pos_tags
sequence
tokens
sequence
[ 26, 38, 18, 46, 39, 5, 18, 3, 39, 5, 18, 28, 4, 39, 18, 18, 28, 3, 27, 18, 46, 3, 33, 18, 39, 46, 39, 27, 18, 2, 40, 27, 0, 28, 46, 1, 39, 39, 5, 18, 8, 18, 26, 5, 18, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Bħal", "kull", "għodwa", ",", "qabbad", "l-", "ispiritiera", "u", "poġġa", "l-", "istanjata", "fuqha", "biex", "jagħmel", "naqra", "te", "għalih", "u", "għan-", "nannu", ",", "u", "x'", "ħin", "għaliet", ",", "ferra'", "ġol-", "kikkri", "li", "kellu", "għal-", "lest", "maġenbu", ",", "imbagħad", "mar", "ipoġġi", "it-", "te", "ta'", "nannuh", "fuq", "il-", "komodina", "maġenb", "is-", "sodda", "." ]
[ 13, 23, 26, 30, 5, 18, 0, 2, 17, 39, 32, 46, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Kien", "wieħed", "minn", "dawk", "il-", "jiem", "sbieħ", "li", "ma", "jonqoshom", "xejn", ",", "ħlief", "il-", "ġustizzja", "." ]
[ 3, 5, 18, 25, 26, 18, 5, 18, 46 ]
[ "u", "l-", "farfett", "impinġi", "fuq", "dahar", "it-", "tfajliet", "." ]
[ 3, 7, 39, 38, 18, 2, 34, 17, 39, 46 ]
[ "Imma", "ħa", "ngħidlek", "xi", "ħaġa", "li", "inti", "ma", "tafx", "." ]
[ 4, 39, 4, 39, 5, 18, 27, 18, 3, 33, 34, 5, 18, 46 ]
[ "Jekk", "ingħata", "meta", "ħarġet", "is-", "sejħa", "għall-", "offerti", "u", "min", "hu", "l-", "kuntrattur", "?" ]
[ 3, 1, 46, 46 ]
[ "U", "mbagħad", "?", "\"" ]
[ 18, 46, 18, 0 ]
[ "MISTOQSIJIET", "-", "TWEĠIBIET", "ORALI" ]
[ 19, 46, 27, 18, 5, 19, 39, 26, 18, 2, 39, 39, 27, 18, 8, 5, 18, 9, 18, 3, 5, 18, 27, 18, 39, 14, 18, 19, 46 ]
[ "Mark", ",", "fin-", "novella", "Il-", "Qrieqen", "idaħħalha", "f'", "rasu", "li", "jrid", "jidħol", "fil-", "kamra", "ta'", "l-", "għodda", "taz-", "ziju", "u", "l-", "laqgħa", "mal-", "qrieqen", "tikkastiga", "lil", "kuġintu", "Hilda", "." ]
[ 1, 6, 2, 17, 39, 26, 30, 5, 18, 38, 46 ]
[ "Żġur", "ukoll", "li", "ma", "nifilħux", "għal", "dawn", "in-", "nies", "kollha", "." ]
[ 3, 17, 40, 5, 38, 18, 2, 39, 39, 46 ]
[ "U", "ma", "kellha", "l-", "ebda", "ħsieb", "li", "terġa'", "tiżżewweġ", "!" ]
[ 12, 18, 46 ]
[ "Awguri", "ħbieb", "." ]
[ 17, 39, 18, 23, 46 ]
[ "Ma", "qalx", "kelma", "waħda", "." ]
[ 18, 2, 13, 29, 39, 1, 34, 18, 2, 39, 27, 18, 10, 26, 18, 2, 40, 5, 0, 18, 9, 18, 27, 18, 2, 13, 40, 33, 39, 28, 46 ]
[ "Passiġġieri", "li", "jkunu", "qed", "itiru", "dirett", "huma", "passiġġieri", "li", "jkomplu", "bil-", "vjaġġ", "tagħhom", "fuq", "titjira", "li", "jkollha", "l-", "istess", "numru", "tat-", "titjira", "bħat-", "titjira", "li", "jkunu", "għadhom", "kemm", "waslu", "fuqha", ";" ]
