Problem
stringlengths
7
665
Rationale
stringlengths
1
2.67k
options
stringlengths
37
151
correct
stringclasses
5 values
annotated_formula
stringlengths
7
989
linear_formula
stringlengths
9
402
category
stringclasses
6 values
arjun стартира бизнес с rs. 10 000 и се присъединява след това от anoop с rs. 40 000. след колко месеца се присъедини anoop, ако печалбите в края на годината се разделят по равно?
"да предположим, че anoop се е присъединил след 3 месеца. тогава 10000 * 12 = 40000 * ( 12 – x) = > x = 9. отговор: e"
a ) 3 , b ) 4 , c ) 5 , d ) 6 , e ) 9
e
divide(subtract(multiply(multiply(multiply(const_4, const_100), const_100), const_12), multiply(multiply(multiply(const_2, const_100), const_100), const_12)), multiply(multiply(40, const_100), const_10))
multiply(const_100,const_4)|multiply(const_100,const_2)|multiply(n1,const_100)|multiply(#0,const_100)|multiply(#1,const_100)|multiply(#2,const_10)|multiply(#3,const_12)|multiply(#4,const_12)|subtract(#6,#7)|divide(#8,#5)|
general
ако операцията @ е дефинирана за всички a и b чрез уравнението a @ b = ( a - b ) / 5 , тогава ( 3 @ - 2 ) @ 6 = ?
първо работете в скобите, така че първо решете (3 @ - 2) ( 3 @ - 2 ) = ( 3 - ( - 2 ) ) / 5 = ( 3 + 2 ) / 5 = 1 сега вземете 1 щепсел обратно в уравнението и решете останалото ( 1 @ 6 ) = ( 1 - 6 ) / 5 = - 5 / 5 = - 1 , така че - 1 е отговорът . . . . този въпрос е просто тестване на реда на операциите, не забравяйте, че отговорът на pemdas е опция: e
a ) 0 , b ) 1 , c ) 2 , d ) - 2 , e ) - 1
e
subtract(const_2, const_3)
subtract(const_2,const_3)
general
какво е отношението на 5/7 към произведението 3* (7/3)?
"3/7/21/3 = 5/49 . . . имо опция c."
a ) 3:7 , b ) 1:3 , c ) 5: 49 , d ) 1:7 , e ) 3: 49
c
divide(5, const_60)
divide(n0,const_60)|
general
товарен влак се движи със скорост 72 км/ч и пресича платформа с дължина 250 м за 15 сек. каква е дължината на товарния влак?
"скорост = 72 * 5 / 18 = 20 м / сек. време = 15 сек. нека дължината на влака е x метра. тогава (x + 250) / 15 = 20 x = 50 м. отговор: д"
a ) 299 , b ) 277 , c ) 276 , d ) 270 , e ) 50
e
subtract(multiply(multiply(divide(72, const_3600), const_1000), 15), 250)
divide(n0,const_3600)|multiply(#0,const_1000)|multiply(n2,#1)|subtract(#2,n1)|
physics
товарен влак се движи със скорост 72 км/ч и пресича платформа с дължина 290 м за 26 сек. каква е дължината на товарния влак?
"скорост = 72 * 5 / 18 = 20 м / сек. време = 26 сек. нека дължината на влака е x метра. тогава (x + 290) / 26 = 20 x = 230 м. отговор: d"
a ) 278 , b ) 166 , c ) 151 , d ) 230 , e ) 109
d
subtract(multiply(multiply(divide(72, const_3600), const_1000), 26), 290)
divide(n0,const_3600)|multiply(#0,const_1000)|multiply(n2,#1)|subtract(#2,n1)|
physics
съдържанието на определена кутия се състои от 24 портокала и 30 кивита. колко киви трябва да се добавят в кутията, така че точно 30% от парчетата плодове в кутията да бъдат портокали?
портокали = (портокали + киви + x) * 0,3 24 = (30 + 24 + x) * 0,3 x = 26. отговор : б b.
a ) 24 , b ) 26 , c ) 30 , d ) 46 , e ) 50
b
divide(subtract(24, multiply(divide(30, const_100), add(24, 30))), divide(30, const_100))
add(n0,n1)|divide(n1,const_100)|multiply(#0,#1)|subtract(n0,#2)|divide(#3,#1)
general
ако s е сумата от реципрочните стойности на списък от последователни цели числа от 55 до 64 включително, s е приблизително равно на
трябва да намерим приблизителната стойност на 1/55 + 1/56 + 1/57 + 1/58 + 1/59 + 1/60 + 1/61 + 1/62 + 1/63 + 1/64. сега сумата от тези 10 члена ще бъде много близка до 10 по 1/60, което е 0,016 * 10 = 0,16. отговор: a.
a ) 0,16 , b ) 0,2 , c ) 0,3 , d ) 0,4 , e ) 0,5
a
add(add(add(add(add(add(add(add(divide(const_1, 55), divide(const_1, add(55, const_1))), divide(const_1, add(add(55, const_1), const_1))), divide(const_1, add(add(add(55, const_1), const_1), const_1))), divide(const_1, add(add(add(add(55, const_1), const_1), const_1), const_1))), divide(const_1, add(add(add(add(add(55, const_1), const_1), const_1), const_1), const_1))), divide(const_1, add(add(add(add(add(add(add(55, const_1), const_1), const_1), const_1), const_1), const_1), const_1))), divide(const_1, add(add(add(add(add(add(add(add(55, const_1), const_1), const_1), const_1), const_1), const_1), const_1), const_1))), divide(const_1, 64))
add(n0,const_1)|divide(const_1,n0)|divide(const_1,n1)|add(#0,const_1)|divide(const_1,#0)|add(#1,#4)|add(#3,const_1)|divide(const_1,#3)|add(#5,#7)|add(#6,const_1)|divide(const_1,#6)|add(#8,#10)|add(#9,const_1)|divide(const_1,#9)|add(#11,#13)|add(#12,const_1)|divide(const_1,#12)|add(#14,#16)|add(#15,const_1)|add(#18,const_1)|divide(const_1,#18)|add(#17,#20)|divide(const_1,#19)|add(#21,#22)|add(#23,#2)
general
секторът на окръжност е с радиус 28 cm и централен ъгъл 135 o . намери периметъра му?
"периметър на сектора = дължина на дъгата + 2 (радиус) = (135 / 360 * 2 * 22 / 7 * 28) + 2 (28) = 66 + 56 = 122 см отговор: а"
a ) 122 см , b ) 92,2 см , c ) 28,9 см , d ) 29,2 см , e ) 98,2 см
a
multiply(multiply(const_2, divide(multiply(subtract(28, const_3), const_2), add(const_4, const_3))), 28)
add(const_3,const_4)|subtract(n0,const_3)|multiply(#1,const_2)|divide(#2,#0)|multiply(#3,const_2)|multiply(n0,#4)|
physics
плувецът плува надолу по течението 55 км и нагоре по течението 10 км като всеки път отнема 5 часа; каква е скоростта на тока?
