pos_tags
sequence
tokens
sequence
[ 3, 5, 18, 38, 2, 32, 13, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Imma", "n-", "nannu", "ftit", "li", "xejn", "kien", "moħħu", "fil-", "film", "." ]
[ 5, 41, 40, 40, 18, 1, 0, 27, 18, 8, 5, 18, 0, 46 ]
[ "L-", "ETC", "għandha", "jkollha", "sehem", "aktar", "attiv", "fl-", "isfera", "ta'", "l-", "iżvilupp", "kummerċjali", "." ]
[ 29, 39, 27, 0, 18, 8, 20, 18, 26, 46, 46, 46 ]
[ "qiegħed", "jistennieni", "fl-", "istess", "post", "ta'", "għaxar", "snin", "ilu", ".", ".", "." ]
[ 26, 18, 29, 39, 18, 4, 39, 27, 18, 27, 18, 9, 18, 0, 10, 46 ]
[ "Bħala", "ħaddiem", "qed", "jieħu", "prekawzjoni", "billi", "jingħaqad", "fil-", "union", "għall-", "ħarsien", "tal-", "jeddijiet", "industrijali", "tiegħu", "." ]
[ 18, 9, 18, 39, 33, 39, 28, 4, 39, 46, 46 ]
[ "Sħabi", "tal-", "iskola", "tgħidx", "kemm", "daħku", "bih", "meta", "wrejthulhom", ".", "\"" ]
[ 5, 19, 46, 43, 8, 19, 46, 43 ]
[ "Il-", "Ħadd", ",", "15", "ta'", "Diċembru", ",", "1940" ]
[ 4, 39, 5, 18, 26, 18, 46, 5, 18, 8, 18, 46, 5, 18, 9, 18, 3, 18, 3, 28, 38, 18, 3, 20, 26, 5, 18, 26, 5, 18, 46, 38, 28, 13, 39, 39, 2, 39, 18, 2, 40, 18, 46 ]
[ "Jekk", "ngħoddu", "id-", "deprezzament", "fuq", "karozza", ",", "il-", "konsum", "ta'", "fuel", ",", "l-", "ispejjeż", "tal-", "assigurazzjoni", "u", "reġistrazzjoni", "u", "magħhom", "xi", "multa", "jew", "tnejn", "minbarra", "l-", "ispejjeż", "għand", "il-", "mekkanik", ",", "ftit", "minna", "nkunu", "nistgħu", "ngħidu", "li", "jagħmel", "sens", "li", "jkollna", "karrozza", "." ]
[ 19, 13, 39, 14, 18, 19, 46, 18, 5, 18, 46 ]
[ "Randon", "kien", "ċempel", "lil", "ħabibu", "Sean", ",", "sid", "l-", "appartament", ":" ]
[ 33, 39, 33, 7, 39, 4, 39, 5, 18, 25, 46 ]
[ "Min", "jaf", "kemm", "se", "jinkorla", "la", "jsib", "il-", "paġni", "mqattgħin", "!" ]
[ 1, 13, 39, 27, 22, 18, 5, 22, 18, 8, 19, 46, 27, 18, 10, 26, 5, 18, 46, 26, 19, 26, 18, 0, 26, 5, 18, 9, 18, 4, 4, 39, 39, 5, 18, 3, 39, 26, 30, 2, 13, 24, 46 ]
[ "Hekk", "kont", "smajt", "għall-", "ewwel", "darba", "l-", "Ħames", "Sinfonija", "ta'", "Beethoven", ",", "fil-", "klassi", "tiegħi", "matul", "il-", "brejk", ",", "b'", "Reno", "b'", "subgħajh", "lesti", "fuq", "il-", "buttuna", "tal-", "pause", "biex", "meta", "jidhirlu", "jwaqqaf", "il-", "mużika", "u", "jikkummentali", "dwar", "dak", "li", "jkun", "ġej", "." ]
[ 40, 2, 5, 18, 40, 6, 20, 18, 46, 5, 18, 13, 39, 2, 5, 18, 40, 39, 18, 8, 18, 34, 6, 4, 39, 38, 18, 8, 18, 46 ]
