pos_tags
sequence
tokens
sequence
[ 41, 46, 19, 19, 46, 34, 0, 2, 4, 39, 5, 18, 39, 39, 5, 18, 3, 5, 18, 0, 27, 0, 18, 46 ]
[ "ONOR", ".", "NINU", "ZAMMIT", ":", "Huwa", "ovvju", "li", "biex", "issir", "l-", "amalgamazzjoni", "jridu", "jsiru", "l-", "istudji", "u", "t-", "taħditiet", "neċessarji", "fid-", "diversi", "livelli", "." ]
[ 46, 39, 40, 18, 39, 18, 0, 46, 3, 39, 33, 1, 39, 39, 46 ]
[ "\"", "Ara", "għandekx", "ħila", "taqbad", "penfriend", "Taljan", ",", "u", "tara", "kif", "malajr", "tibda", "titgħallem", "." ]
[ 13, 11, 18, 2, 5, 18, 13, 39, 26, 18, 4, 13, 18, 10, 46, 38, 18, 40, 40, 10, 46, 38, 18, 40, 5, 18, 8, 19, 39, 46 ]
[ "Kien", "hemm", "drabi", "li", "r-", "riħ", "kien", "jonfoħ", "ma'", "wiċċi", "bħallikieku", "kien", "ħabib", "tiegħi", ",", "xi", "drabi", "qisu", "għadu", "tiegħi", ",", "xi", "drabi", "qisha", "l-", "id", "ta'", "Alla", "tmexxini", "." ]
[ 39, 2, 11, 18, 26, 30, 46 ]
[ "Naħseb", "li", "hawn", "qbil", "dwar", "dan", "." ]
[ 39, 25, 3, 40, 39, 24, 5, 18, 46 ]
[ "Ħassejtni", "mdardra", "u", "donnu", "beda", "tiela'", "l-", "istonku", "." ]
[ 39, 26, 5, 19, 46 ]
[ "soqna", "lejn", "il-", "Lippija", "." ]
[ 19, 19, 43, 19, 43 ]
[ "Dinamo", "Kiev", "1", "Roma", "4" ]
[ 17, 40, 5, 38, 18, 2, 39, 38, 18, 14, 19, 3, 39, 26, 18, 25, 46 ]
[ "Ma", "kellu", "l-", "ebda", "ħsieb", "li", "jagħmel", "xi", "kumpliment", "lil", "Ġiġinu", "u", "baqa'", "b'", "ħalqu", "magħluq", "." ]
[ 19 ]
[ "Merlin" ]
[ 30, 5, 18, 2, 32, 13, 39, 2, 40, 46 ]
[ "Dik", "t-", "tfajla", "li", "kulħadd", "kien", "jixtieq", "li", "għandu", "." ]
[ 13, 39, 39, 5, 18, 3, 5, 18, 2, 39, 27, 19, 46 ]
[ "Kienet", "tħobb", "tirrakkonta", "l-", "istejjer", "u", "l-", "ħrejjef", "li", "nibtu", "mid-", "Danubju", ":" ]
[ 4, 5, 18, 19, 19, 39, 3, 39, 1, 27, 18, 10, 8, 0, 18, 3, 18, 9, 41, 46, 7, 13, 11, 18, 18, 2, 39, 8, 0, 0, 18, 3, 0, 18, 9, 41, 46 ]
[ "Sakemm", "l-", "avukat", "Fenech", "Adami", "jirkupra", "u", "jerġa'", "lura", "għall-", "ħatra", "tiegħu", "ta'", "Prim", "Ministru", "u", "Kap", "tal-", "PN", ",", "se", "jkun", "hemm", "bżonn", "persuna", "li", "sservi", "ta'", "aġent", "prim", "ministru", "u", "aġent", "kap", "tal-", "PN", "." ]
[ 12, 27, 18, 8, 19, 19, 26, 19, 19, 46, 19, 39, 5, 18, 27, 18, 0, 26, 2, 39, 14, 19, 19, 43, 46, 43, 46 ]
[ "Grazzi", "għar-", "rebħa", "ta'", "Manchester", "United", "fuq", "Sporting", "Lisbon", ",", "Roma", "qatgħu", "l-", "passaġġ", "għall-", "fażi", "eliminatorja", "wara", "li", "għelbu", "lil", "Dinamo", "Kiev", "4", "-", "1", "." ]
[ 39, 39, 5, 18, 46, 20, 18, 3, 18, 27, 18, 46, 46, 46 ]
[ "Qomt", "ġibt", "il-", "flixkun", ",", "żewġ", "tazzi", "u", "silġ", "mill-", "friża", ".", ".", "." ]
[ 43, 46 ]
[ "15057", "." ]
[ 5, 18, 9, 18 ]
[ "Ir-", "rotazzjoni", "tal-", "Galassji" ]
