Datasets:
divemt

Task Categories: translation
Multilinguality: translation
Size Categories: 1K<n<10K
Language Creators: found
Source Datasets: original
Licenses: gpl-3.0
Dataset Preview Go to dataset viewer
unit_id (string)flores_id (int32)item_id (string)subject_id (string)task_type (string)translation_type (string)src_len_chr (int32)mt_len_chr (float32)tgt_len_chr (int32)src_len_wrd (int32)mt_len_wrd (float32)tgt_len_wrd (int32)edit_time (float32)k_total (int32)k_letter (int32)k_digit (int32)k_white (int32)k_symbol (int32)k_nav (int32)k_erase (int32)k_copy (int32)k_cut (int32)k_paste (int32)k_do (int32)n_pause_geq_300 (int32)len_pause_geq_300 (int32)n_pause_geq_1000 (int32)len_pause_geq_1000 (int32)event_time (int32)num_annotations (int32)last_modification_time (int32)n_insert (float32)n_delete (float32)n_substitute (float32)n_shift (float32)tot_shifted_words (float32)tot_edits (float32)hter (float32)cer (float32)bleu (float32)chrf (float32)lang_id (string)doc_id (int32)time_s (float32)time_m (float32)time_h (float32)time_per_char (float32)time_per_word (float32)key_per_char (float32)words_per_hour (float32)words_per_minute (float32)per_subject_visit_order (int32)src_text (string)mt_text (string)tgt_text (string)aligned_edit (string)
"flores101-warmup-tur-1-ht-1"
163
"flores101-warmup-11"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
189
192
29
27
88.624
660
472
0
68
14
72
34
0
0
0
0
37
728,697
14
716,844
761,283
1
1,642,600,367
"tur"
1
761.283
12.68805
0.211468
4.027952
26.251138
3.492063
137.136912
2.285615
1
"In France, voting has traditionally been a low-tech experience: voters isolate themselves in a booth, put a pre-printed sheet of paper indicating their candidate of choice into an envelope."
"nan"
"Fransa'da oy verme deneyimi geleneksel olarak pek teknolojik olmayan bir süreçtir. Oy verenler, dışarıdan izole olacakları bir kabine girer ve seçtikleri adayı belirten bir kağıdı zarfa koyar."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-2"
164
"flores101-warmup-12"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
120
112
20
16
56.622
143
109
0
17
2
8
7
0
0
0
0
20
38,299
9
32,412
56,622
3
1,642,600,367
"tur"
1
56.622
0.9437
0.015728
0.47185
2.8311
1.191667
1,271.590548
21.193176
2
"After officials verify the voter's identity, the voter drops the envelope into the ballot box and signs the voting roll."
"nan"
"Yetkililer oy verenin kimliğini doğruladığında bu kişi zarfını oy sandığına atar ve oy seçmen listesini imzalar."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-3"
165
"flores101-warmup-13"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
62
69
8
9
19.799
154
122
0
16
6
4
6
0
0
0
0
6
22,626
1
20,655
32,144
1
1,642,600,367
"tur"
1
32.144
0.535733
0.008929
0.518452
4.018
2.483871
895.968143
14.932802
3
"French electoral law rather strictly codifies the proceedings."
"nan"
"Bu süreç, Fransa'nın seçim yasasında sıkı bir şekilde düzenlenmiştir."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-4"
166
"flores101-warmup-14"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
228
297
40
37
97.629
425
312
4
43
5
35
24
0
1
1
0
38
56,332
16
44,299
97,629
1
1,642,600,367
"tur"
1
97.629
1.62715
0.027119
0.428197
2.440725
1.864035
1,474.971576
24.58286
4
"Since 1988, ballot boxes must be transparent so that voters and observers can witness that no envelopes are present at the start of the vote and that no envelopes are added except those of the duly counted and authorized voters."
"nan"
"1988'den bu yana, oylamanın başlangıcında sandıkta başka zarf bulunmadığının ve seçmen listesinde adı bulunup kimliği doğrulanan kişilere ait olanlar dışında başka bir zarf eklenmediğinin oy verenler ve gözetmenler tarafından görülebilmesi için oy sandıklarının şeffaf olması koşulu getirilmiştir."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-5"
167
"flores101-warmup-15"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
177
177
25
21
125.489
232
170
0
23
5
19
14
0
1
0
0
26
103,923
12
97,782
125,489
1
1,642,600,367
"tur"
1
125.489
2.091483
0.034858
0.708977
5.01956
1.310734
717.194336
11.953239
5
"Candidates can send representatives to witness every part of the process. In the evening, votes are counted by volunteers under heavy supervision, following specific procedures."
"nan"
"Adaylar, sürecin her adımını izlemesi için temsilciler gönderebilir. Akşam saatlerinde sıkı denetim altında ve belirli prosedürler izlenerek oylar gönüllüler tarafından sayılır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-1"
319
"flores101-warmup-21"
"tur_t1"
"pe2"
"pe"
102
111
106
13
14
14
35.201
41
19
0
3
0
18
0
0
0
1
0
4
32,549
3
31,833
35,201
1
1,642,600,367
0
0
2
0
0
2
14.286
0.072072
76.7
90.09
"tur"
2
35.201
0.586683
0.009778
0.345108
2.707769
0.401961
1,329.507684
22.158461
6
"Xinhua reported that government investigators recovered two 'black box' flight recorders on Wednesday."
"Xinhua, hükümet müfettişlerinin Çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt makinesini bulduklarını bildirdi."
"Xinhua, hükümet müfettişlerinin Çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt makinesi bulduğunu bildirdi."
"REF: xinhua, hükümet müfettişlerinin çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt makinesini bulduklarını bildirdi.\nHYP: xinhua, hükümet müfettişlerinin çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt makinesi bulduğunu bildirdi.\nEVAL: S S"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-2"
320
"flores101-warmup-22"
"tur_t1"
"pe2"
"pe"
43
49
49
7
6
6
5.508
4
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,508
1
1,642,600,367
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
"tur"
2
5.508
0.0918
0.00153
0.128093
0.786857
0.093023
4,575.163399
76.252723
7
"Fellow wrestlers also paid tribute to Luna."
"Diğer güreşçiler de Luna'ya saygılarını sundular."
"Diğer güreşçiler de Luna'ya saygılarını sundular."
"REF: diğer güreşçiler de luna'ya saygılarını sundular.\nHYP: diğer güreşçiler de luna'ya saygılarını sundular.\nEVAL:"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-3"
321
"flores101-warmup-23"
"tur_t1"
"pe2"
"pe"
162
140
156
29
21
23
78.911
135
51
0
9
1
70
4
0
0
0
0
12
66,331
6
62,901
78,911
1
1,642,600,367
2
0
10
1
1
13
61.905
0.371429
29.46
61.59
"tur"
2
78.911
1.315183
0.02192
0.487105
2.721069
0.833333
1,323.009466
22.050158
8
"Tommy Dreamer said "Luna was the first Queen of Extreme. My first manager. Luna passed away on the night of two moons. Pretty unique just like her. Strong woman.""
"Tommy Dreamer, "Luna Extreme'in ilk Kraliçesiydi. İlk yöneticimydi. Luna iki ayın gecesi öldü. O kadar da benzersiz. Güçlü bir kadın." dedi."
"Tommy Dreamer, "Luna, ilk Ekstrem Kraliçesiydi. İlk yöneticimdi. Luna iki ay olduğu gece öldü. Kendisi gibi benzersiz bir geceydi. Güçlü bir kadındı." dedi."
"REF: tommy dreamer, "luna extreme'in ilk kraliçesiydi. i̇lk yöneticimydi. luna iki ** ayın gecesi öldü. ******* o kadar da benzersiz. güçlü bir kadın." dedi.\nHYP: tommy dreamer, "luna, @ ekstrem [ ilk ] kraliçesiydi. i̇lk yöneticimdi. luna iki ay olduğu gece öldü. kendisi gibi benzersiz bir geceydi. güçlü bir kadındı." dedi.\nEVAL: S S S I S S I S S S S S"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-4"
322
"flores101-warmup-24"
"tur_t1"
"pe2"
"pe"
150
142
145
23
20
20
30.686
92
20
0
0
0
71
1
0
0
0
0
7
28,109
6
27,693
30,686
1
1,642,600,367
0
0
3
0
0
3
15
0.140845
52.86
73.78
"tur"
2
30.686
0.511433
0.008524
0.204573
1.334174
0.613333
2,698.298899
44.971648
9
"Dustin "Goldust" Runnels commented that "Luna was as freaky as me...maybe even more...love her and will miss her...hopefully she's in a better place.""
"Dustin "Goldust" Runnels, "Luna ben kadar ürperticiydi... belki daha da... onu seviyorum ve kaybolacaktır... umarım daha iyi bir yerde." dedi."
"Dustin "Goldust" Runnels, "Luna benim kadar ürperticiydi... Belki daha da... Onu seviyorum ve özleyeceğim... Umarım daha iyi bir yerdedir." dedi."
"REF: dustin "goldust" runnels, "luna ben kadar ürperticiydi... belki daha da... onu seviyorum ve kaybolacaktır... umarım daha iyi bir yerde." dedi.\nHYP: dustin "goldust" runnels, "luna benim kadar ürperticiydi... belki daha da... onu seviyorum ve özleyeceğim... umarım daha iyi bir yerdedir." dedi.\nEVAL: S S S"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-1"
600
"flores101-warmup-31"
"tur_t1"
"pe1"
"pe"
100
99
99
17
14
14
262.5
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
262,500
1
1,642,600,367
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
"tur"
3
262.5
4.375
0.072917
2.625
15.441176
0.01
233.142857
3.885714
10
"The Hershey and Chase experiment was one of the leading suggestions that DNA was a genetic material."
"Hershey ve Chase deneyi, DNA'nın genetik bir materyal olduğuna dair önde gelen önerilerden biriydi."
"Hershey ve Chase deneyi, DNA'nın genetik bir materyal olduğuna dair önde gelen önerilerden biriydi."
"REF: hershey ve chase deneyi, dna'nın genetik bir materyal olduğuna dair önde gelen önerilerden biriydi.\nHYP: hershey ve chase deneyi, dna'nın genetik bir materyal olduğuna dair önde gelen önerilerden biriydi.\nEVAL:"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-2"
601
"flores101-warmup-32"
"tur_t1"
"pe1"
"pe"
85
102
102
15
13
13
23.438
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,438
1
1,642,600,367
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
"tur"
3
23.438
0.390633
0.006511
0.275741
1.562533
0.011765
2,303.950849
38.399181
11
"Hershey and Chase used phages, or viruses, to implant their own DNA into a bacterium."
