Dataset Preview Go to dataset viewer
sentence_id (int)meeting_date (string)sentence_order (int)speaker_id (int)speaker_name (string)sentence_text (string)sentence_language_code (string)text (string)start_time (int)end_time (int)normsentence_text (string)transsentence_text (string)translated (int)audio (audio)
51,029
20170110
1,176
213
Irene Johansen
og før jul så fremma vi sosialdemokratene et forslag om å få til et felles bidrag fra de nordiske regjeringene til å bygge ut fyllestasjoner for nullutslippsbiler på tvers av grensene sånn at vi alle sammen kan kjøpe oss nullutslippsbiler og ferdes tvers av grensene uten å være redd for å hvor vi kan fylle på drivstoff
nb-NO
og før jul så fremma vi sosialdemokratene et forslag om å få til et felles bidrag fra de nordiske regjeringene til å bygge ut fyllestasjoner for nullutslippsbiler på tvers av grensene sånn at vi alle sammen kan kjøpe oss nullutslippsbiler og ferdes tvers av grensene uten å være redd for å hvor vi kan fylle på drivstoff
10,002,394
10,026,270
og før jul så fremma vi sosialdemokratene et forslag om å få til et felles bidrag fra de nordiske regjeringene til å bygge ut fyllestasjoner for nullutslippsbiler på tvers av grensene sånn at vi alle sammen kan kjøpe oss nullutslippsbiler og ferdes tvers av grensene uten å være redd for å hvor vi kan fylle på drivstoff
og før jul så fremja vi sosialdemokratane eit forslag om å få til eit felles bidrag frå dei nordiske regjeringane til å byggje ut *fyllestasjoner for nullutsleppsbilar på tvers av grensene sånn at vi alle saman kan kjøpe oss nullutsleppsbilar og ferdast tvers av grensene utan å vere redd for å der vi kan fylle på drivstoff
1
49,938
20170110
85
207
Børge Brende
la meg derfor for kort nevne noen av dem
nb-NO
la meg derfor for kort nevne noen av dem
1,001,160
1,003,726
la meg derfor for kort nevne noen av dem
la meg derfor for kort nemne nokre av dei
1
51,030
20170110
1,177
213
Irene Johansen
et forslag som fikk stor tilslutning i utvalget og som jeg håper at regjeringene i Norden vil tiltrå også
nb-NO
et forslag som fikk stor tilslutning i utvalget og som jeg håper at regjeringene i Norden vil tiltrå også
10,026,947
10,032,794
et forslag som fikk stor tilslutning i utvalget og som jeg håper at regjeringene i Norden vil tiltrå også
eit forslag som fekk stor tilslutning i utvalet og som eg håpar at regjeringane i Norden vil *tiltrå òg
1
51,031
20170110
1,178
213
Irene Johansen
det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene
nb-NO
det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene
10,033,520
10,041,500
det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene
det ville verkeleg få fart på å få ned klimagassutsleppa frå transport i Norden og vere eit bidrag til mobiliteten på tvers av grensene
1
51,032
20170110
1,179
213
Irene Johansen
jeg var også med på et møte med transportministrene før jul og jeg hører at noen noen sier at det tok fryktelig lang tid å få til og det er veldig klar over men vi fikk det til
nb-NO
jeg var også med på et møte med transportministrene før jul og jeg hører at noen noen sier at det tok fryktelig lang tid å få til og det er veldig klar over men vi fikk det til
10,041,934
10,051,480
jeg var også med på et møte med transportministrene før jul og jeg hører at noen noen sier at det tok fryktelig lang tid å få til og det er veldig klar over men vi fikk det til
eg var òg med på eit møte med transportministrane før jul og eg høyrer at nokon nokon seier at det tok frykteleg lang tid å få til og det er veldig klar over men vi fekk det til
1
51,033
20170110
1,180
213
Irene Johansen
og det syns jeg er veldig positivt
nb-NO
og det syns jeg er veldig positivt
10,051,560
10,053,667
og det syns jeg er veldig positivt
og det synest eg er veldig positivt
1
51,034
20170110
1,181
213
Irene Johansen
og det kommer til å gi ny giv inn i arbeidet med det her s et arbeid som også grensekomiteene er opptatt av og som vi skal ha møte med til uka for å få til den satsingen som vi ønsker
nb-NO
og det kommer til å gi ny giv inn i arbeidet med det her s et arbeid som også grensekomiteene er opptatt av og som vi skal ha møte med til uka for å få til den satsingen som vi ønsker
10,053,667
10,066,694
og det kommer til å gi ny giv inn i arbeidet med det her s et arbeid som også grensekomiteene er opptatt av og som vi skal ha møte med til uka for å få til den satsingen som vi ønsker
og det kjem til å gi ny giv inn i arbeidet med det her s eit arbeid som også grensekomiteane er opptekne av og som vi skal ha møte med til veka for å få til den satsinga som vi ønskjer
1
49,939
20170110
86
207
Børge Brende
til tross for væpna konflikt har Afghanistan i dag et ungt om enn skjørt demokrati
nb-NO
til tross for væpna konflikt har Afghanistan i dag et ungt om enn skjørt demokrati
1,005,513
1,011,606
til tross for væpna konflikt har Afghanistan i dag et ungt om enn skjørt demokrati
trass i væpna konflikt har Afghanistan i dag eit ungt om enn skjørt demokrati
1
51,035
20170110
1,182
213
Irene Johansen
arbeidet med det her er dermed ikke gjort
nb-NO
arbeidet med det her er dermed ikke gjort
10,066,960
10,069,494
arbeidet med det her er dermed ikke gjort
arbeidet med det her er dermed ikkje gjort
1
51,036
20170110
1,183
213
Irene Johansen
vi er nødt til å stå på videre akkurat som her i Stortinget når vi vil ha noe igjennom
nb-NO
vi er nødt til å stå på videre akkurat som her i Stortinget når vi vil ha noe igjennom
10,069,540
10,073,294
vi er nødt til å stå på videre akkurat som her i Stortinget når vi vil ha noe igjennom
vi er nøydde til å stå på vidare akkurat som her i Stortinget når vi vil ha noko igjennom
1
51,037
20170110
1,184
213
Irene Johansen
så jeg ser positivt på det nordiske samarbeidet videre
nb-NO
så jeg ser positivt på det nordiske samarbeidet videre
10,073,454
10,076,047
så jeg ser positivt på det nordiske samarbeidet videre
så eg ser positivt på det nordiske samarbeidet vidare
1
51,038
20170110
1,185
213
Irene Johansen
takk
nb-NO
takk
10,076,047
10,076,427
takk
takk
1
51,039
20170110
1,186
32
Olemic Thommessen
dermed er debatten i sakene tre fire og fem avsluttet
nb-NO
dermed er debatten i sakene tre fire og fem avsluttet
10,077,207
10,081,207
dermed er debatten i sakene tre fire og fem avsluttet
dermed er debatten i sakene tre fire og fem avslutta
1
51,040
20170110
1,187
32
Olemic Thommessen
vi går til sak seks innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn innstillingen hundre og åtti S tjueseksten tjuesytten konferert dokument åtte ni S tjueseksten tjuesytten
nb-NO
vi går til sak seks innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn innstillingen hundre og åtti S tjueseksten tjuesytten konferert dokument åtte ni S tjueseksten tjuesytten
10,081,290
10,098,347
vi går til sak seks innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn innstillingen 180 S 2016 2017 konferert dokument åtte ni S 2016 2017
vi går til sak seks innstilling frå næringskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Line Henriette Hjemdal Rigmor Andersen Eide og Geir Sigbjørn Toskedal om tiltak for å redusere matsvinn innstillinga 180 2016 2017 konferert dokument åtte 2016 2017
1
51,041
20170110
1,188
32
Olemic Thommessen
etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til fem minutter til hver partigruppe og fem minutter til medlemmer av regjeringen
nb-NO
etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til fem minutter til hver partigruppe og fem minutter til medlemmer av regjeringen
10,098,654
10,104,674