55 - - - 5 ds = 11 ? - - - - 1 10 - - - - 5 us = 2 ? - - - - 1 s = ? s = (11-2) / 2 = 4,5 отговор: b
a ) 4.6 , b ) 4.5 , c ) 4.4 , d ) 4.3 , e ) 4.2
b
divide(subtract(divide(55, 5), divide(10, 5)), const_2)
divide(n0,n2)|divide(n1,n2)|subtract(#0,#1)|divide(#2,const_2)
physics
каква е сумата от най-големия общ множител и най-малкото общо кратно на 16 и 72?
"разлагане на прости множители на 16 = 2 x 2 x 2 x 2 . разлагане на прости множители на 72 = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 gcf = 8 lcm = 144 сбор = 152 . отговор b ."
a ) 142 , b ) 152 , c ) 124 , d ) 160 , e ) 184
b
divide(multiply(16, 72), const_4)
multiply(n0,n1)|divide(#0,const_4)|
general
a е наполовина добър работещ човек като b и заедно завършват работа за 13 дни. за колко дни работи сам b завърши работата?
c 39 / 2 wc = 1 : 2 2 x + x = 1 / 13 = > x = 1 / 39 2 x = 2 / 39 = > 39 / 2 дни
a ) 23 , b ) 22 , c ) 39 / 2 , d ) 36 , e ) 48
c
multiply(13, divide(const_3, const_2))
divide(const_3,const_2)|multiply(n0,#0)
physics
33 души могат да ремонтират път за 12 дни, като работят по 5 часа на ден. за колко дни 30 души, работещи по 6 часа на ден, ще свършат работата?
нека търсеният брой дни е x . по-малко хора, повече дни (непряка пропорция) повече работни часове на ден, по-малко дни (непряка пропорция) лица 30 : 33 : : 12 : x работни часове / ден 6 : 5 30 x 6 x x = 33 x 5 x 12 x = ( 33 x 5 x 12) / (30 x 6) x = 11 отговор b
a ) 10 , b ) 11 , c ) 13 , d ) 18 , e ) 19
b
divide(multiply(multiply(33, 12), 5), multiply(30, 6))
multiply(n0,n1)|multiply(n3,n4)|multiply(n2,#0)|divide(#2,#1)
physics
диагоналът на правоъгълник е √ 41 см, а площта му е 20 кв. см . периметърът на правоъгълника трябва да бъде:
обяснение: l 2 + b 2 = 41 също, lb = 20 (l + b) 2 = l 2 + b 2 + 2 lb = 41 + 40 = 81 (l + b) = 9 периметър = 2 (l + b) = 18 см. отговор: a
a ) 18' , b ) 28' , c ) 38' , d ) 48' , e ) 58']
a
multiply(sqrt(add(power(sqrt(41), const_2), multiply(20, const_2))), const_2)
multiply(n1,const_2)|sqrt(n0)|power(#1,const_2)|add(#0,#2)|sqrt(#3)|multiply(#4,const_2)
geometry
пилотът на малък самолет с 60-литров резервоар за гориво иска да лети до кливланд, който е на 480 мили. пилотът осъзнава, че сегашният двигател, който може да лети само 10 мили на галон, няма да го отведе дотам. с колко мили на галон трябва да се подобри горивната ефективност на самолета, за да стане възможен полетът до кливланд?
"действителните мили / галон е = 480 / 60 = 8 мили / галон . текущите мили / галон на двигателя са 10 мили / галон . необходими са допълнителни 2 мили / галон, за да съответства на действителния пробег. отговор : c"
a ) 5 , b ) 12 , c ) 2 , d ) 4 , e ) 6
c
subtract(divide(480, 60), 10)
divide(n1,n0)|subtract(#0,n2)|
physics
има квадрат със страни 12 . каква е обиколката на най-големия кръг, който може да се изреже от този квадрат?
обиколка на кръг = c = 2 ï € r квадратът е широк 12, така че диаметърът на кръга ще бъде 12, а радиусът ще бъде 6 c = 2 ï € 6, което е приблизително 37,7 отговорът е e
a ) 75,4' , b ) 31.42' , c ) 36' , d ) 18.85' , e ) 37,7']
e
circumface(divide(12, const_2))
divide(n0,const_2)|circumface(#0)
geometry
конвертирате 0,36 in във вулгарна дроб?
"отговор 0,36 = 36 / 100 = 9 / 25 правилен вариант: d"
a ) 18 / 50 , b ) 16 / 50 , c ) 17 / 50 , d ) 9 / 25 , e ) нито един
d
divide(multiply(multiply(multiply(add(const_3, const_2), const_2), multiply(add(const_3, const_2), const_2)), 0.36), multiply(multiply(add(const_3, const_2), const_2), multiply(add(const_3, const_2), const_2)))
add(const_2,const_3)|multiply(#0,const_2)|multiply(#1,#1)|multiply(n0,#2)|divide(#3,#2)|
physics
кутия съдържа броя на топките, който е толкова по-голям от 44, колкото е по-малък от 70. броят на топките е ?
отговор нека числото е x . тогава x - 44 = 70 - x â ‡ ’ 2 x = 70 + 44 = 114 â ‡ ’ 2 x = 114 â ˆ ´ x = 57 правилна опция: e
a ) 47 , b ) 114 , c ) 74 , d ) 67 , e ) 57
e
divide(add(70, 44), const_2)
add(n0,n1)|divide(#0,const_2)
general
заплатата на робърт беше намалена с 20 % и впоследствие увеличена с 20 %. колко процента губи?
"нека първоначалната заплата бъде 100 $ заплата след намаляване с 20 % = 100 - 100 x 20 / 100 = 80 $ заплата след увеличаване с 20 % на $ 80 = 80 + 80 x 20 / 100 = $ 96 процент на загуба = 100 - 96 = 4% отговор: а"
a ) 4 % , b ) 20% , c ) 25 % , d ) 30% , e ) 50%
a
multiply(divide(subtract(multiply(const_100, const_100), multiply(subtract(const_100, 20), add(const_100, 20))), multiply(const_100, const_100)), const_100)
add(n0,const_100)|multiply(const_100,const_100)|subtract(const_100,n0)|multiply(#0,#2)|subtract(#1,#3)|divide(#4,#1)|multiply(#5,const_100)|
general
средната температура по обяд от понеделник до петък е 55; най-ниската е 45, какъв е възможният максимален диапазон на температурите?
"има 5 дни, така че сумата от температурата може да бъде 55 * 5 = 275, най-ниската е 45. за да намерим максималния диапазон, можем да кажем, че температурата е била най-ниска за 4 от 5-те дни, така че 4 * 45 = 180. на петия ден е 275 - 180 = 95 диапазонът е следователно 95 - 45 = 40 отговор c"
a ) 20 , b ) 25 , c ) 40 , d ) 45 , e ) 75
c
subtract(subtract(multiply(55, add(const_2, const_3)), multiply(45, const_4)), 45)
add(const_2,const_3)|multiply(n1,const_4)|multiply(n0,#0)|subtract(#2,#1)|subtract(#3,n1)|
general
12 . какъв е дивидентът. делител 17, частното е 9 и остатъкът е 6.