"Hershey ve Chase, kendi DNA'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları veya virüsleri kullandılar."
"Hershey ve Chase, kendi DNA'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları veya virüsleri kullandılar."
"REF: hershey ve chase, kendi dna'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları veya virüsleri kullandılar.\nHYP: hershey ve chase, kendi dna'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları veya virüsleri kullandılar.\nEVAL:"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-3"
602
"flores101-warmup-33"
"tur_t1"
"pe1"
"pe"
143
114
114
24
14
14
24.746
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,746
1
1,642,600,367
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
"tur"
3
24.746
0.412433
0.006874
0.173049
1.031083
0.006993
3,491.473369
58.191223
12
"They did two experiments marking either the DNA in the phage with a radioactive phosphorus or the protein of the phage with radioactive sulfur."
"Fajdaki DNA'yı radyoaktif bir fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar."
"Fajdaki DNA'yı radyoaktif bir fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar."
"REF: fajdaki dna'yı radyoaktif bir fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar.\nHYP: fajdaki dna'yı radyoaktif bir fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar.\nEVAL:"
"flores101-warmup-tur-4-ht-1"
541
"flores101-warmup-41"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
149
150
28
16
67.557
159
133
0
16
5
1
4
0
0
0
0
20
48,831
5
40,884
67,557
1
1,642,600,367
"tur"
4
67.557
1.12595
0.018766
0.453403
2.41275
1.067114
1,492.07336
24.867889
13
"The Tibetan Buddhism is based on the teachings of Buddha, but were extended by the mahayana path of love and by a lot of techniques from Indian Yoga."
"nan"
"Tibet Budizmi, Buda'nın öğretilerine dayanır, ancak mahayana sevgi yolundan ve Hindistan Yogasının birçok tekniğinden faydalanılarak genişletilmiştir."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-2"
542
"flores101-warmup-42"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
127
105
20
14
26.502
126
95
0
15
5
1
10
0
0
0
0
14
11,889
4
6,955
26,502
1
1,642,600,367
"tur"
4
26.502
0.4417
0.007362
0.208677
1.3251
0.992126
2,716.776092
45.279602
14
"In principle the Tibetan Buddhism is very simple. It consists of Kundalini Yoga, meditation and the path of all-embracing love."
"nan"
"Tibet Budizmi'nin ilkesi çok basittir. Kundalini Yoga, meditasyon ve her şeyi kucaklayan sevgiden oluşur."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-3"
543
"flores101-warmup-43"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
147
142
18
16
62.242
164
122
0
16
5
20
1
0
0
0
0
18
46,484
7
41,633
62,242
1
1,642,600,367
"tur"
4
62.242
1.037367
0.017289
0.423415
3.457889
1.115646
1,041.097651
17.351628
15
"With Kundalini Yoga the Kundalini energy (enlightenment energy) is awakened through yoga postures, breathing exercises, mantras and visualizations."
"nan"
"Kundalini Yoga ile yoga pozları, nefes egzersizleri, mantralar ve canlandırmalar yoluyla Kundalini enerjisi (aydınlanma enerjisi) uyandırılır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-4"
544
"flores101-warmup-44"
"tur_t1"
"ht"
"ht"
203
168
30
19
160.377
185
155
0
18
3
1
8
0
0
0
0
16
139,499
7
135,067
160,377
1
1,642,600,367
"tur"
4
160.377
2.67295
0.044549
0.790034
5.3459
0.91133
673.41327
11.223554
16
"The center of Tibetan meditation is the Deity Yoga. Through the visualization of various deities the energy channels are cleaned, the chakras are activated and the enlightenment consciousness is created."
"nan"
"Tibet meditasyonunun merkezinde Deity Yoga yer alır. Farklı tanrıların canlandırılmasıyla enerji kanalları temizlenir, çakralar açılır ve aydılanma bilinci oluşturulur."
"nan"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-1"
914
"flores101-warmup-51"
"tur_t1"
"pe2"
"pe"
89
86
108
15
13
14
101.403
141
74
0
14
0
47
6
0
0
0
0
19
91,618
13
87,720
101,403
1
1,642,600,367
1
0
6
0
0
7
53.846
0.383721
35
60.21
"tur"
5
101.403
1.69005
0.028168
1.13936
6.7602
1.58427
532.528623
8.875477
17
"An increasingly more popular option for those planning a gap-year is to travel and learn."
"Geçiş yılını planlayanlar için giderek daha popüler bir seçenek de seyahat ve öğrenme."
"Boşluk yılını planlayanlar için giderek daha popüler hale gelen seçeneklerden biri seyahat edip öğrenmektir."
"REF: geçiş yılını planlayanlar için giderek daha popüler **** bir seçenek de seyahat ve öğrenme.\nHYP: boşluk yılını planlayanlar için giderek daha popüler hale gelen seçeneklerden biri seyahat edip öğrenmektir.\nEVAL: S I S S S S S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-2"
915
"flores101-warmup-52"
"tur_t1"
"pe2"
"pe"
137
154
151
20
18
18
220.516
415
220
0
27
2
144
19
0
2
1
0
41
194,179
27
187,463
220,516
1
1,642,600,367
0
0
16
1
2
17
94.444
0.801299
6.23
45.06
"tur"
5
220.516
3.675267
0.061254
1.609606
11.0258
3.029197
326.50692
5.441782
18
"This is especially popular with school leavers, allowing them to take a year out before university, without compromising their education."
"Bu uygulama, üniversiteyi bırakanlar için özellikle popüler ve eğitimlerini tehlikeye atmadan bir yıl süreyle üniversiteden geçirmelerine olanak sağlıyor."
"Eğitimi tehlikeye atmadan üniversiteye başlamadan önce bir yıl boş bırakılmasını sağlayan bu uygulama özellikle okuldan ayrılanlar arasında popülerdir."
"REF: bu uygulama, üniversiteyi bırakanlar için özellikle popüler ve eğitimlerini tehlikeye atmadan bir yıl süreyle üniversiteden geçirmelerine olanak sağlıyor.\nHYP: eğitimi @ üniversiteye başlamadan önce bir yıl boş bırakılmasını sağlayan [ tehlikeye atmadan ] bu uygulama özellikle okuldan ayrılanlar arasında popülerdir.\nEVAL: S S S S S S S S S S S S S S S S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-3"
916
"flores101-warmup-53"
"tur_t1"
"pe2"
"pe"
145
129
126
24
17
16
40.905
107
51
0
8
1
43
4
0
0
0
0
11
31,217
6
28,308
40,905
1
1,642,600,367
0
1
7
1
2
9
52.941
0.356589
22.32
59.62
"tur"
5
40.905
0.68175
0.011363
0.282103
1.704375
0.737931
2,112.211221
35.20352
19
"In many cases, enrolling on a gap-year course abroad can actually improve your chances of moving into higher education back in your home country."
"Pek çok durumda, yurtdışında bir aralık yılı kursuna kaydolmak aslında vatannızda yüksek öğrenime geri dönme şansını artırabilir."
"Pek çok durumda, boşluk yılında yurtdışında bir kursa gitmek, ülkenize döndüğünüzde yüksek öğrenime geçme şansını artırabilir."
"REF: pek çok durumda, yurtdışında bir aralık yılı kursuna kaydolmak aslında vatannızda yüksek öğrenime geri dönme şansını artırabilir.\nHYP: pek çok durumda, [ yurtdışında bir ] boşluk yılında @ kursa gitmek, ülkenize döndüğünüzde yüksek öğrenime **** geçme şansını artırabilir.\nEVAL: S S S S S S D S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-4"
917
"flores101-warmup-54"
"tur_t1"
"pe2"
"pe"
78
68
66
13
9
9
7.576
28
15
0
1
0
11
1
0
0
0
0
4
5,755
3
5,439
7,576
1
1,642,600,367
0
0
1
1
1
2
22.222
0.294118
32.47
81.48
"tur"
5
7.576
0.126267
0.002104
0.097128
0.582769
0.358974
6,177.402323
102.956705
20
"Typically there will be a tuition fee to enroll in these educational programs."
"Genelde bu eğitim programlarına kaydolmak için harç ücreti ödenecek."
"Bu eğitim programlarına kaydolmak için genelde harç ücreti ödenir."
"REF: genelde bu eğitim programlarına kaydolmak için harç ücreti ödenecek.\nHYP: [ genelde ] bu eğitim programlarına kaydolmak için @ harç ücreti ödenir.\nEVAL: S"
"flores101-warmup-tur-1-ht-1"
163
"flores101-warmup-11"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
189
208
29
29
344.41
437
272
0
40
5
92
23
0
2
1
2
60
267,083
36
253,538
344,410
2
1,642,600,367
"tur"
1
344.41
5.740167
0.095669
1.822275
11.876207
2.312169
303.127087
5.052118
1
"In France, voting has traditionally been a low-tech experience: voters isolate themselves in a booth, put a pre-printed sheet of paper indicating their candidate of choice into an envelope."
"nan"
"Fransa'da oy kullanmak geleneksel olarak düşük teknoloji içeren bir deneyimdir: Seçmenler tek başına bir kabine girer ve önceden basılmış bir sayfada seçtikleri adayı belirterek kağıdı bir zarfın içine koyar."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-2"
164
"flores101-warmup-12"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
120
106
20
14
122.026
136
110
0
15
1
2
8
0
0
0
0
21
95,662
9
90,501
122,026
2
1,642,600,367
"tur"
1
122.026
2.033767
0.033896
1.016883
6.1013
1.133333
590.038189
9.83397
2
"After officials verify the voter's identity, the voter drops the envelope into the ballot box and signs the voting roll."
"nan"
"Memurlar seçmenin kimliğini doğruladıktan sonra seçmen zarfı oy sandığına atar ve seçmen kütüğünü imzalar."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-3"
165
"flores101-warmup-13"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
62
64
8
8
86.307
141
85
0
9
4
29
14
0
0
0
0
26
63,174
11
55,391
86,307
2
1,642,600,367
"tur"
1
86.307
1.43845
0.023974
1.392048
10.788375
2.274194
333.692516
5.561542
3
"French electoral law rather strictly codifies the proceedings."
"nan"
"Fransa seçim yasasında işlemler katı bir şekilde düzenlenmiştir."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-4"
166
"flores101-warmup-14"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
228
252
40
30
353.916
707
320
5
41
4
292
33
0
6
6
0
93
289,767
49
264,929
353,916
2
1,642,600,367
"tur"
1
353.916
5.8986
0.09831
1.552263
8.8479
3.100877
406.876208
6.78127
4
"Since 1988, ballot boxes must be transparent so that voters and observers can witness that no envelopes are present at the start of the vote and that no envelopes are added except those of the duly counted and authorized voters."
