Dataset Preview Go to dataset viewer
gem_id (string)dialog_id (string)sys_id (int)usr_id (int)goal (json)task description (json)type (string)messages (json)final_goal (json)
GEM-CrossWOZ-train-0
391
43
18
[ [ "1", "景点", "门票", "免费", "False" ], [ "1", "景点", "评分", "5分", "False" ], [ "1", "景点", "地址", "", "False" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "", "False" ], [ "1", "景点", "名称", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "名称", "拿渡麻辣香锅(万达广场店)", "False" ], [ "2", "餐馆", "评分", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "营业时间", "", "False" ], [ "3", "酒店", "价格", "400-500元", "False" ], [ "3", "酒店", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "3", "酒店", "周边景点", "[]", "False" ], [ "3", "酒店", "名称", "", "False" ] ]
[ "你要去一个景点(id=1)游玩。你希望景点的票价是免费的。你希望景点的评分是5分。你想知道这个景点的地址、游玩时间、名称。", "你要去名叫拿渡麻辣香锅(万达广场店)的餐馆(id=2)用餐。你想知道这个餐馆的评分、营业时间。", "你要去一个酒店(id=3)住宿。你希望酒店的最低价格是400-500元的。你希望酒店的评分是4.5分以上。你想知道这个酒店的周边景点、名称。" ]
独立多领域

[ [ "1", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "1", "景点", "评分", "5分", "True" ], [ "1", "景点", "地址", "北京市朝阳区崔各庄乡何各庄村顺白路马泉营西路路口西100米路北", "True" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时 - 2小时", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "红砖美术馆", "True" ], [ "2", "餐馆", "名称", "拿渡麻辣香锅(万达广场店)", "True" ], [ "2", "餐馆", "评分", "4.5分", "True" ], [ "2", "餐馆", "营业时间", "周一至周日 09:00 - 21:00", "True" ], [ "3", "酒店", "价格", "400-500元", "True" ], [ "3", "酒店", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "3", "酒店", "周边景点", "['中国国家话剧院', '中国消防博物馆', '辽金城垣博物馆']", "True" ], [ "3", "酒店", "名称", "北京京泰龙国际大酒店", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-1
7655
31
32
[ [ "1", "酒店", "酒店设施-叫醒服务", "是", "False" ], [ "1", "酒店", "评分", "4分以上", "False" ], [ "1", "酒店", "酒店类型", "经济型", "False" ], [ "1", "酒店", "名称", "", "False" ], [ "1", "酒店", "电话", "", "False" ], [ "2", "景点", "评分", "4分以上", "False" ], [ "2", "景点", "名称", "", "False" ], [ "2", "景点", "游玩时间", "", "False" ], [ "2", "景点", "电话", "", "False" ], [ "3", "餐馆", "人均消费", "100-150元", "False" ], [ "3", "餐馆", "推荐菜", "['腰子']", "False" ], [ "3", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "3", "餐馆", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "3", "餐馆", "电话", "", "False" ] ]
[ "你要去一个酒店(id=1)住宿。你希望酒店提供叫醒服务。你希望酒店的评分是4分以上。你希望酒店是经济型的。你想知道这个酒店的名称、电话。", "你要去一个景点(id=2)游玩。你希望景点的评分是4分以上。你想知道这个景点的名称、游玩时间、电话。", "你要去一个餐馆(id=3)用餐。你希望餐馆的人均消费是100-150元的。你想吃的菜肴是腰子。你想知道这个餐馆的名称、周边餐馆、电话。" ]
独立多领域

[ [ "1", "酒店", "酒店设施-叫醒服务", "是", "True" ], [ "1", "酒店", "评分", "4分以上", "True" ], [ "1", "酒店", "酒店类型", "经济型", "True" ], [ "1", "酒店", "名称", "欣燕都连锁酒店(北京珠市口店)", "True" ], [ "1", "酒店", "电话", "010-63035112", "True" ], [ "2", "景点", "评分", "4分以上", "True" ], [ "2", "景点", "名称", "北京海洋馆", "True" ], [ "2", "景点", "游玩时间", "3小时", "True" ], [ "2", "景点", "电话", "010-62176655", "True" ], [ "3", "餐馆", "人均消费", "100-150元", "True" ], [ "3", "餐馆", "推荐菜", "['腰子']", "True" ], [ "3", "餐馆", "名称", "福寿斋", "True" ], [ "3", "餐馆", "周边餐馆", "['小吊梨汤(后沙峪店)', '香源海鲜火锅']", "True" ], [ "3", "餐馆", "电话", "80495616", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-2