[ 29, 39, 2, 30, 5, 18, 39, 39, 25, 46, 4, 26, 18, 39, 27, 18, 46 ]
[ "Qed", "nifhem", "li", "dan", "il-", "kuntratt", "jista'", "jiġi", "ppubblikat", ",", "għax", "għal", "mument", "ġejt", "fid-", "dubju", "." ]
[ 46, 18, 46 ]
[ "(", "Interruzzjonijiet", ")" ]
[ 46, 34, 39, 38, 1, 46, 46 ]
[ "\"", "Int", "ejja", "ftit", "tard", ".", "\"" ]
[ 35, 1, 39, 5, 18, 18, 46, 46 ]
[ "Mhux", "għalhekk", "ridt", "il-", "qaħba", "ċavetta", "?", "\"" ]
[ 39, 2, 40, 39, 5, 22, 18, 46, 3, 40, 39, 5, 18, 33, 39, 18, 4, 17, 11, 18, 26, 18, 46 ]
[ "Nemmen", "li", "għandna", "nagħtuhom", "l-", "ewwel", "għajnuna", ",", "imma", "għandna", "nsibu", "l-", "mezz", "kif", "nibagħtuhom", "pajjiżhom", "sakemm", "m'", "hemmx", "periklu", "għal", "ħajjithom", "." ]
[ 30, 5, 18, 45, 45, 46, 2, 34, 39, 5, 18, 9, 18, 3, 5, 18, 39, 5, 18, 8, 0, 0, 18, 46, 39, 18, 27, 18, 0, 45, 46, 18, 2, 39, 27, 18, 39, 2, 40, 5, 18, 8, 30, 5, 18, 46 ]
[ "Din", "il-", "pjanta", "capsicum", "annuum", ",", "li", "aħna", "nsejħulha", "l-", "pjanta", "tal-", "bżar", "u", "l-", "Ingliżi", "tawha", "l-", "isem", "ta'", "ornamental", "chilli", "pepper", ",", "ħadet", "isimha", "mill-", "kelma", "Griega", "kapto", ",", "gidma", "li", "tirreferi", "għat-", "togħma", "taħraq", "li", "għandu", "l-", "frott", "ta'", "din", "il-", "pjanta", "." ]
[ 26, 30, 5, 18, 0, 10, 46, 39, 33, 39, 14, 19, 3, 33, 39, 26, 5, 18, 46 ]
[ "Minn", "din", "l-", "eżistenza", "ġdida", "tiegħi", ",", "naf", "xi", "staqsew", "lil", "Randon", "u", "x'", "wieġeb", "quddiem", "l-", "Imħallef", "." ]
[ 18, 8, 26, 18, 39, 18, 0, 3, 39, 39, 27, 18, 46 ]
[ "Darba", "ta'", "bla", "ħsieb", "żiedet", "ġuvni", "gustuż", "u", "bdiet", "tkellmu", "fiċ-", "chat", "." ]
[ 19, 19, 19 ]
[ "Carmelo", "Mifsud", "Bonnici" ]
[ 1, 13, 39, 26, 5, 18, 4, 13, 29, 39, 5, 18, 3, 38, 20, 18, 39, 18, 8, 18, 28, 40, 29, 39, 39, 32, 46 ]
[ "Kultant", "kien", "iħares", "lejn", "il-", "ktieb", "bħalma", "jkunu", "qed", "jagħmlu", "l-", "oħrajn", "u", "kull", "żewġ", "sekondi", "jagħti", "daqqa", "t'", "għajn", "madwaru", "qisu", "qed", "jara", "ġiex", "kulħadd", "." ]
[ 3, 19, 13, 18, 0, 3, 0, 46 ]
[ "Imma", "Maggie", "kienet", "bniedma", "temperamentali", "u", "vjolenti", "." ]
[ 3, 6, 18, 23, 26, 18, 46 ]
[ "U", "lanqas", "ponta", "waħda", "fuq", "wiċċha", "." ]
