Datasets:

Multilinguality: multilingual
Size Categories: 100K<n<1M
Language Creators: found
Annotations Creators: found
Source Datasets: original
License:
id
stringlengths
1
5
translation
translation
0
{ "cs": "Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Pro návštěvníky &gt; Zarezervujte si návštěvu", "en": "Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Visiting the ECB &gt; Book a visit" }
1
{ "cs": "The European Central Bank", "en": "The European Central Bank" }
2
{ "cs": "Press", "en": "Press" }
3
{ "cs": "Events", "en": "Events" }
4
{ "cs": "Publications", "en": "Publications" }
5
{ "cs": "Statistics", "en": "Statistics" }
6
{ "cs": "The Euro", "en": "The Euro" }
7
{ "cs": "Monetary Policy", "en": "Monetary Policy" }
8
{ "cs": "Payments &amp; Markets", "en": "Payments &amp; Markets" }
9
{ "cs": "Zarezervujte si náv &scaron; těvu", "en": "Book a visit" }
10
{ "cs": "Vzhledem k velkému počtu žádostí o náv &scaron; těvu bychom skupiny náv &scaron; těvníků rádi požádali , aby si náv &scaron; těvu rezervovali nejméně tři měsíce před plánovaným termínem .", "en": "At least 3 months in advance In view of the large number of requests , visitor groups are kindly asked to book at least 3 months before the planned date of their visit ." }
11
{ "cs": "Bohužel v &scaron; ak náv &scaron; těvu v požadovaný den nelze zaručit ani v případě , že je žádost zaslána s velkým předstihem .", "en": "Please note , however , that a visit date cannot be guaranteed , even if very early notification is given . back to top" }
12
{ "cs": "Doba náv &scaron; těv", "en": "Session slots" }
13
{ "cs": "Dopoledne : 10:30 &ndash; 12:00 ( &bdquo; AM &rdquo; )", "en": "Morning : 10.30 a.m. -- 12 noon (\" AM \")" }
14
{ "cs": "Odpoledne : 14:30 &ndash; 16:00 ( &bdquo; PM &rdquo; )", "en": "Afternoon : 2.30 -- 4 p.m. (\" PM \") How to book" }
15
{ "cs": "Zvolte si v kalendáři termín s volným blokem ( volné bloky jsou označeny zelenou barvou ) .", "en": "Select a date in the calendar showing a free , green session ." }
16
{ "cs": "Po kliknutí na dopolední ( &bdquo; AM &rdquo; ) nebo odpolední ( &bdquo; PM &rdquo; ) blok se otevře zabezpečený formulář ( https ) .", "en": "Clicking the desired « AM » or « PM » will open a form with a secure connection ( https ) ." }
17
{ "cs": "Vyplňte požadovaná políčka a formulář ode &scaron; lete .", "en": "Complete the required fields and send it off ." }
18
{ "cs": "Vyberte druh návštěvníků :", "en": "Indicate group category : Please select" }
19
{ "cs": "prosím vyberte univerzita / vysoká škola", "en": "University / higher education Secondary school" }
20
{ "cs": "střední škola politické sdružení", "en": "Political association Single visitor" }
21
{ "cs": "individuální návštěvník analytik / expert", "en": "Analyst / expert Journalist" }
22
{ "cs": "obchodní / společenské organizace", "en": "Business / social organisation" }
23
{ "cs": "centrální banka", "en": "Central bank" }
24
{ "cs": "učitel / profesor", "en": "Teacher / professor" }
25
{ "cs": "vyšší odborná škola / vzdělávání dospělých", "en": "Vocational / adult education Previous month" }
26
{ "cs": "Předchozí měsíc", "en": "Next month" }
27
{ "cs": "červen - 2030", "en": "Jun - 2030 Mon" }
28
{ "cs": "po út", "en": "Tue" }
29
{ "cs": "st", "en": "Wed" }
30
{ "cs": "čt", "en": "Thu Fri" }
31
{ "cs": "pá so", "en": "Sat" }
32
{ "cs": "Odkazy na vhodné dny se zobrazí podle vybrané skupiny návštěvníků v horním rámečku .", "en": "Sun To see links to suitable dates , please select the type of visitor group in the box above" }
33
{ "cs": "Back to The European Central Bank", "en": "Back to The European Central Bank" }
34
{ "cs": "Pro návštěvníky", "en": "Visiting the ECB Book a visit" }
35
{ "cs": "Zarezervujte si návštěvu Fotogalerie", "en": "Photo gallery Map and road directions" }
36
{ "cs": "Cross-navigation Menu", "en": "Cross-navigation Menu" }
37
{ "cs": "Dal &scaron; í služby pro náv &scaron; těvníky", "en": "Other visitor services" }
38
{ "cs": "Muzeum peněz Deutsche Bundesbank", "en": "Money museum of the Deutsche Bundesbank" }
39
{ "cs": "Tiskoviny související", "en": "Print material related" }
40
{ "cs": "s tématy", "en": "to the topics" }
41
{ "cs": "brožura &bdquo; ECB , Eurosystém , ESCB &ldquo; , 2 MB brožura &bdquo; SEPA , jednotná oblast pro platby v eurech &ldquo; , 2.2 MB publikace &bdquo; Měnová politika ECB &ldquo; , 1.1 MB ( pouze v angličtině ) Roz &scaron; iřování eurozóny : &bdquo; Konvergenční zpráva &ldquo; &bdquo; Hodnocení mezinárodní úlohy eura &ldquo; , 1.7 MB ( pouze v angličtině ) &bdquo; Hodnocení finanční stability &ldquo; ( pouze v angličtině )", "en": "Brochure « ECB , Eurosystem , ESCB » , 2 MB Brochure « SEPA , the single euro payments area » , 2.2 MB Book « The monetary policy of the ECB » , 1.1 MB Euro area enlargement : « Convergence Report » « Review of the international role of the euro » , 1.7 MB « Financial stability review \"" }
42
{ "cs": "ECB Home", "en": "ECB Home" }
43
{ "cs": "Home _BAR_ Site Directory _BAR_ Glossary _BAR_ Links _BAR_ Contact _BAR_ Disclaimer &amp; Copyright _BAR_ Search", "en": "Home _BAR_ Site Directory _BAR_ Glossary _BAR_ Links _BAR_ Contact _BAR_ Disclaimer &amp; Copyright _BAR_ Search" }
44
