id
stringlengths
1
6
translation
translation
0
{ "bg": "Местните избори в Хърватия вървят към втори тур", "bs": "Lokalni izbori u Hrvatskoj idu u drugi krug" }
1
{ "bg": "Резултатите показаха липса на категорични победи в първия тур, особено в повечето големи градове.", "bs": "U rezultatima u prvom krugu uglavnom nije bilo direktnih pobjednika, posebno u većini velikih gradova." }
2
{ "bg": "А наблюдателите на изборите докладваха за нарушения на забраната за провеждане на кампании пред изборните секции в изборния ден.", "bs": "A izborni posmatrači prijavili su kršenja zabrane kampanje na dan izbora na glasačkim mjestima." }
3
{ "bg": "От Наташа Радич за Southeast European Times от Загреб -- 21/05/09", "bs": "Nataša Radić za Southeast European Times iz Zagreba -- 21/05/09" }
4
{ "bg": "Хърватите гласуваха в неделя (17 май) на местни и регионални избори. [Гети Имиджис]", "bs": "Hrvati su u nedjelju (17. maja) glasali na lokalnim i regionalnim izborima. [Getty Images]" }
5
{ "bg": "След като изборните секции бяха затворени в неделя (17 май) за местните избори, предварителните резултати показаха, че единствено в Риека от големите градове избирателите са избрали кмет на първия тур.", "bs": "Nakon zatvaranja glasačkih mjesta na lokalnim izborima u nedjelju (17. maja), preliminarni rezultati su pokazali da su jedino u Rijeci od većih gradova glasači izabrali gradonačelnika u prvom krugu." }
6
{ "bg": "В другите градове на Хърватия нито един кандидат не спечели категорична победа.", "bs": "U drugim gradovima Hrvatske, nijedan kandidat nije bio u stanju ostvariti direktnu pobjedu." }
7
{ "bg": "Бяха пуснати общо 1,9 милиона бюлетини.", "bs": "Ukupno je glasalo 1,9 miliona građana." }
8
{ "bg": "За първи път, откакто Хърватия обяви независимост през 1991 г., избирателите пряко избраха 866 свои представители в 21 окръжни съвета, 2 206 представители в 126 градски съвета и 5 343 представители в 427 общински съвета.", "bs": "Po prvi put od nezavisnosti Hrvatske 1991. godine, glasači su direktno birali 866 članova 21 pokrajinske skupštine, 2.206 članova u 126 gradskih vijeća i 5.343 člana u 427 općinskih vijeća." }
9
{ "bg": "Общо 46 325 кандидати взеха участие в изборите.", "bs": "Na izbore je izašlo ukupno 46.325 kandidata." }
10
{ "bg": "Първоначалните официални резултати показаха, че управляващият Хърватски демократичен съюз (ХДС) е спечелил изборите в 14 окръга.", "bs": "Prvi službeni rezultati pokazali su da je vladajuća Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) pobijedila na izborima u 14 pokrajina." }
11
{ "bg": "Той обаче не успя да спечели убедително в четирите най-големи градове – Загреб, Сплит, Риека и Осиек.", "bs": "Ona međutim nije ostvarila direktnu pobjedu u četiri najveća grada -- Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku." }
12
{ "bg": "Опозиционната Социалдемократическа партия (СДП) спечели в пет окръга и успя да си запази кметството в Риека още на първия тур.", "bs": "Opoziciona Socijaldemokratska partija (SDP) pobijedila je u pet pokrajina i uspjela zadržati mjesto gradonačelnika u Rijeci u prvom krugu." }
13
{ "bg": "Кандидатите от СДП ще се надпреварват на балотажите в двата най-големи града на страната, Загреб и Сплит.", "bs": "Dva kandidata SDP-a ući će u drugi krug u utrci za dva najveća grada u zemlji, Zagreb i Split." }
14
{ "bg": "Избирайки свои общински лидери за първи път, избирателите очевидно са обърнали по-голямо внимание на постиженията и политическите програми на кандидатите, отколкото да следват традицията да проверяват най-напред партийната им принадлежност.", "bs": "Pošto su glasači po prvi put birali svoje vlastite općinske čelnike, oni su se očigledno usredotočili na postignuća i politički dnevni red kandidata, a nisu slijedili tradiciju da prvo gledaju na stranačku pripadnost." }