"nan"
"Seçmen ve gözetmenlerin seçim başladığında sandıklarda zarf bulunmadığına ve usule uygun şekilde sayılıp onaylanan seçmenlerin zarfları dışında hiçbir zarfın sandıklara eklenmediğine tanıklık edebilmesi için seçim sandıkları 1988'den bu yana şeffaftır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-5"
167
"flores101-warmup-15"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
177
191
25
23
131.9
279
181
0
25
3
63
7
0
0
0
0
23
92,836
16
89,284
131,900
2
1,642,600,367
"tur"
1
131.9
2.198333
0.036639
0.745198
5.276
1.576271
682.335102
11.372252
5
"Candidates can send representatives to witness every part of the process. In the evening, votes are counted by volunteers under heavy supervision, following specific procedures."
"nan"
"Adaylar sürecin her aşamasına tanıklık etmesi için temsilciler gönderebilir. Akşam olduğunda, oylar yüksek denetim altında ve belirli prosedürler takip edilerek gönüllüler tarafından sayılır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-1"
319
"flores101-warmup-21"
"tur_t2"
"pe2"
"pe"
102
111
111
13
14
13
273.327
278
86
0
13
4
164
9
0
1
1
0
26
244,997
18
240,508
273,327
3
1,642,600,367
1
2
5
2
2
10
71.429
0.648649
12.57
50.24
"tur"
2
273.327
4.55545
0.075924
2.679676
21.025154
2.72549
171.22348
2.853725
6
"Xinhua reported that government investigators recovered two 'black box' flight recorders on Wednesday."
"Xinhua, hükümet müfettişlerinin Çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt makinesini bulduklarını bildirdi."
"Xinhua, Çarşamba günü resmi soruşturmacıların, uçuş bilgilerini kaydeden iki "kara kutu" bulduklarını bildirdi."
"REF: xinhua, hükümet müfettişlerinin çarşamba günü iki ***** adet 'kara kutu' uçuş kayıt makinesini bulduklarını bildirdi.\nHYP: xinhua, ******* *************** çarşamba günü [ iki ] resmi soruşturmacıların, @ bilgilerini kaydeden [ uçuş ] @ "kara kutu" bulduklarını bildirdi.\nEVAL: D D I S S S S S"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-2"
320
"flores101-warmup-22"
"tur_t2"
"pe2"
"pe"
43
49
56
7
6
6
55.258
52
38
0
0
0
12
2
0
0
0
0
7
45,203
3
42,490
55,258
2
1,642,600,367
0
0
2
0
0
2
33.333
0.306122
43.47
56.26
"tur"
2
55.258
0.920967
0.015349
1.28507
7.894
1.209302
456.042564
7.600709
7
"Fellow wrestlers also paid tribute to Luna."
"Diğer güreşçiler de Luna'ya saygılarını sundular."
"Diğer güreşçiler de Luna'ya hayranlıklarını belirttiler."
"REF: diğer güreşçiler de luna'ya saygılarını sundular.\nHYP: diğer güreşçiler de luna'ya hayranlıklarını belirttiler.\nEVAL: S S"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-3"
321
"flores101-warmup-23"
"tur_t2"
"pe2"
"pe"
162
140
173
29
21
26
276.373
186
94
0
15
3
60
14
0
0
0
0
26
242,484
17
237,483
276,373
3
1,642,600,367
5
0
8
1
1
14
66.667
0.492857
27.56
53.68
"tur"
2
276.373
4.606217
0.07677
1.706006
9.530103
1.148148
377.750359
6.295839
8
"Tommy Dreamer said "Luna was the first Queen of Extreme. My first manager. Luna passed away on the night of two moons. Pretty unique just like her. Strong woman.""
"Tommy Dreamer, "Luna Extreme'in ilk Kraliçesiydi. İlk yöneticimydi. Luna iki ayın gecesi öldü. O kadar da benzersiz. Güçlü bir kadın." dedi."
"Tommy Dreamer, "Luna ilk Extreme Kraliçesiydi. İlk menajerimdi. Luna iki ayın görüldüğü gece öldü. Tıpkı onun gibi son derece benzersiz bir gecede. Güçlü bir kadındı," dedi."
"REF: tommy dreamer, "luna extreme'in ilk kraliçesiydi. i̇lk yöneticimydi. luna iki ayın ********* gecesi öldü. ***** **** **** *** o kadar da benzersiz. güçlü bir kadın." dedi.\nHYP: tommy dreamer, "luna @ extreme [ ilk ] kraliçesiydi. i̇lk menajerimdi. luna iki ayın görüldüğü gece öldü. tıpkı onun gibi son derece benzersiz bir gecede. güçlü bir kadındı," dedi.\nEVAL: S S I S I I I I S S S S S"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-4"
322
"flores101-warmup-24"
"tur_t2"
"pe2"
"pe"
150
142
158
23
20
24
144.274
232
101
0
18
6
72
34
0
1
0
0
36
78,582
19
70,565
144,274
3
1,642,600,367
4
0
6
0
0
10
50
0.415493
31.47
54.92
"tur"
2
144.274
2.404567
0.040076
0.961827
6.272783
1.546667
573.907981
9.565133
9
"Dustin "Goldust" Runnels commented that "Luna was as freaky as me...maybe even more...love her and will miss her...hopefully she's in a better place.""
"Dustin "Goldust" Runnels, "Luna ben kadar ürperticiydi... belki daha da... onu seviyorum ve kaybolacaktır... umarım daha iyi bir yerde." dedi."
"Dustin "Goldust" Runnels, "Luna benim gibi, hatta belki de benden daha sıra dışı biriydi. Onu seviyorum ve özleyeceğim... Umarım daha iyi bir yerdedir," dedi."
"REF: dustin "goldust" runnels, "luna ben kadar ürperticiydi... belki ** ****** daha **** **** da... onu seviyorum ve kaybolacaktır... umarım daha iyi bir yerde." dedi.\nHYP: dustin "goldust" runnels, "luna benim gibi, hatta belki de benden daha sıra dışı biriydi. onu seviyorum ve özleyeceğim... umarım daha iyi bir yerdedir," dedi.\nEVAL: S S S I I I I S S S"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-1"
600
"flores101-warmup-31"
"tur_t2"
"pe1"
"pe"
100
99
96
17
14
13
214.461
72
29
0
4
0
32
7
0
0
0
0
10
204,408
4
201,873
214,461
2
1,642,600,367
0
1
1
0
0
2
14.286
0.060606
64.14
91.07
"tur"
3
214.461
3.57435
0.059573
2.14461
12.615353
0.72
285.36657
4.75611
10
"The Hershey and Chase experiment was one of the leading suggestions that DNA was a genetic material."
"Hershey ve Chase deneyi, DNA'nın genetik bir materyal olduğuna dair önde gelen önerilerden biriydi."
"Hershey ve Chase deneyi, DNA'nın genetik materyal olduğuna dair önde gelen önermelerden biriydi."
"REF: hershey ve chase deneyi, dna'nın genetik bir materyal olduğuna dair önde gelen önerilerden biriydi.\nHYP: hershey ve chase deneyi, dna'nın genetik *** materyal olduğuna dair önde gelen önermelerden biriydi.\nEVAL: D S"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-2"
601
"flores101-warmup-32"
"tur_t2"
"pe1"
"pe"
85
102
92
15
13
12
149.442
71
28
0
2
0
36
3
0
1
1
0
8
132,964
7
132,004
149,442
3
1,642,600,367
0
1
4
2
5
7
53.846
0.438725
34.79
71.55
"tur"
3
149.442
2.4907
0.041512
1.758141
9.9628
0.835294
361.3442
6.022403
11
"Hershey and Chase used phages, or viruses, to implant their own DNA into a bacterium."
"Hershey ve Chase, kendi DNA'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları veya virüsleri kullandılar."
"Hershey ve Chase, fajlar veya virüsler kullanarak kendi DNA'larını bir bakteriye aktardılar."
"REF: hershey ve chase, kendi dna'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları veya virüsleri kullandılar.\nHYP: hershey ve chase, [ kendi dna'larını bir bakteriye ] ************ fajlar @ virüsler [ veya ] kullanarak @ aktardılar.\nEVAL: D S S S S"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-3"
602
"flores101-warmup-33"
"tur_t2"
"pe1"
"pe"
143
114
110
24
14
13
114.617
30
0
0
0
0
29
1
0
0
0
0
1
101,863
1
101,863
114,617
2
1,642,600,367
0
1
0
0
0
1
7.143
0.035088
80.03
96.74
"tur"
3
114.617
1.910283
0.031838
0.801517
4.775708
0.20979
753.814879
12.563581
12
"They did two experiments marking either the DNA in the phage with a radioactive phosphorus or the protein of the phage with radioactive sulfur."
"Fajdaki DNA'yı radyoaktif bir fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar."
"Fajdaki DNA'yı radyoaktif fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar."
"REF: fajdaki dna'yı radyoaktif bir fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar.\nHYP: fajdaki dna'yı radyoaktif *** fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar.\nEVAL: D"
"flores101-warmup-tur-4-ht-1"
541
"flores101-warmup-41"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
149
128
28
16
209.912
200
128
0
18
4
31
19
0
0
0
0
31
187,102
17
179,014
209,912
2
1,642,600,367
"tur"
4
209.912
3.498533
0.058309
1.408805
7.496857
1.342282
480.201227
8.003354
13
"The Tibetan Buddhism is based on the teachings of Buddha, but were extended by the mahayana path of love and by a lot of techniques from Indian Yoga."
"nan"
"Tibet Budizmi, Buda'nın öğretilerini temel alır, ancak mahayana sevgi yolu ve Hint Yogasındaki birçok teknikle genişletilmiştir."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-2"
542
"flores101-warmup-42"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
127
108
20
15
108.795
171
115
0
16
3
26
11
0
0
0
0
22
83,710
11
79,141
108,795
2
1,642,600,367
"tur"
4
108.795
1.81325
0.030221
0.856654
5.43975
1.346457
661.795119
11.029919
14
"In principle the Tibetan Buddhism is very simple. It consists of Kundalini Yoga, meditation and the path of all-embracing love."