{ "cs": "Print", "en": "Print" }
45
{ "cs": "RSS feed", "en": "RSS feed" }
46
{ "cs": "Languages : BG _BAR_ Čeština _BAR_ DA _BAR_ DE _BAR_ EL _BAR_ EN _BAR_ ES _BAR_ ET _BAR_ FI _BAR_ FR _BAR_ HU _BAR_ IT _BAR_ LT _BAR_ LV _BAR_ MT _BAR_ NL _BAR_ PL _BAR_ PT _BAR_ RO _BAR_ SK _BAR_ SL _BAR_ SV", "en": "Languages : BG _BAR_ CS _BAR_ DA _BAR_ DE _BAR_ EL _BAR_ English _BAR_ ES _BAR_ ET _BAR_ FI _BAR_ FR _BAR_ HU _BAR_ IT _BAR_ LT _BAR_ LV _BAR_ MT _BAR_ NL _BAR_ PL _BAR_ PT _BAR_ RO _BAR_ SK _BAR_ SL _BAR_ SV" }
47
{ "cs": "Celkové částky ( součty a mezisoučty ) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování .", "en": "Totals / sub-totals may not add up , due to rounding" }
48
{ "cs": "Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Právní rámec &gt; Všechna stanoviska ECB &gt; CON / 2000/15", "en": "Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Legal framework &gt; All ECB opinions &gt; CON / 2000/15" }
49
{ "cs": "CON / 2000/15", "en": "CON / 2000/15" }
50
{ "cs": "Stanovisko k ratifikaci změn statutu Bank of Greece , které dne 25 . dubna 2000 schválila valná hromada akcionářů ( CON / 2000/15 )", "en": "Opinion on the ratification of the amendments to the Statute of the Bank of Greece endorsed by its General Assembly of Shareholders on 25 April 2000 ( CON / 2000/15 )" }
51
{ "cs": "6 . 2000 , pdf 20 kB , en", "en": "Greece , 27.6.2000 , pdf 20 kB , en" }
52
{ "cs": "Právní rámec", "en": "Legal framework" }
53
{ "cs": "Uživatelská příručka", "en": "User guide Search the Legal framework" }
54
{ "cs": "Hledej v právním rámci Právní rámec ESCB", "en": "Legal framework of the ESCB" }
55
{ "cs": "Institucionální ustanovení ECB", "en": "ECB institutional provisions" }
56
{ "cs": "Měnová politika a operace", "en": "Monetary policy and Operations" }
57
{ "cs": "Platební a vypořádací systémy", "en": "Payment and settlement systems" }
58
{ "cs": "Bankovky a mince , platební prostředky a měnové záležitosti", "en": "Banknotes and coins , means of payment and currency matters" }
59
{ "cs": "Devizy a devizové rezervy", "en": "Foreign exchange and Foreign reserves" }
60
{ "cs": "Statistika", "en": "Statistics" }
61
{ "cs": "Zaměstnání , chování , předcházení podvodům a průhlednost", "en": "Employment , conduct , fraud prevention and transparency" }
62
{ "cs": "Stabilita finančních trhů", "en": "Financial market stability" }
63
{ "cs": "Všechna stanoviska ECB", "en": "All ECB opinions" }
64
{ "cs": "Vše podle data", "en": "All by date" }
65
{ "cs": "Související právní předpisy ECB", "en": "Related ECB legislation" }
66
{ "cs": "Opinion CON / 2000/7", "en": "Opinion CON / 2000/7" }
67
{ "cs": "Languages : Čeština _BAR_ DA _BAR_ DE _BAR_ EL _BAR_ EN _BAR_ ES _BAR_ ET _BAR_ FI _BAR_ FR _BAR_ HU _BAR_ IT _BAR_ LT _BAR_ LV _BAR_ MT _BAR_ NL _BAR_ PL _BAR_ PT _BAR_ SK _BAR_ SL _BAR_ SV", "en": "Languages : CS _BAR_ DA _BAR_ DE _BAR_ EL _BAR_ English _BAR_ ES _BAR_ ET _BAR_ FI _BAR_ FR _BAR_ HU _BAR_ IT _BAR_ LT _BAR_ LV _BAR_ MT _BAR_ NL _BAR_ PL _BAR_ PT _BAR_ SK _BAR_ SL _BAR_ SV" }
68
{ "cs": "Další měsíc leden - 2011", "en": "Jan - 2011 Mon" }
69
{ "cs": "Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Právní rámec &gt; Všechna stanoviska ECB &gt; CON / 2006/19", "en": "Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Legal framework &gt; All ECB opinions &gt; CON / 2006/19" }
70
{ "cs": "CON / 2006/19", "en": "CON / 2006/19" }
71
{ "cs": "Stanovisko ke změnám statutů Latvijas Banka ( CON / 2006/19 )", "en": "Opinion on amendments to Latvijas Banka 's statutes ( CON / 2006/19 )" }
72
{ "cs": "4 . 2006 , pdf 20 kB , en .", "en": "Latvia , 3.4.2006 , pdf 20 kB , en ." }
73
{ "cs": "lv", "en": "lv" }
74
{ "cs": "Opinion CON / 2005/20", "en": "Opinion CON / 2005/20" }
75
{ "cs": "březen - 2013", "en": "Mar - 2013 Mon" }
76
{ "cs": "Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Právní rámec &gt; Měnová politika a operace &gt; Související stanoviska ECB &gt; CON / 2006/8", "en": "Navigation Path : Home &gt; The European Central Bank &gt; Legal framework &gt; Monetary policy and Operations &gt; Related ECB opinions &gt; CON / 2006/8" }
77
{ "cs": "CON / 2006/8", "en": "CON / 2006/8" }
78
{ "cs": "Stanovisko ke zrušení překonaných právních předpisů týkajících se Evropského měnového systému ( CON / 2006/8 )", "en": "Opinion on the repeal of obsolete legislation concerning the European Monetary System ( CON / 2006/8 )" }
79
{ "cs": "2 . 2006 , s. 35 , pdf 193 kB , cs .", "en": "OJ C 49 , 28.2.2006 , p. 35 , pdf 79 kB , cs ." }
80
{ "cs": "da .", "en": "da ." }
81
{ "cs": "de .", "en": "de ." }
82
{ "cs": "el .", "en": "el ." }
83
{ "cs": "en .", "en": "en ." }
84
{ "cs": "es .", "en": "es ." }
85
{ "cs": "et.", "en": "et." }
86
{ "cs": "fi .", "en": "fi ." }
87
{ "cs": "fr .", "en": "fr ." }
88
{ "cs": "hu .", "en": "hu ." }
89
{ "cs": "it .", "en": "it ." }
90
{ "cs": "lt .", "en": "lt ." }
91
{ "cs": "lv .", "en": "lv ." }
92
{ "cs": "mt .", "en": "mt ." }
93
{ "cs": "nl .", "en": "nl ." }
94
{ "cs": "pl .", "en": "pl ." }
95
{ "cs": "pt .", "en": "pt ." }
96
{ "cs": "sk .", "en": "sk ." }
97
{ "cs": "sl .", "en": "sl ." }
98
{ "cs": "sv", "en": "sv" }
99
{ "cs": "Dodatečné informace", "en": "Additional information" }

