m3hrdadfi commited on
Commit
7536716
1 Parent(s): a867f36

HP-tuning and optimize the model for a better performance

Browse files
all_results.json ADDED
@@ -0,0 +1,24 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "epoch": 59.99,
3
+ "eval_loss": 0.5329256653785706,
4
+ "eval_mem_cpu_alloc_delta": 1298432,
5
+ "eval_mem_cpu_peaked_delta": 58458112,
6
+ "eval_mem_gpu_alloc_delta": 0,
7
+ "eval_mem_gpu_peaked_delta": 5878257664,
8
+ "eval_runtime": 34.9379,
9
+ "eval_samples": 466,
10
+ "eval_samples_per_second": 13.338,
11
+ "eval_wer": 0.3505624809972636,
12
+ "init_mem_cpu_alloc_delta": 1041874944,
13
+ "init_mem_cpu_peaked_delta": 805109760,
14
+ "init_mem_gpu_alloc_delta": 1261919232,
15
+ "init_mem_gpu_peaked_delta": 0,
16
+ "train_mem_cpu_alloc_delta": 3608539136,
17
+ "train_mem_cpu_peaked_delta": 1262129152,
18
+ "train_mem_gpu_alloc_delta": 3805207552,
19
+ "train_mem_gpu_peaked_delta": 0,
20
+ "train_runtime": 31139.6077,
21
+ "train_samples": 4772,
22
+ "train_samples_per_second": 0.164,
23
+ "wer": 0.34965034965034963
24
+ }
config.json ADDED
@@ -0,0 +1,76 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "_name_or_path": "facebook/wav2vec2-large-xlsr-53",
3
+ "activation_dropout": 0.08247,
4
+ "apply_spec_augment": true,
5
+ "architectures": [
6
+ "Wav2Vec2ForCTC"
7
+ ],
8
+ "attention_dropout": 0.2744,
9
+ "bos_token_id": 1,
10
+ "conv_bias": true,
11
+ "conv_dim": [
12
+ 512,
13
+ 512,
14
+ 512,
15
+ 512,
16
+ 512,
17
+ 512,
18
+ 512
19
+ ],
20
+ "conv_kernel": [
21
+ 10,
22
+ 3,
23
+ 3,
24
+ 3,
25
+ 3,
26
+ 2,
27
+ 2
28
+ ],
29
+ "conv_stride": [
30
+ 5,
31
+ 2,
32
+ 2,
33
+ 2,
34
+ 2,
35
+ 2,
36
+ 2
37
+ ],
38
+ "ctc_loss_reduction": "mean",
39
+ "ctc_zero_infinity": true,
40
+ "do_stable_layer_norm": true,
41
+ "eos_token_id": 2,
42
+ "feat_extract_activation": "gelu",
43
+ "feat_extract_dropout": 0.0,
44
+ "feat_extract_norm": "layer",
45
+ "feat_proj_dropout": 0.138,
46
+ "final_dropout": 0.0,
47
+ "gradient_checkpointing": true,
48
+ "hidden_act": "gelu",
49
+ "hidden_dropout": 0.023,
50
+ "hidden_size": 1024,
51
+ "initializer_range": 0.02,
52
+ "intermediate_size": 4096,
53
+ "layer_norm_eps": 1e-05,
54
+ "layerdrop": 0.01938,
55
+ "mask_channel_length": 10,
56
+ "mask_channel_min_space": 1,
57
+ "mask_channel_other": 0.0,
58
+ "mask_channel_prob": 0.0,
59
+ "mask_channel_selection": "static",
60
+ "mask_feature_length": 10,
61
+ "mask_feature_prob": 0.0,
62
+ "mask_time_length": 10,
63
+ "mask_time_min_space": 1,
64
+ "mask_time_other": 0.0,
65
+ "mask_time_prob": 0.05897,
66
+ "mask_time_selection": "static",
67
+ "model_type": "wav2vec2",
68
+ "num_attention_heads": 16,
69
+ "num_conv_pos_embedding_groups": 16,
70
+ "num_conv_pos_embeddings": 128,
71
+ "num_feat_extract_layers": 7,
72
+ "num_hidden_layers": 24,
73
+ "pad_token_id": 0,
74
+ "transformers_version": "4.6.0.dev0",
75
+ "vocab_size": 40
76
+ }
eval_results.json ADDED
@@ -0,0 +1,12 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "epoch": 59.99,
3
+ "eval_loss": 0.5329256653785706,
4
+ "eval_mem_cpu_alloc_delta": 1298432,
5
+ "eval_mem_cpu_peaked_delta": 58458112,
6
+ "eval_mem_gpu_alloc_delta": 0,
7
+ "eval_mem_gpu_peaked_delta": 5878257664,
8
+ "eval_runtime": 34.9379,
9
+ "eval_samples": 466,
10
+ "eval_samples_per_second": 13.338,
11
+ "eval_wer": 0.3505624809972636
12
+ }
predictions.csv ADDED
@@ -0,0 +1,467 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ path target predicted
2
+ common_voice_lt_23779365.mp3 situacija šalyje buvo sudėtinga sitoacijo šalyje buvo sudėtinga
3
+ common_voice_lt_23779414.mp3 ežeras yra lyninio tipo ežeras yra lyninio tipo
4
+ common_voice_lt_23743418.mp3 vadovauja energijos taupymo priemonių centrui vadavauja energijos topimo priemoniu centrui
5
+ common_voice_lt_23743419.mp3 netrukus kerta čekijosslovakijos sieną ir teka į pietus per slovakiją netrukus kirta čekijos slavakijos siena ir teka į pietus per slovakiją
6
+ common_voice_lt_23743420.mp3 kupiškio rajone garsėja noriūnų vaikų meninio lavinimo centras dagilis kupiškio rajone garsėno riūnų vaikų meninio lavinimo centras dagilis
7
+ common_voice_lt_23743422.mp3 jų įtaka vienas kitam buvo unikali jų įteka vienas kitambulo unikalė
8
+ common_voice_lt_23717670.mp3 studijas vilniuje lėmė noras likti arčiau namų studijos vilniują lėminoras liktyerčiau namų
9
+ common_voice_lt_23717671.mp3 parapija garsėja kristaus atsimainymo atlaidais parapija garsėjo kristus atsimainimo atlaidais
10
+ common_voice_lt_23717673.mp3 pirmą kartą šalies istorijoje toks čempionatas buvo rengiamas lietuvoje pirmą kartą šalis istorijo tok simpiunatas buvo rengiamas lietuvoje
11
+ common_voice_lt_23717674.mp3 pietrytinėje dalyje likusių katalikų kapinių teritorija po antrojo pasaulinio karo dar padidėjo pietrytinė daljelikusių gatalikų kapinių teritoriją pontro pasaulnio karo dar padidėjo
12
+ common_voice_lt_23707686.mp3 grįžęs į lietuvą stojo savanoriu į lietuvos kariuomenę grįžiasi lietuvos to savanori lietuvos kariuomenį
13
+ common_voice_lt_23707687.mp3 į šiaurę ir pietus nuo kaimo buvusios senovės gyvenvietės į šiaurę ir pietus nuo kaimą buvusias senovės gyvenvietės
14
+ common_voice_lt_23707688.mp3 mirė ligoninėje su kulka pilve po dvikovos neaiškiomis aplinkybėmis mirė ligoninėje sukulka pilvė podvikovos neiškiomis aplinkybėmis
15
+ common_voice_lt_23707689.mp3 čia suformuotas ochrido sandžakas čia suformuotas ochrido sandžakas
16
+ common_voice_lt_23718392.mp3 šis virusas plito data general nova kompiuteriuose ir buvo skirtas programinės įrangos atnaujinimui šis kyrusas plito datą cheneralmovą kompiuterias ir buvo skirtas praglaminės įrangos atnaujy
17
+ common_voice_lt_23718393.mp3 šiaulių universiteto menų fakulteto tapybos katedros lektorė šiaulių universiteto namų fakulteto tatybos katedros lektorė
18
+ common_voice_lt_23718394.mp3 į ketvirtfinalius patenka po dvi geriausias kiekvienos grupės komandas į ketfirti nalis patenga po dvi geriausias keikianos grupės komandas
19
+ common_voice_lt_23718395.mp3 pakruojo raudonojo kryžiaus organizacijos pirmininkas rokruojo raudonojų gryžiaus organizacijos pirmininkas
20
+ common_voice_lt_23718396.mp3 saugomos armonos krantų devono periodo atodangos saugomos armonos krantų devono periodo atodangos
21
+ common_voice_lt_23741186.mp3 su lietuvos atgimimu atgijo ir miestų heraldikos tradicijos su lietuvos atgimimu atgijo ir miestų heraldikos tradicijos
22
+ common_voice_lt_23741187.mp3 dieviškoji teisė tam tikromis formomis išliko ir moderniaisiais laikais diebiško jį peisvėje tam kikromis hormomis išliko ir moderiniaisiais laikais
23
+ common_voice_lt_23741188.mp3 dauginasi lietinguoju sezonu nuo birželio iki spalio dauginas i lietinguoju sezonų nuo birželiaigispanio
24
+ common_voice_lt_23741189.mp3 gautą žemę marijonai suskirstė sklypais ir pardavė gauta žemę marijonai suskirstės klypais ir pardavi
25
+ common_voice_lt_23741190.mp3 tuo laikotarpiu su švedais daug kartų buvo sudaromos paliaubos tuo laikotarpius išvedais daug kartų buvo sudaromos palialbos
26
+ common_voice_lt_23716754.mp3 vyriausybės ministrus išrenka tik valstybės prezidentas vyriau sėivės ministrus išrenka tik valstybas prezidentas
27
+ common_voice_lt_23716755.mp3 tais pačiais metais pelnė bronzą pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprinto rungtyje tais pačiais metais pelnį mronsa pasaulio taurės kolumbijos etape komandinio sprento rungtyje
28
+ common_voice_lt_23716756.mp3 koplyčioje pakabintas aušros vartų marijos paveikslas koplyčioje pakagintas aušos fortų marijos paveikslas
29
+ common_voice_lt_23716757.mp3 patinai šeriasi per lietaus sezoną fatinai šeriasi per lietaus sezoną
30
+ common_voice_lt_23716758.mp3 vienas svarbiausių portugalijos turizmo centras vienas svarbiausių portogalijos turizmo centras
31
+ common_voice_lt_23779374.mp3 turkija į čempionatą pateko kaip šeimininkė turkiją į čempionatą pateko kaip šeimininkė
32
+ common_voice_lt_23779408.mp3 iš šiaurės į pietus per parką eina pagrindinė alėja į šiaurės į pietus per parką eina pagrindinę alėja
33
+ common_voice_lt_23779435.mp3 patekęs į delną skyla į galines šakas patekės į dalnąs kylo į galines šakas
34
+ common_voice_lt_23779457.mp3 jaunieji patriotai siekė atgauti tėvynei laisvę jaunieji patriotai siekia gauty tėvynį laisvę
35
+ common_voice_lt_23779473.mp3 miesto vardas buvo duotas nuo vienos indėnų genties pavadinimo miesto vardas buvo duotas nuo vienaus indienų genties pavadinimo
36
+ common_voice_lt_23780045.mp3 šie metai buvo paskelbti tarptautiniais šeimos metais šie metai buvo paskelti tarptautiniais šeimos metais
37
+ common_voice_lt_23780048.mp3 vėžiagyvių pirmoji vystymosi stadija paprastai yra nauplijus kuris daugelyje rūšių yra laisvai plaukiojanti lerva vėžiagybvių pirmojai vystymos į stadija paprastai yra naplijus kuris daugelėje rūšių yra laisvai plaukijanti lerva
38
+ common_voice_lt_23751018.mp3 ji dar vadinama dievų valdove ji darvodinama dievų valdovę
39
+ common_voice_lt_23751019.mp3 federalinė teisminė valdžia susideda iš aukščiausiojo teismo ir žemesnių federalinių teismų federalinė teisminė valdžia susideda iš aukščiausiojo teismo ir žemesnių federalinio teismų
40
+ common_voice_lt_23751020.mp3 tai kelių kaimelių esančių atskirose salelėse aglomeracija tai kelių kaimelio esančių atskirose saleliuose aglomeracija
41
+ common_voice_lt_23751021.mp3 mirė tarnybos reikalais nuvykęs į klaipėdą mirė tarnybos reikalais nuvykęs į klaipėdą
42
+ common_voice_lt_23751039.mp3 kitais metais šios nuotraukos tapo pirmosios araki parodos pagrindu kitais metais šios nuotrokos tapo pirmosios rakė parodos pagrandu
43
+ common_voice_lt_23751041.mp3 po trejų metų šalis laimėjo aštuntąjį vaikų eurovizijos konkursą po trejų metų šalias laimėjo aštunta įvaikų eurovizijos konkursą
44
+ common_voice_lt_23751043.mp3 veiksmas aprašomas esamuoju laiku veiksmas aprašomas esamuoji laiku
45
+ common_voice_lt_23751045.mp3 dvaro laikotarpiu šis pastatas buvo kalvė dvaro laikotarpiu šis pastatas buvo kalvę