[ 3, 2, 5, 18, 17, 40, 39, 18, 3, 39, 27, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Jew", "li", "r-", "raġel", "m'", "għandux", "imidd", "idejh", "u", "jgħin", "fix-", "xogħol", "tad-", "dar", "." ]
[ 5, 18, 3, 34, 46, 46 ]
[ "Il-", "kelb", "jew", "jien", "?", "\"" ]
[ 11, 33, 39, 2, 39, 39, 26, 18, 0, 27, 18, 46, 3, 5, 18, 27, 18, 46, 3, 18, 46, 3, 18, 0, 2, 35, 25, 1, 3, 25, 6, 27, 18, 0, 3, 27, 18, 0, 0, 46 ]
[ "Hemm", "min", "jaħseb", "li", "nistgħu", "nittrattawhom", "bħala", "partiċelli", "supersimmetriċi", "bħan-", "newtralini", ",", "jew", "in-", "newtrini", "bil-", "massa", ",", "jew", "assjoni", ",", "jew", "partiċelli", "oħra", "li", "mhuma", "osservati", "qatt", "u", "soġġetti", "biss", "għall-", "forza", "gravitazzjonali", "u", "għall-", "interazzjoni", "nukleari", "dgħajfa", "." ]
[ 40, 39, 18, 0, 9, 18, 46, 5, 1, 1, 1, 46, 18, 26, 18, 2, 13, 40, 38, 39, 28, 1, 26, 18, 46, 3, 2, 1, 13, 39, 1, 33, 13, 7, 39, 39, 28, 46 ]
[ "Kellu", "jistennieh", "appuntament", "importanti", "tax-", "xogħol", ",", "l-", "għada", "tard", "filgħodu", ",", "laqgħa", "ma'", "klijent", "li", "kien", "ilu", "ħafna", "jipprepara", "għaliha", "flimkien", "ma'", "kollega", ",", "u", "li", "issa", "kien", "jiddubita", "serjament", "kemm", "kien", "se", "jilħaq", "jasal", "għalih", "." ]
[ 39, 0, 2, 17, 39, 26, 38, 18, 3, 18, 2, 39, 46 ]
[ "Qagħdu", "attenti", "li", "ma", "jħabbtunix", "ma'", "xi", "blata", "jew", "ħaxix", "li", "jigref", "." ]
[ 4, 12, 46, 33, 40, 26, 30, 5, 18, 38, 18, 0, 46 ]
[ "Jekk", "iva", ",", "kemm", "għandu", "minn", "dawn", "il-", "ħaddiema", "kull", "kunsill", "lokali", "?" ]
[ 46, 12, 46, 46, 46, 18, 0, 17, 40, 46, 46, 39, 4, 39, 5, 18, 0, 46 ]
[ "\"", "Ħeqq", ".", ".", ".", "bankijiet", "żejda", "m'", "għandniex", ",", "\"", "qalli", "malli", "lemaħ", "il-", "klassi", "battala", "." ]
[ 35, 1, 11, 30, 2, 39, 5, 18, 46 ]
[ "Mhux", "għalhekk", "hemm", "dawk", "li", "jiġbru", "ż-", "żibel", "?" ]
[ 33, 5, 18, 29, 39, 46 ]
[ "Xi", "l-", "mniegħel", "qiegħda", "tgħid", "?" ]
[ 39, 39, 2, 46, 5, 18, 0, 3, 0, 46, 27, 43, 39, 26, 18, 0, 3, 35, 26, 18, 8, 18, 46, 46 ]
[ "Żied", "jgħid", "li", "\"", "l-", "familji", "Maltin", "u", "Għawdxin", ",", "fl-", "2008", "ivvutaw", "għal", "Gvern", "Nazzjonalista", "u", "mhux", "għal", "Gvern", "ta'", "koalizzjoni", "\"", "." ]
[ 46, 17, 39, 39, 46, 18, 46, 3, 4, 7, 39, 24, 1, 46, 7, 39, 17, 39, 46 ]
[ "\"", "Ma", "rridx", "nindaħallek", ",", "ħabib", ",", "imma", "jekk", "se", "nibqgħu", "sejrin", "hekk", ",", "se", "ndumu", "ma", "naslu", "." ]
[ 5, 18, 39, 41, 46, 41, 46, 3, 5, 18, 8, 18, 25, 46, 18, 4, 39, 5, 18, 26, 5, 18, 3, 5, 18, 26, 18, 3, 18, 0, 46, 39, 5, 22, 18, 46 ]
