All users
wyatt Wyatt Makedonski
wyatt Wyatt Makedonski
No model yet

Homepage

https://github.com/wyatty

Organizations

None yet

Research interests

Applied ML & ML systems, RL, and some NLP tasks.

Models

None yet.