[ "Għad", "li", "t-", "tfajjel", "kellu", "biss", "erbatax-il", "sena", ",", "il-", "missier", "kien", "jippretendi", "li", "t-", "tifel", "kellu", "jagħti", "daqqa", "t'", "id", "hu", "wkoll", "biex", "idabbar", "xi", "ħaġa", "ta'", "flus", "." ]
[ 41, 44, 46, 5, 18, 46 ]
[ "MR", "SPEAKER", ":", "Il-", "Ministru", "." ]
[ 5, 18, 18, 27, 18, 18, 8, 5, 18, 39, 37, 26, 18, 19, 2, 39, 28, 5, 22, 18, 8, 18, 46 ]
[ "It-", "tfajjel", "protagonist", "fin-", "novella", "Fjuri", "ta'", "l-", "Arzell", "jinfatwa", "ruħu", "b'", "kuġintu", "Jackie", "li", "tixgħel", "fih", "l-", "ewwel", "fjammi", "ta'", "passjoni", "." ]
[ 5, 18, 19, 6, 17, 13, 1, 46 ]
[ "In-", "nannu", "Cens", "biss", "ma", "kienx", "hemm", "." ]
[ 18, 46 ]
[ "Miskina", "." ]
[ 38, 23, 27, 18, 39, 25, 27, 18, 46, 38, 18, 39, 26, 18, 46, 38, 18, 39, 26, 18, 46 ]
[ "Xi", "wħud", "mit-", "trufijiet", "jibqgħu", "mdendlin", "fl-", "arja", ";", "xi", "dettalji", "jibqgħu", "bla", "spjegazzjoni", ";", "xi", "mistoqsijiet", "jibqgħu", "bla", "tweġiba", "." ]
[ 39, 7, 39, 18, 46, 46 ]
[ "Ejja", "ħa", "nieħdu", "ħsiebu", ".", "\"" ]
[ 5, 18, 9, 18, 0, 6, 29, 39, 18, 4, 39, 18, 8, 18, 0, 27, 18, 46 ]
[ "Id-", "Dipartiment", "tal-", "Protezzjoni", "Ċivili", "wkoll", "qed", "jagħmel", "tħejjijiet", "biex", "jorganizza", "ġabra", "ta'", "bżonnijiet", "bażiċi", "għall-", "vittmi", "." ]
[ 3, 30, 46, 4, 39, 46, 17, 13, 18, 0, 46, 26, 30, 2, 13, 11, 5, 18, 4, 39, 18, 3, 18, 8, 43, 18, 46 ]
[ "U", "dan", ",", "biex", "tgħaxxaq", ",", "ma", "kienx", "funeral", "kwalunkwe", ",", "bħal", "dawk", "li", "jkun", "hemm", "is-", "soltu", "meta", "jmut", "xiħ", "jew", "xiħa", "ta'", "75", "sena", "." ]
[ 46, 19, 46, 1, 40, 18, 46, 46, 46, 46 ]
[ "\"", "Sean", ",", "bilkemm", "għandha", "polz", ".", ".", ".", "\"" ]
[ 30, 5, 18, 5, 18, 13, 39, 2, 5, 18, 39, 26, 8, 19, 3, 5, 18, 39, 2, 30, 34, 1, 26, 18, 28, 46 ]
[ "Dan", "l-", "aħħar", "il-", "Gvern", "kien", "ippropona", "li", "l-", "organizzaturi", "jiċċaqalqu", "għal", "Ta'", "Qali", "imma", "l-", "ħaddiema", "sostnew", "li", "dan", "hu", "wisq", "'l", "bogħod", "għalihom", "." ]
[ 1, 7, 39, 39, 33, 7, 39, 18, 26, 38, 18, 0, 46, 4, 39, 18, 26, 18, 8, 18, 3, 46, 1, 0, 46, 0, 18, 39, 46 ]
[ "Issa", "se", "joqogħdu", "jgħajtu", "kemm", "se", "jintilfu", "impjiegi", "f'", "xi", "settur", "partikulari", ",", "meta", "għamilna", "sentejn", "b'", "telf", "ta'", "impjiegi", "u", ",", "aktar", "gravi", ",", "self", "employed", "jagħlqu", "." ]
[ 39, 19, 46 ]
[ "għajtet", "Katy", "." ]