"d = d * q + r d = 17 * 9 + 6 d = 153 + 6 d = 159 отговор d"
a ) 150 , b ) 152 , c ) 154 , d ) 159 , e ) 144
d
add(multiply(17, 9), 6)
multiply(n1,n2)|add(n3,#0)|
general
каква е вероятността сумата от два зара да даде 5 и след това, когато и двата бъдат хвърлени отново, сборът им отново да даде 5? приемете, че всеки зар има 4 страни с лица, номерирани от 1 до 4.
"решение - хвърлянето на зарове е независимо събитие. комбинациите за получаване на 5 са ​​(1,4), (4,1), (2,3), (3,2), а общите комбинации от двата зара са 16. вероятността да получите 5 при първи опит е 4/16 = 1/4. вероятността да получите 5 отново при втори опит = (1/4) * (1/4) = 1/16. ans d"
a ) 1/144 , b ) 1/36 , c ) 1/12 , d ) 1/16 , e ) 1/3
d
multiply(divide(4, power(4, const_2)), divide(4, power(4, const_2)))
power(n2,const_2)|divide(n2,#0)|multiply(#1,#1)|
probability
a, b, c и d влизат в партньорство. a записва 1/3 от капитала b 1/4, c 1/5 и d останалата част. колко дял получи в печалбата от rs. 2400 ?
"2400 * 1 / 3 = 800 опция а"
a ) с . 800 , b ) с . 810 , c ) с . 820 , d ) с . 900 , e ) с . 920
a
multiply(2400, divide(1, 3))
divide(n0,n1)|multiply(n6,#0)|
general
вчерашните цени на затваряне на 2420 различни акции, листвани на определена фондова борса, бяха различни от днешните цени на затваряне. броят на акциите, които днес затвориха на по-висока цена от вчера, беше с 20 процента по-голям от броя, които затвориха на по-ниска цена. колко от акциите затвориха днес на по-висока цена от вчера?
"нека разгледаме следното - броят на акциите, които затвориха на по-висока цена = h броят на акциите, които затвориха на по-ниска цена = l разбираме от първото твърдение - > h + l = 2420 - - - - ( 1 ) ние разберете от второто твърдение -> h = (120/100) l => h = 1,2 l - - - - (2) решете уравнение (1) & (2), за да получите h = 1320. d е отговорът."
a ) 484 , b ) 726 , c ) 1100 , d ) 1320 , e ) 1,694
d
multiply(divide(subtract(subtract(multiply(20, const_100), const_10), const_10), add(add(const_1, divide(20, const_100)), const_1)), add(const_1, divide(20, const_100)))
divide(n1,const_100)|multiply(n1,const_100)|add(#0,const_1)|subtract(#1,const_10)|add(#2,const_1)|subtract(#3,const_10)|divide(#5,#4)|multiply(#2,#6)|
gain
магазинер продава 200 метра плат за рупии. 12000 при загуба на рупии. 12 на метър. намерете себестойността му за един метър плат?
"sp на метър = 12000 / 200 = rs. 60 загуби на метър = rs. 12 cp на метър = 60 + 12 = rs. 72 отговор: b"
a ) с . 59 , b ) с . 72 , c ) с . 62 , d ) с . 50 , e ) с . 13
b
add(divide(12000, 200), 12)
divide(n1,n0)|add(n2,#0)|
gain
преди 7 години възрастта на кучето a е била 4 пъти възрастта на кучето b, а след 4 години възрастта на куче a ще бъде 3 пъти възрастта на кучето b. каква е разликата между възрастта на кучето a и кучето b сега?
"a - 7 = 4 ( b - 7 ) - - > a - 4 b = - 21 ..... 1 a + 4 = 3 ( b + 4 ) - - > a - 3 b = 8 ..... 2 ( 2 ) - ( 1 ) - - > b = 29 - - > a = 3 ( 22 ) = 99 a - b = 99 - 29 = 70 отговор: д"
a ) 36 , b ) 42 , c ) 54 , d ) 60 , e ) 70
e
subtract(subtract(multiply(4, add(subtract(multiply(4, 4), 4), subtract(multiply(4, 7), 7))), subtract(multiply(4, 7), 7)), add(subtract(multiply(4, 4), 4), subtract(multiply(4, 7), 7)))
multiply(n1,n2)|multiply(n0,n1)|subtract(#0,n1)|subtract(#1,n0)|add(#2,#3)|multiply(n1,#4)|subtract(#5,#3)|subtract(#6,#4)|
general
една тръба може да изпразни 2/3 от казанче за 12 минути. след 6 минути коя част от казанчето ще бъде празна?
"2 / 3 - - - - 12 ? - - - - - 6 = = > 1 / 3 e"
a ) 2/3 , b ) 3/7 , c ) 4/9 , d ) 3/8 , e ) 1/3
e
divide(multiply(divide(2, 3), 6), 12)
divide(n0,n1)|multiply(n3,#0)|divide(#1,n2)|
physics
бакалин има разпродажба от рупии. 5420, rs. 5660, rs. 6200, рупии 6350 и rs. 6500 за 5 последователни месеца. намерете продажбата, която трябва да има през шестия месец, така че да получи средна продажба от рупии. 6400 ?
"обяснение: обща продажба за 5 месеца = rs. (5420 + 5660 + 6200 + 6350 + 6500) = rs. 30 130 следователно, необходимата продажба = rs. [(6400 * 6) – 30 130 ] = rs. (38400 – 30 130) = rs . 8270 отговор b"
a ) rs . 5870 , b ) rs . 8270 , c ) rs . 6020 , d ) rs . 6850 , e ) нито един от тези
b
subtract(multiply(add(5, const_1), 6400), add(add(add(add(5420, 5660), 6200), 6350), 6500))
add(n5,const_1)|add(n0,n1)|add(n2,#1)|multiply(n6,#0)|add(n3,#2)|add(n4,#4)|subtract(#3,#5)|
general
1401 x 1401 =?
"1401 x 1401 = (1401) 2 = (1400 + 1) 2 = (1400) 2 + (1) 2 + (2 x 1400 x 1) = 1960000 + 1 + 2800 = 1960001 + 2800 = 1962801. b)"
a ) 1962800 , b ) 1962801 , c ) 1960000 , d ) 1951611 , e ) 1951613
b
multiply(divide(1401, 1401), const_100)
divide(n0,n1)|multiply(#0,const_100)|
general
сумата от първите n последователни нечетни цели числа е n ^ 2 . каква е сумата от всички нечетни цели числа между 9 и 39 включително.
"имаме работа с поредица от последователни нечетни цели числа: от 9 до 39 включително. иска ни се сумата на тази група. 1) започнете със сумата на най-малкото и най-голямото: 9 + 39 = 48 2) сега вижте „следващия най-малък“ и „следващия най-голям“: 11 + 37 = 48 сега имаме доказателство, че няма среден член. имаме 8 групи от 48 8 (48) = 384 b"
a ) 351 , b ) 384 , c ) 410 , d ) 424 , e ) 450
b
subtract(power(divide(add(39, const_1), 2), 2), power(divide(add(subtract(9, 2), const_1), 2), 2))
add(n2,const_1)|subtract(n1,n0)|add(#1,const_1)|divide(#0,n0)|divide(#2,n0)|power(#3,n0)|power(#4,n0)|subtract(#5,#6)|
general
huey's hip pizza продава два размера квадратни пици: малка пица, която е с размери 12 инча отстрани и струва $10, и голяма пица, която е с размери 18 инча отстрани и струва $20. ако двама приятели отидат в huey's с $30 всеки, колко повече квадратни инча пица могат да купят, ако обединят парите си, отколкото ако всеки купи пица сам?
