english1
stringlengths
3
13
english2
stringlengths
2
14
yoruba1
stringlengths
2
22
yoruba2
stringlengths
2
27
similarity
float32
0.23
10
tiger
cat
ẹkùn
ológbò
7.35
tiger
tiger
ẹkùn
ẹkùn
10
book
paper
ìwé
bébà
7.46
computer
keyboard
kọ̀mpútà
pátákó ìtẹ̀wé
7.62
computer
internet
kọ̀mpútà
ayélujára
7.58
plane
car
ọkọ̀-òfúrufú
ọkọ̀
5.77
train
car
ọkọ̀-ojú-irin
ọkọ̀
6.31
telephone
communication
ẹ̀rọ-ìbáaraẹnisọ̀rọ̀
ìbáaraẹnisọ̀rọ̀
7.5
television
radio
tẹlifósìọ̀nù
rédíò
6.77
media
radio
ìkansíra-ẹni
rédíò
7.42
drug
abuse
òògùn
àsìlò
6.85
bread
butter
búrẹ́dì
bọ́tà
6.19
cucumber
potato
kùkúmbà
ànàmọ́
5.92
doctor
nurse
dókítà
nọ́ọ̀sì
7
professor
doctor
ọ̀jọ̀gbọ́n
ọ̀mọ̀wé
6.62
student
professor
akẹ́kọ̀ọ́
ọ̀jọ̀gbọ́n
6.81
smart
student
ajáfáfá
akẹ́ẹ̀kọ́
4.62
smart
stupid
ọlọgbọ́n
ọmùgọ̀
5.81
company
stock
ilé-iṣẹ́
àkójọ-ọjà
7.08
stock
market
àkójọ-ọjà
ọjà
8.08
stock
phone
àkójọ-ọjà
fóònù
1.62
stock
CD
àkójọ-ọjà
sídì
1.31
stock
jaguar
àkójọ-ọjà
jágúà
0.92
stock
egg
àkójọ-ọjà
ẹyin
1.81
fertility
egg
ọlọ́mọ
ẹyin
6.69
stock
live
àkójọ-ọjà
ààyè
3.73
stock
life
àkójọ-ọjà
ààyè
0.92
book
library
ìwé
ilé ìyáwèékàwé
7.46
bank
money
ilé-ìfowópamọ́
owó
8.12
wood
forest
igi
igbó
7.73
money
cash
owó
ìkàsì
9.15
professor
cucumber
ọ̀jọ̀gbọ́n
kùkúmbà
0.31
king
cabbage
ọba
kábéègì
0.23
king
queen
ọba
ayaba
8.58
king
rook
ọba
ìyànjẹ
5.92
bishop
rabbi
olórí-àlùúfà
olùkọ́ni
6.69
Jerusalem
Israel
jerúsálẹ́ẹ́mùù
ísírẹ́ẹ̀lì
8.46
Jerusalem
Palestinian
jerúsálẹ́ẹ́mùù
palẹ́sínì
7.65
holy
sex
mímọ́
ìbálòpọ̀
1.62
Maradona
football
Maradona
bọ́ọ̀lù-aláfẹsẹ̀gbá
8.62
football
soccer
bọ́ọ̀lù-aláfẹsẹ̀gbá
bọ́ọ̀lù
9.03
football
basketball
bọ́ọ̀lù-aláfẹsẹ̀gbá
bọ́ọ̀lù-inú-àgbọ̀n
6.81
football
tennis
bọ́ọ̀lù-aláfẹsẹ̀gbá
tẹníìsì
6.63
tennis
racket
tẹníìsì
rákẹ́ẹ̀tì
7.56
Arafat
peace
àràfá
àlááfìà
6.73
Arafat
terror
àràfá
ẹ̀rù
7.65
Arafat
Jackson
àràfá
jackson
2.5
law
lawyer
òfin
agbẹjọ́rọ̀
8.38
movie
star
eré
gbájúgbajà
7.38
movie
popcorn
eré
gúgúrú
6.19
movie
critic
eré
lámèétọ́
6.73
movie
theater
eré
eré orí-ìtàgé
7.92
physics
proton
físísì
protonu
8.12
physics
chemistry
físísì
kẹ́mísírì
7.35
space
chemistry
ààyè
kẹ́mísírì
4.88
alcohol
chemistry
ọtí
kẹ́mísírì
5.54
vodka
gin
ọtí-fódíkà
ọtí-jíìnì
8.46
vodka
brandy
ọtí-fódíkà
otí-bráńdì
8.13
