pos_tags
sequence
tokens
sequence
[ 46, 34, 39, 33, 40, 39, 46, 3, 35, 30, 2, 39, 46 ]
[ "\"", "Jien", "naf", "x'", "għandu", "jsir", ",", "u", "mhux", "dawk", "li", "jikkmandawni", "." ]
[ 46, 40, 18, 46, 46 ]
[ "\"", "Għandek", "ħin", "?", "\"" ]
[ 4, 39, 1, 39, 33, 18, 39, 2, 18, 2, 13, 0, 39, 26, 30, 5, 18, 8, 18, 46 ]
[ "Milli", "jidher", "kultant", "issib", "min", "xorta", "jippermetti", "li", "persuna", "li", "tkun", "selfbarred", "tidħol", "f'", "dan", "it-", "tip", "ta'", "stabbilimenti", "." ]
[ 5, 18, 2, 19, 17, 40, 26, 5, 18, 9, 18, 46, 13, 25, 18, 0, 8, 18, 46 ]
[ "Il-", "fatt", "li", "Sant", "m'", "għadux", "fuq", "it-", "tmun", "tal-", "partit", ",", "tkun", "mistennija", "ċaqliqa", "naturali", "ta'", "voti", "." ]
[ 39, 4, 2, 26, 26, 18, 0, 39, 18, 25, 9, 18, 46 ]
[ "qaltli", "filwaqt", "li", "minn", "ġo", "basket", "kbir", "ħarġet", "kostumi", "kkuluriti", "tal-", "karnival", "." ]
[ 5, 18, 39, 2, 17, 35, 29, 39, 5, 18, 2, 34, 25, 2, 39, 28, 46 ]
[ "Il-", "bejjiegħa", "jidhru", "li", "m'", "humiex", "qed", "iżommu", "l-", "indafa", "li", "huma", "mitlubin", "li", "jħallu", "warajhom", "." ]
[ 13, 40, 18, 46 ]
[ "Kien", "qisu", "artist", "." ]
[ 33, 39, 46, 18, 46 ]
[ "X'", "għamilt", ",", "man", "!" ]
[ 5, 22, 39, 5, 18, 3, 1, 39, 39, 26, 5, 18, 10, 26, 18, 1, 26, 19, 19, 46 ]
[ "L-", "ewwel", "talbitu", "ċ-", "ċertifikati", "u", "mbagħad", "talbitu", "jitkellem", "fuq", "l-", "esperjenza", "tiegħu", "f'", "Universitajiet", "barra", "minn", "Frulli", "Frilli", "." ]
[ 26, 5, 0, 18, 46, 18, 0, 3, 1, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Wara", "l-", "aħħar", "eżami", ",", "għawma", "kbira", "u", "mbagħad", "mixja", "fil-", "wied", "." ]
[ 4, 39, 30, 5, 18, 5, 18, 39, 2, 40, 46, 12, 46, 0, 18, 46 ]
[ "Biex", "jingħatalek", "dan", "l-", "overdraft", "il-", "bank", "jitolbok", "li", "jkollok", ",", "pereżempju", ",", "life", "insurance", "." ]
[ 46, 39, 33, 18, 8, 18, 46, 18, 46 ]
[ "\"", "Ara", "xi", "ħlew", "ta'", "ġuvni", ",", "nann", "!" ]
[ 6, 17, 13, 40, 1, 46 ]
[ "Lanqas", "ma", "kien", "jismu", "hekk", "." ]
[ 5, 18, 10, 7, 13, 25, 3, 25, 26, 30, 5, 18, 5, 0, 46 ]
[ "L-", "impjieg", "tagħhom", "se", "jkun", "imħares", "u", "ssalvagwardat", "taħt", "din", "l-", "intrapriża", "l-", "ġdida", "?" ]
[ 46, 39, 3, 39, 39, 26, 1, 46, 46 ]
[ "\"", "Morru", "u", "terġgħux", "tiġu", "'l", "hawn", ".", "\"" ]
[ 18, 10, 37, 2, 13, 39, 4, 40, 38, 20, 18, 46 ]
[ "Ritratt", "tiegħu", "stess", "li", "kien", "ħa", "meta", "kellu", "xi", "għoxrin", "sena", "." ]