"в първия случай всеки може да купи една пица от $10 и една пица от $20. в квадратни инчове това ще бъде (12 * 12 = 144) за малката пица и (18 * 18 = 324) за голямата пица. общо в кв. инча това ще бъде (144 + 324) * 2 = 936 кв. инча. във втория случай, ако обединят парите си заедно, те могат да купят 3 големи пици. по отношение на квадратни инчове това ще бъде 3 * 324 = 972 кв. инча. следователно разликата е с 36 квадратни инча повече (972 - 936). верният отговор е b"
a ) 5 квадратни инча , b ) 36 квадратни инча , c ) 15 квадратни инча , d ) 25 квадратни инча , e ) 350 квадратни инча
b
subtract(multiply(power(18, const_2), const_3), add(add(power(12, const_2), power(18, const_2)), add(power(12, const_2), power(18, const_2))))
power(n2,const_2)|power(n0,const_2)|add(#1,#0)|multiply(#0,const_3)|add(#2,#2)|subtract(#3,#4)|
geometry
два товарни влака с дължина 75 m се движат в противоположни посоки по успоредни коловози. техните скорости са съответно 45 км/ч и 30 км/ч. намерете времето, необходимо на по-бавния влак, за да премине машиниста на по-бързия?
"относителна скорост = 45 + 30 = 75 км / ч. 75 * 5 / 18 = 125 / 6 м / сек. изминато разстояние = 75 + 75 = 150 м. необходимо време = 150 * 6 / 125 = 7,2 сек. отговор: д"
a ) 2,3 сек , b ) 4.2 сек , c ) 48 сек , d ) 7,2 сек , e ) 9 сек
d
add(45, 30)
add(n1,n2)|
physics
ако всеки участник в турнир по шах изиграе точно една партия с всеки от останалите участници, тогава по време на турнира ще се изиграят 153 партии. намерете броя на участниците.
"ако броят на участниците е 3 (да речем a, b, c), броят на изиграните игри ще бъде 2 (a играе срещу b и c) + 1 (b играе срещу c) = 3, използвайки същата логика, ако числото на участниците е n, броят на изиграните игри ще бъде (n-1) + (n-2) + (n-3) +... 3 + 2 + 1 като се има предвид, че тази сума = 153 = 1 + 2 + 3 + ... ( n - 1 ) сумата от първите m положителни цели числа се дава от m ( m + 1 ) / 2 , така че сумата от първите ( n - 1 ) положителни цели числа е ( n - 1 ) * n / 2 153 = ( n - 1 ) * n / 2 ( n - 1 ) * n = 306 17 * 18 = 306 ( знаем , че 15 ^ 2 = 225 , така че двете последователни числа трябва да са по - големи от 15 . също така 20 ^ 2 = 400 така че двете числа трябва да са по-малки от 20. двойката числа между 15 и 20, чийто продукт завършва с 6, е 17 и 18), така че n = 18 отговор (d)"
a ) 15 , b ) 16 , c ) 17 , d ) 18 , e ) 19
d
divide(add(sqrt(add(multiply(multiply(153, const_2), const_4), const_1)), const_1), const_2)
multiply(n0,const_2)|multiply(#0,const_4)|add(#1,const_1)|sqrt(#2)|add(#3,const_1)|divide(#4,const_2)|
general
намерете цифрата на единиците от 73 ^ 340
"цикличността на 3 е 3,9, 7,1 след умножение 4 отново цикълът се повтаря. така че разделете 340 на 4 и получаваме 87 като частно и 2 като остатък. така че цикълът ще се изпълнява 87 пъти и след това 2 пъти повече. така че вземете 2-ри елемент от цикъла. следователно отговорете a."
a ) 3 , b ) 5 , c ) 6 , d ) 7 , e ) 9
a
subtract(power(subtract(73, multiply(add(const_3, const_4), const_10)), subtract(340, multiply(floor(divide(340, const_4)), const_4))), multiply(const_2, const_10))
add(const_3,const_4)|divide(n1,const_4)|multiply(const_10,const_2)|floor(#1)|multiply(#0,const_10)|multiply(#3,const_4)|subtract(n0,#4)|subtract(n1,#5)|power(#6,#7)|subtract(#8,#2)|
general
ако a даде на заем rs . 2000 на b при 15 % годишно и b заема същата сума на c при 17 % годишно, тогава печалбата на b за период от 4 години е ?
"( 2000 * 2 * 4 ) / 100 = > 160 отговор : d"
a ) 155 , b ) 162 , c ) 157.5 , d ) 160 , e ) 157.12
d
subtract(divide(multiply(multiply(2000, 17), 4), const_100), divide(multiply(multiply(2000, 15), 4), const_100))
multiply(n0,n2)|multiply(n0,n1)|multiply(#0,n3)|multiply(n3,#1)|divide(#2,const_100)|divide(#3,const_100)|subtract(#4,#5)|
gain
колко време ще отнеме на влак с дължина 400 m, движещ се със скорост 72 kmph, за да пресече друг влак с дължина 300 m, движещ се с 36 kmph в същата посока?
"разстоянието, което трябва да бъде изминато = сбор от техните дължини = 400 + 300 = 700 m. относителна скорост = 72 - 36 = 36 kmph = 36 * 5 / 18 = 10 mps. необходимо време = d / s = 700 / 10 = 70 втори отговор : d"
a ) 40 сек , b ) 50 сек , c ) 60 сек , d ) 70 сек , e ) 80 сек
d
divide(add(400, 300), multiply(subtract(72, 36), const_0_2778))
add(n0,n2)|subtract(n1,n3)|multiply(#1,const_0_2778)|divide(#0,#2)|
physics
дължината на правоъгълен участък е с 26 mtr повече от неговата ширина. ако цената на ограждането на парцела при 26,50 на метър е рупии. 5300, каква е дължината на парцела в mtr?
"нека ширина = x метра. тогава дължина = ( x + 26) метра. периметър = 5300 m = 200 m. 26.50 2 [ ( x + 26 ) + x ] = 200 2 x + 26 = 100 2 x = 74 x = 37 следователно, дължина = x + 26 = 63 m b"
a ) 53 м , b ) 63 м , c ) 73 м , d ) 83 м , e ) 93 м
b
divide(add(divide(5300, 26.50), multiply(const_2, 26)), const_4)
divide(n2,n1)|multiply(n0,const_2)|add(#0,#1)|divide(#2,const_4)|
physics
на карта разстоянието между две планини е 312 инча. действителното разстояние между планините е 136 км. ram е лагеруван на място, което на картата е на 34 инча от основата на планината. на колко километра е той от основата на планината?