[ 30, 5, 18, 39, 39, 4, 34, 25, 26, 18, 27, 18, 0, 37, 46 ]
[ "Din", "il-", "vara", "baqgħet", "teżisti", "billi", "hi", "kkonservata", "f'", "niċċa", "fil-", "knisja", "parrokkjali", "stess", "." ]
[ 34, 39, 33, 27, 18, 9, 0, 18, 34, 13, 23, 27, 18, 1, 26, 18, 3, 4, 39, 18, 30, 40, 39, 25, 26, 20, 27, 18, 46 ]
[ "Huwa", "spjega", "kif", "fir-", "rigward", "tal-", "Power", "Plan", "huwa", "kien", "wieħed", "mill-", "firmatarji", "flimkien", "ma'", "ħutu", "u", "biex", "jinħareġ", "ċekk", "dan", "kellu", "jiġi", "iffirmat", "minn", "tnejn", "mill-", "aħwa", "." ]
[ 13, 40, 33, 39, 5, 18, 46, 3, 26, 5, 18, 9, 18, 46, 5, 18, 13, 39, 39, 46 ]
[ "Kienet", "għadha", "kif", "bdiet", "il-", "ħarifa", ",", "u", "wara", "s-", "sħana", "tas-", "sajf", ",", "ir-", "riħ", "kien", "beda", "jiffriska", "." ]
[ 39, 5, 18, 39, 33, 11, 18, 26, 19, 3, 19, 2, 40, 5, 18, 9, 18, 43, 18, 38, 18, 46 ]
[ "Jista'", "l-", "Ministru", "jgħid", "kemm", "hawn", "persuni", "f'", "Malta", "u", "Għawdex", "li", "għandhom", "l-", "protezzjoni", "tal-", "pulizija", "24", "siegħa", "kull", "jum", "?" ]
[ 46, 39, 26, 1, 26, 21, 5, 18, 3, 39, 20, 18, 39, 46 ]
[ "\"", "Telaq", "'il", "barra", "f'", "nofs", "il-", "film", "u", "għamilt", "tliet", "kwarti", "nistennieh", "." ]
[ 30, 2, 1, 13, 39, 5, 18, 0, 27, 18, 10, 46, 1, 40, 39, 39, 39, 26, 18, 2, 13, 29, 39, 1, 28, 3, 1, 46, 1, 46, 39, 5, 18, 25, 46 ]
[ "Dak", "li", "qabel", "kienu", "jgawduh", "il-", "pazjenti", "ħosbiena", "mit-", "twieqi", "tagħhom", ",", "issa", "għad", "irid", "jibda", "jitgawda", "minn", "turisti", "li", "jkunu", "qegħdin", "iħallsu", "tajjeb", "għalih", "u", "hekk", ",", "naturalment", ",", "iħallu", "l-", "profitti", "mixtieqa", "." ]
[ 3, 1, 46 ]
[ "Jew", "kważi", "." ]
[ 26, 19, 39, 18, 8, 19, 19, 46 ]
[ "Minn", "Ottubru", "nħatar", "Chairman", "ta'", "ONE", "Productions", "." ]
[ 33, 39, 19, 46, 5, 18, 40, 24, 46 ]
[ "Kif", "għedtlek", "Vic", ",", "il-", "kbir", "għadu", "ġej", "." ]
[ 6, 26, 20, 18, 17, 39, 2, 7, 39, 1, 46 ]
[ "Lanqas", "f'", "mitt", "sena", "ma", "stennew", "li", "se", "jarawha", "hemm", "." ]
[ 26, 18, 26, 0, 18, 46, 30, 34, 5, 18, 2, 39, 28, 30, 5, 18, 5, 0, 46 ]
[ "Fi", "kliemna", "bħala", "self", "employed", ",", "dawn", "huma", "l-", "kontijiet", "li", "niftħu", "bihom", "din", "is-", "sena", "l-", "ġdida", "." ]
[ 39, 5, 18, 27, 18, 26, 18, 5, 0, 46, 3, 39, 39, 32, 46 ]
