokončil rímskokatolícky misionár Jozef Filus svoje teologické štúdiá ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000066
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
V ktorom roku bol rímskokatolícky misionár Jozef Filus vysvätený za kňaza ?
{ "text": [ "1952" ], "answer_start": [ 156 ] }
1000067
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
Kam emigroval rímskokatolícky misionár Jozef Filus v roku 1951 ?
{ "text": [ "do Nemecka" ], "answer_start": [ 90 ] }
1000068
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
Kde študoval rímskokatolícky misionár Jozef Filus filozofiu ?
{ "text": [ "v Nitre" ], "answer_start": [ 38 ] }
1000069
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
V ktorom roku emigroval rímskokatolícky misionár Jozef Filus do Nemecka ?
{ "text": [ "1951" ], "answer_start": [ 54 ] }
1000070
Jozef Filus
Gymnázium a neskôr filozofiu študoval v Nitre. V roku 1951 ilegálne emigroval cez Rakúsko do Nemecka, kde v St. Augustine skončil teologické štúdiá. V roku 1952 bol vysvätený za kňaza a následný rok odchádza ako misionár do mesta Bello Horizonte v Brazílii. Páter Jozef Filus pôsobil v tejto krajine celých 46 rokov. Tu sa učil po portugalsky, dejiny a kultúru krajiny. Neskôr pôsobil v mestách Tres Rios a Rio de Janeiro, Santa Casa, Juiz Fora, Vale Jequitiuhonha a Gama. Ešte aj vo svojich 75 rokoch pôsobil vo veľkej nemocnici v Bello Horizonte. V tomto meste je aj pochovaný.
Kde dokončil rímskokatolícky misionár Jozef Filus svoje teologické štúdiá ?
{ "text": [ "v St. Augustine" ], "answer_start": [ 106 ] }
1000071
Holub plúžik
Na hniezdenie potrebuje bútľavý strom, veľmi často hniezdi v dutinách po tesárovi čiernom. Dokáže prijať aj búdku. Obaja rodičia prinesú do dutiny suché steblá tráv, listy a slamky. Páreniu predchádza zobáčikovanie, hrkútanie, kŕmenie a preberanie si pierok na hlave. Po párení samec za pleskotu krídel vzlietne, urobí polkruh s nadvihnutými krídlami a vracia sa nazad. Na dvoch bielych vajciach sedáva hlavne samica a okolo obeda ju samec vystrieda. Mláďatá sa vyliahnu po 17tich dňoch. Výchova mláďat na hniezde trvá mesiac a kŕmia obaja rodičia.
Kto sedí na vajciach u Holuba plúžika ?
{ "text": [ "Na dvoch bielych vajciach sedáva hlavne samica a okolo obeda ju samec vystrieda." ], "answer_start": [ 370 ] }
1000072
Holub plúžik
Na hniezdenie potrebuje bútľavý strom, veľmi často hniezdi v dutinách po tesárovi čiernom. Dokáže prijať aj búdku. Obaja rodičia prinesú do dutiny suché steblá tráv, listy a slamky. Páreniu predchádza zobáčikovanie, hrkútanie, kŕmenie a preberanie si pierok na hlave. Po párení samec za pleskotu krídel vzlietne, urobí polkruh s nadvihnutými krídlami a vracia sa nazad. Na dvoch bielych vajciach sedáva hlavne samica a okolo obeda ju samec vystrieda. Mláďatá sa vyliahnu po 17tich dňoch. Výchova mláďat na hniezde trvá mesiac a kŕmia obaja rodičia.
Ako dlho trvá výchova mláďat na hniezde u Holuba plúžika ?
{ "text": [ "Výchova mláďat na hniezde trvá mesiac a kŕmia obaja rodičia." ], "answer_start": [ 488 ] }
1000073
Holub plúžik
Na hniezdenie potrebuje bútľavý strom, veľmi často hniezdi v dutinách po tesárovi čiernom. Dokáže prijať aj búdku. Obaja rodičia prinesú do dutiny suché steblá tráv, listy a slamky. Páreniu predchádza zobáčikovanie, hrkútanie, kŕmenie a preberanie si pierok na hlave. Po párení samec za pleskotu krídel vzlietne, urobí polkruh s nadvihnutými krídlami a vracia sa nazad. Na dvoch bielych vajciach sedáva hlavne samica a okolo obeda ju samec vystrieda. Mláďatá sa vyliahnu po 17tich dňoch. Výchova mláďat na hniezde trvá mesiac a kŕmia obaja rodičia.
Aké podmienky vyžaduje Holub plúžik na hniezdenie ?
{ "text": [ "Na hniezdenie potrebuje bútľavý strom, veľmi často hniezdi v dutinách po tesárovi čiernom. Dokáže prijať aj búdku." ], "answer_start": [ 0 ] }
1000074
Holub plúžik
Na hniezdenie potrebuje bútľavý strom, veľmi často hniezdi v dutinách po tesárovi čiernom. Dokáže prijať aj búdku. Obaja rodičia prinesú do dutiny suché steblá tráv, listy a slamky. Páreniu predchádza zobáčikovanie, hrkútanie, kŕmenie a preberanie si pierok na hlave. Po párení samec za pleskotu krídel vzlietne, urobí polkruh s nadvihnutými krídlami a vracia sa nazad. Na dvoch bielych vajciach sedáva hlavne samica a okolo obeda ju samec vystrieda. Mláďatá sa vyliahnu po 17tich dňoch. Výchova mláďat na hniezde trvá mesiac a kŕmia obaja rodičia.
Čo predchádza páreniu u Holuba plúžika ?
{ "text": [ "zobáčikovanie, hrkútanie, kŕmenie a preberanie si pierok na hlave" ], "answer_start": [ 201 ] }
1000075
Holub plúžik
Na hniezdenie potrebuje bútľavý strom, veľmi často hniezdi v dutinách po tesárovi čiernom. Dokáže prijať aj búdku. Obaja rodičia prinesú do dutiny suché steblá tráv, listy a slamky. Páreniu predchádza zobáčikovanie, hrkútanie, kŕmenie a preberanie si pierok na hlave. Po párení samec za pleskotu krídel vzlietne, urobí polkruh s nadvihnutými krídlami a vracia sa nazad. Na dvoch bielych vajciach sedáva hlavne samica a okolo obeda ju samec vystrieda. Mláďatá sa vyliahnu po 17tich dňoch. Výchova mláďat na hniezde trvá mesiac a kŕmia obaja rodičia.
Po koľkých dňoch sa vyliahnu mláďatá Holuba plúžika ?
{ "text": [ "po 17tich dňoch" ], "answer_start": [ 471 ] }
1000076
Holub plúžik
Holub plúžik meria 32 – 34 cm, rozpätie krídel 63-69 cm a dosahuje maximálnu hmotnosť 250 – 300 g. Hlavu a temeno má modrastosivé, chrbát hnedosivý, krídla na lopatkách modrastosivé, na krídlach len náznak tmavých pásov, ručné letky čiernohnedé, od šiestej má časť letky sivú. Boky krku sú lesklé zelené, hrvoľ ma vínovočervený nádych. Obe pohlavia majú rovnaké zafarbenie. Mláďatám chýbajú zelené lesklé škvrny na boku krku. Dospelé vtáky majú veľké a stredné krovky na krídlach so striebristým nádychom, mláďatá majú krídla sivé.
Ako vyzerá Holub plúžik ?
{ "text": [ "Hlavu a temeno má modrastosivé, chrbát hnedosivý, krídla na lopatkách modrastosivé, na krídlach len náznak tmavých pásov, ručné letky čiernohnedé, od šiestej má časť letky sivú. Boky krku sú lesklé zelené, hrvoľ ma vínovočervený nádych. Obe pohlavia majú rovnaké zafarbenie. Mláďatám chýbajú zelené lesklé škvrny na boku krku. Dospelé vtáky majú veľké a stredné krovky na krídlach so striebristým nádychom, mláďatá majú krídla sivé." ], "answer_start": [ 99 ] }
1000077
Holub plúžik
Holub plúžik meria 32 – 34 cm, rozpätie krídel 63-69 cm a dosahuje maximálnu hmotnosť 250 – 300 g. Hlavu a temeno má modrastosivé, chrbát hnedosivý, krídla na lopatkách modrastosivé, na krídlach len náznak tmavých pásov, ručné letky čiernohnedé, od šiestej má časť letky sivú. Boky krku sú lesklé zelené, hrvoľ ma vínovočervený nádych. Obe pohlavia majú rovnaké zafarbenie. Mláďatám chýbajú zelené lesklé škvrny na boku krku. Dospelé vtáky majú veľké a stredné krovky na krídlach so striebristým nádychom, mláďatá majú krídla sivé.
Aké rozpätie krídel má Holub plúžik ?
{ "text": [ "63-69 cm" ], "answer_start": [ 47 ] }
1000078
Big Brother and the Holding Company
Začiatkom roka 1966 Big Brother & The Holding Company odohrali svoj prvý oficiálny koncert, ktorý sa konal 22. januára. Na legendárnom Trips festivale v Longshoreman's Hall hrala skupina za sprievodu Donalda Buchla, hráča na syntetizátor a skupinou Grateful Dead. Ich repertoár pochádzal z nápaditého jazzu ako Sun Ra, Coltrane, Pharoah Sanders – R&B, hudby z Mystic East a jemného rozmanitého tónu a jeho spätného deformovania. Úspech sa zrejme dostavil, keďže už v polovici februára hrali Big Brother na prvom „Tribal Stomp“ vo Fillmore. Na tomto koncerte hral naposledy bubeník Chuck Jones, pričom vzápätí bol nahradený Daveom Getzom. Nasledujúcich štyri až päť mesiacov hrala skupina koncerty v okruhu Bay Area. O jednom z nich sanfranciský novinár napísal: „…kvinteto z Liverpoolu v prevedení spevákov a dlhých vlasov a hlasných gitár.“ Skupina sa medzitým dohodla s Chetom Helmsom, ktorý ich začal zastupovať ako manažér. Vďaka tomuto kroku mali pravidelný víkendový koncert ako rodinná kapela v tančiarni Avalon Ballrom, pre ktorý Chet zabezpečoval kapely. Chet Holmes so skupinou vidiac úspechy iných kapiel ktoré majú v zostave ženu ako vedúcu speváčku (Jefferson Airplane so Signe Andersonovou a The Great Society s Grace Slickovou), spravili rozhodnutie prijať jednu do skupiny. Chet navrhol starú kamarátku z austinských dní: Janis Joplinovú. Do Texasu teda poslali Travisa Riversa, kamaráta zo stredoškolských čias v Port Arthur ktorý mal za úlohu Janis prehovoriť aby skúsila šťastie v San Franciscu ako vedúca speváčka Big Brother & The Holding Company. Tá s nápadom súhlasila a do San Francisca dorazila 4. júna. O šesť dní neskôr už so skupinou prvýkrát vystupovala v Avalon Ballroom, o deväť dní na to prišiel druhý koncert v St. Francis Hoteli počas benefície pre Tima Learyho.
V ktorom meste USA vystupovala Janis Joplinová prvýkrát ako speváčka skupiny Big Brother and the Holding Company ?
{ "text": [ "v San Franciscu" ], "answer_start": [ 1498 ] }
1000079
Big Brother and the Holding Company
Začiatkom roka 1966 Big Brother & The Holding Company odohrali svoj prvý oficiálny koncert, ktorý sa konal 22. januára. Na legendárnom Trips festivale v Longshoreman's Hall hrala skupina za sprievodu Donalda Buchla, hráča na syntetizátor a skupinou Grateful Dead. Ich repertoár pochádzal z nápaditého jazzu ako Sun Ra, Coltrane, Pharoah Sanders – R&B, hudby z Mystic East a jemného rozmanitého tónu a jeho spätného deformovania. Úspech sa zrejme dostavil, keďže už v polovici februára hrali Big Brother na prvom „Tribal Stomp“ vo Fillmore. Na tomto koncerte hral naposledy bubeník Chuck Jones, pričom vzápätí bol nahradený Daveom Getzom. Nasledujúcich štyri až päť mesiacov hrala skupina koncerty v okruhu Bay Area. O jednom z nich sanfranciský novinár napísal: „…kvinteto z Liverpoolu v prevedení spevákov a dlhých vlasov a hlasných gitár.“ Skupina sa medzitým dohodla s Chetom Helmsom, ktorý ich začal zastupovať ako manažér. Vďaka tomuto kroku mali pravidelný víkendový koncert ako rodinná kapela v tančiarni Avalon Ballrom, pre ktorý Chet zabezpečoval kapely. Chet Holmes so skupinou vidiac úspechy iných kapiel ktoré majú v zostave ženu ako vedúcu speváčku (Jefferson Airplane so Signe Andersonovou a The Great Society s Grace Slickovou), spravili rozhodnutie prijať jednu do skupiny. Chet navrhol starú kamarátku z austinských dní: Janis Joplinovú. Do Texasu teda poslali Travisa Riversa, kamaráta zo stredoškolských čias v Port Arthur ktorý mal za úlohu Janis prehovoriť aby skúsila šťastie v San Franciscu ako vedúca speváčka Big Brother & The Holding Company. Tá s nápadom súhlasila a do San Francisca dorazila 4. júna. O šesť dní neskôr už so skupinou prvýkrát vystupovala v Avalon Ballroom, o deväť dní na to prišiel druhý koncert v St. Francis Hoteli počas benefície pre Tima Learyho.