46
+ common_voice_lt_23715852.mp3 panašios sieninės tapybos išlikę ir plungės bažnyčioje panažė sieninės stapybos išlikę ir plongios bažnyčioje
47
+ common_voice_lt_23715853.mp3 susidėjo iš pusfinalio ir finalo turnyrų susidėjo iš pusfinalio ir finalo turnyrų
48
+ common_voice_lt_23715855.mp3 yra nemuno kilpų regioninis parkas yra nemuno kilpų regioninis parkas
49
+ common_voice_lt_23715856.mp3 jį organizuoja federacijos prezidiumas į organizuoja federacijos prezildimas
50
+ common_voice_lt_23715858.mp3 opų atsiradimo ant padų profilaktikai svarbu tinkamai parinkti avalynę opu atsiradimo ant padų profilaktikai svarbu tinkamai parengti avalynę
51
+ common_voice_lt_23715861.mp3 lengvojo kulkosvaidžio kulkosvaidininkas veikia vienas arba gali turėti padėjėją lengvojo kulkos vaidžio kulkos vaidininkas veikia vienas arbą gali treti padegoje
52
+ common_voice_lt_23715863.mp3 per paskutinius milijoną metų san tomės saloje išsiveržusi lava buvo bazaltas per paskutinius melijoną metų san tomė saloje išsivaržiusi lava pavabozaltas
53
+ common_voice_lt_23715864.mp3 tarp luko ir auroros užsimezga ypatingas ryšys tarp luko ir euroros užsimasga ypatingas ryšys
54
+ common_voice_lt_23715865.mp3 jau nuo seno žmonės naudojosi šilkverpių vikšrų sugebėjimu gaminti šilkinius siūlus jauno seno žmonės naudojos šilkvarpių vikšrų sugebėjimo gaminti šilkinius siūlus
55
+ common_voice_lt_23715866.mp3 parkas oficialiai pavadintas triglavo nacionaliniu parku parkas oficialiai pavadentas treglavo nacionaliniu parku
56
+ common_voice_lt_23715794.mp3 teritorija aplink sostinę arba imperatoriaus domeną teritoriją aplink sostinė arba imperatoriaus domeną
57
+ common_voice_lt_23715795.mp3 joje vyksta auto bei motosporto lenktynės joje vyksta auto bei muto sporto lenktynės
58
+ common_voice_lt_23715796.mp3 palaidotas kijevo pečiorų vienuolyne palaitotas skyjavo pečiorų vienuolynę
59
+ common_voice_lt_23715797.mp3 palaidotas gaurės kaimo kapinėse palaidotas gauris kaimo kapinėse
60
+ common_voice_lt_23715798.mp3 jonas buvo svarbiausiu lotynų kalba parašytos prūsijos žemės kronikos autoriumi jaunas buvo svarbiausiulotynų kalba parašytos prūsijos žemės kronikos autoriumi
61
+ common_voice_lt_23721262.mp3 čia taip pat yra viena seniausių japoniško stiliaus budistų šventyklų čia taip pat yra viena seniausių japoniškos stiliaus budistų šventyklų
62
+ common_voice_lt_23721263.mp3 vaisiai skinami ir vartojami rugsėjo pabaigojespalio pradžioje vaisiais kinami ir vartojami rugsijo pabaigoje spalio pradžioje
63
+ common_voice_lt_23721264.mp3 šiame vienuolyne yra palaidota daug žymių gruzijos valdovų šiame dienuolynė yra palaidota daug žynių grauzijos valdovu
64
+ common_voice_lt_23721266.mp3 namus prižiūri kristaus karaliaus kongregacijos seserys namus prižiūri kristaus karaliaus kongregacijos saserys
65
+ common_voice_lt_23721283.mp3 kiti kupolai randami pietiniame ir šiaurės rytiniame šlaituose kietikų polai randami pietiniame ir šiaurės rytiniame šlaituose
66
+ common_voice_lt_23721285.mp3 jas transliavo kazys grinius ir povilas julius labanauskas jas transliavo kazys grynius ir po vilas jūriuslaba nauskas
67
+ common_voice_lt_23721287.mp3 tuo pačiu metu kijeve nuverstas netekęs vokietijos paramos skoropadskis tuo pačiu metu kiei venų verstas netekės vokietijos paramos kropadskis
68
+ common_voice_lt_23721289.mp3 autobusų stotis yra vietinių autobusų maršrutų stotelė autobu su stotis yra vietinių autobusų maršutių stotelio
69
+ common_voice_lt_23721290.mp3 pirmenybės prasideda rudenį ir baigiasi pavasarį pir menybės prasidedta rudenį ir baigėsi pavasarį
70
+ common_voice_lt_23721331.mp3 nugara tamsiai pilka su neryškiomis juodomis ar žalsvomis dėmėmis ir baltais taškeliais nugaro temsi pilka su nyriškiomis juozomis aržosvomis diėmėmis ir baltais taškeliais
71
+ common_voice_lt_23721332.mp3 teikia finansines paslaugas veikia finansitas paslaugas
72
+ common_voice_lt_23721333.mp3 ačangų tautos peilių ir kitų įrankių gaminimo istorija siekia šešis šimtus metų akščangų tautous peilių ir kitų įrankių gaminimo istoriją siekia še šešimtus metų
73
+ common_voice_lt_23721334.mp3 jos užimamos teritorijos buvo pietų komoės regione jo sužimamos teritorijos buvo pietų komojas regione
74
+ common_voice_lt_23721335.mp3 stogo smailę vainikuoja aukštai iškeltas metalinis kryžius stokos smaili vainikuoja aukšta iškeltas metalinis kryžius
75
+ common_voice_lt_23720280.mp3 pietinė dalis įeina į džebel achdaro aukštumas pietinė dalis įeina į džia bel akdaro aukštumas
76
+ common_voice_lt_23720281.mp3 minta smulkiais bestuburiais minta smulkiais bestuburyais
77
+ common_voice_lt_23720282.mp3 kapinynas skiriamas žiemgalių ir žemaičių gentims kapinynas skiriamas žiemgalių ir žemaičių gentims
78
+ common_voice_lt_23720283.mp3 antžeminė jos dalis pjaunama žydint antžeminiai jos dalis pjaunama žydintu
79
+ common_voice_lt_23720289.mp3 lietuvoje dažnas ir mėgstamas grybautojų lietuvoje dažnas ir mėgstamas greiplautojų
80
+ common_voice_lt_23720290.mp3 taip pat ji buvo oficialiai pripažinta islandų vyriausybės taip pat ji buvo oficialiai pripažinta is landų vyriausybės
81
+ common_voice_lt_23720291.mp3 auga stovinčiuose ir lėtai tekančiuose vandenyse auga stovinčiuose ir litai tekančiuose vandenyse
82
+ common_voice_lt_23720292.mp3 šiaurinė tvenkinio pusė telkšo balbieriškio miške šiaurinėje tvenkinio pusė telkšo balbieriškio miške
83
+ common_voice_lt_23720293.mp3 apeigoms kūną dažosi raudonai su juodais dryžiais apie goms kūno dažusa raudonai su juodais dryžiais
84
+ common_voice_lt_23720300.mp3 daug libių tarnavo samdiniais egipto kariuomenėje daug libių tarnavu samdinaisi egipto kariuomenėje
85
+ common_voice_lt_23720301.mp3 svarbiausi tyrimai iš geležies amžiaus svarbiausi tyrimai iš geležies amžiaus
86
+ common_voice_lt_23720302.mp3 statybinių medžiagų gamybos pramonė statybinių medžiagų gamybos pramonė
87
+ common_voice_lt_23720303.mp3 skirtas tinkle veikiantiems įrenginiams stebėti ir valdyti skirtas tinklio veikiantiems įrenginiams tebėti ir valdyti
88
+ common_voice_lt_23720368.mp3 evangelijoje pagal joną aprašomas andriejaus pašaukimas prie jordano iškart po jėzaus krikšto evangelijoje pagal joną aprašomas andrijous pašaukimas prejordano iš kart po jėzaus krikštu
89
+ common_voice_lt_23720369.mp3 kai kurios rūšys kenkia sodams kai kurios rūšys kenkias sodoms
90
+ common_voice_lt_23720370.mp3 mokestis už naudojimąsi baze nenumatytas mokėsis už naudojamasi bazenenmatytas
91
+ common_voice_lt_23720371.mp3 slėnio šlaitai apaugę medžiais ir krūmynais slėniaušlaitai apaugę medžiais ir krūmynais
92
+ common_voice_lt_23720372.mp3 piliakalnis apaugęs mišriu mišku piliakalnis apaugęs mišriu mišku
93
+ common_voice_lt_23720395.mp3 paskutinius trejus metus dailininkas praleido paralyžiuotas paskutinius trijus metus dailininkas praleido paralyžiuotas
94
+ common_voice_lt_23720396.mp3 tokio tipo argumentacijos klaidos ypač dažnai išnaudojamos reklamose tokio tipo argumentacijos klaidos ypač čši dažnai išnaudojimos reklavose
95
+ common_voice_lt_23720397.mp3 mirusio aleksandro palaikai buvo palaidoti vilniaus katedroje mirusio aleksandru palaikai buvo palaidoti vilniaus katedruje
96
+ common_voice_lt_23720398.mp3 arklių plaukų spalvų įvairovei apibūdinti yra naudojama apie dvidešimt pavadinimų arklių plaukų spalų įvairoj apibūdinti yra naudojama apiedvydiešim pavadinimų
97
+ common_voice_lt_23720399.mp3 kasmet muziejus organizuoja senosios muzikos festivalį baroko pavasaris biržuose kasmet muziejus organizuoja senosios muzikos festivali paroko pavasarys biržuose
98
+ common_voice_lt_23707708.mp3 taip pat turkijoje šioms katėms didelį pavojų kelia nelegali medžioklė ir gamtos užterštumas taip pat turkėja šioms katiems didelį pavojo kelia nelegalį medžioklė ir gamtos užtarštumas
99
+ common_voice_lt_23707709.mp3 tokiu sprendimu buvo siekiama palaikyti gerą aprūpinimą technika ir tolygiai ją paskirstyti tokios sprendimu buvou siekiama palaikyti gerą aprūpinimą techniką ir tolygij ja paskirstyti
100
+ common_voice_lt_23707710.mp3 žuvų dantys smulkūs žuvū dantys smulkūs
101
+ common_voice_lt_23707711.mp3 altorius nėra išimtinai krikščionybės atributas autorius nėra išimtinai krikščionybės atributas
102
+ common_voice_lt_23707712.mp3 pradinės klasės mokomos atskirame pastate pradinės klasys mokomos atskiriame pastate
103
+ common_voice_lt_23707713.mp3 ji ne kartą degė per karus ji ne kartą degė per karus
104
+ common_voice_lt_23707714.mp3 šioje koplyčioje žagarės parapijos tikintieji įsteigė nedidelį sakralinio paveldo muziejų šioje koplyčiuje žagarės parapijos tikentėje įsteigė nedidelį sakralinio paveldo muzieju
105
+ common_voice_lt_23707715.mp3 todėl jonas išvyko į varšuvą ir ten susirado tarnybą todėl jonas išvyko į varšu vartęn susirado tarnybą
106
+ common_voice_lt_23707716.mp3 neribotai tirpsta vandenyje neribotai tvirpsta vandenyje
107
+ common_voice_lt_23707717.mp3 buvo svarbi jungtis tarp aukštojo renesanso dailės ir baroko buvo svarbi jungtis tarp aukštoja renesanso dailės ir baroko
108
+ common_voice_lt_23707723.mp3 jono krikštytojo bažnyčios klebonas jono krikštytėjo bažnyčios klebonas
109
+ common_voice_lt_23707724.mp3 vilkyškių miške taip pat auga raganų eglė vilkiškimiškė taip pat auga ragano eglė
110
+ common_voice_lt_23707725.mp3 ypač didelė kalbinė įvairovė yra į pietus nuo mandaros kalnų ypač didelę kalbinęj į vairovę yra pietus nuomondaros kalnų
111
+ common_voice_lt_23707726.mp3 viena iš seniausių ir didžiausių lietuvos ledų gamintojų viena išseniausių ir didžiausių lietuvos ledų gamintojų
112
+ common_voice_lt_23707727.mp3 rytinę tvenkinio dalį supa kaniūkų miškas rytinę tvenkinio dalį su pakaniųkųmiškas
113
+ common_voice_lt_23775912.mp3 nuo seno okinava buvo svarbiausia riūkiū karalystės dalis nuo seno akinavo buvo svarbiausia ir jūkių karalystės dalis
114
+ common_voice_lt_23775915.mp3 struktūrų tikslas nežinomas struktūrių tikslas nežinomas
115