"nan"
"Prensipte Tibet Budizmi çok basittir. Kundalini Yoga, meditasyon ve her şeyi kapsayan sevgi yolundan oluşur."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-3"
543
"flores101-warmup-43"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
147
148
18
15
218.874
257
179
0
21
8
31
16
0
1
1
0
32
186,984
16
178,415
218,874
2
1,642,600,367
"tur"
4
218.874
3.6479
0.060798
1.488939
12.159667
1.748299
296.060747
4.934346
15
"With Kundalini Yoga the Kundalini energy (enlightenment energy) is awakened through yoga postures, breathing exercises, mantras and visualizations."
"nan"
"Kundalini Yogada yoga pozları, nefes egzersizleri, mantralar ve görselleştirmeler aracılığıyla Kundalini enerjisi (aydınlanma enerjisi) uyandırılır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-4"
544
"flores101-warmup-44"
"tur_t2"
"ht"
"ht"
203
191
30
20
359.493
278
212
0
21
3
11
31
0
0
0
0
43
320,021
14
304,992
359,493
2
1,642,600,367
"tur"
4
359.493
5.99155
0.099859
1.770901
11.9831
1.369458
300.423096
5.007052
16
"The center of Tibetan meditation is the Deity Yoga. Through the visualization of various deities the energy channels are cleaned, the chakras are activated and the enlightenment consciousness is created."
"nan"
"Tibet meditasyonunun merkezinde Tanrısal Yoga vardır. Çeşitli tanrıların görselleştirilmesi yoluyla enerji kanalları temizlenir, çakralar harekete geçirilir ve aydınlanma bilinci oluşturulur."
"nan"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-1"
914
"flores101-warmup-51"
"tur_t2"
"pe2"
"pe"
89
86
109
15
13
16
116.414
108
60
0
9
1
30
8
0
0
0
0
17
102,469
11
99,220
116,414
2
1,642,600,367
4
1
3
2
2
10
76.923
0.642857
36.92
62.71
"tur"
5
116.414
1.940233
0.032337
1.308022
7.760933
1.213483
463.861735
7.731029
17
"An increasingly more popular option for those planning a gap-year is to travel and learn."
"Geçiş yılını planlayanlar için giderek daha popüler bir seçenek de seyahat ve öğrenme."
"Seyahat etme ve öğrenme, mola yılı yapmayı planlayanlar için giderek daha popüler bir seçenek haline geliyor."
"REF: **** ******** **** geçiş yılını planlayanlar için giderek daha popüler bir seçenek de seyahat ve ****** öğrenme.\nHYP: @ etme @ öğrenme, mola yılı yapmayı planlayanlar için giderek daha popüler bir seçenek ** [ seyahat ] [ ve ] haline geliyor.\nEVAL: I I I S S D I S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-2"
915
"flores101-warmup-52"
"tur_t2"
"pe2"
"pe"
137
154
156
20
18
19
247.479
350
137
0
18
3
159
28
0
3
1
1
44
212,871
27
202,716
247,479
3
1,642,600,367
2
1
8
3
4
14
77.778
0.541126
10.36
58.43
"tur"
5
247.479
4.12465
0.068744
1.806416
12.37395
2.554745
290.933776
4.848896
18
"This is especially popular with school leavers, allowing them to take a year out before university, without compromising their education."
"Bu uygulama, üniversiteyi bırakanlar için özellikle popüler ve eğitimlerini tehlikeye atmadan bir yıl süreyle üniversiteden geçirmelerine olanak sağlıyor."
"Özellikle mezunlar arasında popüler olan bu uygulama, insanların eğitimlerini tehlikeye atmadan, üniversiteden önce bir yıllık bir ara vermelerini sağlıyor."
"REF: bu uygulama, üniversiteyi bırakanlar için özellikle popüler **** ve eğitimlerini tehlikeye ******** atmadan bir yıl süreyle üniversiteden geçirmelerine olanak sağlıyor.\nHYP: [ bu uygulama, ] ************ @ mezunlar arasında [ özellikle ] popüler olan @ insanların eğitimlerini tehlikeye atmadan, @ önce bir yıllık bir [ üniversiteden ] ara vermelerini sağlıyor.\nEVAL: D S S I S I S S S S S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-3"
916
"flores101-warmup-53"
"tur_t2"
"pe2"
"pe"
145
129
137
24
17
18
136.22
248
98
0
10
0
128
10
0
1
1
0
24
116,279
18
112,312
136,220
2
1,642,600,367
1
0
10
3
3
14
82.353
0.589147
7.36
56.88
"tur"
5
136.22
2.270333
0.037839
0.939448
5.675833
1.710345
634.268096
10.571135
19
"In many cases, enrolling on a gap-year course abroad can actually improve your chances of moving into higher education back in your home country."
"Pek çok durumda, yurtdışında bir aralık yılı kursuna kaydolmak aslında vatannızda yüksek öğrenime geri dönme şansını artırabilir."
"Çoğu durumda, mola yılında yurt dışındaki bir kursa kaydolmak aslında yüksek öğrenim için ana vatanınıza dönme olasılığınızı artırabilir."
"REF: pek çok durumda, yurtdışında bir aralık yılı kursuna kaydolmak aslında vatannızda yüksek **** öğrenime geri dönme şansını artırabilir.\nHYP: çoğu @ mola [ durumda, ] yılında [ bir ] yurt dışındaki @ kursa kaydolmak aslında @ öğrenim [ yüksek ] için ana vatanınıza dönme olasılığınızı artırabilir.\nEVAL: S S S S S S S I S S S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-4"
917
"flores101-warmup-54"
"tur_t2"
"pe2"
"pe"
78
68
82
13
9
11
39.158
53
27
0
3
0
23
0
0
0
0
0
3
20,434
3
20,434
39,158
2
1,642,600,367
2
0
2
0
0
4
44.444
0.25
38.25
68.62
"tur"
5
39.158
0.652633
0.010877
0.502026
3.012154
0.679487
1,195.158078
19.919301
20
"Typically there will be a tuition fee to enroll in these educational programs."
"Genelde bu eğitim programlarına kaydolmak için harç ücreti ödenecek."
"Genllikle bu eğitim programlarına kaydolmak için bir harç ücreti ödenmesi gerekir."
"REF: genelde bu eğitim programlarına kaydolmak için *** harç ücreti ******** ödenecek.\nHYP: genllikle bu eğitim programlarına kaydolmak için bir harç ücreti ödenmesi gerekir.\nEVAL: S I I S"
"flores101-warmup-tur-1-ht-1"
163
"flores101-warmup-11"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
189
203
29
28
142.863
280
178
0
30
5
59
8
0
0
0
0
32
116,023
16
107,193
142,863
1
1,642,600,367
"tur"
1
142.863
2.38105
0.039684
0.755889
4.92631
1.481481
730.770038
12.179501
1
"In France, voting has traditionally been a low-tech experience: voters isolate themselves in a booth, put a pre-printed sheet of paper indicating their candidate of choice into an envelope."
"nan"
"Fransa'da oy kullanma süreci geleneksel olarak düşük teknoloji içeren bir deneyim olmuştur: Seçmenler bir kabinde yalnız olur ve seçtikleri adayı belirten, önceden basılmış bir kağıdı bir zarfa koyarlar."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-2"
164
"flores101-warmup-12"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
120
107
20
14
64.159
110
92
0
14
2
1
1
0
0
0
0
13
51,929
8
49,680
64,159
1
1,642,600,367
"tur"
1
64.159
1.069317
0.017822
0.534658
3.20795
0.916667
1,122.212005
18.703533
2
"After officials verify the voter's identity, the voter drops the envelope into the ballot box and signs the voting roll."
"nan"
"Yetkililer seçmenin kimliğini doğruladıktan sonra, seçmen zarfı oy sandığına atar ve oy pusulasını imzalar."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-3"
165
"flores101-warmup-13"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
62
67
8
8
145.707
75
61
0
7
2
2
3
0
0
0
0
8
138,850
5
137,178
145,707
1
1,642,600,367
"tur"
1
145.707
2.42845
0.040474
2.350113
18.213375
1.209677
197.656942
3.294282
3
"French electoral law rather strictly codifies the proceedings."
"nan"
"Fransız seçim kanunu, tutanakları sıkı bir şekilde düzenlemektedir."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-4"
166
"flores101-warmup-14"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
228
280
40
33
114.793
324
273
4
32
3
3
9
0
0
0
0
38
79,811
13
64,125
114,793
1
1,642,600,367
"tur"
1
114.793
1.913217
0.031887
0.503478
2.869825
1.421053
1,254.43189
20.907198
4
"Since 1988, ballot boxes must be transparent so that voters and observers can witness that no envelopes are present at the start of the vote and that no envelopes are added except those of the duly counted and authorized voters."
"nan"
"1988 yılından bu yana, seçmenlerin ve gözlemcilerin, oylama başlangıcında hiçbir zarfın bulunmadığını ve usulüne uygun olarak sayılan ve yetkilendirilen seçmenlerin zarfları dışında hiçbir zarfın eklenmediğini teyit edebilmeleri için sandıkların şeffaf olması zorunlu kılınmıştır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-1-ht-5"
167
"flores101-warmup-15"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
177
188
25
21
81.328
203
167
0
21
4
7
4
0
0
0
0
21
59,515
9
53,815
81,328
1
1,642,600,367
"tur"
1
81.328
1.355467
0.022591
0.45948
3.25312
1.146893
1,106.629943
18.443832
5
"Candidates can send representatives to witness every part of the process. In the evening, votes are counted by volunteers under heavy supervision, following specific procedures."
"nan"
"Adaylar, sürecin her aşamasını bizzat görebilmeleri için temsilciler gönderebilir. Akşam olduğunda, oylar belirli prosedürler izlenerek yoğun gözetim altında gönüllüler tarafından sayılır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-1"
319
"flores101-warmup-21"
"tur_t3"
"pe2"
"pe"
102
111
107
13
14
14
39.454
12
6
0
0
0
6
0
0
0
0
0
2
32,018
1
31,690
39,454
1
1,642,600,367
0
0
1
0
0
1
7.143
0.081081
81.54
90.24
"tur"
2
39.454
0.657567
0.010959
0.386804
3.034923
0.117647
1,186.191514
19.769859
6
"Xinhua reported that government investigators recovered two 'black box' flight recorders on Wednesday."
"Xinhua, hükümet müfettişlerinin Çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt makinesini bulduklarını bildirdi."
"Xinhua, hükümet müfettişlerinin Çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt cihazı bulduklarını bildirdi."
