File size: 56,247 Bytes
f2ccc99
 
9f756a4
 
f2ccc99
9f756a4
 
 
4d8e450
9f756a4
 
 
 
 
 
 
4d8e450
 
f2ccc99
9f756a4
 
f2ccc99
9f756a4
 
 
f2ccc99
9f756a4
 
f2ccc99
9f756a4
2097c98
 
9f756a4
 
 
f2ccc99
9f756a4
 
2097c98
9f756a4
ca2f1e8
d5a0674
9f756a4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cbc3001
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a7d837b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5577931
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f2ccc99
 
d5a0674
f2ccc99
 
 
 
ca2f1e8
f2ccc99
 
 
 
ca2f1e8
f2ccc99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
 
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
937184f
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f2ccc99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ca2f1e8
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
e3ade7b
f2ccc99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ca2f1e8
f2ccc99
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e3ade7b
f2ccc99
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
ca2f1e8
 
 
 
 
 
f2ccc99
 
e3ade7b
f2ccc99
ca2f1e8
 
 
 
 
 
f2ccc99
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
f2ccc99
 
 
e3ade7b
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f2ccc99
 
 
 
 
cbc3001
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
---
annotations_creators:
- crowdsourced
- found
language_creators:
- crowdsourced
- found
- machine-generated
language:
- cs
- de
- en
- es
- ru
- tr
- vi
license:
- other
multilinguality:
- monolingual
- multilingual
size_categories:
- 100K<n<1M
- 10K<n<100K
- 1K<n<10K
source_datasets:
- extended|other-vision-datasets
- original
task_categories:
- fill-mask
- summarization
- table-to-text
- tabular-to-text
- text-generation
- text2text-generation
task_ids:
- dialogue-modeling
- rdf-to-text
- news-articles-summarization
- text-simplification
paperswithcode_id: gem
pretty_name: GEM
configs:
- common_gen
- cs_restaurants
- dart
- e2e_nlg
- mlsum_de
- mlsum_es
- schema_guided_dialog
- totto
- web_nlg_en
- web_nlg_ru
- wiki_auto_asset_turk
- wiki_lingua_es_en
- wiki_lingua_ru_en
- wiki_lingua_tr_en
- wiki_lingua_vi_en
- xsum
tags:
- intent-to-text
- meaning-representation-to-text
- concepts-to-text
dataset_info:
- config_name: mlsum_de
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: text
  dtype: string
 - name: topic
  dtype: string
 - name: url
  dtype: string
 - name: title
  dtype: string
 - name: date
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 858060337
  num_examples: 220748
 - name: validation
  num_bytes: 49712791
  num_examples: 11392
 - name: test
  num_bytes: 49146354
  num_examples: 10695
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 1894220
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 2202723
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_covid
  num_bytes: 19771285
  num_examples: 5058
 download_size: 362783528
 dataset_size: 980787710
- config_name: mlsum_es
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: text
  dtype: string
 - name: topic
  dtype: string
 - name: url
  dtype: string
 - name: title
  dtype: string
 - name: date
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 1211240956
  num_examples: 259888
 - name: validation
  num_bytes: 51611723
  num_examples: 9977
 - name: test
  num_bytes: 72117564
  num_examples: 13366
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 2366443
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 2658596
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_covid
  num_bytes: 13576624
  num_examples: 1938
 download_size: 525621426
 dataset_size: 1353571906
- config_name: wiki_lingua_es_en_v0
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 215665468
  num_examples: 79515
 - name: validation
  num_bytes: 25891008
  num_examples: 8835
 - name: test
  num_bytes: 50195305
  num_examples: 19797
 download_size: 169406387
 dataset_size: 291751781
- config_name: wiki_lingua_ru_en_v0
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 159631205
  num_examples: 36898
 - name: validation
  num_bytes: 18626973
  num_examples: 4100
 - name: test
  num_bytes: 34865311
  num_examples: 9094
 download_size: 169406387
 dataset_size: 213123489
- config_name: wiki_lingua_tr_en_v0
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 7689845
  num_examples: 3193
 - name: validation
  num_bytes: 942122
  num_examples: 355
 - name: test
  num_bytes: 1875110
  num_examples: 808
 download_size: 169406387
 dataset_size: 10507077
- config_name: wiki_lingua_vi_en_v0
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 31599580
  num_examples: 9206
 - name: validation
  num_bytes: 3618660
  num_examples: 1023
 - name: test
  num_bytes: 6267359
  num_examples: 2167
 download_size: 169406387
 dataset_size: 41485599
- config_name: wiki_lingua_arabic_ar
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - ar
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - ar
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 208106335
  num_examples: 20441
 - name: validation
  num_bytes: 31126187
  num_examples: 2919
 - name: test
  num_bytes: 60915220
  num_examples: 5841
 download_size: 58984103
 dataset_size: 300147742
- config_name: wiki_lingua_chinese_zh
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - zh
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - zh
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 86130302
  num_examples: 13211
 - name: validation
  num_bytes: 13060918
  num_examples: 1886
 - name: test
  num_bytes: 25310021
  num_examples: 3775
 download_size: 32899156
 dataset_size: 124501241
- config_name: wiki_lingua_czech_cs
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - cs
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - cs
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 41107318
  num_examples: 5033
 - name: validation
  num_bytes: 6305328
  num_examples: 718
 - name: test
  num_bytes: 12124770
  num_examples: 1438
 download_size: 14515534
 dataset_size: 59537416
- config_name: wiki_lingua_dutch_nl
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - nl
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - nl
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 169067454
  num_examples: 21866
 - name: validation
  num_bytes: 25521003
  num_examples: 3123
 - name: test
  num_bytes: 49165151
  num_examples: 6248
 download_size: 56492150
 dataset_size: 243753608
- config_name: wiki_lingua_english_en
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - en
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - en
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 464171624
  num_examples: 99020
 - name: validation
  num_bytes: 67652281
  num_examples: 13823
 - name: test
  num_bytes: 138944243
  num_examples: 28614
 download_size: 118031903
 dataset_size: 670768148
- config_name: wiki_lingua_french_fr
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - fr
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - fr