[ 18, 39, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Missieri", "għex", "ħajtu", "bid-", "dgħajjes", "." ]
[ 20, 18, 0, 0, 46, 0, 3, 0, 46 ]
[ "Sitt", "żrieragħ", "suwed", "żgħar", ",", "tondi", "u", "ibsin", "." ]
[ 5, 18, 1, 17, 39, 4, 39, 46 ]
[ "Il-", "kooperattivi", "forsi", "ma", "jgawdux", "daqskemm", "jistħoqqilhom", "." ]
[ 1, 5, 18, 39, 18, 9, 18, 0, 9, 18, 27, 18, 0, 8, 18, 0, 8, 18, 0, 46, 3, 39, 2, 27, 38, 18, 17, 39, 5, 22, 18, 8, 19, 30, 5, 18, 46 ]
[ "Madankollu", "l-", "astronomi", "għamlu", "osservazzjonijiet", "tal-", "veloċitajiet", "orbitali", "tal-", "istilel", "fir-", "reġjuni", "periferiċi", "ta'", "għadd", "kbir", "ta'", "galassji", "spirali", ",", "u", "sabu", "li", "fl-", "ebda", "każ", "ma", "jssegwu", "t-", "tielet", "liġi", "ta'", "Kepler", "dawn", "il-", "veloċitajiet", "." ]
[ 13, 18, 46 ]
[ "Kien", "għażeb", "." ]
[ 38, 18, 28, 17, 39, 13, 25, 3, 25, 26, 18, 0, 46, 0, 46, 0, 46, 25, 3, 26, 38, 18, 0, 26, 5, 18, 8, 5, 18, 3, 9, 18, 46 ]
[ "Ebda", "silta", "minnu", "ma", "tista'", "tkun", "ippubblikata", "jew", "maħruġa", "f'", "mod", "fotostatiku", ",", "elettroniku", ",", "mekkaniku", ",", "irrekordjat", "jew", "b'", "xi", "mod", "ieħor", "mingħajr", "il-", "permess", "ta'", "l-", "awtur", "u", "tal-", "pubblikatur", "." ]
[ 27, 43, 46, 43, 41, 46, 41, 46, 5, 18, 39, 46 ]
[ "Fis-", "6", ":", "20", "p", ".", "m", ".", "il-", "Kamra", "aġġornat", "." ]
[ 39, 19, 33, 34, 1, 39, 5, 18, 27, 18, 4, 5, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Rajt", "Vic", "kemm", "hu", "aħjar", "tikteb", "il-", "ħmerijiet", "bis-", "serjetà", "milli", "s-", "serjetà", "bil-", "ħmerijiet", "!" ]
[ 23, 17, 39, 27, 0, 46 ]
[ "Waħda", "ma", "tagħrafhiex", "mill-", "oħra", "." ]
[ 41, 46, 41, 46, 43, 18, 18, 46, 42, 43, 46, 4, 39, 18, 27, 18, 0, 46 ]
[ "S", ".", "L", ".", "232.05", "Navigation", "Order", ".", "l", "990", ",", "biex", "topera", "mitjar", "għall-", "użu", "pubbliku", ";" ]
[ 5, 41, 19, 19, 19, 3, 5, 41, 19, 19, 13, 24, 26, 18, 0, 46 ]
[ "L-", "Onor", "Anthony", "Agius", "Decelis", "u", "l-", "Onor", "Philip", "Mifsud", "kienu", "msiefra", "fuq", "xogħol", "parlamentari", "." ]
[ 46, 9, 18, 46, 46 ]
[ "\"", "Tal-", "komodina", ".", "\"" ]
[ 3, 5, 18, 46, 18, 46, 34, 6, 18, 2, 40, 39, 27, 18, 0, 4, 39, 27, 0, 2, 39, 5, 19, 4, 4, 39, 10, 3, 5, 19, 39, 46, 39, 27, 18, 0, 3, 5, 18, 26, 18, 3, 39, 26, 18, 3, 39, 16, 3, 15, 18, 10, 2, 39, 39, 5, 18, 28, 46, 26, 1, 8, 1, 46 ]