обяснение: тъй като 312 инча = 136 км, така че 1 инч = 136 / 312 км, така че 34 инча = (136 × 34) / 312 = 14,82 км отговор: d
a ) 14.83' , b ) 14.81' , c ) 14,8' , d ) 14.82' , e ) 14.12']
d
divide(multiply(34, 136), 312)
multiply(n1,n2)|divide(#0,n0)
physics
сумата от настоящите възрасти на баща и син е 42 години. преди 6 години възрастта на бащата беше 4 пъти по-голяма от възрастта на сина. след 6 години възрастта на сина ще бъде:
нека настоящите възрасти на сина и бащата са съответно x и (42-x) години. тогава , ( 42 - x ) - 6 = 4 ( x - 6 ) 36 - x = 4 x - 24 x = 12 възрастта на сина след 6 години ще бъде 18 . отговорът е c.
a ) 14 , b ) 16 , c ) 18 , d ) 20 , e ) 22
c
add(divide(add(42, subtract(multiply(4, 6), 6)), add(4, const_1)), 6)
add(n2,const_1)|multiply(n1,n2)|subtract(#1,n1)|add(n0,#2)|divide(#3,#0)|add(n1,#4)
general
два влака a и b, тръгващи от две точки и пътуващи в противоположни посоки, достигат дестинациите си съответно 9 часа и 16 часа след срещата си. ако влак a се движи с 80 км/ч, намерете скоростта, с която се движи влак b.
"ако два обекта a и b тръгват едновременно от противоположни точки и след среща достигат дестинациите си съответно за 'a' и 'b' часа (т.е. a отнема "един час", за да пътува от точката на срещата до местоназначението си и b отнема 'b часа', за да пътува от точката на срещата до местоназначението си), тогава съотношението на техните скорости се дава от: sa/sb = √ (b/a) т.е. съотношението на скоростите се дава от квадрата корен от обратното съотношение на взетото време sa / sb = √ (4 / 16) = 2 / 4 = 1 / 2 това ни дава, че съотношението на скоростта на a : скоростта на b като 1 : 2. тъй като скоростта на a е 80 kmph, скоростта на b трябва да бъде 80 * (2/1) = 160 kmph b"
a ) 40 , b ) 160 , c ) 120 , d ) 80 , e ) 100
b
multiply(80, sqrt(divide(9, const_4.0)))
divide(n0,const_4.0)|sqrt(#0)|multiply(n2,#1)|
physics
една рецепта изисква 2 1/2 (смесен брой) чаши брашно, 2 3/4 (смесен брой) чаши захар и 1 1/3 (смесен брой) чаши мляко, за да се направи една торта. виктор има 15 чаши брашно, 16 чаши захар и 8 чаши мляко. какъв е най-големият брой торти, които том може да направи по тази рецепта?
по-малко работа отпред: прегледайте всеки елемент и вижте какъв най-голям брой торти можете да направите с всеки. най-ниският от тях ще бъде правилният отговор. брашно: 15 чаши, необходими са ни по 2,5 чаши. просто продължете нагоре, за да видите колко торти можем да направим: това означава, че мога да направя 2 торти с 5 чаши, така че общо 6 торти с 15 чаши. вече стесних отговора до а или до б. захар: 16 чаши, имаме нужда от 2,75 чаши всяка. същия принцип. мога да направя 2 чаши с 5,5 чаши, така че за да направя 6 торти ще ми трябват 16,5 чаши. нямам толкова много захар, така че сме ограничени до 5 торти. няма нужда дори да правим мляко, защото вече сме на 5. захарта ще бъде ограничаващият фактор. отговорът е a
a ) 5 , b ) 6 , c ) 7 , d ) 8 , e ) 9
a
min(min(divide(15, add(2, divide(const_1, const_2))), floor(divide(16, add(divide(const_3, const_4), 2)))), divide(8, add(divide(1, 3), 1)))
divide(n1,n4)|divide(const_1,const_2)|divide(const_3,const_4)|add(n1,#0)|add(n0,#1)|add(n0,#2)|divide(n11,#3)|divide(n9,#4)|divide(n10,#5)|floor(#8)|min(#7,#9)|min(#6,#10)
general
в. p от 10 химикалки е равно на s. p от 5 химикалки. намери неговата печалба % или загуба % ?
10 cp = 5 sp 10 - - - 5 cp печалба 100 - - - ? = > 50 % ( печалба ) отговор : a
a ) 50% , b ) 40% , c ) 30% , d ) 60% , e ) 20%
a
multiply(divide(subtract(10, 5), 10), const_100)
subtract(n0,n1)|divide(#0,n0)|multiply(#1,const_100)
gain
средната стойност от 6 бр. това е 3,95. средната стойност на 2 от тях е 4,2, докато средната стойност на другите 2 е 3,85. каква е средната стойност на останалите 2 не?
"сума от останалите две числа = ( 3,95 * 6 ) - [ ( 4,2 * 2 ) + ( 3,85 * 2 ) ] = 7,60 . необходима средна = ( 7,6 / 2 ) = 3,8 . d"
a ) 4.2 , b ) 4.4 , c ) 4.6 , d ) 3.8 , e ) 5.7
d
divide(subtract(multiply(6, 3.95), add(multiply(2, 4.2), multiply(2, 3.85))), 2)
multiply(n0,n1)|multiply(n2,n3)|multiply(n2,n5)|add(#1,#2)|subtract(#0,#3)|divide(#4,n2)|
general
20 еднакви идентични машини, работещи непрекъснато със същата постоянна скорост, отнемат 9 дни, за да завършат пратка. колко допълнителни машини, всяка работеща със същата постоянна скорост, ще са необходими, за да се намали времето, необходимо за завършване на пратка с два дни?
от въпроса знаете, че 21 r = 1/9. въпросът ви моли (частично) да направите скоростта от 1/9 на 1/7 (спад от 9 дни на 7). така че единственото нещо, което трябва да направите, е да намерите магическото число, което може да преобразува 1/9 в 1/7. така че 1/9 * x = 1/7 (1 уравнение с едно неизвестно). така че като решите това, получавате x = 9/7. това е тогава! вземете магическото число 9/7 и умножете двете страни на оригиналното уравнение и имате: 21 * (9/7) * r = (9/7) * 1/9 27 * r = 1/7, следователно 27 r = 1/7, следователно още 6 машини! d
a ) 2 , b ) 3 , c ) 4 , d ) 6 , e ) 9
d
subtract(divide(multiply(20, 9), subtract(9, const_2)), 20)
multiply(n0,n1)|subtract(n1,const_2)|divide(#0,#1)|subtract(#2,n0)
gain
търговец на мебели закупи бюро за $150 и след това определи продажната цена, равна на покупната цена плюс надбавка, която беше 40% от продажната цена. ако дилърът е продал бюрото на продажната цена, каква е била сумата на брутната печалба на дилъра от покупката и продажбата на бюрото?