[ "Il-", "mozzjoni", "għaddiet", "nem", ".", "con", ".", "u", "l-", "Abbozz", "ta'", "Liġi", "msejjaħ", "\"", "Att", "biex", "jemenda", "l-", "Att", "dwar", "il-", "Logħob", "u", "l-", "Att", "dwar", "Lotteriji", "u", "Logħob", "Ieħor", "\"", "inqara", "t-", "Tieni", "Darba", "." ]
[ 13, 39, 2, 39, 18, 32, 0, 39, 27, 18, 10, 46 ]
[ "kien", "jiddejjaq", "li", "jħoss", "idejn", "ħaddieħor", "għarqana", "jmissu", "mal-", "ġilda", "tiegħu", ";" ]
[ 17, 39, 46, 1, 18, 46 ]
[ "Ma", "nafx", ",", "forsi", "kunjomhom", "?" ]
[ 3, 32, 40, 25, 46 ]
[ "Imma", "kollox", "għadu", "miftuħ", "." ]
[ 3, 46, 4, 39, 5, 18, 0, 0, 3, 5, 18, 9, 18, 46, 17, 11, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Imma", ",", "jekk", "nieħdu", "in-", "numri", "naturali", "pożitivi", "u", "l-", "operazzjoni", "tal-", "għadd", ",", "m'", "hemmx", "element", "tal-", "identità", "." ]
[ 3, 30, 5, 18, 33, 33, 46 ]
[ "Imma", "dan", "il-", "post", "x'", "inhu", "?" ]
[ 17, 39, 2, 11, 18, 4, 39, 15, 0, 18, 0, 4, 39, 27, 18, 4, 39, 46 ]
[ "Ma", "jidhirx", "li", "hawn", "oġġezzjonijiet", "għalhekk", "nistieden", "lill-", "camera", "persons", "preżenti", "sabiex", "jidħlu", "fil-", "Kamra", "sabiex", "jiffilmjaw", "." ]
[ 4, 40, 17, 39, 18, 27, 18, 9, 18, 9, 18, 28, 1, 34, 5, 18, 46 ]
[ "Jekk", "għadna", "ma", "sirniex", "esperti", "fil-", "logħba", "tal-", "isfruttament", "tal-", "kompetizzjoni", "bejniethom", "issa", "hu", "l-", "waqt", "." ]
[ 26, 18, 0, 46, 26, 27, 18, 8, 1, 46, 5, 18, 9, 18, 19, 39, 46 ]
[ "F'", "mument", "fantasmorġiku", ",", "minn", "ġol-", "kamra", "ta'", "barra", ",", "ir-", "ritratt", "tan-", "nannu", "Salvu", "għajjat", ":" ]
[ 4, 17, 13, 11, 0, 18, 26, 5, 18, 0, 8, 18, 9, 18, 26, 5, 18, 8, 5, 18, 46, 40, 39, 18, 25, 46 ]
[ "Meta", "ma", "jkunx", "hemm", "disponibbli", "informazzjoni", "fuq", "il-", "konfigurazzjoni", "eżatta", "ta'", "postijiet", "tal-", "passiġġieri", "fuq", "l-", "inġenju", "ta'", "l-", "ajru", ",", "għandhom", "jingħataw", "data", "kalkolati", ";" ]
[ 32, 39, 3, 39, 3, 39, 46 ]
[ "Kulħadd", "daħak", "u", "xorob", "u", "żifen", "." ]
[ 39, 18, 46, 46, 39, 26, 2, 39, 18, 26, 27, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Ara", "nann", ",", "\"", "kompliet", "waqt", "li", "ħarġet", "ittra", "minn", "ġol-", "basket", "tal-", "iskola", "." ]
[ 39, 5, 18, 46 ]
[ "Qabditni", "l-", "kurżita", "." ]
[ 39, 5, 18, 46 ]
[ "Faqqsu", "l-", "barijiet", "." ]
[ 1, 32, 27, 18, 17, 39, 18, 26, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Dakinhar", "ħadd", "mill-", "irġiel", "ma", "għamel", "imħatri", "dwar", "il-", "prietka", "tal-", "kappillan", "." ]
[ 3, 39, 46 ]
[ "U", "daħaq", "." ]
[ 46, 33, 7, 39, 14, 30, 5, 18, 46 ]
[ "\"", "X'", "se", "ngħallimhom", "lil", "dawn", "it-", "tfal", "?" ]
[ 19, 19, 18, 27, 18, 26, 18, 5, 20, 46, 18, 26, 18, 18, 26, 5, 18, 46, 39, 26, 20, 18, 27, 18, 46, 39, 18, 25, 28, 46, 3, 32, 39, 26, 18, 46 ]