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 372039357
  num_examples: 44556
 - name: validation
  num_bytes: 54992250
  num_examples: 6364
 - name: test
  num_bytes: 108831855
  num_examples: 12731
 download_size: 118758047
 dataset_size: 535863462
- config_name: wiki_lingua_german_de
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - de
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - de
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 322276536
  num_examples: 40839
 - name: validation
  num_bytes: 47631883
  num_examples: 5833
 - name: test
  num_bytes: 93715331
  num_examples: 11669
 download_size: 107638803
 dataset_size: 463623750
- config_name: wiki_lingua_hindi_hi
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - hi
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - hi
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 99672133
  num_examples: 6942
 - name: validation
  num_bytes: 14706378
  num_examples: 991
 - name: test
  num_bytes: 28543048
  num_examples: 1984
 download_size: 21042040
 dataset_size: 142921559
- config_name: wiki_lingua_indonesian_id
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - id
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - id
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 263974954
  num_examples: 33237
 - name: validation
  num_bytes: 39297987
  num_examples: 4747
 - name: test
  num_bytes: 76567819
  num_examples: 9497
 download_size: 83968162
 dataset_size: 379840760
- config_name: wiki_lingua_italian_it
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - it
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - it
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 267090482
  num_examples: 35661
 - name: validation
  num_bytes: 39227425
  num_examples: 5093
 - name: test
  num_bytes: 76840429
  num_examples: 10189
 download_size: 88921209
 dataset_size: 383158336
- config_name: wiki_lingua_japanese_ja
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - ja
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - ja
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 73871019
  num_examples: 8853
 - name: validation
  num_bytes: 10807006
  num_examples: 1264
 - name: test
  num_bytes: 21175951
  num_examples: 2530
 download_size: 22803299
 dataset_size: 105853976
- config_name: wiki_lingua_korean_ko
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - ko
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - ko
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 73106687
  num_examples: 8524
 - name: validation
  num_bytes: 10788276
  num_examples: 1216
 - name: test
  num_bytes: 21172641
  num_examples: 2436
 download_size: 23336917
 dataset_size: 105067604
- config_name: wiki_lingua_portuguese_pt
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - pt
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - pt
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 405546332
  num_examples: 57159
 - name: validation
  num_bytes: 59729210
  num_examples: 8165
 - name: test
  num_bytes: 117775356
  num_examples: 16331
 download_size: 137542940
 dataset_size: 583050898
- config_name: wiki_lingua_russian_ru
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - ru
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - ru
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 406299624
  num_examples: 37028
 - name: validation
  num_bytes: 59651340
  num_examples: 5288
 - name: test
  num_bytes: 116330937
  num_examples: 10580
 download_size: 106281321
 dataset_size: 582281901
- config_name: wiki_lingua_spanish_es
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - es
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - es
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 604276564
  num_examples: 79212
 - name: validation
  num_bytes: 88677656
  num_examples: 11316
 - name: test
  num_bytes: 177096288
  num_examples: 22632
 download_size: 198247534
 dataset_size: 870050508
- config_name: wiki_lingua_thai_th
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - th
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - th
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 139287649
  num_examples: 10325
 - name: validation
  num_bytes: 21097845
  num_examples: 1475
 - name: test
  num_bytes: 40049968
  num_examples: 2950
 download_size: 29988180
 dataset_size: 200435462
- config_name: wiki_lingua_turkish_tr
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - tr
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - tr
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 21987247
  num_examples: 3148
 - name: validation
  num_bytes: 3229714
  num_examples: 449
 - name: test
  num_bytes: 6197850
  num_examples: 900
 download_size: 7055820
 dataset_size: 31414811
- config_name: wiki_lingua_vietnamese_vi
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - vi
    - en
 - name: target_aligned
  dtype:
   translation:
    languages:
    - vi
    - en
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 128025008
  num_examples: 13707
 - name: validation
  num_bytes: 19414734
  num_examples: 1957
 - name: test
  num_bytes: 37430208
  num_examples: 3917
 download_size: 38035490
 dataset_size: 184869950
- config_name: xsum
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: xsum_id
  dtype: string
 - name: document
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 66299136
  num_examples: 23206
 - name: validation
  num_bytes: 2270306
  num_examples: 1117
 - name: test
  num_bytes: 2598509
  num_examples: 1166
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 1429145
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 1012689
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_backtranslation
  num_bytes: 1262047
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_bfp_02
  num_bytes: 1090364
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_bfp_05
  num_bytes: 1078076
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_nopunc
  num_bytes: 1127796
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_covid
  num_bytes: 1867180
  num_examples: 401
 download_size: 258277147
 dataset_size: 80035248
- config_name: common_gen
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: concept_set_id
  dtype: int32
 - name: concepts
  list: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 10475926
  num_examples: 67389
 - name: validation
  num_bytes: 405872
  num_examples: 993
 - name: test
  num_bytes: 153170
  num_examples: 1497
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 85413
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 215192
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_scramble
  num_bytes: 60411
  num_examples: 500
 download_size: 1933517
 dataset_size: 11395984
- config_name: cs_restaurants
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: dialog_act
  dtype: string
 - name: dialog_act_delexicalized
  dtype: string
 - name: target_delexicalized
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 873145
  num_examples: 3569
 - name: validation