[ "Daħħal", "il-", "ħatar", "fil-", "qalza", "maġenb", "siequ", "l-", "leminija", ",", "u", "reġa'", "qafel", "kollox", "." ]
[ 39, 39, 26, 18, 2, 40, 27, 18, 8, 5, 18, 39, 26, 18, 18, 46 ]
[ "Smajtni", "nsejħilha", "b'", "leħen", "li", "kellu", "mill-", "ħoss", "ta'", "l-", "ilma", "jaqa'", "fuq", "għadira", "dawl", ":" ]
[ 27, 18, 0, 39, 5, 18, 8, 18, 0, 3, 1, 5, 18, 46 ]
[ "Min-", "numri", "negattivi", "noħolqu", "l-", "kunċett", "ta'", "element", "invers", "jew", "sempliċiment", "l-", "invers", "." ]
[ 18, 0 ]
[ "KUMITATI", "PERMANENTI" ]
[ 38, 1, 4, 39, 24, 46 ]
[ "Kollu", "għalxejn", "għax", "baqgħet", "għaddejja", "." ]
[ 3, 4, 1, 39, 39, 32, 39, 26, 30, 5, 18, 0, 46, 1, 39, 2, 34, 18, 0, 26, 5, 18, 3, 1, 6, 46, 18, 25, 46, 4, 0, 39, 26, 18, 46, 46 ]
[ "U", "jekk", "sadanittant", "jirnexxilu", "jagħmel", "kulma", "jrid", "mingħajr", "dawn", "il-", "kwalifiki", "uffiċjali", ",", "allura", "ngħidilkom", "li", "hu", "ċittadin", "sħiħ", "daqs", "l-", "oħrajn", "u", "aktar", "ukoll", ",", "ċittadin", "privileġġjat", ",", "għax", "kapaċi", "jgħix", "mingħajr", "irbit", ".", "\"" ]
[ 1, 34, 18, 25, 3, 27, 18, 0, 27, 43, 5, 41, 39, 18, 27, 18, 10, 27, 18, 19, 46, 5, 0, 18, 2, 34, 25, 27, 18, 25, 27, 18, 0, 8, 19, 43, 46, 14, 19, 41, 46 ]
[ "Issa", "hu", "fatt", "magħruf", "u", "fid-", "dominju", "pubbliku", "fl-", "2014", "il-", "GWU", "kriet", "parti", "mill-", "bini", "tagħha", "fil-", "Belt", "Valletta", ",", "l-", "istess", "bini", "li", "hu", "milqut", "bil-", "kondizzjoni", "msemmija", "fil-", "kuntratt", "pubbliku", "ta'", "Diċembru", "1997", ",", "lil", "ARMS", "Ltd", "." ]
[ 41, 46, 19, 19, 46, 26, 18, 5, 0, 18, 46, 46, 39, 15, 41, 46, 18, 2, 5, 18, 40, 29, 39, 46 ]
[ "ONOR", ".", "MICHAEL", "FALZON", "(", "f'", "isem", "il-", "Prim", "Ministru", ")", ":", "Ninforma", "lill-", "Onor", ".", "Interpellant", "li", "l-", "informazzjoni", "għadha", "qed", "tinġabar", "." ]
[ 34, 39, 26, 18, 3, 39, 20, 18, 9, 18, 2, 39, 26, 46, 43, 3, 46, 43, 2, 39, 26, 0, 18, 46 ]
[ "Huwa", "tkellem", "ma'", "ħutu", "u", "xtralu", "tliet", "rigali", "tal-", "fidda", "li", "jiswew", "bejn", "€", "4,000", "jew", "€", "6,000", "li", "tħallsu", "minn", "Power", "Plan", "." ]
[ 12, 5, 18, 13, 39, 28, 26, 9, 18, 3, 6, 6, 39, 46 ]
[ "Mela", "l-", "portmoni", "kienet", "insietu", "warajha", "għand", "tal-", "merċa", "u", "lanqas", "biss", "intebħet", "!" ]