etter ønske fra komiteen vil presidenten foreslå at taletiden blir begrenset til fem minutter til hver partigruppe og fem minutter til medlemmer av regjeringen
etter ønske frå komiteen vil presidenten foreslå at taletida blir avgrensa til fem minutt til kvar partigruppe og fem minutt til medlemmer av regjeringa
1
51,042
20170110
1,189
32
Olemic Thommessen
videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletid er anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen og at de som få måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid får en taletid på m inntil tre minutter
nb-NO
videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletid er anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen og at de som få måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid får en taletid på m inntil tre minutter
10,104,734
10,114,587
videre vil presidenten foreslå at det innenfor den fordelte taletid er anledning til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen og at de som få måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid får en taletid på m inntil tre minutter
vidare vil presidenten foreslå at det innanfor han fordelte taletid er høve til inntil seks replikkar med svar etter innlegg frå medlemmer av regjeringa og at dei som få måtte teikne seg på talarlista utover den fordelte taletida får ei taletid på m inntil tre minutt
1
51,043
20170110
1,190
32
Olemic Thommessen
det anses vedtatt
nb-NO
det anses vedtatt
10,114,587
10,116,320
det anses vedtatt
det blir rekna vedteke
1
51,044
20170110
1,191
32
Olemic Thommessen
første taler er representanten Else-May Botten deretter Ingunn Foss
nb-NO
første taler er representanten Else-May Botten deretter Ingunn Foss
10,116,320
10,125,134
første taler er representanten Else-May Botten deretter Ingunn Foss
første talar er representanten Else-May Botten deretter Ingunn Foss
1
49,940
20170110
87
207
Børge Brende
det første fredelige og demokratiske presidentskiftet har funnet sted
nb-NO
det første fredelige og demokratiske presidentskiftet har funnet sted
1,011,906
1,016,753
det første fredelige og demokratiske presidentskiftet har funnet sted
det første fredelege og demokratiske presidentskiftet har funne stad
1
51,045
20170110
1,192
32
Olemic Thommessen
Botten vær så god
nb-NO
Botten vær så god
10,131,134
10,131,934
Botten vær så god
Botten ver så god
1
51,046
20170110
1,193
33
Else-May Botten
ja president la meg først få takke KrF for å ha fremma en viktig sak
nb-NO
ja president la meg først få takke KrF for å ha fremma en viktig sak
10,132,160
10,136,310
ja president la meg først få takke KrF for å ha fremma en viktig sak
ja president la meg først få takke KrF for å ha fremja ei viktig sak
1
51,047
20170110
1,194
33
Else-May Botten
det kastes nemlig altfor mykje mat her i landet
nb-NO
det kastes nemlig altfor mykje mat her i landet
10,136,560
10,139,027
det kastes nemlig altfor mykje mat her i landet
det blir nemleg kasta altfor mykje mat her i landet
1
51,048
20170110
1,195
33
Else-May Botten
anslagsvis så kastes det to hundre og sytten tusen tonn mat som kunne ha vore ete
nb-NO
anslagsvis så kastes det to hundre og sytten tusen tonn mat som kunne ha vore ete
10,139,027
10,144,700
anslagsvis så kastes det 217000 tonn mat som kunne ha vore ete
anslagsvis såg blir det kasta 217000 tonn mat som kunne ha *vore eitt
1
51,049
20170110
1,196
33
Else-May Botten
tall fra tjuesytten viste at vi kasta hundre og nitti tusen brød kvar einaste dag
nb-NO
tall fra tjuesytten viste at vi kasta hundre og nitti tusen brød kvar einaste dag
10,145,040
10,149,990
tall fra 2017 viste at vi kasta 190000 brød kvar einaste dag
tal frå 2017 viste at vi kasta 190000 brød kvar *einaste dag
1
51,050
20170110
1,197
33
Else-May Botten
det her er først og fremst et stort etisk problem og ei enorm sløsing med ressurser
nb-NO
det her er først og fremst et stort etisk problem og ei enorm sløsing med ressurser
10,150,127
10,155,140
det her er først og fremst et stort etisk problem og ei enorm sløsing med ressurser
det her er først og fremst eit stort etisk problem og ei enorm sløsing med ressursar
1
51,051
20170110
1,198
33
Else-May Botten
det er òg et stort paradoks at mens vi diskuterer og iverksetter tiltak for å redusere klimautslippa i landbruket så tilsvarer klimautslippa for maten er kasta utslipp fra tre hundre og femogsytti tusen biler
nb-NO
det er òg et stort paradoks at mens vi diskuterer og iverksetter tiltak for å redusere klimautslippa i landbruket så tilsvarer klimautslippa for maten er kasta utslipp fra tre hundre og femogsytti tusen biler
10,155,280
10,168,607
det er òg et stort paradoks at mens vi diskuterer og iverksetter tiltak for å redusere klimautslippa i landbruket så tilsvarer klimautslippa for maten er kasta utslipp fra 375000 biler
det er òg eit stort paradoks at medan vi diskuterer og set i verk tiltak for å redusere klimautsleppa i landbruket så svarer til klimautsleppa for maten er kasta utslepp frå 375000 bilar
1
51,052
20170110
1,199
33
Else-May Botten
et av FNs nye bærekraftsmål er at matsvinn skal reduseres med femti prosent innen tjuetretti
nb-NO
et av FNs nye bærekraftsmål er at matsvinn skal reduseres med femti prosent innen tjuetretti
10,169,554
10,176,210
et av FNs nye bærekraftsmål er at matsvinn skal reduseres med 50% innen 2030
eit av FNs nye berekraftsmål er at matsvinn skal reduserast med 50% 2030
1
51,053
20170110
1,200
33
Else-May Botten
for å lykkes med det her så må mange ulike tiltak iverksettes i hele verdikjeden
nb-NO
for å lykkes med det her så må mange ulike tiltak iverksettes i hele verdikjeden
10,176,460
10,181,840
for å lykkes med det her så må mange ulike tiltak iverksettes i hele verdikjeden
for å lykkast med det her så må mange ulike tiltak setjast i verk i heile verdikjeda
1
49,941
20170110
88
207
Børge Brende
sivilsamfunnet har utvikla seg
nb-NO
sivilsamfunnet har utvikla seg
1,017,720
1,019,410
sivilsamfunnet har utvikla seg
sivilsamfunnet har utvikla seg
1
51,054
20170110
1,201
33
Else-May Botten
matbransjen har et betydelig ansvar for å redusere matkastinga og her skjer det allerede mykje positivt
nb-NO
matbransjen har et betydelig ansvar for å redusere matkastinga og her skjer det allerede mykje positivt
10,182,207
10,188,594
matbransjen har et betydelig ansvar for å redusere matkastinga og her skjer det allerede mykje positivt
matbransjen har eit betydeleg ansvar for å redusere matkastinga og her skjer det allereie mykje positivt
1
51,055
20170110
1,202
33
Else-May Botten
innafor ForMat-prosjektet som er næringslivet sin egen satsing for å forebygge matsvinn skjer det mykje bra
nb-NO
innafor ForMat-prosjektet som er næringslivet sin egen satsing for å forebygge matsvinn skjer det mykje bra
10,188,710
10,195,340
innafor ForMat-prosjektet som er næringslivet sin egen satsing for å forebygge matsvinn skjer det mykje bra
innanfor Format-prosjektet som er næringslivet sitt eiga satsing for å førebyggje matsvinn skjer det mykje bra
1
49,942
20170110
89
207
Børge Brende
landet har frie medier som stiller kritiske spørsmål både til myndighetene og til opposisjonen
nb-NO
landet har frie medier som stiller kritiske spørsmål både til myndighetene og til opposisjonen
1,019,410
1,025,093
landet har frie medier som stiller kritiske spørsmål både til myndighetene og til opposisjonen
landet har frie medium som stiller kritiske spørsmål både til styresmaktene og til opposisjonen
1
51,056
20170110
1,203
33
Else-May Botten
før jul så var jeg sammen med NorgesGruppen og besøkte Matsentralen her i Oslo
nb-NO
før jul så var jeg sammen med NorgesGruppen og besøkte Matsentralen her i Oslo
10,195,814
10,200,180