[ "Imma", "l-", "mewt", ",", "ħuti", ",", "hi", "wkoll", "okkażjoni", "li", "għandha", "tqajjimna", "min-", "ngħas", "spiritwali", "sabiex", "ngħixu", "mill-", "aħjar", "li", "nistgħu", "l-", "Vanġelu", "biex", "meta", "tasal", "tagħna", "u", "l-", "Mulej", "isejħilna", ",", "isibna", "bil-", "bagalji", "lesti", "u", "l-", "passaport", "f'", "idejna", "u", "mmorru", "f'", "pajjiżu", "u", "ngawdu", "lilu", "u", "lill-", "maħbubin", "tagħna", "li", "marru", "jgawdu", "l-", "eternità", "qabilna", ",", "għal", "dejjem", "ta'", "dejjem", "." ]
[ 34, 18, 25, 2, 18, 8, 18, 0, 1, 40, 25, 28, 18, 0, 8, 18, 46 ]
[ "Hu", "fatt", "magħruf", "li", "mexxej", "ta'", "partit", "politiku", "dejjem", "ikollu", "marbuta", "miegħu", "saħħa", "awtomatika", "ta'", "voti", "." ]
[ 1, 40, 30, 18, 39, 46 ]
[ "Issa", "donnu", "dan", "issodisfazzjon", "spiċċa", "." ]
[ 1, 26, 32, 35, 18, 0, 46, 4, 5, 18, 2, 39, 39, 0, 39, 1, 0, 46, 46 ]
[ "forsi", "wara", "kollox", "mhix", "ħaġa", "ħażina", ",", "għax", "il-", "bniedem", "li", "jibqa'", "jħossu", "iżgħar", "jgħix", "aktar", "kuntent", ".", "\"" ]
[ 39, 6, 27, 18, 8, 18, 3, 39, 1, 39, 5, 18, 10, 46, 46, 46 ]
[ "Fakkritu", "biss", "fix-", "xmara", "ta'", "pajjiżu", "u", "ħallietu", "waħdu", "jibki", "l-", "memorja", "tagħhom", ".", ".", "." ]
[ 46 ]
[ "-" ]
[ 18, 46, 43, 8, 19, 43, 41, 43 ]
[ "Ittri", "|", "27", "ta'", "Lulju", "2008", "Nr", "91" ]
[ 30, 5, 22, 18, 43 ]
[ "Din", "l-", "ewwel", "edizzjoni", "2007" ]
[ 4, 18, 0, 39, 27, 19, 7, 39, 5, 18, 3, 39, 28, 46 ]
[ "Jekk", "sena", "oħra", "jgħaddi", "mill-", "Matsec", "se", "tħallaslu", "l-", "vjaġġ", "u", "jitla'", "għandha", "." ]
[ 46, 12, 46 ]
[ "\"", "Orrajt", "." ]
[ 1, 39, 28, 3, 26, 18, 2, 26, 32, 17, 13, 7, 39, 46, 4, 39, 18, 46, 39, 3, 39, 18, 27, 22, 38, 18, 46 ]
[ "Imbagħad", "qal", "bejnu", "u", "bejn", "ruħu", "li", "fuq", "kollox", "ma", "kienx", "se", "jdum", ",", "kemm", "ipejjep", "sigarett", ",", "qabbdu", "u", "ħa", "gost", "bl-", "ewwel", "ftit", "nifsijiet", "." ]
[ 18, 8, 26, 18 ]
[ "Saqaf", "ta'", "fuq", "rasna" ]
[ 39, 27, 18, 26, 18, 39, 5, 18, 27, 18, 25, 27, 18, 46 ]
[ "Jirrabja", "fis-", "skiet", "b'", "għajnejh", "jistadu", "s-", "sewwa", "fil-", "bżieżaq", "imdardar", "max-", "xtajta", "." ]
[ 30, 18, 2, 40, 33, 39, 1, 39, 26, 30, 5, 18, 9, 18, 2, 13, 39, 27, 18, 8, 18, 46, 4, 19, 39, 39, 18, 26, 10, 46, 2, 1, 13, 39, 39, 3, 39, 2, 27, 18, 39, 39, 27, 18, 4, 39, 4, 32, 39, 26, 39, 30, 38, 2, 13, 39, 46 ]