"покупна цена = 150 продажна цена = x 150 + 0,4 * x = x 0,6 * x = 150 x = 250 печалба = 250 - 150 = 100 отговор: e"
a ) 40 долара , b ) 60 долара , c ) 80 долара , d ) 90 долара , e ) 100 долара
e
divide(multiply(subtract(divide(150, subtract(const_1, divide(40, const_100))), 150), const_100), 150)
divide(n1,const_100)|subtract(const_1,#0)|divide(n0,#1)|subtract(#2,n0)|multiply(#3,const_100)|divide(#4,n0)|
gain
броят на моряците на един кораб е със 78% повече от броя на офицерите. съотношението между моряци и офицери би било
матрос = 1,78 * офицер матрос / офицер = 1,78 / 1 = 178 / 100 = 89 / 50 отговорът ще бъде d
a ) 33:25 , b ) 47: 20 , c ) 47: 25 , d ) 89:50 , e ) 97:50
d
divide(add(78, const_100), const_100)
add(n0,const_100)|divide(#0,const_100)
other
три зара със 7 лица се хвърлят заедно. вероятността и трите да показват едно и също число върху тях е ?
"всичките 3 числа трябва да са едни и същи, като цяло искаме тройки. 111, 222, 333, 444, 555, 666 и 777. те са седем на брой. освен това трите зара могат да се паднат по 7 * 7 * 7 = 343 начина. следователно вероятността е 7/343 = 1/49 отговор : b"
a ) 1/38 , b ) 1/49 , c ) 1/39 , d ) 1/42 , e ) 1/29
b
multiply(multiply(multiply(divide(const_1, 7), divide(const_1, 7)), divide(const_1, 7)), divide(const_1, 7))
divide(const_1,n0)|multiply(#0,#0)|multiply(#0,#1)|multiply(#0,#2)|
probability
колко повече ще rs . 10000 fetch, след две години, ако се постави на 20% p. а . сложна лихва, платима на половин година, отколкото ако е поставена на 20 % p. а . сложна лихва, платима годишно?
"10000 (11/10) 4 - 10000 (6/5) 2 = 241 отговор: а"
a ) 241 , b ) 725 , c ) 992 , d ) 837 , e ) 923
a
subtract(multiply(power(add(const_1, divide(divide(20, const_100), const_2)), const_4), 10000), multiply(power(add(divide(20, const_100), const_1), const_2), 10000))
divide(n1,const_100)|add(#0,const_1)|divide(#0,const_2)|add(#2,const_1)|power(#1,const_2)|multiply(n0,#4)|power(#3,const_4)|multiply(n0,#6)|subtract(#7,#5)|
gain
какъв е десетичният еквивалент на (1/4)^2?
"1 / 4 = 25 / 100 = > ( 25 / 100 ) ^ 2 = 625 / 10000 = 0,0625 отговор: b"
a ) 0,0016 , b ) 0,0625 , c ) 0,16 , d ) 0,25 , e ) 0,5
b
power(divide(1, 4), 2)
divide(n0,n1)|power(#0,n2)|
general
магазин за бои смесва 3/4 пинта червена боя и 2/3 пинта бяла боя, за да направи нов цвят на боята, наречен перфектно розово. колко пинти червена боя ще са необходими, за да се направят 33 пинти перфектна розова боя?
„необходими са 3/4 пинти, за да се получат 3/4 + 2/3 = 17/12 пинти перфектно розово, така че 17/12 пинти изискват 3/4 пинти червено... 1 пинта ще изисква 3/4 * 12/17 = 9/17 .. 33 пинти ще изискват 9/17 * 33 = 17 пинти .. c"
a ) 9 , b ) 16 , c ) 17 , d ) 25 1/3 , e ) 28 1/2
c
multiply(33, divide(multiply(3, 2), multiply(4, 3)))
multiply(n0,n2)|multiply(n0,n1)|divide(#0,#1)|multiply(n4,#2)|
general
правоъгълно поле има площ равна на 150 кв.м и периметър 50 м. дължината и ширината му трябва да бъдат ?
lb = 150 2 ( l + b ) = 50 = > l + b = 25 l – b = 5 l = 15 b = 10 отговор : d
a ) 15 м , b ) 15 м , c ) 16 м , d ) 15 м , e ) 15 м, 30 м']
d
subtract(divide(add(subtract(power(divide(50, const_2), const_2), multiply(150, const_4)), sqrt(subtract(power(divide(50, const_2), const_2), multiply(150, const_4)))), const_2), sqrt(subtract(power(divide(50, const_2), const_2), multiply(150, const_4))))
divide(n1,const_2)|multiply(n0,const_4)|power(#0,const_2)|subtract(#2,#1)|sqrt(#3)|add(#4,#3)|divide(#5,const_2)|subtract(#6,#4)
geometry
ако 5 + 7 / x = 6 - 5 / x , тогава x =
дадено ни е уравнението 5 + 7 / x = 6 - 5 / x. иска ни се стойността на x. общият знаменател на тези 4 числа е x, така че трябва да умножим двете страни на уравнението по x, което ни дава. . . 5 x + 7 x / x = 6 x - 5 x / x тогава можем да елиминираме този знаменател, което ни дава. . . . 5 x + 7 = 6 x - 5 12 = x c
a ) 7 , b ) 14 , c ) 12 , d ) 6/7 , e ) 5
c
divide(add(7, 5), subtract(6, 5))
add(n0,n1)|subtract(n2,n0)|divide(#0,#1)
general
средната стойност на 15 числа се изчислява като 30. по-късно се открива, че при изчисляването на средната стойност, едно число, а именно 36, е погрешно прочетено като 26. правилната средна стойност е?
"15 * 30 + 36 – 26 = 450 / 10 = 45 отговор: d"
a ) 12 , b ) 26 , c ) 16 , d ) 45 , e ) 12
d
add(30, divide(subtract(36, 26), 15))
subtract(n2,n3)|divide(#0,n0)|add(n1,#1)|
general
кели е имала 3 намаления на заплатата си през последните 6 месеца. ако първото намаление на заплатата беше 8%, второто намаление на заплатата беше 14%, а третото беше 18%. какъв процент ще бъде намалението, ако заплатата се намали еднократно?
нека rs . 100 е първоначалната заплата. заплата след 1-во намаление, 8% = 92 заплата след 2-ро намаление, 14% = 79.12 i. д. намалена с 14 процента от 92 заплата след 3-то намаление, 18 % = 64,88 i. д. намалено с 18 процента от 79,12, така че ако е намаляло при един изстрел = i = ((b-a)/b) * 100 = 35,12% отговор: d
a ) 35,9% , b ) 34,12 % , c ) 32,12 % , d ) 35,12 % , e ) 31,12 %
d
multiply(subtract(const_1, multiply(multiply(subtract(const_1, divide(8, const_100)), subtract(const_1, divide(14, const_100))), subtract(const_1, divide(18, const_100)))), const_100)
divide(n2,const_100)|divide(n3,const_100)|divide(n4,const_100)|subtract(const_1,#0)|subtract(const_1,#1)|subtract(const_1,#2)|multiply(#3,#4)|multiply(#6,#5)|subtract(const_1,#7)|multiply(#8,const_100)
gain
a , b и c са съдружници . a получава 2/3 от печалбата, b и c разделят остатъка поравно. доходът на a се увеличава с rs. 400, когато процентът към печалба се повиши от 5 на 7 процента. намерете столицата на c ?