+ common_voice_lt_23775923.mp3 apygardoje dažnai vyksta pasienio konfliktai su gajana apigardoje dažnai vyksta pasienio konfliktai su gajana
116
+ common_voice_lt_23775924.mp3 tuo metu iš raudono smiltainio buvo pastatyta daug šventyklų ir ghatų tuo metu išraudonos nautainebuvo pastatyta daug šventyklų ir gatų
117
+ common_voice_lt_23775994.mp3 frozen faces yra kitas to paties asmens muzikinis projektas rozin feisis yra kitas tuo patiestas mens muzikinis projektas
118
+ common_voice_lt_23775999.mp3 priklausė radviliškio parapijai priklausė radviliškio parapijai
119
+ common_voice_lt_23779654.mp3 joje buvo rengiami įvairių karinių sričių specialistai joje buvo rengiami įvairių karinius ričiau specialistai
120
+ common_voice_lt_23780100.mp3 abu aviatoriai buvo nevedę abu aviatoriai buvo nevedė
121
+ common_voice_lt_23709167.mp3 tai buvo jos pirmasis žingsnis suaugusiųjų auditorijos link tai buvo jos pirmasis žingsnis isuaugusiųjų auditorijos link
122
+ common_voice_lt_23709168.mp3 atitinka lietuvių aušrinę atitinka lietuvių aušrinę
123
+ common_voice_lt_23709169.mp3 tačiau daugelis jo šeimos narių tapo holokausto aukomis tačiau daugelis jo šeimos narių tapa balo kausto aukomits
124
+ common_voice_lt_23709170.mp3 šiuo vardu miestas buvo žinomas romėnų ir bizantijos laikais šio vardu miestas buvo žinomas romėnų ir pizantijos laikais
125
+ common_voice_lt_23709173.mp3 klestėjimo laikotarpiu chanatas tęsėsi nuo tibeto kalnyno pietuose iki balchašo ežero šiaurės vakaruose plestėjimo laikotarpių chanatas tęsiasi nuo tibetą kalnyną pietuose iki balhašo ežero šiaurės pakaruose
126
+ common_voice_lt_23709174.mp3 dumblas vietomis su molio arba smėlio priemaiša dumblas vietomisi molio arbasnėro prienaišio
127
+ common_voice_lt_23709175.mp3 asmenybės kultas ir nacionalistinė propaganda buvo perono valdymo pagrindiniai ramsčiai pasmenybės kultas ir nacionalist nepropagranda buvo perono valdymo pagrindinįi ramsčiai
128
+ common_voice_lt_23709176.mp3 moterų tarptautinės meistrės vardas yra viena pakopa žemesnis už moterų tarptautinės korespondencinių šachmatų didmeistrės moterų tarptautinės meistrės vardas yra gana pakopo žymesnis už moterų tarptautinės kūrespondencinių šachmatų didmesčias
129
+ common_voice_lt_23709177.mp3 lietuvos rytuose bei pietryčiuose ir baltarusijos šiaurės vakaruose lietuvos lietuvuose bei pietryčiuose ir baltarusijos šiaurės vakaruose
130
+ common_voice_lt_23709178.mp3 užsienio reikalų ministerijos protokolo direktorius užsienio reikalų ministerijos sportakolo direktorius
131
+ common_voice_lt_23709179.mp3 po kurio laiko parazitas miršta ir jo auka atsigauna pokurio laiko parazitas mišta ir jo aukaraci gauną
132
+ common_voice_lt_23709180.mp3 geresnė atmintis padidina budrumą sapnuose geles netvintis padidina būdrumas apnuose
133
+ common_voice_lt_23709181.mp3 mitinge dalyvavo keli šimtai žmonių mitinga dalyvavo kelišimtai žmonių
134
+ common_voice_lt_23709182.mp3 didelis dėmesys skirtas moters gyvenimo būdui didelis dėmesys skirtas motels gyvenimo pūtui
135
+ common_voice_lt_23709183.mp3 leidėjas ir redaktorius mykolas sleževičius leidėjas ir redaktorius mikoros sleževičius
136
+ common_voice_lt_23709184.mp3 generalinio sekretoriaus pareigose didelį dėmesį skyrė klimato kaitos klausimams bei darfūro krizės sprendimui generalinio sekretoriaus pareigos didelį dėmęsį skyriėo klimato kaitos klasimoms bei darfuro krizės sprendimui
137
+ common_voice_lt_23709185.mp3 daugelyje maisto produktų padidėjęs druskos kiekis veikia kaip konservantas daugelyje maisto produktu padidėjęs turskos skiekias veikė kaip konservantas
138
+ common_voice_lt_23709186.mp3 muilo galima rasti ir metalo apdirbimo staklių tepimo ir aušinimo skystyje muivo galima rasti ir metalą apdirbimo staklių tepimo ir raušinimo skystėja
139
+ common_voice_lt_23712729.mp3 dirbo šiaulių miesto savivaldybės sanitarijos gydytoju dirbo šiaulių miesto savivaldybės sanitarijos gydytoju
140
+ common_voice_lt_23712730.mp3 lietuvių kalba yra išleistas radioelektronikos terminų žodynas lietuvių kalba yra išleikstas radijoelektronikos termenų žadynas
141
+ common_voice_lt_23712731.mp3 egzistavo du regioniniai rašto variantai egzistavo du regioninai rašta varijantai
142
+ common_voice_lt_23712732.mp3 įsteigtas tėvų fondas įsteigtas tievų fondas
143
+ common_voice_lt_23712733.mp3 jų atsiradimas aprašomas tekstuose skirtingai ju ats iradimas aprašomas tekstuose skirtingai
144
+ common_voice_lt_23712739.mp3 praeina kelias pajieslysplinkaigalis praaeina kelias pajeslys plinkaigalis
145
+ common_voice_lt_23712740.mp3 iš pradžių sekė jaunagramatikių tradicijomis iš pradžiau sekė juna gramatikių tradicionas
146
+ common_voice_lt_23712741.mp3 kauno valdorfo mokyklos administratorius kauno valdarfo mokyklos administratorius
147
+ common_voice_lt_23712742.mp3 ši data laikoma kombinuotų pašarų cecho įkūrimo data ši data laikoma kombimuotų pašarų cecho įkūrimo data
148
+ common_voice_lt_23712743.mp3 teorija buvo labai sustiprinta prancūzijos akademinių sluoksnių teorija buvo labai sustiprinkta prancūzijos akademinių sluokste
149
+ common_voice_lt_23741991.mp3 teritoriją dengia tropinės džiunglės teritorija dengia tropinės žiunglės
150
+ common_voice_lt_23741992.mp3 atsirado tarptautinis dėmesys redono kūrybai atsirado tarptautinės dėmesys redono kūrybai
151
+ common_voice_lt_23741993.mp3 uzbekijoje tadžikai gyvena išsimėtę po visą teritoriją uzbekijoje tadžikai gyvena įsimeitę po visą teritoriją
152
+ common_voice_lt_23741994.mp3 anatomiškai rytų azijos tautų atstovų akys turi nemažai subtilių skirtumų lyginant su europidų akimis anatomiškai rytų azijos tautų atstovų akys turinė mažaį sugtylių skirtumo lyginansueuropidų akimis
153
+ common_voice_lt_23741995.mp3 laikomas vienu žymiausių postmodernistinio kino kūrėju laikomas vienu žemiausių posmodernistinio kino kūrėjų
154
+ common_voice_lt_23741998.mp3 po vilniaus kapituliacijos atsistatydino povilniaus kapituliacijos atsistatydino
155
+ common_voice_lt_23741999.mp3 rytiniu pakraščiu teka dunojus rytinių pakraščiį teka dunojus
156
+ common_voice_lt_23742007.mp3 komanda laimėjo dvejas varžybas ir pralaimėjo penkis susitikimus komanda laimėjo dvieies varžybas ir pralaimėji penkis susitikimus
157
+ common_voice_lt_23742008.mp3 šiandieną piliavietėje įsikūrę dailės ir varpų muziejai šiandiena piliavietėje įsikūrė dailės ir vartų muziejajai
158
+ common_voice_lt_23742009.mp3 dirbdama mokyklose savo kūrybą publikavo kauno rajono laikraščio puslapiuose bei pedagoginėje spaudoje ir žurnaluose dirbdamo mokyklose savo kūrybą publikavo kauno rajono laikraščiau puslapiose bei pedagoginėje spaudoje ir žurnaluose
159
+ common_voice_lt_23742015.mp3 aukštuomenės damos privalėjo viešumoje nešioti pirštines aukštuomenės damos privalėju viešumoje nešioti pirštinės
160
+ common_voice_lt_23742031.mp3 projektavo gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus projektavo gyvenamuosius namus ir visuomeninius pastatus
161
+ common_voice_lt_23742033.mp3 įrengtas į upės slėnį įsiterpiančiame aukštumos kyšulyje irengtas j upės slėnį įsitirpenčiame aukštumos kišulyje
162
+ common_voice_lt_23742038.mp3 po susirinkimo medinoje buvo pradėtos rinkti priesaikos abu bakrui pu susirinkimo medinoje buvo pradėtos rinkti pliestaikos abu bakrui
163
+ common_voice_lt_23742045.mp3 pagrindinius vaidmenis atliko tom cruise ir ken watanabe pagrindinis vaidmenės atliko tomkruys ir ken vatanabę
164
+ common_voice_lt_23742046.mp3 didžiausias miestas klaipėda didžiausias miestas klaipėda
165
+ common_voice_lt_23742049.mp3 netoliese įsikūręs kairių kaimas netolijes įsikūręs kairių kaimas
166
+ common_voice_lt_23742050.mp3 miestas skirstomas į senamiestį ir naujamiestį miestas skirstomas į senamėsti ir naujamiestė
167
+ common_voice_lt_23742051.mp3 po bantų migracijų visa teritorija buvo apgyvendinta bantų genčių po banto emigraciją jų visa teritorija buvo apgyvendinta bantų genčių
168
+ common_voice_lt_23742053.mp3 būtent dievas davė pasauliui judėjimą būtendyje vasdavė pasaulio judėjimą
169
+ common_voice_lt_23742055.mp3 miestas yra pagrindinis šalies ekonominis ir administracinis centras miestas yra pagrindinių šalies ekonominės ir administracinis centras
170
+ common_voice_lt_23742057.mp3 prasideda nuo plačios nemuno salpos prasideda nuo plačios nemuno salpos
171
+ common_voice_lt_23742058.mp3 suklestėjo kaip kavos auginimo centras sukleste jo kaip kavos auginimo centras
172
+ common_voice_lt_23742060.mp3 statyboms vadovavo italų architektai mikelandželas palonis ir pjetras pertis pastatyboms vadovavo italų architektai mikelanženas palaunės ir pietras pertes
173
+ common_voice_lt_23742061.mp3 kartu su singlu buvo pridedamas ir kasmetinis grupės žurnalas deep kartu susiunglu buvo pridedamas ir kasmetinis grupės šurnalas dyp
174
+ common_voice_lt_23742062.mp3 rūpinosi žurnalų ir knygų leidyba rūpinase žurnalų ir knygų leidyba
175
+ common_voice_lt_23742063.mp3 dažniausiai tai daroma disko klonavimo programomis dažniausiai tai daroma disko plonavimo programomis
176
+ common_voice_lt_23742067.mp3 dar viena istorija pasakoja apie orfėjo lyrą dar vieną istoriją pasakoje apie orfėjų lyra
177
+ common_voice_lt_23742070.mp3 kuršininkai buvo tiesioginiai kuršių genties palikuonys kuršininkai buvo tiesioginiai kuršių genties palikuonys
178
+ common_voice_lt_23742075.mp3 paskutiniąją vietą užėmusi komanda iškrenta į žemesnį lygmenį paskutinėe vietą užėmusi komanda iš krentai žemesnių lygmenį
179
+ common_voice_lt_23742078.mp3 glaudžiai bendradarbiauja su visuotine darbo sąjunga laudžiai bendradarbiauja su vysuotinę darbo sąjunga
180
+ common_voice_lt_23742082.mp3 galimai mokėsi kelne galimai mokėsi kelnė
181
+ common_voice_lt_23742083.mp3 ežere sugaunama karšių ežere sugaunama karišių
182
+ common_voice_lt_23742090.mp3 buvo nutiestas tik kelias nuo kaimo buvo nutestas tik kelis nuo kaimo
183
+ common_voice_lt_23742091.mp3 korporacija remiasi tarpukario lietuvoje veikusių studentų ateitininkų korporacijos justitia tradicijomis korporacija remiasi tarpukario lietuvoje veikusi studentų ateitininkų korporacijos susticije tradicinis