[ "Dawn", "sħabi", "li", "għadni", "kemm", "semmejt", "żgur", "jiftakru", "f'", "dik", "l-", "ikla", "tal-", "Milied", "li", "konna", "għamilna", "fid-", "dar", "ta'", "missieri", ",", "meta", "Reno", "beda", "jirrakkontalna", "ċajta", "minn", "tiegħu", ",", "li", "tant", "kien", "beda", "jżewwaqha", "u", "jħawwarha", "li", "fl-", "aħħar", "spiċċajna", "nitolbuh", "bil-", "ħniena", "biex", "jieqaf", "għax", "kulħadd", "ħassu", "sa", "jaqla'", "dak", "kollu", "li", "kien", "kiel", "." ]
[ 40, 25, 18, 0, 46 ]
[ "Ilhom", "imħaffra", "sekli", "sħaħ", "." ]
[ 27, 18, 10, 39, 2, 17, 39, 39, 18, 0, 26, 30, 10, 37, 46, 46 ]
[ "Fid-", "dinja", "tiegħi", "nħoss", "li", "ma", "niflaħx", "inġorr", "piż", "akbar", "minn", "dak", "tiegħi", "nnifsi", ".", "\"" ]
[ 26, 30, 5, 18, 46, 18, 26, 5, 18, 0, 39, 2, 4, 27, 0, 18, 5, 18, 0, 39, 39, 27, 18, 18, 26, 18, 26, 5, 18, 0, 9, 18, 3, 5, 18, 46, 5, 18, 39, 27, 22, 46 ]
[ "Quddiem", "din", "is-", "sitwazzjoni", ",", "sorsi", "qrib", "is-", "servizz", "postali", "qalu", "li", "meta", "fl-", "aħħar", "ġimgħat", "il-", "Gvern", "Laburista", "ried", "jibgħat", "fid-", "djar", "fuljetti", "bi", "propaganda", "dwar", "il-", "kontijiet", "għoljin", "tad-", "dawl", "u", "l-", "ilma", ",", "il-", "posta", "għaddiet", "mill-", "ewwel", "." ]
[ 18, 28, 6, 39, 4, 30, 34, 7, 13, 5, 0, 18, 46 ]
[ "Kartelluni", "minnhom", "saħansitra", "staqsew", "jekk", "dan", "hux", "se", "jkun", "l-", "aħħar", "Karnival", "." ]
[ 18 ]
[ "AĠĠORNAMENT" ]
[ 5, 18, 9, 18, 2, 13, 0, 3, 2, 13, 25, 17, 39, 1, 4, 13, 19, 26, 18, 46 ]
[ "Il-", "paradoss", "tal-", "bżonn", "li", "tkun", "differenti", "u", "li", "tkun", "aċċettat", "ma", "nhossiex", "daqs", "meta", "nkun", "Malta", "għal", "btala", "." ]
[ 19, 3, 19, 13, 18, 3, 40, 43, 18, 46 ]
[ "Mandy", "u", "Wendy", "kienu", "tewmin", "u", "kellhom", "10", "snin", "." ]
[ 3, 1, 46, 4, 5, 18, 13, 40, 25, 46, 39, 18, 27, 18, 26, 18, 39, 14, 38, 32, 39, 39, 46 ]
[ "Imma", "filgħaxija", ",", "meta", "x-", "xemx", "kienet", "għadha", "mdendla", ",", "ra", "tfajla", "bil-", "fjuri", "f'", "idejha", "tistenna", "lil", "xi", "ħadd", "jiġi", "jixtri", "." ]
[ 1, 13, 39, 39, 18, 46, 3, 5, 18, 13, 39, 46 ]
[ "Issa", "kien", "għadda", "naqra", "żmien", ",", "u", "l-", "affarijiet", "kienu", "nbidlu", "." ]
[ 38, 26, 39, 5, 18, 46 ]
[ "Ftit", "wara", "saffru", "s-", "sireni", "." ]
[ 5, 0, 18, 0 ]
[ "L-", "AKTAR", "HAĠA", "GHAŻIŻA" ]
[ 5, 1, 0, 26, 30, 34, 5, 18, 46, 3, 5, 18, 46 ]
[ "L-", "iżjed", "importanti", "fost", "dawn", "huma", "ċ-", "Ċrieki", ",", "u", "l-", "Kampi", "." ]
[ 39, 39, 46 ]
[ "Jinsab", "imsiefer", "?" ]