[ 46, 1, 39, 46, 46, 46, 18, 0, 46, 46, 46, 39, 39, 27, 22, 46, 3, 18, 0, 2, 35, 8, 33, 39, 1, 46 ]
[ "\"", "Sewwa", "ġralhom", "\"", ",", "\"", "ħaqqhom", "agħar", "\"", ",", "\"", "messhom", "joqtluhom", "mill-", "ewwel", "\"", "u", "frażijiet", "oħra", "li", "mhux", "ta'", "min", "isemmihom", "hawn", "." ]
[ 17, 39, 39, 2, 38, 18, 40, 39, 28, 0, 18, 8, 18, 46, 3, 18, 46 ]
[ "Ma", "setgħetx", "tobsor", "li", "xi", "darba", "kellha", "timmerita", "mingħandu", "daqshekk", "nuqqas", "ta'", "fiduċja", ",", "u", "stmerrija", "." ]
[ 27, 18, 5, 18, 34, 3, 19, 39, 18, 0, 46 ]
[ "Bil-", "mod", "il-", "mod", "jien", "u", "Reno", "sirna", "ħbieb", "kbar", "." ]
[ 46, 34, 17, 40, 30, 5, 18, 46 ]
[ "\"", "Jien", "m'", "għandix", "din", "il-", "problema", "." ]
[ 39, 39, 28, 3, 39, 18, 46, 46 ]
[ "Irridek", "iżżommha", "għandek", "u", "tieħu", "ħsiebha", ".", "\"" ]
[ 19, 41, 46, 43 ]
[ "Laqgħa", "Nru", ".", "60" ]
[ 39, 46 ]
[ "staqsietni", "." ]
[ 0, 46 ]
[ "Lesta", "?" ]
[ 1, 26, 5, 18, 2, 39, 3, 39, 27, 18, 8, 32, 46, 33, 39, 1, 39, 13, 2, 39, 1, 4, 39, 5, 18, 4, 39, 2, 0, 18, 35, 25, 27, 18, 46, 46, 39, 26, 2, 18, 1, 34, 25, 46 ]
[ "Forsi", "minħabba", "l-", "fatt", "li", "nitħallat", "u", "ninżel", "għal-", "livell", "ta'", "kulħadd", "…", "Min", "jgħid", "hekk", "jista'", "jkun", "li", "jgħid", "hekk", "biex", "jaqla'", "l-", "ħama", "għax", "jaf", "li", "ċerti", "faxex", "mhumiex", "aċċettati", "mis-", "soċjetà", ",", "\"", "iwieġeb", "waqt", "li", "wiċċu", "issa", "huwa", "skarnat", "." ]
[ 33, 39, 5, 18, 46, 1, 46, 17, 39, 39, 2, 38, 18, 26, 5, 41, 3, 38, 18, 26, 5, 18, 39, 28, 18, 27, 18, 9, 18, 8, 30, 2, 13, 46, 1, 46, 4, 39, 1, 27, 18, 0, 46, 33, 13, 29, 39, 27, 18, 9, 18, 17, 39, 39, 2, 46, 27, 18, 0, 46, 39, 39, 4, 39, 4, 39, 27, 18, 46 ]
[ "Fejn", "jidħlu", "x-", "xandara", ",", "madankollu", ",", "ma", "rridux", "ninsew", "li", "kull", "dehra", "fuq", "it-", "TV", "u", "kull", "parteċipazzjoni", "fuq", "ir-", "radju", "jiswew", "mitqilhom", "deheb", "fit-", "tixrid", "tal-", "immaġini", "ta'", "dak", "li", "jkun", ",", "għaldaqstant", ",", "biex", "nerġgħu", "lura", "għall-", "qawl", "Ingliż", ",", "min", "ikun", "qiegħed", "igawdi", "mill-", "kejk", "tax-", "xandir", "ma", "jistax", "jippretendi", "li", ",", "fiċ-", "ċirkostanzi", "attwali", ",", "jibqa'", "jgawdih", "jekk", "jieklu", "billi", "jagħtiha", "għall-", "politika", "." ]
[ 30, 23, 27, 18, 0, 2, 33, 13, 39, 39, 27, 18, 28, 46, 13, 25, 2, 39, 28, 46 ]
[ "Dak", "wieħed", "mid-", "difetti", "ewlenin", "li", "min", "ikun", "jaf", "jaħseb", "fil-", "fond", "bħalek", ",", "ikun", "dispost", "li", "jrawwem", "fih", "." ]