184
+ common_voice_lt_23742092.mp3 islamo valstybė priėmė jų priesaiką ir patvirtino savo vakarų afrikos provincija is lamo valstybė priemėji priesaika ir patvirtinuo savo vakarų afrikos provincija
185
+ common_voice_lt_23742093.mp3 nusikalstamumo kontrolės programoms rengti ir jų vykdymui koordinuoti sudaroma vyriausybinio lygio taryba nusikalstamumo kontrolės programoms rengti ir jų vykdymui foordinuoti sudaroma vyriausiybinio lygio taryba
186
+ common_voice_lt_23742095.mp3 ją pakeis kolektyvinė nuosavybė ja pakeis kolektyvinė nuo savybė
187
+ common_voice_lt_23742099.mp3 taip pat vadovavo pasvalio kultūros namų mišriajam chorui ir vokaliniams ansambliams taip pat vadovavo pasvolio kultūros namų mišriajam chorui ir vokaliniams ansamblims
188
+ common_voice_lt_23742106.mp3 lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos elektrėnų susivienijimo pirmininkė lietuvos švietimo darbuotųjų profesinė sąjungos eliktrėnų susivienimo piripininkė
189
+ common_voice_lt_23742107.mp3 mokėsi panevėžio realinėje ir mintaujos gimnazijose mokėsi panvęžerialinėje ir mintaujos gimnazijose
190
+ common_voice_lt_23742112.mp3 hipotetiškai priskiriama paleobalkanų kalboms ji potetiškai priskiriama paleo balkanų kalboms
191
+ common_voice_lt_23742113.mp3 į šiaurę įsikūręs kunigiškių kaimas į šiaurę įsikūręs kunigiškių kaimas
192
+ common_voice_lt_23742123.mp3 tačiau procesas tuo nesibaigė tačiau procesas tonesi baigė
193
+ common_voice_lt_23742125.mp3 vyriški kimono yra kur kas paprastesni nei moterų vyriškie kimo no yra kurkas paprastesniniai moteru
194
+ common_voice_lt_23742126.mp3 prieš mirtį jis gavo leidimą supakuoti paryžiaus triumfo arką priešmirtis gavo leidimas su pokuoti paryžiaus trumfo arka
195
+ common_voice_lt_23742132.mp3 jis gali būti originalus autoriaus kūrinys arba jau esančio darbo adaptacija jis gali būti originalus autorious kūrinys arba jau esančio darbo adaptacija
196
+ common_voice_lt_23742133.mp3 taip pat donelaičio raštų leidimo ar darbų apie jį pagrindinis rengėjas taip pat to nelaičių rašto leidimo ar darbų apie jį pagrindinis vengėjas
197
+ common_voice_lt_23742140.mp3 ant tilto stovėjo vokietijos kanclerio oto fon bismarko statula andėl to stovėji vokietijos kanslerio utofonbismarko statula
198
+ common_voice_lt_23742141.mp3 būdingi šaltųjų aukštikalnių dykumų kraštovaizdžiai būdingi šaltų jaukštikalnių dykumų kraštovaizžiai
199
+ common_voice_lt_23742143.mp3 pastaroji dažnai pereina į nimcovičiaus gynybą arba bogoliubovo gynybą pastaruoji dažnai pereina nimcovičiaus gynyba arba bogalių buvo gymyba
200
+ common_voice_lt_23712844.mp3 kaimo gyventojai dažniausiai dirba miškininkystės ir žemės ūkio pramonėje kaima gyventoji dažniausiai dirba miškininkystės ir šemės ūkio pramonėje
201
+ common_voice_lt_23712845.mp3 pro ežerą prateka verknė pro ežerą prateka verknė
202
+ common_voice_lt_23712846.mp3 į pietus telkšo du tvenkiniai į pietus telkšodo tvenkiniai
203
+ common_voice_lt_23712848.mp3 jis laimėjo tris iš keturių paskutinių etapų ir bendroje įskaitoje užėmė ketvirtąją vietą jis laimėjo tris iš keturių paskutinių atapų ir bendroja įskutėje užėmė ketvirtąją vietą
204
+ common_voice_lt_23713040.mp3 netoli indrajų ežero įsikūrę paluknio ir pažemio kaimai netoli introjų ežero įsikūrę poluknio ir pažymio kaimai
205
+ common_voice_lt_23713041.mp3 kaukazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumos kau kazo regioną sudaro kaukazo kalnai ir gretimos žemumus
206
+ common_voice_lt_23713043.mp3 maitinasi smulkiomis žuvimis ir vėžiagyviais maitinasis mulkiomis žuvimis ir vėžiagyviais
207
+ common_voice_lt_23713044.mp3 ant jo pamatų žaiginio dvaro savininkas pastatė kleboniją ant jo pamatų žaiginio dvaro savininkas pastatė kleboniją
208
+ common_voice_lt_23713047.mp3 kauno jaunalietuvi�� sporto organizacijos auklėtinis kauno jauna lietuvio sporto organizacijos auklėdinis
209
+ common_voice_lt_23713068.mp3 tai didžiausias pagal gyventojų skaičių regionas tai didžiausias pagal gyventojų skaičių redionus
210
+ common_voice_lt_23713069.mp3 sumontuota apšvietimo sistema leidžia sukurti įvairius pastato fasado apšvietimo variantus sumontuota apščietimo sistema ledžio sukurti įvairius pastato pasado apščietimo mariamtus
211
+ common_voice_lt_23713071.mp3 jūrų pakrantėse ir upėse sutinkami amerikiniai lamantinai jūrų pakrantėse į rupėse sutinkami amerikiniai lamontimai
212
+ common_voice_lt_23713073.mp3 tėvas buvo malūnininkas tėvas buvo malūnininkas
213
+ common_voice_lt_23713107.mp3 dabar sodyba jau sunykusi dabar sodyba jau sunykuse
214
+ common_voice_lt_23713109.mp3 palaidotas raudėnų kapinėse palaidotas raudėnų kapinėse
215
+ common_voice_lt_23713110.mp3 šiuolaikiniai procesoriai turi dešimtis tūkstančių įvairių elementų šiuolaikiniai procesoriai turi dešimti stūkstančių įvairių elementų
216
+ common_voice_lt_23713111.mp3 niujorko penktoji aveniu yra pati brangiausia gatvė pasaulyje prekybinių patalpų nuomos atžvilgiu neu jorko panktoja veniu yra patibrangiausia gadvėje pasaulyje prekibinių patalpų nuomos atdžgilgiu
217
+ common_voice_lt_23713175.mp3 šis pralaimėjimas ilgam nutraukė europiečių ketinimus įvesti krikščionybę magribe šis pralaimėjimas ilganu traukė europiečių ketinimus įversti krikščionybę magrybę
218
+ common_voice_lt_23713176.mp3 mokyklos bendruomenė ėmė brandinti mintį reorganizuoti mokyklą į pagrindinę ir vidurinę mokyklos bendruomenė ėmė brandenti mintį reorganizuoti mokyklą į pagrindinę ir vidurinę
219
+ common_voice_lt_23713177.mp3 po kurio laiko atrėjas sužinojo apie savo žmonos neištikimybę ir brolio išdavystę pokario laiko atrėjas sužinojo pie savo žmonos nešči kimybę ir brolio išdavysta
220
+ common_voice_lt_23713178.mp3 šios kalbos fantastinėje aplinkoje galėjo laisvai kisti ir pasidalyti į įvairias tarmes šios kalbos fantastinėje aplinkoje galijo laisvaipkisti ir pasidalyti į įvairias tarmas
221
+ common_voice_lt_23713179.mp3 rajoną supa valakampių ir aukštagirio miškai rajona supavalakampių ir aukštagyrio miškai
222
+ common_voice_lt_23713190.mp3 tais pačiais metais ir atstatyta tais pačiais metais yra atstatyta
223
+ common_voice_lt_23713191.mp3 tačiau jiems nepavyko per du mėnesius nieko nuveikti tačiau jiems nepavyko per domėnėsius nieko nuveikti
224
+ common_voice_lt_23713192.mp3 pakrantės linija raižyta su daugybe įlankų ir kyšulių pakrantės linija raižytasudaugybė įlankų ir kišulių
225
+ common_voice_lt_23713193.mp3 dėl to mama buvo kartą pakviesta į mokyklą dėl tonama buvo kartą pakvesta į mokyklą
226
+ common_voice_lt_23713194.mp3 ežeras telkšo rininės kilmės duburyje ežeras telkšo rininės kilmės duburyje
227
+ common_voice_lt_23713220.mp3 jie gyveno ganykloms tinkamose žemėse tarp miestų visoje vakarų afrikoje jie gyveno gamykloms tinkamase žemėse tarp miesto visoje vakarų ardigoje
228
+ common_voice_lt_23713221.mp3 tada ji vadinosi happy slap tada jis vadinas i hepislep
229
+ common_voice_lt_23713222.mp3 priešais pagrindinį įėjimą vakarų pusėje yra to paties stiliaus vartai priešas pagrindini įėjima vakarų pusėje yra to paties stiliausvara
230
+ common_voice_lt_23713223.mp3 dėl kairiųjų pažiūrų iš kariuomenės atleistas dėl kairiųjų pažiūrų iš kariuomenės apleistas
231
+ common_voice_lt_23713224.mp3 apybraižų išspausdino įvairiuose rinkiniuose apybraižų išspaudino įvairiuose rinkiniuose
232
+ common_voice_lt_23713325.mp3 taip jie išsiruošia keliauti į savo naujus namus ir juos susirasti taip yje iš sirošia keliauti savonaujus namos ir juos susirasti
233
+ common_voice_lt_23713326.mp3 balsys yra populiarus tarp poilsiautojų balsys yra populiaraus tarp poiciautojų
234
+ common_voice_lt_23713327.mp3 viena mergina tokio darbo atsisakiusi viena mergina tokio darbo atsisakyusi
235
+ common_voice_lt_23713328.mp3 dalyvavo lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos veikloje dalyvavo lietuvos raudonosios pagalbos organizacijos veikloje
236
+ common_voice_lt_23713329.mp3 didelis laivų statybos centras didelis laivų statybos centras
237
+ common_voice_lt_23713330.mp3 ji iki šiol yra vertinama kontroversiškai ir nevienareikšmiškai ji iki šiol yra vertinama kontroversiškai ir neviena reikšmiškai
238
+ common_voice_lt_23713331.mp3 išleido novelių rinkinių išleido nuo velių rinkinių
239
+ common_voice_lt_23713332.mp3 daina crazy vienintelė buvo išleista singlu daina kreizė vienintelė buvo išleistas junglu
240
+ common_voice_lt_23713333.mp3 tyrė paleogeno sistemos nuosėdas tyrė paliogeno sistemos nuosėdas
241
+ common_voice_lt_23713334.mp3 toliausiai į rytus nutolusi rajono vietovė yra san diego kyšulys toliausiai į rytus nutolus ir rajono vietovę yra sandiego kiešulys
242
+ common_voice_lt_23713335.mp3 aplinkui plyti nemenčinės miškai aplinkui plytinia menčinės miškai
243
+ common_voice_lt_23713336.mp3 tačiau pirmą kartą gyvenime ji turi palikti savo motiną wanda tačiau pirmą kartą gyvenime ji turi palikti savo motiną vanda
244
+ common_voice_lt_23713337.mp3 vienmetės arba daugiametės žolės vienmetės arba daugiametas žolės
245
+ common_voice_lt_23713338.mp3 tarp šių morenų susidaręs suomijos ežerynas su didžiausiu šalyje saimos ežeru tarpšių morenų susidarės suomijos ežerynas su didžiausių šalyje sąimos ežeru
246
+ common_voice_lt_23713339.mp3 šia kalba kalbama pietų estijoje kaip tarme šia kalba kalbama pietų estijoje kaip tarme
247
+ common_voice_lt_23718931.mp3 juose ryški ankstyvojo nyderlandų meno įtaka juose ryški ankstyvojo nyderlando meno įtaka
248
+ common_voice_lt_23718932.mp3 lėliukė būna kokone tarp kerpių ir samanų leliukę būna kokonę tarptu kerpių ir sąmanų
249
+ common_voice_lt_23718933.mp3 filmas pasakoja apie pokario lietuvos kovas filmas pasakoja apie pokario lietuvos skovas
250
+ common_voice_lt_23718934.mp3 vėliau kaimas buvo smilgių kolūkio pagalbinė gyvenvietė vėliau kaimas buvo smilgių kolūkio pagalbinė gyvenvietė
251