"a : b : c = 2/3 : 1/6 : 1/6 = 4 : 1 : 1 x * 2/100 * 2/3 = 400 c капитал = 30000 * 1/6 = 5000 отговор : c "
a ) 3377 , b ) 2899 , c ) 5000 , d ) 2778 , e ) 1991 г
c
divide(multiply(400, const_100), 2)
multiply(n2,const_100)|divide(#0,n0)|
general
колко отделни цели числа на n отговарят на неравенството | | n - 3 | + 4 | ≤ 11?
"така че мога да запиша това като в - 3 i + 4 < = 11 или в - 3 i < = 7, така че n може да има - 4 до 10 = 8 истински стойности... d"
a ) 15 , b ) 16 , c ) 17 , d ) 8 , e ) 19
d
add(multiply(3, 4), const_1)
multiply(n0,n1)|add(#0,const_1)|
general
в координатната равнина окръжност с център в точка (-3, -4) минава през точка (1, 2). каква е площта на кръга?
"r ^ 2 = ( - 3 - 1 ) ^ 2 + ( - 4 - 2 ) ^ 2 = 16 + 36 = 52 площ на кръг = π r ^ 2 = 52 π отговор: e"
a ) 9 π , b ) 18 π , c ) 25 π , d ) 37 π , e ) 52 π
e
circle_area(sqrt(add(power(subtract(3, 1), const_2), power(add(1, 4), const_2))))
add(n1,n2)|subtract(n0,n2)|power(#1,const_2)|power(#0,const_2)|add(#2,#3)|sqrt(#4)|circle_area(#5)|
geometry
a и b започнаха бизнес с rs. 3000 и рупии 4000 след 8 месеца, тегли rs. 1000 и b аванси рупии. още 1000. в края на годината печалбите им възлизат на рупии. 630 намерете дела на ?
"( 3 * 8 + 2 * 4 ) : ( 4 * 8 + 5 * 4 ) 8 : 13 8 / 21 * 630 = 240 отговор : a"
a ) 240 , b ) 278 , c ) 209 , d ) 267 , e ) 262
a
multiply(divide(630, add(add(multiply(3000, 8), multiply(subtract(3000, 1000), subtract(const_12, 8))), add(multiply(4000, 8), multiply(add(4000, 1000), subtract(const_12, 8))))), add(multiply(3000, 8), multiply(subtract(3000, 1000), subtract(const_12, 8))))
add(n1,n3)|multiply(n0,n2)|multiply(n1,n2)|subtract(n0,n3)|subtract(const_12,n2)|multiply(#3,#4)|multiply(#0,#4)|add(#1,#5)|add(#2,#6)|add(#7,#8)|divide(n5,#9)|multiply(#7,#10)|
gain
каква е сумата на първите 5 прости числа, по-големи от 20?
"необходима сума = ( 23 + 29 + 31 + 37 + 41 ) = 161 забележка: 1 не е просто число отговор e"
a ) 121 , b ) 151 , c ) 168 , d ) 164 , e ) 161
e
add(add(add(add(add(add(1, 20), add(add(1, 20), const_2)), add(add(add(1, 20), const_2), const_4)), add(add(add(add(1, 20), const_2), const_4), const_2)), add(add(add(add(add(1, 20), const_2), const_4), const_2), const_4)), add(add(add(add(add(add(1, 20), const_2), const_4), const_2), const_4), 5))
add(n0,n2)|add(#0,const_2)|add(#0,#1)|add(#1,const_4)|add(#2,#3)|add(#3,const_2)|add(#4,#5)|add(#5,const_4)|add(#6,#7)|add(n1,#7)|add(#8,#9)|
general
популацията на една бактериална култура се удвоява на всеки 2 минути. приблизително колко минути ще са необходими на популацията да нарасне от 1000 до 1000000 бактерии
въпросът основно пита колко минути са необходими на населението да се увеличи с фактор 1000 (1000000/1000 = 1000). сега знаете, че на всеки две минути населението се удвоява, т.е. д. се умножава по 2. така че уравнението става: 2 ^ x > = 1000, където x представлява броя пъти, в които населението се удвоява. много хора помнят, че 2 ^ 10 = 1024. аз д. населението трябва да се удвои 10 пъти. тъй като населението отнема 2 минути, за да се удвои, веднъж са необходими 10 * 2 минути = 20 минути, за да се удвои девет пъти. следователно решението e = 20 е правилно.
a ) 10 , b ) 12 , c ) 14 , d ) 16 , e ) 20
e
multiply(divide(divide(1000000, 1000), const_100), const_2)
divide(n2,n1)|divide(#0,const_100)|multiply(#1,const_2)
general
жена купила пакет от 36 яйца, но продавачът й казал, че в пакета има 3 развалени яйца. тя го забрави и започна да приготвя рецепта, която изисква 2 яйца. каква е вероятността и двете избрани яйца да са развалени?
има 3 развалени яйца в опаковка от 36 . следователно вероятността да вземете 2 развалени яйца е: (3/36) (2/35) = 1/210. верният отговор е a.
a ) 1/210 , b ) 2 / 210 , c ) 3 / 210 , d ) 1/119 , e ) 2 / 119
a
multiply(divide(2, subtract(36, const_1)), divide(3, 36))
divide(n1,n0)|subtract(n0,const_1)|divide(n2,#1)|multiply(#2,#0)
other
ако човек върви с 20 км/ч вместо с 10 км/ч, той би изминал 20 км повече. действителното изминато от него разстояние е:
"нека действителното изминато разстояние е x km. x / 10 = ( x + 20 ) / 14 20 x = 10 x + 200 10 x = 200 x = 20 km. отговор: a"
a ) 20 км , b ) 56 км , c ) 60 км , d ) 70 км , e ) 80 км
a
multiply(10, divide(20, subtract(20, 10)))
subtract(n0,n1)|divide(n2,#0)|multiply(n1,#1)|
general
20% от числото е повече от 30% от 120 на 80. намери номера?
( 20 / 100 ) * x – ( 30 / 100 ) * 120 = 80 1 / 5 x = 116 x = 580 отговор : c
a ) 520 , b ) 560 , c ) 580 , d ) 620 , e ) 610
c
divide(multiply(add(divide(multiply(120, 30), const_100), 80), const_100), 20)
multiply(n1,n2)|divide(#0,const_100)|add(n3,#1)|multiply(#2,const_100)|divide(#3,n0)
gain
намерете средната стойност на всички прости числа между 40 и 80.
"sol . има пет прости числа между 40 и 80 . те са 41 , 43 , 47 , 53 , 59 , 61 , 67 , 71 , 73 , 79 â ˆ ´ необходима средна = [ 41 + 43 + 47 + 53 + 59 + 61 + 67 + 71 + 73 + 79 / 10 ] = 594 / 10 = 59,4 отговор на a"
a ) 59.4 , b ) 56 , c ) 39.8 , d ) 44.9 , e ) нито един
a
divide(add(add(add(40, const_1), add(add(40, const_1), const_2)), add(subtract(80, 40), subtract(80, const_2))), 40)
add(n0,const_1)|subtract(n1,n0)|subtract(n1,const_2)|add(#0,const_2)|add(#1,#2)|add(#0,#3)|add(#5,#4)|divide(#6,n0)|
general
популацията на бактериална колония се удвоява всеки ден. ако е започнало преди 9 дни с 2 бактерии и всяка бактерия живее 12 дни, колко голяма е колонията днес?