Ktorú speváčku prehovorili , aby sa stala prvou ženou v kapele Big Brother and the Holding Company ?
{ "text": [ "Janis Joplinovú" ], "answer_start": [ 1338 ] }
1000080
Big Brother and the Holding Company
Začiatkom roka 1966 Big Brother & The Holding Company odohrali svoj prvý oficiálny koncert, ktorý sa konal 22. januára. Na legendárnom Trips festivale v Longshoreman's Hall hrala skupina za sprievodu Donalda Buchla, hráča na syntetizátor a skupinou Grateful Dead. Ich repertoár pochádzal z nápaditého jazzu ako Sun Ra, Coltrane, Pharoah Sanders – R&B, hudby z Mystic East a jemného rozmanitého tónu a jeho spätného deformovania. Úspech sa zrejme dostavil, keďže už v polovici februára hrali Big Brother na prvom „Tribal Stomp“ vo Fillmore. Na tomto koncerte hral naposledy bubeník Chuck Jones, pričom vzápätí bol nahradený Daveom Getzom. Nasledujúcich štyri až päť mesiacov hrala skupina koncerty v okruhu Bay Area. O jednom z nich sanfranciský novinár napísal: „…kvinteto z Liverpoolu v prevedení spevákov a dlhých vlasov a hlasných gitár.“ Skupina sa medzitým dohodla s Chetom Helmsom, ktorý ich začal zastupovať ako manažér. Vďaka tomuto kroku mali pravidelný víkendový koncert ako rodinná kapela v tančiarni Avalon Ballrom, pre ktorý Chet zabezpečoval kapely. Chet Holmes so skupinou vidiac úspechy iných kapiel ktoré majú v zostave ženu ako vedúcu speváčku (Jefferson Airplane so Signe Andersonovou a The Great Society s Grace Slickovou), spravili rozhodnutie prijať jednu do skupiny. Chet navrhol starú kamarátku z austinských dní: Janis Joplinovú. Do Texasu teda poslali Travisa Riversa, kamaráta zo stredoškolských čias v Port Arthur ktorý mal za úlohu Janis prehovoriť aby skúsila šťastie v San Franciscu ako vedúca speváčka Big Brother & The Holding Company. Tá s nápadom súhlasila a do San Francisca dorazila 4. júna. O šesť dní neskôr už so skupinou prvýkrát vystupovala v Avalon Ballroom, o deväť dní na to prišiel druhý koncert v St. Francis Hoteli počas benefície pre Tima Learyho.
Kedy odohrala kapela Big Brother and the Holding Company svoj prvý oficiálny koncert ?
{ "text": [ "Začiatkom roka 1966" ], "answer_start": [ 0 ] }
1000081
Big Brother and the Holding Company
Začiatkom roka 1966 Big Brother & The Holding Company odohrali svoj prvý oficiálny koncert, ktorý sa konal 22. januára. Na legendárnom Trips festivale v Longshoreman's Hall hrala skupina za sprievodu Donalda Buchla, hráča na syntetizátor a skupinou Grateful Dead. Ich repertoár pochádzal z nápaditého jazzu ako Sun Ra, Coltrane, Pharoah Sanders – R&B, hudby z Mystic East a jemného rozmanitého tónu a jeho spätného deformovania. Úspech sa zrejme dostavil, keďže už v polovici februára hrali Big Brother na prvom „Tribal Stomp“ vo Fillmore. Na tomto koncerte hral naposledy bubeník Chuck Jones, pričom vzápätí bol nahradený Daveom Getzom. Nasledujúcich štyri až päť mesiacov hrala skupina koncerty v okruhu Bay Area. O jednom z nich sanfranciský novinár napísal: „…kvinteto z Liverpoolu v prevedení spevákov a dlhých vlasov a hlasných gitár.“ Skupina sa medzitým dohodla s Chetom Helmsom, ktorý ich začal zastupovať ako manažér. Vďaka tomuto kroku mali pravidelný víkendový koncert ako rodinná kapela v tančiarni Avalon Ballrom, pre ktorý Chet zabezpečoval kapely. Chet Holmes so skupinou vidiac úspechy iných kapiel ktoré majú v zostave ženu ako vedúcu speváčku (Jefferson Airplane so Signe Andersonovou a The Great Society s Grace Slickovou), spravili rozhodnutie prijať jednu do skupiny. Chet navrhol starú kamarátku z austinských dní: Janis Joplinovú. Do Texasu teda poslali Travisa Riversa, kamaráta zo stredoškolských čias v Port Arthur ktorý mal za úlohu Janis prehovoriť aby skúsila šťastie v San Franciscu ako vedúca speváčka Big Brother & The Holding Company. Tá s nápadom súhlasila a do San Francisca dorazila 4. júna. O šesť dní neskôr už so skupinou prvýkrát vystupovala v Avalon Ballroom, o deväť dní na to prišiel druhý koncert v St. Francis Hoteli počas benefície pre Tima Learyho.
Za sprievodu koho hrala kapela Big Brother and the Holding Company na legendárnom festivale Trips ?
{ "text": [ "za sprievodu Donalda Buchla, hráča na syntetizátor a skupinou Grateful Dead" ], "answer_start": [ 187 ] }
1000082
Big Brother and the Holding Company
Začiatkom roka 1966 Big Brother & The Holding Company odohrali svoj prvý oficiálny koncert, ktorý sa konal 22. januára. Na legendárnom Trips festivale v Longshoreman's Hall hrala skupina za sprievodu Donalda Buchla, hráča na syntetizátor a skupinou Grateful Dead. Ich repertoár pochádzal z nápaditého jazzu ako Sun Ra, Coltrane, Pharoah Sanders – R&B, hudby z Mystic East a jemného rozmanitého tónu a jeho spätného deformovania. Úspech sa zrejme dostavil, keďže už v polovici februára hrali Big Brother na prvom „Tribal Stomp“ vo Fillmore. Na tomto koncerte hral naposledy bubeník Chuck Jones, pričom vzápätí bol nahradený Daveom Getzom. Nasledujúcich štyri až päť mesiacov hrala skupina koncerty v okruhu Bay Area. O jednom z nich sanfranciský novinár napísal: „…kvinteto z Liverpoolu v prevedení spevákov a dlhých vlasov a hlasných gitár.“ Skupina sa medzitým dohodla s Chetom Helmsom, ktorý ich začal zastupovať ako manažér. Vďaka tomuto kroku mali pravidelný víkendový koncert ako rodinná kapela v tančiarni Avalon Ballrom, pre ktorý Chet zabezpečoval kapely. Chet Holmes so skupinou vidiac úspechy iných kapiel ktoré majú v zostave ženu ako vedúcu speváčku (Jefferson Airplane so Signe Andersonovou a The Great Society s Grace Slickovou), spravili rozhodnutie prijať jednu do skupiny. Chet navrhol starú kamarátku z austinských dní: Janis Joplinovú. Do Texasu teda poslali Travisa Riversa, kamaráta zo stredoškolských čias v Port Arthur ktorý mal za úlohu Janis prehovoriť aby skúsila šťastie v San Franciscu ako vedúca speváčka Big Brother & The Holding Company. Tá s nápadom súhlasila a do San Francisca dorazila 4. júna. O šesť dní neskôr už so skupinou prvýkrát vystupovala v Avalon Ballroom, o deväť dní na to prišiel druhý koncert v St. Francis Hoteli počas benefície pre Tima Learyho.
Kde vystupovala prvýkrát Janis Joplinová so skupinou Big Brother and the Holding Company ?
{ "text": [ "v Avalon Ballroom" ], "answer_start": [ 1683 ] }
1000083
Big Brother and the Holding Company
Peter, Rodney, Chuck Jones (prvý bubeník zoskupenia) a Chet Helms z Family Dog žili všetci na ulici 1090 Page v štvrti Haight-Ashbury v obrovskom viktoriánskom dome, pôvodne írskom palubnom dome, ktorý v tom čase ešte patril Albinovým rodičom. Cez víkendy organizoval Chet v suteréne jamovacie a tanečné párty. Zhodou okolností bol Sam Andrew (budúci gitarista Big Brother) kamarátom kohosi, kto sa po 1090 Page tiež potuloval. Peter Albin sa v tom čase učil sám hrať na basgitaru a Paul Ferraz (tiež nazývaný Beck), ktorý bol pôvodným manažérom Big Brother, navrhol podať inzerát do novín obzerajúci sa po gitaristovi. Odpovedal naň David Eskeson a skupina (Peter a Rodney Albin, Chuck Jones, Sam Andrew a David Eskeson) začala vymýšľať meno pre skupinu. Medzi pôvodnými návrhmi sa tak ocitli pomenovania ako Tom Swift and the Electric Grandmother, Greenleaf Boys, Acapulco Singers a pod. Ďalšími dvomi možnými menami boli aj Big Brother a tiež Holding Company, ktoré vznikli počas hrania Monopoly. Konečný názov však vznikol spojením oboch nápadov. Peter oznámil Big Brother & the Holding Company úlohu skupiny: „Hovoriť k všetkým deťom Zeme.“ Skupina začala hrať v lokálnych baroch a kluboch blues, bluegrass, R&B štýl Rolling Stones, Boba Dylana, a nimi uznávané folk/rockové jednotky ako: „I Know You, Rider". Prvý problém sa však vyskytol s vekom Davida Eskesona. Ten mal pod dvadsaťjeden rokov, čo ich ako skupinu vylučovalo z hrania na koncertných miestach, ktoré mali povolenie na tvrdý alkohol. Časom ho nakoniec nahradil bubeník Dave Getz, ktorý bol počas dňa učiteľom na umeleckom inštitúte a v noci čašníkom v Spaghetti Factory. Jim Gurley, ktorý poznal Cheta z domu Family Dog na ulici Page, začínal taktiež sedávať na stretnutiach skupiny v suteréne. Hral na akustickej gitare s prilepeným mikrofónom. Gurley, tiež známy ako „najrýchlejšie prsty západu“, priviedol do skupiny „nesporný dotyk bláznovstva“ spolu s jeho vlastnou predstavou, ako hrať „freak (tzv. feťácky, bláznovský, hipisácky) rock“ Išlo o psychedelickú syntézu progresívneho jazzu, raga riffov, hard rocku a zvukových efektov.
Akú prezývku mal pôvodný manežér skupiny Big Brother Paul Ferraz ?
{ "text": [ "Beck" ], "answer_start": [ 510 ] }
1000084
Big Brother and the Holding Company
Peter, Rodney, Chuck Jones (prvý bubeník zoskupenia) a Chet Helms z Family Dog žili všetci na ulici 1090 Page v štvrti Haight-Ashbury v obrovskom viktoriánskom dome, pôvodne írskom palubnom dome, ktorý v tom čase ešte patril Albinovým rodičom. Cez víkendy organizoval Chet v suteréne jamovacie a tanečné párty. Zhodou okolností bol Sam Andrew (budúci gitarista Big Brother) kamarátom kohosi, kto sa po 1090 Page tiež potuloval. Peter Albin sa v tom čase učil sám hrať na basgitaru a Paul Ferraz (tiež nazývaný Beck), ktorý bol pôvodným manažérom Big Brother, navrhol podať inzerát do novín obzerajúci sa po gitaristovi. Odpovedal naň David Eskeson a skupina (Peter a Rodney Albin, Chuck Jones, Sam Andrew a David Eskeson) začala vymýšľať meno pre skupinu. Medzi pôvodnými návrhmi sa tak ocitli pomenovania ako Tom Swift and the Electric Grandmother, Greenleaf Boys, Acapulco Singers a pod. Ďalšími dvomi možnými menami boli aj Big Brother a tiež Holding Company, ktoré vznikli počas hrania Monopoly. Konečný názov však vznikol spojením oboch nápadov. Peter oznámil Big Brother & the Holding Company úlohu skupiny: „Hovoriť k všetkým deťom Zeme.“ Skupina začala hrať v lokálnych baroch a kluboch blues, bluegrass, R&B štýl Rolling Stones, Boba Dylana, a nimi uznávané folk/rockové jednotky ako: „I Know You, Rider". Prvý problém sa však vyskytol s vekom Davida Eskesona. Ten mal pod dvadsaťjeden rokov, čo ich ako skupinu vylučovalo z hrania na koncertných miestach, ktoré mali povolenie na tvrdý alkohol. Časom ho nakoniec nahradil bubeník Dave Getz, ktorý bol počas dňa učiteľom na umeleckom inštitúte a v noci čašníkom v Spaghetti Factory. Jim Gurley, ktorý poznal Cheta z domu Family Dog na ulici Page, začínal taktiež sedávať na stretnutiach skupiny v suteréne. Hral na akustickej gitare s prilepeným mikrofónom. Gurley, tiež známy ako „najrýchlejšie prsty západu“, priviedol do skupiny „nesporný dotyk bláznovstva“ spolu s jeho vlastnou predstavou, ako hrať „freak (tzv. feťácky, bláznovský, hipisácky) rock“ Išlo o psychedelickú syntézu progresívneho jazzu, raga riffov, hard rocku a zvukových efektov.