+ common_voice_lt_23718935.mp3 iššoko iš ketvirto aukšto iš šoko iš ketvirto aukšto
252
+ common_voice_lt_23718936.mp3 pagrindine konferencijos tema nuspręsta paskelbti aplinkos ir ekonominio vystymosi ryšį pagrindinė konferencijos temanus prasta paskelbti aplinkos ir ekonominio vystymos į ryši
253
+ common_voice_lt_23718937.mp3 hugenotų ir katalikų teises sulygino didžioji prancūzų revoliucija hogenoto ir katalikų teisės sulygino didžiojų prancūzų revoliucija
254
+ common_voice_lt_23718938.mp3 iš čia ir kilo regiono pavadinimas iš čia ir kilo regiono pavadinimas
255
+ common_voice_lt_23718939.mp3 lavos nuošliauža atskirtas nuo todos los santoso ežero lavos nuošliauža atskirtas nuo todos lossantuoso ežero
256
+ common_voice_lt_23718940.mp3 vidurinioji klasė turi ir kitokių atskyrimo metodų vidurinioji klasė turi ir kito kių atskirimo metodų
257
+ common_voice_lt_23718941.mp3 įsteigta federaliniu įstatymu dėl advokato veiklos ir advokatūros rusijos federacijoje įsteigta federalinių įstatymų dėl atvokato veiklos ir vf dvokatūros rusijos federacijoje
258
+ common_voice_lt_23718942.mp3 algirdas klimaitis nebuvo pavaldus lietuvos laikinajai vyriausybei algirdas klimaitis nebuvo pavaldos lietuvos laikinėjei vyriausybei
259
+ common_voice_lt_23718943.mp3 vėliau vašką pakeitė iš naftos gaunamas priedas vėliau vaška pakitė išnaftos gaunamas priedas
260
+ common_voice_lt_23718944.mp3 prefektūra yra kazachstano pasienyje prefektūra yra kazackstano pasienyje
261
+ common_voice_lt_23718945.mp3 viename iš fasadų įrengti du akmens ir plytų mūro kontraforsai viename iš fasadų ringti duokmens ir plytų mūro kontraforsai
262
+ common_voice_lt_23718946.mp3 devintajame dešimtmetyje valstijoje pradėjo kurtis nepriklausomybės judėjimas devintajame dešimtmetyjoje valsijoje pradėjo kurtis nepriklausomybės judėjimas
263
+ common_voice_lt_23718947.mp3 reikšmingiausią jo kūrybos dalį sudaro dramaturgija reikšmingiausia jo kurypos dalį sudaro dramat urgija
264
+ common_voice_lt_23718948.mp3 pats repinas esą taip to ir nepastebėjo pat srepinas sesataip to ir nepastebėjo
265
+ common_voice_lt_23718949.mp3 vakarinę dalį skalauja ramusis vandenynas vakarinę dalį skalauja romusis vandenynas
266
+ common_voice_lt_23718950.mp3 ši pavardė kilusi iš vyriškos giminės pavardės augustinavičius ši pavardė kilusi iš vyriškos giminės pavardės augustinavičius
267
+ common_voice_lt_23754688.mp3 tarptautinių ir rusiškų šaškių kandidatas į sporto meistrus tarptautinio ir rusiškos šaškių kandidatus į sporto meistrus
268
+ common_voice_lt_23754689.mp3 jo valdymas prasidėjo sudėtingoje aplinkoje jo valdymas prasidėjo sudėtingoje aplinkoje
269
+ common_voice_lt_23754690.mp3 panevėžio krašto kraštiečių klubo prezidentė panevėžio krašto kraštiečių klubo prezidentė
270
+ common_voice_lt_23754692.mp3 a ir labguvos apylinkes puldinėjo lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenė a ir laguvos apylinkę spuldinėje lietuvos didžiusios kunivaikštystės kariuomenė
271
+ common_voice_lt_23754696.mp3 studijos siekis buvo ieškoti naujų idėjų ir talentų rytinėje kvebeko dalyje studijos siekis buvo eškoti naujų idėjų ir talentų rytinėje kvebeko dalyje
272
+ common_voice_lt_23756978.mp3 jis tapo svarbiausiu šalyje cigarų gamybos centru jis tapo svarbiausia šalyje csigarų gamybos centru
273
+ common_voice_lt_23756979.mp3 manganas labiausiai pažeidžia nervų sistemą manganas labiausiai pažeidžia nervų sistemą
274
+ common_voice_lt_23756983.mp3 kūryboje ryški satyra ir groteskas kūryboje ryški satyra ir kroteskas
275
+ common_voice_lt_23756984.mp3 paskutiniais amžiaus metais kavinės vadovaujasi savarankiškai paskutiniais amžiaus metais kavinės vadovaujasi sava rankiškai
276
+ common_voice_lt_23756986.mp3 iš rytų prieina verkių regioninio parko miškai iš rytų prieina verkių regiono parko miškai
277
+ common_voice_lt_23756987.mp3 kalnų klimatinis ir balneologinis kurortas kalnų klimatinis ir balneologinis kūrortas
278
+ common_voice_lt_23756988.mp3 žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi žmogui taip pat gali būti mirtinai pavojingi
279
+ common_voice_lt_23756992.mp3 jam reikėjo dar truputi sukaupti jėgų jam reikėo dar truputį sukaupti jėgų
280
+ common_voice_lt_23756997.mp3 jos steigėjo funkcijas vykdo lietuvos respublikos susisiekimo ministerija jos steigėjo funkcijas vikdo lietuvos respublikos susisiekimo ministerija
281
+ common_voice_lt_23756998.mp3 pamaldos šiuo metu čia vyksta du kartus per mėnesį pamaldo šiuo metu čia vyksta du kartus er mėnesį
282
+ common_voice_lt_23757000.mp3 varžomasi sporto stadionų takeliuose ir įprastuose keliuose varžomasi sporto stadijonų ta keliuose ir įprastuose keliuose
283
+ common_voice_lt_23757006.mp3 monų kalba labai vertinama mianmaro istorijoje monų kalba labai vertinama menmaro istorijoje
284
+ common_voice_lt_23757008.mp3 didesnę laiko dalį praleidžia ant žemės tankiuose krūmynuose didesnę laiko dalį praleidžia ant žemės tankiuose krūmynuose
285
+ common_voice_lt_23757009.mp3 ši tauta laikoma seniausia afrikos didžiųjų ežerų regione ši tauta laikomas seniausia afrikos didžiųjų ežerų regione
286
+ common_voice_lt_23757010.mp3 šumerų raštas yra laikomas seniausia žinoma rašto sistema pasaulyje šumerų raštas yra laikomas seniausia žinoma rašto sistema pasaulyje
287
+ common_voice_lt_23757012.mp3 prancūzų valdymo metais mieste veikė afrikos lengvųjų pėstininkų batalionas prancūzų valdymo metais mieste veikė afrikos lengvųjų pėstininkų batalionas
288
+ common_voice_lt_23757014.mp3 nuo akių link burnos kampo nusitęsia juoda juosta nu akių link burnas kampo nusitėse juoda juosta
289
+ common_voice_lt_23757015.mp3 pagrindinis partijos reikalavimas buvo vėl sušaukti steigiamąjį susirinkimą ir įtvirtinti rusijoje demokratiją pagrindinis partijos reikalavimas buvo velk sušauktis steigiamajį susirinkimą ir įtvirtinti rusijoje demokratija
290
+ common_voice_lt_23757017.mp3 šis ežeras yra mėgstamas poilsiautojų šis ežeras yra mėkstamas polsiautojų
291
+ common_voice_lt_23757019.mp3 tuometinei kunigaikštystei dar priklausė ir dalis ponto stepės iki pat juodosios jūros tuometiniai kunigaikštystei dar priklausė ir dalis ponto stepis iki pat jodosios jūros
292
+ common_voice_lt_23757020.mp3 lisabona tapo svarbiausiu europos uostu lisabona tapo svarbiausiu europos uostu
293
+ common_voice_lt_23757025.mp3 automatizuoti grafinės sąsajos pele atliekamus veiksmus daug sudėtingiau automacizuoti grafinė sąsojos pėlia atliekamus veiksmus daug sudėtingiau
294
+ common_voice_lt_23757028.mp3 baltijos jūros pakrantėse dažna baltijos jūros pakrantėse dažna
295
+ common_voice_lt_23757038.mp3 kitais atvejais teikėjas uždirba iš tinklalapiuose rodomos reklamos arba renka nedidelį užmokestį kitais atvejis teikėja s uždirba ištinklopiuose rodomos reklamos arba renka nedidelį užmokestį
296
+ common_voice_lt_23757039.mp3 gana dažnas augalas lietuvoje gana dažnas augalas lietuvoje
297
+ common_voice_lt_23757040.mp3 nuolat žaidžia rezervinėje komandoje nuolat žaidžia rezervinėje komandoje
298
+ common_voice_lt_23757041.mp3 jaunystėje jis studijavo poeziją ir nuo mažų dienų domėjosi airių legendomis ir mistika jaunystėje ji studijavo poezija ir nomažų dienų domėjuosi airių legendomis ir mystika
299
+ common_voice_lt_23757042.mp3 pradėjo dirbti vyresniąja moksline bendradarbe pradėjo dirbti vyresniaje mokslinė bendradarbe
300
+ common_voice_lt_23757043.mp3 visos dvylika komandų tarpusavyje sužaidžia po dvi rungtynes visos dvylika komandų tarpuso vysų žaidžia po dvi rungtynės
301
+ common_voice_lt_23757046.mp3 koplyčia sumūryta iš baltų silikatinių plytų koplyčia sumūryta iš baltų silikatinių plytų
302
+ common_voice_lt_23757050.mp3 pietryčiuose išteka nemuno dešinysis intakas strauja pietryčiuse išteka nemuno dešinysis intakas strauje
303
+ common_voice_lt_23761237.mp3 vainikėlis violetiškai rausvas vainikėlis violetiškai rausvas
304
+ common_voice_lt_23761238.mp3 naujosios bažnyčios planas yra graikų kryžiaus formos naujausios bažnyčios planas yra graikų kryžiaus formos
305
+ common_voice_lt_23761239.mp3 po jo mirties prasidėjo komninų aristokratų ir vietinių magnatų tarpusavio kova dėl valdžios po jo mirties prasidėjo komnynų aristokratų ir vietinių magnatų tarpu savio kova dėl valdžios
306
+ common_voice_lt_23761242.mp3 gyvenvietė pradėjo kurtis pirmojo pasaulinio karo metu įsteigus geležinkelio stotį gyvenvietė pradėjo kurtis pirmojo pasaulinio karo metu isteigos geležinkelio stotį
307
+ common_voice_lt_23761244.mp3 dirbo dabartinės maironio universitetinės gimnazijos kaune patalpose dirbo dabartinės maironio universitetinės gimnazijos kaune patalpose
308
+ common_voice_lt_23761245.mp3 kinijoje sparčiai plėtojamas modernių greitkelių tinklas kinijos parčiai plėtojamas modernių greitkelių tinklas
309
+ common_voice_lt_23761248.mp3 žydi nuo birželio iki rugsėjo mėnesio žydinuo birželio iki rugsėjo mėnesę
310
+ common_voice_lt_23761249.mp3 portiko romėniškos triumfo arkos motyvas gali simbolizuoti krikščionybės pergalę prieš pagonybę portiko romėniškos trumfo arkos motyvas gali simbolizuoti krikščionybės pergalė prieš pagonybė
311
+ common_voice_lt_23761252.mp3 havana vienas seniausių vakarų pusrutulyje europiečių įkurtų miestų havaną viena seniausių vakarų pusratulėeuropiečių į kurtų miestų
312
+ common_voice_lt_23761255.mp3 jis yra pietinio banato rajono dalis jis yra pietinio banato rajono dalis
313
+ common_voice_lt_23761256.mp3 studijavo kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakultete studijavo kauno technologijos universiteto ekonomikos ir vadybos fakultete
314
+ common_voice_lt_23761268.mp3 devintojo pėstininkų pulko vado pavaduotojas devintojo pestininkų pulko vado pavaduotojas
315
+ common_voice_lt_23761269.mp3 neparėmė napoleono šimto dienų laikotarpiu ne parėmė napoliono šimto dienų laikotarpiu
316
+ common_voice_lt_23761271.mp3 fojė yra skirta žiūrovams laukti renginio ar joje leisti laiką pertraukų metu fo je yra skirta žirovams laukti renginio ar joje leisti laiką pertrukų metu
317