[ 26, 18, 27, 18, 9, 18, 0, 43, 3, 43, 46, 39, 5, 0, 18, 39, 33, 39, 26, 1, 26, 5, 18, 25, 46 ]
[ "B'", "referenza", "għat-", "tweġiba", "tal-", "mistoqsijiet", "parlamentari", "9527", "u", "5947", ",", "jista'", "l-", "Prim", "Ministru", "jgħid", "x'", "sar", "s'", "issa", "fuq", "l-", "applikazzjoni", "msemmija", "?" ]
[ 5, 18, 19, 19, 3, 5, 18, 8, 19, 19, 19, 39, 5, 18, 10, 26, 30, 5, 18, 3, 39, 27, 18, 9, 18, 4, 39, 14, 30, 2, 29, 39, 46 ]
[ "L-", "Arċisqof", "Pawlu", "Cremona", "u", "l-", "Isqof", "t'", "Għawdex", "Mario", "Grech", "taw", "l-", "approvazzjoni", "tagħhom", "għal", "din", "il-", "kampanja", "u", "appellaw", "għall-", "ġenerożità", "tal-", "poplu", "biex", "jgħinu", "lil", "dawk", "li", "qed", "ibatu", "." ]
[ 0, 5, 41, 19, 19, 3, 5, 41, 19, 19, 19, 46 ]
[ "PREŻENTI", "L-", "Onor", "Josè", "Herrera", "u", "l-", "Onor", "Francis", "Zammit", "Dimech", "." ]
[ 30, 13, 5, 18, 4, 5, 18, 0, 38, 9, 18, 13, 25, 46 ]
[ "Dak", "kien", "il-", "lejl", "meta", "l-", "ħolm", "sabiħ", "kollu", "tat-", "tifla", "kien", "ikkanċellat", "." ]
[ 4, 39, 39, 0, 18, 39, 46, 0, 18, 0, 39, 27, 18, 46, 39, 39, 2, 13, 0, 1, 4, 27, 0, 18, 0, 39, 5, 18, 25, 46 ]
[ "Jekk", "irridu", "naraw", "aktar", "nies", "jaħdmu", ",", "aktar", "negozji", "kapaċi", "jkabbru", "bil-", "ħsieb", ",", "irridu", "naraw", "li", "nkunu", "kuraġġużi", "biżżejjed", "biex", "fl-", "inqas", "żmien", "possibbli", "nagħmlu", "t-", "tibdil", "meħtieġ", "." ]
[ 17, 13, 19, 33, 33, 1, 46 ]
[ "Ma", "kienx", "Paceville", "kif", "inhu", "llum", "." ]
[ 3, 39, 27, 18, 46, 3, 39, 28, 27, 18, 9, 18, 46 ]
[ "U", "għabbewni", "fil-", "karrozza", ",", "u", "saqu", "bija", "sal-", "Pont", "tal-", "Kubrita", "." ]
[ 38, 1, 13, 39, 26, 38, 18, 3, 17, 13, 39, 2, 29, 39, 5, 18, 16, 37, 46 ]
[ "Xi", "kultant", "kienet", "tiffissa", "fuq", "xi", "ħaġa", "u", "ma", "kinitx", "tirrealizza", "li", "qed", "tagħmel", "il-", "ħsara", "lilha", "nnifisha", "." ]
[ 46, 30, 5, 18, 10, 46, 18, 46 ]
[ "\"", "Dak", "il-", "kelb", "tiegħek", ",", "xbin", "?" ]
[ 4, 7, 39, 38, 18, 46 ]
[ "Meta", "se", "niltaqgħu", "daqsxejn", "qalbi", "?" ]
[ 34, 18, 46, 46 ]
[ "Jien", "tabib", ".", "\"" ]
[ 19, 46, 1, 46, 39, 25, 27, 19, 19, 26, 2, 19, 39, 43, 46, 43, 27, 22, 18, 46 ]
[ "United", ",", "eventwalment", ",", "sfaw", "eliminati", "miċ-", "Champions", "League", "wara", "li", "Milan", "rebħu", "3", "-", "0", "fit-", "tieni", "leg", "." ]
[ 39, 39, 18, 26, 4, 5, 18, 26, 30, 5, 18, 35, 0, 46 ]