[ 33, 39, 1, 46, 30, 5, 18, 17, 40, 39, 26, 30, 2, 13, 40, 27, 18, 9, 18, 9, 18, 4, 39, 5, 18, 10, 46 ]
[ "Kif", "ktibt", "diġà", ",", "dan", "iż-", "żriegħ", "m'", "għandux", "isir", "minn", "dawk", "li", "jkunu", "għadhom", "fil-", "bidu", "tat-", "tkabbir", "tal-", "pjanti", "għaliex", "irid", "is-", "sengħa", "tiegħu", "." ]
[ 13, 39, 0, 26, 22, 18, 4, 5, 18, 39, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Kienu", "għaddew", "aktar", "minn", "ħames", "xhur", "meta", "n-", "nannu", "għamel", "ġimgħa", "bl-", "influwenza", "." ]
[ 39, 39, 4, 38, 23, 27, 18, 2, 39, 39, 26, 9, 18, 46 ]
[ "Nistgħu", "niffrankaw", "jekk", "x'", "uħud", "mill-", "vjaġġi", "li", "nagħmlu", "nagħmluhom", "b'", "tal-", "linja", "." ]
[ 39, 46, 46 ]
[ "Isa", ".", "\"" ]
[ 5, 41, 46, 19, 19, 39, 15, 18, 27, 18, 46, 18, 46, 18, 3, 18 ]
[ "L-", "ONOR", ".", "LEO", "BRINCAT", "staqsa", "lill-", "Ministru", "għall-", "Edukazzjoni", ",", "Kultura", ",", "Żgħażagħ", "u", "Sport" ]
[ 39, 46, 17, 39, 32, 18, 46 ]
[ "Ngħidlu", ",", "m'", "għamilna", "xejn", "sieħbi", "." ]
[ 33, 7, 39, 26, 26, 5, 18, 3, 0, 18, 46 ]
[ "Kemm", "se", "jiffoxxna", "minn", "fuq", "il-", "capillaries", "u", "subcutaneous", "tissue", "." ]
[ 1, 39, 39, 26, 1, 46 ]
[ "Aktar", "lebbet", "jiġri", "'l", "barra", "." ]
[ 4, 5, 18, 19, 39, 2, 39, 1, 26, 18, 3, 19, 17, 39, 1, 27, 38, 18, 46, 18, 28, 39, 3, 27, 18, 38, 39, 46 ]
[ "Meta", "n-", "nannu", "Ċens", "ra", "li", "għadda", "aktar", "minn", "xahar", "u", "Irene", "ma", "ġiet", "lura", "bl-", "ebda", "ittra", ",", "lejla", "minnhom", "sejħilha", "u", "bil-", "kalma", "kollha", "qalilha", ":" ]
[ 46, 1, 4, 39, 39, 18, 26, 18, 46, 2, 39, 13, 0, 18, 46, 3, 39, 33, 39, 13, 5, 18, 8, 18, 4, 39, 5, 18, 25, 28, 46, 46 ]
[ "\"", "Imbagħad", "meta", "kkalmajt", "poġġejt", "idi", "ma'", "wiċċha", ",", "li", "niftakar", "kien", "kiesaħ", "silġ", ",", "u", "għidtilha", "kemm", "nixtieq", "kont", "is-", "saqaf", "ta'", "kamritha", "biex", "inqatta'", "l-", "lejl", "iċċassat", "lejha", ".", "\"" ]
[ 13, 29, 39, 46 ]
[ "Kont", "qed", "ngħidlek", "." ]
[ 40, 0, 26, 18, 5, 18, 8, 18, 2, 39, 3, 5, 18, 8, 18, 2, 39, 4, 39, 1, 5, 22, 18, 46 ]
[ "Għadhom", "friski", "f'", "moħħi", "r-", "riħa", "ta'", "ftuħ", "li", "xammejt", "u", "s-", "sens", "ta'", "wisa'", "li", "ħassejt", "meta", "ġejt", "hawn", "l-", "ewwel", "darba", "." ]
[ 6, 18, 1, 17, 39, 2, 40, 46 ]
[ "Lanqas", "riħ", "qatt", "ma", "jiftakar", "li", "kellu", "." ]
[ 46, 39, 46 ]
[ "\"", "Isa", "." ]
[ 46, 17, 39, 46, 46 ]