Kde žili členovia skupiny Big Brother and the Holding Company - Peter , Rodney , Chuck Jones a Chet Helms z Family dog ?
{ "text": [ "na ulici 1090 Page v štvrti Haight-Ashbury v obrovskom viktoriánskom dome, pôvodne írskom palubnom dome" ], "answer_start": [ 91 ] }
1000085
Big Brother and the Holding Company
Peter, Rodney, Chuck Jones (prvý bubeník zoskupenia) a Chet Helms z Family Dog žili všetci na ulici 1090 Page v štvrti Haight-Ashbury v obrovskom viktoriánskom dome, pôvodne írskom palubnom dome, ktorý v tom čase ešte patril Albinovým rodičom. Cez víkendy organizoval Chet v suteréne jamovacie a tanečné párty. Zhodou okolností bol Sam Andrew (budúci gitarista Big Brother) kamarátom kohosi, kto sa po 1090 Page tiež potuloval. Peter Albin sa v tom čase učil sám hrať na basgitaru a Paul Ferraz (tiež nazývaný Beck), ktorý bol pôvodným manažérom Big Brother, navrhol podať inzerát do novín obzerajúci sa po gitaristovi. Odpovedal naň David Eskeson a skupina (Peter a Rodney Albin, Chuck Jones, Sam Andrew a David Eskeson) začala vymýšľať meno pre skupinu. Medzi pôvodnými návrhmi sa tak ocitli pomenovania ako Tom Swift and the Electric Grandmother, Greenleaf Boys, Acapulco Singers a pod. Ďalšími dvomi možnými menami boli aj Big Brother a tiež Holding Company, ktoré vznikli počas hrania Monopoly. Konečný názov však vznikol spojením oboch nápadov. Peter oznámil Big Brother & the Holding Company úlohu skupiny: „Hovoriť k všetkým deťom Zeme.“ Skupina začala hrať v lokálnych baroch a kluboch blues, bluegrass, R&B štýl Rolling Stones, Boba Dylana, a nimi uznávané folk/rockové jednotky ako: „I Know You, Rider". Prvý problém sa však vyskytol s vekom Davida Eskesona. Ten mal pod dvadsaťjeden rokov, čo ich ako skupinu vylučovalo z hrania na koncertných miestach, ktoré mali povolenie na tvrdý alkohol. Časom ho nakoniec nahradil bubeník Dave Getz, ktorý bol počas dňa učiteľom na umeleckom inštitúte a v noci čašníkom v Spaghetti Factory. Jim Gurley, ktorý poznal Cheta z domu Family Dog na ulici Page, začínal taktiež sedávať na stretnutiach skupiny v suteréne. Hral na akustickej gitare s prilepeným mikrofónom. Gurley, tiež známy ako „najrýchlejšie prsty západu“, priviedol do skupiny „nesporný dotyk bláznovstva“ spolu s jeho vlastnou predstavou, ako hrať „freak (tzv. feťácky, bláznovský, hipisácky) rock“ Išlo o psychedelickú syntézu progresívneho jazzu, raga riffov, hard rocku a zvukových efektov.
Ako sa volal pôvodný manežér skupiny Big Brother ?
{ "text": [ "Paul Ferraz" ], "answer_start": [ 483 ] }
1000086
Big Brother and the Holding Company
Peter, Rodney, Chuck Jones (prvý bubeník zoskupenia) a Chet Helms z Family Dog žili všetci na ulici 1090 Page v štvrti Haight-Ashbury v obrovskom viktoriánskom dome, pôvodne írskom palubnom dome, ktorý v tom čase ešte patril Albinovým rodičom. Cez víkendy organizoval Chet v suteréne jamovacie a tanečné párty. Zhodou okolností bol Sam Andrew (budúci gitarista Big Brother) kamarátom kohosi, kto sa po 1090 Page tiež potuloval. Peter Albin sa v tom čase učil sám hrať na basgitaru a Paul Ferraz (tiež nazývaný Beck), ktorý bol pôvodným manažérom Big Brother, navrhol podať inzerát do novín obzerajúci sa po gitaristovi. Odpovedal naň David Eskeson a skupina (Peter a Rodney Albin, Chuck Jones, Sam Andrew a David Eskeson) začala vymýšľať meno pre skupinu. Medzi pôvodnými návrhmi sa tak ocitli pomenovania ako Tom Swift and the Electric Grandmother, Greenleaf Boys, Acapulco Singers a pod. Ďalšími dvomi možnými menami boli aj Big Brother a tiež Holding Company, ktoré vznikli počas hrania Monopoly. Konečný názov však vznikol spojením oboch nápadov. Peter oznámil Big Brother & the Holding Company úlohu skupiny: „Hovoriť k všetkým deťom Zeme.“ Skupina začala hrať v lokálnych baroch a kluboch blues, bluegrass, R&B štýl Rolling Stones, Boba Dylana, a nimi uznávané folk/rockové jednotky ako: „I Know You, Rider". Prvý problém sa však vyskytol s vekom Davida Eskesona. Ten mal pod dvadsaťjeden rokov, čo ich ako skupinu vylučovalo z hrania na koncertných miestach, ktoré mali povolenie na tvrdý alkohol. Časom ho nakoniec nahradil bubeník Dave Getz, ktorý bol počas dňa učiteľom na umeleckom inštitúte a v noci čašníkom v Spaghetti Factory. Jim Gurley, ktorý poznal Cheta z domu Family Dog na ulici Page, začínal taktiež sedávať na stretnutiach skupiny v suteréne. Hral na akustickej gitare s prilepeným mikrofónom. Gurley, tiež známy ako „najrýchlejšie prsty západu“, priviedol do skupiny „nesporný dotyk bláznovstva“ spolu s jeho vlastnou predstavou, ako hrať „freak (tzv. feťácky, bláznovský, hipisácky) rock“ Išlo o psychedelickú syntézu progresívneho jazzu, raga riffov, hard rocku a zvukových efektov.
Aké ďalšie názvy boli pôvodné zvažované pre skupinu Big Brother and the Holding Company ?
{ "text": [ "Tom Swift and the Electric Grandmother, Greenleaf Boys, Acapulco Singers" ], "answer_start": [ 810 ] }
1000087
Big Brother and the Holding Company
Peter, Rodney, Chuck Jones (prvý bubeník zoskupenia) a Chet Helms z Family Dog žili všetci na ulici 1090 Page v štvrti Haight-Ashbury v obrovskom viktoriánskom dome, pôvodne írskom palubnom dome, ktorý v tom čase ešte patril Albinovým rodičom. Cez víkendy organizoval Chet v suteréne jamovacie a tanečné párty. Zhodou okolností bol Sam Andrew (budúci gitarista Big Brother) kamarátom kohosi, kto sa po 1090 Page tiež potuloval. Peter Albin sa v tom čase učil sám hrať na basgitaru a Paul Ferraz (tiež nazývaný Beck), ktorý bol pôvodným manažérom Big Brother, navrhol podať inzerát do novín obzerajúci sa po gitaristovi. Odpovedal naň David Eskeson a skupina (Peter a Rodney Albin, Chuck Jones, Sam Andrew a David Eskeson) začala vymýšľať meno pre skupinu. Medzi pôvodnými návrhmi sa tak ocitli pomenovania ako Tom Swift and the Electric Grandmother, Greenleaf Boys, Acapulco Singers a pod. Ďalšími dvomi možnými menami boli aj Big Brother a tiež Holding Company, ktoré vznikli počas hrania Monopoly. Konečný názov však vznikol spojením oboch nápadov. Peter oznámil Big Brother & the Holding Company úlohu skupiny: „Hovoriť k všetkým deťom Zeme.“ Skupina začala hrať v lokálnych baroch a kluboch blues, bluegrass, R&B štýl Rolling Stones, Boba Dylana, a nimi uznávané folk/rockové jednotky ako: „I Know You, Rider". Prvý problém sa však vyskytol s vekom Davida Eskesona. Ten mal pod dvadsaťjeden rokov, čo ich ako skupinu vylučovalo z hrania na koncertných miestach, ktoré mali povolenie na tvrdý alkohol. Časom ho nakoniec nahradil bubeník Dave Getz, ktorý bol počas dňa učiteľom na umeleckom inštitúte a v noci čašníkom v Spaghetti Factory. Jim Gurley, ktorý poznal Cheta z domu Family Dog na ulici Page, začínal taktiež sedávať na stretnutiach skupiny v suteréne. Hral na akustickej gitare s prilepeným mikrofónom. Gurley, tiež známy ako „najrýchlejšie prsty západu“, priviedol do skupiny „nesporný dotyk bláznovstva“ spolu s jeho vlastnou predstavou, ako hrať „freak (tzv. feťácky, bláznovský, hipisácky) rock“ Išlo o psychedelickú syntézu progresívneho jazzu, raga riffov, hard rocku a zvukových efektov.
Ktorý hudobník získal prezývku " najrýchlejšie prsty západu " ?
{ "text": [ "Jim Gurley" ], "answer_start": [ 1642 ] }
1000088
Big Brother and the Holding Company
Big Brother and the Holding Company, tiež používajúca názvy Big Brother & the Holding Company, alebo Big Brother & The Holding Co., je kultová americká rocková kapela, ktorá v druhej polovici 60. rokov spolu so skupinami Jefferson Airplane a Grateful Dead definovala a určovala známy „sanfranciský zvuk" , ktorý sa výrazne podieľal na vývoji populárnej hudby. Kapela dosiahla najväčší úspech v roku 1967, kedy triumfálne vystupovala na Monterey Pop Festivale v Kalifornii. Obrovským hitom medzi poslucháčmi bol aj album Chip Thrills z roku 1968. Výrazný podiel na popularite skupiny však mala predovšetkým jej niekdajšia speváčka Janis Joplinová, ktorá v kapele pôsobila v rokoch 1966 – 1968.
Kedy dosiahla kapela Big Brother and the Holding Company najväčší úspech ?
{ "text": [ "v roku 1967" ], "answer_start": [ 393 ] }
1000089
Big Brother and the Holding Company
Big Brother and the Holding Company, tiež používajúca názvy Big Brother & the Holding Company, alebo Big Brother & The Holding Co., je kultová americká rocková kapela, ktorá v druhej polovici 60. rokov spolu so skupinami Jefferson Airplane a Grateful Dead definovala a určovala známy „sanfranciský zvuk" , ktorý sa výrazne podieľal na vývoji populárnej hudby. Kapela dosiahla najväčší úspech v roku 1967, kedy triumfálne vystupovala na Monterey Pop Festivale v Kalifornii. Obrovským hitom medzi poslucháčmi bol aj album Chip Thrills z roku 1968. Výrazný podiel na popularite skupiny však mala predovšetkým jej niekdajšia speváčka Janis Joplinová, ktorá v kapele pôsobila v rokoch 1966 – 1968.
Ako sa volal album skupiny Big Brother and the Holding Company z roku 1968 ?
{ "text": [ "Chip Thrills" ], "answer_start": [ 521 ] }
1000090
Big Brother and the Holding Company
Big Brother and the Holding Company, tiež používajúca názvy Big Brother & the Holding Company, alebo Big Brother & The Holding Co., je kultová americká rocková kapela, ktorá v druhej polovici 60. rokov spolu so skupinami Jefferson Airplane a Grateful Dead definovala a určovala známy „sanfranciský zvuk" , ktorý sa výrazne podieľal na vývoji populárnej hudby. Kapela dosiahla najväčší úspech v roku 1967, kedy triumfálne vystupovala na Monterey Pop Festivale v Kalifornii. Obrovským hitom medzi poslucháčmi bol aj album Chip Thrills z roku 1968. Výrazný podiel na popularite skupiny však mala predovšetkým jej niekdajšia speváčka Janis Joplinová, ktorá v kapele pôsobila v rokoch 1966 – 1968.
Na ktorom festivale dosiahla kapela Big Brother and the Holding Company v roku 1967 veľký úspech ?
{ "text": [ "na Monterey Pop Festivale" ], "answer_start": [ 434 ] }
1000091
Big Brother and the Holding Company
Big Brother and the Holding Company, tiež používajúca názvy Big Brother & the Holding Company, alebo Big Brother & The Holding Co., je kultová americká rocková kapela, ktorá v druhej polovici 60. rokov spolu so skupinami Jefferson Airplane a Grateful Dead definovala a určovala známy „sanfranciský zvuk" , ktorý sa výrazne podieľal na vývoji populárnej hudby. Kapela dosiahla najväčší úspech v roku 1967, kedy triumfálne vystupovala na Monterey Pop Festivale v Kalifornii. Obrovským hitom medzi poslucháčmi bol aj album Chip Thrills z roku 1968. Výrazný podiel na popularite skupiny však mala predovšetkým jej niekdajšia speváčka Janis Joplinová, ktorá v kapele pôsobila v rokoch 1966 – 1968.