  num_bytes: 288222
  num_examples: 781
 - name: test
  num_bytes: 295696
  num_examples: 842
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 127869
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 193239
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_scramble
  num_bytes: 185574
  num_examples: 500
 download_size: 1531111
 dataset_size: 1963745
- config_name: dart
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: dart_id
  dtype: int32
 - name: tripleset
  list:
   list: string
 - name: subtree_was_extended
  dtype: bool
 - name: target_sources
  list: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 23047610
  num_examples: 62659
 - name: validation
  num_bytes: 1934054
  num_examples: 2768
 - name: test
  num_bytes: 3476953
  num_examples: 5097
 download_size: 29939366
 dataset_size: 28458617
- config_name: e2e_nlg
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: meaning_representation
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 9129030
  num_examples: 33525
 - name: validation
  num_bytes: 1856097
  num_examples: 4299
 - name: test
  num_bytes: 2133695
  num_examples: 4693
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 145319
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 226525
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_scramble
  num_bytes: 236199
  num_examples: 500
 download_size: 14668048
 dataset_size: 13726865
- config_name: totto
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: totto_id
  dtype: int32
 - name: table_page_title
  dtype: string
 - name: table_webpage_url
  dtype: string
 - name: table_section_title
  dtype: string
 - name: table_section_text
  dtype: string
 - name: table
  list:
   list:
   - name: column_span
    dtype: int32
   - name: is_header
    dtype: bool
   - name: row_span
    dtype: int32
   - name: value
    dtype: string
 - name: highlighted_cells
  list:
   list: int32
 - name: example_id
  dtype: string
 - name: sentence_annotations
  list:
  - name: original_sentence
   dtype: string
  - name: sentence_after_deletion
   dtype: string
  - name: sentence_after_ambiguity
   dtype: string
  - name: final_sentence
   dtype: string
 - name: overlap_subset
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 676032144
  num_examples: 121153
 - name: validation
  num_bytes: 50736204
  num_examples: 7700
 - name: test
  num_bytes: 41330062
  num_examples: 7700
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 2283076
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 3398639
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_scramble
  num_bytes: 2638966
  num_examples: 500
 download_size: 189534609
 dataset_size: 776419091
- config_name: web_nlg_en
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: input
  list: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 - name: category
  dtype: string
 - name: webnlg_id
  dtype: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 13067615
  num_examples: 35426
 - name: validation
  num_bytes: 1153995
  num_examples: 1667
 - name: test
  num_bytes: 1403601
  num_examples: 1779
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 193198
  num_examples: 502
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 359868
  num_examples: 499
 - name: challenge_test_scramble
  num_bytes: 402407
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_numbers
  num_bytes: 409213
  num_examples: 500
 download_size: 13181969
 dataset_size: 16989897
- config_name: web_nlg_ru
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: input
  list: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 - name: category
  dtype: string
 - name: webnlg_id
  dtype: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 6888009
  num_examples: 14630
 - name: validation
  num_bytes: 795998
  num_examples: 790
 - name: test
  num_bytes: 1145282
  num_examples: 1102
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 247089
  num_examples: 501
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 514117
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_scramble
  num_bytes: 521625
  num_examples: 500
 download_size: 7854845
 dataset_size: 10112120
- config_name: wiki_auto_asset_turk
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: source
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 161095379
  num_examples: 483801
 - name: validation
  num_bytes: 8211308
  num_examples: 20000
 - name: test_asset
  num_bytes: 475336
  num_examples: 359
 - name: test_turk
  num_bytes: 406842
  num_examples: 359
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 219542
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 213048
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_asset_backtranslation
  num_bytes: 436820
  num_examples: 359
 - name: challenge_test_asset_bfp02
  num_bytes: 432742
  num_examples: 359
 - name: challenge_test_asset_bfp05
  num_bytes: 432742
  num_examples: 359
 - name: challenge_test_asset_nopunc
  num_bytes: 432735
  num_examples: 359
 - name: challenge_test_turk_backtranslation
  num_bytes: 417204
  num_examples: 359
 - name: challenge_test_turk_bfp02
  num_bytes: 414381
  num_examples: 359
 - name: challenge_test_turk_bfp05
  num_bytes: 414383
  num_examples: 359
 - name: challenge_test_turk_nopunc
  num_bytes: 414388
  num_examples: 359
 download_size: 126927527
 dataset_size: 174016850
- config_name: schema_guided_dialog
 features:
 - name: gem_id
  dtype: string
 - name: gem_parent_id
  dtype: string
 - name: dialog_acts
  list:
  - name: act
   dtype:
    class_label:
     names:
      0: AFFIRM
      1: AFFIRM_INTENT
      2: CONFIRM
      3: GOODBYE
      4: INFORM
      5: INFORM_COUNT
      6: INFORM_INTENT
      7: NEGATE
      8: NEGATE_INTENT
      9: NOTIFY_FAILURE
      10: NOTIFY_SUCCESS
      11: OFFER
      12: OFFER_INTENT
      13: REQUEST
      14: REQUEST_ALTS
      15: REQ_MORE
      16: SELECT
      17: THANK_YOU
  - name: slot
   dtype: string
  - name: values
   list: string
 - name: context
  list: string
 - name: dialog_id
  dtype: string
 - name: service
  dtype: string
 - name: turn_id
  dtype: int32
 - name: prompt
  dtype: string
 - name: target
  dtype: string
 - name: references
  list: string
 splits:
 - name: train
  num_bytes: 146648117
  num_examples: 164982
 - name: validation
  num_bytes: 9376504
  num_examples: 10000
 - name: test
  num_bytes: 10160596
  num_examples: 10000
 - name: challenge_train_sample
  num_bytes: 441326
  num_examples: 500
 - name: challenge_validation_sample
  num_bytes: 491492
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_backtranslation
  num_bytes: 512834
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_bfp02
  num_bytes: 529404
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_bfp05
  num_bytes: 515151
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_nopunc
  num_bytes: 509332
  num_examples: 500
 - name: challenge_test_scramble
  num_bytes: 514644
  num_examples: 500
 download_size: 17826468
 dataset_size: 169699400
---

