sentence_id
int32
1
66.7k
meeting_date
stringlengths
8
8
sentence_order
int32
0
3.19k
speaker_id
int32
1
309
speaker_name
stringlengths
7
27
sentence_text
stringlengths
2
957
sentence_language_code
stringclasses
3 values
text
stringlengths
2
957
start_time
int32
144k
22.2M
end_time
int32
146k
22.2M
normsentence_text
stringlengths
2
951
transsentence_text
stringlengths
2
939
translated
int32
0
1
audio
audio
50,133
20170110
280
207
Børge Brende
for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang
nb-NO
for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang
2,444,906
2,454,939
for at de om lag fem millioner afghanske flyktningene i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må de være sikre på at familiene vil få et levebrød og barn skolegang
for at dei om lag fem millionar afghanske flyktningane i regionen skal vende tilbake til Afghanistan må dei vere sikre på at familiane vil få eit levebrød og barn skulegang
1
50,463
20170110
610
1
Marit Nybakk
det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd
nb-NO
det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd
5,264,664
5,283,725
det går fram av rapporten fra den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehindre og sikre at nye ikke oppstår det er fortsatt et høyt prioritert område og en høyt prioritert oppgave for parlamentarikerforsamlingen altså Nordisk råd
det går fram av rapporten frå den norske delegasjonen til Nordisk råd at arbeidet med å fjerne grensehinder og sikre at nye ikkje oppstår det er framleis eit høgt prioritert område og ei høgt prioritert oppgåve for parlamentarikarforsamlinga altså Nordisk råd
1
49,899
20170110
46
32
Olemic Thommessen
forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte
nb-NO
forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte
685,046
688,420
forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte
forslaget vil bli behandla på *reglementsmessig måte
1
50,667
20170110
814
45
Liv Signe Navarsete
<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi
nn-NO
<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi
6,966,407
6,976,153
<ee> er det aktuelt med eit samarbeid på dette temaet <ee> innafor Nordisk råd for òg å sjå på dei mindre tettbefolka områda om vi kan ha ein felles strategi
<*ee> er det aktuelt med et samarbeid på dette temaet <*ee> innenfor Nordisk råd for også å beskue de mindre *tettbefolka områdene om vi kan ha en felles strategi
1
51,325
20170110
1,472
93
Morten Ørsal Johansen
<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken
nb-NO
<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken
12,428,698
12,440,007
<ee> komiteen har vært <ee> delt <ee> men det har da selvfølgelig utkrystallisert seg et flertall <ee> og jeg må si at engasjementet har vært stort i i denne saken
<*ee> komiteen har vore <*ee> delt <*ee> men det har då sjølvsagt utkrystallisert seg eit fleirtal <*ee> og eg må seie at engasjementet har vore stort i i denne saka
1
49,974
20170110
121
207
Børge Brende
i januar totusenogfemten overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan
nb-NO
i januar totusenogfemten overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan
1,262,780
1,269,453
i januar 2015 overtok afghanske myndigheter selv ansvaret for sikkerheten i hele Afghanistan
i januar 2015 overtok afghanske styresmakter sjølv ansvaret for tryggleiken i heile Afghanistan
1
50,835
20170110
982
207
Børge Brende
i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse
nb-NO
i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse
8,300,188
8,312,127
i tillegg til tett dialog skal det utenriks- og sikkerhetspolitiske samarbeidet utvikles videre på områder hvor den nordiske plattformen gir merverdi i form av styrka gjennomslag og ressursutnyttelse
i tillegg til tett dialog skal det utanriks- og tryggingspolitiske samarbeidet utviklast vidare på område der den nordiske plattforma gir meirverdi i form av styrkt gjennomslag og ressursutnytting
1
51,547
20170110
1,694
8
Torgeir Knag Fylkesnes
president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven
nn-NO
president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven
14,176,618
14,184,027
president formålet med pelsdyrnæringa er utelukkande å bruke pelsen til minken og reven
president formålet med pelsdyrnæringen er utelukkende å bruke pelsen til minken og reven
1
51,031
20170110
1,178
213
Irene Johansen
det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene
nb-NO
det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene
10,033,520
10,041,500
det ville virkelig få fart på å få ned klimagassutslippene fra transport i Norden og være et bidrag til mobiliteten på tvers av grensene
det ville verkeleg få fart på å få ned klimagassutsleppa frå transport i Norden og vere eit bidrag til mobiliteten på tvers av grensene
1
50,140
20170110
287
207
Børge Brende
da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land
nb-NO
da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land
2,502,053
2,511,214
da jeg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai traff jeg afghanske kvinner og menn som jobber for å bedre kvinners stilling i land
då eg deltok på den siste kvinnekonferansen i Kabul i mai trefte eg afghanske kvinner og menn som jobbar for å betre kvinners stilling i land
1
50,313
20170110
460
190
Ine Marie Eriksen Søreide
Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet
nb-NO
Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet
3,843,604
3,853,225
Forsvaret rapporterer årlig om hvordan gender-perspektivet ivaretas i forbindelse med operasjoner og på status for pålagte oppdrag i regjeringas handlingsplan på feltet
Forsvaret rapporterer årleg om korleis *gender-perspektivet blir vareteke i samband med operasjonar og på status for pålagde oppdrag i handlingsplanen til regjeringa på feltet
1
50,929
20170110
1,076
37
Michael Tetzschner
det skal vi glede oss over
nb-NO
det skal vi glede oss over
9,152,920
9,154,314
det skal vi glede oss over
det skal vi gle oss over
1
51,909
20170110
2,056
101
Kenneth Svendsen
det voteres
nb-NO
det voteres
17,284,672
17,285,436
det voteres
det blir votert
1
51,518
20170110
1,665
8
Torgeir Knag Fylkesnes
og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur
nn-NO
og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur
13,977,853
13,982,564
og det viktigaste forslaget var at var eit forbod mot mink skal kan haldast i grupper i bur
og det viktigste forslaget var at var et forbud mot mink skal kan holdes i grupper i bur
1
51,288
20170110
1,435
63
Jon Georg Dale
at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt
nn-NO
