text
sequence
terms
sequence
opinions
sequence
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "No", "arribava", "el", "wifi", "a", "l'", "habitaci贸", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8" ], "lemma": [ "no", "arribar", "el", "wifi", "a", "el", "habitaci贸", "." ], "morphofeat": [ "R", "V", "D", "N", "S", "D", "N", "F" ], "pos": [ "RN", "VMII3S0", "DA0MS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0CS0", "NCFS000", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ] ] }
{ "oid": [ "o0" ], "opinion_holder_target": [ [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_3", "t_4" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 1 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_1", "t_2" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "En", "pensi贸", "completa", "no", "estan", "incloses", "les", "begudes", "de", "el", "dinar", "ni", "de", "el", "sopar", ".", "Qualitat", "de", "el", "menjar", "bo", "per貌", "poca", "varietat", "d'", "entrants", ".", "Reservant", "per", "Booking", "tens", "un", "dia", "spa", "gratu茂t", "I", "l'", "hotel", "regala", "entrada", "a", "el", "Gran", "Casino", "Costa", "Brava" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46" ], "lemma": [ "en", "pensi贸", "complet", "no", "estar", "incloure", "el", "beguda", "de", "el", "dinar", "ni", "de", "el", "sopar", ".", "qualitat", "de", "el", "menjar", "bo", "per貌", "poc", "varietat", "de", "entrant", ".", "reservar", "per", "booking", "tens", "un", "dia", "spa", "gratu茂t", "i", "el", "hotel", "regalar", "entrada", "a", "el", "gran", "casino", "costar", "brau" ], "morphofeat": [ "S", "N", "A", "R", "V", "V", "D", "N", "S", "D", "N", "C", "S", "D", "N", "F", "N", "S", "D", "N", "A", "C", "D", "N", "S", "N", "F", "V", "S", "N", "A", "D", "N", "N", "A", "C", "D", "N", "V", "N", "S", "D", "A", "N", "V", "A" ], "pos": [ "SPS00", "NCFS000", "AQ0FS0", "RN", "VMIP3P0", "VMP00PF", "DA0FP0", "NCFP000", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "CC", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "Fp", "NCFS000", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "AQ0MS0", "CC", "DI0FS0", "NCFS000", "SPS00", "NCMP000", "Fp", "VMG0000", "SPS00", "NCMS000", "AQ0MS0", "DI0MS0", "NCMS000", "NCFS000", "AQ0MS0", "CC", "DA0CS0", "NCMS000", "VMIP3S0", "NCFS000", "SPS00", "DA0MS0", "AQ0CS0", "NCMS000", "VMIP3S0", "AQ0FS0" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_32", "t_33", "t_34" ], [ "t_38" ], [ "t_26" ], [ "t_7", "t_8" ], [ "t_17", "t_18", "t_19", "t_20" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 2, 1, 1, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_35" ], [ "t_39", "t_40" ], [ "t_23", "t_24" ], [ "t_4", "t_5", "t_6" ], [ "t_21" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "4", "4" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Cuina", "i", "habitaci贸", "juntes", "no", "resulta", "bona", "combinaci贸", ".", "Manca", "d'", "estris", "de", "cuina", "adequats", ".", "WIFI", "no", "funciona", "b茅", ".", "Ubicaci贸", "bona" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23" ], "lemma": [ "cuina", "i", "habitaci贸", "junt", "no", "resultar", "bo", "combinaci贸", ".", "manca", "de", "estri", "de", "cuina", "adequar", ".", "wifi", "no", "funcionar", "b茅", ".", "ubicaci贸", "bo" ], "morphofeat": [ "N", "C", "N", "A", "R", "V", "A", "N", "F", "N", "S", "N", "S", "N", "V", "F", "R", "R", "V", "R", "F", "N", "A" ], "pos": [ "NCFS000", "CC", "NCFS000", "AQ0FP0", "RN", "VMIP3S0", "AQ0FS0", "NCFS000", "Fp", "NCFS000", "SPS00", "NCMP000", "SPS00", "NCFS000", "VMP00PM", "Fp", "RG", "RN", "VMIP3S0", "RG", "Fp", "NCFS000", "AQ0FS0" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_17" ], [ "t_1", "t_2", "t_3" ], [ "t_22" ], [ "t_12", "t_13", "t_14", "t_15" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 1, 1, 2, 1 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_18", "t_19", "t_20" ], [ "t_5", "t_6", "t_7", "t_8" ], [ "t_23" ], [ "t_10" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51", "w_52", "w_53", "w_54" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "A", "la", "recepci贸", "hi", "ha", "molt", "personal", "per貌", "no", "tots", "s贸n", "competents", "La", "piscina", "茅s", "molt", "gran", "i", "amb", "bones", "instal", ".", "lacions", ",", "les", "m貌bil", "homes", "ben", "equipades", ",", "les", "activitats", "programades", "for莽a", "correctes", ",", "hi", "ha", "tranquil", ".", "litat", "i", "silenci", "a", "la", "nit", ",", "l'", "entorn", "est脿", "molt", "ben", "cuidat", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51", "t_52", "t_53", "t_54" ], "lemma": [ "a", "el", "recepci贸", "hi", "haver", "molt", "personal", "per貌", "no", "tot", "ser", "competent", "el", "piscina", "ser", "molt", "gran", "i", "amb", "bo", "instal路lar", ".", "lacions", ",", "el", "m貌bil", "home", "ben", "equipar", ",", "el", "activitat", "programar", "for莽a", "correcte", ",", "hi", "haver", "tranquil", ".", "litat", "i", "silenci", "a", "el", "nit", ",", "el", "entorn", "estar", "molt", "ben", "cuidat", "." ], "morphofeat": [ "S", "D", "N", "P", "V", "R", "A", "C", "R", "P", "V", "A", "D", "N", "V", "R", "A", "C", "S", "A", "V", "F", "N", "F", "D", "A", "N", "R", "V", "F", "D", "N", "V", "R", "A", "F", "P", "V", "A", "F", "N", "C", "N", "S", "D", "N", "F", "D", "N", "V", "R", "R", "N", "F" ], "pos": [ "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "PP3CN000", "VAIP3S0", "RG", "AQ0CS0", "CC", "RN", "PI0MP000", "VSIP3P0", "AQ0CP0", "DA0FS0", "NCFS000", "VSIP3S0", "RG", "AQ0CS0", "CC", "SPS00", "AQ0FP0", "VMIP1S0", "Fp", "NCFP000", "Fc", "DA0FP0", "AQ0CS0", "NCMP000", "RG", "VMP00PF", "Fc", "DA0FP0", "NCFP000", "VMP00PF", "RG", "AQ0CP0", "Fc", "PP3CN000", "VAIP3S0", "AQ0MS0", "Fp", "NCFS000", "CC", "NCMS000", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "Fc", "DA0CS0", "NCMS000", "VMIP3S0", "RG", "RG", "NCMS000", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ], [ "w_52" ], [ "w_53" ], [ "w_54" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4", "o5", "o6", "o7", "o8" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_31", "t_32", "t_33" ], [ "t_21", "t_22", "t_23" ], [ "t_25", "t_26", "t_27" ], [ "t_48", "t_49" ], [], [], [ "t_7" ], [], [ "t_13", "t_14" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_34", "t_35" ], [ "t_20" ], [ "t_28", "t_29" ], [ "t_51", "t_52", "t_53" ], [ "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41" ], [ "t_43" ], [ "t_4", "t_5", "t_6" ], [ "t_9", "t_10", "t_11", "t_12" ], [ "t_16", "t_17" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Per", "dir", "alguna", "cosa", ",", "la", "zona", "de", "bungallows", "no", "茅s", "molt", "espaiosa", "perqu猫", "s'", "ha", "de", "deixar", "el", "cotxe", "just", "a", "el", "davant", "de", "l'", "allotjament", ",", "per貌", "est脿", "correcte", ".", "Bones", "instal", ".", "lacions", ",", "molt", "net", ",", "tranquil", ",", "ambient", "familiar", ",", "bona", "animaci贸", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48" ], "lemma": [ "per", "dir", "algun", "cosa", ",", "el", "zona", "de", "bungallows", "no", "ser", "molt", "espai贸s", "perqu猫", "es", "haver", "de", "deixar", "el", "cotxe", "just", "a", "el", "davant", "de", "el", "allotjament", ",", "per貌", "estar", "correcte", ".", "bo", "instal路lar", ".", "lacions", ",", "molt", "net", ",", "tranquil", ",", "ambient", "familiar", ",", "bo", "animaci贸", "." ], "morphofeat": [ "S", "V", "D", "N", "F", "D", "N", "S", "N", "R", "V", "R", "A", "C", "P", "V", "S", "V", "D", "N", "A", "S", "D", "R", "S", "D", "N", "F", "C", "V", "A", "F", "A", "V", "F", "N", "F", "R", "A", "F", "A", "F", "N", "A", "F", "A", "N", "F" ], "pos": [ "SPS00", "VMN0000", "DI0FS0", "NCFS000", "Fc", "DA0FS0", "NCFS000", "SPS00", "NCMP000", "RN", "VSIP3S0", "RG", "AQ0FS0", "CS", "P0300000", "VAIP3S0", "SPS00", "VMN0000", "DA0MS0", "NCMS000", "AQ0MS0", "SPS00", "DA0MS0", "RG", "SPS00", "DA0CS0", "NCMS000", "Fc", "CC", "VMIP3S0", "AQ0MS0", "Fp", "AQ0FP0", "VMIP1S0", "Fp", "NCFP000", "Fc", "RG", "AQ0MS0", "Fc", "AQ0MS0", "Fc", "NCMS000", "AQ0CS0", "Fc", "AQ0FS0", "NCFS000", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4", "o5", "o6" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [], [], [ "t_43" ], [ "t_6", "t_7", "t_8", "t_9" ], [ "t_6", "t_7", "t_8", "t_9" ], [ "t_47" ], [ "t_34", "t_35", "t_36" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 2, 2, 2, 1, 2, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_38", "t_39" ], [ "t_41" ], [ "t_44" ], [ "t_29", "t_30", "t_31" ], [ "t_10", "t_11", "t_12", "t_13" ], [ "t_46" ], [ "t_33" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "A", "una", "habitaci贸", ",", "mancaba", "la", "teuleta", "de", "nit", "i", "la", "persiana", "estava", "trencada", ".", "hi", "habia", "una", "batidora", "que", "no", "funcionaba", ".", "Vem", "avisar", "de", "totes", "les", "mancan莽es", ",", "a", "el", "responsable", "de", "el", "apartament", ".", "La", "situaci贸", "i", "la", "localitat", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43" ], "lemma": [ "a", "un", "habitaci贸", ",", "mancaba", "el", "teuleta", "de", "nit", "i", "el", "persiana", "estar", "trencada", ".", "hi", "habia", "un", "batidora", "que", "no", "funcionaba", ".", "vem", "avisar", "de", "tot", "el", "mancan莽es", ",", "a", "el", "responsable", "de", "el", "apartament", ".", "el", "situaci贸", "i", "el", "localitat", "." ], "morphofeat": [ "S", "D", "N", "F", "V", "D", "N", "S", "N", "C", "D", "N", "V", "N", "F", "P", "V", "D", "N", "P", "R", "V", "F", "V", "V", "S", "D", "D", "N", "F", "S", "D", "N", "S", "D", "N", "F", "D", "N", "C", "D", "N", "F" ], "pos": [ "SPS00", "DI0FS0", "NCFS000", "Fc", "VMIP3S0", "DA0FS0", "NCFS000", "SPS00", "NCFS000", "CC", "DA0FS0", "NCFS000", "VMII3S0", "NCFS000", "Fp", "PP3CN000", "VMII3S0", "DI0FS0", "NCFS000", "PR0CN000", "RN", "VMIP3S0", "Fp", "VMIP1P0", "VMN0000", "SPS00", "DI0FP0", "DA0FP0", "NCFP000", "Fc", "SPS00", "DA0MS0", "NCCS000", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "Fp", "DA0FS0", "NCFS000", "CC", "DA0FS0", "NCFS000", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_18", "t_19" ], [ "t_6", "t_7", "t_8", "t_9" ], [ "t_11", "t_12" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 1, 1, 1 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_21", "t_22" ], [ "t_5" ], [ "t_14" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Senyal", "de", "wifi", "molt", "pobre", ".", "Instal", ".", "lacions", "excel", ".", "lents", ",", "decoraci贸", "moderna", "i", "situacio", "molt", "c猫ntrica", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20" ], "lemma": [ "senyal", "de", "wifi", "molt", "pobre", ".", "instal路lar", ".", "lacions", "excel", ".", "lent", ",", "decoraci贸", "modern", "i", "situacio", "molt", "c猫ntric", "." ], "morphofeat": [ "N", "S", "N", "R", "A", "F", "V", "F", "N", "N", "F", "N", "F", "N", "A", "C", "N", "R", "A", "F" ], "pos": [ "NCMS000", "SPS00", "NCFS000", "RG", "AQ0MS0", "Fp", "VMIP1S0", "Fp", "NCFP000", "NCMS000", "Fp", "NCFP000", "Fc", "NCFS000", "AQ0FS0", "CC", "NCFS000", "RG", "AQ0FS0", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_14" ], [ "t_1", "t_2", "t_3" ], [ "t_17" ], [ "t_7", "t_8", "t_9" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 0, 3, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_15" ], [ "t_4", "t_5" ], [ "t_18", "t_19" ], [ "t_10", "t_11", "t_12" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "La", "ubicaci贸", ",", "la", "decoraci贸", "i", "la", "comoditat", "de", "els", "llits" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11" ], "lemma": [ "el", "ubicaci贸", ",", "el", "decoraci贸", "i", "el", "comoditat", "de", "el", "llit" ], "morphofeat": [ "D", "N", "F", "D", "N", "C", "D", "N", "S", "D", "N" ], "pos": [ "DA0FS0", "NCFS000", "Fc", "DA0FS0", "NCFS000", "CC", "DA0FS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0MP0", "NCMP000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ] ] }
{ "oid": [ "o0" ], "opinion_holder_target": [ [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_10", "t_11" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_7", "t_8" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51", "w_52", "w_53", "w_54", "w_55", "w_56", "w_57", "w_58" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Ells", "llits", "son", "petits", ",", "individuals", "i", "els", "matalassos", "una", "mica", "gastats", ".", "Per貌", "tot", "i", "aix貌", "vaig", "poder", "descansar", ".", "Poder", "entrar", "i", "sortir", "de", "la", "resid猫ncia", "amb", "les", "claus", "a", "l'", "hora", "que", "vulguis", ".", "La", "petita", "cuina", "perfecte", "per", "poder", "preparar", "el", "sopar", "o", "l'", "esmorzar", ".", "L'", "estaci贸", "de", "tren", "queda", "molt", "aprop", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51", "t_52", "t_53", "t_54", "t_55", "t_56", "t_57", "t_58" ], "lemma": [ "ell", "llit", "son", "petit", ",", "individual", "i", "el", "matal脿s", "un", "mica", "gastar", ".", "per貌", "tot", "i", "aix貌", "anar", "poder", "descansar", ".", "poder", "entrar", "i", "sortir", "de", "el", "resid猫ncia", "amb", "el", "clau", "a", "el", "hora", "que", "voler", ".", "el", "petit", "cuina", "perfecte", "per", "poder", "preparar", "el", "sopar", "o", "el", "esmorzar", ".", "el", "estaci贸", "de", "tren", "quedar", "molt", "apropar", "." ], "morphofeat": [ "P", "N", "N", "A", "F", "A", "C", "D", "N", "D", "N", "V", "F", "R", "P", "C", "P", "V", "V", "V", "F", "V", "V", "C", "V", "S", "D", "N", "S", "D", "N", "S", "D", "N", "P", "V", "F", "D", "A", "N", "A", "S", "V", "V", "D", "N", "C", "D", "N", "F", "D", "N", "S", "N", "V", "R", "V", "F" ], "pos": [ "PP3MP000", "NCMP000", "NCMS000", "AQ0MP0", "Fc", "AQ0CP0", "CC", "DA0MP0", "NCMP000", "DI0FS0", "NCFS000", "VMP00PM", "Fp", "RG", "PI0MS000", "CC", "PD0NS000", "VMIP1S0", "VMN0000", "VMN0000", "Fp", "VMN0000", "VMN0000", "CC", "VMN0000", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0FP0", "NCMP000", "SPS00", "DA0CS0", "NCFS000", "PR0CN000", "VMSP2S0", "Fp", "DA0FS0", "AQ0FS0", "NCFS000", "AQ0MS0", "SPS00", "VMN0000", "VMN0000", "DA0MS0", "NCMS000", "CC", "DA0CS0", "NCMS000", "Fp", "DA0CS0", "NCFS000", "SPS00", "NCMS000", "VMIP3S0", "RG", "VMIP1S0", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ], [ "w_52" ], [ "w_53" ], [ "w_54" ], [ "w_55" ], [ "w_56" ], [ "w_57" ], [ "w_58" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4" ], "opinion_holder_target": [ [ "t_18" ], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [], [ "t_38", "t_39", "t_40" ], [ "t_1", "t_2" ], [ "t_8", "t_9" ], [] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 3, 1, 1, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_19", "t_20" ], [ "t_41" ], [ "t_4" ], [ "t_10", "t_11", "t_12" ], [ "t_51", "t_52", "t_53", "t_54", "t_55", "t_56", "t_57" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51", "w_52", "w_53", "w_54" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "5", "5", "5", "5", "5", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Els", "llen莽ols", "estaven", "bruts", ".", "No", "els", "havien", "canviat", ".", "Inmediatament", "van", "sol", ".", "lucionar", "el", "problema", ".", "El", "director", "de", "l'", "hotel", "molt", "desagradable", ".", "La", "situaci贸", "茅s", "magn铆fica", ".", "L'", "aire_condicionat", "i", "el", "wifi", "funcionen", "b茅", ".", "L'", "esmorzar", "molt", "bo", "i", "la", "senyora", "que", "el", "serveix", "molt", "atenta", "i", "agradable", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51", "t_52", "t_53", "t_54" ], "lemma": [ "el", "llen莽ol", "estar", "brut", ".", "no", "ell", "haver", "canviar", ".", "inmediatament", "vanar", "sol", ".", "lucionar", "el", "problema", ".", "el", "director", "de", "el", "hotel", "molt", "desagradable", ".", "el", "situaci贸", "ser", "magn铆fic", ".", "el", "aire_condicionat", "i", "el", "wifi", "funcionar", "b茅", ".", "el", "esmorzar", "molt", "bo", "i", "el", "senyora", "que", "ell", "servir", "molt", "atent", "i", "agradable", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "V", "A", "F", "R", "P", "V", "V", "F", "R", "V", "A", "F", "V", "D", "N", "F", "D", "N", "S", "D", "N", "R", "A", "F", "D", "N", "V", "A", "F", "D", "N", "C", "D", "N", "V", "R", "F", "D", "N", "R", "A", "C", "D", "N", "P", "P", "V", "R", "A", "C", "A", "F" ], "pos": [ "DA0MP0", "NCMP000", "VMII3P0", "AQ0MP0", "Fp", "RN", "PP3CP000", "VAII3P0", "VMP00SM", "Fp", "RG", "VMIP1S0", "AQ0MS0", "Fp", "VMN0000", "DA0MS0", "NCMS000", "Fp", "DA0MS0", "NCMS000", "SPS00", "DA0CS0", "NCMS000", "RG", "AQ0CS0", "Fp", "DA0FS0", "NCFS000", "VSIP3S0", "AQ0FS0", "Fp", "DA0CS0", "NCMS000", "CC", "DA0MS0", "NCFS000", "VMIP3P0", "RG", "Fp", "DA0CS0", "NCMS000", "RG", "AQ0MS0", "CC", "DA0FS0", "NCFS000", "PR0CN000", "PP3MSA00", "VMIP3S0", "RG", "AQ0FS0", "CC", "AQ0CS0", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ], [ "w_52" ], [ "w_53" ], [ "w_54" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4", "o5", "o6", "o7", "o8", "o9" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23" ], [ "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49" ], [ "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49" ], [ "t_27", "t_28" ], [ "t_35", "t_36" ], [ "t_32", "t_33" ], [ "t_1", "t_2" ], [ "t_7" ], [], [ "t_40", "t_41" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 0, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 0, 3, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_24", "t_25" ], [ "t_53" ], [ "t_50", "t_51" ], [ "t_30" ], [ "t_37", "t_38" ], [ "t_37", "t_38" ], [ "t_4" ], [ "t_6", "t_8", "t_9" ], [ "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17" ], [ "t_42", "t_43" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51", "w_52", "w_53", "w_54", "w_55", "w_56", "w_57", "w_58" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "No", "hi", "ha", "massa", "conexio", "de", "telefon", ",", "pero", "t'", "avisen", "a", "el", "principi", "i", "alla", "hi", "vas", "per", "relaxar-te", ".", "El", "servei", ",", "les", "habitacions", ",", "el", "tracte", ",", "la", "pau", ",", "les", "instal", ".", "lacions", ",", "la", "piscina", ",", "la", "recepcio", ",", "el", "billar", ",", "els", "jardins", ",", "el", "jacuzzi", ",", "la", "sauna", ",", "la", "ubicacio" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51", "t_52", "t_53", "t_54", "t_55", "t_56", "t_57", "t_58" ], "lemma": [ "no", "hi", "haver", "massa", "conexio", "de", "telefonar", ",", "pero", "tu", "avisar", "a", "el", "principi", "i", "alla", "hi", "anar", "per", "relaxar-te", ".", "el", "servei", ",", "el", "habitaci贸", ",", "el", "tracte", ",", "el", "pau", ",", "el", "instal路lar", ".", "lacions", ",", "el", "piscina", ",", "el", "recepcio", ",", "el", "billar", ",", "el", "jard铆", ",", "el", "jacuzzi", ",", "el", "sauna", ",", "el", "ubicacio" ], "morphofeat": [ "R", "P", "V", "D", "N", "S", "V", "F", "N", "P", "V", "S", "D", "N", "C", "N", "P", "V", "S", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "V", "F", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "V", "F", "D", "N", "F", "D", "N" ], "pos": [ "RN", "PP3CN000", "VAIP3S0", "DI0CN0", "NCFS000", "SPS00", "VMIP1S0", "Fc", "NCMS000", "PP2CS000", "VMIP3P0", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "CC", "NCFS000", "PP3CN000", "VMIP2S0", "SPS00", "NCMS000", "Fp", "DA0MS0", "NCMS000", "Fc", "DA0FP0", "NCFP000", "Fc", "DA0MS0", "NCMS000", "Fc", "DA0FS0", "NCFS000", "Fc", "DA0FP0", "VMIP1S0", "Fp", "NCFP000", "Fc", "DA0FS0", "NCFS000", "Fc", "DA0FS0", "NCFS000", "Fc", "DA0MS0", "NCMS000", "Fc", "DA0MP0", "NCMP000", "Fc", "DA0MS0", "VMSP3S0", "Fc", "DA0FS0", "NCFS000", "Fc", "DA0FS0", "NCFS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ], [ "w_52" ], [ "w_53" ], [ "w_54" ], [ "w_55" ], [ "w_56" ], [ "w_57" ], [ "w_58" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1" ], "opinion_holder_target": [ [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_5", "t_6", "t_7" ], [ "t_4" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 1, 1 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_1", "t_2", "t_3" ], [ "t_1", "t_2", "t_3" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "La", "recepci贸", ",", "la", "immobili脿ria", "estava", "tancada", "i", "ning煤", "ens", "va", "avisar", ".", "No", "va", "haber", "una", "bona", "comunicaci贸", "entre", "ells", "i", "els", "altres", "agents", "implicats", ".", "Per貌", "finalment", ",", "nom茅s", "despr茅s", "de", "dos", "hores", ",", "vam", "poder", "gaudir", "de", "l'", "apartament", ".", "La", "situaci贸", "i", "l'", "equipaci贸", "de", "el", "apartament" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51" ], "lemma": [ "el", "recepci贸", ",", "el", "immobili脿ria", "estar", "tancada", "i", "ning煤", "jo", "anar", "avisar", ".", "no", "anar", "haber", "un", "bo", "comunicaci贸", "entre", "ell", "i", "el", "altre", "agent", "implicar", ".", "per貌", "finalment", ",", "nom茅s", "despr茅s", "de", "2", "hora", ",", "anar", "poder", "gaudir", "de", "el", "apartament", ".", "el", "situaci贸", "i", "el", "equipaci贸", "de", "el", "apartament" ], "morphofeat": [ "D", "N", "F", "D", "N", "V", "N", "C", "P", "P", "V", "V", "F", "R", "V", "V", "D", "A", "N", "S", "P", "C", "D", "P", "N", "V", "F", "R", "R", "F", "R", "R", "S", "Z", "N", "F", "V", "V", "V", "S", "D", "N", "F", "D", "N", "C", "D", "N", "S", "D", "N" ], "pos": [ "DA0FS0", "NCFS000", "Fc", "DA0FS0", "NCFS000", "VMII3S0", "NCFS000", "CC", "PI0CS000", "PP1CP000", "VAIP3S0", "VMN0000", "Fp", "RN", "VAIP3S0", "VMN0000", "DI0FS0", "AQ0FS0", "NCFS000", "SPS00", "PP3MP000", "CC", "DA0MP0", "PI0CP000", "NCCP000", "VMP00PM", "Fp", "RG", "RG", "Fc", "RG", "RG", "SPS00", "Z", "NCFP000", "Fc", "VAIP1P0", "VMN0000", "VMN0000", "SPS00", "DA0CS0", "NCMS000", "Fp", "DA0FS0", "NCFS000", "CC", "DA0CS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1" ], "opinion_holder_target": [ [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_4", "t_5" ], [ "t_1", "t_2" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 1, 1 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_7" ], [ "t_7" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Moltes", "mosques", "incl煤s", "sense", "gaireb茅", "obrir", "finestres", ".", "La", "relaci贸", "qualitat", "preu", "es", "bona", ".", "Teniem", "amplitut", "i", "intimitat", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20" ], "lemma": [ "molt", "mosca", "incl煤s", "sense", "gaireb茅", "obrir", "finestra", ".", "el", "relaci贸", "qualitat", "preu", "es", "bo", ".", "teniem", "amplitut", "i", "intimitat", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "R", "S", "R", "V", "N", "F", "D", "N", "N", "N", "P", "A", "F", "V", "V", "C", "N", "F" ], "pos": [ "DI0FP0", "NCFP000", "RG", "SPS00", "RG", "VMN0000", "NCFP000", "Fp", "DA0FS0", "NCFS000", "NCFS000", "NCMS000", "P0300000", "AQ0FS0", "Fp", "VMIP1P0", "VMP00SM", "CC", "NCFS000", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3" ], "opinion_holder_target": [ [ "t_16" ], [ "t_16" ], [], [] ], "opinion_target_target": [ [], [], [ "t_2" ], [ "t_9", "t_10", "t_11", "t_12" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 2, 1, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_17" ], [ "t_19" ], [ "t_1" ], [ "t_14" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Un", "p茅l", "allunyat", "de", "el", "centre", "de", "Puigcerd脿", ".", "Ampli", ",", "lloc", "tranquil", ",", "ben", "comunicat", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17" ], "lemma": [ "un", "p茅l", "allunyar", "de", "el", "centre", "de", "puigcerd脿", ".", "ampli", ",", "lloc", "tranquil", ",", "ben", "comunicat", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "V", "S", "D", "N", "S", "N", "F", "A", "F", "N", "A", "F", "R", "N", "F" ], "pos": [ "DI0MS0", "NCMS000", "VMP00SM", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "SPS00", "NCMS000", "Fp", "AQ0MS0", "Fc", "NCMS000", "AQ0MS0", "Fc", "RG", "NCMS000", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [], [ "t_12" ], [], [] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 2, 1, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_15", "t_16" ], [ "t_13" ], [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6" ], [ "t_10" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Els", "apartaments", "s贸n", "molt", "nets", "i", "molt", "nous", ".", "La", "cuina", "est脿", "totalment", "equipada", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15" ], "lemma": [ "el", "apartament", "ser", "molt", "net", "i", "molt", "nou", ".", "el", "cuina", "estar", "totalment", "equipar", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "V", "R", "A", "C", "R", "A", "F", "D", "N", "V", "R", "V", "F" ], "pos": [ "DA0MP0", "NCMP000", "VSIP3P0", "RG", "AQ0MP0", "CC", "RG", "AQ0MP0", "Fp", "DA0FS0", "NCFS000", "VMIP3S0", "RG", "VMP00SF", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_1", "t_2" ], [ "t_1", "t_2" ], [ "t_10", "t_11" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 3, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_4", "t_5" ], [ "t_7", "t_8" ], [ "t_13", "t_14" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Res", "en", "especial", "Apartaments", "molt", "nous", "i", "conpletament", "equipats", "i", "tot", "molt", "net", ".", "Atencio", "de", "el", "personal" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18" ], "lemma": [ "res", "en", "especial", "apartament", "molt", "nou", "i", "conpletament", "equipar", "i", "tot", "molt", "net", ".", "atencio", "de", "el", "personal" ], "morphofeat": [ "P", "S", "A", "N", "R", "A", "C", "R", "V", "C", "P", "R", "A", "F", "N", "S", "D", "N" ], "pos": [ "PI0CS000", "SPS00", "AQ0CS0", "NCMP000", "RG", "AQ0MP0", "CC", "RG", "VMP00PM", "CC", "PI0MS000", "RG", "AQ0MS0", "Fp", "NCFS000", "SPS00", "DA0MS0", "NCFS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_4" ], [ "t_4" ], [ "t_11" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 3, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_5", "t_6" ], [ "t_8", "t_9" ], [ "t_12", "t_13" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Haver", "de", "marxar", "tant", "aviat", "La", "piscina", ",", "el", "jacuzzi", ",", "les", "instal路lacions", "noves", ",", "..." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16" ], "lemma": [ "haver", "de", "marxar", "tant", "aviat", "el", "piscina", ",", "ell", "jacuzzi", ",", "el", "instal路laci贸", "nou", ",", "..." ], "morphofeat": [ "V", "S", "V", "R", "R", "D", "N", "N", "P", "V", "V", "D", "N", "A", "A", "N" ], "pos": [ "VAN0000", "SPS00", "VMN0000", "RG", "RG", "DA0FS0", "NCFS000", "NCFS000", "PP3MSA00", "VMSP3S0", "VMN0000", "DA0FP0", "NCFP000", "AQ0FP0", "AQ0CS0", "NCMS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1" ], "opinion_holder_target": [ [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_12", "t_13" ], [] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_14" ], [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "L'", "excel路lent", "tracta", "rebut", "a", "la", "reserva", "i", "a", "l'", "arribada", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12" ], "lemma": [ "el", "excel路lent", "tractar", "rebre", "a", "el", "reserva", "i", "a", "el", "arribada", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "V", "V", "S", "D", "N", "C", "S", "D", "N", "F" ], "pos": [ "DA0CS0", "NCMS000", "VMIP3S0", "VMP00SM", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "CC", "SPS00", "DA0CS0", "NCFS000", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ] ] }
{ "oid": [ "o0" ], "opinion_holder_target": [ [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_3" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_2" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Molt", "bon", "acc茅s", ",", "parking", "gratuit", "just", "davant", ".", "Ben", "aillat", "de", "l'", "exterior", "i", "molt", "confortable", "(", "parquet", ")", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21" ], "lemma": [ "molt", "bo", "acc茅s", ",", "parking", "gratuit", "just", "davant", ".", "ben", "aillat", "de", "el", "exterior", "i", "molt", "confortable", "(", "parquet", ")", "." ], "morphofeat": [ "R", "A", "N", "F", "N", "R", "A", "S", "F", "R", "N", "S", "D", "N", "C", "R", "A", "F", "N", "F", "F" ], "pos": [ "RG", "AQ0MS0", "NCMS000", "Fc", "NCMS000", "RG", "AQ0MS0", "SPS00", "Fp", "RG", "NCMS000", "SPS00", "DA0CS0", "NCMS000", "CC", "RG", "AQ0CS0", "Fpa", "NCMS000", "Fpt", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [], [], [ "t_3" ], [ "t_5" ], [ "t_5" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 3, 3, 2, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14" ], [ "t_16", "t_17" ], [ "t_1", "t_2" ], [ "t_6" ], [ "t_7", "t_8" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "El", "sof脿_llit", "molt", "inc貌mode", "impossible", "dormir", "Molt", "ampli", "i", "ben", "equipat" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11" ], "lemma": [ "el", "sof脿_llit", "molt", "inc貌mode", "impossible", "dormir", "molt", "ampli", "i", "ben", "equipar" ], "morphofeat": [ "D", "N", "R", "A", "A", "V", "R", "A", "C", "R", "V" ], "pos": [ "DA0MS0", "NCMS000", "RG", "AQ0MS0", "AQ0CS0", "VMN0000", "RG", "AQ0MS0", "CC", "RG", "VMP00SM" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_1", "t_2" ], [ "t_1", "t_2" ], [], [] ], "opinion_expression_polarity": [ 0, 0, 3, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_3", "t_4" ], [ "t_5", "t_6" ], [ "t_7", "t_8" ], [ "t_10", "t_11" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Les", "instal路lacions", "son", "super", "noves", "i", "el", "persolanl", "molt", "atent" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10" ], "lemma": [ "el", "instal路laci贸", "son", "superar", "nou", "i", "el", "persolanl", "molt", "atent" ], "morphofeat": [ "D", "N", "N", "V", "A", "C", "D", "N", "R", "A" ], "pos": [ "DA0FP0", "NCFP000", "NCMS000", "VMIP1S0", "AQ0FP0", "CC", "DA0MS0", "NCMS000", "RG", "AQ0MS0" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1" ], "opinion_holder_target": [ [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_1", "t_2" ], [ "t_7", "t_8" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_4", "t_5" ], [ "t_9", "t_10" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Apartaments", "molt", "nous", ",", "ben", "decorats", ",", "molt", "confortables", "i", "molt", "ben", "situats", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14" ], "lemma": [ "apartament", "molt", "nou", ",", "ben", "decorat", ",", "molt", "confortable", "i", "molt", "ben", "situar", "." ], "morphofeat": [ "N", "R", "A", "F", "R", "N", "F", "R", "A", "C", "R", "R", "V", "F" ], "pos": [ "NCMP000", "RG", "AQ0MP0", "Fc", "RG", "NCMP000", "Fc", "RG", "AQ0CP0", "CC", "RG", "RG", "VMP00PM", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_1" ], [ "t_1" ], [ "t_1" ], [ "t_1" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 3, 3, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_11", "t_12", "t_13" ], [ "t_2", "t_3" ], [ "t_5", "t_6" ], [ "t_8", "t_9" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Realment", "a", "sigut", "un", "apartament", "molt", "complecxa", "i", "tb", "x", "tenir", "piscina", ",", "jacutzi", "l", "i", "la", "part", "d", "jardi", "molt", "correcta", "......", "felicitats" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24" ], "lemma": [ "realment", "a", "sigut", "un", "apartament", "molt", "complecxa", "i", "tb", "x", "tenir", "piscina", ",", "jacutzi", "litre", "i", "el", "part", "d", "jardi", "molt", "correcte", "......", "felicitat" ], "morphofeat": [ "R", "S", "V", "D", "N", "R", "A", "C", "N", "V", "V", "N", "A", "V", "N", "C", "D", "N", "A", "V", "R", "A", "N", "N" ], "pos": [ "RG", "SPS00", "VMP00SM", "DI0MS0", "NCMS000", "RG", "AQ0FS0", "CC", "NCCS000", "VMIP3S0", "VMN0000", "NCFS000", "AQ0CS0", "VMSP3S0", "NCMN000", "CC", "DA0FS0", "NCFS000", "AQ0CN0", "VMSP3S0", "RG", "AQ0FS0", "NCMS000", "NCFP000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_17", "t_18", "t_19", "t_20" ], [ "t_4", "t_5" ], [], [ "t_14" ], [ "t_12" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 3, 3, 2, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_21", "t_22" ], [ "t_6", "t_7" ], [ "t_24" ], [ "t_11" ], [ "t_11" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Pobre", "en", "estris", "de", "cuina", "La", "situaci贸", "magnifica", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9" ], "lemma": [ "pobre", "en", "estri", "de", "cuina", "el", "situaci贸", "magnificar", "." ], "morphofeat": [ "N", "S", "N", "S", "N", "D", "N", "V", "N" ], "pos": [ "NCMS000", "SPS00", "NCMP000", "SPS00", "NCFS000", "DA0FS0", "NCFS000", "VMIP3S0", "NCMS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1" ], "opinion_holder_target": [ [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_3", "t_4", "t_5" ], [ "t_6", "t_7" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 1, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_1" ], [ "t_8" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Estar", "a", "el", "centre", "de", "la", "ciutat", "L", "'", "amplitud", "de", "el", "pis", "Les", "vistes", "a", "la", "muntanya", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19" ], "lemma": [ "estar", "a", "el", "centre", "de", "el", "ciutat", "litre", "'", "amplitud", "de", "el", "pis", "el", "vista", "a", "el", "muntanya", "." ], "morphofeat": [ "V", "S", "D", "N", "S", "D", "N", "N", "F", "N", "S", "D", "N", "D", "N", "S", "D", "N", "F" ], "pos": [ "VMN0000", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "NCMN000", "Fe", "NCFS000", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "DA0FP0", "NCFP000", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [], [ "t_12", "t_13" ], [] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 2, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7" ], [ "t_8", "t_9", "t_10" ], [ "t_14", "t_15" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Poca", "disponibilitat", "d'", "accessoris", "de", "bany", ".", "La", "moqueta", "era", "rom脿tica", "i", "feia", "una", "olor", "molt", "desagradable", "de", "desinfectant", ".", "Mobiliari", "for莽a", "antic", ".", "La", "seva", "ubicaci贸", ",", "a", "el", "dos", "minuts", "de", "el", "googgenheim", ".", "personal", "molt", "agradable", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40" ], "lemma": [ "poc", "disponibilitat", "de", "accessori", "de", "bany", ".", "el", "moqueta", "ser", "rom脿tic", "i", "fer", "un", "olor", "molt", "desagradable", "de", "desinfectant", ".", "mobiliari", "for莽a", "antic", ".", "el", "seu", "ubicaci贸", ",", "a", "el", "dosar", "minut", "de", "el", "googgenheim", ".", "personal", "molt", "agradable", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "S", "N", "S", "N", "N", "D", "N", "V", "A", "C", "V", "D", "N", "R", "A", "S", "A", "N", "A", "R", "A", "N", "D", "P", "N", "A", "S", "D", "V", "N", "S", "D", "A", "N", "A", "R", "A", "N" ], "pos": [ "DI0FS0", "NCFS000", "SPS00", "NCMP000", "SPS00", "NCMS000", "NCMS000", "DA0FS0", "NCFS000", "VSII1S0", "AQ0FS0", "CC", "VMII3S0", "DI0FS0", "NCFS000", "RG", "AQ0CS0", "SPS00", "AQ0CS0", "NCMS000", "AQ0MS0", "RG", "AQ0MS0", "NCMS000", "DA0FS0", "PX3FS0C0", "NCFS000", "AQ0CS0", "SPS00", "DA0MS0", "VMIP1S0", "NCMP000", "SPS00", "DA0MS0", "AQ0MS0", "NCMS000", "AQ0CS0", "RG", "AQ0CS0", "NCMS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_21" ], [ "t_4", "t_5", "t_6" ], [ "t_25", "t_26", "t_27" ], [ "t_37" ], [ "t_8", "t_9" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 1, 1, 2, 3, 0 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_22", "t_23" ], [ "t_1", "t_2" ], [ "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35" ], [ "t_38", "t_39" ], [ "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Temperatura", "de", "l'", "habitaci贸", "molt", "alta", "i", "sense", "poder", "apagar", "la", "calefacci贸", ".", "Aparcament", "molt", "just", "tant", "en", "amplada", "com", "en", "nombre", "de", "places", ".", "Wi-fi", "d'", "acc茅s", "complicat", "Neteja", "excel路lent", ",", "instal路lacions", "impecables", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35" ], "lemma": [ "temperatura", "de", "el", "habitaci贸", "molt", "alt", "i", "sense", "poder", "apagar", "el", "calefacci贸", ".", "aparcament", "molt", "just", "tant", "en", "amplada", "com", "en", "nombre", "de", "pla莽a", ".", "wi-fi", "de", "acc茅s", "complicar", "neteja", "excel路lent", ",", "instal路laci贸", "impecable", "." ], "morphofeat": [ "N", "S", "D", "N", "R", "A", "C", "S", "V", "V", "D", "N", "F", "N", "R", "A", "R", "S", "N", "C", "S", "N", "S", "N", "F", "R", "S", "N", "V", "N", "A", "F", "N", "A", "F" ], "pos": [ "NCFS000", "SPS00", "DA0CS0", "NCFS000", "RG", "AQ0FS0", "CC", "SPS00", "VMN0000", "VMN0000", "DA0FS0", "NCFS000", "Fp", "NCMS000", "RG", "AQ0MS0", "RG", "SPS00", "NCFS000", "CS", "SPS00", "NCMS000", "SPS00", "NCFP000", "Fp", "RG", "SPS00", "NCMS000", "VMP00SM", "NCFS000", "AQ0CS0", "Fc", "NCFP000", "AQ0CP0", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4", "o5" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_14" ], [ "t_33" ], [ "t_26", "t_27", "t_28" ], [ "t_30" ], [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4" ], [ "t_11", "t_12" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 0, 3, 1, 3, 0, 1 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_15", "t_16" ], [ "t_34" ], [ "t_29" ], [ "t_31" ], [ "t_5", "t_6" ], [ "t_8", "t_9", "t_10" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51", "w_52", "w_53", "w_54", "w_55", "w_56", "w_57", "w_58", "w_59", "w_60", "w_61", "w_62", "w_63", "w_64", "w_65", "w_66", "w_67", "w_68", "w_69", "w_70", "w_71", "w_72", "w_73", "w_74", "w_75", "w_76", "w_77", "w_78", "w_79", "w_80", "w_81", "w_82", "w_83", "w_84", "w_85", "w_86", "w_87", "w_88", "w_89", "w_90", "w_91", "w_92", "w_93", "w_94", "w_95", "w_96", "w_97", "w_98", "w_99", "w_100", "w_101", "w_102", "w_103" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "-", "Un", "de", "els", "dos", "matalassos", "era", "massa", "tou", "(", "feia", "mal", "d'", "esquena", ")", "-", "No", "ten铆em", "finestra", "a", "l'", "exterior", ",", "era", "un", "cel", "obert", "-", "Dificultat", "per", "trobar", "l'", "aparcament", "p煤blic", "-", "Situaci贸", "molt", "c猫ntrica", "-", "Bon", "tracte", "de", "el", "personal", "-", "Habitaci贸", "una", "mica", "justa", "(", "armari", "petit", ",", "pas", "estret", ")", "bona", "relaci贸", "qualitat-preu", "quan", "valores", "com", "de", "c猫ntrica", "est脿", "la", "pensi贸", "-", "Ideal", "per", "poder", "fer", "turisme", "durant", "el", "dia", "i", "tornar", "a", "la", "pensi贸", "nom茅s", "per", "dormir", ",", "jo", "hi", "tornaria", "-", "Hi", "ha", "assecador", "de", "cabell", "-", "Donen", "xamp煤", ",", "gel", "i", "pastilla", "de", "sab贸" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51", "t_52", "t_53", "t_54", "t_55", "t_56", "t_57", "t_58", "t_59", "t_60", "t_61", "t_62", "t_63", "t_64", "t_65", "t_66", "t_67", "t_68", "t_69", "t_70", "t_71", "t_72", "t_73", "t_74", "t_75", "t_76", "t_77", "t_78", "t_79", "t_80", "t_81", "t_82", "t_83", "t_84", "t_85", "t_86", "t_87", "t_88", "t_89", "t_90", "t_91", "t_92", "t_93", "t_94", "t_95", "t_96", "t_97", "t_98", "t_99", "t_100", "t_101", "t_102", "t_103" ], "lemma": [ "-", "un", "de", "el", "dosar", "matal脿s", "ser", "massa", "tou", "(", "fer", "mal", "de", "esquena", ")", "-", "no", "tenir", "finestra", "a", "el", "exterior", ",", "ser", "un", "cel", "obrir", "-", "dificultat", "per", "trobar", "el", "aparcament", "p煤blic", "-", "situaci贸", "molt", "c猫ntric", "-", "bo", "tracte", "de", "el", "personal", "-", "habitaci贸", "un", "mica", "just", "(", "armari", "petit", ",", "pas", "estret", ")", "bo", "relaci贸", "qualitat-preu", "quan", "valorar", "com", "de", "c猫ntric", "estar", "el", "pensi贸", "-", "ideal", "per", "poder", "fer", "turisme", "durant", "el", "dia", "i", "tornar", "a", "el", "pensi贸", "nom茅s", "per", "dormir", ",", "jo", "hi", "tornar", "-", "hi", "haver", "assecador", "de", "cabell", "-", "donar", "xamp煤", ",", "gel", "i", "pastilla", "de", "sab贸" ], "morphofeat": [ "R", "P", "S", "D", "V", "N", "V", "R", "A", "N", "V", "N", "S", "N", "A", "N", "R", "V", "N", "S", "D", "N", "A", "V", "D", "N", "V", "R", "N", "S", "V", "D", "N", "A", "N", "N", "R", "A", "N", "A", "N", "S", "D", "N", "A", "N", "D", "N", "A", "A", "N", "A", "N", "N", "N", "R", "A", "N", "N", "P", "V", "C", "S", "A", "V", "D", "N", "A", "N", "S", "V", "V", "N", "S", "D", "N", "C", "V", "S", "D", "N", "R", "S", "V", "R", "P", "P", "V", "V", "P", "V", "N", "S", "N", "A", "V", "N", "A", "N", "C", "N", "S", "N" ], "pos": [ "RG", "PI0MS000", "SPS00", "DA0MP0", "VMIP1S0", "NCMP000", "VSII1S0", "RG", "AQ0MS0", "NCFS000", "VMII3S0", "NCMS000", "SPS00", "NCFS000", "AQ0CS0", "NCFS000", "RN", "VMII1P0", "NCFS000", "SPS00", "DA0CS0", "NCMS000", "AQ0CS0", "VSII1S0", "DI0MS0", "NCMS000", "VMP00SM", "RG", "NCFS000", "SPS00", "VMN0000", "DA0CS0", "NCMS000", "AQ0MS0", "NCFS000", "NCFS000", "RG", "AQ0FS0", "NCFS000", "AQ0MS0", "NCMS000", "SPS00", "DA0MS0", "NCFS000", "AQ0CS0", "NCFS000", "DI0FS0", "NCFS000", "AQ0FS0", "AQ0CS0", "NCMS000", "AQ0MS0", "NCFS000", "NCMS000", "NCMS000", "RG", "AQ0FS0", "NCFS000", "NCCS000", "PR000000", "VMIP2S0", "CS", "SPS00", "AQ0FS0", "VMIP3S0", "DA0FS0", "NCFS000", "AQ0CS0", "NCMS000", "SPS00", "VMN0000", "VMN0000", "NCMS000", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "CC", "VMN0000", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "RG", "SPS00", "VMN0000", "RG", "PP1CSN00", "PP3CN000", "VMIC3S0", "VMN0000", "PP3CN000", "VAIP3S0", "NCMS000", "SPS00", "NCMS000", "AQ0CS0", "VMIP3P0", "NCMS000", "AQ0CS0", "NCMS000", "CC", "NCFS000", "SPS00", "NCMS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ], [ "w_52" ], [ "w_53" ], [ "w_54" ], [ "w_55" ], [ "w_56" ], [ "w_57" ], [ "w_58" ], [ "w_59" ], [ "w_60" ], [ "w_61" ], [ "w_62" ], [ "w_63" ], [ "w_64" ], [ "w_65" ], [ "w_66" ], [ "w_67" ], [ "w_68" ], [ "w_69" ], [ "w_70" ], [ "w_71" ], [ "w_72" ], [ "w_73" ], [ "w_74" ], [ "w_75" ], [ "w_76" ], [ "w_77" ], [ "w_78" ], [ "w_79" ], [ "w_80" ], [ "w_81" ], [ "w_82" ], [ "w_83" ], [ "w_84" ], [ "w_85" ], [ "w_86" ], [ "w_87" ], [ "w_88" ], [ "w_89" ], [ "w_90" ], [ "w_91" ], [ "w_92" ], [ "w_93" ], [ "w_94" ], [ "w_95" ], [ "w_96" ], [ "w_97" ], [ "w_98" ], [ "w_99" ], [ "w_100" ], [ "w_101" ], [ "w_102" ], [ "w_103" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4", "o5", "o6", "o7", "o8", "o9", "o10", "o11", "o12" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [], [], [], [], [], [ "t_86" ], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_101", "t_102", "t_103" ], [ "t_99" ], [ "t_97" ], [ "t_46" ], [ "t_32", "t_33", "t_34" ], [ "t_19", "t_20", "t_21", "t_22" ], [ "t_41", "t_42", "t_43", "t_44" ], [ "t_36" ], [ "t_92", "t_93", "t_94" ], [ "t_87" ], [ "t_58", "t_59" ], [ "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6" ], [ "t_72", "t_73" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_96" ], [ "t_96" ], [ "t_96" ], [ "t_47", "t_48", "t_49" ], [ "t_29", "t_30", "t_31" ], [ "t_17", "t_18" ], [ "t_40" ], [ "t_37", "t_38" ], [ "t_90", "t_91" ], [ "t_88" ], [ "t_57" ], [ "t_8", "t_9" ], [ "t_69" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51", "w_52", "w_53", "w_54", "w_55", "w_56", "w_57", "w_58", "w_59", "w_60", "w_61" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "L'", "esmorzar", "茅s", "com", "a", "la", "majoria", "de", "bufets", "de", "els", "hotels", "de", "tres", "estrelles", ".", "Hi", "ha", "molta", "varietat", "de", "qualitat", "molt", "b脿sica", ",", "sense", "cap", "producte", "local", "per", "donar-lli", "car脿cter", "(", "cap", "formatge", "basc", ",", "cap", "dol莽", "t铆pic", ")", "L'", "hotel", "est脿", "molt", "ben", "situat", "per", "anar", "a", "tot", "arreu", "a", "peu", ".", "El", "personal", "茅s", "molt", "amable", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51", "t_52", "t_53", "t_54", "t_55", "t_56", "t_57", "t_58", "t_59", "t_60", "t_61" ], "lemma": [ "el", "esmorzar", "ser", "com", "a", "el", "majoria", "de", "bufet", "de", "el", "hotel", "de", "tresar", "estrella", ".", "hi", "haver", "molt", "varietat", "de", "qualitat", "molt", "b脿sic", ",", "sense", "cap", "producte", "local", "per", "donar-lli", "car脿cter", "(", "cap", "formatge", "basc", ",", "cap", "dol莽", "t铆pic", ")", "el", "hotel", "estar", "molt", "ben", "situar", "per", "anar", "a", "tot", "arreu", "a", "peu", ".", "el", "personal", "ser", "molt", "amable", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "V", "C", "S", "D", "N", "S", "N", "S", "D", "N", "S", "V", "N", "N", "P", "V", "D", "N", "S", "N", "R", "A", "N", "S", "D", "N", "A", "S", "V", "N", "A", "D", "N", "A", "V", "D", "N", "A", "V", "D", "N", "V", "R", "R", "V", "S", "V", "S", "D", "N", "S", "N", "N", "D", "N", "V", "R", "A", "N" ], "pos": [ "DA0CS0", "NCMS000", "VSIP3S0", "CS", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "SPS00", "NCMP000", "SPS00", "DA0MP0", "NCMP000", "SPS00", "VMIP1S0", "NCFP000", "NCMS000", "PP3CN000", "VAIP3S0", "DI0FS0", "NCFS000", "SPS00", "NCFS000", "RG", "AQ0FS0", "NCFS000", "SPS00", "DI0CS0", "NCMS000", "AQ0CS0", "SPS00", "VMSP3S0", "NCMS000", "AQ0CS0", "DI0CS0", "NCMS000", "AQ0MS0", "VMIP3S0", "DI0CS0", "NCMS000", "AQ0MS0", "VMIP3S0", "DA0CS0", "NCMS000", "VMIP3S0", "RG", "RG", "VMP00SM", "SPS00", "VMN0000", "SPS00", "DI0MS0", "NCMS000", "SPS00", "NCMS000", "NCMS000", "DA0MS0", "NCFS000", "VSIP3S0", "RG", "AQ0CS0", "NCMS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ], [ "w_52" ], [ "w_53" ], [ "w_54" ], [ "w_55" ], [ "w_56" ], [ "w_57" ], [ "w_58" ], [ "w_59" ], [ "w_60" ], [ "w_61" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_20" ], [ "t_22" ], [ "t_56", "t_57" ], [ "t_28", "t_29" ], [ "t_42", "t_43" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 1, 3, 1, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_17", "t_18", "t_19" ], [ "t_23", "t_24" ], [ "t_59", "t_60" ], [ "t_27" ], [ "t_45", "t_46", "t_47" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51", "w_52", "w_53", "w_54", "w_55", "w_56", "w_57", "w_58", "w_59", "w_60", "w_61", "w_62", "w_63", "w_64", "w_65", "w_66", "w_67", "w_68", "w_69", "w_70", "w_71", "w_72", "w_73", "w_74", "w_75", "w_76", "w_77", "w_78", "w_79", "w_80", "w_81", "w_82", "w_83", "w_84", "w_85", "w_86", "w_87", "w_88", "w_89", "w_90", "w_91", "w_92", "w_93", "w_94", "w_95", "w_96", "w_97", "w_98", "w_99", "w_100", "w_101", "w_102", "w_103", "w_104", "w_105", "w_106", "w_107", "w_108", "w_109", "w_110" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "6", "7", "7" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "El", "llit", "estava", "en", "una", "cantonada", "de", "l'", "habitaci贸", "(", "paret", "a", "l'", "esquerra", ")", "per貌", "b茅", ",", "c貌mode", ".", "Una", "guia", "de", "els", "canals", "de", "TV", ".", "La", "seva", "situaci贸", "prop", "de", "Picadilly", "茅s", "perfecta", ",", "no", "necessitant", "transport", "p煤blic", "en", "cap", "moment", ".", "El", "preu", "茅s", "extraordinariament", "baix", "respecte", "a", "els", "de", "la", "zona", ".", "L'", "habitaci贸", "era", "nova", ",", "amb", "pocs", "mobles", "per貌", "tot", "nou", ".", "El", "servei", "molt", "bo", "(", "hi", "havia", "una", "noia", "de", "Cad铆s", "molt", "simp脿tica", "que", "ens", "va", "ajudar", "a", "entendre", "el", "funcionament", "de", "l'", "hotel", "com", "tot", "el", "que", "s'", "hi", "pot", "fer", "a", "l'", "entorn", ")", "i", "eficient", ".", "Recomanable", "100_%" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51", "t_52", "t_53", "t_54", "t_55", "t_56", "t_57", "t_58", "t_59", "t_60", "t_61", "t_62", "t_63", "t_64", "t_65", "t_66", "t_67", "t_68", "t_69", "t_70", "t_71", "t_72", "t_73", "t_74", "t_75", "t_76", "t_77", "t_78", "t_79", "t_80", "t_81", "t_82", "t_83", "t_84", "t_85", "t_86", "t_87", "t_88", "t_89", "t_90", "t_91", "t_92", "t_93", "t_94", "t_95", "t_96", "t_97", "t_98", "t_99", "t_100", "t_101", "t_102", "t_103", "t_104", "t_105", "t_106", "t_107", "t_108", "t_109", "t_110" ], "lemma": [ "el", "llit", "estar", "en", "un", "cantonada", "de", "el", "habitaci贸", "(", "paret", "a", "el", "esquerra", ")", "per貌", "b茅", ",", "c貌mode", ".", "un", "guia", "de", "el", "canal", "de", "tv", ".", "el", "seu", "situaci贸", "prop", "de", "picadilly", "ser", "perfecte", ",", "no", "necessitar", "transport", "p煤blic", "en", "cap", "moment", ".", "el", "preu", "ser", "extraordinariament", "baix", "respecte", "a", "el", "de", "el", "zona", ".", "el", "habitaci贸", "ser", "nou", ",", "amb", "poc", "moble", "per貌", "tot", "nou", ".", "el", "servei", "molt", "bo", "(", "hi", "haver", "un", "noia", "de", "cad铆s", "molt", "simp脿tic", "que", "jo", "anar", "ajudar", "a", "entendre", "el", "funcionament", "de", "el", "hotel", "com", "tot", "el", "que", "es", "hi", "poder", "fer", "a", "el", "entorn", ")", "i", "eficient", ".", "recomanable", "100/100" ], "morphofeat": [ "D", "N", "V", "S", "D", "N", "S", "D", "N", "F", "N", "S", "D", "N", "F", "C", "R", "F", "A", "F", "D", "N", "S", "D", "N", "S", "N", "F", "D", "P", "N", "R", "S", "N", "V", "A", "F", "R", "V", "N", "A", "S", "D", "N", "F", "D", "N", "V", "R", "A", "N", "S", "D", "S", "D", "N", "F", "D", "N", "V", "A", "F", "S", "D", "N", "C", "D", "A", "F", "D", "N", "R", "A", "F", "P", "V", "D", "N", "S", "V", "R", "A", "P", "P", "V", "V", "S", "V", "D", "N", "S", "D", "N", "C", "P", "D", "P", "P", "P", "V", "V", "S", "D", "N", "F", "C", "A", "F", "A", "Z" ], "pos": [ "DA0MS0", "NCMS000", "VMII3S0", "SPS00", "DI0FS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0CS0", "NCFS000", "Fpa", "NCFS000", "SPS00", "DA0CS0", "NCFS000", "Fpt", "CC", "RG", "Fc", "AQ0MS0", "Fp", "DI0FS0", "NCCS000", "SPS00", "DA0MP0", "NCFP000", "SPS00", "NC00000", "Fp", "DA0FS0", "PX3FS0C0", "NCFS000", "RG", "SPS00", "NCMS000", "VSIP3S0", "AQ0FS0", "Fc", "RN", "VMG0000", "NCMS000", "AQ0MS0", "SPS00", "DI0CS0", "NCMS000", "Fp", "DA0MS0", "NCMS000", "VSIP3S0", "RG", "AQ0MS0", "NCMS000", "SPS00", "DA0MP0", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "Fp", "DA0CS0", "NCFS000", "VSII1S0", "AQ0FS0", "Fc", "SPS00", "DI0MP0", "NCMP000", "CC", "DI0MS0", "AQ0MS0", "Fp", "DA0MS0", "NCMS000", "RG", "AQ0MS0", "Fpa", "PP3CN000", "VAII1S0", "DI0FS0", "NCFS000", "SPS00", "VMSI3S0", "RG", "AQ0FS0", "PR0CN000", "PP1CP000", "VAIP3S0", "VMN0000", "SPS00", "VMN0000", "DA0MS0", "NCMS000", "SPS00", "DA0CS0", "NCMS000", "CS", "PI0MS000", "DA0MS0", "PR0CN000", "P0300000", "PP3CN000", "VMIP3S0", "VMN0000", "SPS00", "DA0CS0", "NCMS000", "Fpt", "CC", "AQ0CS0", "Fp", "AQ0CS0", "Zp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ], [ "w_52" ], [ "w_53" ], [ "w_54" ], [ "w_55" ], [ "w_56" ], [ "w_57" ], [ "w_58" ], [ "w_59" ], [ "w_60" ], [ "w_61" ], [ "w_62" ], [ "w_63" ], [ "w_64" ], [ "w_65" ], [ "w_66" ], [ "w_67" ], [ "w_68" ], [ "w_69" ], [ "w_70" ], [ "w_71" ], [ "w_72" ], [ "w_73" ], [ "w_74" ], [ "w_75" ], [ "w_76" ], [ "w_77" ], [ "w_78" ], [ "w_79" ], [ "w_80" ], [ "w_81" ], [ "w_82" ], [ "w_83" ], [ "w_84" ], [ "w_85" ], [ "w_86" ], [ "w_87" ], [ "w_88" ], [ "w_89" ], [ "w_90" ], [ "w_91" ], [ "w_92" ], [ "w_93" ], [ "w_94" ], [ "w_95" ], [ "w_96" ], [ "w_97" ], [ "w_98" ], [ "w_99" ], [ "w_100" ], [ "w_101" ], [ "w_102" ], [ "w_103" ], [ "w_104" ], [ "w_105" ], [ "w_106" ], [ "w_107" ], [ "w_108" ], [ "w_109" ], [ "w_110" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4", "o5", "o6", "o7", "o8", "o9", "o10", "o11", "o12" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_70", "t_71" ], [ "t_70", "t_71" ], [ "t_46", "t_47" ], [ "t_67" ], [ "t_58", "t_59" ], [ "t_58", "t_59" ], [], [ "t_29", "t_30", "t_31" ], [ "t_29", "t_30", "t_31" ], [ "t_29", "t_30", "t_31" ], [ "t_1", "t_2" ], [ "t_1", "t_2" ], [ "t_1", "t_2" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 3, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 2, 1, 2 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_107" ], [ "t_72", "t_73" ], [ "t_49", "t_50" ], [ "t_68" ], [ "t_63", "t_64", "t_65" ], [ "t_61" ], [ "t_109", "t_110" ], [ "t_32", "t_33", "t_34" ], [ "t_36" ], [ "t_38", "t_39", "t_40", "t_41" ], [ "t_17" ], [ "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9" ], [ "t_19" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "6", "6", "6", "6", "6", "7", "7", "7", "7", "7", "7", "7" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "La", "connexi贸", "wi-fi", ".", "Netejaven", "massa", "aviat", ",", "puj脿vem", "d'", "esmorzar", "a", "les", "10:00", "i", "ja", "estaven", "netejant", "les", "habitacions", ".", "Els", "llen莽ols", ".", "La", "proximitat", "a", "la", "vila", ".", "L'", "amabilitat", "de", "els", "seus", "treballadors", ".", "Un", "esmorzar", "molt", "complert", ".", "El", "lloc", "en", "s铆", "茅s", "preci贸s", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49" ], "lemma": [ "el", "connexi贸", "wi-fi", ".", "netejar", "massa", "aviat", ",", "pujar", "de", "esmorzar", "a", "el", "10:00", "i", "ja", "estar", "netejar", "el", "habitaci贸", ".", "el", "llen莽ol", ".", "el", "proximitat", "a", "el", "vila", ".", "el", "amabilitat", "de", "el", "seu", "treballador", ".", "un", "esmorzar", "molt", "complir", ".", "el", "lloc", "en", "s铆", "ser", "preci贸s", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "R", "F", "V", "R", "R", "F", "V", "S", "V", "S", "D", "Z", "C", "R", "V", "V", "D", "N", "F", "D", "N", "F", "D", "N", "S", "D", "N", "F", "D", "N", "S", "D", "P", "N", "F", "D", "N", "R", "V", "F", "D", "N", "S", "R", "V", "A", "F" ], "pos": [ "DA0FS0", "NCFS000", "RG", "Fp", "VMII3P0", "RG", "RG", "Fc", "VMII1P0", "SPS00", "VMN0000", "SPS00", "DA0FP0", "Z", "CC", "RG", "VMII3P0", "VMG0000", "DA0FP0", "NCFP000", "Fp", "DA0MP0", "NCMP000", "Fp", "DA0FS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "Fp", "DA0CS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0MP0", "PX3MP0C0", "NCMP000", "Fp", "DI0MS0", "NCMS000", "RG", "VMP00SM", "Fp", "DA0MS0", "NCMS000", "SPS00", "RG", "VSIP3S0", "AQ0MS0", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_38", "t_39" ], [ "t_34", "t_35", "t_36" ], [ "t_5" ], [], [ "t_43", "t_44" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 2, 1, 2, 3 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_40", "t_41" ], [ "t_31", "t_32" ], [ "t_6", "t_7" ], [ "t_25", "t_26" ], [ "t_48" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41", "w_42", "w_43", "w_44", "w_45", "w_46", "w_47", "w_48", "w_49", "w_50", "w_51", "w_52", "w_53", "w_54", "w_55", "w_56", "w_57", "w_58", "w_59", "w_60", "w_61", "w_62" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "4", "5", "5", "5", "5", "5", "5" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "El", "wifi", "va", "fatal", ".", "Un", "petit", "problema", "a", "la", "dutxa", "que", "el", "servei", "de", "manteniment", "no", "va", "resoldre", "en", "quatre", "dies", ",", "pero", "no", "impedia", "dutxarte", ",", "aix铆", "que", "res", "important", ".", "Tot", "en_general", ":", "Personal", ",", "neteja", ",", "instal", ".", "lacions", ",", "serveis", "...", "molt", "be", ".", "LLoc", "tranquil", "sense", "problemes", "de", "parking", ".", "Tamb茅", "es", "menja", "bastant", "b茅", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41", "t_42", "t_43", "t_44", "t_45", "t_46", "t_47", "t_48", "t_49", "t_50", "t_51", "t_52", "t_53", "t_54", "t_55", "t_56", "t_57", "t_58", "t_59", "t_60", "t_61", "t_62" ], "lemma": [ "el", "wifi", "anar", "fatal", ".", "un", "petit", "problema", "a", "el", "dutxa", "que", "el", "servei", "de", "manteniment", "no", "anar", "resoldre", "en", "4", "dia", ",", "pero", "no", "impedir", "dutxarte", ",", "aix铆", "que", "res", "important", ".", "tot", "en_general", ":", "personal", ",", "neteja", ",", "instal路lar", ".", "lacions", ",", "servei", "...", "molt", "be", ".", "lloc", "tranquil", "sense", "problema", "de", "parking", ".", "tamb茅", "es", "menjar", "bastant", "b茅", "." ], "morphofeat": [ "D", "N", "V", "A", "F", "D", "A", "N", "S", "D", "N", "C", "D", "N", "S", "N", "R", "V", "V", "S", "Z", "N", "F", "N", "R", "V", "N", "F", "R", "C", "P", "A", "F", "R", "R", "F", "N", "F", "N", "F", "V", "F", "N", "F", "N", "F", "R", "N", "F", "N", "A", "S", "N", "S", "N", "F", "R", "P", "V", "R", "R", "F" ], "pos": [ "DA0MS0", "NCFS000", "VAIP3S0", "AQ0CS0", "Fp", "DI0MS0", "AQ0MS0", "NCMS000", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "CS", "DA0MS0", "NCMS000", "SPS00", "NCMS000", "RN", "VAIP3S0", "VMN0000", "SPS00", "Z", "NCMP000", "Fc", "NCMS000", "RN", "VMII3S0", "NCMS000", "Fc", "RG", "CS", "PI0CS000", "AQ0CS0", "Fp", "RG", "RG", "Fd", "NCFS000", "Fc", "NCFS000", "Fc", "VMIP1S0", "Fp", "NCFP000", "Fc", "NCMP000", "Fs", "RG", "NCMS000", "Fp", "NCMS000", "AQ0MS0", "SPS00", "NCMP000", "SPS00", "NCMS000", "Fp", "RG", "P0300000", "VMIP3S0", "RG", "RG", "Fp" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ], [ "w_42" ], [ "w_43" ], [ "w_44" ], [ "w_45" ], [ "w_46" ], [ "w_47" ], [ "w_48" ], [ "w_49" ], [ "w_50" ], [ "w_51" ], [ "w_52" ], [ "w_53" ], [ "w_54" ], [ "w_55" ], [ "w_56" ], [ "w_57" ], [ "w_58" ], [ "w_59" ], [ "w_60" ], [ "w_61" ], [ "w_62" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3", "o4", "o5", "o6", "o7", "o8", "o9" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [], [], [], [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_50" ], [ "t_50" ], [ "t_1", "t_2" ], [ "t_37" ], [ "t_34", "t_35" ], [ "t_45" ], [ "t_39" ], [ "t_41", "t_42", "t_43" ], [ "t_58", "t_59" ], [ "t_10", "t_11" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 2, 2, 0, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 1 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_52", "t_53", "t_54", "t_55" ], [ "t_51" ], [ "t_3", "t_4" ], [ "t_47", "t_48" ], [ "t_47", "t_48" ], [ "t_47", "t_48" ], [ "t_47", "t_48" ], [ "t_47", "t_48" ], [ "t_60", "t_61" ], [ "t_6", "t_7", "t_8" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "2", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "3", "4", "4", "4", "4", "4", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5", "5" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "脡s", "trova", "a", "faltar", "ascensor", "per", "els", "pisos", "superiors", ".", "No", "arriba", "el", "wifi", "a", "les", "habitacions", ".", "Vistes", ",", "sobretot", "des", "de", "la", "nostra", "habitaci贸", "205", ".", "Molt", "correctes", "les", "reformes", ".", "Molt", "correcta", "relaci贸", "amb", "personal", "de", "recepci贸", "." ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41" ], "lemma": [ "ser", "trova", "a", "faltar", "ascensor", "per", "el", "pis", "superior", ".", "no", "arribar", "el", "wifi", "a", "el", "habitaci贸", ".", "vista", ",", "sobretot", "des", "de", "el", "nostre", "habitaci贸", "205", ".", "molt", "correcte", "el", "reforma", ".", "molt", "correcte", "relaci贸", "amb", "personal", "de", "recepci贸", "." ], "morphofeat": [ "V", "N", "S", "V", "N", "S", "D", "N", "A", "N", "R", "V", "D", "N", "S", "D", "N", "N", "N", "A", "R", "S", "S", "D", "P", "N", "A", "N", "R", "A", "D", "N", "N", "R", "A", "N", "S", "N", "S", "N", "N" ], "pos": [ "VSIP3S0", "NCFS000", "SPS00", "VMN0000", "NCMS000", "SPS00", "DA0MP0", "NCMP000", "AQ0CP0", "NCMS000", "RN", "VMIP3S0", "DA0MS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0FP0", "NCFP000", "NCMS000", "NCCP000", "AQ0CS0", "RG", "SPS00", "SPS00", "DA0FS0", "PX1FS0P0", "NCFS000", "AQ0CS0", "NCMS000", "RG", "AQ0CP0", "DA0FP0", "NCFP000", "NCMS000", "RG", "AQ0FS0", "NCFS000", "SPS00", "NCFS000", "SPS00", "NCFS000", "NCMS000" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37" ], [ "w_38" ], [ "w_39" ], [ "w_40" ], [ "w_41" ] ] }
{ "oid": [ "o0", "o1", "o2", "o3" ], "opinion_holder_target": [ [], [], [], [] ], "opinion_target_target": [ [ "t_30", "t_31" ], [ "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9" ], [ "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39" ], [ "t_13", "t_14" ] ], "opinion_expression_polarity": [ 3, 1, 3, 1 ], "opinion_expression_target": [ [ "t_28", "t_29" ], [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4" ], [ "t_33", "t_34" ], [ "t_11", "t_12" ] ] }
{ "wid": [ "w_1", "w_2", "w_3", "w_4", "w_5", "w_6", "w_7", "w_8", "w_9", "w_10", "w_11", "w_12", "w_13", "w_14", "w_15", "w_16", "w_17", "w_18", "w_19", "w_20", "w_21", "w_22", "w_23", "w_24", "w_25", "w_26", "w_27", "w_28", "w_29", "w_30", "w_31", "w_32", "w_33", "w_34", "w_35", "w_36", "w_37", "w_38", "w_39", "w_40", "w_41" ], "sent": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "para": [ "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1", "1" ], "word": [ "Un", "de", "el", "millors", "hotels", "com", "a", "comoditat", ",", "tranquilitat", ",", "la", "varietat", "de", "l'", "esmor莽ar", "comoditat", "de", "el", "llit", "de", "matrimoni", "i", "mides", "un", "terraza", "enorme", "de", "la", "suite", "el", "silenci", "un", "jardi", "enorme", "a", "5min", "de", "el", "centre", "urba" ] }
{ "tid": [ "t_1", "t_2", "t_3", "t_4", "t_5", "t_6", "t_7", "t_8", "t_9", "t_10", "t_11", "t_12", "t_13", "t_14", "t_15", "t_16", "t_17", "t_18", "t_19", "t_20", "t_21", "t_22", "t_23", "t_24", "t_25", "t_26", "t_27", "t_28", "t_29", "t_30", "t_31", "t_32", "t_33", "t_34", "t_35", "t_36", "t_37", "t_38", "t_39", "t_40", "t_41" ], "lemma": [ "un", "de", "el", "millor", "hotel", "com", "a", "comoditat", ",", "tranquilitat", ",", "el", "varietat", "de", "el", "esmor莽ar", "comoditat", "de", "el", "llit", "de", "matrimoni", "i", "midar", "un", "terraza", "enorme", "de", "el", "suite", "el", "silenci", "un", "jardi", "enorme", "a", "5min", "de", "el", "centre", "urba" ], "morphofeat": [ "P", "S", "D", "A", "N", "C", "S", "N", "A", "N", "V", "D", "N", "S", "D", "V", "N", "S", "D", "N", "S", "N", "C", "V", "D", "V", "A", "S", "D", "N", "D", "N", "P", "V", "A", "S", "V", "S", "D", "N", "V" ], "pos": [ "PI0MS000", "SPS00", "DA0MS0", "AQ0CP0", "NCMP000", "CS", "SPS00", "NCFS000", "AQ0CS0", "NCFS000", "VMIP3S0", "DA0FS0", "NCFS000", "SPS00", "DA0CS0", "VMN0000", "NCFS000", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "SPS00", "NCMS000", "CC", "VMSP2S0", "DI0MS0", "VMIP3S0", "AQ0CS0", "SPS00", "DA0FS0", "NCFS000", "DA0MS0", "NCMS000", "PI0MS000", "VMSP3S0", "AQ0CS0", "SPS00", "VMSP3P0", "SPS00", "DA0MS0", "NCMS000", "VMIP3S0" ], "target": [ [ "w_1" ], [ "w_2" ], [ "w_3" ], [ "w_4" ], [ "w_5" ], [ "w_6" ], [ "w_7" ], [ "w_8" ], [ "w_9" ], [ "w_10" ], [ "w_11" ], [ "w_12" ], [ "w_13" ], [ "w_14" ], [ "w_15" ], [ "w_16" ], [ "w_17" ], [ "w_18" ], [ "w_19" ], [ "w_20" ], [ "w_21" ], [ "w_22" ], [ "w_23" ], [ "w_24" ], [ "w_25" ], [ "w_26" ], [ "w_27" ], [ "w_28" ], [ "w_29" ], [ "w_30" ], [ "w_31" ], [ "w_32" ], [ "w_33" ], [ "w_34" ], [ "w_35" ], [ "w_36" ], [ "w_37"