drink
car
mu
ọkọ̀
3.04
drink
ear
mu
etí
1.31
drink
mouth
mu
ẹnu
5.96
drink
eat
mu
jẹ
6.87
baby
mother
ọmọ-ọwọ́
ìyá
7.85
drink
mother
mu
ìyá
2.65
car
automobile
ọkọ̀
ohun-èlò arìnnà
8.94
gem
jewel
sọ
iyebíye
8.96
journey
voyage
ìrìn-àjò
irìn-àjò
9.29
boy
lad
ọmọkùnrin
ọmọdé
8.83
coast
shore
etí-òkun
etídò
9.1
asylum
madhouse
ibi-ààbò
ilé ìtọ́jú asínwín
8.87
magician
wizard
òpidán
osó
9.02
midday
noon
òòrìn
ọjọ́kanrí
9.29
furnace
stove
ile-iná
ìdáná
8.79
food
fruit
oúnjẹ
èso
7.52
bird
cock
ẹyẹ
àkùkọ
7.1
bird
crane
ẹyẹ
otí-bráńdì
7.38
tool
implement
irinṣẹ́
irinṣẹ́
6.46
brother
monk
arákùnrin
aráyé
6.27
crane
implement
irinṣẹ́-ìgbe-nǹkanwúwo
ṣe
2.69
lad
brother
ọmọdé
arákùnrin
4.46
journey
car
ìrìnàjò
ọkọ̀
5.85
monk
oracle
arákùnrin
awòràwọ
5
cemetery
woodland
ibi-ìsìnkú
ilẹ̀-igbó
2.08
food
rooster
oúnjẹ
akùkọ
4.42
coast
hill
etídò
òkè
4.38
forest
graveyard
igbó
ibojì
1.85
shore
woodland
etídò
ilẹ̀-igbó
3.08
monk
slave
arákùnrin
ẹrú
0.92
coast
forest
etídò
igbó
3.15
lad
wizard
ọmọdé
osó
0.92
chord
smile
okùn
ẹ̀rín
0.54
glass
magician
ìgò
apidán
2.08
noon
string
ọjọ́kanrí
okùn
0.54
rooster
voyage
akùkọ
ìrìn-ajò
0.62
money
dollar
owó
dọ́là
8.42
money
cash
owó
ìkàsì
9.08
money
currency
owó
kọ́rẹ́nsì
9.04
money
wealth
owó
ọrọ̀
8.27
love
sex
ìfẹ́
ìbálòpọ̀
6.77
money
property
owó
dúkìá
7.57

Dataset Card for wordsim-353 in Yorùbá (yoruba_wordsim353)

Dataset Summary

A translation of the word pair similarity dataset wordsim-353 to Yorùbá.

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

Yorùbá (ISO 639-1: yo)

Dataset Structure

Data Instances

An instance consists of a pair of words as well as their similarity. The dataset contains both the original English words (from wordsim-353) as well as their translation to Yorùbá.

Data Fields

  • english1: the first word of the pair; the original English word
  • english2: the second word of the pair; the original English word
  • yoruba1: the first word of the pair; translation to Yorùbá
  • yoruba2: the second word of the pair; translation to Yorùbá
  • similarity: similarity rating according to the English dataset

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @michael-aloys for adding this dataset.

Downloads last month
91
Edit dataset card