# Dataset Card for GEM

## Table of Contents
- [Dataset Description](#dataset-description)
 - [Dataset Summary](#dataset-summary)
 - [Supported Tasks and Leaderboards](#supported-tasks-and-leaderboards)
 - [Languages](#languages)
- [Dataset Structure](#dataset-structure)
 - [Data Instances](#data-instances)
 - [Data Fields](#data-fields)
 - [Data Splits](#data-splits)
- [Dataset Creation](#dataset-creation)
 - [Curation Rationale](#curation-rationale)
 - [Source Data](#source-data)
 - [Annotations](#annotations)
 - [Personal and Sensitive Information](#personal-and-sensitive-information)
- [Considerations for Using the Data](#considerations-for-using-the-data)
 - [Social Impact of Dataset](#social-impact-of-dataset)
 - [Discussion of Biases](#discussion-of-biases)
 - [Other Known Limitations](#other-known-limitations)
- [Additional Information](#additional-information)
 - [Dataset Curators](#dataset-curators)
 - [Licensing Information](#licensing-information)
 - [Citation Information](#citation-information)
 - [Contributions](#contributions)

## Dataset Description

- **Homepage:** [https://gem-benchmark.github.io/](https://gem-benchmark.github.io/)
- **Repository:**
- **Paper:** [The GEM Benchmark: Natural Language Generation, its Evaluation and Metrics](https://arxiv.org/abs/2102.01672)
- **Point of Contact:** [Sebastian Gehrman](gehrmann@google.com)
- **Size of downloaded dataset files:** 2084.23 MB
- **Size of the generated dataset:** 3734.73 MB
- **Total amount of disk used:** 5818.96 MB

### Dataset Summary

GEM is a benchmark environment for Natural Language Generation with a focus on its Evaluation,
both through human annotations and automated Metrics.

GEM aims to:
- measure NLG progress across 13 datasets spanning many NLG tasks and languages.
- provide an in-depth analysis of data and models presented via data statements and challenge sets.
- develop standards for evaluation of generated text using both automated and human metrics.

It is our goal to regularly update GEM and to encourage toward more inclusive practices in dataset development
by extending existing data or developing datasets for additional languages.

You can find more complete information in the dataset cards for each of the subsets:
- [CommonGen](https://gem-benchmark.com/data_cards/common_gen)
- [Czech Restaurant](https://gem-benchmark.com/data_cards/cs_restaurants)
- [DART](https://gem-benchmark.com/data_cards/dart)
- [E2E](https://gem-benchmark.com/data_cards/e2e_nlg)
- [MLSum](https://gem-benchmark.com/data_cards/mlsum)
- [Schema-Guided Dialog](https://gem-benchmark.com/data_cards/schema_guided_dialog)
- [WebNLG](https://gem-benchmark.com/data_cards/web_nlg)
- [Wiki-Auto/ASSET/TURK](https://gem-benchmark.com/data_cards/wiki_auto_asset_turk)
- [WikiLingua](https://gem-benchmark.com/data_cards/wiki_lingua)
- [XSum](https://gem-benchmark.com/data_cards/xsum)

The subsets are organized by task:
```
{
  "summarization": {
    "mlsum": ["mlsum_de", "mlsum_es"],
    "wiki_lingua": ["wiki_lingua_es_en", "wiki_lingua_ru_en", "wiki_lingua_tr_en", "wiki_lingua_vi_en"],
    "xsum": ["xsum"],
  },
  "struct2text": {
    "common_gen": ["common_gen"],
    "cs_restaurants": ["cs_restaurants"],
    "dart": ["dart"],
    "e2e": ["e2e_nlg"],
    "totto": ["totto"],
    "web_nlg": ["web_nlg_en", "web_nlg_ru"],
  },
  "simplification": {
    "wiki_auto_asset_turk": ["wiki_auto_asset_turk"],
  },
  "dialog": {
    "schema_guided_dialog": ["schema_guided_dialog"],
  },
}
```

Each example has one `target` per example in its training set, and a set of `references` (with one or more items) in its validation and test set.

### Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

### Languages

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

## Dataset Structure

### Data Instances

#### common_gen

- **Size of downloaded dataset files:** 1.76 MB
- **Size of the generated dataset:** 8.80 MB
- **Total amount of disk used:** 10.56 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'concept_set_id': 0,
 'concepts': ['field', 'look', 'stand'],
 'gem_id': 'common_gen-validation-0',
 'references': ['The player stood in the field looking at the batter.',
        'The coach stands along the field, looking at the goalkeeper.',
        'I stood and looked across the field, peacefully.',
        'Someone stands, looking around the empty field.'],
 'target': 'The player stood in the field looking at the batter.'}
```

#### cs_restaurants

- **Size of downloaded dataset files:** 1.40 MB
- **Size of the generated dataset:** 1.25 MB
- **Total amount of disk used:** 2.64 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'dialog_act': '?request(area)',
 'dialog_act_delexicalized': '?request(area)',
 'gem_id': 'cs_restaurants-validation-0',
 'references': ['Jakou lokalitu hledáte ?'],
 'target': 'Jakou lokalitu hledáte ?',
 'target_delexicalized': 'Jakou lokalitu hledáte ?'}
```

#### dart

- **Size of downloaded dataset files:** 28.01 MB
- **Size of the generated dataset:** 26.17 MB
- **Total amount of disk used:** 54.18 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'dart_id': 0,
 'gem_id': 'dart-validation-0',
 'references': ['A school from Mars Hill, North Carolina, joined in 1973.'],
 'subtree_was_extended': True,
 'target': 'A school from Mars Hill, North Carolina, joined in 1973.',
 'target_sources': ['WikiSQL_decl_sents'],
 'tripleset': [['Mars Hill College', 'JOINED', '1973'], ['Mars Hill College', 'LOCATION', 'Mars Hill, North Carolina']]}
```

#### e2e_nlg

- **Size of downloaded dataset files:** 13.92 MB
- **Size of the generated dataset:** 11.58 MB
- **Total amount of disk used:** 25.50 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'gem_id': 'e2e_nlg-validation-0',
 'meaning_representation': 'name[Alimentum], area[city centre], familyFriendly[no]',
 'references': ['There is a place in the city centre, Alimentum, that is not family-friendly.'],
 'target': 'There is a place in the city centre, Alimentum, that is not family-friendly.'}
```

#### mlsum_de

- **Size of downloaded dataset files:** 331.27 MB
- **Size of the generated dataset:** 907.00 MB
- **Total amount of disk used:** 1238.27 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'date': '00/04/2019',
 'gem_id': 'mlsum_de-validation-0',
 'references': ['In einer Kleinstadt auf der Insel Usedom war eine junge Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun stehen zwei Bekannte unter Verdacht.'],
 'target': 'In einer Kleinstadt auf der Insel Usedom war eine junge Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Nun stehen zwei Bekannte unter Verdacht.',
 'text': 'Kerzen und Blumen stehen vor dem Eingang eines Hauses, in dem eine 18-jährige Frau tot aufgefunden wurde. In einer Kleinstadt auf der Insel Usedom war eine junge Frau tot in ...',
 'title': 'Tod von 18-Jähriger auf Usedom: Zwei Festnahmen',
 'topic': 'panorama',
 'url': 'https://www.sueddeutsche.de/panorama/usedom-frau-tot-festnahme-verdaechtige-1.4412256'}
```

#### mlsum_es

- **Size of downloaded dataset files:** 490.29 MB
- **Size of the generated dataset:** 1253.63 MB
- **Total amount of disk used:** 1743.92 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'date': '05/01/2019',
 'gem_id': 'mlsum_es-validation-0',
 'references': ['El diseñador que dio carta de naturaleza al estilo genuinamente americano celebra el medio siglo de su marca entre grandes fastos y problemas financieros. Conectar con las nuevas generaciones es el regalo que precisa más que nunca'],
 'target': 'El diseñador que dio carta de naturaleza al estilo genuinamente americano celebra el medio siglo de su marca entre grandes fastos y problemas financieros. Conectar con las nuevas generaciones es el regalo que precisa más que nunca',
 'text': 'Un oso de peluche marcándose un heelflip de monopatín es todo lo que Ralph Lauren necesitaba esta Navidad. Estampado en un jersey de lana azul marino, supone la guinda que corona ...',
 'title': 'Ralph Lauren busca el secreto de la eterna juventud',
 'topic': 'elpais estilo',
 'url': 'http://elpais.com/elpais/2019/01/04/estilo/1546617396_933318.html'}
```