"REF: xinhua, hükümet müfettişlerinin çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt makinesini bulduklarını bildirdi.\nHYP: xinhua, hükümet müfettişlerinin çarşamba günü iki adet 'kara kutu' uçuş kayıt cihazı bulduklarını bildirdi.\nEVAL: S"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-2"
320
"flores101-warmup-22"
"tur_t3"
"pe2"
"pe"
43
49
49
7
6
6
14.894
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14,894
1
1,642,600,367
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
"tur"
2
14.894
0.248233
0.004137
0.346372
2.127714
0.023256
1,691.956493
28.199275
7
"Fellow wrestlers also paid tribute to Luna."
"Diğer güreşçiler de Luna'ya saygılarını sundular."
"Diğer güreşçiler de Luna'ya saygılarını sundular."
"REF: diğer güreşçiler de luna'ya saygılarını sundular.\nHYP: diğer güreşçiler de luna'ya saygılarını sundular.\nEVAL:"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-3"
321
"flores101-warmup-23"
"tur_t3"
"pe2"
"pe"
162
140
156
29
21
23
114.658
106
65
0
7
0
25
9
0
0
0
0
12
99,699
6
96,964
114,658
2
1,642,600,367
2
0
7
1
1
10
47.619
0.35
45.72
64.99
"tur"
2
114.658
1.910967
0.031849
0.707765
3.953724
0.654321
910.533936
15.175566
8
"Tommy Dreamer said "Luna was the first Queen of Extreme. My first manager. Luna passed away on the night of two moons. Pretty unique just like her. Strong woman.""
"Tommy Dreamer, "Luna Extreme'in ilk Kraliçesiydi. İlk yöneticimydi. Luna iki ayın gecesi öldü. O kadar da benzersiz. Güçlü bir kadın." dedi."
"Tommy Dreamer, "Luna ilk Extreme Kraliçesiydi. İlk yöneticimdi. Luna iki ayın görüldüğü gece öldü. Tıpkı kendisi gibi oldukça eşsiz. Güçlü bir kadın." dedi."
"REF: tommy dreamer, "luna extreme'in ilk kraliçesiydi. i̇lk yöneticimydi. luna iki ayın ********* gecesi öldü. ***** o kadar da benzersiz. güçlü bir kadın." dedi.\nHYP: tommy dreamer, "luna @ extreme [ ilk ] kraliçesiydi. i̇lk yöneticimdi. luna iki ayın görüldüğü gece öldü. tıpkı kendisi gibi oldukça eşsiz. güçlü bir kadın." dedi.\nEVAL: S S I S I S S S S"
"flores101-warmup-tur-2-pe2-4"
322
"flores101-warmup-24"
"tur_t3"
"pe2"
"pe"
150
142
167
23
20
24
47.244
102
56
0
4
0
36
6
0
0
0
0
13
40,404
9
38,544
47,244
1
1,642,600,367
4
0
6
0
0
10
50
0.380282
32.7
55.91
"tur"
2
47.244
0.7874
0.013123
0.31496
2.054087
0.68
1,752.603505
29.210058
9
"Dustin "Goldust" Runnels commented that "Luna was as freaky as me...maybe even more...love her and will miss her...hopefully she's in a better place.""
"Dustin "Goldust" Runnels, "Luna ben kadar ürperticiydi... belki daha da... onu seviyorum ve kaybolacaktır... umarım daha iyi bir yerde." dedi."
"Dustin "Goldust" Runnels, "Luna benim kadar sıra dışıydı... Belki daha da fazla... Onu seviyorum ve özleyeceğim... Umarım daha iyi bir yerdedir." şeklinde yorum yaptı."
"REF: dustin "goldust" runnels, "luna ben kadar **** ürperticiydi... belki daha ** da... onu seviyorum ve kaybolacaktır... umarım daha iyi bir ********** ******** yerde." dedi.\nHYP: dustin "goldust" runnels, "luna benim kadar sıra dışıydı... belki daha da fazla... onu seviyorum ve özleyeceğim... umarım daha iyi bir yerdedir." şeklinde yorum yaptı.\nEVAL: S I S I S S I I S S"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-1"
600
"flores101-warmup-31"
"tur_t3"
"pe1"
"pe"
100
99
106
17
14
15
47.385
45
37
0
5
0
2
1
0
0
0
0
3
42,861
3
42,861
47,385
1
1,642,600,367
1
0
3
0
0
4
28.571
0.171717
65.46
79.18
"tur"
3
47.385
0.78975
0.013163
0.47385
2.787353
0.45
1,291.547958
21.525799
10
"The Hershey and Chase experiment was one of the leading suggestions that DNA was a genetic material."
"Hershey ve Chase deneyi, DNA'nın genetik bir materyal olduğuna dair önde gelen önerilerden biriydi."
"Hershey ve Chase deneyi, DNA'nın genetik bir materyal olduğuna dair ileri sürülen ilk fikirlerden biriydi."
"REF: hershey ve chase deneyi, dna'nın genetik bir materyal olduğuna dair ***** önde gelen önerilerden biriydi.\nHYP: hershey ve chase deneyi, dna'nın genetik bir materyal olduğuna dair ileri sürülen ilk fikirlerden biriydi.\nEVAL: I S S S"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-2"
601
"flores101-warmup-32"
"tur_t3"
"pe1"
"pe"
85
102
99
15
13
12
44.152
13
0
0
0
2
10
1
0
0
0
0
3
38,616
3
38,616
44,152
1
1,642,600,367
0
1
1
0
0
2
15.385
0.058824
71.35
91.3
"tur"
3
44.152
0.735867
0.012264
0.519435
2.943467
0.152941
1,223.047654
20.384128
11
"Hershey and Chase used phages, or viruses, to implant their own DNA into a bacterium."
"Hershey ve Chase, kendi DNA'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları veya virüsleri kullandılar."
"Hershey ve Chase, kendi DNA'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları (virüsleri) kullandılar."
"REF: hershey ve chase, kendi dna'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları veya virüsleri kullandılar.\nHYP: hershey ve chase, kendi dna'larını bir bakteriye yerleştirmek için fajları **** (virüsleri) kullandılar.\nEVAL: D S"
"flores101-warmup-tur-3-pe1-3"
602
"flores101-warmup-33"
"tur_t3"
"pe1"
"pe"
143
114
112
24
14
14
46.134
10
2
0
1
0
7
0
0
0
0
0
1
45,098
1
45,098
46,134
1
1,642,600,367
0
0
1
0
0
1
7.143
0.017544
80.03
96.98
"tur"
3
46.134
0.7689
0.012815
0.322615
1.92225
0.06993
1,872.805306
31.213422
12
"They did two experiments marking either the DNA in the phage with a radioactive phosphorus or the protein of the phage with radioactive sulfur."
"Fajdaki DNA'yı radyoaktif bir fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar."
"Fajdaki DNA'yı radyoaktif bir fosforla ve fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar."
"REF: fajdaki dna'yı radyoaktif bir fosforla veya fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar.\nHYP: fajdaki dna'yı radyoaktif bir fosforla ve fajın proteinini radyoaktif kükürtle işaretleyerek iki deney yaptılar.\nEVAL: S"
"flores101-warmup-tur-4-ht-1"
541
"flores101-warmup-41"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
149
129
28
16
106.383
132
112
0
15
3
1
1
0
0
0
0
14
93,222
10
91,013
106,383
1
1,642,600,367
"tur"
4
106.383
1.77305
0.029551
0.71398
3.799393
0.885906
947.51981
15.791997
13
"The Tibetan Buddhism is based on the teachings of Buddha, but were extended by the mahayana path of love and by a lot of techniques from Indian Yoga."
"nan"
"Tibet Budizmi Buda'nın öğretilerine dayanır, ancak mahayana sevgi yolu ve Hint Yogasından gelen birçok teknikle genişletilmiştir."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-2"
542
"flores101-warmup-42"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
127
107
20
14
49.581
114
94
0
13
3
1
3
0
0
0
0
4
36,242
3
35,794
49,581
1
1,642,600,367
"tur"
4
49.581
0.82635
0.013773
0.390402
2.47905
0.897638
1,452.169178
24.20282
14
"In principle the Tibetan Buddhism is very simple. It consists of Kundalini Yoga, meditation and the path of all-embracing love."
"nan"
"Tibet Budizmi prensipte çok basittir. Kundalini yoga, meditasyon ve herkesi kapsayan sevgi yolundan oluşur."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-3"
543
"flores101-warmup-43"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
147
148
18
16
89.014
159
131
0
16
6
1
5
0
0
0
0
19
66,787
6
59,568
89,014
1
1,642,600,367
"tur"
4
89.014
1.483567
0.024726
0.605537
4.945222
1.081633
727.975375
12.132923
15
"With Kundalini Yoga the Kundalini energy (enlightenment energy) is awakened through yoga postures, breathing exercises, mantras and visualizations."
"nan"
"Kundalini Yoga ile Kundalini enerjisi (aydınlanma enerjisi); yoga duruşları, nefes egzersizleri, mantralar ve görselleştirmeler yoluyla uyandırılır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-4-ht-4"
544
"flores101-warmup-44"
"tur_t3"
"ht"
"ht"
203
185
30
19
73.803
202
171
0
19
3
1
8
0
0
0
0
21
53,848
11
48,899
73,803
1
1,642,600,367
"tur"
4
73.803
1.23005
0.020501
0.363562
2.4601
0.995074
1,463.355148
24.389252
16
"The center of Tibetan meditation is the Deity Yoga. Through the visualization of various deities the energy channels are cleaned, the chakras are activated and the enlightenment consciousness is created."
"nan"
"Tibet meditasyonunun merkezinde Tanrı Yogası vardır. Çeşitli tanrıların görselleştirilmesi yoluyla enerji kanalları temizlenir, çakralar etkinleştirilir ve aydınlanma bilinci yaratılır."
"nan"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-1"
914
"flores101-warmup-51"
"tur_t3"
"pe2"
"pe"
89
86
99
15
13
13
137.772
116
96
0
14
3
1
2
0
0
0
0
13
120,830
3
116,228
137,772
2
1,642,600,367
0
0
9
3
4
12
92.308
0.825581
6.65
49.1
"tur"
5
137.772
2.2962
0.03827
1.548
9.1848
1.303371
391.951921
6.532532
17
"An increasingly more popular option for those planning a gap-year is to travel and learn."
"Geçiş yılını planlayanlar için giderek daha popüler bir seçenek de seyahat ve öğrenme."
"Seyahat etmek ve öğrenmek, boşluk yılı planlayanlar için gittikçe popüler hale gelen seçeneklerdir."