at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt
12,148,624
12,162,544
at folk er opptatt av å ete meir lapskaus og andre produkt av den maten dei allereie har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemleg den maten som allereie ligg i kjøleskapet vårt
at folk er opptatt av å spise mer lapskaus og andre produkt av den maten de allerede har kjøpt er viktig for å redusere det aller største delen av svinnet nemlig den maten som allerede ligger i kjøleskapet vårt
1
50,946
20170110
1,093
36
Gunvor Eldegard
og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der
nn-NO
og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der
9,299,587
9,307,840
og som transportrapportør for Nordisk råd så er det ein av dei jobbane eg har jobba masse med sidan eg kom inn der
og som transportrapportør for Nordisk råd så er det en av de jobbene jeg har jobbet masse med siden jeg kom inn der
1
50,631
20170110
778
167
Frank Bakke-Jensen
det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte for eksempel EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har
nb-NO
det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte for eksempel EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har
6,648,307
6,663,867
det er sånn at kort president så tenker jeg at når man skal møte f.eks. EU for å for å fremme sine interesser så er det et et godt inngangs <ee> en god inngang at man fremmer de felles synspunktene og det felles verdisettet vi har
det er sånn at kort president så tenkjer eg at når ein skal møte t.d. EU for å for å fremje sine interesser så er det eit eit godt inngangs <*ee> ein god inngang at ein fremjar dei felles synspunkta og det felles verdisettet vi har
1
50,386
20170110
533
32
Olemic Thommessen
ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt
nb-NO
ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt
4,552,080
4,556,799
ingen innvinn innvendinger er reist mot dette og det anses da vedtatt
ingen *innvinn innvendingar er reiste mot dette og det blir då rekna vedteke
1
50,550
20170110
697
45
Liv Signe Navarsete
likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn
nn-NO
likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn
6,080,684
6,105,658
likedan i FN <ee> der vi er fellesmedlemmer og vi ser at <ee> dei at Finland og Sverige nærmar seg <ee> drøftingar om NATO-medlemskap <ee> fordi at verda igjen forandrar seg og ein ser at det å vere med i dei alle fall assosierte medlemmer i NATO gir føremonar for eit og eit tryggare samfunn
likeledes i #Fn <*ee> hvor vi er fellemedlemmer og vi ser at <*ee> dem at Finland og Sverige nærmer seg <*ee> drøftinger om NATO-MEDLEMSKAP <*ee> fordi at verdenen igjen forandrer seg og en ser at det å være med i dem alle falt assosiert medlemmer i Nato gir *føremonar for et og et tryggere samfunn
1
50,990
20170110
1,137
32
Olemic Thommessen
Asphjell vær så god
nb-NO
Asphjell vær så god
9,684,700
9,685,987
Asphjell vær så god
*Asphjell ver så god
1
51,730
20170110
1,877
278
Torhild Aarbergsbotten
god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader
nb-NO
god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader
15,701,403
15,705,900
god dyrefer velferd handler om så mykje mer enn direkte sår og skader
god *dyrefer velferd handlar om så mykje meir enn direkte sår og skader
1
50,788
20170110
935
215
Sonja Mandt
i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei
nb-NO
i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei
7,893,731
7,897,653
i år så var det en positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett vei
i år så var det ein positiv budsjettprosess som viste seg at vi er på rett veg
1
51,111
20170110
1,258
64
Line Henriette Hjemdal
president
nb-NO
president
10,634,350
10,635,250
president
president
1
50,827
20170110
974
207
Børge Brende
men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag
nb-NO
men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag
8,228,369
8,237,522
men samtidig så er det ikke noe tvil om at nordisk samarbeid også må skape resultater på områder som folk opplever som viktig også deres hverdag
men samtidig så er det ikkje noko tvil om at nordisk samarbeid òg må skape resultat på område som folk opplever som viktig òg kvardagen deira
1
50,632
20170110
779
167
Frank Bakke-Jensen
vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen
nb-NO
vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen
6,663,867
6,687,293
vi er den det det de landene som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og jeg trur også den arktiske strategien <ee> EU vil legge <ee> legge opp til uten at jeg president kjenner til den <ee> vil vektlegge at den nordlige delen av EU også den her delen av Arktis det er der det bor folk og det er der det foregår mesteparten av verdiskapningen
vi er han det det dei landa som som har befolkning mesteparten av befolkninga i Norden og eg trur òg den arktiske strategien <*ee> EU vil leggje <*ee> leggje opp til utan at eg president kjenner til den <*ee> vil vektleggje at den nordlege delen av EU òg den her delen av Arktis det er der det bur folk og det er der det går føre seg mesteparten av verdiskapinga
1
49,933
20170110
80
207
Børge Brende
det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv
nb-NO
det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv
968,213
975,160
det ble dermed tidlig klart at behovet for en langsiktig sivil innsats var stort også i et sikkerhetsperspektiv
det vart dermed tidleg klart at behovet for ein langsiktig sivil innsats var stort òg i eit tryggingsperspektiv
1
49,855
20170110
2
32
Olemic Thommessen
on the gallery today we have a guest from Canada
en-US
on the gallery today we have a guest from Canada
339,080
342,630
on the gallery today we have a guest from Canada
on the gallery today we have a guest from Canada
0
51,305
20170110
1,452
1
Marit Nybakk
ingen fler har bedt om ordet til replikk
nb-NO
ingen fler har bedt om ordet til replikk
12,279,638
12,281,400
ingen fler har bedt om ordet til replikk
ingen fleire har bede om ordet til replikk
1
49,856
20170110
3
32
Olemic Thommessen
Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan
en-US
Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan
342,986
346,906
Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan
Speaker of the House of Commons the Honourable Geoff Regan
0
51,443
20170110
1,590
94
Geir Pollestad
han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja
nn-NO
han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja
13,399,739
13,403,658
han sa det skal vere lov å vere <INAUDIBLE> av nei stolt av å jobba i olja