[ "Tista'", "tagħti", "tagħrif", "dwar", "jekk", "il-", "brief", "għal", "dan", "il-", "kumpless", "huwiex", "lest", "?" ]
[ 13, 1, 39, 25, 3, 13, 40, 39 ]
[ "Kien", "diġà", "ġie", "organizzat", "u", "kien", "ilu", "jitmex" ]
[ 39, 26, 19, 46, 33, 7, 39, 2, 39, 46 ]
[ "Ħalli", "għal", "David", ",", "kemm", "se", "jiftaħar", "li", "għabba", "." ]
[ 46, 30, 5, 18, 29, 13, 1, 1, 46 ]
[ "\"", "Dan", "l-", "aħħar", "qiegħda", "nkun", "waħdi", "wisq", "." ]
[ 27, 22, 39, 2, 5, 18, 2, 39, 13, 18, 8, 18, 3, 18, 46 ]
[ "Mill-", "ewwel", "indunajt", "li", "l-", "joints", "li", "sibna", "kienu", "taħlita", "ta'", "marijuana", "u", "kokaina", "." ]
[ 33, 18, 40, 26, 38, 18, 46 ]
[ "Kemm-il", "laqgħa", "kellu", "ma'", "kull", "union", "?" ]
[ 39, 39, 33, 29, 39, 4, 30, 5, 18, 39, 46 ]
[ "Jista'", "jgħid", "x'", "qed", "isir", "biex", "dan", "id-", "dejn", "jitnaqqas", "?" ]
[ 5, 18 ]
[ "Il-", "Punt" ]
[ 1, 39, 24, 26, 1, 27, 18, 28, 46 ]
[ "Bilfors", "baqgħet", "ħierġa", "'l", "barra", "mill-", "ħanut", "mingħajru", "." ]
[ 3, 34, 26, 30, 5, 18, 17, 39, 28, 46, 46 ]
[ "U", "aħna", "f'", "din", "il-", "familja", "ma", "nemmnux", "fih", "!", "\"" ]
[ 32, 17, 39, 2, 34, 13, 19, 19, 19, 3, 35, 19, 19, 46 ]
[ "Ħadd", "ma", "induna", "li", "hu", "kien", "Klawdjo", "De", "Molizz", "u", "mhux", "Marko", "Grazzja", "." ]
[ 5, 18, 0, 26, 5, 18, 0, 39, 27, 18, 46, 5, 18, 19, 46, 27, 43, 46, 43, 41, 46, 41, 46 ]
[ "Il-", "Kumitat", "Permanenti", "dwar", "l-", "Affarijiet", "Soċjali", "ltaqa'", "fil-", "Palazz", ",", "il-", "Belt", "Valletta", ",", "fis-", "2", ".", "26", "p", ".", "m", "." ]
[ 26, 33, 39, 25, 30, 5, 18, 46 ]
[ "Għal", "kemm-il", "ġie", "ffirmat", "dan", "il-", "kuntratt", "?" ]
[ 19, 39, 5, 18, 26, 18, 3, 18, 46, 26, 18, 3, 18, 46, 26, 18, 3, 18, 46 ]
[ "Żahra", "jaf", "id-", "differenza", "bejn", "popolarità", "u", "popoliżmu", ",", "bejn", "intelliġenza", "u", "intellettwaliżmu", ",", "bejn", "sentiment", "u", "sentimentaliżmu", "." ]
[ 43, 46, 43, 46, 43, 46, 43, 46 ]
[ "02", "/", "11", "/", "2009", "*", "12026", "." ]
[ 39, 1, 4, 40, 5, 18, 39, 31, 18, 3, 13, 39, 18, 0, 1, 26, 38, 18, 2, 13, 39, 5, 18, 33, 13, 39, 30, 5, 18, 46 ]
[ "Jiddispjaċini", "ħafna", "għax", "ili", "s-", "snin", "nagħmel", "dal-", "programm", "u", "kont", "naqla'", "kummenti", "sbieħ", "ħafna", "mingħand", "bosta", "nies", "li", "kienu", "jammiraw", "il-", "mod", "kif", "kont", "nagħmel", "dan", "l-", "analiżi", "." ]