[ "\"", "Ma", "jħobbuniex", ".", "\"" ]
[ 3, 4, 39, 39, 46, 4, 39, 18, 3, 6, 39, 39, 38, 14, 19, 46 ]
[ "U", "la", "laħaq", "ikkopja", ",", "la", "sema'", "aħbarijiet", "u", "lanqas", "laħaq", "nibex", "ftit", "lil", "Samantha", "." ]
[ 19, 19, 46, 43 ]
[ "League", "Cup", ":", "2006" ]
[ 41, 46, 19, 19, 46, 30, 34, 18, 1, 0, 46 ]
[ "ONOR", ".", "JOSÈ", "HERRERA", ":", "Din", "hija", "mistoqsija", "pjuttost", "importanti", "." ]
[ 46, 18, 8, 18, 46, 40, 39, 26, 5, 18, 8, 18, 8, 5, 18, 27, 18, 26, 5, 22, 18, 10, 46 ]
[ "\"", "settur", "ta'", "titjira", "\"", "għandha", "tiftiehem", "bħala", "t-", "tħaddim", "ta'", "inġenju", "ta'", "l-", "ajru", "mit-", "tlugħ", "sa", "l-", "ewwel", "inżul", "tiegħu", "." ]
[ 4, 1, 13, 39, 27, 18, 1, 7, 39, 0, 39, 46 ]
[ "Jekk", "diġà", "konna", "nikkunsmaw", "bil-", "qies", "iżjed", "se", "nsibuha", "diffiċli", "nnaqqsu", "." ]
[ 5, 18, 3, 5, 18, 9, 18 ]
[ "Il-", "familja", "u", "t-", "trobbija", "tat-", "tfal" ]
[ 39, 15, 0, 18, 3, 15, 18, 9, 18, 39, 18, 0, 46, 39, 5, 18, 8, 18, 26, 5, 18, 27, 18, 46, 19, 46, 46, 3, 39, 15, 41, 38, 18, 39, 27, 18, 26, 5, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Rajna", "lill-", "Prim", "Ministru", "u", "lill-", "Kap", "tal-", "Oppożizzjoni", "jieħdu", "pożizzjoni", "komuni", ",", "rajna", "t-", "twaqqif", "ta'", "organizzazzjoni", "kontra", "l-", "kaċċa", "fir-", "rebbiegħa", "(", "Shout", ")", ",", "u", "rajna", "lill-", "FKNK", "ħafna", "drabi", "twieġeb", "għall-", "argumenti", "kontra", "l-", "kaċċa", "fir-", "rebbiegħa", "." ]
[ 3, 1, 17, 13, 39, 2, 13, 7, 39, 26, 18, 33, 30, 38, 2, 13, 40, 39, 28, 13, 7, 39, 18, 46, 3, 39, 18, 26, 1, 46 ]
[ "Imma", "qatt", "ma", "kien", "basar", "li", "kien", "se", "jasal", "f'", "mument", "fejn", "dak", "kollu", "li", "kien", "ilu", "joħlom", "bih", "kien", "se", "jsirlu", "realtà", ",", "jew", "jinqered", "darba", "għal", "dejjem", "." ]
[ 27, 22, 5, 18, 39, 27, 18, 46, 3, 26, 32, 46, 5, 18, 19, 1, 13, 39, 18, 46 ]
[ "Għall-", "ewwel", "il-", "biċċa", "ħaduha", "biċ-", "ċajt", ",", "iżda", "wara", "kollox", ",", "in-", "nannu", "Ċens", "tassew", "kien", "jixraqlu", "party", "." ]
[ 6, 2, 13, 0, 46, 46 ]
[ "Lanqas", "li", "kien", "Skoċċiż", "!", "\"" ]
[ 26, 5, 18, 10, 46, 4, 39, 34, 3, 24, 27, 18, 5, 0, 46, 11, 19, 3, 18, 19, 39, 18, 28, 46 ]
[ "Fuq", "il-", "lemin", "tagħha", ",", "jekk", "tħares", "int", "u", "dieħel", "mill-", "bieb", "il-", "kbir", ",", "hemm", "Pietru", "u", "ħuh", "Indrì", "jgħidu", "kelma", "bejniethom", "." ]