Čo je to Big Brother and the Holding Company ?
{ "text": [ "je kultová americká rocková kapela, ktorá v druhej polovici 60. rokov spolu so skupinami Jefferson Airplane a Grateful Dead definovala a určovala známy „sanfranciský zvuk\" , ktorý sa výrazne podieľal na vývoji populárnej hudby" ], "answer_start": [ 133 ] }
1000092
Claude Elwood Shannon
Shannon študoval na Michiganskej univerzite v roku 1936, kde získal titul Bc. stupňa. Neskôr študoval na Massachusetts Institute of Technology, kde získal magisterský titul a doktorát z elektrotechniky a matematiky. Pre svoju záverečnú prácu na magisterský titul použil logickú algebru problému elektrického spínania od Georga Boola. V tej dobe bol Boolov systém logickej manipulácie 0 a 1 menej známy, no teraz je tento systém v každom počítači na svete. Doktorát získal z matematiky a genetiky. Shannon doštudoval v roku 1940.
Kedy Claude Shannon skončil štúdium ?
{ "text": [ "v roku 1940" ], "answer_start": [ 516 ] }
1000093
Claude Elwood Shannon
Shannon študoval na Michiganskej univerzite v roku 1936, kde získal titul Bc. stupňa. Neskôr študoval na Massachusetts Institute of Technology, kde získal magisterský titul a doktorát z elektrotechniky a matematiky. Pre svoju záverečnú prácu na magisterský titul použil logickú algebru problému elektrického spínania od Georga Boola. V tej dobe bol Boolov systém logickej manipulácie 0 a 1 menej známy, no teraz je tento systém v každom počítači na svete. Doktorát získal z matematiky a genetiky. Shannon doštudoval v roku 1940.
Kde študoval Claude Shannon ?
{ "text": [ "študoval na Michiganskej univerzite" ], "answer_start": [ 8 ] }
1000094
Claude Elwood Shannon
Shannon študoval na Michiganskej univerzite v roku 1936, kde získal titul Bc. stupňa. Neskôr študoval na Massachusetts Institute of Technology, kde získal magisterský titul a doktorát z elektrotechniky a matematiky. Pre svoju záverečnú prácu na magisterský titul použil logickú algebru problému elektrického spínania od Georga Boola. V tej dobe bol Boolov systém logickej manipulácie 0 a 1 menej známy, no teraz je tento systém v každom počítači na svete. Doktorát získal z matematiky a genetiky. Shannon doštudoval v roku 1940.
Čo bolo témou diplomovej práce Clauda Shannona ?
{ "text": [ "Pre svoju záverečnú prácu na magisterský titul použil logickú algebru problému elektrického spínania od Georga Boola." ], "answer_start": [ 216 ] }
1000095
Claude Elwood Shannon
Shannon študoval na Michiganskej univerzite v roku 1936, kde získal titul Bc. stupňa. Neskôr študoval na Massachusetts Institute of Technology, kde získal magisterský titul a doktorát z elektrotechniky a matematiky. Pre svoju záverečnú prácu na magisterský titul použil logickú algebru problému elektrického spínania od Georga Boola. V tej dobe bol Boolov systém logickej manipulácie 0 a 1 menej známy, no teraz je tento systém v každom počítači na svete. Doktorát získal z matematiky a genetiky. Shannon doštudoval v roku 1940.
Kde získal Claude Shannon doktorát ?
{ "text": [ "na Massachusetts Institute of Technology" ], "answer_start": [ 102 ] }
1000096
Claude Elwood Shannon
Shannon študoval na Michiganskej univerzite v roku 1936, kde získal titul Bc. stupňa. Neskôr študoval na Massachusetts Institute of Technology, kde získal magisterský titul a doktorát z elektrotechniky a matematiky. Pre svoju záverečnú prácu na magisterský titul použil logickú algebru problému elektrického spínania od Georga Boola. V tej dobe bol Boolov systém logickej manipulácie 0 a 1 menej známy, no teraz je tento systém v každom počítači na svete. Doktorát získal z matematiky a genetiky. Shannon doštudoval v roku 1940.
Z akého predmetu získal Claude Shannon doktorát ?
{ "text": [ "Doktorát získal z matematiky a genetiky" ], "answer_start": [ 456 ] }
1000097
Claude Elwood Shannon
Počas svojho života získal množstvo ocenení: * Cenu Morris Liebmann Memorial v roku 1949 * Ballantine medailu v roku 1955 * Kelly Cenu amerického inštitútu elektrotechnikov v roku 1962 * vyznamenanie National Medal vedy v roku 1966 * Medal of Honor v roku 1966 * Kjótsku cenu do základného výskumu v roku 1985 Okrem nich získal množstvo ďalších ocenení a viac ako tucet čestných titulov. Je členom Americkej akadémie umení a vied, Národnej akadémie vied, Národnej akadémie inžinierstva, American Philosophical Society a Royal Society of London.
Aké ocenenia získal Shannon počas svojho života ?
{ "text": [ "Cenu Morris Liebmann Memorial v roku 1949\n * Ballantine medailu v roku 1955\n * Kelly Cenu amerického inštitútu elektrotechnikov v roku 1962\n * vyznamenanie National Medal vedy v roku 1966\n * Medal of Honor v roku 1966\n * Kjótsku cenu do základného výskumu v roku 1985" ], "answer_start": [ 49 ] }
1000098
Claude Elwood Shannon
Shannon pracoval v Bellových laboratóriách ako matematik v roku 1941. Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie. Čoskoro objavil podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi. V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme. Základnou jednotkou informácie je áno-nie situácia. Buď niečo je alebo nie je. To možno ľahko vyjadriť v Boolovej dvojhodnotovej (binárnej) algebre 1 a 0, kde 1 znamená, že je spínač zapnutý a je zapnuté napájanie a 0 znamená, že je spínač otvorený a napájanie je vypnuté. Jednotka informácie je bit. Zložitejšie informácie môžeme považovať za kombináciu viacerých bitov.
Kam obrátil Shannon svoje úsilie v roku 1948 ?
{ "text": [ "V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme.", "smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme" ], "answer_start": [ 218, 259 ] }
1000099
Claude Elwood Shannon
Shannon pracoval v Bellových laboratóriách ako matematik v roku 1941. Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie. Čoskoro objavil podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi. V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme. Základnou jednotkou informácie je áno-nie situácia. Buď niečo je alebo nie je. To možno ľahko vyjadriť v Boolovej dvojhodnotovej (binárnej) algebre 1 a 0, kde 1 znamená, že je spínač zapnutý a je zapnuté napájanie a 0 znamená, že je spínač otvorený a napájanie je vypnuté. Jednotka informácie je bit. Zložitejšie informácie môžeme považovať za kombináciu viacerých bitov.
Čo je základnou jednotkou informácie podľa Shannona ?
{ "text": [ "áno-nie situácia" ], "answer_start": [ 400 ] }
1000100
Claude Elwood Shannon
Shannon pracoval v Bellových laboratóriách ako matematik v roku 1941. Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie. Čoskoro objavil podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi. V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme. Základnou jednotkou informácie je áno-nie situácia. Buď niečo je alebo nie je. To možno ľahko vyjadriť v Boolovej dvojhodnotovej (binárnej) algebre 1 a 0, kde 1 znamená, že je spínač zapnutý a je zapnuté napájanie a 0 znamená, že je spínač otvorený a napájanie je vypnuté. Jednotka informácie je bit. Zložitejšie informácie môžeme považovať za kombináciu viacerých bitov.
V ktorom roku pracoval Shannon v Bellovych laboratoriach ?
{ "text": [ "v roku 1941" ], "answer_start": [ 57 ] }
1000101
Claude Elwood Shannon
Shannon pracoval v Bellových laboratóriách ako matematik v roku 1941. Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie. Čoskoro objavil podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi. V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme. Základnou jednotkou informácie je áno-nie situácia. Buď niečo je alebo nie je. To možno ľahko vyjadriť v Boolovej dvojhodnotovej (binárnej) algebre 1 a 0, kde 1 znamená, že je spínač zapnutý a je zapnuté napájanie a 0 znamená, že je spínač otvorený a napájanie je vypnuté. Jednotka informácie je bit. Zložitejšie informácie môžeme považovať za kombináciu viacerých bitov.
Na akom probléme pracoval Shannon v Bellových laboratóriách ?
{ "text": [ "najefektívnejšieho odovzdávania informácie", "Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie." ], "answer_start": [ 91, 70 ] }
1000102
Claude Elwood Shannon
Shannon pracoval v Bellových laboratóriách ako matematik v roku 1941. Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie. Čoskoro objavil podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi. V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme. Základnou jednotkou informácie je áno-nie situácia. Buď niečo je alebo nie je. To možno ľahko vyjadriť v Boolovej dvojhodnotovej (binárnej) algebre 1 a 0, kde 1 znamená, že je spínač zapnutý a je zapnuté napájanie a 0 znamená, že je spínač otvorený a napájanie je vypnuté. Jednotka informácie je bit. Zložitejšie informácie môžeme považovať za kombináciu viacerých bitov.
Čo vyvinul Shannon v roku 1948 ?
{ "text": [ "metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme" ], "answer_start": [ 310 ] }
1000103
Claude Elwood Shannon
Shannon pracoval v Bellových laboratóriách ako matematik v roku 1941. Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie. Čoskoro objavil podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi. V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme. Základnou jednotkou informácie je áno-nie situácia. Buď niečo je alebo nie je. To možno ľahko vyjadriť v Boolovej dvojhodnotovej (binárnej) algebre 1 a 0, kde 1 znamená, že je spínač zapnutý a je zapnuté napájanie a 0 znamená, že je spínač otvorený a napájanie je vypnuté. Jednotka informácie je bit. Zložitejšie informácie môžeme považovať za kombináciu viacerých bitov.
Čo je jednotkou informácie ?
{ "text": [ "Jednotka informácie je bit" ], "answer_start": [ 640 ] }
1000104
Claude Elwood Shannon
Shannon pracoval v Bellových laboratóriách ako matematik v roku 1941. Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie. Čoskoro objavil podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi. V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme. Základnou jednotkou informácie je áno-nie situácia. Buď niečo je alebo nie je. To možno ľahko vyjadriť v Boolovej dvojhodnotovej (binárnej) algebre 1 a 0, kde 1 znamená, že je spínač zapnutý a je zapnuté napájanie a 0 znamená, že je spínač otvorený a napájanie je vypnuté. Jednotka informácie je bit. Zložitejšie informácie môžeme považovať za kombináciu viacerých bitov.