før jul så var jeg sammen med NorgesGruppen og besøkte Matsentralen her i Oslo
før jul så var eg saman med Norgesgruppen og besøkte Matsentralen her i Oslo
1
51,057
20170110
1,204
33
Else-May Botten
Matsentralen sikra at at fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen kjem frivillige organisasjoner til gode som deler ut mat til vi vanskeligstilte
nb-NO
Matsentralen sikra at at fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen kjem frivillige organisasjoner til gode som deler ut mat til vi vanskeligstilte
10,200,427
10,211,420
Matsentralen sikra at at fullverdig overskuddsmat fra dagligvarehandelen kjem frivillige organisasjoner til gode som deler ut mat til vi vanskeligstilte
Matsentralen sikra at at fullverdig overskotsmat frå daglegvarehandelen kjem frivillige organisasjonar til gode som deler ut mat til vi vanskelegstilte
1
51,058
20170110
1,205
33
Else-May Botten
sentralen er et veldig godt eksempel på hva som kan komme ut av et samarbeid mellom dagligvarebransjen matindustrien frivillige organisasjoner og kommunale instanser
nb-NO
sentralen er et veldig godt eksempel på hva som kan komme ut av et samarbeid mellom dagligvarebransjen matindustrien frivillige organisasjoner og kommunale instanser
10,212,230
10,222,674
sentralen er et veldig godt eksempel på hva som kan komme ut av et samarbeid mellom dagligvarebransjen matindustrien frivillige organisasjoner og kommunale instanser
sentralen er eit veldig godt døme på kva som kan komme ut av eit samarbeid mellom daglegvarebransjen matindustrien frivillige organisasjonar og kommunale instansar
1
51,059
20170110
1,206
33
Else-May Botten
jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra fem hundre tusen kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo
nb-NO
jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra fem hundre tusen kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo
10,223,010
10,234,060
jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra 500000 kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo
eg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra 500000 kroner i auka løyvingar til til matsentralen sjølv om det ikkje vart auka med ein million slik Arbeidarpartiet foreslo
1
51,060
20170110
1,207
33
Else-May Botten
ifølge aktørene vi snakka med er det ingen tvil om at disse her pengene vil komme svært godt med
nb-NO
ifølge aktørene vi snakka med er det ingen tvil om at disse her pengene vil komme svært godt med
10,234,180
10,240,514
ifølge aktørene vi snakka med er det ingen tvil om at disse her pengene vil komme svært godt med
ifølgje aktørane vi snakka med er det ingen tvil om at desse her pengane vil komme svært godt med
1
51,061
20170110
1,208
33
Else-May Botten
det skjer også mykje anna positivt blant anna har vi kunnet lese om Scandic-hoteller som gjennom initiativet Kutt Matsvinn tjuetjue har som mål å få med mange aktører fra store og små hotell restauranter og kantiner i å kutte matsvinn med tjue prosent
nb-NO
det skjer også mykje anna positivt blant anna har vi kunnet lese om Scandic-hoteller som gjennom initiativet Kutt Matsvinn tjuetjue har som mål å få med mange aktører fra store og små hotell restauranter og kantiner i å kutte matsvinn med tjue prosent
10,240,907
10,256,920
det skjer også mykje anna positivt bl.a. har vi kunnet lese om Scandic-hoteller som gjennom initiativet Kutt Matsvinn 2020 har som mål å få med mange aktører fra store og små hotell restauranter og kantiner i å kutte matsvinn med 20%
det skjer òg mykje anna positivt m.a. har vi kunna lese om Scandic-hotell som gjennom initiativet Kutt 2020 har som mål å få med mange aktørar frå store og små hotell restaurantar og kantiner i å kutte matsvinn 20%
1
49,943
20170110
90
207
Børge Brende
antall medier er økt betraktelig
nb-NO
antall medier er økt betraktelig
1,025,626
1,027,480
antall medier er økt betraktelig
talet på medium er auka betrakteleg
1
51,062
20170110
1,209
33
Else-May Botten
for Scandic tilsvarer det her besparelser på åtte millioner kroner
nb-NO
for Scandic tilsvarer det her besparelser på åtte millioner kroner
10,257,440
10,262,814
for Scandic tilsvarer det her besparelser på åtte millioner kroner
for *Scandic svarer det til her innsparingar på åtte millionar kroner
1
51,063
20170110
1,210
33
Else-May Botten
på melkekartongene fra Q-meieriene kan vi lese om n om nye og spenstige forslag om hvordan melkesvinnet kan reduseres forslag som har kommet opp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap
nb-NO
på melkekartongene fra Q-meieriene kan vi lese om n om nye og spenstige forslag om hvordan melkesvinnet kan reduseres forslag som har kommet opp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap
10,263,107
10,275,680
på melkekartongene fra Q-meieriene kan vi lese om n om nye og spenstige forslag om hvordan melkesvinnet kan reduseres forslag som har kommet opp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap
på mjølkekartongane frå Q-meieria kan vi lese om n om nye og spenstige forslag om korleis mjølkesvinnet kan reduserast forslag som har komme opp i samarbeid med Ungt Entreprenørskap
1
51,064
20170110
1,211
33
Else-May Botten
som privatpersoner kan vi òg gjere mykje mer
nb-NO
som privatpersoner kan vi òg gjere mykje mer
10,276,240
10,278,940
som privatpersoner kan vi òg gjere mykje mer
som privatpersonar kan vi òg *gjere mykje meir
1
49,944
20170110
91
207
Børge Brende
i totusenogseksten hadde Afghanistan nærmere nitti private og statseide tv-stasjoner om lag hundre og åtti radiostasjoner
nb-NO
i totusenogseksten hadde Afghanistan nærmere nitti private og statseide tv-stasjoner om lag hundre og åtti radiostasjoner
1,027,760
1,035,940
i 2016 hadde Afghanistan nærmere 90 private og statseide tv-stasjoner om lag 180 radiostasjoner
i 2016 hadde Afghanistan nærare 90 private og statseigde tv-stasjonar om lag 180 radiostasjonar
1
51,065
20170110
1,212
33
Else-May Botten
og vi må alle ta tak for å kutte matsvinnet ikke minst heime på kjøkkenet vårt selv
nb-NO
og vi må alle ta tak for å kutte matsvinnet ikke minst heime på kjøkkenet vårt selv
10,279,260
10,284,694
og vi må alle ta tak for å kutte matsvinnet ikke minst heime på kjøkkenet vårt selv
og vi må alle ta tak for å kutte matsvinnet ikkje minst heime på kjøkkenet vårt sjølv
1
51,066
20170110
1,213
33
Else-May Botten
for mange både privatpersoner og næringslivet dreier det seg ofte om kunnskap og holdninger
nb-NO
for mange både privatpersoner og næringslivet dreier det seg ofte om kunnskap og holdninger
10,284,934
10,290,500
for mange både privatpersoner og næringslivet dreier det seg ofte om kunnskap og holdninger
for mange både privatpersonar og næringslivet dreier det seg ofte om kunnskap og haldningar
1
51,067
20170110
1,214
33
Else-May Botten
Stortinget har bedt regjeringa om å utarbeide en avfallsmelding og vi forventer også at tiltak for å redusere matsvinn skal være en del av den her meldinga
nb-NO
Stortinget har bedt regjeringa om å utarbeide en avfallsmelding og vi forventer også at tiltak for å redusere matsvinn skal være en del av den her meldinga
10,290,760
10,299,500
Stortinget har bedt regjeringa om å utarbeide en avfallsmelding og vi forventer også at tiltak for å redusere matsvinn skal være en del av den her meldinga
Stortinget har bede regjeringa om å utarbeide ei avfallsmelding og vi forventar òg at tiltak for å redusere matsvinn skal vere ein del av den her meldinga
1
51,068
20170110
1,215
33
Else-May Botten
en samla komité slår fast at det her blant anna må adresseres hvordan kommuner kan håndtere a matavfall på en best mulig måte
nb-NO