"REF: geçiş yılını planlayanlar için giderek daha popüler bir seçenek de seyahat ve öğrenme.\nHYP: seyahat etmek [ planlayanlar için ] @ öğrenmek, boşluk [ popüler ] yılı @ gittikçe @ hale gelen [ ve ] seçeneklerdir.\nEVAL: S S S S S S S S S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-2"
915
"flores101-warmup-52"
"tur_t3"
"pe2"
"pe"
137
154
130
20
18
17
83.039
116
73
0
12
0
24
7
0
0
0
0
17
62,101
9
57,547
83,039
2
1,642,600,367
0
1
10
3
3
14
77.778
0.682684
5.42
49.98
"tur"
5
83.039
1.383983
0.023066
0.606124
4.15195
0.846715
867.062465
14.451041
18
"This is especially popular with school leavers, allowing them to take a year out before university, without compromising their education."
"Bu uygulama, üniversiteyi bırakanlar için özellikle popüler ve eğitimlerini tehlikeye atmadan bir yıl süreyle üniversiteden geçirmelerine olanak sağlıyor."
"Bu özellikle mezunlar arasında popülerdir ve eğitimlerinden ödün vermeden üniversiteden önce bir yıl ara vermelerine olanak tanır."
"REF: bu uygulama, üniversiteyi bırakanlar için özellikle popüler ve eğitimlerini tehlikeye atmadan bir yıl süreyle üniversiteden geçirmelerine olanak sağlıyor.\nHYP: bu ********* @ mezunlar arasında popülerdir @ [ özellikle ] eğitimlerinden [ ve ] ödün vermeden @ önce bir yıl ara [ üniversiteden ] vermelerine olanak tanır.\nEVAL: D S S S S S S S S S S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-3"
916
"flores101-warmup-53"
"tur_t3"
"pe2"
"pe"
145
129
124
24
17
16
37.607
51
27
0
3
1
20
0
0
0
0
0
5
32,070
5
32,070
37,607
1
1,642,600,367
0
1
6
0
0
7
41.176
0.193798
37.06
70.22
"tur"
5
37.607
0.626783
0.010446
0.259359
1.566958
0.351724
2,297.444625
38.290744
19
"In many cases, enrolling on a gap-year course abroad can actually improve your chances of moving into higher education back in your home country."
"Pek çok durumda, yurtdışında bir aralık yılı kursuna kaydolmak aslında vatannızda yüksek öğrenime geri dönme şansını artırabilir."
"Pek çok durumda, yurtdışında bir boşluk yılı kursuna kaydolmak, kendi ülkenizde yüksek öğrenime geçme şansınızo artırabilir."
"REF: pek çok durumda, yurtdışında bir aralık yılı kursuna kaydolmak aslında vatannızda yüksek öğrenime geri dönme şansını artırabilir.\nHYP: pek çok durumda, yurtdışında bir boşluk yılı kursuna kaydolmak, kendi ülkenizde yüksek öğrenime **** geçme şansınızo artırabilir.\nEVAL: S S S S D S S"
"flores101-warmup-tur-5-pe2-4"
917
"flores101-warmup-54"
"tur_t3"
"pe2"
"pe"
78
68
75
13
9
9
15.389
29
13
0
0
0
10
6
0
0
0
0
3
11,247
2
10,685
15,389
1
1,642,600,367
0
0
2
0
0
2
22.222
0.147059
66.06
79.09
"tur"
5
15.389
0.256483
0.004275
0.197295
1.183769
0.371795
3,041.133277
50.685555
20
"Typically there will be a tuition fee to enroll in these educational programs."
"Genelde bu eğitim programlarına kaydolmak için harç ücreti ödenecek."
"Genellikle bu eğitim programlarına kaydolmak için harç ücreti ödenmektedir."
"REF: genelde bu eğitim programlarına kaydolmak için harç ücreti ödenecek.\nHYP: genellikle bu eğitim programlarına kaydolmak için harç ücreti ödenmektedir.\nEVAL: S S"
"flores101-warmup-ita-1-ht-1"
163
"flores101-warmup-11"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
189
225
29
38
213.717
267
201
0
40
5
0
21
0
0
0
0
50
181,303
20
163,410
213,717
1
1,638,435,372
"ita"
1
213.717
3.56195
0.059366
1.130778
7.369552
1.412698
488.49647
8.141608
1
"In France, voting has traditionally been a low-tech experience: voters isolate themselves in a booth, put a pre-printed sheet of paper indicating their candidate of choice into an envelope."
"nan"
"In Francia, quella del voto è sempre stata un'esperienza a basso tasso tecnologico: gli elettori si isolano in una cabina e poi inseriscono in una busta un foglio di carta prestampato in cui è indicato il candidato prescelto."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-2"
164
"flores101-warmup-12"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
120
148
20
21
183.547
245
170
0
28
4
0
43
0
0
0
0
60
158,266
22
135,879
183,547
1
1,638,435,372
"ita"
1
183.547
3.059117
0.050985
1.529558
9.17735
2.041667
392.2701
6.537835
2
"After officials verify the voter's identity, the voter drops the envelope into the ballot box and signs the voting roll."
"nan"
"Una volta verificatane l'identità da parte dei funzionari, i votanti lasciano cadere la busta nell'urna elettorale e firmano il registro elettorale."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-3"
165
"flores101-warmup-13"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
62
72
8
9
92.093
93
77
0
9
3
0
4
0
0
0
0
21
70,583
13
66,310
92,093
1
1,638,435,372
"ita"
1
92.093
1.534883
0.025581
1.485371
11.511625
1.5
312.727352
5.212123
3
"French electoral law rather strictly codifies the proceedings."
"nan"
"La legge elettorale francese codifica piuttosto rigorosamente i verbali."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-4"
166
"flores101-warmup-14"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
228
278
40
40
253.943
424
291
4
49
8
0
72
0
0
0
0
82
202,621
36
176,938
253,943
1
1,638,435,372
"ita"
1
253.943
4.232383
0.07054
1.113785
6.348575
1.859649
567.056387
9.45094
4
"Since 1988, ballot boxes must be transparent so that voters and observers can witness that no envelopes are present at the start of the vote and that no envelopes are added except those of the duly counted and authorized voters."
"nan"
"A partire dal 1988, le urne elettorali devono essere trasparenti, così che gli elettori e gli osservatori possano testimoniare l'assenza di buste all'inizio del voto e scongiurare l'aggiunta di ulteriori buste rispetto a quelle dei votanti debitamente conteggiati e autorizzati."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-5"
167
"flores101-warmup-15"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
177
209
25
30
176.209
294
232
0
35
4
0
23
0
0
0
0
54
140,628
19
120,655
176,209
1
1,638,435,372
"ita"
1
176.209
2.936817
0.048947
0.995531
7.04836
1.661017
510.757112
8.512619
5
"Candidates can send representatives to witness every part of the process. In the evening, votes are counted by volunteers under heavy supervision, following specific procedures."
"nan"
"I candidati possono delegare propri rappresentanti per assistere a ogni parte del processo. Alla sera, i voti vengono conteggiati da volontari sotto una scrupolosa supervisione, in base a specifiche procedure."
"nan"
"flores101-warmup-ita-2-pe2-1"
319
"flores101-warmup-21"
"ita_t1"
"pe2"
"pe"
102
114
126
13
16
17
222.785
46
22
0
3
3
2
16
0
0
0
0
15
192,416
12
190,530
222,785
2
1,638,435,378
1
0
4
0
0
5
31.25
0.192982
48.4
72.21
"ita"
2
222.785
3.713083
0.061885
2.184167
17.137308
0.45098
210.068003
3.501133
6
"Xinhua reported that government investigators recovered two 'black box' flight recorders on Wednesday."
"Xinhua ha riportato che gli investigatori governativi hanno recuperato due registratori di volo "in scatola nera"."
"Xinhua ha riferito che mercoledì gli investigatori governativi hanno recuperato due registratori di volo delle "scatole nere"."
"REF: xinhua ha riportato che ********* gli investigatori governativi hanno recuperato due registratori di volo "in scatola nera".\nHYP: xinhua ha riferito che mercoledì gli investigatori governativi hanno recuperato due registratori di volo delle "scatole nere".\nEVAL: S I S S S"
"flores101-warmup-ita-2-pe2-2"
320
"flores101-warmup-22"
"ita_t1"
"pe2"
"pe"
43
56
51
7
11
10
37.301
21
17
0
2
0
0
2
0
0
0
0
7
27,771
4
26,268
37,301
2
1,638,435,378
0
1
3
0
0
4
36.364
0.303571
31.7
53.15
"ita"
2
37.301
0.621683
0.010361
0.867465
5.328714
0.488372
675.585105
11.259752
7
"Fellow wrestlers also paid tribute to Luna."
"Anche i compagni di lotta hanno fatto un tributo a Luna."
"Anche i compagni di ring hanno reso omaggio a Luna."
"REF: anche i compagni di lotta hanno fatto un tributo a luna.\nHYP: anche i compagni di ring hanno ***** reso omaggio a luna.\nEVAL: S D S S"
"flores101-warmup-ita-2-pe2-3"
321
"flores101-warmup-23"
"ita_t1"
"pe2"
"pe"
162
160
195
29
29
35
414.706
72
53
0
9
4
0
6
0
0
0
0
17
405,736
11
402,253
414,706
1
1,638,435,378
6
0
9
0
0
15
51.724
0.3125
45.33
65.71
"ita"
2
414.706
6.911767
0.115196
2.559914
14.300207
0.444444
251.744609
4.195743
8
"Tommy Dreamer said "Luna was the first Queen of Extreme. My first manager. Luna passed away on the night of two moons. Pretty unique just like her. Strong woman.""
"Tommy Dreamer ha detto "Luna è stata la prima regina dell'Extreme. Il mio primo manager. Luna è morta la notte di due lune. Un'unica come lei. Una donna forte.""
"Tommy Dreamer ha detto "Luna è stata la prima regina dell'Extreme. La mia prima manager. Luna ci ha lasciato in una notte con due lune. Una cosa davvero unica, proprio come lei. Una donna forte"."