+ common_voice_lt_23761273.mp3 tuo metu organizaciją kontroliavo žydų sportinė sąjunga maccabi tuo metu organizacija kontroliavo žydus fortinės sąjungama kabė
318
+ common_voice_lt_23761275.mp3 upė neša daug nešmenų upė neša daug nešmenų
319
+ common_voice_lt_23761279.mp3 daug patyrusių lenktynininkų išėjo į pensiją arba pasitraukė į kitą lenktynių seriją daug patyrusių lentininkų išėjo įpensija arba pasitraukė į kitą lenktinių serija
320
+ common_voice_lt_23761281.mp3 miestas turi čiževo herbą miestas turi čįžievo herbą
321
+ common_voice_lt_23761283.mp3 juose daugiausiai vyrauja progresyviojo roko ir eksperimentinės muzikos stilių dainos juose daugiausiai vyrauja progresyviojo roko ir eksperimentinės muzikos stilių dainos
322
+ common_voice_lt_23761284.mp3 ši rūšis paplitusi rytų ir centrinėje afrikoje ši rušis paplitusių rytų ir centrinėje afrikoje
323
+ common_voice_lt_23761285.mp3 apatiniame herbo lauke įkomponuoti du ovalūs skydai apatiniame herbo lauke įkomponuoti du ovalų skydai
324
+ common_voice_lt_23761292.mp3 serbija buvo užkariauta osmanų serbija buvo užkariauta osmanu
325
+ common_voice_lt_23761293.mp3 būtent ming ir čing dinastijų laikotarpiais buvo pastatyta ar atstatyta dauguma rajono istorinių pastatų būtent mink ir čing dinastijų laikotarpiais buvo pastatyta ar atstatyta dauguma rajono istorinių pastatų
326
+ common_voice_lt_23761295.mp3 jų kontroliuojama teritorija sasanidų imperijoje buvo vadinama indijos satrapija jų kontroliuojama teritoriją sasanydų imperijoje buvo vadinama indijos saptrapija
327
+ common_voice_lt_23761298.mp3 atskiroje kalvoje įrengtas priešpilis neretai laikomas atskiru piliakalniu atskiroje kalvoje įrengtas priešpilis neretai laikomas atskirų piliakalniu
328
+ common_voice_lt_23761299.mp3 tačiau oficialaus statuso ir naudojimo detalės abejotinos tačiau oficialau statuso ir naudojimo detalės abiejotimus
329
+ common_voice_lt_23761300.mp3 tremtiniai daugiausia dirbo miško darbus tremtyniai daugiausiai dirbo miško darbus
330
+ common_voice_lt_23761301.mp3 po mėnesio šių įrašų klausymo savanoriams buvo duotas testas po mėnesio šių įrašų klausimo savanorėms buvo duotas testas
331
+ common_voice_lt_23761302.mp3 penkias iš jų jie įrašė į kasetę ir pradėjo ieškoti dainininko penkes iš jų ja įrašė į kasėtę ir pradėjo jieškoti dainininko
332
+ common_voice_lt_23761304.mp3 išvarius jėzuitus iš amerikos dalį misijų perėmė pranciškonai išvadžius jėzuitus iš amerikos dalį misių perėmė pranciusškonai
333
+ common_voice_lt_23761306.mp3 internatūrą atliko respublikinėje vaikų ligoninėje internatūra atliko respublikinėje vaikų ligoninėje
334
+ common_voice_lt_23761307.mp3 vėlyvojo paleolito žmonės gyveno gana laisvą gyvenimą vėlyvojo poliolito žmonės gyveno ganalaisva gyvenimą
335
+ common_voice_lt_23761308.mp3 vesti nespėjo ir nepaliko palikuonių vestinėspėjo ir nepaliko palikuonių
336
+ common_voice_lt_23761309.mp3 tai vienintelis nuodingas lietuvos roplys tai vienintelis nuodingas lietuvos roplys
337
+ common_voice_lt_23761312.mp3 jaunalatvių sąjūdžio dalyvis jaunalatvių sąjūdžio dalivis
338
+ common_voice_lt_23761313.mp3 vidiniai hebridai sudarė hebridų karalystę vidiniai hebridai sudarė hibridų karalystę
339
+ common_voice_lt_23761314.mp3 atstatomi bendruomenės namai atstatomi bendruomenės namai
340
+ common_voice_lt_23761315.mp3 vilniuje kuriamos produkcijos yra eksportuojama į daugelį pasaulio šalių vilniuje kuriamos produkcijos yra eksportuojama į daugelį pasaulio šalių
341
+ common_voice_lt_23761316.mp3 jis priklauso kilimandžaro nacionaliniam parkui jis priklauso kilimandžaro nacionaliniam parkui
342
+ common_voice_lt_23761318.mp3 šią dainą įrašė ir atliko daugybė atlikėjų per metus šią dainąi įrašė yr atliko daugybę atlikėjų per metus
343
+ common_voice_lt_23761319.mp3 fordo sėkmė buvo trumpalaikė fordo sėkmė buvo trumpalaikė
344
+ common_voice_lt_23761320.mp3 trečiojo seimo antrasis vicepirmininkas trečiojo seimo antrasi svicia pirmininkas
345
+ common_voice_lt_23761321.mp3 taip pat teismus atstojo gyventojų susirinkimai taip pat teismus atstojo gyventojų susirinkimai
346
+ common_voice_lt_23761325.mp3 tuose regionuose buvo stipresnė finikiečių hegemonija tuose regionuose buvo stipresnę finikiečių hegemonija
347
+ common_voice_lt_23761327.mp3 kažkada jis atlaikė perkūnijos smūgį kažkada jis atlaikė per kunijos smūgei
348
+ common_voice_lt_23761329.mp3 dugno reljefą ir kranto liniją formavo senovinės upės ir ledynai dugno reljefą ir kranto linije formavo senovinės upės ir dledynai
349
+ common_voice_lt_23761330.mp3 patinų ir patelių snapai skirtingi patinų ir pateliaus napai skirtingė
350
+ common_voice_lt_23765277.mp3 jaunystėje garsėjo kaip alpinistas jaunystėje garsėjo kaip alpinistas
351
+ common_voice_lt_23765279.mp3 jos grįstos įvairių spalvų marmuru ir akmenimis jos grįstos įvairių spalvų marmoro ir akmenimis
352
+ common_voice_lt_23765280.mp3 nepaisant to reikia imtis papildomų atsargumo priemonių dirbant su juo nepaisan to veikia imtys papildomų atsargumo priemonių dirban su juo
353
+ common_voice_lt_23765281.mp3 įsteigė amerikos laikraščių leidėjas džozefas puliceris įsteja amerikos laikraščių leidėjos džiosefas policieris
354
+ common_voice_lt_23765283.mp3 dažniausiai žvilgsnis eina iš apačios dažniausiai žvirksnis eina iš apačios
355
+ common_voice_lt_23765285.mp3 olimpinis plaukimo čempionas olimpinis plaukimo čempijionas
356
+ common_voice_lt_23765286.mp3 kibi uodega atlieka penktosios galūnės funkciją kybi uodega atlieka penktočios galūnės funkcija
357
+ common_voice_lt_23765291.mp3 rusijos kariuomenės postas saloje buvo keliasdešimt metų rusijos kariuomenės posta saloje buvo kelias dešint metų
358
+ common_voice_lt_23775206.mp3 jis parodo investicijų pelningumą jis parodo investičių pelningumą
359
+ common_voice_lt_23775219.mp3 kiekvienais metais brito rezultatai gerėjo ir jis lenktyniavo vis aukštesnėje sporto klasėje kiekvienais metais brito rezultatai gerėjo ir jis lenktyniavo vis aukštesnėje sporto klasėje
360
+ common_voice_lt_23775224.mp3 pradėta vystyti laivų statybą pradėta vystyti laivų statyba
361
+ common_voice_lt_23775229.mp3 čia įsikūrusi carinės rusijos kariuomenė gaudavo naujausių ginklų čia įsikūrėsi carinės rusijos kariuomenė gaudavo naujausių ginklų
362
+ common_voice_lt_23775275.mp3 ordino už nuopelnus lietuvai riterio kryžiaus kavalierius ordino užnuopilnus lietuvai į riterio kryžiaus kavalierius
363
+ common_voice_lt_23775286.mp3 jemene kilus neramumams ali abdullah saleh pasitraukė į tremtį jamiene kilos neramunams ali apdulachsalech pasitraukė į tremtį
364
+ common_voice_lt_23775385.mp3 vaistinių augalų rinkimas vaistinių augalų rinkimas
365
+ common_voice_lt_23775411.mp3 baltijos jūros baseine atmosferos kritulių kiekis labai svyruoja baltijos jųros baseinė artmosferos kritulių kiekis labais vyruoja
366
+ common_voice_lt_23775433.mp3 išlikę sienų fragmentai išlikę sienų fragmentai
367
+ common_voice_lt_23723087.mp3 žiedynų būna įvairaus pavidalo žiedynų būna įvairaus pavidalu
368
+ common_voice_lt_23723088.mp3 dabar groja vienas dabar groja vienas
369
+ common_voice_lt_23723090.mp3 nacionalinės mažumos teisių jie neturi nacionalinės mažumos teisių ja neturi
370
+ common_voice_lt_23723093.mp3 kauno irklavimo mokyklos auklėtinis kaūno ir klavimo mokyklos auklėtinis
371
+ common_voice_lt_23723094.mp3 praeina keliukas pilvingiaiilgai praeina keliukas pilvingai ilgai
372
+ common_voice_lt_23723095.mp3 karjeros pradžioje buvo airijos kabareto grupių pritariančioji dainininkė karjeros pradžioje buvo airijos kabareto grupių pritarenčioji dainininke
373
+ common_voice_lt_23723096.mp3 vienas įžymiausių lyvių literatūros atstovų vienas žymiausių lyvių literatūros atstovų
374
+ common_voice_lt_23723097.mp3 po kelerių metų buvo atkurti rudos ir pruskos valsčiai po keliarių metų buvo atkurti rdos ir pruskos balsčiai
375
+ common_voice_lt_23723109.mp3 kitas gavo skaraitiškės dvarą su palivarkais kitas gavos karaitiškės dvarą spolivarkais
376
+ common_voice_lt_23723110.mp3 tai galėjęs būti visų namų dvasių valdovas tai galėjas būti visūnamų dvasių valdovas
377
+ common_voice_lt_23723112.mp3 šamašo sutuoktine laikoma aja šąmašos struktina laikoma aja
378
+ common_voice_lt_23731728.mp3 jos tikslas buvo rasti kelią į ramųjį vandenyną šiaurės amerikoje jos tikstas buvo rasikelia į ramų į vandenyna šiaurės amerikoje
379
+ common_voice_lt_23731729.mp3 už tai buvo suimtas ir tris mėnesius sėdėjo butyrkų kalėjime užtai buvo sujumtas ir tris mėne susiedėjo butirkų kalėjime
380
+ common_voice_lt_23731730.mp3 tai vienintelis lietuvos teritorijoje aptiktas toks vertingas zoologinis radinys tai vieninteris lietuvos teritorijoje aptiktas toksvirtingas zoologinis radinys
381
+ common_voice_lt_23731731.mp3 barbora vileišytė gimė žinomo inžinieriaus petro vileišio šeimoje barbora vileišytė gimė žinomo inžinieriaus petrovileiščio šeimoje
382
+ common_voice_lt_23731732.mp3 tai sostinė ir didžiausias šalies uostas tai sostinė ir didžiausias šalies uostas
383
+ common_voice_lt_23731739.mp3 statinys suręstas iš medinių tašytų rąstų ant lauko akmenų mūro pamatų stadinys surestas iš medinių tašytų rastų ant lauko akmenų mūro pamatų
384
+ common_voice_lt_23731740.mp3 bet koks jų vartojimo laiko pakeitimas smarkiai mažina jų apsauginį poveikį det koks jių vartojamo laiko pakitimas smarkiai mašino gapsauginį poveikį
385
+ common_voice_lt_23731741.mp3 kartu su nacionaline graikijos rinktine pelnė sidabro medalį komandinių lygiagrečių varžybose kartus nacionalinę graikijos rinktinę pelnėsidabro medalį komandinių likėgračių varžybose
386
+ common_voice_lt_23731742.mp3 vaisiaus judrumą galima sužadinti akustine stimuliacija baisiausių drumą galimas žadinti akustinę stimuliacija
387
+ common_voice_lt_23731748.mp3 užsienio politikoje jam nesisekė susitarti su šiaurės korėja dėl jos vykdomos branduolinės programos užsienio plitikoje jam nės siekėę starti šiaurės kūrėje dėl jos vykdomos branduolinės programos
388