12031
40
54
[ [ "1", "酒店", "价格", "400-500元", "False" ], [ "1", "酒店", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "1", "酒店", "名称", "", "False" ], [ "1", "酒店", "周边景点", "[]", "False" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['酸辣蕨根粉']", "False" ], [ "2", "餐馆", "人均消费", "100-150元", "False" ], [ "2", "餐馆", "评分", "4分以上", "False" ], [ "2", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "地址", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "3", "景点", "门票", "免费", "False" ], [ "3", "景点", "名称", "", "False" ], [ "3", "景点", "游玩时间", "", "False" ] ]
[ "你要去一个酒店(id=1)住宿。你希望酒店的最低价格是400-500元的。你希望酒店的评分是4.5分以上。你想知道这个酒店的名称、周边景点。", "你要去一个餐馆(id=2)用餐。你想吃的菜肴是酸辣蕨根粉。你希望餐馆的人均消费是100-150元的。你希望餐馆的评分是4分以上。你想知道这个餐馆的名称、地址、周边餐馆。", "你要去一个景点(id=3)游玩。你希望景点的票价是免费的。你想知道这个景点的名称、游玩时间。" ]
独立多领域

[ [ "1", "酒店", "价格", "400-500元", "True" ], [ "1", "酒店", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "1", "酒店", "名称", "雅悦酒店(北京西直门店)", "True" ], [ "1", "酒店", "周边景点", "无", "True" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['酸辣蕨根粉']", "True" ], [ "2", "餐馆", "人均消费", "91元", "True" ], [ "2", "餐馆", "评分", "4分以上", "True" ], [ "2", "餐馆", "名称", "青年餐厅", "True" ], [ "2", "餐馆", "地址", "双河南巷3号楼京开高速长途站东北角", "True" ], [ "2", "餐馆", "周边餐馆", "['蝎王府羊蝎子(兴华大街店)']", "True" ], [ "3", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "3", "景点", "名称", "童话树屋", "True" ], [ "3", "景点", "游玩时间", "1小时", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-3
9216
62
63
[ [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时 - 2小时", "False" ], [ "1", "景点", "门票", "20-50元", "False" ], [ "1", "景点", "名称", "", "False" ], [ "1", "景点", "电话", "", "False" ], [ "2", "酒店", "酒店设施-无烟房", "是", "False" ], [ "2", "酒店", "名称", "", "False" ], [ "2", "酒店", "地址", "", "False" ], [ "3", "餐馆", "人均消费", "50-100元", "False" ], [ "3", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "3", "餐馆", "地址", "", "False" ], [ "3", "餐馆", "评分", "", "False" ] ]
[ "你要去一个景点(id=1)游玩。你希望游玩的时长是1小时 - 2小时。你希望景点的票价是20-50元的。你想知道这个景点的名称、电话。", "你要去一个酒店(id=2)住宿。你希望酒店提供无烟房。你想知道这个酒店的名称、地址。", "你要去一个餐馆(id=3)用餐。你希望餐馆的人均消费是50-100元的。你想知道这个餐馆的名称、地址、评分。" ]
独立多领域

[ [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时 - 2小时", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "20-50元", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "国家大剧院", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "010-66550888", "True" ], [ "2", "酒店", "酒店设施-无烟房", "是", "True" ], [ "2", "酒店", "名称", "瑞尔威连锁饭店(北京西客站店)", "True" ], [ "2", "酒店", "地址", "北京丰台区莲花池东路116-2号", "True" ], [ "3", "餐馆", "人均消费", "50-100元", "True" ], [ "3", "餐馆", "名称", "都一处烧麦馆(前门店)", "True" ], [ "3", "餐馆", "地址", "前门大街38号(大栅栏东口)", "True" ], [ "3", "餐馆", "评分", "3.8分", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-4
11958
115
32