"REF: tommy dreamer ha detto "luna è stata la prima regina dell'extreme. il mio primo manager. luna ** ** è morta la notte di due lune. *** **** ******* ****** un'unica come lei. una donna forte."\nHYP: tommy dreamer ha detto "luna è stata la prima regina dell'extreme. la mia prima manager. luna ci ha lasciato in una notte con due lune. una cosa davvero unica, proprio come lei. una donna forte".\nEVAL: S S S I I S S S S I I I I S S"
"flores101-warmup-ita-2-pe2-4"
322
"flores101-warmup-24"
"ita_t1"
"pe2"
"pe"
150
156
156
23
25
24
40.06
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
32,535
2
32,535
40,060
1
1,638,435,378
0
1
2
0
0
3
12
0.019231
93.37
96.68
"ita"
2
40.06
0.667667
0.011128
0.267067
1.741739
0.02
2,066.899651
34.448328
9
"Dustin "Goldust" Runnels commented that "Luna was as freaky as me...maybe even more...love her and will miss her...hopefully she's in a better place.""
"Dustin "Goldust" Runnels ha commentato che "Luna era stravagante quanto me... forse anche di più...la adoro e mi mancarà... spero sia in un posto migliore"."
"Dustin "Goldust" Runnels ha commentato che "Luna era stravagante quanto me...forse anche di più...la adoro e mi mancherà... spero sia in un posto migliore"."
"REF: dustin "goldust" runnels ha commentato che "luna era stravagante quanto me... forse anche di più...la adoro e mi mancarà... spero sia in un posto migliore".\nHYP: dustin "goldust" runnels ha commentato che "luna era stravagante quanto ***** me...forse anche di più...la adoro e mi mancherà... spero sia in un posto migliore".\nEVAL: D S S"
"flores101-warmup-ita-3-pe1-1"
600
"flores101-warmup-31"
"ita_t1"
"pe1"
"pe"
100
112
112
17
18
18
18.522
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,522
1
1,638,435,382
0
0
0
0
0
0
0
0
100
100
"ita"
3
18.522
0.3087
0.005145
0.18522
1.089529
0
3,304.178814
55.069647
10
"The Hershey and Chase experiment was one of the leading suggestions that DNA was a genetic material."
"L'esperimento di Hershey e Chase è stato uno dei principali suggerimenti che il DNA fosse un materiale genetico."
"L'esperimento di Hershey e Chase è stato uno dei principali suggerimenti che il DNA fosse un materiale genetico."
"REF: l'esperimento di hershey e chase è stato uno dei principali suggerimenti che il dna fosse un materiale genetico.\nHYP: l'esperimento di hershey e chase è stato uno dei principali suggerimenti che il dna fosse un materiale genetico.\nEVAL:"
"flores101-warmup-ita-3-pe1-2"
601
"flores101-warmup-32"
"ita_t1"
"pe1"
"pe"
85
90
88
15
17
16
24.614
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
16,801
1
16,801
24,614
1
1,638,435,382
0
1
0
0
0
1
5.882
0.022222
85.79
96.12
"ita"
3
24.614
0.410233
0.006837
0.289576
1.640933
0.023529
2,193.873405
36.564557
11
"Hershey and Chase used phages, or viruses, to implant their own DNA into a bacterium."
"Hershey e Chase hanno usato i fagi, o virus, per impiantare il proprio DNA in un batterio."
"Hershey e Chase hanno usato fagi, o virus, per impiantare il proprio DNA in un batterio."
"REF: hershey e chase hanno usato i fagi, o virus, per impiantare il proprio dna in un batterio.\nHYP: hershey e chase hanno usato * fagi, o virus, per impiantare il proprio dna in un batterio.\nEVAL: D"
"flores101-warmup-ita-3-pe1-3"
602
"flores101-warmup-33"
"ita_t1"
"pe1"
"pe"
143
125
128
24
21
21
21.024
8
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
7,459
1
7,459
21,024
1
1,638,435,382
0
0
1
0
0
1
4.762
0.04
91.32
93.39
"ita"
3
21.024
0.3504
0.00584
0.147021
0.876
0.055944
4,109.589041
68.493151
12
"They did two experiments marking either the DNA in the phage with a radioactive phosphorus or the protein of the phage with radioactive sulfur."
"Hanno fatto due esperimenti marcando il DNA del fago con un fosforo radioattivo o la proteina del fago con zolfo radioattivo."
"Hanno condotto due esperimenti marcando il DNA del fago con un fosforo radioattivo o la proteina del fago con zolfo radioattivo."
"REF: hanno fatto due esperimenti marcando il dna del fago con un fosforo radioattivo o la proteina del fago con zolfo radioattivo.\nHYP: hanno condotto due esperimenti marcando il dna del fago con un fosforo radioattivo o la proteina del fago con zolfo radioattivo.\nEVAL: S"
"flores101-warmup-ita-5-pe2-1"
914
"flores101-warmup-51"
"ita_t1"
"pe2"
"pe"
89
102
98
15
15
15
38.133
15
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
17,604
2
17,262
38,133
1
1,638,435,392
0
0
2
0
0
2
13.333
0.186275
61.28
75.61
"ita"
5
38.133
0.63555
0.010593
0.428461
2.5422
0.168539
1,416.096295
23.601605
13
"An increasingly more popular option for those planning a gap-year is to travel and learn."
"Un'opzione sempre più popolare per coloro che pianificano un anno d'intervallo è viaggiare e imparare."
"Un'opzione sempre più diffusa per coloro che pianificano un anno sabbatico è viaggiare e imparare."
"REF: un'opzione sempre più popolare per coloro che pianificano un anno d'intervallo è viaggiare e imparare.\nHYP: un'opzione sempre più diffusa per coloro che pianificano un anno sabbatico è viaggiare e imparare.\nEVAL: S S"
"flores101-warmup-ita-5-pe2-2"
915
"flores101-warmup-52"
"ita_t1"
"pe2"
"pe"
137
147
168
20
19
23
218.752
81
68
0
5
0
0
8
0
0
0
0
14
200,258
8
197,568
218,752
2
1,638,435,392
4
0
6
0
0
10
52.632
0.333333
36.08
62.43
"ita"
5
218.752
3.645867
0.060764
1.59673
10.9376
0.591241
329.139848
5.485664
14
"This is especially popular with school leavers, allowing them to take a year out before university, without compromising their education."
"Questo è particolarmente popolare nei licenziati, permettendo loro di uscire un anno prima dell'università, senza compromettere la loro educazione."
"Questa scelta è particolarmente gettonata tra i maturandi, permettendo loro di prendersi un anno di pausa prima dell'università, senza compromettere la loro istruzione."
"REF: ****** questo è particolarmente ********* popolare nei licenziati, permettendo loro di uscire un anno ** ***** prima dell'università, senza compromettere la loro educazione.\nHYP: questa scelta è particolarmente gettonata tra i maturandi, permettendo loro di prendersi un anno di pausa prima dell'università, senza compromettere la loro istruzione.\nEVAL: I S I S S S S I I S"
"flores101-warmup-ita-5-pe2-3"
916
"flores101-warmup-53"
"ita_t1"
"pe2"
"pe"
145
173
201
24
24
30
261.161
166
123
0
17
1
1
22
0
1
1
0
32
236,694
16
228,258
261,161
2
1,638,435,392
6
0
6
1
1
13
54.167
0.393064
43.52
61.36
"ita"
5
261.161
4.352683
0.072545
1.80111
10.881708
1.144828
330.830407
5.51384
15
"In many cases, enrolling on a gap-year course abroad can actually improve your chances of moving into higher education back in your home country."
"In molti casi, iscriversi a un corso di gap-year all'estero può effettivamente migliorare le possibilità di trasferirsi all'istruzione superiore nel vostro paese di origine."
"In molti casi, iscriversi a un corso all'estero durante un anno sabbatico può effettivamente migliorare le possibilità di entrare nel mondo universitario una volta tornati nel proprio paese di origine."
"REF: in molti casi, iscriversi a un corso ******* di gap-year all'estero ********* può effettivamente migliorare le possibilità di ******* *** ***** ************* trasferirsi all'istruzione superiore nel vostro paese di origine.\nHYP: in molti casi, iscriversi a un corso @ durante un anno [ all'estero ] sabbatico può effettivamente migliorare le possibilità di entrare nel mondo universitario una volta tornati nel proprio paese di origine.\nEVAL: I S S I I I I I S S S S"
"flores101-warmup-ita-5-pe2-4"
917
"flores101-warmup-54"
"ita_t1"
"pe2"
"pe"
78
86
92
13
14
13
80.844
67
52
0
5
0
0
10
0
0
0
0
9
39,889
5
37,497
80,844
1
1,638,435,392
0
1
7
1
1
9
64.286
0.552326
20.33
46.74
"ita"
5
80.844
1.3474
0.022457
1.036462
6.218769
0.858974
578.892682
9.648211
16
"Typically there will be a tuition fee to enroll in these educational programs."
"Di solito ci sarà un costo di scolarità per registrarsi in questi programmi educativi."
"Di solito sono previste tasse universitarie per prendere parte a questi programmi educativi."
"REF: di solito ci sarà un costo di scolarità per registrarsi in questi programmi educativi.\nHYP: di solito ** sono previste tasse universitarie @ prendere [ per ] parte a questi programmi educativi.\nEVAL: D S S S S S S S"
"flores101-warmup-ita-4-ht-1"
541
"flores101-warmup-41"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
149
174
28
26
391.419
247
185
0
31
3
0
27
0
0
1
0
49
353,021
18
336,377
391,419
1
1,638,435,478
"ita"
4
391.419
6.52365
0.108728
2.626973
13.97925
1.657718
257.524545
4.292076
17
"The Tibetan Buddhism is based on the teachings of Buddha, but were extended by the mahayana path of love and by a lot of techniques from Indian Yoga."
"nan"
"Il buddismo tibetano si basa sugli insegnamenti di Buddha, ma questi erano stati integrati dal percorso mahayana dell'amore e da numerose tecniche proprie dello yoga indiano."
"nan"
"flores101-warmup-ita-4-ht-2"
542
"flores101-warmup-42"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
127
150
20
22
168.156
203
156
0
25
4
0
18
0
0
0
0
40
142,783
12
128,013
168,156
2
1,638,435,478
"ita"
4
168.156
2.8026
0.04671
1.324063
8.4078
1.598425
428.173839
7.136231
18
"In principle the Tibetan Buddhism is very simple. It consists of Kundalini Yoga, meditation and the path of all-embracing love."
"nan"
"In linea di massima il buddismo tibetano è estremamente semplice. Consiste nello yoga Kundalini, nella meditazione e nel percorso di amore universale."
"nan"
"flores101-warmup-ita-4-ht-3"
543
"flores101-warmup-43"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
147
169
18
21
57.96
175
145
0
20
7
0
3
0
0
0
0
29
30,293
11
19,455
57,960
2
1,638,435,478
"ita"
4
57.96
0.966
0.0161
0.394286
3.22
1.190476
1,118.012422
18.63354
19
"With Kundalini Yoga the Kundalini energy (enlightenment energy) is awakened through yoga postures, breathing exercises, mantras and visualizations."