[ 43, 46 ]
[ "14902", "." ]
[ 39, 2, 26, 18, 37, 46, 4, 17, 39, 39, 1, 46, 39, 5, 18, 2, 39, 46 ]
[ "Naħseb", "li", "bħala", "proċess", "innifsu", ",", "ladarba", "ma", "tistax", "issir", "issa", ",", "nagħmluha", "d-", "darba", "li", "jmiss", "." ]
[ 18, 8, 18, 0, 39, 3, 18, 8, 18, 39, 3, 39, 18, 46, 18, 27, 18, 46, 18, 46, 18, 3, 18, 46, 3, 18, 3, 18, 27, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Grupp", "ta'", "kantanti", "żgħażagħ", "idoqqu", "u", "eluf", "ta'", "tfajliet", "jibku", "u", "jqattgħu", "xagħarhom", ",", "ġiri", "bil-", "karozzi", ",", "sparar", ",", "żfin", "u", "tgħanniq", ",", "u", "kant", "u", "daqq", "mill-", "bidu", "sal-", "aħħar", "." ]
[ 18, 46, 5, 18, 5, 0, 46, 4, 39, 5, 18, 2, 39, 39, 5, 18, 46, 39, 39, 18, 28, 33, 32, 13, 39, 39, 27, 0, 18, 2, 29, 39, 5, 18, 46 ]
[ "Pereżempju", ",", "il-", "grocers", "iż-", "żgħar", ",", "biex", "jikkumbattu", "l-", "prezzijiet", "li", "jistgħu", "joffru", "s-", "supermarkets", ",", "jistgħu", "jiffurmaw", "kooperattiva", "bejniethom", "fejn", "ilkoll", "ikunu", "jistgħu", "jibbenefikaw", "mit-", "trade", "discounts", "li", "qed", "igawdu", "s-", "supermarkets", "." ]
[ 5, 18, 39, 2, 39, 18, 27, 18, 46, 1, 26, 38, 18, 46, 4, 5, 18, 13, 0, 3, 26, 5, 18, 46, 4, 5, 18, 39, 1, 46, 39, 39, 26, 38, 18, 26, 20, 26, 20, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Is-", "saqa", "jeħtieġ", "li", "jsir", "darbtejn", "fil-", "ġimgħa", ",", "dejjem", "bi", "ftit", "ilma", ",", "jekk", "l-", "arja", "tkun", "xotta", "u", "matul", "is-", "sajf", ",", "meta", "s-", "sħana", "tiżdied", "sewwa", ",", "irridu", "nsaqqu", "bi", "ftit", "ilma", "minn", "tlieta", "sa", "erba'", "darbiet", "fil-", "ġimgħa", "." ]
[ 46, 3, 39, 46, 18, 39, 2, 24, 46 ]
[ "\"", "U", "ejja", ",", "ommok", "għedtli", "li", "msiefra", "." ]
[ 11, 33, 39, 2, 1, 7, 39, 18, 8, 18, 2, 28, 26, 1, 40, 39, 46, 46, 30, 13, 18, 46, 46 ]
[ "Hemm", "min", "jgħidlek", "li", "llejla", "se", "tispiċċa", "fażi", "ta'", "ħajjitna", "li", "dwarha", "'l", "quddiem", "għad", "ngħidu", ",", "\"", "Dak", "kien", "żmien", "!", "\"" ]
[ 1, 39, 5, 18, 46, 46 ]
[ "Veru", "morna", "l-", "baħar", "!", "\"" ]
[ 39, 3, 7, 39, 5, 18, 26, 0, 18, 9, 18, 46, 28, 46 ]
[ "Sar", "u", "se", "jitkompla", "x-", "xogħol", "fuq", "diversi", "oqsma", "tal-", "korporazzjoni", ",", "fosthom", ":" ]
[ 3, 33, 18, 29, 39, 5, 18, 0, 46 ]
[ "Imma", "x'", "soluzzjoni", "qed", "joffri", "l-", "Partit", "Laburista", "?" ]
[ 23, 39, 39, 33, 30, 5, 18, 9, 18, 0, 34, 7, 39, 4, 5, 18, 17, 39, 25, 46 ]
