Blanca commited on
Commit
fb27fd1
1 Parent(s): 31e0fb1

Update README.md

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +2 -2
README.md CHANGED
@@ -39,9 +39,9 @@ model-index:
39
 
40
  widget:
41
 
42
- - text: "Tinc un amic a Manresa. </s></s> A Manresa hi viu un amic meu."
43
 
44
- - text: "La dona va anar a l'hotel en moto. </s></s> Ella va agafar el cotxe per anar a l'hotel."
45
 
46
  ---
47
 
 
39
 
40
  widget:
41
 
42
+ - text: "Tinc un amic a Manresa. A Manresa hi viu un amic meu."
43
 
44
+ - text: "La dona va anar a l'hotel en moto. Ella va agafar el cotxe per anar a l'hotel."
45
 
46
  ---
47