#### schema_guided_dialog

- **Size of downloaded dataset files:** 8.24 MB
- **Size of the generated dataset:** 43.66 MB
- **Total amount of disk used:** 51.91 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'dialog_acts': [{'act': 2, 'slot': 'song_name', 'values': ['Carnivore']}, {'act': 2, 'slot': 'playback_device', 'values': ['TV']}],
 'dialog_id': '10_00054',
 'gem_id': 'schema_guided_dialog-validation-0',
 'prompt': 'Yes, I would.',
 'references': ['Please confirm the song Carnivore on tv.'],
 'target': 'Please confirm the song Carnivore on tv.',
 'turn_id': 15}
```

#### totto

- **Size of downloaded dataset files:** 179.03 MB
- **Size of the generated dataset:** 722.88 MB
- **Total amount of disk used:** 901.91 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'example_id': '7391450717765563190',
 'gem_id': 'totto-validation-0',
 'highlighted_cells': [[3, 0], [3, 2], [3, 3]],
 'overlap_subset': 'True',
 'references': ['Daniel Henry Chamberlain was the 76th Governor of South Carolina from 1874.',
        'Daniel Henry Chamberlain was the 76th Governor of South Carolina, beginning in 1874.',
        'Daniel Henry Chamberlain was the 76th Governor of South Carolina who took office in 1874.'],
 'sentence_annotations': [{'final_sentence': 'Daniel Henry Chamberlain was the 76th Governor of South Carolina from 1874.',
              'original_sentence': 'Daniel Henry Chamberlain (June 23, 1835 – April 13, 1907) was an American planter, lawyer, author and the 76th Governor of South Carolina '
                        'from 1874 until 1877.',
              'sentence_after_ambiguity': 'Daniel Henry Chamberlain was the 76th Governor of South Carolina from 1874.',
              'sentence_after_deletion': 'Daniel Henry Chamberlain was the 76th Governor of South Carolina from 1874.'},
             ...
             ],
 'table': [[{'column_span': 1, 'is_header': True, 'row_span': 1, 'value': '#'},
      {'column_span': 2, 'is_header': True, 'row_span': 1, 'value': 'Governor'},
      {'column_span': 1, 'is_header': True, 'row_span': 1, 'value': 'Took Office'},
      {'column_span': 1, 'is_header': True, 'row_span': 1, 'value': 'Left Office'}],
      [{'column_span': 1, 'is_header': True, 'row_span': 1, 'value': '74'},
      {'column_span': 1, 'is_header': False, 'row_span': 1, 'value': '-'},
      {'column_span': 1, 'is_header': False, 'row_span': 1, 'value': 'Robert Kingston Scott'},
      {'column_span': 1, 'is_header': False, 'row_span': 1, 'value': 'July 6, 1868'}],
      ...
     ],
 'table_page_title': 'List of Governors of South Carolina',
 'table_section_text': 'Parties Democratic Republican',
 'table_section_title': 'Governors under the Constitution of 1868',
 'table_webpage_url': 'http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Governors_of_South_Carolina',
 'target': 'Daniel Henry Chamberlain was the 76th Governor of South Carolina from 1874.',
 'totto_id': 0}
```

#### web_nlg_en

- **Size of downloaded dataset files:** 12.35 MB
- **Size of the generated dataset:** 13.95 MB
- **Total amount of disk used:** 26.29 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'category': 'Airport',
 'gem_id': 'web_nlg_en-validation-0',
 'input': ['Aarhus | leader | Jacob_Bundsgaard'],
 'references': ['The leader of Aarhus is Jacob Bundsgaard.'],
 'target': 'The leader of Aarhus is Jacob Bundsgaard.',
 'webnlg_id': 'dev/Airport/1/Id1'}
```

#### web_nlg_ru

- **Size of downloaded dataset files:** 7.28 MB
- **Size of the generated dataset:** 8.02 MB
- **Total amount of disk used:** 15.30 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'category': 'Airport',
 'gem_id': 'web_nlg_ru-validation-0',
 'input': ['Punjab,_Pakistan | leaderTitle | Provincial_Assembly_of_the_Punjab'],
 'references': ['Пенджаб, Пакистан, возглавляется Провинциальной ассамблеей Пенджаба.', 'Пенджаб, Пакистан возглавляется Провинциальной ассамблеей Пенджаба.'],
 'target': 'Пенджаб, Пакистан, возглавляется Провинциальной ассамблеей Пенджаба.',
 'webnlg_id': 'dev/Airport/1/Id1'}
```

#### wiki_auto_asset_turk

- **Size of downloaded dataset files:** 121.37 MB
- **Size of the generated dataset:** 145.69 MB
- **Total amount of disk used:** 267.07 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'gem_id': 'wiki_auto_asset_turk-validation-0',
 'references': ['The Gandalf Awards honor excellent writing in in fantasy literature.'],
 'source': 'The Gandalf Awards, honoring achievement in fantasy literature, were conferred by the World Science Fiction Society annually from 1974 to 1981.',
 'source_id': '350_691837-1-0-0',
 'target': 'The Gandalf Awards honor excellent writing in in fantasy literature.',
 'target_id': '350_691837-0-0-0'}
```

#### wiki_lingua_es_en

- **Size of downloaded dataset files:** 161.56 MB
- **Size of the generated dataset:** 274.28 MB
- **Total amount of disk used:** 435.84 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
'references': ["Practice matted hair prevention from early in your cat's life. Make sure that your cat is grooming itself effectively. Keep a close eye on cats with long hair."],
'source': 'Muchas personas presentan problemas porque no cepillaron el pelaje de sus gatos en una etapa temprana de su vida, ya que no lo consideraban necesario. Sin embargo, a medida que...',
'target': "Practice matted hair prevention from early in your cat's life. Make sure that your cat is grooming itself effectively. Keep a close eye on cats with long hair."}
```

#### wiki_lingua_ru_en

- **Size of downloaded dataset files:** 161.56 MB
- **Size of the generated dataset:** 201.43 MB
- **Total amount of disk used:** 362.99 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'gem_id': 'wiki_lingua_ru_en-val-0',
 'references': ['Get immediate medical care if you notice signs of a complication. Undergo diagnostic tests to check for gallstones and complications. Ask your doctor about your treatment '
        'options.'],
 'source': 'И хотя, скорее всего, вам не о чем волноваться, следует незамедлительно обратиться к врачу, если вы подозреваете, что у вас возникло осложнение желчекаменной болезни. Это ...',
 'target': 'Get immediate medical care if you notice signs of a complication. Undergo diagnostic tests to check for gallstones and complications. Ask your doctor about your treatment '
      'options.'}
```

#### wiki_lingua_tr_en

- **Size of downloaded dataset files:** 161.56 MB
- **Size of the generated dataset:** 9.87 MB
- **Total amount of disk used:** 171.42 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'gem_id': 'wiki_lingua_tr_en-val-0',
 'references': ['Open Instagram. Go to the video you want to download. Tap ⋮. Tap Copy Link. Open Google Chrome. Tap the address bar. Go to the SaveFromWeb site. Tap the "Paste Instagram Video" text box. Tap and hold the text box. Tap PASTE. Tap Download. Download the video. Find the video on your Android.'],
 'source': 'Instagram uygulamasının çok renkli kamera şeklindeki simgesine dokun. Daha önce giriş yaptıysan Instagram haber kaynağı açılır. Giriş yapmadıysan istendiğinde e-posta adresini ...',
 'target': 'Open Instagram. Go to the video you want to download. Tap ⋮. Tap Copy Link. Open Google Chrome. Tap the address bar. Go to the SaveFromWeb site. Tap the "Paste Instagram Video" text box. Tap and hold the text box. Tap PASTE. Tap Download. Download the video. Find the video on your Android.'}
```