Kedy pracoval Shannon v Bellových laboratóriách ?
{ "text": [ "v roku 1941" ], "answer_start": [ 57 ] }
1000105
Claude Elwood Shannon
Shannon pracoval v Bellových laboratóriách ako matematik v roku 1941. Pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácie. Čoskoro objavil podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi. V roku 1948 Shannon obrátil svoje úsilie smerom k základnému porozumeniu problému a vyvinul metódu na vyjadrenie informácie v kvantitatívnej forme. Základnou jednotkou informácie je áno-nie situácia. Buď niečo je alebo nie je. To možno ľahko vyjadriť v Boolovej dvojhodnotovej (binárnej) algebre 1 a 0, kde 1 znamená, že je spínač zapnutý a je zapnuté napájanie a 0 znamená, že je spínač otvorený a napájanie je vypnuté. Jednotka informácie je bit. Zložitejšie informácie môžeme považovať za kombináciu viacerých bitov.
Akú podobnosť objavil Shannon ?
{ "text": [ "podobnosť medzi Boolovou algebrou a telefónnymi spínacími obvodmi" ], "answer_start": [ 151 ] }
1000106
Claude Elwood Shannon
Je považovaný za zakladateľa elektronickej komunikácie vďaka Teórie informácie, ktorá bola po ňom pomenovaná. Ako matematický inžinier položil tiež základy počítačového priemyslu. Ako prvý si všimol podobnosť medzi Boolovou algebrou a spínacími obvodmi telefónu, v tom čase realizovanými pomocou relé. Tento poznatok aplikoval na elektrické systémy na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v roku 1940. V roku 1942 sa stal zamestnancom Bellových laboratórií. Počas tamojšieho pôsobenia formuloval teóriu vysvetľujúcu komunikáciu informácií a pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácií (kapacita kanála). Vrcholom jeho matematického a inžinierskeho skúmania bola matematická teória komunikácie. Pojem informačná entropia  bol dôležitým rysom v jeho teórií, v ktorej predviedol, že je rovnocenný s nedostatkom obsahu informácií v správe. “Mal som šťastie, bol som vtedy zhodou okolností zrejme jediný, kto dôverne poznal obe disciplíny (informatiku a kybernetiku).”
Na čom pracoval Claude Shannov v Bellových laboratóriách ?
{ "text": [ "na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácií" ], "answer_start": [ 557 ] }
1000107
Claude Elwood Shannon
Je považovaný za zakladateľa elektronickej komunikácie vďaka Teórie informácie, ktorá bola po ňom pomenovaná. Ako matematický inžinier položil tiež základy počítačového priemyslu. Ako prvý si všimol podobnosť medzi Boolovou algebrou a spínacími obvodmi telefónu, v tom čase realizovanými pomocou relé. Tento poznatok aplikoval na elektrické systémy na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v roku 1940. V roku 1942 sa stal zamestnancom Bellových laboratórií. Počas tamojšieho pôsobenia formuloval teóriu vysvetľujúcu komunikáciu informácií a pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácií (kapacita kanála). Vrcholom jeho matematického a inžinierskeho skúmania bola matematická teória komunikácie. Pojem informačná entropia  bol dôležitým rysom v jeho teórií, v ktorej predviedol, že je rovnocenný s nedostatkom obsahu informácií v správe. “Mal som šťastie, bol som vtedy zhodou okolností zrejme jediný, kto dôverne poznal obe disciplíny (informatiku a kybernetiku).”
Kde sa zamestnal Claude Shannon v roku 1942 ?
{ "text": [ "V roku 1942 sa stal zamestnancom Bellových laboratórií" ], "answer_start": [ 409 ] }
1000108
Claude Elwood Shannon
Je považovaný za zakladateľa elektronickej komunikácie vďaka Teórie informácie, ktorá bola po ňom pomenovaná. Ako matematický inžinier položil tiež základy počítačového priemyslu. Ako prvý si všimol podobnosť medzi Boolovou algebrou a spínacími obvodmi telefónu, v tom čase realizovanými pomocou relé. Tento poznatok aplikoval na elektrické systémy na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v roku 1940. V roku 1942 sa stal zamestnancom Bellových laboratórií. Počas tamojšieho pôsobenia formuloval teóriu vysvetľujúcu komunikáciu informácií a pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácií (kapacita kanála). Vrcholom jeho matematického a inžinierskeho skúmania bola matematická teória komunikácie. Pojem informačná entropia  bol dôležitým rysom v jeho teórií, v ktorej predviedol, že je rovnocenný s nedostatkom obsahu informácií v správe. “Mal som šťastie, bol som vtedy zhodou okolností zrejme jediný, kto dôverne poznal obe disciplíny (informatiku a kybernetiku).”
Čo vymyslel Claude Shannon ?
{ "text": [ "Vrcholom jeho matematického a inžinierskeho skúmania bola matematická teória komunikácie" ], "answer_start": [ 631 ] }
1000109
Claude Elwood Shannon
Je považovaný za zakladateľa elektronickej komunikácie vďaka Teórie informácie, ktorá bola po ňom pomenovaná. Ako matematický inžinier položil tiež základy počítačového priemyslu. Ako prvý si všimol podobnosť medzi Boolovou algebrou a spínacími obvodmi telefónu, v tom čase realizovanými pomocou relé. Tento poznatok aplikoval na elektrické systémy na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v roku 1940. V roku 1942 sa stal zamestnancom Bellových laboratórií. Počas tamojšieho pôsobenia formuloval teóriu vysvetľujúcu komunikáciu informácií a pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácií (kapacita kanála). Vrcholom jeho matematického a inžinierskeho skúmania bola matematická teória komunikácie. Pojem informačná entropia  bol dôležitým rysom v jeho teórií, v ktorej predviedol, že je rovnocenný s nedostatkom obsahu informácií v správe. “Mal som šťastie, bol som vtedy zhodou okolností zrejme jediný, kto dôverne poznal obe disciplíny (informatiku a kybernetiku).”
Akú teóriu fomruloval Claude Shannon počas pôsobenia v Bellových laboratóriách ?
{ "text": [ "formuloval teóriu vysvetľujúcu komunikáciu informácií" ], "answer_start": [ 492 ] }
1000110
Claude Elwood Shannon
Je považovaný za zakladateľa elektronickej komunikácie vďaka Teórie informácie, ktorá bola po ňom pomenovaná. Ako matematický inžinier položil tiež základy počítačového priemyslu. Ako prvý si všimol podobnosť medzi Boolovou algebrou a spínacími obvodmi telefónu, v tom čase realizovanými pomocou relé. Tento poznatok aplikoval na elektrické systémy na Massachusetts Institute of Technology (MIT) v roku 1940. V roku 1942 sa stal zamestnancom Bellových laboratórií. Počas tamojšieho pôsobenia formuloval teóriu vysvetľujúcu komunikáciu informácií a pracoval na probléme najefektívnejšieho odovzdávania informácií (kapacita kanála). Vrcholom jeho matematického a inžinierskeho skúmania bola matematická teória komunikácie. Pojem informačná entropia  bol dôležitým rysom v jeho teórií, v ktorej predviedol, že je rovnocenný s nedostatkom obsahu informácií v správe. “Mal som šťastie, bol som vtedy zhodou okolností zrejme jediný, kto dôverne poznal obe disciplíny (informatiku a kybernetiku).”
Čim je známy Claude Shannon ?
{ "text": [ "Je považovaný za zakladateľa elektronickej komunikácie vďaka Teórie informácie, ktorá bola po ňom pomenovaná." ], "answer_start": [ 0 ] }
1000111
La Belle Epoque
La Belle Epoque je druhý štúdiový album slovenskej rockovej skupiny Free Faces z roku 2001. Ide o dvojalbum, ktorého prvá časť obsahuje originálne štúdiové nahrávky, zatiaľ čo druhá časť je záznamom koncertu v bratislavskom Parku kultúry a oddychu z roku 1999. Táto druhá časť obsahuje skladbu „Music Is a Ladder“ nenachádzajúcu sa na žiadnom štúdiovom albume skupiny. Možno ju však nájsť na albume Milión bohov (1999) od formácie Šeban – Rózsa – Buntaj, ktorá bola de facto prvotnou podobou Free Faces, no opäť iba v koncertnej verzii.
Čo obsahuje prvá časť albumu La Belle Epoque skupiny La Belle ?
{ "text": [ "originálne štúdiové nahrávky" ], "answer_start": [ 136 ] }
1000112
La Belle Epoque
La Belle Epoque je druhý štúdiový album slovenskej rockovej skupiny Free Faces z roku 2001. Ide o dvojalbum, ktorého prvá časť obsahuje originálne štúdiové nahrávky, zatiaľ čo druhá časť je záznamom koncertu v bratislavskom Parku kultúry a oddychu z roku 1999. Táto druhá časť obsahuje skladbu „Music Is a Ladder“ nenachádzajúcu sa na žiadnom štúdiovom albume skupiny. Možno ju však nájsť na albume Milión bohov (1999) od formácie Šeban – Rózsa – Buntaj, ktorá bola de facto prvotnou podobou Free Faces, no opäť iba v koncertnej verzii.
Aká je druhá časť albumu La Belle Epoque skupiny La Belle ?
{ "text": [ "druhá časť je záznamom koncertu v bratislavskom Parku kultúry a oddychu z roku 1999" ], "answer_start": [ 176 ] }
1000113
La Belle Epoque
La Belle Epoque je druhý štúdiový album slovenskej rockovej skupiny Free Faces z roku 2001. Ide o dvojalbum, ktorého prvá časť obsahuje originálne štúdiové nahrávky, zatiaľ čo druhá časť je záznamom koncertu v bratislavskom Parku kultúry a oddychu z roku 1999. Táto druhá časť obsahuje skladbu „Music Is a Ladder“ nenachádzajúcu sa na žiadnom štúdiovom albume skupiny. Možno ju však nájsť na albume Milión bohov (1999) od formácie Šeban – Rózsa – Buntaj, ktorá bola de facto prvotnou podobou Free Faces, no opäť iba v koncertnej verzii.
Akú skladbu obsahuje druhá časť albumu La Belle Epoque skupiny La Belle ?
{ "text": [ "Music Is a Ladder" ], "answer_start": [ 295 ] }
1000114
La Belle Epoque
La Belle Epoque je druhý štúdiový album slovenskej rockovej skupiny Free Faces z roku 2001. Ide o dvojalbum, ktorého prvá časť obsahuje originálne štúdiové nahrávky, zatiaľ čo druhá časť je záznamom koncertu v bratislavskom Parku kultúry a oddychu z roku 1999. Táto druhá časť obsahuje skladbu „Music Is a Ladder“ nenachádzajúcu sa na žiadnom štúdiovom albume skupiny. Možno ju však nájsť na albume Milión bohov (1999) od formácie Šeban – Rózsa – Buntaj, ktorá bola de facto prvotnou podobou Free Faces, no opäť iba v koncertnej verzii.
Čo je La Belle Epoque ?
{ "text": [ "je druhý štúdiový album slovenskej rockovej skupiny Free Faces" ], "answer_start": [ 16 ] }
1000115
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Do akého klimatického subtypu patrí Stredný vrch ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000116
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Aká izobara ohraničuje územie Dolného vrchu ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000117
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Z ktorých častí Dolného vrchu schádza lepidlo najneskôr ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000118
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Kedy sa tvoria mokrade pod povrchom planiny Dolný vrch ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000119