en samla komité slår fast at det her blant anna må adresseres hvordan kommuner kan håndtere a matavfall på en best mulig måte
10,299,700
10,307,880
en samla komité slår fast at det her bl.a. må adresseres hvordan kommuner kan håndtere a matavfall på en best mulig måte
ein samla komité slår fast at det her m.a. må adresserast korleis kommunar kan handtere a matavfall på ein best mogleg måte
1
51,069
20170110
1,216
33
Else-May Botten
Stortinget ber også regjeringa om å utrede hvordan datostemplinga på matvarer kan forbedres for å redusere matsvinn
nb-NO
Stortinget ber også regjeringa om å utrede hvordan datostemplinga på matvarer kan forbedres for å redusere matsvinn
10,308,420
10,315,970
Stortinget ber også regjeringa om å utrede hvordan datostemplinga på matvarer kan forbedres for å redusere matsvinn
Stortinget ber òg regjeringa om å greie ut korleis datostemplinga på matvarer kan forbetrast for å redusere matsvinn
1
51,070
20170110
1,217
33
Else-May Botten
og sist men ikke minst det må utredes om det er behov for å gjøre noe med lovgivinga på det her området
nb-NO
og sist men ikke minst det må utredes om det er behov for å gjøre noe med lovgivinga på det her området
10,316,487
10,323,547
og sist men ikke minst det må utredes om det er behov for å gjøre noe med lovgivinga på det her området
og sist men ikkje minst det må greiast ut om det er behov for å gjere noko med lovgivinga på det her området
1
51,071
20170110
1,218
33
Else-May Botten
i Frankrike er det vedtatt lovgiving som bidrar til at dem store dagligvarekjedene i steden for kaste mat donerer mat som et <INAUDIBLE> som er spiselig
nb-NO
i Frankrike er det vedtatt lovgiving som bidrar til at dem store dagligvarekjedene i steden for kaste mat donerer mat som et <INAUDIBLE> som er spiselig
10,323,547
10,333,650
i Frankrike er det vedtatt lovgiving som bidrar til at dem store dagligvarekjedene i steden for kaste mat donerer mat som et <INAUDIBLE> som er spiselig
i Frankrike er det vedteke lovgiving som bidreg til at dei store daglegvarekjedene i staden for kaste mat donerer mat som eit <*INAUDIBLE> som er etande
1
51,072
20170110
1,219
33
Else-May Botten
gjennom lovverket oppmuntres det til virkemidler fra hele matbransjen for å forebygge matsvinn
nb-NO
gjennom lovverket oppmuntres det til virkemidler fra hele matbransjen for å forebygge matsvinn
10,333,920
10,340,620
gjennom lovverket oppmuntres det til virkemidler fra hele matbransjen for å forebygge matsvinn
gjennom lovverket blir det oppmuntra til verkemiddel frå heile matbransjen for å førebyggje matsvinn
1
51,073
20170110
1,220
33
Else-May Botten
spesielt ja spiselig mat skal ikke bli gjort uegna til forbruk
nb-NO
spesielt ja spiselig mat skal ikke bli gjort uegna til forbruk
10,340,620
10,345,814
spesielt ja spiselig mat skal ikke bli gjort uegna til forbruk
spesielt ja etande mat skal ikkje bli gjorde ueigna til forbruk
1
51,074
20170110
1,221
33
Else-May Botten
det er en samla komité som man har vi også her i landet vurdere lignende virkemidler da det kan gi en mer betydelig og varig reduksjon i matsvinnet
nb-NO
det er en samla komité som man har vi også her i landet vurdere lignende virkemidler da det kan gi en mer betydelig og varig reduksjon i matsvinnet
10,346,107
10,356,447
det er en samla komité som man har vi også her i landet vurdere lignende virkemidler da det kan gi en mer betydelig og varig reduksjon i matsvinnet
det er ein samla komité som ein har vi òg her i landet vurdere liknande verkemiddel då det kan gi ein meir betydeleg og varig reduksjon i matsvinnet
1
51,075
20170110
1,222
33
Else-May Botten
så jeg legger fram det forslaget som komiteen har i forhold til det her og så vil jeg òg signalisere at Arbeiderpartiet er interessert i å støtte Miljøpartiet De Grønne sine tre forslag som er lagt på bordet i dag
nb-NO
så jeg legger fram det forslaget som komiteen har i forhold til det her og så vil jeg òg signalisere at Arbeiderpartiet er interessert i å støtte Miljøpartiet De Grønne sine tre forslag som er lagt på bordet i dag
10,356,740
10,370,434
så jeg legger fram det forslaget som komiteen har i forhold til det her og så vil jeg òg signalisere at Arbeiderpartiet er interessert i å støtte Miljøpartiet De Grønne sine tre forslag som er lagt på bordet i dag
så eg legg fram det forslaget som komiteen har i forhold til det her og så vil eg òg signalisere at Arbeidarpartiet er interessert i å støtte Miljøpartiet Dei Grøne dei tre forslaga sine som er lagde på bordet i dag
1
49,945
20170110
92
207
Børge Brende
bare i Kabul er det etablert mange aviser siden totusenogén
nb-NO
bare i Kabul er det etablert mange aviser siden totusenogén
1,036,486
1,040,626
bare i Kabul er det etablert mange aviser siden 2001
berre i Kabul er det etablert mange aviser sidan 2001
1
51,076
20170110
1,223
32
Olemic Thommessen
da har representanten tatt opp de forslagene hun selv har referert til
nb-NO
da har representanten tatt opp de forslagene hun selv har referert til
10,373,494
10,376,370
da har representanten tatt opp de forslagene hun selv har referert til
då har representanten teke opp dei forslaga ho sjølv har referert til
1
51,077
20170110
1,224
32
Olemic Thommessen
neste taler er representanten Ingunn Foss deretter Line Henriette Hjemdal
nb-NO
neste taler er representanten Ingunn Foss deretter Line Henriette Hjemdal
10,377,020
10,379,987
neste taler er representanten Ingunn Foss deretter Line Henriette Hjemdal
neste talar er representanten Ingunn Foss deretter Line Henriette Hjemdal
1
51,078
20170110
1,225
32
Olemic Thommessen
Foss vær så god
nb-NO
Foss vær så god
10,386,240
10,387,040
Foss vær så god
Foss ver så god
1
51,079
20170110
1,226
97
Ingunn Foss
takk president
nb-NO
takk president
10,387,354
10,388,954
takk president
takk president
1
51,080
20170110
1,227
97
Ingunn Foss
først vil jeg få lov til å benytte anledningen til å takke Kristelig Folkeparti for å ha satt fokus på ei viktig sak og en stor samfunnsutfordring som vi håper at både forbrukere og dagligvarebransje og næringsmiddelindustri sammen kan klare å gjøre noe med
nb-NO
først vil jeg få lov til å benytte anledningen til å takke Kristelig Folkeparti for å ha satt fokus på ei viktig sak og en stor samfunnsutfordring som vi håper at både forbrukere og dagligvarebransje og næringsmiddelindustri sammen kan klare å gjøre noe med
10,389,767
10,403,590
først vil jeg få lov til å benytte anledningen til å takke Kristelig Folkeparti for å ha satt fokus på ei viktig sak og en stor samfunnsutfordring som vi håper at både forbrukere og dagligvarebransje og næringsmiddelindustri sammen kan klare å gjøre noe med
først vil eg få lov til å nytte høvet til å takke Kristeleg Folkeparti for å ha sett fokus på ei viktig sak og ei stor samfunnsutfordring som vi håpar at både forbrukarar og daglegvarebransje og næringsmiddelindustri saman kan klare å gjere noko med
1
51,081
20170110
1,228
97
Ingunn Foss
president det er stor enighet om at problemstillingen rundt matkasting må tas på alvor
nb-NO
president det er stor enighet om at problemstillingen rundt matkasting må tas på alvor
10,403,960
10,410,040
president det er stor enighet om at problemstillingen rundt matkasting må tas på alvor
president det er stor semje om at problemstillinga rundt matkasting må takast på alvor
1
51,082
20170110
1,229
97
Ingunn Foss
i Norge ble det kasta flere tusen tonn spiselig mat hvert år og verdien av det er anslått til å være cirka tjue milliarder kroner
nb-NO
i Norge ble det kasta flere tusen tonn spiselig mat hvert år og verdien av det er anslått til å være cirka tjue milliarder kroner
10,410,267
10,417,654