#### wiki_lingua_vi_en

- **Size of downloaded dataset files:** 161.56 MB
- **Size of the generated dataset:** 39.12 MB
- **Total amount of disk used:** 200.68 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'gem_id': 'wiki_lingua_vi_en-val-0',
 'references': ['Select the right time of year for planting the tree. You will usually want to plant your tree when it is dormant, or not flowering, during cooler or colder times of year.'],
 'source': 'Bạn muốn cung cấp cho cây cơ hội tốt nhất để phát triển và sinh tồn. Trồng cây đúng thời điểm trong năm chính là yếu tố then chốt. Thời điểm sẽ thay đổi phụ thuộc vào loài cây ...',
 'target': 'Select the right time of year for planting the tree. You will usually want to plant your tree when it is dormant, or not flowering, during cooler or colder times of year.'}
```

#### xsum

- **Size of downloaded dataset files:** 243.08 MB
- **Size of the generated dataset:** 67.40 MB
- **Total amount of disk used:** 310.48 MB

An example of `validation` looks as follows.
```
{'document': 'Burberry reported pre-tax profits of £166m for the year to March. A year ago it made a loss of £16.1m, hit by charges at its Spanish operations.\n'
       'In the past year it has opened 21 new stores and closed nine. It plans to open 20-30 stores this year worldwide.\n'
       'The group has also focused on promoting the Burberry brand online...',
 'gem_id': 'xsum-validation-0',
 'references': ['Luxury fashion designer Burberry has returned to profit after opening new stores and spending more on online marketing'],
 'target': 'Luxury fashion designer Burberry has returned to profit after opening new stores and spending more on online marketing',
 'xsum_id': '10162122'}
```

### Data Fields

The data fields are the same among all splits.

#### common_gen
- `gem_id`: a `string` feature.
- `concept_set_id`: a `int32` feature.
- `concepts`: a `list` of `string` features.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### cs_restaurants
- `gem_id`: a `string` feature.
- `dialog_act`: a `string` feature.
- `dialog_act_delexicalized`: a `string` feature.
- `target_delexicalized`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### dart
- `gem_id`: a `string` feature.
- `dart_id`: a `int32` feature.
- `tripleset`: a `list` of `string` features.
- `subtree_was_extended`: a `bool` feature.
- `target_sources`: a `list` of `string` features.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### e2e_nlg
- `gem_id`: a `string` feature.
- `meaning_representation`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### mlsum_de
- `gem_id`: a `string` feature.
- `text`: a `string` feature.
- `topic`: a `string` feature.
- `url`: a `string` feature.
- `title`: a `string` feature.
- `date`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### mlsum_es
- `gem_id`: a `string` feature.
- `text`: a `string` feature.
- `topic`: a `string` feature.
- `url`: a `string` feature.
- `title`: a `string` feature.
- `date`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### schema_guided_dialog
- `gem_id`: a `string` feature.
- `act`: a classification label, with possible values including `AFFIRM` (0), `AFFIRM_INTENT` (1), `CONFIRM` (2), `GOODBYE` (3), `INFORM` (4).
- `slot`: a `string` feature.
- `values`: a `list` of `string` features.
- `dialog_id`: a `string` feature.
- `turn_id`: a `int32` feature.
- `prompt`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### totto
- `gem_id`: a `string` feature.
- `totto_id`: a `int32` feature.
- `table_page_title`: a `string` feature.
- `table_webpage_url`: a `string` feature.
- `table_section_title`: a `string` feature.
- `table_section_text`: a `string` feature.
- `column_span`: a `int32` feature.
- `is_header`: a `bool` feature.
- `row_span`: a `int32` feature.
- `value`: a `string` feature.
- `highlighted_cells`: a `list` of `int32` features.
- `example_id`: a `string` feature.
- `original_sentence`: a `string` feature.
- `sentence_after_deletion`: a `string` feature.
- `sentence_after_ambiguity`: a `string` feature.
- `final_sentence`: a `string` feature.
- `overlap_subset`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### web_nlg_en
- `gem_id`: a `string` feature.
- `input`: a `list` of `string` features.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.
- `category`: a `string` feature.
- `webnlg_id`: a `string` feature.

#### web_nlg_ru
- `gem_id`: a `string` feature.
- `input`: a `list` of `string` features.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.
- `category`: a `string` feature.
- `webnlg_id`: a `string` feature.

#### wiki_auto_asset_turk
- `gem_id`: a `string` feature.
- `source_id`: a `string` feature.
- `target_id`: a `string` feature.
- `source`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### wiki_lingua_es_en
- `gem_id`: a `string` feature.
- `source`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### wiki_lingua_ru_en
- `gem_id`: a `string` feature.
- `source`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### wiki_lingua_tr_en
- `gem_id`: a `string` feature.
- `source`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### wiki_lingua_vi_en
- `gem_id`: a `string` feature.
- `source`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

#### xsum
- `gem_id`: a `string` feature.
- `xsum_id`: a `string` feature.
- `document`: a `string` feature.
- `target`: a `string` feature.
- `references`: a `list` of `string` features.

### Data Splits

#### common_gen

|     |train|validation|test|
|----------|----:|---------:|---:|
|common_gen|67389|    993|1497|

#### cs_restaurants

|       |train|validation|test|
|--------------|----:|---------:|---:|
|cs_restaurants| 3569|    781| 842|

#### dart

|  |train|validation|test|
|----|----:|---------:|---:|
|dart|62659|   2768|6959|

#### e2e_nlg

|    |train|validation|test|
|-------|----:|---------:|---:|
|e2e_nlg|33525|   4299|4693|

#### mlsum_de

|    |train |validation|test |
|--------|-----:|---------:|----:|
|mlsum_de|220748|   11392|10695|

#### mlsum_es

|    |train |validation|test |
|--------|-----:|---------:|----:|
|mlsum_es|259886|   9977|13365|

#### schema_guided_dialog

|          |train |validation|test |
|--------------------|-----:|---------:|----:|
|schema_guided_dialog|164982|   10000|10000|

#### totto

|   |train |validation|test|
|-----|-----:|---------:|---:|
|totto|121153|   7700|7700|

#### web_nlg_en

|     |train|validation|test|
|----------|----:|---------:|---:|
|web_nlg_en|35426|   1667|1779|

#### web_nlg_ru

|     |train|validation|test|
|----------|----:|---------:|---:|
|web_nlg_ru|14630|    790|1102|

#### wiki_auto_asset_turk

|          |train |validation|test_asset|test_turk|
|--------------------|-----:|---------:|---------:|--------:|
|wiki_auto_asset_turk|373801|   73249|    359|   359|

#### wiki_lingua_es_en

|         |train|validation|test |
|-----------------|----:|---------:|----:|
|wiki_lingua_es_en|79515|   8835|19797|

#### wiki_lingua_ru_en

|         |train|validation|test|
|-----------------|----:|---------:|---:|
|wiki_lingua_ru_en|36898|   4100|9094|

#### wiki_lingua_tr_en

|         |train|validation|test|
|-----------------|----:|---------:|---:|
|wiki_lingua_tr_en| 3193|    355| 808|

#### wiki_lingua_vi_en

|         |train|validation|test|
|-----------------|----:|---------:|---:|
|wiki_lingua_vi_en| 9206|   1023|2167|

#### xsum

|  |train|validation|test|
|----|----:|---------:|---:|
|xsum|23206|   1117|1166|

## Dataset Creation

### Curation Rationale

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

### Source Data

#### Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

#### Who are the source language producers?

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

### Annotations

#### Annotation process

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

#### Who are the annotators?

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

### Personal and Sensitive Information

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

## Considerations for Using the Data

### Social Impact of Dataset

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

### Discussion of Biases

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

### Other Known Limitations

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

## Additional Information

### Dataset Curators

[More Information Needed](https://github.com/huggingface/datasets/blob/master/CONTRIBUTING.md#how-to-contribute-to-the-dataset-cards)

### Licensing Information

CC-BY-SA-4.0

### Citation Information