[ "Karlu", "Manju", "ħatfu", "bil-", "herra", "b'", "idejh", "it-", "tnejn", ",", "sabbtu", "għal", "darba", "darbtejn", "fuq", "il-", "komodina", ",", "ittewweb", "għal", "tliet", "darbiet", "bħas-", "soltu", ",", "berraq", "għajnejh", "imżellġa", "madwaru", ",", "u", "kollox", "ġie", "f'", "postu", "." ]
[ 13, 39, 2, 19, 40, 18, 0, 46, 3, 1, 17, 39, 2, 13, 39, 18, 26, 30, 46, 3, 1, 5, 18, 39, 39, 28, 3, 39, 26, 33, 5, 18, 9, 18, 39, 38, 18, 26, 5, 18, 10, 46 ]
[ "Kien", "jaf", "li", "Mike", "kellu", "memorja", "tajba", ",", "imma", "qatt", "ma", "basar", "li", "kien", "jiftakar", "dettalji", "bħal", "dawk", ";", "u", "minnufih", "in-", "nannu", "nfexx", "igerger", "miegħu", "u", "jtenni", "dwar", "kemm", "it-", "tfal", "tal-", "lum", "tilfu", "kull", "rispett", "lejn", "il-", "ġenituri", "tagħhom", "." ]
[ 39, 28, 3, 39, 46 ]
[ "ikompli", "magħha", "u", "jimprovizza", "." ]
[ 46, 1, 13, 11, 46, 27, 18, 46, 46 ]
[ "\"", "Sempliċiment", "tkun", "hemm", ",", "fil-", "beraħ", ".", "\"" ]
[ 39, 24, 4, 13, 39, 39, 46, 26, 19, 24, 26, 19, 3, 19, 39, 46 ]
[ "Baqgħu", "mexjin", "għalkemm", "kien", "beda", "jidlam", ",", "b'", "Mikiel", "miexi", "bejn", "Damjan", "u", "Sa-marin", "izappap", "." ]
[ 12, 39, 3, 39, 34, 33, 7, 39, 46, 46, 39, 19, 25, 2, 17, 39, 18, 26, 26, 26, 39, 18, 46 ]
[ "Mela", "aħseb", "u", "ara", "jien", "kemm", "se", "nibbrilla", ",", "\"", "qallu", "Jason", "konvint", "li", "ma", "jdurx", "dahru", "'l", "fuq", "qabel", "jillixxa", "moħħu", "." ]
[ 30, 5, 18, 46, 2, 39, 26, 30, 5, 18, 46, 39, 18, 0, 8, 18, 8, 38, 18, 3, 39, 18, 26, 23, 27, 18, 27, 18, 9, 19, 46 ]
[ "Dan", "il-", "post", ",", "li", "żviluppa", "f'", "dan", "is-", "seklu", ",", "ra", "problema", "kbira", "ta'", "tkissir", "ta'", "xi", "vari", "u", "ħa", "sehem", "f'", "wieħed", "mill-", "iżviluppi", "fil-", "vari", "tal-", "Passjoni", "." ]
[ 3, 30, 5, 18, 39, 26, 18, 0, 5, 18, 24, 46 ]
[ "U", "dak", "il-", "ħin", "lemaħ", "f'", "għajnejha", "għajjiena", "l-", "ħarsa", "siekta", "." ]
[ 1, 33, 39, 1, 39, 5, 18, 46, 2, 26, 18, 26, 18, 39, 18, 0, 8, 18, 25, 26, 38, 18, 8, 18, 9, 18, 2, 39, 27, 18, 0, 3, 0, 46 ]
[ "Imbagħad", "kif", "tasal", "eqreb", "tara", "l-", "ħwejjeġ", ",", "li", "minn", "metri", "'l", "bogħod", "ixxommilhom", "riħa", "antika", "ta'", "sigaretti", "mħallta", "ma'", "xi", "tip", "ta'", "sapun", "tal-", "ħwejjeġ", "li", "jfakkruk", "fir-", "ritratti", "bojod", "u", "suwed", "." ]
[ 3, 30, 5, 18, 35, 0, 46, 17, 39, 38, 18, 46, 38, 18, 46, 38, 18, 18, 46 ]
[ "Imma", "dan", "is-", "skiet", "mhux", "normali", ",", "ma", "jinstema'", "ebda", "għasfur", ",", "ebda", "werżieq", ",", "ebda", "żiffa", "riħ", "." ]
[ 4, 17, 39, 18, 2, 29, 39, 26, 30, 5, 18, 46, 27, 18, 10, 1, 39, 13, 11, 18, 8, 18, 2, 35, 29, 39, 4, 39, 1, 5, 18, 9, 18, 0, 46 ]