han sa det skal være lov å være <*INAUDIBLE> av neene stolt av å jobbe i oljen
1
51,172
20170110
1,319
8
Torgeir Knag Fylkesnes
kjære president
nn-NO
kjære president
11,265,058
11,266,288
kjære president
kjære president
1
50,344
20170110
491
190
Ine Marie Eriksen Søreide
lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker
nb-NO
lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker
4,161,295
4,169,121
lokalt ansatte skal i størst mulig grad benyttes på en måte som gjør at de ikke oppfattes som medlemmer av norske væpna styrker
lokalt tilsette skal i størst mogleg grad nyttast på ein måte som gjer at dei ikkje blir oppfatta som medlemmer av norske væpna styrkar
1
51,440
20170110
1,587
94
Geir Pollestad
det gjer eg definitivt ikkje
nn-NO
det gjer eg definitivt ikkje
13,386,510
13,388,309
det gjer eg definitivt ikkje
det gjør jeg definitivt ikke
1
51,709
20170110
1,856
63
Jon Georg Dale
og så handlar det jo om to ting
nn-NO
og så handlar det jo om to ting
15,547,719
15,549,665
og så handlar det jo om to ting
og så handler det jo om to ting
1
50,465
20170110
612
1
Marit Nybakk
president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for tjuefjorten til tjuesytten
nb-NO
president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for tjuefjorten til tjuesytten
5,296,188
5,304,698
president et område som også bør nevnes er det nordiske energisamarbeidet basert på en handlingsplan for 2014 til 2017
president eit område som også bør nemnast er det nordiske energisamarbeidet basert på ein handlingsplan for 2014 til 2017
1
50,501
20170110
648
210
Sylvi Graham
flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv
nb-NO
flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv
5,611,778
5,617,429
flyktninger skal så raskt som mulig å bli selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv
flyktningar skal så raskt som mogleg å bli *selvforsørget og kunne etablere seg i arbeids- og samfunnsliv
1
51,890
20170110
2,037
101
Kenneth Svendsen
de de som er imot reiser
nb-NO
de de som er imot reiser
17,223,726
17,225,490
de de som er imot reiser
dei dei som er imot reiser
1
50,191
20170110
338
190
Ine Marie Eriksen Søreide
å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig
nb-NO
å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig
2,840,590
2,847,350
å forlate Afghanistan uten å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vært uansvarlig
å forlate Afghanistan utan å bidra til gjenoppbygging og stabilisering ville vore uansvarleg
1
50,401
20170110
548
32
Olemic Thommessen
neste taler er Øyvind Halleraker
nb-NO
neste taler er Øyvind Halleraker
4,691,584
4,693,208
neste taler er Øyvind Halleraker
neste talar er Øyvind Halleraker
1
50,174
20170110
321
207
Børge Brende
fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger
nb-NO
fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger
2,700,879
2,704,402
fra norsk side oppfordrer vi partene til å gå inn i reelle forhandlinger
frå norsk side oppmodar vi partane til å gå inn i reelle forhandlingar
1
51,882
20170110
2,029
101
Kenneth Svendsen
de som stemmer imot bes reise seg
nb-NO
de som stemmer imot bes reise seg
17,179,504
17,181,074
de som stemmer imot bes reise seg
dei som stemmer imot blir bedne reise seg
1
50,691
20170110
838
77
Svein Roald Hansen
statsråd Bakke-Jensen
nb-NO
statsråd Bakke-Jensen
7,118,590
7,119,500
statsråd Bakke-Jensen
statsråd Bakke-Jensen
1
50,304
20170110
451
190
Ine Marie Eriksen Søreide
i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt
nb-NO
i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt
3,765,050
3,774,134
i mange av dagens konflikter er kvinners sikkerhet og rettigheter trua seksualisert vold er utbredt og kvinner drives på flukt
i mange av dagens konfliktar er kvinners tryggleik og rettar trua seksualisert vald er utbreidd og kvinner blir driven på flukt
1
50,996
20170110
1,143
191
Jorodd Asphjell
Norden med sine cirka seksogtyve millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier
nb-NO
Norden med sine cirka seksogtyve millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier
9,725,054
9,731,760
Norden med sine ca. 26 millioner innbyggere er et av verdens mest integrerte samfunn og økonomier
Norden med sine ca. 26 millionar innbyggjarar er eit av verdas mest integrerte samfunn og økonomiar
1
51,320
20170110
1,467
1
Marit Nybakk
det anses vedtatt
nb-NO
det anses vedtatt
12,398,047
12,400,463
det anses vedtatt
det blir rekna vedteke
1
50,186
20170110
333
190
Ine Marie Eriksen Søreide
USA blei angrepet ellevte september totusenogén
nb-NO
USA blei angrepet ellevte september totusenogén
2,808,013
2,811,174
USA blei angrepet 11.9.2001
USA vart angripe 11.9.2001
1
51,023
20170110
1,170
213
Irene Johansen
så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget
nb-NO
så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget
9,968,480
9,974,507
så vi har litt å gå på der i forhold til hvordan vi skal legge til rette for samarbeid også på Stortinget
så vi har litt å gå på der i forhold til korleis vi skal leggje til rette for samarbeid òg på Stortinget
1
51,255
20170110
1,402
27
Rasmus Hansson
hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre
nb-NO
hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre
11,846,658
11,849,879
hvor mye vet vi egentlig om holdbarhet og bruk av matressursene våre
kor mykje veit vi eigentleg om haldbarheit og bruk av matressursane våre
1
50,973
20170110
1,120
102
Margunn Ebbesen
bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget
nb-NO
bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget
9,543,274
9,550,672
bakgrunnen for opprettelsen av Arktis-delegasjonen i sin tid var å få økt oppmerksomhet og kunnskap om Arktis i Stortinget
bakgrunnen for skipinga av Arktis-delegasjonen i si tid var å få auka merksemd og kunnskap om Arktis i Stortinget
1
51,623
20170110
1,770
63
Jon Georg Dale
det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga
nn-NO
det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga
14,904,309
14,907,638
det legg eg til grunn og så skal vi jobbe vidare med regelverksutforminga
det legger jeg til grunn og så skal vi jobbe videre med regelverkutformingen
1
51,059
20170110
1,206
33
Else-May Botten
jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra fem hundre tusen kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo
nb-NO
jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra fem hundre tusen kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo
10,223,010
10,234,060
jeg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra 500000 kroner i økte bevilgninger til til matsentralen selv om det ikke ble økt med en million slik Arbeiderpartiet foreslo
