Ludvig Doeser commited on
Commit
8c530de
1 Parent(s): 6f8abd8

added task=ars to the app

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. app.py +1 -1
app.py CHANGED
@@ -1,7 +1,7 @@
1
  import gradio as gr
2
  from transformers import pipeline
3
 
4
- pipe = pipeline(model="LudvigDoeser/swedish_asr_model_training") # change to "your-username/the-name-you-picked"
5
  description = """
6
  <center><img src="https://raw.githubusercontent.com/ludvigdoeser/ML_transformers/main/images/voice_search.png" width=400px></center>
7
  Taligenkänning är ett program som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att producera text istället för att skriva med tangentbordet! Testa här genom att starta inspelningen. När du pratat klart, tryck på avsluta inspelning och sen 'submit'.
1
  import gradio as gr
2
  from transformers import pipeline
3
 
4
+ pipe = pipeline("automatic-speech-recognition",model="LudvigDoeser/swedish_asr_model_training") # change to "your-username/the-name-you-picked"
5
  description = """
6
  <center><img src="https://raw.githubusercontent.com/ludvigdoeser/ML_transformers/main/images/voice_search.png" width=400px></center>
7
  Taligenkänning är ett program som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att producera text istället för att skriva med tangentbordet! Testa här genom att starta inspelningen. När du pratat klart, tryck på avsluta inspelning och sen 'submit'.