+ common_voice_lt_23731749.mp3 prasideda putorano plynaukštės pietiniame pakraštyje prasideda futorano prynaukštės pietiniame pakraštyje
389
+ common_voice_lt_23731750.mp3 redagavo laikraštį dešimt centų redagavo laikraštį dešimt centų
390
+ common_voice_lt_23731751.mp3 iš šio laikotarpio archeologų atkasti rūmai iš šio laikotarpio arckhelogų atkasti rūmai
391
+ common_voice_lt_23731752.mp3 lt vidaus reikalų ministerijos garantiją bankams lietuvos vidaus veikalų ministerijos grantija bankams
392
+ common_voice_lt_23731754.mp3 pagrindinio privažiavimo triguba alėja statmena rūmų ašiai pagrindinio privažiavimo triguba alėjo statmena rūmų ašui
393
+ common_voice_lt_23731755.mp3 tai buvo septintasis čempionų titulas tai buvo saptintasis čempionų titulas
394
+ common_voice_lt_23731756.mp3 dabar ji priklauso vitebsko vyskupijos vidžių dekanatui dabar ji priklauso vitepsko vyskupijos bidžių dekanatuių
395
+ common_voice_lt_23731757.mp3 lietuva į rytus plėtėsi nuo pat valstybės susikūrimo lietuva į rytus plėtęsi nuo pat valstybės susikūrimo
396
+ common_voice_lt_23731758.mp3 prancūzijos polinezija išlaikė kolonijinį statusą iki dabar prancūzijos polineziją išlaikė kolonijinį statusa iki dabar
397
+ common_voice_lt_23731759.mp3 jo planeta mėnulis ir skaičius du jo planeta mienulis ir skaičius du
398
+ common_voice_lt_23731760.mp3 šarvas sudarytas iš judamai skersinėmis eilėmis išsidėsčiusių kietų skydelių šarva sudarytas iš ju damai skersinėmis ilėmis išsidėsčiusių ketų skydelių
399
+ common_voice_lt_23731762.mp3 paplitusios indijos ir ramiojo vandenynų atogrąžų zonų priekrantėse paplitusios indijos ir ramiojo vandenynų atogražu zonų priekrantėse
400
+ common_voice_lt_23731763.mp3 viduryje stovi medinė koplytėlė ir monumentalus kryžius viduryje stovi medinė koplytėlę ir monumentalus kryžius
401
+ common_voice_lt_23731764.mp3 vienas pirmųjų slovėnų realizmo atstovų vienas pirimųjų slovėnų realizmo atstovų
402
+ common_voice_lt_23731765.mp3 kaip gabus klierikas pasiunčiamas studijuoti į petrapilio dvasinę akademiją kaip gabus klerikas pasiunčiamas sudijuoti į petrapilio dvasinė akademiją
403
+ common_voice_lt_23731766.mp3 pakrantės apsaugos pareigūnai juos praminė tiesiog maišais pakrantės apsaugos pareigūnai juos praminė tesiok maišais
404
+ common_voice_lt_23731767.mp3 pamatas žiediniu raiščiu prisitvirtina prie prieangio langelio kraštų pamatas žiedinių raiščių prisitvirtina prie priengio langelio kraštų
405
+ common_voice_lt_23731768.mp3 ilgametis seimo narkomanijos ir alkoholizmo prevencijos komisijos narys ilga metis seimonar komanijos ir alkoholizmo provencijos komisijos narys
406
+ common_voice_lt_23731769.mp3 jos narėmis yra daugelio europos valstybių nacionalinės elektrotechnikos standartizacijos institucijos jos narėmis yra daugelio europos valstybių nacionalinės elektrotechnikos sindartizacijos institucijos
407
+ common_voice_lt_23731771.mp3 jono evangelisto katedra jono evangelisto katedrą
408
+ common_voice_lt_23731772.mp3 tvaštaras jį sukūrė kaip būties pradą tvaštaras į sukūrė kaip būtijas prada
409
+ common_voice_lt_23731774.mp3 ilgą laiką pastato valdytojas buvo pan american world airways ilgą laiką pastatovalitojas buvo penamerikan vuilt ėrvais
410
+ common_voice_lt_23731775.mp3 kolegijai vadovavo prezidentas kolegijai vadovavo prezidentas
411
+ common_voice_lt_23731776.mp3 praeina vieškelis dailidėlėsvarakumščyzna praina vieškelis dailydėlės barakumščyzna
412
+ common_voice_lt_23731777.mp3 vertingiausios aukštapelkių bendrijos yra aptinkamos centrinėje draustinio dalyje vertingiausias aukštapilkių bendrijos yra aptinkamos centrinėje draustinio dalyje
413
+ common_voice_lt_23731783.mp3 bendruomenių susirinkimo salė sudegė antrojo pasaulinio karo bombardavimų metu ir buvo vėliau atstatyta bendruomenius surinkimo saly sudegė antrojo pasaulinio karo bambardavimų metu ir buvo galiau atstatyta
414
+ common_voice_lt_23731784.mp3 dirižabliai buvo naudojami stebėjimui ir kaip bombonešiai dirižabliai buvo naudojami stebėjimui ir kaip bombonešiai
415
+ common_voice_lt_23731785.mp3 šumero tradicija šį vardą siejo ir su pirmosios šventyklos enliliui pastatymu šu mero tradicija šį vardą siejo ir su pirmosios šventyklos enliliui pastatymu
416
+ common_voice_lt_23731786.mp3 anotacinio kultūros vertybės ženklo nėra anuo tacinio kultūros vertybės ženklo nėra
417
+ common_voice_lt_23731787.mp3 čempionais tapo varžybų šeimininkai argentiniečiai čempionai sapo varžybų šeimininkai argentiniečiai
418
+ common_voice_lt_23731788.mp3 žiotys gali visiškai uždaryti burnos ertmės perėjimą į ryklę žiotys gali visiškai uždaryti burnos artmėisperijimą į reiklę
419
+ common_voice_lt_23731789.mp3 tarptautinis žymėjimas pg tarptautinis žymėjimas pie gija
420
+ common_voice_lt_23731790.mp3 iki mūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri iki mūsų eros pradžios germanija buvo etniškai mišri
421
+ common_voice_lt_23731791.mp3 plokštelės struktūrų apoptozė ir nekrozė plokštelės struktūrų apaptozė ir nekrozė
422
+ common_voice_lt_23731792.mp3 per keletą paskutinių dešimtmečių pasikeitė ir teisinė homoseksualių asmenų padėtis per keletą paskutinių dėšimtmečių paskytė ir teisno omuseksuolių asmenų padėtis
423
+ common_voice_lt_23731793.mp3 lietuvos žemės reformos metu prie miestelio prijungta išparceliuoto salantų dvaro sodyba lietuvos žemės reformos metu priemiestevo prijungta iš parcialiuoto salantų dvaro sodyba
424
+ common_voice_lt_23731794.mp3 tai gąsdino federalinę rusijos valdžią tai gazino federalinę rusijos spaldžia
425
+ common_voice_lt_23731795.mp3 baltoro ledynas yra vienas ilgiausių pasaulyje ne poliariniuose regionuose esančių ledynų baltoro ledynas yra vienas ilgiausių pasaulyje nepuliariniuose regionuose esančių ledynų
426
+ common_voice_lt_23731796.mp3 vyras dainininkas valentinas adamkevičius vyras dainininkas molentinas adamkevičius
427
+ common_voice_lt_23731797.mp3 merkinėje veikė keliolika religinių ir tautinių organizacijų skyrių merkinėje veikė kelioliką religinių ir tautinių organizacijų skyrių
428
+ common_voice_lt_23731800.mp3 tiltui suteiktas vinco kudirkos vardas tiltui suteiktas vinso kudirkos vardas
429
+ common_voice_lt_23731801.mp3 pensijų fondai yra reikšmingi biržoje listinguojamų bendrovių ir privačių įmonių akcininkai ponsijų fondai yra reikšmingi biržujelisinguojamų bendrovių ir privačių įmonių aktsininkai
430
+ common_voice_lt_23731803.mp3 šie įkūrė sokoto miestą ir įgijo hegemoniją visame pietiniame nigeryje šie įkūrė sukoto miestą ir įgijų hegemoniją visame kietiniame nigeryuje
431
+ common_voice_lt_23731804.mp3 daugelis fanų laiko ride the lightning klasikiniu thrash metal albumu daugelispanų laiko uai do laitinink klasikinių treš metu albumu
432
+ common_voice_lt_23731805.mp3 turėjo pramoginės muzikos orkestrą turėjo pramoginės muzikos orkestą
433
+ common_voice_lt_23731806.mp3 didelę kalnų dalį užima rilos nacionalinis parkas didelę kalnų dalį užima rilos nacionalinis parkas
434
+ common_voice_lt_23731807.mp3 vilniaus konservatorijoje studijavo operinį dainavimą vilniaus konservatorijoje sudijavo aperinaį dainavimą
435
+ common_voice_lt_23731809.mp3 populiarus buvo ir dekoratyvinis menas populiarus buvo ir dekoratyvinis menas
436
+ common_voice_lt_23731810.mp3 spitzer teleskopas fotografuoja žvaigždes bei jų spektrus speciar teleskopas futografuoja žvaikšdas bejų spektrus
437
+ common_voice_lt_23731811.mp3 į lietuvos lygą kitam sezonui pateko makabi šiauliai į lietuvos lygą kitamsi zonui pateko makabi šiauliai
438
+ common_voice_lt_23731812.mp3 ežeras netaisyklingo pavidalo ežeras netaisiklingo pavidulo
439
+ common_voice_lt_23731823.mp3 jo vardas įrašytas knygnešių sienelėje prie vytauto didžiojo karo muziejaus jo vardas įrašytas knygniosšių sienialyje prie vytauto didžiojo karo muziejaus
440
+ common_voice_lt_23731825.mp3 po to komandos vadovas padėjo botvinikui pereiti mokytis į politechnikos instituto elektromechanikos fakultetą po to komandos svaudovas padėjo botvininkui tareiti mokinis į politechnikos instituto elektro mechanikos fakultetą
441
+ common_voice_lt_23731826.mp3 pilkapiai paskelbti valstybinės reikšmės archeologijos paminklu pilkapiai paskelbti valsybnės reikšmės archelogijos paminklu
442
+ common_voice_lt_23731827.mp3 ukmergės rotary klubo narys ukmergės sro tary klubo narys
443
+ common_voice_lt_23731828.mp3 steigėjas klaipėdos rajono savivaldybė steigėja skvaipėdos rajono saivaldybė
444
+ common_voice_lt_23731829.mp3 zondą buvo planuojama paleisti iš erdvėlaivio space shuttle challenger zonda buvo ponuojama paleisti iš ierdvėlavio speis šhietu čelančiui
445
+ common_voice_lt_23731830.mp3 taip pat gausu įvairių etninių grupių iš azijos taip pat gausu įvairių etminių grupių iš azijos
446
+ common_voice_lt_23731831.mp3 yra išlikę pastatų griuvėsių yra išlikę pastatų griuvėsčių
447
+ common_voice_lt_23731832.mp3 vaikystėje išgyveno pirmąjį pasaulinį karą vaikystėje išgyveno pirmąjį pasaulinį karą
448
+ common_voice_lt_23731838.mp3 lietuvių žemių konfederacijos branduolys buvo lietuvos ir galbūt pietų nalšios žemės lietuvių žemių konfederacijos brunduolis buvo lietuvos ir galbūt pietų malščios žemės
449
+ common_voice_lt_23731839.mp3 kartu su žmona irena palaidoti varšuvos povonzkų kapinėse kartus u žmoną įrena palaidoti varšvos pavanskų kapinėse
450
+ common_voice_lt_23731840.mp3 tokiu būdu valstijose būtų sukurta didžiausia šalyje mobiliojo ryšio kompanija tokių būdu valstijose būdų sukurta didžiausia šalyje mobilijo ryšio kompanija
451
+ common_voice_lt_23731841.mp3 šitaip yra pasiekiamas didesnis abiejų partnerių lytinis susijaudinimas ir specifinių erogeninių zonų jautrumas ši taip yra pasiekiamas didesnis abie jų partnerių glytinis jaudinimas ir specifinio er geninizonų jautrumas
452
+ common_voice_lt_23731842.mp3 rasti x a rasti dešimtame amžiuje
453
+ common_voice_lt_23731849.mp3 prieangis su kolonomis priengis su kolonomis
454
+ common_voice_lt_23731850.mp3 mokėjo apdirbti medvilnę mokėjo apdirbti medvilnė
455
+ common_voice_lt_23731851.mp3 didžiausia tarp imperijos gubernijų savo plotu didžiausia tarp imperijos kubernijų savo platu
456
+ common_voice_lt_23731852.mp3 natūralioje buvusio tvarto erdvėje įkūrė tvarto galeriją natūralioje buvusio tvarto ir dvėje įkūrė tvarto galerija
457
+ common_voice_lt_23731858.mp3 pietrytiniame krante netoli užtvankos įrengtas paplūdimys pietrytiniame krante netoli užtvangos įrengtas paplūdimys
458
+ common_voice_lt_23731859.mp3 dirbo įvairiose įmonėse ir organizacijose dirbo įvairiuose įmonėse ir organizacijose
459
+ common_voice_lt_23731860.mp3 per kaimą teka jūros intakas aitra ir jos intakas gervė per kaimą teka jūros intakas aitra ir jos intakas gervė
460
+ common_voice_lt_23731861.mp3 balti šortai ir bordo spalvos kojinės balti švartai ir vardo spalvos skoinės
461
+ common_voice_lt_23731862.mp3 kuo mažesnis vamzdelis tuo aukštesnis garsas kuo mažesnis viams dalis tuo aukštesnis garstas
462
+ common_voice_lt_23732136.mp3 krišna pataria jam sekti dharmą krištna patarėjam sektį darbą
463
+ common_voice_lt_23732137.mp3 yra politinių debatų vedėjas yra politinių debatų vedėjas
464
+ common_voice_lt_23732139.mp3 jėzaus širdies bažnyčia stovi mažeikiuose jėzaus širdies bažnyčia stovi mažeikiuose
465
+ common_voice_lt_23732140.mp3 palaidotas trojekurovo kapinėse palaidotas turoja krovo kapinėse
466
+ common_voice_lt_23732141.mp3 ilgis yra maždaug lygus pusei šuns ūgio ties ketera ilgis yra maždaug lygus pusėi šunsūgio ties ketera
467
+ common_voice_lt_23732143.mp3 tačiau yra sukurta daugybė mažai tikėtinų būdų jam numalšinti tačiau yra sukurta daugybė mažai ti kėtinu būdų jamnumalšinti
preprocessor_config.json ADDED
@@ -0,0 +1,9 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "do_normalize": true,
3
+ "feature_extractor_type": "Wav2Vec2FeatureExtractor",
4
+ "feature_size": 1,
5
+ "padding_side": "right",
6
+ "padding_value": 0.0,
7
+ "return_attention_mask": true,
8
+ "sampling_rate": 16000
9
+ }
pytorch_model.bin ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:fe747532b58d51f58aa3cd293b12153fd7a10b56ae0948db332330dcfeb7ce55
3
+ size 1262097815
special_tokens_map.json ADDED
@@ -0,0 +1 @@
 
1
+ {"bos_token": "<s>", "eos_token": "</s>", "unk_token": "<unk>", "pad_token": "<pad>"}
test_results.json ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
1
+ {
2
+ "wer": 0.34965034965034963
3
+ }
tokenizer_config.json ADDED
@@ -0,0 +1 @@
 
1
+ {"unk_token": "<unk>", "bos_token": "<s>", "eos_token": "</s>", "pad_token": "<pad>", "do_lower_case": false, "word_delimiter_token": "|"}
train_results.json ADDED
@@ -0,0 +1,14 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "epoch": 59.99,
3
+ "init_mem_cpu_alloc_delta": 1041874944,
4
+ "init_mem_cpu_peaked_delta": 805109760,
5
+ "init_mem_gpu_alloc_delta": 1261919232,
6
+ "init_mem_gpu_peaked_delta": 0,
7
+ "train_mem_cpu_alloc_delta": 3608539136,
8
+ "train_mem_cpu_peaked_delta": 1262129152,
9
+ "train_mem_gpu_alloc_delta": 3805207552,
10
+ "train_mem_gpu_peaked_delta": 0,
11
+ "train_runtime": 31139.6077,
12
+ "train_samples": 4772,
13
+ "train_samples_per_second": 0.164
14
+ }
trainer_state.json ADDED
@@ -0,0 +1,261 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ {
2
+ "best_metric": null,
3
+ "best_model_checkpoint": null,
4
+ "epoch": 59.994152046783626,
5
+ "global_step": 5100,
6
+ "is_hyper_param_search": false,
7
+ "is_local_process_zero": true,
8
+ "is_world_process_zero": true,
9
+ "log_history": [
10
+ {
11
+ "epoch": 3.53,
12
+ "learning_rate": 0.0003546,
13
+ "loss": 5.9795,
14
+ "step": 300
15
+ },
16
+ {
17
+ "epoch": 3.53,
18
+ "eval_loss": 2.985990524291992,
19
+ "eval_runtime": 34.848,
20
+ "eval_samples_per_second": 13.372,
21
+ "eval_wer": 1.0,
22
+ "step": 300
23
+ },
24
+ {
25
+ "epoch": 7.06,
26
+ "learning_rate": 0.0005781521739130435,
27
+ "loss": 0.8761,
28
+ "step": 600
29
+ },
30
+ {
31
+ "epoch": 7.06,
32
+ "eval_loss": 0.40344536304473877,
33
+ "eval_runtime": 34.0361,
34
+ "eval_samples_per_second": 13.691,
35
+ "eval_wer": 0.5147461234417756,
36
+ "step": 600
37
+ },
38
+ {
39
+ "epoch": 10.58,
40
+ "learning_rate": 0.0005396086956521739,
41
+ "loss": 0.1959,
42
+ "step": 900
43
+ },
44
+ {
45
+ "epoch": 10.58,
46
+ "eval_loss": 0.4274047613143921,
47
+ "eval_runtime": 34.4474,
48
+ "eval_samples_per_second": 13.528,
49
+ "eval_wer": 0.43356643356643354,
50
+ "step": 900
51
+ },
52
+ {
53
+ "epoch": 14.12,
54
+ "learning_rate": 0.0005010652173913044,
55
+ "loss": 0.1058,
56
+ "step": 1200
57
+ },
58
+ {
59
+ "epoch": 14.12,
60
+ "eval_loss": 0.4762655198574066,
61
+ "eval_runtime": 34.4865,
62
+ "eval_samples_per_second": 13.513,
63
+ "eval_wer": 0.4150197628458498,
64
+ "step": 1200
65
+ },
66
+ {
67
+ "epoch": 17.64,
68
+ "learning_rate": 0.00046252173913043483,
69
+ "loss": 0.079,
70
+ "step": 1500
71
+ },
72
+ {
73
+ "epoch": 17.64,
74
+ "eval_loss": 0.4416888356208801,
75
+ "eval_runtime": 34.5923,
76
+ "eval_samples_per_second": 13.471,
77
+ "eval_wer": 0.4159318941927638,
78
+ "step": 1500
79
+ },
80
+ {
81
+ "epoch": 21.18,
82
+ "learning_rate": 0.00042397826086956525,
83
+ "loss": 0.0568,
84
+ "step": 1800
85
+ },
86
+ {
87
+ "epoch": 21.18,
88
+ "eval_loss": 0.4843335449695587,
89
+ "eval_runtime": 33.8847,
90
+ "eval_samples_per_second": 13.753,
91
+ "eval_wer": 0.39464882943143814,
92
+ "step": 1800
93
+ },
94
+ {
95
+ "epoch": 24.7,
96
+ "learning_rate": 0.0003854347826086957,
97
+ "loss": 0.0462,
98
+ "step": 2100
99
+ },
100
+ {
101
+ "epoch": 24.7,
102
+ "eval_loss": 0.503822386264801,
103
+ "eval_runtime": 34.2122,
104
+ "eval_samples_per_second": 13.621,
105
+ "eval_wer": 0.40103374885983584,
106
+ "step": 2100
107
+ },
108
+ {
109
+ "epoch": 28.23,
110
+ "learning_rate": 0.0003468913043478261,
111
+ "loss": 0.0406,
112
+ "step": 2400
113
+ },
114
+ {
115
+ "epoch": 28.23,
116
+ "eval_loss": 0.5020607709884644,
117
+ "eval_runtime": 34.0407,
118
+ "eval_samples_per_second": 13.689,
119
+ "eval_wer": 0.39252052295530554,
120
+ "step": 2400
121
+ },
122
+ {
123
+ "epoch": 31.76,
124
+ "learning_rate": 0.00030834782608695654,
125
+ "loss": 0.0336,
126
+ "step": 2700
127
+ },
128
+ {
129
+ "epoch": 31.76,
130
+ "eval_loss": 0.5211769342422485,
131
+ "eval_runtime": 34.3633,
132
+ "eval_samples_per_second": 13.561,
133
+ "eval_wer": 0.3870477348738218,
134
+ "step": 2700
135
+ },
136
+ {
137
+ "epoch": 35.29,
138
+ "learning_rate": 0.00026980434782608695,
139
+ "loss": 0.0295,
140
+ "step": 3000
141
+ },
142
+ {
143
+ "epoch": 35.29,
144
+ "eval_loss": 0.5115832090377808,
145
+ "eval_runtime": 34.3852,
146
+ "eval_samples_per_second": 13.552,
147
+ "eval_wer": 0.38735177865612647,
148
+ "step": 3000
149
+ },
150
+ {
151
+ "epoch": 38.82,
152
+ "learning_rate": 0.00023126086956521742,
153
+ "loss": 0.0255,
154
+ "step": 3300
155
+ },
156
+ {
157
+ "epoch": 38.82,
158
+ "eval_loss": 0.555125892162323,
159
+ "eval_runtime": 34.6652,
160
+ "eval_samples_per_second": 13.443,
161
+ "eval_wer": 0.3931286105199149,
162
+ "step": 3300
163
+ },
164
+ {
165
+ "epoch": 42.35,
166
+ "learning_rate": 0.00019271739130434786,
167
+ "loss": 0.0223,
168
+ "step": 3600
169
+ },
170
+ {
171
+ "epoch": 42.35,
172
+ "eval_loss": 0.5234040021896362,
173
+ "eval_runtime": 34.224,
174
+ "eval_samples_per_second": 13.616,
175
+ "eval_wer": 0.37731833384007296,
176
+ "step": 3600
177
+ },
178
+ {
179
+ "epoch": 45.88,
180
+ "learning_rate": 0.00015417391304347827,
181
+ "loss": 0.0196,
182
+ "step": 3900
183
+ },
184
+ {
185
+ "epoch": 45.88,
186
+ "eval_loss": 0.5482075810432434,
187
+ "eval_runtime": 34.3543,
188
+ "eval_samples_per_second": 13.565,
189
+ "eval_wer": 0.38066281544542413,
190
+ "step": 3900
191
+ },
192
+ {
193
+ "epoch": 49.41,
194
+ "learning_rate": 0.00011563043478260871,
195
+ "loss": 0.0167,
196
+ "step": 4200
197
+ },
198
+ {
199
+ "epoch": 49.41,
200
+ "eval_loss": 0.5395901203155518,
201
+ "eval_runtime": 34.2391,
202
+ "eval_samples_per_second": 13.61,
203
+ "eval_wer": 0.3757981149285497,
204
+ "step": 4200
205
+ },
206
+ {
207
+ "epoch": 52.94,
208
+ "learning_rate": 7.708695652173913e-05,
209
+ "loss": 0.0158,
210
+ "step": 4500
211
+ },
212
+ {
213
+ "epoch": 52.94,
214
+ "eval_loss": 0.537598729133606,
215
+ "eval_runtime": 60.6582,
216
+ "eval_samples_per_second": 7.682,
217
+ "eval_wer": 0.3612040133779264,
218
+ "step": 4500
219
+ },
220
+ {
221
+ "epoch": 56.47,
222
+ "learning_rate": 3.854347826086957e-05,
223
+ "loss": 0.0135,
224
+ "step": 4800
225
+ },
226
+ {
227
+ "epoch": 56.47,
228
+ "eval_loss": 0.5266188979148865,
229
+ "eval_runtime": 34.8561,
230
+ "eval_samples_per_second": 13.369,
231
+ "eval_wer": 0.35177865612648224,
232
+ "step": 4800
233
+ },
234
+ {
235
+ "epoch": 59.99,
236
+ "learning_rate": 0.0,
237
+ "loss": 0.0114,
238
+ "step": 5100
239
+ },
240
+ {
241
+ "epoch": 59.99,
242
+ "eval_loss": 0.5329256653785706,
243
+ "eval_runtime": 34.148,
244
+ "eval_samples_per_second": 13.646,
245
+ "eval_wer": 0.3505624809972636,
246
+ "step": 5100
247
+ },
248
+ {
249
+ "epoch": 59.99,
250
+ "step": 5100,
251
+ "total_flos": 4.584946221172683e+19,
252
+ "train_runtime": 31139.6077,
253
+ "train_samples_per_second": 0.164
254
+ }
255
+ ],
256
+ "max_steps": 5100,
257
+ "num_train_epochs": 60,
258
+ "total_flos": 4.584946221172683e+19,
259
+ "trial_name": null,
260
+ "trial_params": null
261
+ }
training_args.bin ADDED
@@ -0,0 +1,3 @@
 
 
 
1
+ version https://git-lfs.github.com/spec/v1
2
+ oid sha256:52b6cdbecbe96c98fe75a15df0273a724242785d743da14d4ede050411b7f20a
3
+ size 2415
vocab.json ADDED
@@ -0,0 +1 @@
 
1
+ {"<pad>": 0, "<s>": 1, "</s>": 2, "<unk>": 3, "|": 4, "a": 5, "b": 6, "c": 7, "d": 8, "e": 9, "f": 10, "g": 11, "h": 12, "i": 13, "j": 14, "k": 15, "l": 16, "m": 17, "n": 18, "o": 19, "p": 20, "q": 21, "r": 22, "s": 23, "t": 24, "u": 25, "v": 26, "w": 27, "x": 28, "y": 29, "z": 30, "ą": 31, "č": 32, "ė": 33, "ę": 34, "į": 35, "š": 36, "ū": 37, "ų": 38, "ž": 39}