YAKOV BRL

YAKOVNUKJHJ
·

AI & ML interests

None yet

Organizations

None yet

YAKOVNUKJHJ's activity

New activity in argilla/notus-7b-v1 6 months ago

gguf?

8
#3 opened 6 months ago by LaferriereJC
New activity in TheBloke/WizardLM-13B-V1.2-GGML 10 months ago

The model is broken

9
#2 opened 10 months ago by YAKOVNUKJHJ

The model is broken

1
#4 opened 10 months ago by YAKOVNUKJHJ
New activity in Shiry/whisper-large-v2-he 11 months ago

use in whisper.cpp

#1 opened 11 months ago by YAKOVNUKJHJ