[ "Wieħed", "irid", "jara", "kemm", "din", "id-", "deċizjoni", "tal-", "mexxejja", "politiċi", "hix", "se", "twassal", "biex", "il-", "kwistjoni", "ma", "tiġix", "ippolitiċizzata", "?" ]
[ 19, 40, 18, 0, 2, 39, 33, 39, 4, 13, 40, 27, 18, 46, 39, 2, 39, 5, 18, 10, 26, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Joe", "għandu", "ħsieb", "tajjeb", "li", "jkompli", "fejn", "ħallejna", "meta", "konna", "għadna", "fl-", "Oppożizzjoni", ",", "jiġifieri", "li", "nkomplu", "l-", "investiment", "tagħna", "bħala", "partit", "fil-", "komunikazzjoni", "." ]
[ 1, 2, 40, 20, 18, 46 ]
[ "bilfors", "li", "għandek", "tliet", "saqajn", "!" ]
[ 4, 27, 18, 13, 11, 38, 32, 26, 1, 5, 18, 46, 39, 40, 29, 39, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Meta", "fil-", "knisja", "jkun", "hemm", "xi", "ħadd", "minn", "barra", "r-", "raħal", ",", "jitkellmu", "donnhom", "qegħdin", "iħabbru", "l-", "aħħar", "tad-", "dinja", "." ]
[ 27, 18, 2, 5, 18, 40, 39, 19, 46, 30, 40, 39, 1, 26, 18, 19, 46 ]
[ "Fil-", "każ", "li", "l-", "Ordni", "kellu", "jħalli", "Malta", ",", "din", "kellha", "terġa'", "lura", "f'", "idejn", "Spanja", "." ]
[ 3, 34, 13, 40, 40, 5, 18, 46 ]
[ "U", "hu", "kien", "għadu", "qisu", "l-", "fidil", "." ]
[ 30, 5, 18, 40, 24, 5, 18, 3, 39, 5, 18, 10, 26, 30, 5, 0, 18, 1, 33, 5, 18, 39, 18, 8, 18, 8, 30, 5, 18, 26, 19, 19, 3, 26, 19, 19, 46 ]
[ "Din", "is-", "saga", "ilha", "għaddejja", "s-", "snin", "imma", "laħqet", "il-", "qofol", "tagħha", "f'", "dawn", "l-", "aħħar", "ġimgħat", "hekk", "kif", "il-", "Gvern", "ħareġ", "ordni", "ta'", "evakwazzjoni", "ta'", "dawn", "il-", "bennejja", "minn", "Sant", "Iermu", "u", "minn", "Ħal", "Luqa", "." ]
[ 46, 1, 34, 46 ]
[ "\"", "Hemm", "hu", "!" ]
[ 39, 39, 28, 46, 46 ]
[ "Tgħid", "ħlomt", "biha", "?", "\"" ]
[ 46, 1, 1, 35, 7, 13, 39, 33, 13, 39, 5, 1, 46 ]
[ "'", "Issa", "qatt", "mhu", "se", "nkun", "naf", "x'", "kien", "jgħożż", "l-", "aktar", "." ]
[ 40, 38, 17, 39, 28, 46 ]
[ "Ili", "ħafna", "ma", "naħseb", "fih", "." ]
[ 5, 18, 39, 30, 5, 38, 18, 46, 5, 1, 26, 5, 18, 0, 9, 18, 46 ]
[ "Il-", "pjanti", "jħobbu", "dik", "il-", "ftit", "umdità", ",", "l-", "aktar", "matul", "il-", "jiem", "sħan", "tas-", "sajf", "." ]
[ 4, 30, 13, 39, 5, 22, 26, 32, 3, 13, 1, 13, 39, 32, 26, 32, 3, 30, 5, 18, 17, 13, 39, 39, 5, 18, 46 ]
[ "Għax", "dawn", "kienu", "jiġu", "l-", "ewwel", "f'", "kollox", "u", "kienu", "dejjem", "ikunu", "jafu", "kollox", "qabel", "kulħadd", "u", "din", "il-", "biċċa", "ma", "kinux", "jistgħu", "jaċċettawha", "t-", "tewmin", "." ]
[ 46, 7, 39, 5, 18, 46, 46 ]