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Čo sa stane s ropou , ktorá sa dostane na povrch Dolného vrchu ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000120
Dolný vrch
Dolný vrch/Alsó-hegy majú vysoký status v rámci sústavy chránených území na Slovensku i v Maďarsku. Obe časti planiny sú súčasťou národných parkov NP Slovenský kras, res. Aggteleki nemzeti park. V Maďarsku sú v rámci územia vyčlenené aj rezervácie - teda najvyšší stupeň územnej ochrany; na Slovensku patrí planina do tretieho stupňa územnej ochrany. Podzemný fenomén má v obidvoch štátoch aj špecifický druh ochrany - u nás je to pri vybraných lokalitách národná prírodná pamiatka (napr. Obrovská priepasť), resp. prírodná pamiatka (všetky ostatné jaskyne na Dolnom vrchu), vyplývajúce zo Zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.
Súčasťou ktorého chráneného územia je maďarská časť planiny Alsó - hegy ?
{ "text": [ "Aggteleki nemzeti park" ], "answer_start": [ 171 ] }
1000121
Dolný vrch
Dolný vrch/Alsó-hegy majú vysoký status v rámci sústavy chránených území na Slovensku i v Maďarsku. Obe časti planiny sú súčasťou národných parkov NP Slovenský kras, res. Aggteleki nemzeti park. V Maďarsku sú v rámci územia vyčlenené aj rezervácie - teda najvyšší stupeň územnej ochrany; na Slovensku patrí planina do tretieho stupňa územnej ochrany. Podzemný fenomén má v obidvoch štátoch aj špecifický druh ochrany - u nás je to pri vybraných lokalitách národná prírodná pamiatka (napr. Obrovská priepasť), resp. prírodná pamiatka (všetky ostatné jaskyne na Dolnom vrchu), vyplývajúce zo Zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.
Súčasťou akého chráneného územia je Dolný vrch ?
{ "text": [ "NP Slovenský kras" ], "answer_start": [ 147 ] }
1000122
Dolný vrch
Dolný vrch/Alsó-hegy majú vysoký status v rámci sústavy chránených území na Slovensku i v Maďarsku. Obe časti planiny sú súčasťou národných parkov NP Slovenský kras, res. Aggteleki nemzeti park. V Maďarsku sú v rámci územia vyčlenené aj rezervácie - teda najvyšší stupeň územnej ochrany; na Slovensku patrí planina do tretieho stupňa územnej ochrany. Podzemný fenomén má v obidvoch štátoch aj špecifický druh ochrany - u nás je to pri vybraných lokalitách národná prírodná pamiatka (napr. Obrovská priepasť), resp. prírodná pamiatka (všetky ostatné jaskyne na Dolnom vrchu), vyplývajúce zo Zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.
Do akého stupňa ochrany patrí Dolný vrch ?
{ "text": [ "do tretieho stupňa územnej ochrany" ], "answer_start": [ 315 ] }
1000123
Dolný vrch
Dolný vrch/Alsó-hegy majú vysoký status v rámci sústavy chránených území na Slovensku i v Maďarsku. Obe časti planiny sú súčasťou národných parkov NP Slovenský kras, res. Aggteleki nemzeti park. V Maďarsku sú v rámci územia vyčlenené aj rezervácie - teda najvyšší stupeň územnej ochrany; na Slovensku patrí planina do tretieho stupňa územnej ochrany. Podzemný fenomén má v obidvoch štátoch aj špecifický druh ochrany - u nás je to pri vybraných lokalitách národná prírodná pamiatka (napr. Obrovská priepasť), resp. prírodná pamiatka (všetky ostatné jaskyne na Dolnom vrchu), vyplývajúce zo Zákona č. 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny.
Aký druh ochrany má Obrovská priepasť na planine Dolný vrch ?
{ "text": [ "národná prírodná pamiatka" ], "answer_start": [ 456 ] }
1000124
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Do akého klimatického subtypu patrí Dolný vrch ?
{ "text": [ "mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín)" ], "answer_start": [ 254 ] }
1000125
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Aká izohyeta ohraničuje územie Dolného vrchu ?
{ "text": [ "izohyeta 700 mm" ], "answer_start": [ 360 ] }
1000126
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Z ktorých miest Dolného vrchu schádza sneh najneskôr ?
{ "text": [ "zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien" ], "answer_start": [ 543 ] }
1000127
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Kedy sa tvoria na povrchu planiny Dolný vrch mláky ?
{ "text": [ "výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest" ], "answer_start": [ 888 ] }
1000128
Dolný vrch
Dolný vrch má niekoľko mikroklimatických zvláštností, ale inak sa nevyníma z charakteru miernej klímy mierneho klimatického pásma. V zmysle klímogeografického členenia Slovenského krasu podľa K. Tarábeka (1971) sa Dolný vrch radí do klimatického subtypu mierne kontinentálna, mierne teplá a mierne vlhká klíma planín (resp. horských plošín). Územie ohraničuje izohyeta 700 mm, ktorá dokumentuje ročný úhrn zrážok v období meraní (1931-1960). Špecifiká podmieňuje predovšetkým rozčlenenie krasového reliéfu. Sneh schádza z planiny ako posledný zo severných svahov krasových jám (závrtov) a ich dien. V čase stabilných meteorologických pomerov v lete je v lesných porastoch mimoriadne horúco. Teplota v súvislom lesnom poraste dosiahne nezriedka aj 30°C. Každá kvapka vody, ktorá sa dostane na povrch planiny infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia. Na povrchu sa mláky tvoria výlučne počas búrok alebo dlhšie trvajúcich dažďov - aj to len v koľajach lesných ciest.
Čo sa stane s vodou ktorá sa dostane na povrch Dolného vrchu ?
{ "text": [ "infiltruje do podzemia alebo ju spotrebuje vegetácia" ], "answer_start": [ 807 ] }
1000129
Július Šupler
Trénovať začal ako asistent v Poprade 1979-85, v rokoch 1985-87 bol hlavným trénerom tohto klubu. V sezóne 1988-89 vyhral s Liptovským Mikulášom 1.SNHL. V sezóne 1991/92 získal s Duklou Trenčín česko-slovenský titul. V roku 1993 bol vymenovaný za prvého trénera slovenskej reprezentácie. Pod jeho vedením sa Slovensko prebojovalo do najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta v hokeji v najkratšom možnom čase, keď v roku 1994 vyhralo C-kategóriu a o rok neskôr B-kategóriu MS. Cenným úspechom bolo i 6. miesto na olympijskej premiére v Lillehammeri 1994. Po Majstrovstvách sveta vo Viedni v roku 1996, kde Slovensko pri prvej účasti medzi elitou obsadilo 10. miesto, mu nebola predĺžená zmluva.
Kde začal Július Šupler trénovať ?
{ "text": [ "Trénovať začal ako asistent v Poprade 1979-85" ], "answer_start": [ 0 ] }
1000130
Július Šupler
Trénovať začal ako asistent v Poprade 1979-85, v rokoch 1985-87 bol hlavným trénerom tohto klubu. V sezóne 1988-89 vyhral s Liptovským Mikulášom 1.SNHL. V sezóne 1991/92 získal s Duklou Trenčín česko-slovenský titul. V roku 1993 bol vymenovaný za prvého trénera slovenskej reprezentácie. Pod jeho vedením sa Slovensko prebojovalo do najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta v hokeji v najkratšom možnom čase, keď v roku 1994 vyhralo C-kategóriu a o rok neskôr B-kategóriu MS. Cenným úspechom bolo i 6. miesto na olympijskej premiére v Lillehammeri 1994. Po Majstrovstvách sveta vo Viedni v roku 1996, kde Slovensko pri prvej účasti medzi elitou obsadilo 10. miesto, mu nebola predĺžená zmluva.
Ktoré miesto obsadila slovenská hokejová reprezentácia na olympijských hrách v Lillehammeri ?
{ "text": [ "6. miesto" ], "answer_start": [ 498 ] }
1000131
Július Šupler
Trénovať začal ako asistent v Poprade 1979-85, v rokoch 1985-87 bol hlavným trénerom tohto klubu. V sezóne 1988-89 vyhral s Liptovským Mikulášom 1.SNHL. V sezóne 1991/92 získal s Duklou Trenčín česko-slovenský titul. V roku 1993 bol vymenovaný za prvého trénera slovenskej reprezentácie. Pod jeho vedením sa Slovensko prebojovalo do najvyššej kategórie Majstrovstiev sveta v hokeji v najkratšom možnom čase, keď v roku 1994 vyhralo C-kategóriu a o rok neskôr B-kategóriu MS. Cenným úspechom bolo i 6. miesto na olympijskej premiére v Lillehammeri 1994. Po Majstrovstvách sveta vo Viedni v roku 1996, kde Slovensko pri prvej účasti medzi elitou obsadilo 10. miesto, mu nebola predĺžená zmluva.
V ktorom roku sa konali olympijské hry v Lillehammeri ?
{ "text": [ "1994" ], "answer_start": [ 547 ] }
1000132
Július Šupler
Pred svetovým šampionátom v Kanade jeho pozvánku z rôznych príčin odmietlo 14 hráčov. V jeho nominácii bolo napokon 5 hráčov z NHL (z toho jediný útočník Marcel Hossa). Na šampionáte reprezentovali prevažne hráči z európskych súťaží a traja hráči zo slovenskej extraligy (nenominoval však žiadneho z finalistov play-off poslednej sezóny). Mužstvo nepostúpilo zo základnej skupiny po prehrách s Nemeckom a Fínskom. V zápasoch o udržanie zdolalo Slovinsko 5:1 a 4:3 (po samostatných nájazdoch) a obsadilo 13. miesto. Najproduktívnejším hráčom sa stal obranca Ľubomír Višňovský.
Koľko hráčov z NHL bolo v nominácii Júliusa Šuplera na majstrovstvách sveta v hokeji v Kanade roku 2008 ?
{ "text": [ "5 hráčov z NHL" ], "answer_start": [ 116 ] }
1000133
Július Šupler
Pred svetovým šampionátom v Kanade jeho pozvánku z rôznych príčin odmietlo 14 hráčov. V jeho nominácii bolo napokon 5 hráčov z NHL (z toho jediný útočník Marcel Hossa). Na šampionáte reprezentovali prevažne hráči z európskych súťaží a traja hráči zo slovenskej extraligy (nenominoval však žiadneho z finalistov play-off poslednej sezóny). Mužstvo nepostúpilo zo základnej skupiny po prehrách s Nemeckom a Fínskom. V zápasoch o udržanie zdolalo Slovinsko 5:1 a 4:3 (po samostatných nájazdoch) a obsadilo 13. miesto. Najproduktívnejším hráčom sa stal obranca Ľubomír Višňovský.
Koľko hráčov odmietlo pozvánku do reprezentácie od Júliusa Šuplera pred svetovým hokejovým šampionátom v Kanade v roku 2008 ?
{ "text": [ "14 hráčov" ], "answer_start": [ 75 ] }
1000134
Česko-slovenská interliga hádzanárov 2004/05
Súťaž pozostávala iba z jednej spoločnej skupiny. V základnej časti, ktorá sa skladala z 26 kôl, sa družstvá stretli navzájom jedenkrát doma a vonku. Po základnej časti nasledovalo národné play-off, do ktorého postúpilo 6 najlepších družstiev z každej strany s tým, že najlepšie 2 družstvá boli priamo nasadené do semifinále. Play-off sa hralo na 3 víťazné zápasy, okrem zápasov štvrťfinále, ktoré sa hrali na 2 víťazné zápasy. V poslednej sezóne HIL sa upustilo od finálovej časti súboja najlepších družstiev z oboch republík o celkového víťaza HIL. Posledné družstvo zo slovenskej strany hralo baráž s 2. tímom 1. ligy o účasť v nasledujúcej sezóne slovenskej extraligy.
Z koľkých skupín pozostávala česko - slvoenská interliga hádzanárov ?
{ "text": [ "iba z jednej spoločnej skupiny" ], "answer_start": [ 18 ] }
1000135
Česko-slovenská interliga hádzanárov 2004/05