eg er glad for at vi gjennom budsjettbehandlinga i Stortinget har sikra 500000 kroner i auka løyvingar til til matsentralen sjølv om det ikkje vart auka med ein million slik Arbeidarpartiet foreslo
1
50,073
20170110
220
207
Børge Brende
det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere
nb-NO
det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere
2,009,013
2,015,800
det samla bistandsvolumet ble mye høyere enn svake afghanske institusjoner kunne håndtere
det samla bistandsvolumet vart mykje høgare enn svake afghanske institusjonar kunne handtere
1
51,112
20170110
1,259
64
Line Henriette Hjemdal
å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp
nb-NO
å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp
10,635,480
10,643,610
å spise opp maten sin slik vi alle er oppdratt til å gjøre er ikke bare høflig det er også med å redusere klimagassutslipp
å ete opp maten sin slik vi alle er oppdrege til å gjere er ikkje berre høfleg det er òg med å redusere klimagassutslepp
1
51,164
20170110
1,311
65
Pål Farstad
i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette
nb-NO
i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette
11,157,954
11,165,873
i dette ligger også en sterkere innsats på å øke forbrukerne sin kunnskap om matsvinn og forebygging av dette
i dette ligg òg ein sterkare innsats på å auke forbrukarane sin kunnskap om matsvinn og førebygging av dette
1
51,574
20170110
1,721
27
Rasmus Hansson
lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert det slik at et forbud er gjennomførbart både innenfor norsk lov og <ee> at det ikke er behov for en overgangstid eller lang overgangstid av juridiske årsaker
nb-NO
lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert det slik at et forbud er gjennomførbart både innenfor norsk lov og <ee> at det ikke er behov for en overgangstid eller lang overgangstid av juridiske årsaker
14,381,309
14,395,544
lovavdelingen Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert det slik at et forbud er gjennomførbart både innenfor norsk lov og <ee> at det ikke er behov for en overgangstid eller lang overgangstid av juridiske årsaker
lovavdelinga Justis- og beredskapsdepartementet har vurdert det slik at eit forbod er *gjennomførbart både innanfor norsk lov og <*ee> at det ikkje er behov for ei overgangstid eller lang overgangstid av juridiske årsaker
1
51,299
20170110
1,446
63
Jon Georg Dale
og eg trur at viktige insentiv for å få til det vil gi raskare og betre resultat for heile matkjeda enn det vil gjere dersom vi berre lovregulerer
nn-NO
og eg trur at viktige insentiv for å få til det vil gi raskare og betre resultat for heile matkjeda enn det vil gjere dersom vi berre lovregulerer
12,236,658
12,248,074
og eg trur at viktige insentiv for å få til det vil gi raskare og betre resultat for heile matkjeda enn det vil gjere dersom vi berre lovregulerer
og jeg tror at viktige insentiv for å få til det vil gi raskere og bedre resultat for hele *matkjeda enn det vil gjøre dersom vi bare lovregulerer
1
50,387
20170110
534
32
Olemic Thommessen
så er det sak to innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjenning av protokoll av nittende mai tjueseksten om Montenegros tiltredelse i traktaten for det nordatlantiske området fjerde april nittenførtini innstilling hundre og tjue S tjueseksten tjuesytten jamfør proposisjon seksten S tjueseksten tjuesytten
nb-NO
så er det sak to innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjenning av protokoll av nittende mai tjueseksten om Montenegros tiltredelse i traktaten for det nordatlantiske området fjerde april nittenførtini innstilling hundre og tjue S tjueseksten tjuesytten jamfør proposisjon seksten S tjueseksten tjuesytten
4,561,416
4,581,792
så er det sak to innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjenning av protokoll av 19.5.2016 om Montenegros tiltredelse i traktaten for det nordatlantiske området 4.4.1949 innstilling 120 S 2016 2017 jf. proposisjon 16 S 2016 2017
så er det sak to innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om samtykke til godkjenning av protokoll av 19.5.2016 om Montenegros tiltreding i traktaten for det 4.4.1949 området 120 2016 2017 jf. 16 S 2016 2017 proposisjon S
1
51,333
20170110
1,480
93
Morten Ørsal Johansen
denne endringa gjør at de som driv godt og har drive godt og driv god dyrevelferd har muligheten til å fortsette å ha gruppehold
nb-NO
denne endringa gjør at de som driv godt og har drive godt og driv god dyrevelferd har muligheten til å fortsette å ha gruppehold
12,526,866
12,536,745
denne endringa gjør at de som driv godt og har drive godt og driv god dyrevelferd har muligheten til å fortsette å ha gruppehold
denne endringa gjer at dei som driv godt og har drive godt og driv god dyrevelferd har moglegheita til å halde fram med å ha gruppehald
1
50,715
20170110
862
8
Torgeir Knag Fylkesnes
bro brorparten av vårt gods går over svenskegrensa til Gøteborg stort sett på trailerar
nn-NO
bro brorparten av vårt gods går over svenskegrensa til Gøteborg stort sett på trailerar
7,290,544
7,297,470
bro brorparten av vårt gods går over svenskegrensa til Gøteborg stort sett på trailerar
*bro brorparten av vårt gods går over svenskegrensen til Gøteborg stort sett på trailere
1
51,792
20170110
1,939
28
Sveinung Rotevatn
i norsk pelsdyrnæring så driv ein ganske heftig markedsføring for å få solgt produkta sine blant anna i Kina
nn-NO
i norsk pelsdyrnæring så driv ein ganske heftig markedsføring for å få solgt produkta sine blant anna i Kina
16,251,396
16,257,370
i norsk pelsdyrnæring så driv ein ganske heftig markedsføring for å få solgt produkta sine bl.a. i Kina
i norsk pelsdyrnæring så driver man ganske heftig marknadsføring for å få solgt produktene sine bl.a. i Kina
1
50,137
20170110
284
207
Børge Brende
vi støtter arbeid for holdningsendringer blant gutter og menn blant annet i samarbeid med religiøse og lokale ledere
nb-NO
vi støtter arbeid for holdningsendringer blant gutter og menn blant annet i samarbeid med religiøse og lokale ledere
2,487,201
2,493,644
vi støtter arbeid for holdningsendringer blant gutter og menn bl.a. i samarbeid med religiøse og lokale ledere
vi støttar arbeid for haldningsendringar blant gutar og menn m.a. i samarbeid med religiøse og lokale leiarar
1
50,002
20170110
149
207
Børge Brende
hensikten er å styrke den politiske dialogen om deres langsiktige felles interesse for fred i Afghanistan samt samarbeid om blant annet kontraterror og infrastruktur
nb-NO