15
{ "bg": "Нещо повече, независимите кандидати водеха кампании без подкрепата на партийни апарати – смятани в миналото за решаващи за победата – особено в по-големите градове.", "bs": "Štaviše, nezavisni kandidati vodili su kampanju bez podrške stranačkih aparata -- koji su se u prošlosti smatrali neophodnima za pobjedu -- posebno u većim gradovima." }
16
{ "bg": "Независимите имаха особено голям успех в Загреб и Сплит.", "bs": "Nezavisni kandidati bili su posebno uspješni u Zagrebu i Splitu." }
17
{ "bg": "В Загреб подкрепяният от СДП кмет Милан Бандич не успя да прескочи границата от 50 %, необходима за победа на първия тур, с което опроверга предизборните проучвания.", "bs": "U Zagrebu, gradonačelnik iz SDP-a Milan Bandić nije premašio granicu od 50% potrebnu za pobjedu u prvom krugu, uz lošije rezultate na predizbornim anketama." }
18
{ "bg": "Той спечели 48,54 % от гласовете.", "bs": "On je ugrabio 48,54% glasova." }
19
{ "bg": "Съперникът му, досега неизвестният университетски професор и независим кандидат Йосип Крегар, спечели 23,18 %.", "bs": "Njegov rival, prethodno nepoznati univerzitetski profesor i nezavisni kandidat Josip Kregar, osvojio je 23,18%." }
20
{ "bg": "В Сплит скандалният бизнесмен и кандидат за първи път Желко Керум събра 40,21 %, а класиралият се на второ място кандидат на СДП Ранко Остоич спечели 34,72 %.", "bs": "U Splitu, kontroverzni biznismen i prvi put kandidat Željko Kerum dobio je 40,21% glasova, a odmah iza njega, kandidat SDP-a Ranko Ostojić osvojio je 34,72%." }
21
{ "bg": "В Осиек Крешимир Бубало, член на Хърватската демократична партия на Славония и Бараня (ХДПСБ) на осъдения военнопрестъпник Бранимир Главаш, спечели 38,71 % от гласовете, а председателят на Хърватската партия на правата (ХПП) Анто Джапич получи 22,94 %, което той призна за „слаб резултат”.", "bs": "U Osijeku, Krešimir Bubalo, član Hrvatske demokratske stranke Slavonije i Baranje (HDSSB) osuđenog ratnog zločinca Branimira Glavaša, osvojio je 38,71% glasova, a predsjednik Hrvatske stranke prava (HSP) Anto Đapić ostvario je 22,94%, što je, kako on priznaje, \"slab rezultat\"." }
22
{ "bg": "След като националната избирателна комисия потвърди резултатите, вторият тур ще започне на 31 май.", "bs": "Nakon što državna izborna komisija potvrdi rezultate, drugi krug glasanja počinje 31. maja." }
23
{ "bg": "ГОНГ, хърватска НПО за наблюдение на изборите, мобилизира 700 свои наблюдатели.", "bs": "GONG, hrvatska nevladina organizacija za praćenje izbora, angažirala je 700 posmatrača." }
24
{ "bg": "ГОНГ съобщи, че е получила над 250 оплаквания, най-вече, но не само, от партийни активисти, нарушили забраната за агитация в изборния ден и правили опити да влияят и заплашват избиратели пред и около избирателните секции.", "bs": "Iz GONG-a kažu da su dobili preko 250 pritužbi, većinom, ali ne i isključivo, vezanih za kršenje zabrane vođenja kampanje na izborni dan od strane stranačkih aktivista i pokušaje da se vrši utjecaj ili prijeti glasačima na ili oko glasačkih mjesta." }
25
{ "bg": "Тя докладва и за няколко случая на насилие.", "bs": "Ona je prijavila nekoliko slučajeva nasilja." }
26
{ "bg": "Евродепутати призовават към преговори за членство с Македония", "bs": "Evropski parlamentarci pozvali na pregovore o članstvu s Makedonijom" }
27
{ "bg": "В сряда членовете на Европейския парламент гласуваха с мнозинство в покрепа на доклад за Македония, призоващ лидерите на ЕС да обсъдят определянето на дата за започване на преговори за членство с правителството.", "bs": "Članovi Evropskog parlamenta su u srijedu velikom većinom pozitivno glasali o izvještaju o Makedoniji, pozivaju lidere EU da razmotre mogućnost određivanja datuma za pregovore o članstvu s vladom." }