i Norge ble det kasta flere 1000 tonn spiselig mat hvert år og verdien av det er anslått til å være ca. 20 milliarder kroner
i Noreg vart det kasta fleire 1000 tonn etande mat kvart år og verdien av det er anslått til å vere ca. 20 milliardar kroner
1
49,946
20170110
93
207
Børge Brende
Norge har bidratt til utviklingen av det afghanske sivilsamfunnet og frie medier
nb-NO
Norge har bidratt til utviklingen av det afghanske sivilsamfunnet og frie medier
1,041,532
1,046,733
Norge har bidratt til utviklingen av det afghanske sivilsamfunnet og frie medier
Noreg har bidrege til utviklinga av det afghanske sivilsamfunnet og frie medium
1
51,083
20170110
1,230
97
Ingunn Foss
forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres
nb-NO
forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres
10,418,067
10,423,910
forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres
forslagsstillarane viser au til at FN har estimert at ein kastar omtrent ein tredel av maten som blir produsert
1
51,084
20170110
1,231
97
Ingunn Foss
produksjon av mat fører au til klimagassuts utklipp og matkasting fører dermed au til unødvendig klimagassutslipp
nb-NO
produksjon av mat fører au til klimagassuts utklipp og matkasting fører dermed au til unødvendig klimagassutslipp
10,424,660
10,432,314
produksjon av mat fører au til klimagassuts utklipp og matkasting fører dermed au til unødvendig klimagassutslipp
produksjon av mat fører au til *klimagassuts utklipp og matkasting fører dermed au til unødvendig klimagassutslepp
1
51,085
20170110
1,232
97
Ingunn Foss
president alle er som sagt enige om at matkasting er et problem som en må gjøre noe med og det gjøres allerede en rekke ting for å bedre situasjonen
nb-NO
president alle er som sagt enige om at matkasting er et problem som en må gjøre noe med og det gjøres allerede en rekke ting for å bedre situasjonen
10,432,700
10,440,990
president alle er som sagt enige om at matkasting er et problem som en må gjøre noe med og det gjøres allerede en rekke ting for å bedre situasjonen
president alle er som sagt samde om at matkasting er eit problem som ein må gjere noko med og det blir allereie gjort ei rekkje ting for å betre situasjonen
1
51,086
20170110
1,233
97
Ingunn Foss
sammen med klima- og miljøministeren fiskeriministeren helse- og omsorgsministeren og barne- og likestillingsministeren undertegna tidligere landbruks- og matminister en samm og en samla matbransje i totusenogfemten en intensjon om reduksjon av matsvinn
nb-NO
sammen med klima- og miljøministeren fiskeriministeren helse- og omsorgsministeren og barne- og likestillingsministeren undertegna tidligere landbruks- og matminister en samm og en samla matbransje i totusenogfemten en intensjon om reduksjon av matsvinn
10,441,170
10,454,930
sammen med klima- og miljøministeren fiskeriministeren helse- og omsorgsministeren og barne- og likestillingsministeren undertegna tidligere landbruks- og matminister en samm og en samla matbransje i 2015 en intensjon om reduksjon av matsvinn
saman med klima- og miljøministeren fiskeriministeren helse- og omsorgsministeren og barne- og likestillingsministeren underteikna tidlegare landbruks- og matminister ein *samm og ein samla matbransje i 2015 ein intensjon om reduksjon av matsvinn
1
51,087
20170110
1,234
97
Ingunn Foss
heile bransjen er med på samarbeid heilt ifra primærnæring til forbrukerleddet
nb-NO
heile bransjen er med på samarbeid heilt ifra primærnæring til forbrukerleddet
10,455,494
10,459,774
heile bransjen er med på samarbeid heilt ifra primærnæring til forbrukerleddet
heile bransjen er med på samarbeid heilt frå primærnæring til forbrukarleddet
1
51,088
20170110
1,235
97
Ingunn Foss
formålet med intensjonen er å styrke samarbeidet mellom styresmaktene og aktørene i heile matkjeden for å redusere matsvinn
nb-NO
formålet med intensjonen er å styrke samarbeidet mellom styresmaktene og aktørene i heile matkjeden for å redusere matsvinn
10,459,970
10,467,070
formålet med intensjonen er å styrke samarbeidet mellom styresmaktene og aktørene i heile matkjeden for å redusere matsvinn
formålet med intensjonen er å styrkje samarbeidet mellom styresmaktene og aktørane i heile matkjeda for å redusere matsvinn
1
51,089
20170110
1,236
97
Ingunn Foss
intensjonsavtalen vil gjelde til den blir erstatta av en konkret bransjeavtale når det foreligger tilgjengelig in statistikk og indikatorer som kan gi grunnlag for konkrete reduksjonsmål
nb-NO
intensjonsavtalen vil gjelde til den blir erstatta av en konkret bransjeavtale når det foreligger tilgjengelig in statistikk og indikatorer som kan gi grunnlag for konkrete reduksjonsmål
10,467,447
10,477,740
intensjonsavtalen vil gjelde til den blir erstatta av en konkret bransjeavtale når det foreligger tilgjengelig in statistikk og indikatorer som kan gi grunnlag for konkrete reduksjonsmål
intensjonsavtalen vil gjelde til han blir erstatta av ein konkret bransjeavtale når det finst tilgjengeleg in statistikk og indikatorar som kan gi grunnlag for konkrete reduksjonsmål
1
49,947
20170110
94
207
Børge Brende
dette er noe også Afghanistan-utvalgets rapport fremhever
nb-NO
dette er noe også Afghanistan-utvalgets rapport fremhever
1,047,413
1,050,726
dette er noe også Afghanistan-utvalgets rapport fremhever
dette er noko òg rapporten frå Afghanistan-utvalet framhevar
1
51,090
20170110
1,237
97
Ingunn Foss
intensjonsavtalen er et godt utgangspunkt for et bredere samarbeid med heile verdikjeden i matbransjen om hvordan arbeidet med å redusere matsvinn og øke ressursnyttelsen kan utvikles videre
nb-NO
intensjonsavtalen er et godt utgangspunkt for et bredere samarbeid med heile verdikjeden i matbransjen om hvordan arbeidet med å redusere matsvinn og øke ressursnyttelsen kan utvikles videre
10,477,907
10,488,320
intensjonsavtalen er et godt utgangspunkt for et bredere samarbeid med heile verdikjeden i matbransjen om hvordan arbeidet med å redusere matsvinn og øke ressursnyttelsen kan utvikles videre
intensjonsavtalen er eit godt utgangspunkt for eit breiare samarbeid med heile verdikjeda i matbransjen om korleis arbeidet med å redusere matsvinn og auke *ressursnyttelsen kan utviklast vidare
1
51,091
20170110
1,238
97
Ingunn Foss
president regjeringa støtter bransjens egen organisasjon for forebygging Matvett som har virka siden totusenogtolv
nb-NO
president regjeringa støtter bransjens egen organisasjon for forebygging Matvett som har virka siden totusenogtolv
10,488,434
10,495,447
president regjeringa støtter bransjens egen organisasjon for forebygging Matvett som har virka siden 2012
president regjeringa støttar bransjen sin eigen organisasjon for førebygging Matvett som har verka sidan 2012
1
51,092
20170110
1,239
97
Ingunn Foss
Matvett har flere informasjonstiltak blant annet matvett dott no og matsvinn dott no og prosjektet ForMat som ble gjennomført fra totusenogti til totusenogfemten førte til femogtjue prosent reduksjon av matkasting
nb-NO
Matvett har flere informasjonstiltak blant annet matvett dott no og matsvinn dott no og prosjektet ForMat som ble gjennomført fra totusenogti til totusenogfemten førte til femogtjue prosent reduksjon av matkasting
10,495,674
10,509,230
Matvett har flere informasjonstiltak bl.a. matvett dott no og matsvinn dott no og prosjektet ForMat som ble gjennomført fra 2010 til 2015 førte til 25% reduksjon av matkasting
Matvit har fleire informasjonstiltak m.a. matvit dott *no og matsvinn dott *no og prosjektet Format som vart gjennomført 2010 2015 førte 25% reduksjon av matkasting
1
51,093
20170110
1,240
97
Ingunn Foss
og gjennom dette prosjektet så har matbransjen au gjort en rekke tiltak i forbindelse med datomerking
