saattrupdan commited on
Commit
a09a05d
1 Parent(s): fca7ffe

Update README.md

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +2 -2
README.md CHANGED
@@ -22,8 +22,8 @@ model-index:
22
  widget:
23
  - "Hans er en professor på Københavns Universitetet i København, og han er en rigtig københavner. Hans kat, altså Hans' kat, Lisa, er supersød. Han fik købt en Mona Lisa på tilbud i Netto og gav den til sin kat, og nu er Mona Lisa'en Lisa's kæreste eje. Hans bror Peter og Hans besluttede, at Peterskirken skulle have fint besøg. Men nu har de begge Corona."
24
  inference:
25
- parameters:
26
- aggregation_strategy: "first"
27
  ---
28
 
29
  # ScandiNER - Named Entity Recognition model for Scandinavian Languages
22
  widget:
23
  - "Hans er en professor på Københavns Universitetet i København, og han er en rigtig københavner. Hans kat, altså Hans' kat, Lisa, er supersød. Han fik købt en Mona Lisa på tilbud i Netto og gav den til sin kat, og nu er Mona Lisa'en Lisa's kæreste eje. Hans bror Peter og Hans besluttede, at Peterskirken skulle have fint besøg. Men nu har de begge Corona."
24
  inference:
25
+ parameters:
26
+ aggregation_strategy: "first"
27
  ---
28
 
29
  # ScandiNER - Named Entity Recognition model for Scandinavian Languages