Dataset Card for extension to the EventCorefBank

Dataset Summary

To load a language pair which isn't part of the config, all you need to do is specify the language code as pairs. You can find the valid pairs in Homepage section of Dataset Description: http://opus.nlpl.eu/ECB.php E.g.

dataset = load_dataset("ecb", lang1="en", lang2="fi")

Supported Tasks and Leaderboards

[More Information Needed]

Languages

[More Information Needed]

Dataset Structure

Data Instances

Here are some examples of questions and facts:

Data Fields

[More Information Needed]

Data Splits

[More Information Needed]

Dataset Creation

Curation Rationale

[More Information Needed]

Source Data

[More Information Needed]

Initial Data Collection and Normalization

[More Information Needed]

Who are the source language producers?

[More Information Needed]

Annotations

[More Information Needed]

Annotation process

[More Information Needed]

Who are the annotators?

[More Information Needed]

Personal and Sensitive Information

[More Information Needed]

Considerations for Using the Data

Social Impact of Dataset

[More Information Needed]

Discussion of Biases

[More Information Needed]

Other Known Limitations

[More Information Needed]

Additional Information

Dataset Curators

[More Information Needed]

Licensing Information

[More Information Needed]

Citation Information

[More Information Needed]

Contributions

Thanks to @abhishekkrthakur for adding this dataset.

Downloads last month
330