hensikten er å styrke den politiske dialogen om deres langsiktige felles interesse for fred i Afghanistan samt samarbeid om blant annet kontraterror og infrastruktur
1,489,380
1,501,660
hensikten er å styrke den politiske dialogen om deres langsiktige felles interesse for fred i Afghanistan samt samarbeid om bl.a. kontraterror og infrastruktur
formålet er å styrkje den politiske dialogen om deira langsiktige felles interesse for fred i Afghanistan og dessutan samarbeid om m.a. *kontraterror og infrastruktur
1
50,372
20170110
519
190
Ine Marie Eriksen Søreide
vi støtter Afghan National Army Trust Fund med seksti millioner kroner årlig foreløpig til og med tjuetjue
nb-NO
vi støtter Afghan National Army Trust Fund med seksti millioner kroner årlig foreløpig til og med tjuetjue
4,438,174
4,444,248
vi støtter Afghan National Army Trust Fund med 60 millioner kroner årlig foreløpig t.o.m. 2020
vi støttar Afghan National Army Trust *Fund med 60 millionar kroner årleg førebels t.o.m. 2020
1
50,297
20170110
444
190
Ine Marie Eriksen Søreide
utvalget skriver at FD og Forsvarets ledelse må ta en aktiv rolle i å forme oppdrag som norske militære sjefer skal utføre i internasjonale operasjoner
nb-NO
utvalget skriver at FD og Forsvarets ledelse må ta en aktiv rolle i å forme oppdrag som norske militære sjefer skal utføre i internasjonale operasjoner
3,696,443
3,705,939
utvalget skriver at FD og Forsvarets ledelse må ta en aktiv rolle i å forme oppdrag som norske militære sjefer skal utføre i internasjonale operasjoner
utvalet skriv at FD og Forsvarets leiing må ta ei aktiv rolle i å forme oppdrag som norske militære sjefar skal utføre i internasjonale operasjonar
1
51,228
20170110
1,375
27
Rasmus Hansson
president ikke bare er det god folkeskikk å spise opp maten sin det er også god ressursforvaltning
nb-NO
president ikke bare er det god folkeskikk å spise opp maten sin det er også god ressursforvaltning
11,563,765
11,569,833
president ikke bare er det god folkeskikk å spise opp maten sin det er også god ressursforvaltning
president ikkje berre er det god folkeskikk å ete opp maten sin det er òg god ressursforvaltning
1
51,123
20170110
1,270
64
Line Henriette Hjemdal
vi forbrukere er en av de største kildene til matsvinn og vi trenger derfor økt kunnskap om holdbarhet på mat utnyttelse av restene og hvordan vi unngår matsvinn
nb-NO
vi forbrukere er en av de største kildene til matsvinn og vi trenger derfor økt kunnskap om holdbarhet på mat utnyttelse av restene og hvordan vi unngår matsvinn
10,755,947
10,766,690
vi forbrukere er en av de største kildene til matsvinn og vi trenger derfor økt kunnskap om holdbarhet på mat utnyttelse av restene og hvordan vi unngår matsvinn
vi forbrukarar er ei av dei største kjeldene til matsvinn og vi treng derfor auka kunnskap om haldbarheit på mat utnytting av restane og korleis vi unngår matsvinn
1
50,468
20170110
615
1
Marit Nybakk
jeg registrerer at regjeringen mener at vi har mye å tjene på et enda tettere samarbeid med våre nordiske naboer blant annet om klima grønn omstilling og konkurransekraft
nb-NO
jeg registrerer at regjeringen mener at vi har mye å tjene på et enda tettere samarbeid med våre nordiske naboer blant annet om klima grønn omstilling og konkurransekraft
5,325,490
5,337,577
jeg registrerer at regjeringen mener at vi har mye å tjene på et enda tettere samarbeid med våre nordiske naboer bl.a. om klima grønn omstilling og konkurransekraft
eg registrerer at regjeringa meiner at vi har mykje å tene på eit endå tettare samarbeid med dei nordiske naboane våre m.a. om klima grøn omstilling og konkurransekraft
1
50,765
20170110
912
168
Eirik Sivertsen
utvikling av Arktis for de fire millioner innbyggere er helt sentralt når parlamentarikere møtes for å diskutere arktiske og nordområdespørsmål
nb-NO
utvikling av Arktis for de fire millioner innbyggere er helt sentralt når parlamentarikere møtes for å diskutere arktiske og nordområdespørsmål
7,716,228
7,723,691
utvikling av Arktis for de fire millioner innbyggere er helt sentralt når parlamentarikere møtes for å diskutere arktiske og nordområdespørsmål
utvikling av Arktis for dei fire millionar innbyggjarar er heilt sentralt når parlamentarikarar møtest for å diskutere arktiske og nordområdespørsmål
1
50,466
20170110
613
1
Marit Nybakk
her prioriteres blant annet det nordiske elektrisitetsmarkedet fornybar energi energiforskning og nordisk samarbeid i internasjonale fora
nb-NO
her prioriteres blant annet det nordiske elektrisitetsmarkedet fornybar energi energiforskning og nordisk samarbeid i internasjonale fora
5,305,074
5,314,944
her prioriteres bl.a. det nordiske elektrisitetsmarkedet fornybar energi energiforskning og nordisk samarbeid i internasjonale fora
her blir m.a. prioritert den nordiske elektrisitetsmarknaden fornybar energi energiforsking og nordisk samarbeid i internasjonale forum
1
50,810
20170110
957
215
Sonja Mandt
flere gode rapporter med felles utfordringer og forslag til tiltak er lagt fram de siste åra
nb-NO
flere gode rapporter med felles utfordringer og forslag til tiltak er lagt fram de siste åra
8,043,148
8,048,054
flere gode rapporter med felles utfordringer og forslag til tiltak er lagt fram de siste åra
fleire gode rapportar med felles utfordringar og forslag til tiltak er lagt fram dei siste åra
1
50,199
20170110
346
190
Ine Marie Eriksen Søreide
der gir president Afghanistan-utvalget helt sentrale bidrag
nb-NO
der gir president Afghanistan-utvalget helt sentrale bidrag
2,894,664
2,899,210
der gir president Afghanistan-utvalget helt sentrale bidrag
der gir president Afghanistan-utvalet heilt sentrale bidrag
1
51,367
20170110
1,514
56
Odd Omland
og gjennom media og Mattilsynes kontroller på anlegget så fremgår det fortsatt fremkommer brudd på lovverket
nb-NO
og gjennom media og Mattilsynes kontroller på anlegget så fremgår det fortsatt fremkommer brudd på lovverket
12,806,484
12,813,121
og gjennom media og Mattilsynes kontroller på anlegget så fremgår det fortsatt fremkommer brudd på lovverket
og gjennom media og *Mattilsynes kontrollar på anlegget så kjem det fram framleis kjem fram brot på lovverket
1
50,054
20170110
201
207
Børge Brende
Afghanistan-utvalget påpeker at dette er en målsetning som ikke er nådd
nb-NO
Afghanistan-utvalget påpeker at dette er en målsetning som ikke er nådd
1,876,966
1,881,040
Afghanistan-utvalget påpeker at dette er en målsetning som ikke er nådd
Afghanistan-utvalet påpeikar at dette er ei målsetjing som ikkje er nådd
1
51,207
20170110
1,354
8
Torgeir Knag Fylkesnes
vi treng fleire løysingar som dette her
nn-NO
vi treng fleire løysingar som dette her
11,435,410
11,437,948