28
{ "bg": "(Евронюз, СНА - 24/04/08; Блумбърг, EUobserver, Болкън Инсайт, Maкфакс, Европейски парламент - 23/04/08)", "bs": "(Euronews, SNA - 24/04/08; Bloomberg, EUobserver, Balkan Insight, Makfax, Evropski parlament - 23/04/08)" }
29
{ "bg": "Членовете на Европейския парламент гласуваха с преобладаващо мнозинство в подкрепа на доклад, призоваващ лидерите на ЕС да обсъдят започването на преговори със Скопие преди края на тази година. [ЕС]", "bs": "Velika većina evropskih parlamentaraca podržala je izvještaj u kom se lideri EU pozivaju da razmotre mogućnost otvaranja pregovora o članstvu sa Skopljem prije kraja ove godine. [EU]" }
30
{ "bg": "Европейският парламент (ЕП) прие доклад в сряда (23 април), призоваващ ЕС да започне преговори за членство с Македония преди края на тази година, ако страната изпълни предварителните условия.", "bs": "Evropski parlament (EP) je u srijedu (23. april) usvojio izvještaj u kom se poziva EU da otpočne pregovore o članstvu s Makedonijom prije kraja ove godine, ako zemlja bude ispunila preduslove za to." }
31
{ "bg": "Македония чака определянето на дата за започване на присъдинителните преговори от декември 2005 г., когато тя се присъедини към списъка на Съюза със страни кандидатки, включително Хърватия и Турция.", "bs": "Makedonija čeka na datum za početak pregovora o pristupanju od decembra 2005, kad se pridružila listi zemalja kandidata za članstvo u Uniji, uključujući Hrvatsku i Tursku." }
32
{ "bg": "Приветствайки \"значителния напредък\", постигнат от Македония оттогава, Докладът за напредъка на Македония на ЕП за 2007 г. призова страната да осъществи реформите,изисквани от ЕС включително списък с осем критерии, които тя получи наскоро.", "bs": "Pozdravljajući \"značajan napredak\" koji je Makedonija od tog vremena ostvarila, u Izvještaju EP-a o napretku u 2007. za Makedoniju ona se poziva na provedbu reformi koje zahtijeva EU, među kojima je lista od osam ciljeva koju je ona nedavno dobila." }
33
{ "bg": "В документа, одобрен от 601 срещу 52 гласа в 785-местния законодателен орган на ЕС в сряда, се изразява надежда, че изпълнението на критериите \"ще доведе от започване на присъединителните преговори преди края на 2008 г.\".", "bs": "U dokumentu, koji je u srijedu zakonodavno tijelo EU odobrilo sa 601 prema 52 glasova od ukupno 785 mjesta, izražava se nada da će ispunjenje tih kriterija \"dovesti do otvaranja pregovora o pristupanju prije kraja 2008\"." }
34
{ "bg": "Евродепутатите призоваха лидерите на блока да обмислят даването на зелена светлина на преговорите за присъединяването на Македония на срещата им на върха през юни.", "bs": "Članovi EP-a (MEP) pozvali su lidere bloka da razmotre mogućnost davanja zelenog svjetla za pregovore o pristupanju Makedonije tokom svog junskog samita." }
35
{ "bg": "Те подчертаха, че спорът между Македония и Гърция за името, който продължава вече 17 години, не трябва да попречи на присъединяването й към Съюза.", "bs": "Oni su naglasili da 17-godišnji spor Makedonije oko naziva s Grčkom ne bi trebao omesti njeno pristupanje." }
36
{ "bg": "Гърция отказва да признае своята северна съседка с нейното конституционно име Република Македония, смятайки го за потенциална териториална претенция към нейната собствена провинция Македония.", "bs": "Grčka odbija priznati svoju sjevernu susjedu po njenom ustavnom nazivu, Republika Makedonija, smatrajući to za potencijalno teritorijalno potraživanje nad svojom vlastitom pokrajinom Makedonijom." }
37
{ "bg": "Атина продължава да нарича балканската страна Бивша Югославска Република Македония (БЮРМ).", "bs": "Atina i dalje tu balkansku zemlju naziva Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija (BJRM)." }