nb-NO
og gjennom dette prosjektet så har matbransjen au gjort en rekke tiltak i forbindelse med datomerking
10,509,590
10,514,694
og gjennom dette prosjektet så har matbransjen au gjort en rekke tiltak i forbindelse med datomerking
og gjennom dette prosjektet så har matbransjen au gjort ei rekkje tiltak i samband med datomerking
1
51,094
20170110
1,241
97
Ingunn Foss
president Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet finansierer au mye av Forskningsrådet sitt BIONÆR-program
nb-NO
president Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet finansierer au mye av Forskningsrådet sitt BIONÆR-program
10,514,787
10,521,221
president Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet finansierer au mye av Forskningsrådet sitt BIONÆR-program
president Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet finansierer au mykje av Forskingsrådets BIONÆR-program
1
49,948
20170110
95
207
Børge Brende
det er imidlertidig i dag bekymringsfulle rapporter om økning i antall angrep på afghanske journalister og andre i sivilsamfunnet blant annet menneskerettighetsforkjempere
nb-NO
det er imidlertidig i dag bekymringsfulle rapporter om økning i antall angrep på afghanske journalister og andre i sivilsamfunnet blant annet menneskerettighetsforkjempere
1,051,746
1,062,860
det er imidlertidig i dag bekymringsfulle rapporter om økning i antall angrep på afghanske journalister og andre i sivilsamfunnet bl.a. menneskerettighetsforkjempere
det er *imidlertidig i dag urovekkjande rapportar om auke i talet på angrep på afghanske journalistar og andre i sivilsamfunnet m.a. menneskerettsforkjemparar
1
51,095
20170110
1,242
97
Ingunn Foss
i totusenogseksten har LMD bidratt til dette programmet med cirka hundre og nitti millioner kroner
nb-NO
i totusenogseksten har LMD bidratt til dette programmet med cirka hundre og nitti millioner kroner
10,521,430
10,526,190
i 2016 har LMD bidratt til dette programmet med ca. 190 millioner kroner
i 2016 har LMD bidrege til dette programmet med ca. 190 millionar kroner
1
51,096
20170110
1,243
97
Ingunn Foss
programmet støtter for eksempel forskning på sensorteknologi bruk av roboter for mer miljøvennlige prosesser for å redusere matsvinn
nb-NO
programmet støtter for eksempel forskning på sensorteknologi bruk av roboter for mer miljøvennlige prosesser for å redusere matsvinn
10,526,361
10,532,987
programmet støtter f.eks. forskning på sensorteknologi bruk av roboter for mer miljøvennlige prosesser for å redusere matsvinn
programmet støttar t.d. forsking på sensorteknologi bruk av robotar for meir miljøvennlege prosessar for å redusere matsvinn
1
51,097
20170110
1,244
97
Ingunn Foss
og i tillegg til BIONÆR-prosjektet vil midler fra fondet for forskningsmiddel over jordbruksavtalen være sentrale for å legge til rette for en utvikling av ny teknologi og emballasje som kan redusere matsvinn
nb-NO
og i tillegg til BIONÆR-prosjektet vil midler fra fondet for forskningsmiddel over jordbruksavtalen være sentrale for å legge til rette for en utvikling av ny teknologi og emballasje som kan redusere matsvinn
10,533,354
10,543,921
og i tillegg til BIONÆR-prosjektet vil midler fra fondet for forskningsmiddel over jordbruksavtalen være sentrale for å legge til rette for en utvikling av ny teknologi og emballasje som kan redusere matsvinn
og i tillegg til BIONÆR-prosjektet vil midlar frå fondet for forskingsmiddel over jordbruksavtalen vere sentrale for å leggje til rette for ei utvikling av ny teknologi og emballasje som kan redusere matsvinn
1
51,098
20170110
1,245
97
Ingunn Foss
president det er kommunene som har ansvaret for innsamlinga av avfall fra husholdningene og Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å vurdere virkemiddel for å fremme utsortering av bløtorganisk avfall og plast
nb-NO
president det er kommunene som har ansvaret for innsamlinga av avfall fra husholdningene og Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å vurdere virkemiddel for å fremme utsortering av bløtorganisk avfall og plast
10,544,387
10,554,814
president det er kommunene som har ansvaret for innsamlinga av avfall fra husholdningene og Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å vurdere virkemiddel for å fremme utsortering av bløtorganisk avfall og plast
president det er kommunane som har ansvaret for innsamlinga av avfall frå hushalda og Miljødirektoratet har no fått i oppdrag å vurdere verkemiddel for å fremje utsortering av *bløtorganisk avfall og plast
1
51,099
20170110
1,246
97
Ingunn Foss
det naturlig at dette følges opp i meldinga om avfallspolitikk og sirkulær økonomi
nb-NO
det naturlig at dette følges opp i meldinga om avfallspolitikk og sirkulær økonomi
10,554,907
10,559,220
det naturlig at dette følges opp i meldinga om avfallspolitikk og sirkulær økonomi
det naturleg at dette blir følgt opp i meldinga om avfallspolitikk og sirkulær økonomi
1
51,100
20170110
1,247
97
Ingunn Foss
siden totusenogni så har det vært forbudt å kaste mat i naturen
nb-NO
siden totusenogni så har det vært forbudt å kaste mat i naturen
10,559,507
10,562,821
siden 2009 så har det vært forbudt å kaste mat i naturen
sidan 2009 så har det vore forbode å kaste mat i naturen
1
51,101
20170110
1,248
97
Ingunn Foss
dette går nå oftest til forbrenning fôrproduksjon eller ko kompostering
nb-NO
dette går nå oftest til forbrenning fôrproduksjon eller ko kompostering
10,562,967
10,566,720
dette går nå oftest til forbrenning fôrproduksjon eller ko kompostering
dette går no oftast til forbrenning *fôrproduksjon eller *ko kompostering
1
51,102
20170110
1,249
97
Ingunn Foss
og det er au økende interesse for å øke den an den delen som blir brukt til å lage biogass
nb-NO
og det er au økende interesse for å øke den an den delen som blir brukt til å lage biogass
10,566,854
10,571,300
og det er au økende interesse for å øke den an den delen som blir brukt til å lage biogass
og det er au aukande interesse for å auke han an den delen som blir brukt til å lage biogass
1
51,103
20170110
1,250
97
Ingunn Foss
president LMD har sammen med ForMat-prosjektet og andre deltatt i arbeidet med å legge til rette for etablering av matsentralen som distribuerer spiselig mat som ellers ville bli kasta til mennesker som trenger det i heile Oslo-området
nb-NO
president LMD har sammen med ForMat-prosjektet og andre deltatt i arbeidet med å legge til rette for etablering av matsentralen som distribuerer spiselig mat som ellers ville bli kasta til mennesker som trenger det i heile Oslo-området
10,571,707
10,584,381
president LMD har sammen med ForMat-prosjektet og andre deltatt i arbeidet med å legge til rette for etablering av matsentralen som distribuerer spiselig mat som ellers ville bli kasta til mennesker som trenger det i heile Oslo-området
president LMD har saman med Format-prosjektet og andre delteke i arbeidet med å leggje til rette for etablering av matsentralen som distribuerer etande mat som elles ville bli kasta til menneske som treng det i heile Oslo-området
1
51,104
20170110
1,251
97
Ingunn Foss
og regjering innførte også fritak for merverdiavgift ved uttak av mat som blir levert vederlagsfritt til veldedige formål fra første juli totusenogseksten
nb-NO
og regjering innførte også fritak for merverdiavgift ved uttak av mat som blir levert vederlagsfritt til veldedige formål fra første juli totusenogseksten
10,584,794
10,593,550
og regjering innførte også fritak for merverdiavgift ved uttak av mat som blir levert vederlagsfritt til veldedige formål fra 1.7.2016