[ "\"", "Ħa", "ddum", "l-", "isptar", "?", "\"" ]
[ 5, 20, 18, 39, 26, 18, 5, 18, 5, 0, 2, 13, 39, 1, 3, 39, 27, 18, 28, 46 ]
[ "Iż-", "żewġt", "itfal", "ħarbu", "minn", "idejn", "l-", "għassiesa", "l-", "oħra", "li", "kienu", "waqfu", "barra", "u", "daħlu", "fiċ-", "ċirku", "maġenbu", "." ]
[ 39, 19, 25, 46 ]
[ "weġbitu", "Irene", "skantata", "." ]
[ 43, 46 ]
[ "14647", "." ]
[ 1, 39, 18, 26, 5, 0, 18, 3, 5, 0, 18, 4, 30, 39, 0, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Għaldaqstant", "sar", "arranġament", "bejn", "il-", "Freeport", "Corporation", "u", "l-", "Freeport", "Terminals", "sabiex", "din", "tipprovdi", "aktar", "nies", "tas-", "sigurtà", "." ]
[ 39, 39, 26, 5, 22, 18, 2, 40, 46, 33, 13, 39, 24, 46, 3, 2, 5, 18, 13, 5, 0, 18, 2, 13, 39, 26, 4, 40, 20, 18, 46 ]
[ "Bdejt", "ngħidilha", "fuq", "l-", "ewwel", "roti", "li", "kelli", ",", "kif", "kont", "inħossni", "ħieles", ",", "u", "li", "ċ-", "ċikliżmu", "kien", "l-", "uniku", "ħaġa", "li", "kont", "għamilt", "minn", "mindu", "kelli", "sittax-il", "sena", "." ]
[ 5, 18, 0, 39, 26, 18, 0, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Il-", "Partit", "Laburista", "tkellem", "b'", "mod", "ċar", "fuq", "id-", "divorzju", "." ]
[ 44, 44, 46 ]
[ "THE", "CHAIRMAN", ":" ]
[ 5, 0, 18, 3, 18, 2, 40, 13, 2, 1, 38, 18, 39, 39, 26, 18, 0, 4, 1, 39, 5, 18, 39, 5, 18, 46, 5, 18, 46, 5, 18, 46, 5, 0, 18, 3, 5, 18, 5, 0, 38, 46, 2, 16, 1, 13, 39, 46, 46, 39, 39, 6, 5, 1, 20, 18, 26, 18, 46, 5, 18, 3, 5, 18, 46 ]
[ "L-", "unika", "tama", "u", "konsolazzjoni", "li", "kelli", "kienet", "li", "forsi", "xi", "darba", "mmur", "ngħallem", "fi", "skola", "sekondarja", "biex", "minflok", "naħli", "l-", "ħin", "ngħallem", "ir-", "Reliġjon", ",", "il-", "Matematika", ",", "il-", "Ġografija", ",", "in-", "Nature", "Study", "u", "s-", "suġġetti", "l-", "oħrajn", "kollha", "(", "li", "lili", "qajla", "kienu", "jinteressawni", ")", ",", "nibda", "ngħallem", "biss", "l-", "aktar", "żewġ", "suġġetti", "għal", "qalbi", ":", "il-", "Malti", "u", "l-", "Arti", "." ]
[ 26, 30, 5, 18, 38, 5, 19, 0, 1, 39, 5, 18, 9, 18, 0, 41, 19, 19, 46 ]
[ "Quddiem", "dan", "ix-", "xenarju", "kollu", "IL-", "ĠENSillum", "online", "ilbieraħ", "talbet", "il-", "kummenti", "tal-", "espert", "Kostituzzjonali", "Dr", "Austin", "Bencini", "." ]
[ 33, 39, 5, 19, 46, 32, 25, 46 ]
[ "Kif", "jgħidu", "l-", "Għarab", ":", "Kollox", "miktub", "!" ]
[ 34, 35, 27, 12, 18, 39, 46 ]
[ "Int", "mhux", "għal-", "lustja", "sess", "ġejt", "?" ]
[ 27, 18, 39, 26, 28, 46 ]
[ "Fl-", "aħħar", "qam", "minn", "ħdejh", "." ]