[ [ "1", "餐馆", "人均消费", "100-150元", "False" ], [ "1", "餐馆", "评分", "5分", "False" ], [ "1", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "1", "餐馆", "营业时间", "", "False" ], [ "1", "餐馆", "电话", "", "False" ], [ "2", "景点", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "2", "景点", "门票", "免费", "False" ], [ "2", "景点", "名称", "", "False" ], [ "2", "景点", "电话", "", "False" ], [ "2", "景点", "周边景点", "[]", "False" ], [ "3", "酒店", "价格", "400-500元", "False" ], [ "3", "酒店", "名称", "", "False" ], [ "3", "酒店", "酒店类型", "", "False" ], [ "3", "酒店", "周边景点", "[]", "False" ], [ "4", "景点", "名称", "出现在id=3的周边景点里", "False" ], [ "4", "景点", "门票", "免费", "False" ], [ "4", "景点", "游玩时间", "3天", "False" ], [ "4", "景点", "地址", "", "False" ], [ "4", "景点", "周边酒店", "[]", "False" ] ]
[ "你要去一个餐馆(id=1)用餐。你希望餐馆的人均消费是100-150元的。你希望餐馆的评分是5分。你想知道这个餐馆的名称、营业时间、电话。", "你要去一个景点(id=2)游玩。你希望景点的评分是4.5分以上。你希望景点的票价是免费的。你想知道这个景点的名称、电话、周边景点。", "你要去一个酒店(id=3)住宿。你希望酒店的最低价格是400-500元的。你想知道这个酒店的名称、酒店类型、周边景点。", "你要去id=3附近的景点(id=4)游玩。你希望景点的票价是免费的。你希望游玩的时长是3天。你想知道这个景点的地址、周边酒店。" ]
不独立多领域

[ [ "1", "餐馆", "人均消费", "100-150元", "True" ], [ "1", "餐馆", "评分", "5分", "True" ], [ "1", "餐馆", "名称", "翰风餐厅", "True" ], [ "1", "餐馆", "营业时间", "周一至周日 11:00-21:00 非营业时段 2018-02-16至2018-02-18 全天", "True" ], [ "1", "餐馆", "电话", "010-80462020 010-80467788", "True" ], [ "2", "景点", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "2", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "2", "景点", "名称", "梅兰芳大剧院", "True" ], [ "2", "景点", "电话", "010-58331288 010-58331388", "True" ], [ "2", "景点", "周边景点", "['中国国家博物馆', '天安门广场', '恭王府', '故宫']", "True" ], [ "3", "酒店", "价格", "400-500元", "True" ], [ "3", "酒店", "名称", "北京圆山大酒店", "True" ], [ "3", "酒店", "酒店类型", "舒适型", "True" ], [ "3", "酒店", "周边景点", "无", "True" ], [ "4", "景点", "名称", "十渡风景名胜区", "True" ], [ "4", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "4", "景点", "游玩时间", "3天", "True" ], [ "4", "景点", "地址", "房山区十渡镇九渡村涞宝路", "True" ], [ "4", "景点", "周边酒店", "无", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-5
11900
40
54
[ [ "1", "景点", "游玩时间", "12小时 - 3天", "False" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "1", "景点", "名称", "", "False" ], [ "1", "景点", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "1", "景点", "门票", "", "False" ], [ "2", "酒店", "名称", "北京鑫星酒店", "False" ], [ "2", "酒店", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "2", "酒店", "周边景点", "[]", "False" ], [ "3", "出租", "出发地", "id=1", "False" ], [ "3", "出租", "目的地", "id=2", "False" ], [ "3", "出租", "车型", "", "False" ], [ "3", "出租", "车牌", "", "False" ], [ "4", "餐馆", "评分", "4分以上", "False" ], [ "4", "餐馆", "人均消费", "150-500元", "False" ], [ "4", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "4", "餐馆", "周边景点", "[]", "False" ], [ "4", "餐馆", "周边酒店", "[]", "False" ], [ "5", "地铁", "出发地", "id=2", "False" ], [ "5", "地铁", "目的地", "id=4", "False" ], [ "5", "地铁", "出发地附近地铁站", "", "False" ], [ "5", "地铁", "目的地附近地铁站", "", "False" ] ]
[ "你要去一个景点(id=1)游玩。你希望游玩的时长是12小时 - 3天。你希望景点的评分是4.5分以上。你想知道这个景点的名称、周边餐馆、门票。", "你要去名叫北京鑫星酒店的酒店(id=2)住宿。你想知道这个酒店的周边餐馆、周边景点。", "你想呼叫从id=1到id=2的出租车。你想知道这个出租的车型、车牌。", "你要去一个餐馆(id=4)用餐。你希望餐馆的评分是4分以上。你希望餐馆的人均消费是150-500元的。你想知道这个餐馆的名称、周边景点、周边酒店。", "你想乘坐从id=2到id=4的地铁。你想知道这个地铁的出发地附近地铁站、目的地附近地铁站。" ]
独立多领域+交通

