Gabriel's picture
Add verifyToken field to verify evaluation results are produced by Hugging Face's automatic model evaluator (#1)
9b280fa
metadata
language: sv
license: mit
tags:
 - summarization
datasets:
 - Gabriel/xsum_swe
widget:
 - text: >-
   Jordan Hill, Bretagne Covington och Tesfaye Cooper, alla 18, och Tanishia
   Covington, 24, dök upp i en Chicagodomstol på fredag. De fyra har åtalats
   för hatbrott och grov kidnappning och misshandel, bland annat. En
   insamling på nätet till deras offer har hittills samlat in $51.000
   (=42.500 pund). Domare Maria Kuriakos Ciesil förnekade borgen och frågade:
   Var fanns din anständighetskänsla? Åklagarna berättade för domstolen att
   misshandeln började i en skåpbil och fortsatte i ett hus, där de
   misstänkta påstås ha tvingat det 18-åriga vita offret, som lider av
   schizofreni och problem med uppmärksamhetsbrist, att dricka toalettvatten
   och kyssa golvet. Polisen hävdar att skåpbilen tidigare stals av Mr Hill,
   som också anklagas för att ha krävt 300 dollar av offrets mor medan de
   höll honom fången, enligt Chicago Tribune. Rätten fick också veta att de
   misstänkta stoppade en strumpa i munnen, tejpade igen munnen och band
   händerna med ett bälte. I en video gjord för Facebook Live som har setts
   miljontals gånger, kan angriparna höras göra nedsättande uttalanden mot
   vita människor och Donald Trump. Offret hade släppts av på en McDonalds
   för att träffa Mr Hill - som var en av hans vänner - den 31 december. Han
   hittades av en polis tisdagen den 3 januari, en dag efter att han anmäldes
   saknad av sina föräldrar. Åklagarna säger att de misstänkta möter två
   hatbrott räknas, en på grund av offrets ras och den andra på grund av hans
   funktionshinder.
inference:
 parameters:
  temperature: 0.7
  min_length: 30
  max_length: 120
train-eval-index:
 - config: Gabriel--xsum_swe
  task: summarization
  task_id: summarization
  splits:
   eval_split: test
  col_mapping:
   document: text
   summary: target
co2_eq_emissions:
 emissions: 0.0334
 source: Google Colab
 training_type: fine-tuning
 geographical_location: Fredericia, Denmark
 hardware_used: Tesla P100-PCIE-16GB
model-index:
 - name: bart-base-cnn-xsum-swe
  results:
   - task:
     type: summarization
     name: summarization
    dataset:
     name: Gabriel/xsum_swe
     type: Gabriel/xsum_swe
     split: validation
    metrics:
     - type: rouge-1
      value: 30.9467
      name: Validation ROGUE-1.
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiNWJmOWRhNjgzNjNhY2U3Y2VjY2Y0MzU3MmQyNzVlNzE0NmZjY2YxM2EzZmUxMzA3YTQ1MjU0ZGI3ZjU2OTllNCIsInZlcnNpb24iOjF9.vs305ofbXaHXU-APAdgvvMjJgI7Eb2xpNih3yt9lgFzG5EhDmVm2la62vLgiW_ypvc3v-95CFw2RDvX4GjqQDA
     - type: rouge-2
      value: 12.2589
      name: Validation ROGUE-2
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiNGI4NzFhZDBjZmJhYmFhMmYwZTQ3ZTdkYTY3OWU1MDk2MDNjNDAyODg3Yzc2YjY0MmE1ZGZlYjIyODdiYTZjZCIsInZlcnNpb24iOjF9.Xm9uAyUR_QsOKtw7GM0J6jduoL1-qUVra07cpIGQve8au8T8r94pzvb_r5f5YFKioa1rsG8fT8xCHecV2yPjAg
     - type: rouge-l
      value: 25.4487
      name: Validation ROGUE-L
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiNDdmMjEyNDRhODI5MWJmNGYyMGRiMzlkOGMwODIyZjgyNDg2M2NjMTAwZTlkYWVkZjUxNjRmNzgzZWU0MGMyNCIsInZlcnNpb24iOjF9.Wx0RQwcx4-rJ2K3EG-RwWxvfTpSYii-DW2Wi9TTre6HkByDHNImzesP7sPJ3AcIoHZzt1kw30652nUpmMW5zDg
     - type: rouge-l-sum
      value: 25.4792
      name: Validation ROGUE-L-SUM
      verified: true
      verifyToken: >-
       eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiNTFiMDE5YThmNGM5YjMwNThkNzQ1MWUzMGFjNmNiNzE0ZWU0N2I2OTk0MTU4YzkwNzhlNzkzZjI0MjcxNTQ4OSIsInZlcnNpb24iOjF9.uU9p925R6K3m9w-SrfTFb7pbXEfP8T38tsOG9iKiLiLPexQ1sJTTold1oTTWiYOs8oDBIqF1w2eRit4Q7U90Dg

bart-base-cnn-xsum-swe

This model is a fine-tuned version of Gabriel/bart-base-cnn-swe on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

 • Loss: 2.1027
 • Rouge1: 30.9467
 • Rouge2: 12.2589
 • Rougel: 25.4487
 • Rougelsum: 25.4792
 • Gen Len: 19.7379

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

 • learning_rate: 4e-05
 • train_batch_size: 16
 • eval_batch_size: 16
 • seed: 42
 • gradient_accumulation_steps: 2
 • total_train_batch_size: 32
 • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
 • lr_scheduler_type: linear
 • lr_scheduler_warmup_steps: 500
 • num_epochs: 4
 • mixed_precision_training: Native AMP

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Rouge1 Rouge2 Rougel Rougelsum Gen Len
2.3076 1.0 6375 2.1986 29.7041 10.9883 24.2149 24.2406 19.7193
2.0733 2.0 12750 2.1246 30.4521 11.8107 24.9519 24.9745 19.6592
1.8933 3.0 19125 2.0989 30.9407 12.2682 25.4135 25.4378 19.7195
1.777 4.0 25500 2.1027 30.9467 12.2589 25.4487 25.4792 19.7379

Framework versions

 • Transformers 4.22.2
 • Pytorch 1.12.1+cu113
 • Datasets 2.5.1
 • Tokenizers 0.12.1