og regjering innførte òg fritak for meirverdiavgift ved uttak av mat som blir levert vederlagsfritt til velgjerande formål frå 1.7.2016
1
51,105
20170110
1,252
97
Ingunn Foss
fritaket vil medvirke til å redusere matsvinnet og gjøre det billigere for bransjen å gi mat til mennesker som trenger det snarere enn å kaste det
nb-NO
fritaket vil medvirke til å redusere matsvinnet og gjøre det billigere for bransjen å gi mat til mennesker som trenger det snarere enn å kaste det
10,593,781
10,600,587
fritaket vil medvirke til å redusere matsvinnet og gjøre det billigere for bransjen å gi mat til mennesker som trenger det snarere enn å kaste det
fritaket vil medverke til å redusere matsvinnet og gjere det billigare for bransjen å gi mat til menneske som treng det snarare enn å kaste det
1
51,106
20170110
1,253
97
Ingunn Foss
så president jeg har stor tru på at alt det gode s arbeidet som gjøres vil gi gode resultater og ser fram til utredningene som kommer som følge av forslagene i denne saken
nb-NO
så president jeg har stor tru på at alt det gode s arbeidet som gjøres vil gi gode resultater og ser fram til utredningene som kommer som følge av forslagene i denne saken
10,600,827
10,609,910
så president jeg har stor tru på at alt det gode s arbeidet som gjøres vil gi gode resultater og ser fram til utredningene som kommer som følge av forslagene i denne saken
så president eg har stor tru på at alt det gode s arbeidde som blir gjort vil gi gode resultat og ser fram til utgreiingane som kjem som følgje av forslaga i denne saka
1
51,107
20170110
1,254
97
Ingunn Foss
bransjen er allerede i gang godt i gang og forbrukeren som tross alt er de som kaster mest må komme etter
nb-NO
bransjen er allerede i gang godt i gang og forbrukeren som tross alt er de som kaster mest må komme etter
10,610,214
10,616,381
bransjen er allerede i gang godt i gang og forbrukeren som tross alt er de som kaster mest må komme etter
bransjen er allereie i gang godt i gang og forbrukaren som trass alt er dei som kastar mest må komme etter
1
51,108
20170110
1,255
97
Ingunn Foss
da tar jeg med dette opp de forslagene som her står sammen med de andre partiene og takk
nb-NO
da tar jeg med dette opp de forslagene som her står sammen med de andre partiene og takk
10,616,701
10,621,647
da tar jeg med dette opp de forslagene som her står sammen med de andre partiene og takk
då tek eg med dette opp dei forslaga som her står saman med dei andre partia og takk
1
51,109
20170110
1,256
32
Olemic Thommessen
neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal deretter Geir Pollestad
nb-NO
neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal deretter Geir Pollestad
10,622,767
10,625,894
neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal deretter Geir Pollestad
neste talar er representanten Line Henriette Hjemdal deretter Geir Pollestad
1
51,110
20170110
1,257
32
Olemic Thommessen
Hjemdal vær så god
nb-NO
Hjemdal vær så god
10,633,090
10,634,100
Hjemdal vær så god
Hjemdal ver så god
1
51,111
20170110
1,258
64
Line Henriette Hjemdal
president
nb-NO
president
10,634,350
10,635,250
president
president
1
51,112
20170110
1,259
64
Line Henriette Hjemdal
å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp
nb-NO
å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp
10,635,480
10,643,610
å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp
å ete opp maten sin slik vi alle er oppdrege til å gjere er ikkje berre høfleg det er òg med å redusere klimagassutslepp
1
49,949
20170110
96
207
Børge Brende
vi fortsetter å støtte utviklinga av sivilsamfunnet og vi tar på alvor også disse negative utviklingstrekkene og drøfter selvsagt det fortløpende med den politiske ledelsen i Afghanistan
nb-NO
vi fortsetter å støtte utviklinga av sivilsamfunnet og vi tar på alvor også disse negative utviklingstrekkene og drøfter selvsagt det fortløpende med den politiske ledelsen i Afghanistan
1,063,560
1,076,746
vi fortsetter å støtte utviklinga av sivilsamfunnet og vi tar på alvor også disse negative utviklingstrekkene og drøfter selvsagt det fortløpende med den politiske ledelsen i Afghanistan
vi held fram med å støtte utviklinga av sivilsamfunnet og vi tek på alvor òg desse negative utviklingstrekka og drøftar sjølvsagt det fortløpande med den politiske leiinga i Afghanistan
1
51,113
20170110
1,260
64
Line Henriette Hjemdal
og ved å tilpasse forbruket vårt til det vi faktisk spiser kan vi altså sørge for en mer rettferdig fordeling av maten
nb-NO
og ved å tilpasse forbruket vårt til det vi faktisk spiser kan vi altså sørge for en mer rettferdig fordeling av maten
10,644,010
10,650,630
og ved å tilpasse forbruket vårt til det vi faktisk spiser kan vi altså sørge for en mer rettferdig fordeling av maten
og ved å tilpasse forbruket vårt til det vi faktisk et kan vi altså sørgje for ei meir rettferdig fordeling av maten
1
51,114
20170110
1,261
64
Line Henriette Hjemdal
så det å redusere matsvinn er ikke lenger bare en kamp som kjempes rundt middagsbordet for mammaer og pappaer i de tusen hjem men det er også en del av FNs nye bærekraftsmål som sier at vi innen totusenogtredve skal ha halvert verdens matsvinn
nb-NO
så det å redusere matsvinn er ikke lenger bare en kamp som kjempes rundt middagsbordet for mammaer og pappaer i de tusen hjem men det er også en del av FNs nye bærekraftsmål som sier at vi innen totusenogtredve skal ha halvert verdens matsvinn
10,651,041
10,666,794
så det å redusere matsvinn er ikke lenger bare en kamp som kjempes rundt middagsbordet for mammaer og pappaer i de 1000 hjem men det er også en del av FNs nye bærekraftsmål som sier at vi innen 2030 skal ha halvert verdens matsvinn
så det å redusere matsvinn er ikkje lenger berre ein kamp som blir kjempa rundt middagsbordet for mammaer og pappaer i dei 1000 heimar men det er òg ein del av FNs nye berekraftsmål som seier at vi innan 2030 skal ha halvert matsvinnet i verda
1
51,115
20170110
1,262
64
Line Henriette Hjemdal
å finne de gode tiltakene for å redusere klimagassutslipp er én av vår tids største politiske utfordringer
nb-NO
å finne de gode tiltakene for å redusere klimagassutslipp er én av vår tids største politiske utfordringer
10,667,474
10,674,341
å finne de gode tiltakene for å redusere klimagassutslipp er én av vår tids største politiske utfordringer
å finne dei gode tiltaka for å redusere klimagassutslepp er éin av vår tids største politiske utfordringar
1
51,116
20170110
1,263
64
Line Henriette Hjemdal
når vi vet at tre hundre og fem og ti fem tusen tonn spiselig mat som vi kastet i totusenogfemten utgjorde et klimagassutslipp som kan sammenlignes med over fire hundre tusen personbiler ifølge Framtiden i våre hender er det å redusere matsvinn en lavthengende frukt for å få ned klimagassutslippene
nb-NO
når vi vet at tre hundre og fem og ti fem tusen tonn spiselig mat som vi kastet i totusenogfemten utgjorde et klimagassutslipp som kan sammenlignes med over fire hundre tusen personbiler ifølge Framtiden i våre hender er det å redusere matsvinn en lavthengende frukt for å få ned klimagassutslippene
10,674,434
10,698,301
når vi vet at 305 og ti 5000 tonn spiselig mat som vi kastet i 2015 utgjorde et klimagassutslipp som kan sammenlignes med over 400000 personbiler ifølge Framtiden i våre hender er det å redusere matsvinn en lavthengende frukt for å få ned klimagassutslippene
når vi veit at 305 5000 og ti tonn etande mat 2015 vi kasta i utgjorde eit klimagassutslepp som 400000 blir samanlikna med over personbilar ifølgje Framtiden i våre hender er det å redusere matsvinn ei lågthengande frukt for å få ned klimagassutsleppa
1
End of preview (truncated to 100 rows)

Dataset Card for NbAiLab/NPSC

The Norwegian Parliamentary Speech Corpus (NPSC) is a speech corpus made by the Norwegian Language Bank at the National Library of Norway in 2019-2021. The NPSC consists of recordings of speech from Stortinget, the Norwegian parliament, and corresponding orthographic transcriptions to Norwegian Bokmål and Norwegian Nynorsk. All transcriptions are done manually by trained linguists or philologists, and the manual transcriptions are subsequently proofread to ensure consistency and accuracy. Entire days of Parliamentary meetings are transcribed in the dataset.

This repository contains a version of the NPSC in the 🤗 Dataset Format. Note that the official release of the dataset, which can be found in the repository of the Norwegian Language Bank, contains more information than the version found here, including word-level metadata, metadata about the speakers, and detailed documentation.

How to Use

# Loads the 16K Bokmål corpus in streaming mode
from datasets import load_dataset
data = load_dataset("NbAiLab/NPSC", config="16K_mp3_bokmaal", streaming=True)

Dataset Summary

The NPSC dataset contains JSON lines with language training data. The data loader will add audio data to this structure. Here is an example json object:

{
"sentence_id": 49853,
"sentence_order": 0,
"speaker_id": 32,
"meeting_date": "20170110",
"speaker_name": "Olemic Thommessen",
"sentence_text": "Stortingets møte er lovlig satt",
"sentence_language_code": "nb-NO",
"text": "Stortingets møte er lovlig satt",
"start_time": 320246, 
"end_time": 323590,
"normsentence_text": "Stortingets møte er lovlig satt",
"transsentence_text": "Stortingets møte er lovleg sett",
"translated": 1,
"audio": {"path": "audio/20170110-095504_320246_323590.wav","array": [.......]}
}

Data Fields

Key Type Description
sentence_id: Integer Unique identifier of the sentence
sentence_order Integer A number indicating the order of the sentences in the meeting
speaker_id Integer The ID of the speaker. This can be linked to the original dataset containing thorough demographic and dialectal information about the speaker.
meeting_date String The date for the meeting in the format yyyymmdd
speaker_name String Name of the speaker. All speakers were members of the Norwegian Parliament or members of the Norwegian Government at the meeting date
sentence_text String The sentence text. The transcribed text string of the sentence in non-normalized form. This is the text of the manual transcriptions, without any postprocessing (apart from corrections of known errors). It may contain interrupted words, non-standard words and function words with a pronunciation deviating from the written form. Detailed metadata about the words in the sentence can be found in the word-tokenized version of the corpus in the official release of the dataset.
sentence_language_code String The language code of the sentence. The following alternatives exists in the file: ['nb-NO'. 'nn-NO', 'en-US']
text String sentence text. This is a copy of "sentence_text". It is included here to make it more convenient to interleave with other datasets.
start_time Integer The start time of the sentence in milliseconds. This time is relative to the start of audiofile of the entire meeting, which can be accessed in the official release
end_time Integer End time. See comment above.
normsentence_text String Normalized sentence text. In this version of the transcription, numbers and dates are written in digits on standardized formats, and common abbreviations are used. These modifications to the original transcriptions are produced automatically using normalization grammars
transsentence_text String Translated sentence text. Whenever the original transcription is in Bokmål (nb-NO), this field contains a machine-translated version in Nynorsk (nn-NO), and vice versa
translated Integer A flag indicating whether a machine-translated version has been produced or not. Sentences in en-US have not been translated
audio Array The dataloader will encode the accociated audio files and provide them as an array containing 'path', 'sound array','sampling_rate'

Initial Data Collection

The procedure for the dataset creation is described in detail in our paper.

Statistics

Feature Value
Duration, pauses included 140,3 hours
Duration, pauses not included 125,7 hours
Word count 1,2 million
Sentence count 64.531
Language distribution Nynorsk: 12,8%
Bokmål: 87,2%
Gender distribution Female: 38,3%
Male: 61.7%

Considerations for Using the Data

This corpus contains speech data. All recordings are of members of Parliament in a public setting, and can be distributed without any restrains.

Dataset Creators and Curators

The content of the dataset was created by the Norwegian Language Bank (Språkbanken) at the National Library of Norway. Javier de la Rosa, Freddy Wetjen, Per Egil Kummervold, and Andre Kaasen all contributed in making this into a HuggingFace Dataset. Thanks to the HuggingFace team for assistance.

License

The sound and the transcriptions are released under the CC-ZERO-license. The curation of the HuggingFace Dataset is released under CC-BY-SA-3-license.

Citation Information

The following article gives detailed information about the corpus. Please refer to the article and this page if you are using this dataset:


@misc{solberg2022norwegian,
   title={The Norwegian Parliamentary Speech Corpus},
   author={Per Erik Solberg and Pablo Ortiz},
   year={2022},
   eprint={2201.10881},
   archivePrefix={arXiv},
   primaryClass={cs.CL}
}
Edit dataset card
Evaluate models HF Leaderboard

Models trained or fine-tuned on NbAiLab/NPSC