[ [ "1", "景点", "游玩时间", "12小时 - 3天", "True" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "居庸关长城", "True" ], [ "1", "景点", "周边餐馆", "['虹鳟鱼垂钓园']", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "2", "酒店", "名称", "北京鑫星酒店", "True" ], [ "2", "酒店", "周边餐馆", "无", "True" ], [ "2", "酒店", "周边景点", "无", "True" ], [ "3", "出租", "出发地", "居庸关长城", "True" ], [ "3", "出租", "目的地", "北京鑫星酒店", "True" ], [ "3", "出租", "车型", "#CX", "True" ], [ "3", "出租", "车牌", "#CP", "True" ], [ "4", "餐馆", "评分", "4分以上", "True" ], [ "4", "餐馆", "人均消费", "150-500元", "True" ], [ "4", "餐馆", "名称", "基辅罗斯餐厅(翠微店)", "True" ], [ "4", "餐馆", "周边景点", "['首都博物馆', '白云观']", "True" ], [ "4", "餐馆", "周边酒店", "['北京远通维景国际大酒店', '北京希尔顿逸林酒店']", "True" ], [ "5", "地铁", "出发地", "北京鑫星酒店", "True" ], [ "5", "地铁", "目的地", "基辅罗斯餐厅(翠微店)", "True" ], [ "5", "地铁", "出发地附近地铁站", "西二旗地铁站B2口", "True" ], [ "5", "地铁", "目的地附近地铁站", "北京西站地铁站A口", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-6
8283
58
97
[ [ "1", "景点", "游玩时间", "2小时 - 3小时", "False" ], [ "1", "景点", "门票", "150-200元", "False" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "1", "景点", "名称", "", "False" ], [ "1", "景点", "电话", "", "False" ] ]
[ "你要去一个景点(id=1)游玩。你希望游玩的时长是2小时 - 3小时。你希望景点的票价是150-200元的。你希望景点的评分是4.5分以上。你想知道这个景点的名称、电话。" ]
单领域
{ "content": [ "你好,我想和朋友找个景点转转,有没有门票在150元到200元之间,评分在4.5分以上的?最好可以玩2、3个小时的。", "没有找到符合条件的呢,你看尚大·沃联褔农园可以吗?就是没有查到评分,其它都符合,门票190元。", "行,有景点的电话吗?", "有,400-7788-111。", "好,谢谢。", "不客气。" ], "role": [ "usr", "sys", "usr", "sys", "usr", "sys" ], "dialog_act": [ [ [ "General", "greet", "none", "none" ], [ "Inform", "景点", "游玩时间", "2小时 - 3小时" ], [ "Inform", "景点", "评分", "4.5分以上" ], [ "Inform", "景点", "门票", "150-200元" ], [ "Request", "景点", "名称", "" ] ], [ [ "Inform", "景点", "名称", "尚大·沃联褔农园" ], [ "Inform", "景点", "门票", "190元" ], [ "NoOffer", "景点", "none", "none" ] ], [ [ "Request", "景点", "电话", "" ] ], [ [ "Inform", "景点", "电话", "400-7788-111" ] ], [ [ "General", "thank", "none", "none" ] ], [ [ "General", "welcome", "none", "none" ] ] ], "user_state": [ [ [ "1", "景点", "游玩时间", "2小时 - 3小时", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "150-200元", "True" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "", "False" ] ], [], [ [ "1", "景点", "游玩时间", "2小时 - 3小时", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "150-200元", "True" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "尚大·沃联褔农园", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "", "True" ] ], [], [ [ "1", "景点", "游玩时间", "2小时 - 3小时", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "150-200元", "True" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "尚大·沃联褔农园", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "400-7788-111", "True" ] ], [] ], "sys_state": [ { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "150-200元", "游玩时间": "2小时 - 3小时", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "尚大·沃联褔农园" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "150-200元", "游玩时间": "2小时 - 3小时", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "尚大·沃联褔农园" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "150-200元", "游玩时间": "2小时 - 3小时", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } } ], "sys_state_init": [ { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "150-200元", "游玩时间": "2小时 - 3小时", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "尚大·沃联褔农园" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "150-200元", "游玩时间": "2小时 - 3小时", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "尚大·沃联褔农园" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "150-200元", "游玩时间": "2小时 - 3小时", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "尚大·沃联褔农园" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } } ] }
[ [ "1", "景点", "游玩时间", "2小时 - 3小时", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "150-200元", "True" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "尚大·沃联褔农园", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "400-7788-111", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-7
9842
40
54
[ [ "1", "景点", "门票", "20元以下", "False" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时", "False" ], [ "1", "景点", "名称", "", "False" ], [ "1", "景点", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "1", "景点", "评分", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "名称", "出现在id=1的周边餐馆里", "False" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['酱炖鱼']", "False" ], [ "2", "餐馆", "人均消费", "50元以下", "False" ], [ "2", "餐馆", "评分", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "周边酒店", "[]", "False" ], [ "3", "酒店", "酒店设施-商务中心", "是", "False" ], [ "3", "酒店", "名称", "", "False" ], [ "3", "酒店", "地址", "", "False" ], [ "3", "酒店", "电话", "", "False" ], [ "4", "餐馆", "推荐菜", "['自制豆腐']", "False" ], [ "4", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "4", "餐馆", "周边酒店", "[]", "False" ], [ "4", "餐馆", "周边景点", "[]", "False" ] ]
[ "你要去一个景点(id=1)游玩。你希望景点的票价是20元以下的。你希望游玩的时长是1小时。你想知道这个景点的名称、周边餐馆、评分。", "你要去id=1附近的餐馆(id=2)用餐。你想吃的菜肴是酱炖鱼。你希望餐馆的人均消费是50元以下的。你想知道这个餐馆的评分、周边酒店。", "你要去一个酒店(id=3)住宿。你希望酒店提供商务中心。你想知道这个酒店的名称、地址、电话。", "你要去一个餐馆(id=4)用餐。你想吃的菜肴是自制豆腐。你想知道这个餐馆的名称、周边酒店、周边景点。" ]
不独立多领域

[ [ "1", "景点", "门票", "20元以下", "True" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "芳草地画廊", "True" ], [ "1", "景点", "周边餐馆", "['字里行间蔬食营养餐厅(华贸店)', '铃木食堂(小菊儿胡同店)', '文宇奶酪店(南锣鼓巷店)', '北京全聚德(王府井店)', '北新桥卤煮老店']", "True" ], [ "1", "景点", "评分", "无", "True" ], [ "2", "餐馆", "名称", "静心居", "True" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['酱炖鱼']", "True" ], [ "2", "餐馆", "人均消费", "60元", "True" ], [ "2", "餐馆", "评分", "无", "True" ], [ "2", "餐馆", "周边酒店", "无", "True" ], [ "3", "酒店", "酒店设施-商务中心", "是", "True" ], [ "3", "酒店", "名称", "北京龙鼎华鼎云酒店", "True" ], [ "3", "酒店", "地址", "北京朝阳区潘家园东里18号", "True" ], [ "3", "酒店", "电话", "010-52001188", "True" ], [ "4", "餐馆", "推荐菜", "['自制豆腐']", "True" ], [ "4", "餐馆", "名称", "北平食府", "True" ], [ "4", "餐馆", "周边酒店", "['北京贵都大酒店', '北京西苑饭店']", "True" ], [ "4", "餐馆", "周边景点", "['首都博物馆', '北京天文馆']", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-8
5379
68
20
