pere commited on
Commit
34ed48d
1 Parent(s): 0ff7793

Update README.md

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +1 -0
README.md CHANGED
@@ -17,6 +17,7 @@ pipeline_tag: zero-shot-classification
17
  widget:
18
  - text: "Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle over 18 år er ferdigvaksinert innen midten av september."
19
  candidate_labels: "politikk, helse, sport, religion"
 
20
  multi_class: true
21
  ---
22
 
17
  widget:
18
  - text: "Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle over 18 år er ferdigvaksinert innen midten av september."
19
  candidate_labels: "politikk, helse, sport, religion"
20
+ hypothesis_template: "Denne teksten handler om {}."
21
  multi_class: true
22
  ---
23