"започна преди 9 дни. така че бактериите продължават да растат 9 дни + днес = 10 дни 2 ^ 10 = 1024 c е отговорът"
a ) 512 , b ) 768 , c ) 1024 , d ) 2048 г , e ) 4096
c
subtract(power(2, add(9, const_1)), const_1)
add(n0,const_1)|power(n1,#0)|subtract(#1,const_1)|
physics
през май пазачът на голф клуб spring lake построи кръгъл грийн с площ от 65 π квадратни фута. през август пазачът удвои разстоянието от центъра на грийна до края на грийна. каква е общата площ на реновираната зеленина?
"площ = π r ^ 2, така че удвояването на радиуса води до площ, която е 4 пъти първоначалната площ. 4 (65 π) = 260 π отговорът е d."
a ) 105 π , b ) 130 π , c ) 200 π , d ) 260 π , e ) 320 π
d
multiply(power(multiply(sqrt(65), const_2), const_2), const_pi)
sqrt(n0)|multiply(#0,const_2)|power(#1,const_2)|multiply(#2,const_pi)|
geometry
при разделяне на 190 на число частното е 9, а остатъкът е 1. намери делителя?
"d = (d - r) / q = (190 - 1) / 9 = 189 / 9 = 21 e)"
a ) а) 12 , b ) б) 15 , c ) в) 16 , d ) г) 17 , e ) д) 21
e
floor(divide(190, 9))
divide(n0,n1)|floor(#0)|
general
нека c се дефинира като сбор от всички прости числа между 0 и 32. какво е c / 3
"прости числа между 0 и 30 - 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 сума, c = 160 c / 3 = 53,3 отговор e"
a ) 155 , b ) 129 , c ) 61 , d ) 47 , e ) 53.3
e
add(divide(3, const_10), power(const_2, add(const_2, const_4)))
add(const_2,const_4)|divide(n2,const_10)|power(const_2,#0)|add(#1,#2)|
general
точно 28% от репортерите за определена телеграфна телевизия отразяват местната политика в страната x. ако 30% от репортерите, които отразяват политиката за телеграфната телевизия, не отразяват местната политика в държава x, какъв процент от репортерите за телеграфната телевизия не отразяват политиката?
"да приемем, че има 100 репортери - -> 28 репортери отразяват местната политика. сега, тъй като 30% от репортерите, които отразяват цялата политика, не отразяват местната политика, тогава останалите 70% от репортерите, които отразяват политиката, отразяват местната политика , така че ако има x репортери, които отразяват политиката, тогава 70% от тях се равняват на 28 (брой репортери, които отразяват местната политика): 0,7 x = 28 - -> x = 40, следователно 40 репортери отразяват политиката, а останалите 100 - 40 = 60 репортери изобщо не отразяват политиката. отговор: d."
a ) 20% , b ) 42% , c ) 44% , d ) 60% , e ) 84 %
d
multiply(subtract(const_1, divide(28, subtract(const_100, 30))), const_100)
subtract(const_100,n1)|divide(n0,#0)|subtract(const_1,#1)|multiply(#2,const_100)|
gain
група ученици решават да съберат толкова пари от всеки член на групата, колкото е броят на членовете. ако общата колекция възлиза на rs. 98.01, номерът на члена на групата е:
"събрани пари = (98,01 x 100) пайза = 9801 пайза. брой членове = корен квадратен от 9801 = 99. отговор: опция d"
a ) 57 , b ) 67 , c ) 77 , d ) 99 , e ) 97
d
sqrt(multiply(98.01, const_100))
multiply(n0,const_100)|sqrt(#0)|
general
скоростта на автомобила е 60 км през първия час и 30 км през втория час. каква е средната скорост на колата?
"обяснение: s = (60 + 30) / 2 = 45 kmph a)"
a ) 45 км/ч , b ) 65 км/ч , c ) 75 км/ч , d ) 85 км/ч , e ) 90 км/ч
a
divide(add(60, 30), const_2)
add(n0,n1)|divide(#0,const_2)|
physics
колко цифри са необходими за номерирането на страниците на книга, съдържаща 1000 страници?
"обяснение: 1 до 9 = 9 * 1 = 9 10 до 99 = 90 * 2 = 180 100 до 999 = 900 * 3 = 2700 1000 = 4 - - - - - - - - - - - 2893 отговор: c"
a ) 2726 , b ) 2878 , c ) 2893 , d ) 2765 , e ) 1811 г
c
add(add(subtract(divide(divide(1000, const_10), const_10), const_1), subtract(subtract(divide(1000, const_10), const_1), subtract(divide(divide(1000, const_10), const_10), const_1))), multiply(subtract(subtract(1000, const_1), subtract(divide(1000, const_10), const_1)), const_3))
divide(n0,const_10)|subtract(n0,const_1)|divide(#0,const_10)|subtract(#0,const_1)|subtract(#2,const_1)|subtract(#1,#3)|multiply(#5,const_3)|subtract(#3,#4)|add(#4,#7)|add(#8,#6)|
general
ако дължината на най-дългата хорда на определен кръг е 10, какъв е радиусът на този определен кръг?
най-дългата хорда на кръг е диаметърът на кръга диаметър = 2 * радиус, ако диаметърът на кръга е даден като 10 = 2 * 5, така че радиусът на кръга = 5 правилен отговор - b
a ) 2,5' , b ) 5' , c ) 10' , d ) 15' , e ) 20']
b
divide(10, const_2)
divide(n0,const_2)
geometry
по колко начина могат да седнат 2 момчета и 2 момичета в редица, така че момчетата и момичетата да се редуват?
"брой начини = 2 * 2 ! * 2 ! = 8 отговорът е b"
a ) 7 , b ) 8 , c ) 9 , d ) 10 , e ) 11
b
multiply(factorial(2), factorial(2))
factorial(n0)|factorial(n1)|multiply(#0,#1)|
probability
за каква стойност на x е | x – 3 | + | x + 1 | + | x | = 8?
"за каква стойност на x е | x – 3 | + | x + 1 | + | x | = 8? най-лесно е просто да включите варианти за отговор: ( e ) : - 2 | x – 3 | + | x + 1 | + | x | = 8? | - 2 - 3 | + | - 2 + 1 | + | - 2 | = 8? | 1 | + | 5 | + | 4 | = 8 ( e )"
a ) 0 , b ) 3 , c ) - 3 , d ) 4 , e ) - 2
e
negate(3)
negate(n0)|
general
съотношението на броя на момчетата и момичетата в едно училище е 3:2. ако в училището има 100 ученици, намерете броя на момичетата в училището?
"нека броят на момчетата и момичетата да бъде 3 x и 2 x общ брой ученици = 100 брой момичета в училище = 2 * 100 / 5 = 40 отговорът е d"
a ) 25 , b ) 30 , c ) 35 , d ) 40 , e ) 50
d
multiply(divide(100, const_3), 2)
divide(n2,const_3)|multiply(n1,#0)|
other