[ [ "1", "景点", "游玩时间", "3天", "False" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "1", "景点", "名称", "", "False" ], [ "1", "景点", "周边景点", "[]", "False" ], [ "1", "景点", "电话", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['超级至尊', '金枪鱼沙拉']", "False" ], [ "2", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "评分", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "电话", "", "False" ] ]
[ "你要去一个景点(id=1)游玩。你希望游玩的时长是3天。你希望景点的评分是4.5分以上。你想知道这个景点的名称、周边景点、电话。", "你要去一个餐馆(id=2)用餐。你想吃的菜肴是超级至尊、金枪鱼沙拉。你想知道这个餐馆的名称、评分、电话。" ]
独立多领域

[ [ "1", "景点", "游玩时间", "3天", "True" ], [ "1", "景点", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "北京欢乐谷", "True" ], [ "1", "景点", "周边景点", "['今日美术馆', '潘家园']", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "010-67389898", "True" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['超级至尊', '金枪鱼沙拉']", "True" ], [ "2", "餐馆", "名称", "白兔餐厅(黄村店)", "True" ], [ "2", "餐馆", "评分", "5分", "True" ], [ "2", "餐馆", "电话", "01069201023", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-9
9701
129
134
[ [ "1", "餐馆", "评分", "5分", "False" ], [ "1", "餐馆", "人均消费", "50-100元", "False" ], [ "1", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "1", "餐馆", "营业时间", "", "False" ], [ "1", "餐馆", "周边酒店", "[]", "False" ], [ "2", "景点", "名称", "太平洋海底世界博览馆", "False" ], [ "2", "景点", "电话", "", "False" ] ]
[ "你要去一个餐馆(id=1)用餐。你希望餐馆的评分是5分。你希望餐馆的人均消费是50-100元的。你想知道这个餐馆的名称、营业时间、周边酒店。", "你要去名叫太平洋海底世界博览馆的景点(id=2)游玩。你想知道这个景点的电话。" ]
独立多领域

[ [ "1", "餐馆", "评分", "5分", "True" ], [ "1", "餐馆", "人均消费", "50-100元", "True" ], [ "1", "餐馆", "名称", "海底捞火锅(西单店)", "True" ], [ "1", "餐馆", "营业时间", "周一至周日 09:00-07:00", "True" ], [ "1", "餐馆", "周边酒店", "['北京天伦王朝酒店', '北京贵都大酒店', '北京首都宾馆']", "True" ], [ "2", "景点", "名称", "太平洋海底世界博览馆", "True" ], [ "2", "景点", "电话", "010-68461197", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-10
1913
38
91
[ [ "1", "酒店", "酒店设施-中式餐厅", "是", "False" ], [ "1", "酒店", "酒店设施-接站服务", "是", "False" ], [ "1", "酒店", "酒店类型", "经济型", "False" ], [ "1", "酒店", "名称", "", "False" ], [ "1", "酒店", "价格", "", "False" ], [ "1", "酒店", "地址", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['黑虎虾']", "False" ], [ "2", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "2", "餐馆", "周边景点", "[]", "False" ] ]
[ "你要去一个酒店(id=1)住宿。你希望酒店提供中式餐厅。你希望酒店提供接站服务。你希望酒店是经济型的。你想知道这个酒店的名称、价格、地址。", "你要去一个餐馆(id=2)用餐。你希望餐馆的评分是4.5分以上。你想吃的菜肴是黑虎虾。你想知道这个餐馆的名称、周边景点。" ]
独立多领域

[ [ "1", "酒店", "酒店设施-中式餐厅", "是", "True" ], [ "1", "酒店", "酒店设施-接站服务", "是", "True" ], [ "1", "酒店", "酒店类型", "经济型", "True" ], [ "1", "酒店", "名称", "格林豪泰(北京首都机场新国展地铁站店)", "True" ], [ "1", "酒店", "价格", "188元", "True" ], [ "1", "酒店", "地址", "北京顺义区空港工业园A区天柱西路24号", "True" ], [ "2", "餐馆", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['黑虎虾']", "True" ], [ "2", "餐馆", "名称", "大渔铁板烧(蓝色港湾店)", "True" ], [ "2", "餐馆", "周边景点", "['尤伦斯当代艺术中心', '中央美术学院美术馆', '798艺术区', '富国海底世界']", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-11
7262
31
32
[ [ "1", "景点", "评分", "4分以上", "False" ], [ "1", "景点", "门票", "免费", "False" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时", "False" ], [ "1", "景点", "名称", "", "False" ], [ "1", "景点", "电话", "", "False" ] ]
[ "你要去一个景点(id=1)游玩。你希望景点的评分是4分以上。你希望景点的票价是免费的。你希望游玩的时长是1小时。你想知道这个景点的名称、电话。" ]