[ 11, 18, 0, 8, 18, 28, 46 ]
[ "Haw", "labirint", "sħiħ", "ta'", "passaġġi", "taħtna", "." ]
[ 30, 5, 18, 2, 39, 18, 3, 39, 18, 28, 26, 17, 39, 39, 5, 38, 18, 27, 18, 46 ]
[ "din", "il-", "mingħul", "li", "titlef", "rasha", "u", "tferra'", "qalbha", "miegħu", "mingħajr", "ma", "jista'", "jagħti", "l-", "ebda", "ħelsien", "mit-", "toqol", "." ]
[ 43, 46, 43, 46, 43, 46, 43, 46 ]
[ "09", "/", "11", "/", "2009", "*", "12361", "." ]
[ 26, 1, 40, 11, 18, 0, 4, 5, 0, 18, 0, 34, 7, 39, 39, 26, 18, 0, 0, 46 ]
[ "S'", "issa", "għad", "hemm", "spekulazzjonijiet", "kbar", "jekk", "l-", "eks-", "Mexxej", "Laburista", "hux", "se", "jerġa'", "jikkontesta", "għal", "elezzjoni", "ġenerali", "oħra", "." ]
[ 39, 18, 26, 28, 46 ]
[ "Neħħa", "jdejh", "minn", "madwarha", "." ]
[ 30, 34, 18, 2, 39, 38, 18, 3, 1, 4, 17, 40, 18, 25, 3, 26, 18, 46, 0, 2, 17, 39, 39, 46 ]
[ "Dawn", "huma", "pjanti", "li", "jridu", "ħafna", "dawl", "u", "għalhekk", "jekk", "ma", "jkollniex", "post", "imdawwal", "u", "mingħajr", "xemx", ",", "żgur", "li", "ma", "nistgħux", "inkabbruhom", "." ]
[ 43, 18, 46 ]
[ "23", "sena", "." ]
[ 44, 44, 46 ]
[ "THE", "CHAIRMAN", ":" ]
[ 1, 19, 46 ]
[ "Żgur", "Ruth", "." ]
[ 28, 19, 40, 18, 2, 30, 5, 18, 34, 0, 27, 18, 8, 18, 2, 25, 28, 46 ]
[ "Quddiemu", "Muscat", "għandu", "folla", "li", "din", "id-", "darba", "hi", "differenti", "mill-", "klikka", "ta'", "ġurnalisti", "li", "mdorri", "biha", "." ]
[ 46, 39, 46, 46, 39, 19, 46, 2, 18, 26, 18, 40, 4, 18, 40, 18, 8, 19, 19, 46 ]
[ "\"", "Naqbel", ",", "\"", "qal", "Mario", ",", "li", "stejjer", "ma'", "tfajliet", "kellu", "daqskemm", "nanntu", "kellha", "albums", "ta'", "Marilyn", "Manson", "." ]
[ 5, 18, 17, 39, 26, 26, 18, 0, 46 ]
[ "Il-", "pulizija", "ma", "jeżistux", "ħlief", "bħala", "dekorazzjoni", "soċjali", "." ]
[ 1, 39, 5, 18, 0, 39, 38, 18, 29, 39, 27, 19, 0, 18, 4, 13, 25, 2, 33, 13, 0, 17, 39, 39, 3, 1, 17, 39, 30, 5, 18, 8, 18, 46 ]
[ "Għalhekk", "jista'", "s-", "Segretarju", "Parlamentari", "jelenka", "xi", "sforzi", "qegħdin", "isiru", "mill-", "Malta", "Gaming", "Authority", "biex", "ikun", "assigurat", "li", "min", "ikun", "selfbarred", "ma", "jitħalliex", "jidħol", "jew", "għallinqas", "ma", "jużax", "dan", "it-", "tip", "ta'", "stabbilmenti", "?" ]
[ 46, 1, 46, 46, 39, 19, 46 ]
[ "\"", "Tajjeb", ",", "\"", "ħasbet", "Estella", "." ]
[ 39, 4, 39, 3, 39, 3, 17, 13, 7, 39, 39, 1, 46 ]
[ "Jirrabja", "għax", "beża'", "u", "telaq", "u", "ma", "kienx", "se", "jerġa'", "jmur", "lura", "." ]
[ 5, 18, 9, 18, 9, 18, 46, 46, 46, 39, 26, 43, 3, 5, 18, 9, 18, 8, 42, 39, 42, 46 ]
