Gabriel's picture
Update README.md
7238ded
metadata
language: sv
license: mit
datasets:
 - Gabriel/citesum_swe
tags:
 - summarization
widget:
 - text: >-
   Många samtidiga programmeringsmodeller möjliggör både transaktionsminne
   och meddelandepassage. För sådana modeller har forskare byggt upp allt
   effektivare implementeringar och fastställt rimliga korrekthetskriterier,
   samtidigt som det fortfarande är ett öppet problem att få det bästa av
   båda världarna. Vi presenterar en programmeringsmodell som är den första
   som har ogenomskinliga transaktioner, säkert asynkront meddelande som
   passerar, och ett effektivt genomförande. Våra semantik använder
   preliminärt meddelande passerar och håller reda på beroenden för att
   möjliggöra ångra meddelande passerar om en transaktion avbryter. Vi kan
   programmera kommunikation idiomer som barriär och mötesplats som inte
   dödläge när de används i ett atomblock. Våra experiment visar att vår
   modell tillför lite overhead till rena transaktioner, och att den är
   betydligt effektivare än Transaktionshändelser. Vi använder en ny
   definition av säkert meddelande som kan vara av oberoende intresse.
inference:
 parameters:
  temperature: 0.7
  min_length: 30
  max_length: 120
model-index:
 - name: Gabriel/bart-base-cnn-xsum-cite-swe
  results:
   - task:
     type: summarization
     name: summarization
    dataset:
     name: Gabriel/citesum_swe
     type: Gabriel/citesum_swe
     split: validation
    metrics:
     - name: Validation ROGUE-1.
      type: rouge-1
      value: 29.6279
      verified: true
     - name: Validation ROGUE-2
      type: rouge-2
      value: 11.5697
      verified: true
     - name: Validation ROGUE-L
      type: rouge-l
      value: 24.2429
      verified: true
     - name: Validation ROGUE-L-SUM
      type: rouge-l-sum
      value: 24.4557
      verified: true
train-eval-index:
 - config: Gabriel--citesum_swe
  task: summarization
  task_id: summarization
  splits:
   eval_split: test
  col_mapping:
   document: text
   summary: target
co2_eq_emissions:
 emissions: 0.0334
 source: Google Colab
 training_type: fine-tuning
 geographical_location: Fredericia, Denmark
 hardware_used: Tesla P100-PCIE-16GB

bart-base-cnn-xsum-cite-swe

This model is a fine-tuned version of Gabriel/bart-base-cnn-xsum-swe on the None dataset. It achieves the following results on the evaluation set:

 • Loss: 2.4203
 • Rouge1: 29.6279
 • Rouge2: 11.5697
 • Rougel: 24.2429
 • Rougelsum: 24.4557
 • Gen Len: 19.9371

Model description

More information needed

Intended uses & limitations

More information needed

Training and evaluation data

More information needed

Training procedure

Training hyperparameters

The following hyperparameters were used during training:

 • learning_rate: 2e-05
 • train_batch_size: 16
 • eval_batch_size: 16
 • seed: 42
 • gradient_accumulation_steps: 2
 • total_train_batch_size: 32
 • optimizer: Adam with betas=(0.9,0.999) and epsilon=1e-08
 • lr_scheduler_type: linear
 • lr_scheduler_warmup_steps: 500
 • num_epochs: 1
 • mixed_precision_training: Native AMP

Training results

Training Loss Epoch Step Validation Loss Rouge1 Rouge2 Rougel Rougelsum Gen Len
2.4833 1.0 2558 2.4203 29.6279 11.5697 24.2429 24.4557 19.9371

Framework versions

 • Transformers 4.22.2
 • Pytorch 1.12.1+cu113
 • Datasets 2.5.1
 • Tokenizers 0.12.1