vi treng fleire løysingar som dette her
vi trenger gjentatte løsninger som dette her
1
50,462
20170110
609
1
Marit Nybakk
og vi skal ta den type henvendelser på alvor fordi det er viktig at vi også når vi jobber med nordisk samarbeid ser det også som en redskap for å kunne bistå nettopp den vanlige mann og kvinne i slike saker president
nb-NO
og vi skal ta den type henvendelser på alvor fordi det er viktig at vi også når vi jobber med nordisk samarbeid ser det også som en redskap for å kunne bistå nettopp den vanlige mann og kvinne i slike saker president
5,246,658
5,262,966
og vi skal ta den type henvendelser på alvor fordi det er viktig at vi også når vi jobber med nordisk samarbeid ser det også som en redskap for å kunne bistå nettopp den vanlige mann og kvinne i slike saker president
og vi skal ta den typen førespurnader på alvor fordi det er viktig at vi òg når vi jobbar med nordisk samarbeid ser det òg som ein reiskap for å kunne hjelpe nettopp den vanlege mannen og kvinne i slike saker president
1
50,219
20170110
366
190
Ine Marie Eriksen Søreide
de oppleves av mange afghanere som lydhøre for behovene til lokalbefolkninga og de verdsettes for den høye kompetansen de har
nb-NO
de oppleves av mange afghanere som lydhøre for behovene til lokalbefolkninga og de verdsettes for den høye kompetansen de har
3,039,429
3,046,770
de oppleves av mange afghanere som lydhøre for behovene til lokalbefolkninga og de verdsettes for den høye kompetansen de har
dei opplevast av mange afghanarar som lydhøyre for behova til lokalbefolkninga og dei blir verdsette for den høge kompetansen dei har
1
50,734
20170110
881
8
Torgeir Knag Fylkesnes
det er nok ikkje gjort nokon skikkelege berekningar på det men det er vel ikkje unaturleg å forestille seg det at det er hundremilliardarsklassen i tap for våre respektive samfunn
nn-NO
det er nok ikkje gjort nokon skikkelege berekningar på det men det er vel ikkje unaturleg å forestille seg det at det er hundremilliardarsklassen i tap for våre respektive samfunn
7,430,523
7,439,973
det er nok ikkje gjort nokon skikkelege berekningar på det men det er vel ikkje unaturleg å forestille seg det at det er hundremilliardarsklassen i tap for våre respektive samfunn
det er nok ikke gjort noen skikkelige beregninger på det men det er vel ikke unaturlig å *forestille seg det at det er *hundremilliardarsklassen i tap for våre respektive samfunn
1
51,424
20170110
1,571
64
Line Henriette Hjemdal
skal det gjøres unntak fra dette forbudet slik det åpnes opp for skal dette kun være i tilfeller hvor gården deltar i et dyrevelferdsprogram og at det så vurderes ut fra objektive og etterprøvbare indikatorer for dyrevelferd
nb-NO
skal det gjøres unntak fra dette forbudet slik det åpnes opp for skal dette kun være i tilfeller hvor gården deltar i et dyrevelferdsprogram og at det så vurderes ut fra objektive og etterprøvbare indikatorer for dyrevelferd
13,270,812
13,288,423
skal det gjøres unntak fra dette forbudet slik det åpnes opp for skal dette kun være i tilfeller hvor gården deltar i et dyrevelferdsprogram og at det så vurderes ut fra objektive og etterprøvbare indikatorer for dyrevelferd
skal det gjerast unntak frå dette forbodet slik det blir opna opp for skal dette berre vere i tilfelle der garden deltek i eit dyrevelferdsprogram og at det så blir vurdert ut frå objektive og *etterprøvbare indikatorar for dyrevelferd
1
50,126
20170110
273
207
Børge Brende
jeg var inne på det
nb-NO
jeg var inne på det
2,405,792
2,406,523
jeg var inne på det
eg var inne på det
1
49,892
20170110
39
32
Olemic Thommessen
statsrådsskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning
nb-NO
statsrådsskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning
625,300
628,993
statsrådsskiftene medfører følgende endringer i Stortingets sammensetning
statsrådsskifta medfører følgjande endringar i Stortingets samansetning
1
51,268
20170110
1,415
63
Jon Georg Dale
det viktigaste av alt og som <INAUDIBLE> for so vidt i representantforslaget peiker tydeleg på er jo kva som skjer i industrileddet
nn-NO
det viktigaste av alt og som <INAUDIBLE> for so vidt i representantforslaget peiker tydeleg på er jo kva som skjer i industrileddet
11,940,600
11,948,400
det viktigaste av alt og som <INAUDIBLE> for so vidt i representantforslaget peiker tydeleg på er jo kva som skjer i industrileddet
det viktigste av alt og som <*INAUDIBLE> for så vidt i representantforslaget peker tydelig på er jo hva som skjer i industrileddet
1
51,708
20170110
1,855
63
Jon Georg Dale
det vil bli eit prioritert arbeid i departementet president
nn-NO
det vil bli eit prioritert arbeid i departementet president
15,543,672
15,547,450
det vil bli eit prioritert arbeid i departementet president
det vil bli et prioritert arbeid i departementet president
1
49,867
20170110
14
32
Olemic Thommessen
fra første vararepresentant for Hedmark fylke Lasse Juliussen foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut storbergets permisjon av velferdsgrunner
nb-NO
fra første vararepresentant for Hedmark fylke Lasse Juliussen foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut storbergets permisjon av velferdsgrunner
401,293
410,010
fra første vararepresentant for Hedmark fylke Lasse Juliussen foreligger søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut storbergets permisjon av velferdsgrunner
frå første vararepresentant for Hedmark fylke Lasse Juliussen finst søknad om fritak for å møte i Stortinget under representanten Knut permisjonen til storberget av velferdsgrunnar
1
50,921
20170110
1,068
100
Kåre Simensen
Storbritannia på vei ut av bre er vei ut og brexit har ført til exit-diskusjoner i mange land der høyrepopulistiske partier og EU-motstandere stadig vinner terreng
nb-NO
Storbritannia på vei ut av bre er vei ut og brexit har ført til exit-diskusjoner i mange land der høyrepopulistiske partier og EU-motstandere stadig vinner terreng
9,054,970
9,065,214
Storbritannia på vei ut av bre er vei ut og brexit har ført til exit-diskusjoner i mange land der høyrepopulistiske partier og EU-motstandere stadig vinner terreng
Storbritannia på veg ut av bre er veg ut og brexit har ført til *exit-diskusjoner i mange land der høgrepopulistiske parti og EU-motstandarar stadig vinn terreng
1
50,707
20170110
854
8
Torgeir Knag Fylkesnes
på den eine sida er dei nordiske landa kvar for seg små for små til å få internasjonal innflytelse av betydning og til å kunne hevde seg i ein globalisert verden
nn-NO
på den eine sida er dei nordiske landa kvar for seg små for små til å få internasjonal innflytelse av betydning og til å kunne hevde seg i ein globalisert verden