38
{ "bg": "Макар че двете страни удвоиха усилията си за намиране на решение през последните месеци, те отхвърлиха множество предложения за компромис, направени от посредника на ООН в преговорите между тях Матю Нимец.", "bs": "Iako su dvije zemlje zadnjih mjeseci pojačale napore na postizanju rješenja, one su odbacile niz prijedloga za kompromis koje je iznio posrednik UN-a u njihovim pregovorima Matthew Nimetz." }
39
{ "bg": "В началото на този месец Гърция блокира покана към Македония за членство в НАТО.", "bs": "Ranije ovog mjeseca, Grčka je blokirala poziv Makedoniji na pridruživanje NATO-u." }
40
{ "bg": "Атина също заплаши да попречи на Македония да се приближи към членство в ЕС, докато не бъде решен спорът с името.", "bs": "Atina je također zaprijetila da će stopirati približavanje Makedonije članstvu u EU dok se spor oko naziva ne riješi." }
41
{ "bg": "Законодателите на ЕС \"призовават и двете страни да се възползват от възможността да възобновят незабавно преговорите... и да постигнат компромисно решение,\" се казва в доклада от сряда.", "bs": "Evropski parlamentarci \"pozivaju obje strane da iskoriste mogućnost nastavka pregovora odmah … i da postignu kompromisno rješenje,\" kaže se u izvještaju od srijede." }
42
{ "bg": "Евродепутатите също призоваха управляващата коалиция в Македония да гарантира провеждането на честни и демократични парламентарни избори на 1 юни.", "bs": "Evropski parlamentarci takođe su pozvali vladajuću koaliciju u Makedoniji da osigura pravične i demokratske parlamentarne izbore 1. juna." }
43
{ "bg": "Те изразиха надежда, че вотът няма да попречи на подготовката на Скопие за започване на преговори с ЕС.", "bs": "Oni su izrazili nadu da ti izbori neće omesti pripreme Skoplja za otpočinjanje pregovora o članstvu s EU." }
44
{ "bg": "Докладът приветства напредъка, постигнат от македонските власти в осъществяването на Охридското рамково споразумение от 2001 г., посветено на междуетническите отношения в страната, но порицаха \"продължаващата дискриминация срещу ромската общност\".", "bs": "U izvještaju se pozdravlja napredak koji su makedonske vlasti ostvarile u provedbi Ohridskog okvirnog sporazuma iz 2001, u kom se obrađuju međuetnički odnosi u zemlji, ali se i žali zbog \"kontinuirane diskriminacije nad romskom zajednicom\"." }
45
{ "bg": "Подчертавайки значението на добросъседските отношения, евродепутатите призоваха властите да се съобразяват с исканията на ЕС за \"противопоставяне на появата на \"изявления на омраза\", особено в медиите срещу съседни страни\".", "bs": "Naglašavajući dobrosusjedske odnose, parlamentarci su pozvali vlasti da ispune zahtjeve EU po pitanju \"suzbijanja ponovne pojave 'govora mržnje', posebno u medijima, usmjerenog protiv susjednih država\"." }
46
{ "bg": "Докладът на ЕП приветства \"конструктивната позиция\" на Македония за статута на Косово и активното й търговско сътрудничество с най-новата европейска държава.", "bs": "U izvještaju EP-a pozdravlja se \"konstruktivan stav\" Makedonije po pitanju statusa Kosova i njena aktivna trgovinska saradnja s tom najnovijom evropskom državom." }
47
{ "bg": "Евродепутатите също призоваха за стъпки към решаване на въпроса за границата между Македония и Косово в съответствие с предложението на специалния пратеник на ООН Марти Ахтисаари.", "bs": "Članovi Evropskog parlamenta u također pozvali na korake u cilju rješavanja pitanja granice između Makedonije i Kosova, u skladu s prijedlogom bivšeg specijalnog izaslanika UN-a Marttija Ahtisaarija." }
48
{ "bg": "Газопроводът \"Набуко\" подчертава стратегическото значение на Турция за ЕС", "bs": "Gasovodom Nabucco naglašena je strateška važnost Turske za EU" }
49
