pere commited on
Commit
5abdd67
1 Parent(s): 34ed48d

Update README.md

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +2 -2
README.md CHANGED
@@ -44,8 +44,8 @@ candidate_labels = ['politikk, helse, sport, religion']
44
  hypothesis_template = 'Denne teksten handler om {}.'
45
  classifier(sequence_to_classify, candidate_labels, hypothesis_template=hypothesis_template, multi_class=True)
46
 
47
- #{'labels': ['helse', 'politikk', 'sport', 'religion'],
48
- #'scores': [0.4210019111633301, 0.0674605593085289, 0.000840459018945694, 0.0007541406666859984],
49
  # 'sequence': 'Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle over 18 år er ferdigvaksinert innen midten av september.'}
50
 
51
  ```
44
  hypothesis_template = 'Denne teksten handler om {}.'
45
  classifier(sequence_to_classify, candidate_labels, hypothesis_template=hypothesis_template, multi_class=True)
46
 
47
+ # {'labels': ['helse', 'politikk', 'sport', 'religion'],
48
+ # 'scores': [0.4210019111633301, 0.0674605593085289, 0.000840459018945694, 0.0007541406666859984],
49
  # 'sequence': 'Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle over 18 år er ferdigvaksinert innen midten av september.'}
50
 
51
  ```