[ "La", "ma", "nosservawx", "galassji", "li", "qegħdin", "jinfirxu", "b'", "dan", "il-", "mod", ",", "fil-", "ġewwieni", "tagħhom", "bilfors", "irid", "ikun", "hemm", "ammont", "ta'", "massa", "li", "mhux", "qegħdin", "inqiesuha", "meta", "ngħoddu", "flimkien", "il-", "massa", "tal-", "partijiet", "viżibbli", "." ]
[ 1, 26, 1, 46, 27, 18, 9, 18, 0, 0, 5, 18, 39, 18, 0, 1, 8, 18, 46, 39, 38, 27, 18, 10, 3, 39, 18, 0, 0, 46 ]
[ "Barra", "minn", "hekk", ",", "fl-", "intern", "tal-", "korpi", "ċelesti", "superdensi", "il-", "mikrokwanti", "jġarrbu", "għadd", "kbir", "ħafna", "ta'", "ħabtiet", ",", "jitilfu", "ftit", "mill-", "enerġija", "tagħhom", "u", "jiġġeneraw", "forza", "gravitazzjonali", "addizzjonali", "." ]
[ 41, 46, 19, 19, 46, 34, 39, 5, 18, 9, 18, 46, 3, 1, 18, 26, 30, 13, 39, 25, 27, 18, 3, 1, 13, 39, 18, 27, 18, 9, 18, 46, 39, 5, 18, 39, 4, 5, 18, 9, 18, 3, 9, 18, 27, 20, 18, 2, 39, 35, 7, 39, 25, 46 ]
[ "ONOR", ".", "NOEL", "FARRUGIA", ":", "Jiena", "nirrispetta", "t-", "tweġiba", "tal-", "Ministru", ",", "imma", "ġaladarba", "affarijiet", "bħal", "dawn", "ikunu", "ġew", "approvati", "mill-", "kabinett", "u", "allura", "jkunu", "jagħmlu", "parti", "mill-", "policy", "tal-", "gvern", ",", "jista'", "l-", "Ministru", "jgħid", "jekk", "l-", "impjiegi", "tal-", "management", "u", "tal-", "ħaddiema", "fit-", "tliet", "aġenziji", "li", "semmejt", "humiex", "se", "jiġu", "ssalvagwardati", "?" ]
[ 1, 46, 5, 18, 8, 5, 18, 19, 19, 29, 39, 5, 18, 8, 19, 19, 26, 18, 0, 4, 19, 39, 27, 18, 27, 18, 0, 26, 5, 22, 18, 46 ]
[ "Sadanittant", ",", "il-", "kanvassers", "ta'", "l-", "avukat", "Michael", "Frendo", "qegħdin", "jaraw", "it-", "tluq", "ta'", "de", "Marco", "bħala", "ċans", "ġdid", "biex", "Frendo", "jidħol", "fil-", "Parlament", "bl-", "elezzjoni", "każwali", "fuq", "l-", "għaxar", "distrett", "." ]
[ 12, 46, 43, 34, 0, 46, 3, 5, 18, 0, 10, 34, 43, 46, 43, 46, 2, 35, 0, 46 ]
[ "Pereżempju", ",", "4", "huwa", "interu", ",", "imma", "l-", "invers", "moltiplikattiv", "tiegħu", "hu", "1", "/", "4", ",", "li", "mhux", "interu", "." ]
[ 13, 39, 33, 18, 31, 18, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Kien", "għamlu", "kemm-il", "darba", "dal-", "eżerċizzju", "waqt", "il-", "kors", "." ]
[ 18, 39, 46 ]
[ "Ommu", "obdiet", "." ]
[ 33, 29, 39, 46 ]
[ "X'", "qed", "jipproponi", "?" ]
[ 6, 39, 39, 5, 18, 4, 17, 39, 39, 18, 27, 18, 0, 46 ]
[ "Saħansitra", "bdiet", "tfalli", "l-", "iskola", "għax", "ma", "riditx", "titlef", "mument", "mill-", "ħajja", "virtwali", "." ]
[ 1, 46, 27, 18, 43, 46, 5, 18, 0, 8, 19, 19, 39, 18, 5, 18, 2, 13, 11, 1, 3, 39, 30, 5, 18, 8, 18, 5, 18, 2, 40, 26, 1, 46, 27, 18, 26, 5, 18, 9, 18, 19, 46 ]
[ "Wara", ",", "fis-", "snin", "60", ",", "il-", "Gvern", "Nazzjonalista", "ta'", "Borġ", "Olivier", "waqqa'", "Bieb", "il-", "Belt", "li", "kien", "hemm", "qabel", "u", "bena", "dak", "il-", "mostru", "ta'", "Bieb", "il-", "Belt", "li", "kellna", "s'", "issa", ",", "sal-", "lum", "fuq", "id-", "disinn", "tal-", "arkitett", "Bergonzo", "." ]
[ 46, 46 ]
[ ".", ".." ]
[ 46, 39, 38, 18, 0, 1, 27, 22, 18, 3, 5, 18, 2, 39, 13, 0, 1, 46 ]
[ "\"", "Għamilna", "ħafna", "affarijiet", "tajbin", "speċjalment", "fl-", "ewwel", "taqsima", "imma", "l-", "gowls", "li", "qlajna", "kienu", "faċli", "wisq", "." ]
[ 12, 13, 23, 0, 26, 32, 46 ]
[ "Jalla", "tkun", "waħda", "aħjar", "għal", "kulħadd", "." ]
[ 13, 0, 26, 18, 9, 18, 2, 39, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Kienu", "rqaq", "daqs", "stikka", "tal-", "kebabs", "li", "nixwuhom", "fuq", "il-", "barbikju", "." ]
[ 41, 46, 41, 46, 43, 18, 0, 41, 46, 43, 9, 43, 46, 18, 9, 43, 2, 39, 5, 18, 26, 5, 18, 9, 18, 46, 18, 3, 18, 0, 46, 3 ]
[ "P", ".", "L", ".", "2363", "Avviż", "Legali", "Nru", ".", "162", "tal-", "2009", "-", "Regolamenti", "tal-", "2009", "li", "jemendaw", "ir-", "Regolamenti", "dwar", "il-", "Protezzjoni", "tal-", "Flora", ",", "Fawna", "u", "Ambjenti", "Naturali", ";", "u" ]
[ 19, 19, 19, 39, 27, 18, 0, 46 ]
[ "Klawdjo", "De", "Molizz", "ħareġ", "mill-", "interview", "kuntent", "." ]
[ 38, 18, 0, 46, 1, 0, 46 ]
[ "Wisq", "emozzjonijiet", "kuntrastanti", ",", "spiss", "kontradittorji", "." ]
[ 27, 18, 46, 19, 13, 39, 26, 18, 18, 4, 39, 18, 3, 39, 5, 18, 3, 5, 18, 46 ]
[ "Fil-", "fatt", ",", "James", "kien", "telaq", "minn", "art", "twelidu", "biex", "isir", "sinjur", "u", "jgawdi", "l-", "flus", "u", "l-", "ħajja", "." ]
[ 17, 39, 33, 40, 17, 39, 5, 18, 2, 39, 3, 39, 2, 40, 18, 0, 39, 26, 0, 18, 46 ]
[ "Ma", "nafx", "għaliex", "għadu", "ma", "wasalx", "iż-", "żmien", "li", "nħottuha", "u", "naraw", "li", "jkollna", "organizzazzjoni", "kapaċi", "taħdem", "b'", "inqas", "burokrazija", "." ]
[ 1, 2, 17, 40, 39, 26, 26, 46, 3, 17, 39, 39, 18, 0, 46 ]
[ "Tassew", "li", "m'", "għadnix", "ngħinek", "bħal", "qabel", ",", "iżda", "ma", "nistax", "nagħmel", "mod", "ieħor", "." ]
[ 19, 39, 26, 18, 9, 18, 27, 18, 9, 18, 27, 18, 20, 46 ]
[ "Estella", "waqfet", "quddiem", "gradenza", "tal-", "kawba", "bil-", "wiċċ", "tal-", "irħam", "mis-", "seklu", "dsatax", "." ]
[ 5, 18, 9, 18, 41, 46, 43, 2, 39, 27, 43, 8, 19, 46, 43, 39, 25, 46 ]
[ "Il-", "Minuti", "tal-", "Laqgħa", "Nru", ".", "82", "li", "saret", "fis-", "27", "ta'", "Frar", ",", "2007", "ġew", "konfermati", "." ]
[ 43, 18, 26, 18, 8, 18, 2, 39, 18, 28, 5, 18, 2, 28, 34, 0, 5, 0, 18, 46, 26, 5, 43, 46, 26, 18, 27, 18, 0, 18, 43, 46, 26, 18, 5, 0, 0, 18, 3, 18, 9, 18, 0, 39, 26, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "7649", "Tagħrif", "dwar", "servizzi", "ta'", "konsulenza", "li", "għamel", "użu", "minnhom", "id-", "dekasteru", "li", "għalih", "hu", "responsabbli", "l-", "Prim", "Ministru", ",", "matul", "l-", "2010", ",", "bi", "tweġiba", "għall-", "mistoqsija", "parlamentari", "numru", "27478", ";", "f'", "isem", "il-", "Viċi", "Prim", "Ministru", "u", "Ministru", "tal-", "Affarijiet", "Barranin", "qiegħdet", "fuq", "il-", "Mejda", "tal-", "Kamra", ":" ]
[ 1, 33, 39, 5, 18, 8, 1, 39, 19, 27, 18, 46, 33, 39, 1, 46, 46 ]
[ "Hekk", "kif", "fetħet", "il-", "bieb", "ta'", "barra", "laqagħha", "Paul", "bis-", "soltu", "\"", "kif", "morna", "llum", "?", "\"" ]
[ 26, 18, 23, 39, 25, 46 ]
[ "F'", "daqqa", "waħda", "waqaf", "issummat", "." ]
[ 20, 18, 13, 7, 39, 26, 19, 3, 39, 1, 3, 1, 2, 1, 13, 39, 5, 18, 10, 46 ]
[ "Elf", "darba", "kien", "se", "jdur", "fuq", "Irene", "u", "jgħidilha", "ċar", "u", "tond", "li", "dakinhar", "kien", "jaħbat", "il-", "birthday", "tiegħu", "." ]
[ 5, 18, 9, 18, 39, 1, 27, 18, 9, 18, 0, 2, 39, 27, 18, 26, 18, 0, 46, 0, 46, 0, 3, 0, 46 ]
[ "Il-", "mekkaniżmu", "tar-", "regolaturi", "jaħdem", "tajjeb", "bl-", "enerġija", "tal-", "Gvernijiet", "Xellugin", "li", "jemmnu", "fil-", "ġustizzja", "f'", "demokrazija", "industrijali", ",", "ekonomika", ",", "politika", "u", "soċjali", "." ]
[ 4, 5, 18, 9, 18, 13, 29, 39, 46, 39, 2, 39, 27, 18, 46 ]
[ "Meta", "x-", "xitel", "tal-", "bżar", "ikun", "qed", "jikber", ",", "jeħtieġ", "li", "ngħinu", "bis-", "sustanzi", "." ]
[ 39, 2, 5, 18, 26, 5, 18, 13, 39, 1 ]
[ "Induna", "li", "l-", "għaraq", "taħt", "is-", "suttana", "kien", "infirex", "kullimkien" ]
[ 39, 18, 8, 18, 26, 5, 18, 46, 39, 2, 5, 0, 18, 2, 13, 39, 13, 5, 18, 9, 18, 2, 40, 5, 18, 25, 46, 3, 39, 5, 18, 46 ]
[ "Ta", "daqqa", "t'", "għajn", "lejn", "it-", "tren", ",", "ikkonferma", "li", "l-", "unika", "biċċa", "li", "kienet", "tidher", "kienet", "il-", "vagun", "tas-", "sodod", "li", "kellu", "t-", "twieqi", "mudlama", ",", "u", "fetaħ", "il-", "qalziet", "." ]
[ 1, 13, 29, 39, 18, 26, 1, 3, 26, 1, 4, 29, 39, 28, 3, 26, 18, 3, 29, 39, 20, 27, 20, 27, 18, 10, 46 ]
[ "Kultant", "kien", "qed", "iċaqlaq", "rasu", "'l", "fuq", "u", "'l", "isfel", "bħallikieku", "qed", "jirraġuna", "bejnu", "u", "bejn", "ruħu", "u", "qed", "jaqbel", "mija", "fil-", "mija", "mar-", "raġunament", "tiegħu", "." ]
[ 33, 39, 2, 5, 18, 9, 18, 39, 0, 3, 5, 18, 2, 39, 13, 13, 38, 25, 27, 0, 46 ]
[ "X'", "jimporta", "li", "l-", "marki", "tal-", "Letteratura", "baqgħu", "baxxi", "u", "x-", "xogħol", "li", "jagħmel", "kien", "ikun", "kollu", "mmarkat", "bl-", "aħmar", "." ]
[ 39, 18, 4, 39, 16, 37, 39, 33, 40, 39, 26, 2, 5, 18, 39, 1, 1, 26, 26, 18, 46 ]
[ "Għalaq", "għajnejh", "biex", "jgħin", "lilu", "nnifsu", "jiftakar", "x'", "kellu", "jgħid", "waqt", "li", "l-", "għaraq", "gelgel", "ħelu", "ħelu", "ma'", "taħt", "abtu", "." ]
[ 27, 43, 46, 43, 41, 46, 41, 46, 5, 18, 39, 26, 18, 5, 19, 46, 43, 8, 19, 43, 46, 27, 43, 46, 43, 41, 46, 41, 46, 27, 0, 18, 46 ]
[ "Fis-", "7", ":", "26", "p", ".", "m", ".", "il-", "Kumitat", "aġġorna", "għal", "nhar", "l-", "Erbgħa", ",", "25", "ta'", "Frar", "2015", ",", "fis-", "2", ":", "00", "p", ".", "m", ".", "bl-", "istess", "aġenda", "." ]
[ 13, 25, 19, 19, 46, 46 ]
[ "Ikun", "imfaħħar", "Ġesù", "Kristu", ".", "\"" ]
[ 40, 27, 18, 38, 18, 39, 26, 19, 18, 0, 3, 0, 2, 1, 39, 25, 46 ]
[ "Għadni", "sal-", "lum", "xi", "drabi", "noħlom", "b'", "Reno", "ħolm", "stramb", "u", "biżarr", "li", "aħjar", "inħallih", "mistur", "." ]
[ 4, 39, 5, 18, 9, 18, 8, 18, 0, 1, 46, 11, 18, 2, 39, 18, 26, 20, 18, 46 ]
[ "Biex", "nispjegaw", "il-", "mekkaniżmu", "tat-", "tipi", "ta'", "numri", "differenti", "kompletament", ",", "hemm", "bżonn", "li", "nistudjaw", "strutturi", "b'", "żewġ", "operazzjonijiet", "." ]
[ 46, 33, 39, 46, 39, 46, 46 ]
[ "\"", "X'", "jismek", ",", "għedtli", "?", "\"" ]
[ 43, 46, 43, 46, 43, 46, 43, 46 ]
[ "10", "/", "11", "/", "2009", "*", "12411", "." ]
[ 39, 39, 4, 5, 18, 0, 34, 7, 39, 38, 18, 8, 5, 18, 2, 39, 26, 5, 18, 3, 2, 0, 18, 13, 39, 27, 18, 9, 18, 9, 18, 0, 26, 30, 5, 18, 46 ]
[ "Jista'", "jgħid", "jekk", "il-", "kunsill", "lokali", "hux", "ser", "jingħata", "xi", "kumpens", "ta'", "l-", "investiment", "li", "sar", "matul", "is-", "snin", "u", "li", "tali", "investiment", "kien", "sar", "bil-", "barka", "tad-", "dipartment", "tal-", "Gvern", "responsabbli", "minn", "dan", "is-", "sit", "?" ]
[ 18 ]
[ "MINUTI" ]
[ 39, 18, 5, 18, 46, 30, 40, 39, 14, 18, 46 ]
[ "Ara", "sħabek", "il-", "klieb", ",", "dawk", "ikollhom", "jobdu", "lil", "sidhom", "." ]
[ 38, 33, 39, 39, 38, 18, 8, 18, 46 ]
[ "Kull", "fejn", "tersaq", "tisma'", "kull", "xorta", "ta'", "għajdut", "." ]
[ 5, 41, 46, 19, 19, 39, 15, 18, 27, 18, 46, 18, 3, 18, 0, 46, 39, 5, 18, 39, 26, 5, 18, 9, 18, 5, 18, 3, 5, 18, 0, 38, 25, 27, 18, 0, 9, 19, 18, 46 ]
[ "L-", "ONOR", ".", "CLAUDIO", "GRECH", "staqsa", "lill-", "Ministru", "għall-", "Ekonomija", ",", "Investiment", "u", "Intrapriżi", "Żgħar", ":", "Jista'", "l-", "Ministru", "jqiegħed", "fuq", "il-", "Mejda", "tal-", "Kamra", "r-", "regolamenti", "u", "l-", "linji", "gwida", "kollha", "marbutin", "mal-", "inċentivi", "eżistenti", "tal-", "Malta", "Enterprise", "?" ]
[ 1, 39, 5, 18, 9, 18, 26, 38, 18, 3, 18, 4, 39, 46 ]
[ "Biżżejjed", "tisma'", "l-", "analiżi", "tal-", "ġurnali", "minn", "xi", "qassis", "jew", "professur", "biex", "tintebaħ", "." ]
[ 1, 46, 19, 39, 1, 0, 3, 5, 18, 8, 1, 17, 39, 39, 25, 26, 1, 46 ]
[ "Għaldaqstant", ",", "Joe", "sar", "inqas", "soċjevoli", "u", "l-", "bieb", "ta'", "barra", "ma", "baqax", "jitħalla", "miftuħ", "daqs", "qabel", "." ]