[ 4, 40, 39, 5, 18, 9, 18, 4, 39, 5, 18, 3, 5, 18, 39, 27, 18, 4, 39, 46 ]
[ "Jekk", "għadna", "nużaw", "il-", "kitla", "tal-", "elettriku", "biex", "nagħmlu", "t-", "tè", "jew", "il-", "kafè", "naqilbu", "għall-", "gass", "biex", "niffrankaw", "." ]
[ 46, 38, 18, 8, 18, 30, 46, 46 ]
[ "\"", "Xi", "kruha", "ta'", "ġuvni", "dak", "!", "\"" ]
[ 39, 2, 17, 13, 7, 13, 27, 18, 27, 18, 9, 18, 25, 46, 3, 4, 39, 13, 1, 39, 39, 27, 18, 10, 4, 39, 18, 8, 18, 46 ]
[ "Intebaħ", "li", "ma", "kienx", "se", "jkun", "fil-", "ħin", "għal-", "laqgħa", "tax-", "xogħol", "ippjanata", ",", "u", "kemm", "jista'", "jkun", "malajr", "ried", "jitkellem", "mal-", "kollega", "tiegħu", "biex", "jiftiehmu", "strateġija", "ta'", "emerġenza", "." ]
[ 0, 46 ]
[ "PREŻENTI", ":" ]
[ 46, 39, 19, 46, 3, 35, 5, 22, 18, 2, 39, 26, 31, 18, 33, 40, 1, 3, 39, 17, 39, 39, 27, 18, 46 ]
[ "\"", "Aħfirli", "Eva", ",", "imma", "mhux", "l-", "ewwel", "darba", "li", "rajtek", "f'", "dil-", "kamra", "kemm", "ili", "hawn", "u", "ddum", "ma", "terġa'", "tidħol", "fis-", "sodda", "." ]
[ 25, 27, 18, 8, 5, 18, 18, 9, 18 ]
[ "Stampat", "fl-", "Uffiċċju", "ta'", "l-", "Iskrivan", "Kamra", "tad-", "Deputati" ]
[ 46, 17, 39, 39, 1, 46 ]
[ "\"", "Ma", "nistgħux", "naħarbu", "iżjed", "." ]
[ 5, 18, 2, 39, 19, 13, 40, 25, 26, 23, 18, 0, 27, 18, 46 ]
[ "L-", "ittra", "li", "kitbet", "Irene", "kienet", "qisha", "miktuba", "minn", "wieħed", "Sqalli", "mutu", "fis-", "sakra", "." ]
[ 18, 25, 9, 18, 18, 18, 3, 18, 8, 18 ]
[ "KUMITAT", "MAGĦŻUL", "TAL-", "KAMRA", "RI-", "KODIFIKAZZJONI", "U", "KONSOLIDAZZJONI", "TA'", "LIĠIJIET" ]
[ 46, 18, 46, 39, 18, 8, 18, 27, 18, 2, 40, 18, 0, 4, 34, 13, 39, 39, 46 ]
[ "\"", "trasportatur", "\"", "tfisser", "intrapriża", "ta'", "trasport", "bl-", "ajru", "li", "jkollha", "liċenża", "valida", "biex", "hi", "tkun", "tista'", "topera", "." ]
[ 46, 27, 18, 46 ]
[ "\"", "Fis-", "sħab", "." ]
[ 39, 2, 39, 46, 39, 4, 39, 46, 3, 4, 39, 39, 39, 46 ]
[ "Agħmel", "li", "trid", ",", "itlaq", "meta", "trid", ",", "u", "meta", "trid", "arġa'", "ejja", "." ]
[ 30, 35, 18, 46, 30, 35, 18, 9, 41, 3, 9, 19, 46 ]
[ "Din", "mhix", "politika", ",", "din", "mhix", "kwistjoni", "tal-", "PN", "jew", "tal-", "Labour", "." ]
[ 18, 46, 18, 46, 18, 46, 18, 46, 18, 25, 26, 18, 0, 46, 18, 8, 18, 26, 38, 18, 8, 18, 46 ]