7,232,440
7,242,490
på den eine sida er dei nordiske landa kvar for seg små for små til å få internasjonal innflytelse av betydning og til å kunne hevde seg i ein globalisert verden
på den ene siden er de nordiske landene hvor for seg små for små til å få internasjonal innvirkning av betydning og til å kunne hevde seg i en globalisert verd
1
50,916
20170110
1,063
100
Kåre Simensen
det vi har sett i form av ulike Twitter-meldinger for å si det litt diplomatisk er svært interessant og til dels utfordrende å ta til seg
nb-NO
det vi har sett i form av ulike Twitter-meldinger for å si det litt diplomatisk er svært interessant og til dels utfordrende å ta til seg
9,018,070
9,026,114
det vi har sett i form av ulike Twitter-meldinger for å si det litt diplomatisk er svært interessant og til dels utfordrende å ta til seg
det vi har sett i form av ulike Twitter-meldingar for å seie det litt diplomatisk er svært interessant og til dels utfordrande å ta til seg
1
50,951
20170110
1,098
36
Gunvor Eldegard
og om og dei nordiske landa har jo ofte gode transportløysingar men det internasjonale er viktig òg og og transportforbindelsene over landegrensene deriblant
nn-NO
og om og dei nordiske landa har jo ofte gode transportløysingar men det internasjonale er viktig òg og og transportforbindelsene over landegrensene deriblant
9,346,110
9,358,407
og om og dei nordiske landa har jo ofte gode transportløysingar men det internasjonale er viktig òg og og transportforbindelsene over landegrensene deriblant
og om og de nordiske landene har jo ofte gode transportløsninger men den internasjonale er viktig også og og transportforbindelsene over landets grenser deriblant
1
50,439
20170110
586
1
Marit Nybakk
og nordisk samarbeid er blitt mer dynamisk med stor bredde og dybde og oppslutning ikke minst
nb-NO
og nordisk samarbeid er blitt mer dynamisk med stor bredde og dybde og oppslutning ikke minst
5,026,684
5,033,933
og nordisk samarbeid er blitt mer dynamisk med stor bredde og dybde og oppslutning ikke minst
og nordisk samarbeid har vorte meir dynamisk med stor breidd og djupn og oppslutning ikkje minst
1
50,722
20170110
869
8
Torgeir Knag Fylkesnes
alle ville vore tent på det
nn-NO
alle ville vore tent på det
7,353,483
7,355,463
alle ville vore tent på det
alle ville vært tent på det
1
50,222
20170110
369
190
Ine Marie Eriksen Søreide
det har skjedd mye på dette området de senere år
nb-NO
det har skjedd mye på dette området de senere år
3,061,449
3,064,423
det har skjedd mye på dette området de senere år
det har skjedd mykje på dette området dei seinare åra
1
51,300
20170110
1,447
63
Jon Georg Dale
sånn at eg skal utrede det Stortinget i dag ber meg om komme tilbake til Stortinget med det
nn-NO
sånn at eg skal utrede det Stortinget i dag ber meg om komme tilbake til Stortinget med det
12,248,309
12,252,269
sånn at eg skal utrede det Stortinget i dag ber meg om komme tilbake til Stortinget med det
sånn at jeg skal rede ut det Stortinget i dag ber meg om kommet tilbake til Stortinget med det
1
51,142
20170110
1,289
94
Geir Pollestad
det er på same måten eit verdispørsmål som når Senterpartiet faktisk våger å reagere når matvarekjedene gir vekk mat nærmast gratis og det ekstreme prisfokuset som dei dyrkar
nn-NO
det er på same måten eit verdispørsmål som når Senterpartiet faktisk våger å reagere når matvarekjedene gir vekk mat nærmast gratis og det ekstreme prisfokuset som dei dyrkar
10,957,329
10,970,866
det er på same måten eit verdispørsmål som når Senterpartiet faktisk våger å reagere når matvarekjedene gir vekk mat nærmast gratis og det ekstreme prisfokuset som dei dyrkar
det er på samme måten et verdispørsmål som når Senterpartiet faktisk våger å reagere når matvarekjedene gir vekk mat nærmest gratis og det ekstreme prisfokuset som de dyrker
1
51,885
20170110
2,032
101
Kenneth Svendsen
det betyr at alle reiser om det <ee> unntatt MDG
nb-NO
det betyr at alle reiser om det <ee> unntatt MDG
17,193,672
17,196,558
det betyr at alle reiser om det <ee> unntatt MDG
det betyr at alle reiser om det <*ee> unnateke MDG
1
51,365
20170110
1,512
56
Odd Omland
konsekvensen av dette forslaget både når det gjelder dyrevelferd og lønnsomhet kan en ikke sjå at kom fremkommer ved behandlinga i dag
nb-NO
konsekvensen av dette forslaget både når det gjelder dyrevelferd og lønnsomhet kan en ikke sjå at kom fremkommer ved behandlinga i dag
12,788,309
12,796,893
konsekvensen av dette forslaget både når det gjelder dyrevelferd og lønnsomhet kan en ikke sjå at kom fremkommer ved behandlinga i dag
konsekvensen av dette forslaget både når det gjeld dyrevelferd og lønnsemd kan ein ikkje sjå at kom kjem fram ved behandlinga i dag
1
50,779
20170110
926
215
Sonja Mandt
et arbeid som både er spennende og nødvendig og ikke minst viktig i tida framover
nb-NO
et arbeid som både er spennende og nødvendig og ikke minst viktig i tida framover
7,834,107
7,838,653
et arbeid som både er spennende og nødvendig og ikke minst viktig i tida framover
eit arbeid som både er spennande og nødvendig og ikkje minst viktig i tida framover
1
51,246
20170110
1,393
27
Rasmus Hansson
over seksti prosent av matfø matsvinnet er jo i private husholdninger
nb-NO
over seksti prosent av matfø matsvinnet er jo i private husholdninger
11,747,524
11,753,081
over 60% av matfø matsvinnet er jo i private husholdninger
over 60% av *matfø matsvinnet er jo i private hushald
1
51,714
20170110
1,861
101
Kenneth Svendsen
vi går tilbake til talerlista
nb-NO
vi går tilbake til talerlista
15,573,800
15,575,188
vi går tilbake til talerlista
vi går tilbake til talarlista
1
51,083
20170110
1,230
97
Ingunn Foss
forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres
nb-NO
forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres
10,418,067
10,423,910
forslagsstillerne viser au til at FN har estimert at man kaster omtrent en tredjedel av maten som produseres
forslagsstillarane viser au til at FN har estimert at ein kastar omtrent ein tredel av maten som blir produsert
1
51,409
20170110
1,556
1
Marit Nybakk
<ee> neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal og deretter Geir Pollestad
nb-NO
<ee> neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal og deretter Geir Pollestad
13,159,390
13,164,047
<ee> neste taler er representanten Line Henriette Hjemdal og deretter Geir Pollestad
<*ee> neste talar er representanten Line Henriette Hjemdal og deretter Geir Pollestad
1
49,863
20170110
10
32
Olemic Thommessen
for Oppland fylke Ivar Odnes
nb-NO
for Oppland fylke Ivar Odnes
385,326
386,886
for Oppland fylke Ivar Odnes
for Oppland fylke Ivar *Odnes
1

