BramVanroy's picture
Update README.md
5a807a3
metadata
datasets:
 - BramVanroy/hebban-reviews
language:
 - nl
license: mit
metrics:
 - accuracy
 - f1
 - precision
 - qwk
 - recall
model-index:
 - name: bert-base-multilingual-cased-hebban-reviews
  results:
   - dataset:
     config: filtered_sentiment
     name: BramVanroy/hebban-reviews - filtered_sentiment - 2.0.0
     revision: 2.0.0
     split: test
     type: BramVanroy/hebban-reviews
    metrics:
     - name: Test accuracy
      type: accuracy
      value: 0.7764792899408284
     - name: Test f1
      type: f1
      value: 0.7821329848271866
     - name: Test precision
      type: precision
      value: 0.7907660190770787
     - name: Test qwk
      type: qwk
      value: 0.6813121109021326
     - name: Test recall
      type: recall
      value: 0.7764792899408284
    task:
     name: sentiment analysis
     type: text-classification
tags:
 - sentiment-analysis
 - dutch
 - text
widget:
 - text: Wauw, wat een leuk boek! Ik heb me er er goed mee vermaakt.
 - text: >-
   Nee, deze vond ik niet goed. De auteur doet zijn best om je als lezer mee
   te trekken in het verhaal maar mij overtuigt het alleszins niet.
 - text: >-
   Ik vind het niet slecht maar de schrijfstijl trekt me ook niet echt aan.
   Het wordt een beetje saai vanaf het vijfde hoofdstuk

bert-base-multilingual-cased-hebban-reviews

Dataset

 • dataset_name: BramVanroy/hebban-reviews
 • dataset_config: filtered_sentiment
 • dataset_revision: 2.0.0
 • labelcolumn: review_sentiment
 • textcolumn: review_text_without_quotes

Training

 • optim: adamw_hf
 • learning_rate: 5e-05
 • per_device_train_batch_size: 64
 • per_device_eval_batch_size: 64
 • gradient_accumulation_steps: 1
 • max_steps: 5001
 • save_steps: 500
 • metric_for_best_model: qwk

Best checkedpoint based on validation

 • best_metric: 0.6828581526810108
 • best_model_checkpoint: trained/hebban-reviews/bert-base-multilingual-cased/checkpoint-1500

Test results of best checkpoint

 • accuracy: 0.7764792899408284
 • f1: 0.7821329848271866
 • precision: 0.7907660190770787
 • qwk: 0.6813121109021326
 • recall: 0.7764792899408284

Confusion matrix

cfm

Normalized confusion matrix

norm cfm

Environment

 • cuda_capabilities: 8.0; 8.0
 • cuda_device_count: 2
 • cuda_devices: NVIDIA A100-SXM4-80GB; NVIDIA A100-SXM4-80GB
 • finetuner_commit: 66294c815326c93682003119534cb72009f558c2
 • platform: Linux-4.18.0-305.49.1.el8_4.x86_64-x86_64-with-glibc2.28
 • python_version: 3.9.5
 • toch_version: 1.10.0
 • transformers_version: 4.21.0