[ "egoiżmu", ",", "regħba", ",", "għira", ",", "ambizzjoni", ",", "attakkament", "eżaġerat", "ma'", "opinjonijiet", "personali", ",", "spirtu", "ta'", "ribelljoni", "kontra", "kull", "għamla", "ta'", "awtorità", "." ]
[ 26, 23, 27, 18, 2, 17, 39, 46, 13, 29, 39, 18, 38, 20, 18, 46, 2, 39, 27, 18, 26, 18, 0, 6, 46 ]
[ "F'", "waħda", "mill-", "kmamar", "li", "ma", "ġġarrfux", ",", "kienu", "qed", "jieħdu", "kenn", "xi", "sittin", "tifel", ",", "li", "ħelsuha", "mill-", "mewt", "b'", "qatgħa", "kbira", "biss", "." ]
[ 35, 25, 2, 26, 18, 1, 26, 26, 5, 18, 0, 9, 18, 0, 39, 39, 4, 39, 14, 30, 2, 39, 39, 1, 0, 27, 18, 0, 9, 18, 0, 26, 30, 2, 34, 18, 27, 18, 0, 46 ]
[ "Mhux", "eskluż", "li", "fi", "stadju", "aktar", "'il", "quddiem", "il-", "magna", "interna", "tal-", "Partit", "Laburista", "tibda", "taħdem", "biex", "timbotta", "lil", "dawk", "li", "jistgħu", "jidhru", "aktar", "friski", "fl-", "immaġini", "ġdida", "tal-", "Partit", "Laburista", "f'", "dik", "li", "hi", "kandidatura", "għall-", "Elezzjoni", "Ġenerali", "." ]
[ 27, 0, 1, 39, 5, 18, 8, 18, 8, 18, 26, 18, 0, 46 ]
[ "Mill-", "aktar", "fis", "jitkompla", "x-", "xogħol", "ta'", "identifikazzjoni", "ta'", "art", "għal", "zoni", "industrijali", "." ]
[ 3, 18, 23, 23, 39, 39, 46 ]
[ "Imma", "xorta", "waħda", "wieħed", "irid", "jistaqsi", ":" ]
[ 46, 1, 27, 18, 39, 2, 1, 39, 46, 46 ]
[ "-", "forsi", "fid-", "dlam", "tgħidilha", "li", "vera", "togħġbok", ".", "\"" ]
[ 5, 18, 13, 27, 18, 9, 19, 46 ]
[ "Il-", "laqgħa", "kienet", "fil-", "każin", "tan-", "Naxxar", "." ]
[ 5, 41, 46, 19, 19, 39, 15, 18, 9, 18, 46, 5, 18, 3, 18 ]
[ "L-", "ONOR", ".", "CARMELO", "ABELA", "staqsa", "lill-", "Ministru", "tal-", "Finanzi", ",", "l-", "Ekonomija", "u", "Investiment" ]
[ 39, 19, 46 ]
[ "qabżet", "Irene", "." ]
[ 27, 22, 46, 5, 18, 9, 18, 39, 25, 26, 19, 19, 46 ]
[ "Għall-", "ewwel", ",", "il-", "ħwejjeġ", "tal-", "figuri", "ġew", "meħjutin", "minn", "Katerina", "Cini", "." ]
[ 5, 18, 25, 39, 18, 8, 27, 0, 46, 43, 46, 26, 0, 18, 3, 4, 39, 18, 39, 39, 26, 43, 46 ]
[ "Il-", "parteċipanti", "mitluba", "jħallsu", "donazzjoni", "ta'", "mill-", "inqas", "€", "10", ".", "Għal", "iktar", "informazzjoni", "jew", "biex", "tibbukkja", "trasport", "tista'", "ċċempel", "fuq", "99991800", "." ]
[ 35, 29, 39, 18, 8, 18, 9, 41 ]
[ "Mhux", "qed", "jasal", "materjal", "ta'", "propaganda", "tal-", "PN" ]
[ 5, 19, 46, 43, 8, 19, 46, 43 ]
[ "L-", "Erbgħa", ",", "18", "ta'", "Frar", ",", "2015" ]