saattrupdan commited on
Commit
8635b40
1 Parent(s): 532f30f

Update README.md

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +1 -4
README.md CHANGED
@@ -15,10 +15,7 @@ datasets:
15
  - suc3.0
16
  model-index:
17
  - name: nbailab-base-ner-scandi
18
- results:
19
- - task:
20
- type: token-classification
21
- name: Token Classification
22
  widget:
23
  - "Hans er en professor på Københavns Universitetet i København, og han er en rigtig københavner. Hans kat, altså Hans' kat, Lisa, er supersød. Han fik købt en Mona Lisa på tilbud i Netto og gav den til sin kat, og nu er Mona Lisa'en Lisa's kæreste eje. Hans bror Peter og Hans besluttede, at Peterskirken skulle have fint besøg. Men nu har de begge Corona."
24
  inference:
15
  - suc3.0
16
  model-index:
17
  - name: nbailab-base-ner-scandi
18
+ results: []
 
 
 
19
  widget:
20
  - "Hans er en professor på Københavns Universitetet i København, og han er en rigtig københavner. Hans kat, altså Hans' kat, Lisa, er supersød. Han fik købt en Mona Lisa på tilbud i Netto og gav den til sin kat, og nu er Mona Lisa'en Lisa's kæreste eje. Hans bror Peter og Hans besluttede, at Peterskirken skulle have fint besøg. Men nu har de begge Corona."
21
  inference: