pszemraj autoevaluator HF staff commited on
Commit
9390a55
1 Parent(s): c3445a4

Add evaluation results on the 3.0.0 config and test split of cnn_dailymail (#17)

Browse files

- Add evaluation results on the 3.0.0 config and test split of cnn_dailymail (78d4ed5003a8e8dec18db7c9ee5b16d76054670c)


Co-authored-by: Evaluation Bot <autoevaluator@users.noreply.huggingface.co>

Files changed (1) hide show
  1. README.md +39 -0
README.md CHANGED
@@ -346,6 +346,45 @@ model-index:
346
  name: gen_len
347
  verified: true
348
  verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiOWI2NjVlYjgwYWJiMjcyMDUzMzEwNDNjZTMxMDM0MjAzMzk1ZmIwY2Q1ZDQ2Y2M5NDBlMDEzYzFkNWEyNzJmNiIsInZlcnNpb24iOjF9.iZ1Iy7FuWL4GH7LS5EylVj5eZRC3L2ZsbYQapAkMNzR_VXPoMGvoM69Hp-kU7gW55tmz2V4Qxhvoz9cM8fciBA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
349
  ---
350
  # led-large-book-summary
351
 
 
346
  name: gen_len
347
  verified: true
348
  verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiOWI2NjVlYjgwYWJiMjcyMDUzMzEwNDNjZTMxMDM0MjAzMzk1ZmIwY2Q1ZDQ2Y2M5NDBlMDEzYzFkNWEyNzJmNiIsInZlcnNpb24iOjF9.iZ1Iy7FuWL4GH7LS5EylVj5eZRC3L2ZsbYQapAkMNzR_VXPoMGvoM69Hp-kU7gW55tmz2V4Qxhvoz9cM8fciBA
349
+ - task:
350
+ type: summarization
351
+ name: Summarization
352
+ dataset:
353
+ name: cnn_dailymail
354
+ type: cnn_dailymail
355
+ config: 3.0.0
356
+ split: test
357
+ metrics:
358
+ - type: rouge
359
+ value: 32.8774
360
+ name: ROUGE-1
361
+ verified: true
362
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYWVlNjQzNWU1NTgyNTk2MzdhMDkyM2U3N2UzYzQ3ODJmOTJiMGViZDc0NzNiNDlmZGZmNTQzZmNjYTFjMzJmMCIsInZlcnNpb24iOjF9.qA54KJrGf79XCLnDrAMPp0saErVL_zKicLso9ZX2xxNdCANGExal5PFmmTT7aw7TUdkmUsNhmIRI9cBZ8J_1BA
363
+ - type: rouge
364
+ value: 13.3706
365
+ name: ROUGE-2
366
+ verified: true
367
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiZDMzZWVjZmQ4ZWI2MWZmMGEzNjJhY2JmZjJhZTYwMTk2OTM2ODhlMmFmYmMxZGUyZWQzMmUxYzA0ZjJiMjcwYiIsInZlcnNpb24iOjF9.03Di-BfbZoWAVqRJc3x37Tn1Ae6vtZWymZL2w1ob8OQ8iOggYwmDmNQwv-bCXjT7fLjXYvh9uTndYsL05nj_Ag
368
+ - type: rouge
369
+ value: 20.4365
370
+ name: ROUGE-L
371
+ verified: true
372
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiYjI5YzdjZmM0YmZjYTU0OTg3ZTRjZWZkYTU2NzhlZjkwNGE2YmUzYzI1OThjMDUxOTcyNzk3ZTUyNmIzMWYzZCIsInZlcnNpb24iOjF9.LDg9lCKTh74kilxRBpunGSeOXJohaICXWjNf525ck-1h21AtjIQB8U7BTm80eyNRe7yIQpAlgOruCAxRqpTHDw
373
+ - type: rouge
374
+ value: 30.4408
375
+ name: ROUGE-LSUM
376
+ verified: true
377
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiNTZhMGJjMzg0MzQxY2U2ZTIzYTYzOGRhMGEyYjY1ZjQyZjNmNGIwMzFjOWJjNzU2NWQzMzc1Y2IxYWZkZGY5YyIsInZlcnNpb24iOjF9.LkvaIEsw0U-osBR--46f7rsF-s1fcu19Z22DkvwiMwWJj9AnsUwDWNcCecIyi5tziQpUx0PpZEKyXAhCrVx1Bw
378
+ - type: loss
379
+ value: 5.3488945960998535
380
+ name: loss
381
+ verified: true
382
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiNTc4Y2JlZWRlNDRkOTI4ODQyZjBlMjU5NmUyZTZmNzJjYTg0NjM1YzI4NzUzYjhmODBkY2U4NGJiMTlhYTc2ZiIsInZlcnNpb24iOjF9.CB6oO5j3cKJPOelM8pwT2lTenp5bZTkBFC5MPYW_nus-O5F1s4DaY-gdSUK3baTkMXbQ2yqaI_g_QAfNVmqhDQ
383
+ - type: gen_len
384
+ value: 181.8326
385
+ name: gen_len
386
+ verified: true
387
+ verifyToken: eyJhbGciOiJFZERTQSIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJoYXNoIjoiOThmMGNlMGEwYjljMmNiZjdkMjc5NzZhNTYwMzAzOWFkYzA1NzZiNTIyN2IxNDJmOTk4MDliYzY2YjdjNGY4MSIsInZlcnNpb24iOjF9._buvRpxKLuKNNtOmALbFm3-nWCs2NCLh1l8gfVqDmKmv8JqJHQ27cdgZ4mklPLYOUhf6YWjby5_lp3ZGEctkCQ
388
  ---
389
  # led-large-book-summary
390