{ "bg": "Турция залага на стратегическото си местоположение, за да се превърне в ключов енергиен маршрут за ЕС.", "bs": "Turska pokušava svoju stratešku lokaciju iskoristiti kao ključnu energetsku rutu za EU." }
50
{ "bg": "Неотдавнашното решение на Ирак да достави газ за газопровода \"Набуко\" увеличи перспективността на проекта.", "bs": "Izvodljivost projekta gasovoda Nabucco pojačana je nedavnim obećanjem Iraka da će dostavljati gas za taj projekat." }
51
{ "bg": "От Айхан Шимшек за Southeast European Times -- 24/04/08", "bs": "Ayhan Simsek za Southeast European Times -- 24/04/08" }
52
{ "bg": "Австрийският външен министър Урсула Пласник, която бе в Турция в понеделник (21 април), обеща да поддържа продължаването на преговорите между Съюза и Анкара. [Гети Имиджис]", "bs": "Austrijska ministrica vanjskih poslova Ursula Plassnik, koja je u ponedjeljak (21. april) bila u Turskoj, obećala je da će održati tok pregovora o članstvu Unije s Ankarom. [Getty Images]" }
53
{ "bg": "Подкрепата на САЩ за проекта за газопровода \"Набуко\" увеличи стратегическото значение на Турция за ЕС, а двете ключови опонентки срещу членството на Турция в ЕС, Франция и Австрия смекчават възраженията си срещу продължаването на присъединителните преговори.", "bs": "Projektom gasovoda Nabucco, koji podržavaju SAD, povećana je strateška važnost Turske za EU, a dvije ključne protivnice članstvu Turske u EU Francuska i Austrija omekšavaju svoje protivljenje tekućim pregovorima o pristupanju." }
54
{ "bg": "\"Набуко\" олицетворява усилията на Европа за намаляване на зависимостта от руски природен газ.", "bs": "Nabucco je u središtu napora Evrope u smislu smanjenja zavisnosti od prirodnog gasa iz Rusije." }
55
{ "bg": "Инициаторите на проекта предвиждат ЕС да си осигури газ от Каспийско море през Турция и балканските страни до 2012-2013 г..", "bs": "Planeri predviđaju opskrbu EU gasom iz Kaspijskog mora preko Turske i balkanskih država u periodu 2012-2013." }
56
{ "bg": "Австрийският външен министър Урсула Пласник, която посети Турция в понеделник (21 април), обеща да поддържа открити преговорите за членство на Турция със Съюза.", "bs": "Austrijska ministrica vanjskih poslova Ursula Plassnik, koja je Tursku posjetila u ponedjeljak (21. april), obećala je da će održati pregovore o članstvu Unije s Turskom otvorene." }
57
{ "bg": "Тя обаче подчерта, че Австрия не е подкрепяла \"автоматичното\" присъединяване на Турция към ЕС.", "bs": "Međutim, ona je naglasila kako Austrija ne podržava nužno to da se Turska \"automatski\" pridruži EU." }
58
{ "bg": "Пласник окачестви енергетиката като една от главните области от общ интерес, свързаща ЕС и Турция и изрази подкрепата си за проекта \"Набуко\".", "bs": "Plassnikova je naglasila energetiku kao jedan od glavnih zajedničkih interesa koji povezuju EU i Tursku, te je izrazila podršku za projekat Nabucco." }
59
{ "bg": "Също в понеделник еврокомисарят по разширяването Оли Рен заяви за германския всекидневник \"Ди Велт\", че френското председателство на ЕС през втората половина на годината ще ръководи отварянето на глава \"Енергетика\" в присъединителните преговори с Турция.", "bs": "Također u ponedjeljak, evropski povjerenik za proširenje Olli Rehn izjavio je za njemački dnevnik Die Welt da će francusko predsjedavanje EU u drugoj polovini godine nadgledati otvaranje energetskog poglavlja u pregovorima o pristupanju Turske." }
60
{ "bg": "Френският президент Никола Саркози се противопоставя на членството на Турция в ЕС, но енергийният гигант \"Газ дьо Франс\" проявява силен интерес към проекта \"Набуко\".", "bs": "Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy protivi se članstvu Turske u EU, ali energetski gigant Gaz de France ima jak interes za projekat Nabucco." }
61