Dataset Card for NbAiLab/NPSC

The Norwegian Parliamentary Speech Corpus (NPSC) is a speech corpus made by the Norwegian Language Bank at the National Library of Norway in 2019-2021. The NPSC consists of recordings of speech from Stortinget, the Norwegian parliament, and corresponding orthographic transcriptions to Norwegian Bokmål and Norwegian Nynorsk. All transcriptions are done manually by trained linguists or philologists, and the manual transcriptions are subsequently proofread to ensure consistency and accuracy. Entire days of Parliamentary meetings are transcribed in the dataset.

This repository contains a version of the NPSC in the 🤗 Dataset Format. Note that the official release of the dataset, which can be found in the repository of the Norwegian Language Bank, contains more information than the version found here, including word-level metadata, metadata about the speakers, and detailed documentation.

How to Use

# Loads the 16K Bokmål corpus in streaming mode
from datasets import load_dataset
data = load_dataset("NbAiLab/NPSC", config="16K_mp3_bokmaal", streaming=True)

Dataset Summary

The NPSC dataset contains JSON lines with language training data. The data loader will add audio data to this structure. Here is an example json object:

{
"sentence_id": 49853,
"sentence_order": 0,
"speaker_id": 32,
"meeting_date": "20170110",
"speaker_name": "Olemic Thommessen",
"sentence_text": "Stortingets møte er lovlig satt",
"sentence_language_code": "nb-NO",
"text": "Stortingets møte er lovlig satt",
"start_time": 320246, 
"end_time": 323590,
"normsentence_text": "Stortingets møte er lovlig satt",
"transsentence_text": "Stortingets møte er lovleg sett",
"translated": 1,
"audio": {"path": "audio/20170110-095504_320246_323590.wav","array": [.......]}
}

Data Fields

Key Type Description
sentence_id: Integer Unique identifier of the sentence
sentence_order Integer A number indicating the order of the sentences in the meeting
speaker_id Integer The ID of the speaker. This can be linked to the original dataset containing thorough demographic and dialectal information about the speaker.
meeting_date String The date for the meeting in the format yyyymmdd
speaker_name String Name of the speaker. All speakers were members of the Norwegian Parliament or members of the Norwegian Government at the meeting date
sentence_text String The sentence text. The transcribed text string of the sentence in non-normalized form. This is the text of the manual transcriptions, without any postprocessing (apart from corrections of known errors). It may contain interrupted words, non-standard words and function words with a pronunciation deviating from the written form. Detailed metadata about the words in the sentence can be found in the word-tokenized version of the corpus in the official release of the dataset.
sentence_language_code String The language code of the sentence. The following alternatives exists in the file: ['nb-NO'. 'nn-NO', 'en-US']
text String sentence text. This is a copy of "sentence_text". It is included here to make it more convenient to interleave with other datasets.
start_time Integer The start time of the sentence in milliseconds. This time is relative to the start of audiofile of the entire meeting, which can be accessed in the official release
end_time Integer End time. See comment above.
normsentence_text String Normalized sentence text. In this version of the transcription, numbers and dates are written in digits on standardized formats, and common abbreviations are used. These modifications to the original transcriptions are produced automatically using normalization grammars
transsentence_text String Translated sentence text. Whenever the original transcription is in Bokmål (nb-NO), this field contains a machine-translated version in Nynorsk (nn-NO), and vice versa
translated Integer A flag indicating whether a machine-translated version has been produced or not. Sentences in en-US have not been translated
audio Array The dataloader will encode the accociated audio files and provide them as an array containing 'path', 'sound array','sampling_rate'

Initial Data Collection

The procedure for the dataset creation is described in detail in our paper.

Statistics

Feature Value
Duration, pauses included 140,3 hours
Duration, pauses not included 125,7 hours
Word count 1,2 million
Sentence count 64.531
Language distribution Nynorsk: 12,8%
Bokmål: 87,2%
Gender distribution Female: 38,3%
Male: 61.7%

Considerations for Using the Data

This corpus contains speech data. All recordings are of members of Parliament in a public setting, and can be distributed without any restrains.

Dataset Creators and Curators

The content of the dataset was created by the Norwegian Language Bank (Språkbanken) at the National Library of Norway. Javier de la Rosa, Freddy Wetjen, Per Egil Kummervold, and Andre Kaasen all contributed in making this into a HuggingFace Dataset. Thanks to the HuggingFace team for assistance.

License

The sound and the transcriptions are released under the CC-ZERO-license. The curation of the HuggingFace Dataset is released under CC-BY-SA-3-license.

Citation Information

The following article gives detailed information about the corpus. Please refer to the article and this page if you are using this dataset:


@inproceedings{solberg2022norwegian,
  title={The Norwegian Parliamentary Speech Corpus},
  author={Solberg, Per Erik and Ortiz, Pablo},
  booktitle={Proceedings of the 13th Language Resources and Evaluation Conference},
  url={http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2022/pdf/2022.lrec-1.106.pdf},
  year={2022}
}
Downloads last month
431
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on NbAiLab/NPSC

Collection including NbAiLab/NPSC