单领域
{ "content": [ "你好,能帮我推荐一个评分是4分以上,票价免费,游玩时长1小时的景点吗?", "这样的景点不少,智化寺,辽金城垣博物馆,中央民族大学都挺好的。", "是吗,辽金城垣博物馆好玩吗,能把这个景点的电话告诉我吗?", "必须的,电话是010-63054991。", "好的,非常感谢!", "客气!" ], "role": [ "usr", "sys", "usr", "sys", "usr", "sys" ], "dialog_act": [ [ [ "General", "greet", "none", "none" ], [ "Inform", "景点", "游玩时间", "1小时" ], [ "Inform", "景点", "评分", "4分以上" ], [ "Inform", "景点", "门票", "免费" ], [ "Request", "景点", "名称", "" ] ], [ [ "Recommend", "景点", "名称", "中央民族大学" ], [ "Recommend", "景点", "名称", "智化寺" ], [ "Recommend", "景点", "名称", "辽金城垣博物馆" ] ], [ [ "Inform", "景点", "名称", "辽金城垣博物馆" ], [ "Request", "景点", "电话", "" ] ], [ [ "Inform", "景点", "电话", "010-63054991" ] ], [ [ "General", "thank", "none", "none" ] ], [ [ "General", "welcome", "none", "none" ] ] ], "user_state": [ [ [ "1", "景点", "评分", "4分以上", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "", "False" ] ], [], [ [ "1", "景点", "评分", "4分以上", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "辽金城垣博物馆", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "", "True" ] ], [], [ [ "1", "景点", "评分", "4分以上", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "辽金城垣博物馆", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "010-63054991", "True" ] ], [] ], "sys_state": [ { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "免费", "游玩时间": "1小时", "评分": "4分以上", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "智化寺", "辽金城垣博物馆", "中央民族大学" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "免费", "游玩时间": "1小时", "评分": "4分以上", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "辽金城垣博物馆" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "免费", "游玩时间": "1小时", "评分": "4分以上", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } } ], "sys_state_init": [ { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "免费", "游玩时间": "1小时", "评分": "4分以上", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "智化寺", "辽金城垣博物馆", "中央民族大学" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "免费", "游玩时间": "1小时", "评分": "4分以上", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "智化寺", "辽金城垣博物馆", "中央民族大学" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "", "游玩时间": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } }, { "景点": { "名称": "", "门票": "免费", "游玩时间": "1小时", "评分": "4分以上", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [ "辽金城垣博物馆" ] }, "餐馆": { "名称": "", "推荐菜": "", "人均消费": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "酒店": { "名称": "", "酒店类型": "", "酒店设施": "", "价格": "", "评分": "", "周边景点": "", "周边餐馆": "", "周边酒店": "", "selectedResults": [] }, "地铁": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] }, "出租": { "出发地": "", "目的地": "", "selectedResults": [] } } ] }
[ [ "1", "景点", "评分", "4分以上", "True" ], [ "1", "景点", "门票", "免费", "True" ], [ "1", "景点", "游玩时间", "1小时", "True" ], [ "1", "景点", "名称", "辽金城垣博物馆", "True" ], [ "1", "景点", "电话", "010-63054991", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-12
5592
38
35
