marcelcastrobr's picture
update of application
22aedd0
{ 'sequence': "\nFolkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle voksne er \nferdigvaksinert innen midten av september.'",
'labels': ['helse', 'politikk', 'religion', 'sport'],
'scores': [0.7680550217628479, 0.21670468151569366, 0.01563994586467743, 0.00441053556278348] }