Súťaž pozostávala iba z jednej spoločnej skupiny. V základnej časti, ktorá sa skladala z 26 kôl, sa družstvá stretli navzájom jedenkrát doma a vonku. Po základnej časti nasledovalo národné play-off, do ktorého postúpilo 6 najlepších družstiev z každej strany s tým, že najlepšie 2 družstvá boli priamo nasadené do semifinále. Play-off sa hralo na 3 víťazné zápasy, okrem zápasov štvrťfinále, ktoré sa hrali na 2 víťazné zápasy. V poslednej sezóne HIL sa upustilo od finálovej časti súboja najlepších družstiev z oboch republík o celkového víťaza HIL. Posledné družstvo zo slovenskej strany hralo baráž s 2. tímom 1. ligy o účasť v nasledujúcej sezóne slovenskej extraligy.
Na koľko víťazných zápasov sa hralo štvrťfinále Česko - slovenskej interligy hádzanárov 2004/05 ?
{ "text": [ "na 2 víťazné zápasy" ], "answer_start": [ 407 ] }
1000136
Česko-slovenská interliga hádzanárov 2004/05
Súťaž pozostávala iba z jednej spoločnej skupiny. V základnej časti, ktorá sa skladala z 26 kôl, sa družstvá stretli navzájom jedenkrát doma a vonku. Po základnej časti nasledovalo národné play-off, do ktorého postúpilo 6 najlepších družstiev z každej strany s tým, že najlepšie 2 družstvá boli priamo nasadené do semifinále. Play-off sa hralo na 3 víťazné zápasy, okrem zápasov štvrťfinále, ktoré sa hrali na 2 víťazné zápasy. V poslednej sezóne HIL sa upustilo od finálovej časti súboja najlepších družstiev z oboch republík o celkového víťaza HIL. Posledné družstvo zo slovenskej strany hralo baráž s 2. tímom 1. ligy o účasť v nasledujúcej sezóne slovenskej extraligy.
Na koľko víťazných zápasov sa hralo Play - off Česko - slovenskej interligy hádzanárov 2004/05 ?
{ "text": [ "Play-off sa hralo na 3 víťazné zápasy" ], "answer_start": [ 326 ] }
1000137
Česko-slovenská interliga hádzanárov 2004/05
Súťaž pozostávala iba z jednej spoločnej skupiny. V základnej časti, ktorá sa skladala z 26 kôl, sa družstvá stretli navzájom jedenkrát doma a vonku. Po základnej časti nasledovalo národné play-off, do ktorého postúpilo 6 najlepších družstiev z každej strany s tým, že najlepšie 2 družstvá boli priamo nasadené do semifinále. Play-off sa hralo na 3 víťazné zápasy, okrem zápasov štvrťfinále, ktoré sa hrali na 2 víťazné zápasy. V poslednej sezóne HIL sa upustilo od finálovej časti súboja najlepších družstiev z oboch republík o celkového víťaza HIL. Posledné družstvo zo slovenskej strany hralo baráž s 2. tímom 1. ligy o účasť v nasledujúcej sezóne slovenskej extraligy.
Čo nasledovalo po základnej časti Česko - slovenskej interligy hádzanárov 2004/05 ?
{ "text": [ "národné play-off" ], "answer_start": [ 181 ] }
1000138
Česko-slovenská interliga hádzanárov 2004/05
Súťaž pozostávala iba z jednej spoločnej skupiny. V základnej časti, ktorá sa skladala z 26 kôl, sa družstvá stretli navzájom jedenkrát doma a vonku. Po základnej časti nasledovalo národné play-off, do ktorého postúpilo 6 najlepších družstiev z každej strany s tým, že najlepšie 2 družstvá boli priamo nasadené do semifinále. Play-off sa hralo na 3 víťazné zápasy, okrem zápasov štvrťfinále, ktoré sa hrali na 2 víťazné zápasy. V poslednej sezóne HIL sa upustilo od finálovej časti súboja najlepších družstiev z oboch republík o celkového víťaza HIL. Posledné družstvo zo slovenskej strany hralo baráž s 2. tímom 1. ligy o účasť v nasledujúcej sezóne slovenskej extraligy.
Z koľkých častí sa skladala Česko - slovenská interliga hádzanárov 2004/05 v základnej časti ?
{ "text": [ "z 26 kôl" ], "answer_start": [ 87 ] }
1000139
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
Kde je podľa prvej vôle pochované knieža Mikuláš Alexander ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000140
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
Aké mesto si vybralo knieža Mikuláš Schneider Trnavský za svoje sídlo ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000141
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
Ako sa volá kláštor , ktorý dalo zbúrať knieža Mikuláš Alexander ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000142
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
Kedy uznalo knieža Rastislav zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000143
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
Kde je podľa poslednej vôle pochovaný Mikuláš Alexander ?
{ "text": [ "kláštor Negru Vodă" ], "answer_start": [ 135 ] }
1000144
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
K čomu dochádzalo za vlády Mikuláša Alexandra ?
{ "text": [ "nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve" ], "answer_start": [ 14 ] }
1000145
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
Aké mesto si vybral Mikuláš Alexander za svoje sídlo ?
{ "text": [ "Câmpulung" ], "answer_start": [ 98 ] }
1000146
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
Ako sa vola kláštor , ktorý vybudoval Mikuláš Alexander ?
{ "text": [ "Negru Vodă" ], "answer_start": [ 143 ] }
1000147
Mikuláš Alexander
Za jeho vlády nastávala postupná centralizácia moci v kniežatstve. Za svoje sídlo si vybral mesto Câmpulung, v ktorom neskôr vybudoval kláštor Negru Vodă, kde je podľa svojej poslednej vôle pochovaný. Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay uznal zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi, prebývajúcimi vo Valašskom kniežatstve. V roku 1359 v meste Curtea de Argeş (podľa niektorých historikov v meste Câmpulung) založil Uhorsko-valašské rímskokatolícke biskupstvo, ktoré sa neskôr stalo pravoslávnym. Okrem iného saských obchodníkov z Brašova, ktorí cestovali do Valašska oslobodil od platby daní.
Kedy uznal Mikuláš Alexander zvrchovanosť sedmohradského biskupa nad katolíkmi ?
{ "text": [ "Po svadbe s druhou manželkou Clarou Dobokay" ], "answer_start": [ 201 ] }
1000148
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
S akým cieľom písal Roger de Bussy - Rabutin o sebe milostné historky ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000149
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
V ktorom roku sa Roger de Bussy - Rabutin zúčastnil škandalóznych orgií počas Vianoce ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000150
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
Kam sa uchýlil Roger de Bussy - Rabutin , keď sa dostal zranenie ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000151
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
Čomu sa venoval Roger de Bussy - Rabutin po odchode do Nemecka ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000152
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
Ktorá kráľovná uvrhol Roger de Bussy - Rabutina na niekoľko mesiacov do Bastilly ?
{ "text": [], "answer_start": [] }
1000153
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
S akým cieľom písal Roger de Bussy - Rabutin milostné historky bohatých dám kráľovského dvora ?
{ "text": [ "chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas" ], "answer_start": [ 299 ] }
1000154
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
V ktorom roku sa Roger de Bussy - Rabutin zúčastnil škandalóznych orgií počas Svätého týždňa ?
{ "text": [ "V roku 1659" ], "answer_start": [ 0 ] }
1000155
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
Kam sa uchýlil Roger de Bussy - Rabutin , keď sa dostal do nemilosti kráľa ?
{ "text": [ "Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand" ], "answer_start": [ 108 ] }
1000156
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
Čomu sa venoval Roger de Bussy - Rabutin po odchode na zámok v Burgundsku ?
{ "text": [ "začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora" ], "answer_start": [ 175 ] }
1000157
Roger de Bussy-Rabutin
V roku 1659 sa Bussy zúčastnil škandalóznych orgií počas svätého týždňa a dostal sa tak do nemilosti kráľa. Uchýlil sa na rodnú zem, na zámok v Bussy-le-Grand, v Burgundsku a začal sa venovať ďalšej záľube, k napísaniu Milostných poviedok Galov, milostných historiek bohatých dám kráľovského dvora: chcel tak pobaviť svoju milenku, markízu de Montglas. Táto veselá zbierka poviedok slobodne kolovala obsahujúc veľké množstvo apokryfov. Avšak zbierka sa dostane do rúk istej grófky, ktorá ju doplní o ďalšie historky a zbierku oficiálne vydá, avšak pod menom Roger de Bussy-Rabutin. Prirodzene, výtlačok sa dostal do rúk Ľudovíta XIV. a spôsobil veľký škandál, ktorý uvrhol grófa Bussy-Rabutin na niekoľko mesiacov do Bastilly.
Ktorý kráľ uvrhol Roger de Bussy - Rabutina na niekoľko mesiacov do Bastilly ?
{ "text": [ "Ľudovíta XIV" ], "answer_start": [ 620 ] }
1000158
Biologická zbraň
O biologické zbrane sa zaujímali nielen vlády, ale aj súkromné organizácie, najmä sekty. Medzi najzaujímavejšie príklady patrí sekta Rajneeshees, ktorej členovia v roku 1984 v meste Dallas v štáte Oregon kontaminovali šalátové bary baktériami salmonely, aby ovplyvnili výsledok miestnych volieb. O útoky biologickými zbraňami sa neúspešne pokúsila aj japonská sekta Óm šinrikjó (Najvyššia pravda), ktorá je však známa hlavne útokom sarínom v Tokijskom metre. Útoky pomocou listov a zásielok s antraxom sa udiali v USA v roku 2001. Mikrobiológ podozrievaný z ich šírenia spáchal samovraždu.
Kedy sa udiali najznámejšie útoky antraxom v USA ?
{ "text": [ "roku 2001" ], "answer_start": [ 520 ] }
1000159
Biologická zbraň
O biologické zbrane sa zaujímali nielen vlády, ale aj súkromné organizácie, najmä sekty. Medzi najzaujímavejšie príklady patrí sekta Rajneeshees, ktorej členovia v roku 1984 v meste Dallas v štáte Oregon kontaminovali šalátové bary baktériami salmonely, aby ovplyvnili výsledok miestnych volieb. O útoky biologickými zbraňami sa neúspešne pokúsila aj japonská sekta Óm šinrikjó (Najvyššia pravda), ktorá je však známa hlavne útokom sarínom v Tokijskom metre. Útoky pomocou listov a zásielok s antraxom sa udiali v USA v roku 2001. Mikrobiológ podozrievaný z ich šírenia spáchal samovraždu.
Aký neúspešný útok podnikla japonská sekta Óm šinrikjó ?
{ "text": [ "O útoky biologickými zbraňami sa neúspešne pokúsila aj japonská sekta Óm šinrikjó (Najvyššia pravda), ktorá je však známa hlavne útokom sarínom v Tokijskom metre" ], "answer_start": [ 296 ] }
1000160
Biologická zbraň
O biologické zbrane sa zaujímali nielen vlády, ale aj súkromné organizácie, najmä sekty. Medzi najzaujímavejšie príklady patrí sekta Rajneeshees, ktorej členovia v roku 1984 v meste Dallas v štáte Oregon kontaminovali šalátové bary baktériami salmonely, aby ovplyvnili výsledok miestnych volieb. O útoky biologickými zbraňami sa neúspešne pokúsila aj japonská sekta Óm šinrikjó (Najvyššia pravda), ktorá je však známa hlavne útokom sarínom v Tokijskom metre. Útoky pomocou listov a zásielok s antraxom sa udiali v USA v roku 2001. Mikrobiológ podozrievaný z ich šírenia spáchal samovraždu.
Kto sa zaujímal o biologické zbrane ?
{ "text": [ "nielen vlády, ale aj súkromné organizácie, najmä sekty" ], "answer_start": [ 33 ] }

Dataset Card for [Dataset Name]

Dataset Summary

SK-QuAD is the first QA dataset for the Slovak language. It is manually annotated, so it has no distortion caused by machine translation. The dataset is thematically diverse – it does not overlap with SQuAD – it brings new knowledge. It passed the second round of annotation – each question and the answer were seen by at least two annotators.

Supported Tasks and Leaderboards

 • Question answering
 • Document retrieval

Languages

 • Slovak

Dataset Structure

squad_v2

 • Size of downloaded dataset files: 44.34 MB
 • Size of the generated dataset: 122.57 MB
 • Total amount of disk used: 166.91 MB
 • An example of 'validation' looks as follows.
This example was too long and was cropped:
{
  "answers": {
    "answer_start": [94, 87, 94, 94],
    "text": ["10th and 11th centuries", "in the 10th and 11th centuries", "10th and 11th centuries", "10th and 11th centuries"]
  },
  "context": "\"The Normans (Norman: Nourmands; French: Normands; Latin: Normanni) were the people who in the 10th and 11th centuries gave thei...",
  "id": "56ddde6b9a695914005b9629",
  "question": "When were the Normans in Normandy?",
  "title": "Normans"
}

Data Fields

The data fields are the same among all splits.

squad_v2

 • id: a string feature.
 • title: a string feature.
 • context: a string feature.
 • question: a string feature.
 • answers: a dictionary feature containing:
  • text: a string feature.
  • answer_start: a int32 feature.

Data Splits

Train Dev Translated
Documents 8,377 940 442
Paragraphs 22,062 2,568 18,931
Questions 81,582 9,583 120,239
Answers 65,839 7,822 79,978
Unanswerable 15,877 1,784 40,261

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

 • Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia
 • Technical Univesity of Košice

Licensing Information

Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @github-username for adding this dataset.

Downloads last month
99

Models trained or fine-tuned on TUKE-DeutscheTelekom/skquad