"nan"
"Con lo yoga Kundalini, l'energia Kundalini (energia di illuminazione) viene risvegliata attraverso posizioni di yoga, esercizi di respirazione, mantra e visualizzazioni."
"nan"
"flores101-warmup-ita-4-ht-4"
544
"flores101-warmup-44"
"ita_t1"
"ht"
"ht"
203
221
30
32
327.17
329
256
0
37
6
0
30
0
0
0
0
57
192,148
25
174,277
327,170
1
1,638,435,478
"ita"
4
327.17
5.452833
0.090881
1.611675
10.905667
1.62069
330.103616
5.501727
20
"The center of Tibetan meditation is the Deity Yoga. Through the visualization of various deities the energy channels are cleaned, the chakras are activated and the enlightenment consciousness is created."
"nan"
"Il fulcro della meditazione tibetana è lo yoga delle divinità. Attraverso la visualizzazione di varie divinità, vengono puliti i canali dell'energia, vengono attivati i chakra e viene creata la coscienza di illuminazione."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-1"
163
"flores101-warmup-11"
"ita_t4"
"ht"
"ht"
189
194
29
30
85.797
274
198
0
33
11
6
26
0
0
0
0
31
49,176
12
40,504
85,797
1
1,639,578,456
"ita"
1
85.797
1.42995
0.023833
0.453952
2.958517
1.449735
1,216.825763
20.280429
1
"In France, voting has traditionally been a low-tech experience: voters isolate themselves in a booth, put a pre-printed sheet of paper indicating their candidate of choice into an envelope."
"nan"
"In Francia, le elezioni sono per tradizione un'esperienza low-tech: gli elettori, soli all'interno di una cabina, inseriscono in una busta un foglio di carta in cui indicano il candidato scelto."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-2"
164
"flores101-warmup-12"
"ita_t4"
"ht"
"ht"
120
159
20
22
37.593
176
143
0
22
7
1
3
0
0
0
0
19
12,517
3
4,312
37,593
1
1,639,578,456
"ita"
1
37.593
0.62655
0.010443
0.313275
1.87965
1.466667
1,915.25018
31.920836
2
"After officials verify the voter's identity, the voter drops the envelope into the ballot box and signs the voting roll."
"nan"
"Dopo che i funzionari hanno verificato l'identità dell'elettore, quest'ultimo fa cadere la busta all'interno di un'urna elettorale e firma la lista elettorale."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-3"
165
"flores101-warmup-13"
"ita_t4"
"ht"
"ht"
62
67
8
8
50.547
113
89
0
10
1
9
4
0
0
0
0
14
32,424
9
29,953
50,547
1
1,639,578,456
"ita"
1
50.547
0.84245
0.014041
0.815274
6.318375
1.822581
569.766752
9.496113
3
"French electoral law rather strictly codifies the proceedings."
"nan"
"La legge elettorale francese disciplina rigorosamente la procedura."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-4"
166
"flores101-warmup-14"
"ita_t4"
"ht"
"ht"
228
271
40
40
314.485
575
378
4
63
4
74
52
0
0
0
0
88
250,440
38
224,222
314,485
1
1,639,578,456
"ita"
1
314.485
5.241417
0.087357
1.37932
7.862125
2.52193
457.891473
7.631525
4
"Since 1988, ballot boxes must be transparent so that voters and observers can witness that no envelopes are present at the start of the vote and that no envelopes are added except those of the duly counted and authorized voters."
"nan"
"Dal 1988, è necessario che l'urna elettorale sia trasparente in modo che gli elettori e gli scrutatori possano assicurarsi che non vi siano buste presenti all'inizio della votazione e che vengano inserite solo quelle regolarmente contegguate e degli elettori autorizzati."
"nan"
"flores101-warmup-ita-1-ht-5"
167
"flores101-warmup-15"
"ita_t4"
"ht"
"ht"
177
191
25
27
136.688
228
171
0
28
4
13
12
0
0
0
0
24
104,953
11
98,049
136,688
1
1,639,578,456
"ita"
1
136.688
2.278133
0.037969
0.772249
5.46752
1.288136
658.433805
10.973897
5
"Candidates can send representatives to witness every part of the process. In the evening, votes are counted by volunteers under heavy supervision, following specific procedures."
"nan"
"I candidati possono inviare rappresentanti per assistere a ogni fase del processo. La sera, i voti vengono conteggiati dai volontari sotto stretta sorveglianza, secondo le procedure previste."
"nan"
"flores101-warmup-ita-2-pe2-1"
319
"flores101-warmup-21"
"ita_t4"
"pe2"
"pe"
102
114
133
13
16
19
97.579
70
39
0
3
3
20
4
1
0
0
0
9
85,595
8
85,235
97,579
1
1,639,578,855
3
0
5
0
0
8
50
0.324561
30
65.71
"ita"
2
97.579
1.626317
0.027105
0.956657
7.506077
0.686275
479.611392
7.993523
6
"Xinhua reported that government investigators recovered two 'black box' flight recorders on Wednesday."
"Xinhua ha riportato che gli investigatori governativi hanno recuperato due registratori di volo "in scatola nera"."
"Xinhua ha riferito che, mercoledì, gli ispettori governativi hanno recuperato due registratori dei dati di volo dalla "scatola nera"."
"REF: xinhua ha ******** riportato che gli investigatori governativi hanno recuperato due registratori *** **** di volo "in scatola nera".\nHYP: xinhua ha riferito che, mercoledì, gli ispettori governativi hanno recuperato due registratori dei dati di volo dalla "scatola nera".\nEVAL: I S S S I I S S"
"flores101-warmup-ita-2-pe2-2"
320
"flores101-warmup-22"
"ita_t4"
"pe2"
"pe"
43
56
53
7
11
9
39.049
60
21
0
7
0
22
9
0
0
1
0
14
33,736
8
30,691
39,049
1
1,639,578,855
0
2
5
0
0
7
63.636
0.517857
14.32
29.97
"ita"
2
39.049
0.650817
0.010847
0.908116
5.578429
1.395349
645.343031
10.755717
7
"Fellow wrestlers also paid tribute to Luna."
"Anche i compagni di lotta hanno fatto un tributo a Luna."
"Anche altri amici wrestler hanno reso omaggio a Luna."
"REF: anche i compagni di lotta hanno fatto un tributo a luna.\nHYP: anche * altri amici wrestler hanno ***** reso omaggio a luna.\nEVAL: D S S S D S S"
"flores101-warmup-ita-2-pe2-3"
321
"flores101-warmup-23"
"ita_t4"
"pe2"
"pe"
162
160
192
29
29
34
143.218
118
60
0
8
2
22
25
0
0
1
0
27
129,323
12
121,561
143,218
1
1,639,578,855
5
0
6
0
0
11
37.931
0.3125
46.53
66.06
"ita"
2
143.218
2.386967
0.039783
0.884062
4.938552
0.728395
728.95865
12.149311
8
"Tommy Dreamer said "Luna was the first Queen of Extreme. My first manager. Luna passed away on the night of two moons. Pretty unique just like her. Strong woman.""
"Tommy Dreamer ha detto "Luna è stata la prima regina dell'Extreme. Il mio primo manager. Luna è morta la notte di due lune. Un'unica come lei. Una donna forte.""
"Tommy Dreamer ha dichiarato "Luna è stata la prima Queen of Extreme. Il mio primo manager. Luna è morta nella notte delle due lune. Un evento unico, proprio come lei. Una donna davvero forte.""
"REF: tommy dreamer ha detto "luna è stata la prima ***** regina dell'extreme. il mio primo manager. luna è morta la notte di due lune. ** ****** ****** un'unica come lei. una donna ******* forte."\nHYP: tommy dreamer ha dichiarato "luna è stata la prima queen of extreme. il mio primo manager. luna è morta nella notte delle due lune. un evento unico, proprio come lei. una donna davvero forte."\nEVAL: S I S S S S I I I S I"
"flores101-warmup-ita-2-pe2-4"
322
"flores101-warmup-24"
"ita_t4"
"pe2"
"pe"
150
156
151
23
25
22
49.516
7
0
0
0
1
2
4
0
0
0
0
5
47,954
3
47,016
49,516
1
1,639,578,855
0
3
3
0
0
6
24
0.038462
93.37
96.93
"ita"
2
49.516
0.825267
0.013754
0.330107
2.15287
0.046667
1,672.186768
27.869779
9
"Dustin "Goldust" Runnels commented that "Luna was as freaky as me...maybe even more...love her and will miss her...hopefully she's in a better place.""
"Dustin "Goldust" Runnels ha commentato che "Luna era stravagante quanto me... forse anche di più...la adoro e mi mancarà... spero sia in un posto migliore"."
"Dustin "Goldust" Runnels ha commentato: "Luna era stravagante quanto me...forse anche di più...la adoro e mi mancarà...spero sia in un posto migliore"."
"REF: dustin "goldust" runnels ha commentato che "luna era stravagante quanto me... forse anche di più...la adoro e mi mancarà... spero sia in un posto migliore".\nHYP: dustin "goldust" runnels ha ********** commentato: "luna era stravagante quanto ***** me...forse anche di più...la adoro e mi ********** mancarà...spero sia in un posto migliore".\nEVAL: D S D S D S"
"flores101-warmup-ita-3-pe1-1"
600
"flores101-warmup-31"
"ita_t4"
"pe1"
"pe"
100
112
107
17
18
18
119.422
50
31
0
5
0
9
5
0
0
0
0
8
108,202
4
106,389
119,422
1
1,639,579,149
0
0
6
0
0
6
33.333
0.241071
44.48
68.89
"ita"
3
119.422
1.990367
0.033173
1.19422
7.024824
0.5
512.468389
8.54114
10
"The Hershey and Chase experiment was one of the leading suggestions that DNA was a genetic material."
"L'esperimento di Hershey e Chase è stato uno dei principali suggerimenti che il DNA fosse un materiale genetico."
"L'esperimento di Hershey e Chase è stato il primo a suggerire che il DNA riguardasse il materiale genetico."
"REF: l'esperimento di hershey e chase è stato uno dei principali suggerimenti che il dna fosse un materiale genetico.\nHYP: l'esperimento di hershey e chase è stato il primo a suggerire che il dna riguardasse il materiale genetico.\nEVAL: S S S S S S"
"flores101-warmup-ita-3-pe1-2"
601
"flores101-warmup-32"
"ita_t4"
"pe1"
"pe"