[ "L-", "element", "tal-", "identità", "tal-", "għadd", "(", "+", ")", "niktbuha", "bħala", "0", "u", "l-", "invers", "tal-", "għadd", "ta'", "a", "jinkiteb", "-a", "." ]
[ 18, 0, 39, 38, 18, 8, 18, 46, 39, 26, 18, 26, 0, 26, 2, 39, 33, 40, 39, 5, 22, 3, 33, 40, 39, 1 ]
[ "Xaħxieħ", "Vjola", "tabbanduna", "kull", "xorta", "ta'", "kronoloġija", ";", "taqbeż", "minn", "aneddotu", "għal", "ieħor", "mingħajr", "ma", "tikkunsidra", "x'", "għandu", "jiġi", "l-", "ewwel", "u", "x'", "għandu", "jiġi", "wara" ]
[ 4, 39, 27, 0, 46, 3, 24, 18, 46 ]
[ "biex", "torbotni", "fiż-", "żgur", ";", "iżda", "sejra", "żball", "." ]
[ 39, 4, 39, 28, 3, 17, 40, 18, 38, 46 ]
[ "Xtaqet", "kieku", "tagħfsu", "magħha", "imma", "ma", "kellhiex", "saħħa", "biżżejjed", "." ]
[ 4, 23, 1, 39, 39, 40, 39, 26, 0, 18, 3, 18, 2, 18, 13, 39, 28, 26, 18, 0, 46 ]
[ "Jekk", "wieħed", "tassew", "irid", "jiġġedded", "għandu", "jinfatam", "minn", "ċerti", "drawwiet", "jew", "xejriet", "li", "partit", "ikun", "staġna", "fihom", "għal", "snin", "twal", "." ]
[ 34, 5, 0, 18, 2, 1, 39, 26, 18, 46, 46 ]
[ "Hi", "l-", "iktar", "ħaġa", "li", "qatt", "għożżejt", "f'", "ħajti", "'", "." ]
[ 1, 35, 38, 30, 2, 0, 39, 43, 41, 27, 19, 27, 19, 27, 43, 46, 43, 8, 1, 46, 3, 1, 35, 1, 7, 13, 5, 18, 2, 39, 27, 18, 2, 7, 39, 26, 18, 5, 19, 19, 26, 5, 18, 8, 26, 19, 5, 19, 3, 5, 19, 5, 0, 46 ]
[ "Forsi", "mhumiex", "wisq", "dawk", "li", "lesti", "jimxu", "30", "Km", "mill-", "Mellieħa", "sal-", "Isla", "fis-", "2", ".", "00", "ta'", "filgħodu", ",", "iżda", "żgur", "mhux", "forsi", "se", "jkunu", "l-", "eluf", "li", "jipparteċipaw", "fil-", "mixja", "li", "se", "tittella'", "b'", "risq", "il-", "Puttinu", "Cares", "matul", "il-", "lejl", "ta'", "bejn", "Ħamis", "ix-", "Xirka", "u", "l-", "Ġimgħa", "l-", "Kbira", "." ]
[ 46, 19, 18, 46, 39, 5, 18, 26, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "'", "Gozo", "Channel", "'", "sar", "ix-", "xogħol", "fuq", "in-", "nollijiet", "tal-", "vapuri", "." ]
[ 1, 19, 46, 5, 18, 8, 5, 18, 33, 13, 46, 3, 5, 18, 38, 9, 18, 39, 26, 30, 2, 13, 29, 39, 4, 39, 5, 18, 46 ]
[ "Dakinhar", "Katy", ",", "l-", "istaff", "ta'", "l-", "isptar", "fejn", "kont", ",", "u", "l-", "pazjenti", "kollha", "tas-", "sala", "waqfu", "minn", "dak", "li", "kienu", "qegħdin", "jagħmlu", "biex", "jaraw", "it-", "tellieqa", "." ]
[ 17, 39, 26, 32, 2, 30, 34, 18, 0, 3, 1, 4, 38, 18, 39, 1, 13, 39, 39, 27, 18, 8, 1, 46 ]
[ "Ma", "ninsewx", "fuq", "kollox", "li", "dawn", "huma", "pjanti", "annwali", "u", "għalhekk", "jekk", "xi", "ħaġa", "tmur", "ħażin", "inkunu", "nistgħu", "nirranġawha", "fis-", "sena", "ta'", "wara", "." ]
