marcelcastrobr commited on
Commit
c66e474
1 Parent(s): 1623b9d
Files changed (1) hide show
  1. app.py +1 -1
app.py CHANGED
@@ -15,7 +15,7 @@ def sequence_to_classify(sequence, labels):
15
  str(datetime.datetime.now()),
16
  sequence,
17
  predicted_labels)
18
- ))
19
  return clean_output
20
 
21
  example_text1="Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle voksne er ferdigvaksinert innen midten av september."
 
15
  str(datetime.datetime.now()),
16
  sequence,
17
  predicted_labels)
18
+ )
19
  return clean_output
20
 
21
  example_text1="Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle voksne er ferdigvaksinert innen midten av september."