{ "bg": "Дипломатически източници твърдят, че Франция вероятно ще използва отварянето на глава \"Енергетика\" като реванш към Турция.", "bs": "Diplomatski izvori kažu da će Francuska vjerovatno otvaranje energetskog poglavlja iskoristiti kao sredstvo utjecaja po pitanju Turske." }
62
{ "bg": "Турция започна присъединителните преговори с ЕС през 2005 г., но през последните три години бяха отворени само шест от 35-те необходими глави.", "bs": "Turska je otpočela pregovore o pristupanju 2005, ali je u zadnje tri godine otvoreno samo šest od 35 neophodnih poglavlja." }
63
{ "bg": "Кипърският проблем, съществуващ от десетилетия и възраженията на Саркози спряха отварянето на осем основни глави.", "bs": "Decenijama staro pitanje Kipra i protivljenje od strane Sarkozyja doveli su do obustave otvaranja osam važnih poglavlja." }
64
{ "bg": "Сега Франция желае да се присъедини към проекта \"Набуко\", но засега среща съпротива от страна на Турция.", "bs": "Francuska sad želi da se pridruži projektu Nabucco, ali je do sad blokirao otpor Turske." }
65
{ "bg": "Понастоящем консорциум от компании от Турция и пет страни-членки на ЕС - Австрия, България, Румъния, Унгария и Германия - работи по проекта.", "bs": "Trenutno projekat provodi konzorcij kompanija iz Turske i pet država članica EU -- Austrije, Bugarske, Rumunije, Mađarske i Njemačke." }
66
{ "bg": "Tурция продължава да преговаря с ЕС за подробности по \"Набуко\".", "bs": "Turska nastavlja sa EU pregovore o detaljima Nabucca." }
67
{ "bg": "Брюксел иска Турция да бъде транзитна страна и да получаева транзитна такса, докато Анкара предпочита да бъде регионален център, откъдето доставките на газ ще се продават на Европа срещу различна такса.", "bs": "Brisel želi da Turska bude tranzitna zemlja koja bi ostvarivala tranzitnu naknadu, dok bi Ankara radije postala regionalni čvor koji prikuplja gas od dobavljača i prodaje ga Evropi po promjenjivoj tarifi." }
68
{ "bg": "Проектът \"Набуко\" е получил уверенията на Азербайджан и Туркменистан за доставка на 18 милиарда кубически метра газ годишно, което представлява почти 55 % от капацитета на газопровода.", "bs": "U okviru projekta Nabucco, Azerbejdžan i Turkmenistan obavezali su se na dostavu 18 milijardi kubnih metara gasa godišnje, što predstavlja skoro 55% kapaciteta tog gasovoda." }
69
{ "bg": "Компаниите търсят допълнителни количества, за да направят проекта по-перспективен.", "bs": "Kompanije su u potrazi za dodatnim gasom da bi projekat načinile izvodljivijim." }
70
{ "bg": "Неотдавнашното посещение на иракския премиер Нури ал-Малики в Брюксел увеличи надеждите за осигуряване на така необходимите доставки на газ.", "bs": "Nedavna posjeta iračkog premijrea Nurija al-Malikija Briselu podgrijala je nade da će se potrebni gas obezbijediti." }
71
{ "bg": "По време на посещението миналата седмица Ирак се ангажира да осигури най-малко 5 милиарда кубически метра годишно от находището в Акас.", "bs": "Tokom prošlosedmične posjete, Irak se obavezao na slanje najmanje 5 milijardi kubnih metara godišnje iz svog naftnog polja Akkas." }
72
{ "bg": "Очаква се споразумението да бъде подписано през идните седмици.", "bs": "Postizanje sporazuma očekuje se u narednim sedmicama." }
73
{ "bg": "Словакия все още не желае да признае Косово", "bs": "Slovačka još uvijek nije voljna priznati Kosovo" }
74
{ "bg": "На среща с официални представители в Прищина словашкият външен министър Ян Кубиш изрази желание за партньорство с Косово, като не включи в това признаването на неговата независимост.", "bs": "Na sastanku sa zvaničnicima u Prištini, slovački ministar vanjskih poslova Jan Kubiš izrazio je želju za partnerstvom s Kosovom, ali je povukao liniju kad je u pitanju priznavanje njegove nezavisnosti." }
75
{ "bg": "От Блерта Фоничи-Кабаши за Southeast European Times в Прищина – 24/04/08", "bs": "Blerta Foniqi-Kabashi za Southeast European Times iz Prištine – 24/04/08" }
76
{ "bg": "Словашкият външен министър Ян Кубиш (вляво) и президентът на Косово Фатмир Сейдиу на пресконференция в Прищина във вторник (22 април). [Гети Имиджис]", "bs": "Slovački ministar vanjskih poslova Jan Kubiš (lijevo) i kosovski predsjednik Fatmir Sejdiu na pres-konferenciji u utorak (22. april) u Prištini. [Getty Images]" }
77
{ "bg": "Словакия предлага партньорство на Косово, но продължава да се противопоставя на неговата едностранно обявена независимост.", "bs": "Slovačka Kosovu nudi partnerstvo, ali i dalje se protivi njegovoj jednostrano proglašenoj nezavisnosti." }
78
{ "bg": "Това бе посланието, което първият словашки дипломат донесе в Косово във вторник (22 април), 64 дни, след като Косово обяви своя суверенитет.", "bs": "To je bila poruka koju je najviši slovački diplomata donio u Prištinu u utorak (22. april), 64 dana nakon što je Kosovo proglasilo nezavisnost." }
79
{ "bg": "\"Обсъдихме сътрудничеството между двете страни и потвърдихме, че Словакия желае партньорство с Косово\", заяви словашкият външен министър Ян Кубиш след среща с президента на Косово Фатмир Сейдиу.", "bs": "\"Mi smo razgovarali o saradnji između dvaju zemalja, i potvrdili da Slovačka želi biti partner s Kosovom,\" izjavio je slovački ministar vanjskih poslova Jan Kubiš nakon sastanka s predsjednikom Kosova Fatmirom Sejdiuom." }
80
{ "bg": "\"Позицията на нашата страна остава непроменена\", заяви Кубиш.", "bs": "\"Stav naše zemlje je i dalje nepromijenjen,\" rekao je Kubiš." }
81
{ "bg": "\"Решението за окончателния статут на Косово не дойде от Съвета за сигурност на ООН, както призоваваше Словакия.", "bs": "\"Rješenje konačnog statusa Kosova nije došlo iz Vijeća sigurnosti UN-a, kako je Slovačka pozivala." }
82
{ "bg": "Но това не ни влияе при осмислянето на новите реалности. Следователно аз съм тук, за да потвърдя нашето партньорство и да ви уведомя, че ние се стремим да помогнем на Косово в областта на икономиката и в други отношения.\"", "bs": "Međutim, to na nas ne odvraća da uvidimo novu realnost, i stoga sam ja ovdje da bih potvrdio naše partnerstvo, te da bih vam saopćio da imamo namjeru pomoći Kosovu u polju ekonomije, kao i u drugim aspektima.\"" }
83
{ "bg": "Той добави, че Словакия \"понастоящем наблюдава сигурността, която Косово предложи на своята сръбска общност\".", "bs": "On je dodao da Slovačka \"trenutno prati sigurnost koju Kosovo pruža svojoj srpskoj zajednici\"." }
84
{ "bg": "Вицепремиерът Хайредин Кучи заяви, че е поискал Словакия да признае държавността на Косово и добави, че той и Кубиш са обсъдили сътрудничеството между Косово и Словакия.", "bs": "Zamjenik premijera Hajredin Kuci rekao je da je zatražio da Slovačka prizna državnost Kosova i da su on i Kubiš razgovarali o saradnji između Kosova i Slovačke." }
85
{ "bg": "\"Смятам, че партньорството е двустранно и равноправно.", "bs": "\"Smatram da je partnerstvo bilateralno i jednako." }
86
{ "bg": "Настоящият отказ на Словакия да признае Косово не е пречка за сътрудничеството,\" каза Кучи.", "bs": "Trenutno odbijanje Slovačke da prizna Kosovo ne predstavlja prepreku saradnji,\" rekao je Kuci." }
87
{ "bg": "Словакия е сред няколкото страни-членки на ЕС, включително Испания, Румъния и Кипър, които отказаха да признаят суверенно Косово отчасти поради опасения, че това поставя прецедент за сепаратистки движения.", "bs": "Slovačka je jedna od nekolicine članica EU -- među kojima su i Španija, Rumunija i Kipar -- koje su odbile da priznaju suverenost Kosova, u nekim slučajevima zbog zabrinutosti da bi se time uspostavio presedan za separatističke pokrete." }