[ 18, 17, 13, 39, 33, 33, 46 ]
[ "Kullar", "ma", "kienx", "jaf", "x'", "inhu", "." ]
[ 18, 41, 43 ]
[ "LAQGĦA", "NRU", "34" ]
[ 18, 0, 8, 18, 3, 18, 3, 5, 18, 9, 18, 34, 6, 18, 8, 18, 46 ]
[ "Kelma", "tajba", "ta'", "faraġ", "u", "nkoraġġiment", "u", "l-", "għoti", "tal-", "ħin", "huma", "wkoll", "forom", "ta'", "karità", "." ]
[ 18, 0, 39, 26, 18, 2, 5, 18, 8, 19, 19, 19, 34, 2, 20, 18, 0, 39, 5, 18, 0, 26, 18, 5, 18, 0, 46 ]
[ "Ċrieki", "differenti", "kkonfermaw", "ma'", "Illum", "li", "l-", "ħsieb", "ta'", "Edward", "Zammit", "Lewis", "hu", "li", "tlett", "snin", "oħra", "jikkontesta", "l-", "elezzjoni", "ġenerali", "f'", "isem", "il-", "Partit", "Laburista", "." ]
[ 3, 18, 23, 13, 39, 26, 5, 18, 26, 19, 4, 39, 14, 19, 46, 0, 3, 0, 46, 2, 39, 39, 6, 26, 19, 46, 3, 26, 18, 46, 26, 32, 46, 1, 17, 39, 46, 3, 6, 30, 46, 28, 37, 46, 13, 0, 46 ]
[ "Imma", "xorta", "waħda", "kien", "jinsab", "fuq", "l-", "ajruplan", "lejn", "Budapest", "biex", "ifittex", "lil", "Eva", ",", "sabiħa", "u", "misterjuża", ",", "li", "sar", "jafha", "biss", "fuq", "facebook", ",", "u", "bla", "indirizz", ",", "wara", "kollox", ",", "forsi", "ma", "jsibhiex", ",", "imma", "anki", "din", ",", "fiha", "nfisha", ",", "kienet", "sabiħa", "." ]
[ 5, 18, 0, 27, 18, 9, 18, 5, 0, 9, 18, 43, 39, 39, 5, 1, 27, 18, 10, 46, 34, 33, 34, 46, 34, 33, 33, 5, 18, 10, 27, 18, 46 ]
[ "It-", "tħejjija", "vera", "għaċ-", "ċelebrazzjoni", "tal-", "Ġublew", "il-", "Kbir", "tas-", "sena", "2000", "trid", "tibda", "l-", "ewwelnett", "mill-", "qalb", "tagħna", ",", "aħna", "min", "aħna", ",", "hu", "x'", "inhu", "l-", "grad", "tagħna", "fil-", "Knisja", "." ]
[ 38, 2, 34, 0, 28, 38, 18, 46, 3, 18, 39, 18, 46 ]
[ "Kull", "ma", "huma", "iżgħar", "minni", "ftit", "snin", ",", "u", "xorta", "jsejħuli", "mgħallem", "." ]
[ 41, 44, 46, 5, 0, 0, 18, 46 ]
[ "MR", "SPEAKER", ":", "Il-", "Viċi", "Prim", "Ministru", "." ]
[ 25, 30, 2, 40, 18, 3, 18, 27, 18, 46, 4, 34, 39, 18, 46 ]
[ "Imberkin", "dawk", "li", "għandhom", "ġuħ", "u", "għatx", "għas-", "sewwa", ",", "għax", "huma", "jsibu", "ħniena", "." ]
[ 19, 46, 18, 19, 46, 13, 39, 38, 18, 18, 26, 18, 46, 27, 0, 18, 46, 3, 17, 39, 17, 39, 46 ]
[ "Ġillu", ",", "missier", "Xon", ",", "kien", "joqgħod", "xi", "kwarta", "mixi", "'l", "bogħod", ",", "fl-", "istess", "raħal", ",", "u", "ma", "damx", "ma", "tfaċċa", "." ]
[ 4, 39, 5, 18, 46 ]
[ "Meta", "ngħata", "l-", "kuntratt", "?" ]
[ 18, 41, 46, 43 ]
[ "Laqgħa", "Nru", ".", "8" ]