[ [ "1", "酒店", "评分", "5分", "False" ], [ "1", "酒店", "酒店类型", "经济型", "False" ], [ "1", "酒店", "名称", "", "False" ], [ "1", "酒店", "酒店设施-叫醒服务", "", "False" ], [ "1", "酒店", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "2", "餐馆", "名称", "出现在id=1的周边餐馆里", "False" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['菜心鲜虾']", "False" ], [ "2", "餐馆", "评分", "4分以上", "False" ], [ "2", "餐馆", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "2", "餐馆", "地址", "", "False" ], [ "3", "餐馆", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "3", "餐馆", "推荐菜", "['蒜蓉粉丝蒸扇贝']", "False" ], [ "3", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "3", "餐馆", "周边酒店", "[]", "False" ], [ "3", "餐馆", "电话", "", "False" ] ]
[ "你要去一个酒店(id=1)住宿。你希望酒店的评分是5分。你希望酒店是经济型的。你想知道这个酒店的名称、酒店设施是否包含叫醒服务、周边餐馆。", "你要去id=1附近的餐馆(id=2)用餐。你想吃的菜肴是菜心鲜虾。你希望餐馆的评分是4分以上。你想知道这个餐馆的周边餐馆、地址。", "你要去一个餐馆(id=3)用餐。你希望餐馆的评分是4.5分以上。你想吃的菜肴是蒜蓉粉丝蒸扇贝。你想知道这个餐馆的名称、周边酒店、电话。" ]
不独立多领域

[ [ "1", "酒店", "评分", "5分", "True" ], [ "1", "酒店", "酒店类型", "经济型", "True" ], [ "1", "酒店", "名称", "7天优品酒店(北京国贸劲松地铁站店)", "True" ], [ "1", "酒店", "酒店设施-叫醒服务", "否", "True" ], [ "1", "酒店", "周边餐馆", "无", "True" ], [ "2", "餐馆", "名称", "庆丰包子铺(天通苑店)", "True" ], [ "2", "餐馆", "推荐菜", "['菜心鲜虾']", "True" ], [ "2", "餐馆", "评分", "4分以上", "True" ], [ "2", "餐馆", "周边餐馆", "['祝氏第一锅羊蝎子火锅(天通苑店)', '苗乡楼贵州味道(龙德广场店)', '芙蓉小镇私家菜', '黄河京都生态园', '千岛炭火烤肉']", "True" ], [ "2", "餐馆", "地址", "立水桥北路天通苑五区西侧(天通苑老区大门对面)", "True" ], [ "3", "餐馆", "评分", "4.5分以上", "True" ], [ "3", "餐馆", "推荐菜", "['蒜蓉粉丝蒸扇贝']", "True" ], [ "3", "餐馆", "名称", "万龙洲海鲜大酒楼(大兴店)", "True" ], [ "3", "餐馆", "周边酒店", "['北京瑞斯汀主题酒店', '北京梧桐树酒店']", "True" ], [ "3", "餐馆", "电话", "87186666", "True" ] ]
GEM-CrossWOZ-train-13
6766
68
20
[ [ "1", "酒店", "酒店设施-国际长途电话", "是", "False" ], [ "1", "酒店", "酒店设施-吹风机", "是", "False" ], [ "1", "酒店", "评分", "4分以上", "False" ], [ "1", "酒店", "名称", "", "False" ], [ "1", "酒店", "价格", "", "False" ], [ "1", "酒店", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "2", "景点", "游玩时间", "2小时", "False" ], [ "2", "景点", "门票", "150-200元", "False" ], [ "2", "景点", "名称", "", "False" ], [ "2", "景点", "周边酒店", "[]", "False" ], [ "3", "酒店", "名称", "出现在id=2的周边酒店里", "False" ], [ "3", "酒店", "酒店类型", "经济型", "False" ], [ "3", "酒店", "酒店设施-无烟房", "是", "False" ], [ "3", "酒店", "酒店设施-会议室", "是", "False" ], [ "3", "酒店", "电话", "", "False" ], [ "3", "酒店", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "4", "餐馆", "推荐菜", "['鸡翅', '牛羊肉']", "False" ], [ "4", "餐馆", "评分", "4.5分以上", "False" ], [ "4", "餐馆", "名称", "", "False" ], [ "4", "餐馆", "人均消费", "", "False" ], [ "4", "餐馆", "周边餐馆", "[]", "False" ], [ "5", "餐馆", "名称", "出现在id=4的周边餐馆里", "False" ], [ "5", "餐馆", "推荐菜", "['巧克力蛋糕']", "False" ], [ "5", "餐馆", "人均消费", "100-150元", "False" ], [ "5", "餐馆", "地址", "", "False" ], [ "5", "餐馆", "评分", "", "False" ] ]
[ "你要去一个酒店(id=1)住宿。你希望酒店提供国际长途电话。你希望酒店提供吹风机。你希望酒店的评分是4分以上。你想知道这个酒店的名称、价格、周边餐馆。", "你要去一个景点(id=2)游玩。你希望游玩的时长是2小时。你希望景点的票价是150-200元的。你想知道这个景点的名称、周边酒店。", "你要去id=2附近的酒店(id=3)住宿。你希望酒店是经济型的。你希望酒店提供无烟房。你希望酒店提供会议室。你想知道这个酒店的电话、周边餐馆。", "你要去一个餐馆(id=4)用餐。你想吃的菜肴是鸡翅、牛羊肉。你希望餐馆的评分是4.5分以上。你想知道这个餐馆的名称、人均消费、周边餐馆。", "你要去id=4附近的餐馆(id=5)用餐。你想吃的菜肴是巧克力蛋糕。你希望餐馆的人均消费是100-150元的。你想知道这个餐馆的地址、评分。" ]
不独立多领域