88
{ "bg": "Висопоставени представители на Братислава обаче не изключват признаване в бъдеще, а Кубиш неколкократно подчерта, че Косово не трябва да остане в изолация.", "bs": "Međutim, visoki zvaničnici Bratislave ne isključuju mogućnost priznavanja u narednom periodu, a Kubiš je više puta naglasio da Kosovo ne bi trebalo biti izolirano." }
89
{ "bg": "Запитан на пресконференция в Прищина дали е пристигнал в Косово или в Сърбия, Кубиш отговори: \"Аз съм в Косово.\"", "bs": "Na pitanje na pres-konferenciji u Prištini da li je došao na Kosovo ili u Srbiju, Kubiš je odgovorio, \"Ja sam na Kosovu.\"" }
90
{ "bg": "Той добави, че неговата страна е готова да даде своя принос за Косово като част от мисиите на ЮЛЕКС и КФОР.", "bs": "On je dodao da je njegova zemlja spremna dati doprinos Kosovu i u sklopu misije EULEX i u sklopu KFOR-a." }
91
{ "bg": "В Черна гора бе проверена готовността за реагиране при кризисни ситуации", "bs": "U Crnoj Gori testirana reakcija na vanredne situacije" }
92
{ "bg": "MEDCEUR 2010 завърши в сряда след серия от учения с цел да се демонстрира готовността за реагиране при кризисни ситуации.", "bs": "MEDCEUR 2010 završava se u srijedu, nakon niza vježbi kojima je demonstrirana spremna reakcija na krizne situacije." }
93
{ "bg": "От Неделко Рудович за Southeast European Times от Подгорица – 21/09/10", "bs": "Nedjeljko Rudović za Southeast European Times iz Podgorice – 21/09/10" }
94
{ "bg": "Съединените щати и представители на осем страни партньорки участваха във военно учение на НАТО в петък (17 септември) в Черна гора. [Неделко Рудович/SETimes]", "bs": "Sjedinjene Države i pripadnici iz osam partnerskih zemalja učestvovali su u petak (17. septembar) u Crnoj Gori u vojnim vježbama NATO-a. [Nedjeljko Rudović/SETimes]" }
95
{ "bg": "Черногорските въоръжени сили, заедно с войници от Съединените щати и осем страни партньорки, показаха в петък (17 септември) готовността си да провеждат съвместни действия при кризисни ситуации.", "bs": "Crnogorske oružane snage, zajedno s kolegama-vojnicima iz Sjedinjenih Država i osam partnerskih zemalja, demonstrirali su u petak (17. septembar) svoju spremnost na provođenje zajedničkih akcija u kriznim situacijama." }
96
{ "bg": "Пред публика, включваща високопоставени черногорски ръководители, началника на генералния щаб и представители на медиите, те показаха способността си да спасяват хора, чийто живот е под заплаха.", "bs": "Pred publikom u kojoj su bili najviši crnogorski zvaničnici, šef generalštaba i medijske ekipe, oni su pokazali svoju sposobnost spašavanja ljudi čiji su životi ugroženi." }
97
{ "bg": "Ученията се проведоха във военното поделение в Даниловград, на 20 км от Подгорица.", "bs": "Vježbe su održane u vojnoj kasarni u Danilovgradu, 20 km od Podgorice." }
98
{ "bg": "Приблизително 300 войници и спасителни екипи на десетте партньори действаха като при реална ситуация.", "bs": "Približno 300 pripadnika vojske i spasilačkih timova iz deset partnerskih zemalja ponašalo se kao da su pred stvarnom situacijom." }
99
{ "bg": "Първото учение включваше противопожарни действия, спасителни операции и евакуация на ранени хора от втория етаж на сграда.", "bs": "U prvoj vježbi se radilo o gašenju požara, spasilačkim operacijama i evakuaciji ugroženih sa drugog sprata jedne zgrade." }

Dataset Card for SETimes – A Parallel Corpus of English and South-East European Languages

Dataset Summary

[More Information Needed]

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

Here are some examples of questions and facts:

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @abhishekkrthakur for adding this dataset.

Downloads last month
2,239
Edit dataset card

Models trained or fine-tuned on setimes