```
@article{gem_benchmark,
 author  = {Sebastian Gehrmann and
        Tosin P. Adewumi and
        Karmanya Aggarwal and
        Pawan Sasanka Ammanamanchi and
        Aremu Anuoluwapo and
        Antoine Bosselut and
        Khyathi Raghavi Chandu and
        Miruna{-}Adriana Clinciu and
        Dipanjan Das and
        Kaustubh D. Dhole and
        Wanyu Du and
        Esin Durmus and
        Ondrej Dusek and
        Chris Emezue and
        Varun Gangal and
        Cristina Garbacea and
        Tatsunori Hashimoto and
        Yufang Hou and
        Yacine Jernite and
        Harsh Jhamtani and
        Yangfeng Ji and
        Shailza Jolly and
        Dhruv Kumar and
        Faisal Ladhak and
        Aman Madaan and
        Mounica Maddela and
        Khyati Mahajan and
        Saad Mahamood and
        Bodhisattwa Prasad Majumder and
        Pedro Henrique Martins and
        Angelina McMillan{-}Major and
        Simon Mille and
        Emiel van Miltenburg and
        Moin Nadeem and
        Shashi Narayan and
        Vitaly Nikolaev and
        Rubungo Andre Niyongabo and
        Salomey Osei and
        Ankur P. Parikh and
        Laura Perez{-}Beltrachini and
        Niranjan Ramesh Rao and
        Vikas Raunak and
        Juan Diego Rodriguez and
        Sashank Santhanam and
        Jo{\~{a}}o Sedoc and
        Thibault Sellam and
        Samira Shaikh and
        Anastasia Shimorina and
        Marco Antonio Sobrevilla Cabezudo and
        Hendrik Strobelt and
        Nishant Subramani and
        Wei Xu and
        Diyi Yang and
        Akhila Yerukola and
        Jiawei Zhou},
 title   = {The {GEM} Benchmark: Natural Language Generation, its Evaluation and
        Metrics},
 journal  = {CoRR},
 volume  = {abs/2102.01672},
 year   = {2021},
 url    = {https://arxiv.org/abs/2102.01672},
 archivePrefix = {arXiv},
 eprint  = {2102.01672}
}
```

### Contributions

Thanks to [@yjernite](https://github.com/yjernite) for adding this dataset.