Ludvig Doeser commited on
Commit
3b8f77a
1 Parent(s): c774838

uppdated with Swedish descrip

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. app.py +2 -2
app.py CHANGED
@@ -11,8 +11,8 @@ iface = gr.Interface(
11
  fn=transcribe,
12
  inputs=gr.Audio(source="microphone", type="filepath"),
13
  outputs="text",
14
- title="Whisper Small Swedish",
15
- description="Realtime demo for Swedish speech recognition using a fine-tuned Whisper small model.",
16
  )
17
 
18
  iface.launch()
11
  fn=transcribe,
12
  inputs=gr.Audio(source="microphone", type="filepath"),
13
  outputs="text",
14
+ title="Svesnk Taligenkänning baserad på Whisper Model",
15
+ description="Taligenkänning är ett program som översätter tal till text. Det innebär att du kan använda din röst för att producera text istället för att skriva med tangentbordet! Testa här genom att starta inspelningen, avsluta den och sen trycka på 'submit'",
16
  )
17
 
18
  iface.launch()