[ 29, 39, 1, 4, 1, 5, 18, 46, 27, 18, 9, 18, 46, 7, 39, 18, 0, 46 ]
[ "Qed", "nitkellem", "issa", "għax", "sewwasew", "il-", "lum", ",", "fil-", "Qrati", "tal-", "Ġustizzja", ",", "se", "tingħata", "sentenza", "importanti", "." ]
[ 26, 5, 18, 8, 18, 2, 39, 27, 18, 2, 39, 46, 5, 18, 39, 2, 28, 19, 19, 3, 19, 19, 39, 46, 43, 26, 2, 19, 19, 3, 19, 19, 39, 28, 41, 43, 46 ]
[ "Dwar", "l-", "ammont", "ta'", "ħlas", "li", "saru", "fit-", "tixħim", "li", "sar", ",", "ix-", "xhud", "semma", "li", "bejniethom", "Frank", "Sammut", "u", "Tancred", "Tabone", "ħadu", "$", "500,000", "waqt", "li", "Alfred", "Mallia", "u", "Tarcisio", "Mifsud", "ħadu", "bejniethom", "Lm", "40,000", "." ]
[ 1, 39, 18, 25, 1, 27, 18, 0, 9, 18, 26, 5, 18, 8, 1, 46 ]
[ "Issa", "tieqaf", "karozza", "armata", "sew", "bl-", "istiker", "kbira", "tar-", "racing", "fuq", "il-", "ħġieġa", "ta'", "wara", "." ]
[ 4, 19, 39, 39, 2, 39, 39, 26, 19, 17, 1, 39, 18, 4, 13, 39, 38, 18, 39, 28, 3, 17, 1, 39, 18, 8, 18, 46 ]
[ "Meta", "Jake", "sar", "jaf", "li", "bdiet", "toħroġ", "ma'", "Nathan", "ma", "tantx", "ħa", "gost", "għax", "kien", "sama'", "xi", "tfajliet", "jitkellmu", "dwaru", "u", "ma", "tantx", "qalu", "kliem", "ta'", "tifħir", "." ]
[ 5, 41, 39, 26, 18, 27, 18, 27, 19 ]
[ "Il-", "PN", "jipprotesta", "kontra", "nuqqasijiet", "fis-", "servizz", "fil-", "Maltapost" ]
[ 41, 46, 19, 19, 46 ]
[ "ONOR", ".", "OWEN", "BONNICI", ":" ]
[ 44, 44, 46 ]
[ "THE", "CHAIRMAN", ":" ]
[ 41, 46, 19, 19, 46, 29, 39, 4, 5, 18, 29, 39, 2, 1, 13, 39, 5, 41, 46, 19, 19, 46 ]
[ "ONOR", ".", "NOEL", "FARRUGIA", ":", "Qed", "nidħak", "għax", "il-", "Ministru", "qed", "jikkonferma", "li", "almenu", "kien", "jirrispondi", "l-", "Onor", ".", "Joe", "Mizzi", "!" ]
[ 15, 0, 18, 39, 46, 46, 39, 39, 27, 0, 18, 46, 3, 39, 46, 46, 1, 2, 39, 17, 39, 18, 1, 29, 39, 34, 46, 3, 1, 2, 39, 34, 1, 39, 5, 18, 46, 46 ]
[ "Lis-", "self", "employed", "ngħidilhom", ":", "'", "morru", "tkellmu", "mal-", "Prim", "Ministru", "'", "u", "għiduli", ":", "'", "iżjed", "ma", "ddum", "ma", "tagħmel", "elezzjoni", "iżjed", "qegħdin", "inbatu", "aħna", ",", "u", "iżjed", "ma", "nbatu", "aħna", "iżjed", "jonqos", "ix-", "xogħol", "'", "." ]
[ 39, 39, 33, 13, 5, 18, 0, 8, 18, 27, 18, 2, 39, 46 ]
[ "Jista'", "jgħid", "kemm", "kien", "l-", "ammont", "eżatt", "ta'", "diesel", "bil-", "kuntrabandu", "li", "nqabad", "?" ]
[ 46, 39, 46, 46 ]
[ "\"", "Jiġifieri", "?", "\"" ]
[ 46, 3, 30, 5, 18, 46, 46, 46, 46, 46 ]
[ "\"", "U", "dak", "ir-", "ritratt", ".", ".", ".", "?", "\"" ]