afroxlmr-large-ner-masakhaner-1.0_2.0 / test_predictions_africaner_amh.txt
Davlan's picture
add afroxlmr-large-ner
4472fb6
በአንፃሩ O
ሁሉ O
ሰላም O
እንደነበር O
የሌንዱ B-LOC
ጎሳ O
ቃል O
አቀባይ O
ፍራንስዋ B-PER
ዳዳ I-PER
ገልጾዋል O
። O
ጊዜ O
ልሹ O
በጎሳዎቹ O
መካከል O
ያለው O
ልዩነት O
እንዲቆም O
ድርሻ O
አበርክቶዋል O
። O
ጦርነት O
እስከሌለ O
ድረስ O
ሕዝቡ O
ባለፉት B-DATE
ዓመታት I-DATE
የደረሰበትን O
በደል O
ረስቶዋል O
። O
ይህንን O
ብንልም O
ግን O
በደስታ O
እንፈነድቃለን O
ማለት O
አይደለም O
ምክንያቱም O
ከሳሾች O
እኛ O
አልነበርንምና O
። O
ምንም O
እንኳን O
የትኛውም O
ከባድ O
ቅጣት O
የግዳጁ O
ምልመላ O
ሰለባ O
የሆኑት O
ሕፃናት O
የደረሰባቸውን O
የዕድሜ O
ልክ O
ሥቃይ O
ባይቀንስም O
። O
ጥያቄው O
የብዙ O
ሕፃናትን O
ሕይወት O
ላበላሸ O
ግለሰብ O
ትክክለኛው O
ቅጣት O
የቱ O
ነው O
የሚለው O
ነው O
። O
በመግቢያው O
መግለጫችን O
እንዳስታወቅነው O
፡ O
ከፍተኛው O
የእሥራት O
ቅጣት O
እንዲበየንባቸው O
ነው O
የምንጥረው O
። O
የኢሬቻ B-DATE
በዓል I-DATE
አከባበር O
በአዲስ B-LOC
አበባ I-LOC
ኢሬቻ B-DATE
በዓል I-DATE
ዛሬ B-DATE
በአዲስ B-LOC
አበባ I-LOC
ለግምት O
የሚያስቸግር O
በርካታ O
ህዝብ O
በተገኘበት O
ተከብሯል O
። O
የኢሬቻ B-DATE
በዓል I-DATE
ዛሬ B-DATE
በአዲስ B-LOC
አበባ I-LOC
ለግምት O
የሚያስቸግር O
በርካታ O
ህዝብ O
በተገኘበት O
ተከብሯል O
። O
የመስከረም B-DATE
ቀን I-DATE
ዓ I-DATE
ም I-DATE
የዜና O
መጽሔት O
ራድዮ O
ለርስዎ O
የምናቀርበውን O
አገልግሎታችንን O
ለማሻሻል O
በማሰብ O
ኩኪዎችን O
እንጠቀማለን O
። O
የሰመርጃም O
ሬጌ O
የሙዚቃ O
ትርኢት O
ኛ B-DATE
ዓመት I-DATE
መግቢያ O
ለርስዎ O
የምናቀርበውን O
አገልግሎታችንን O
ለማሻሻል O
በማሰብ O
ኩኪዎችን O
እንጠቀማለን O
። O
በፌደራል O
ማረሚያ O
ቤቶች O
ከ O
በላይ O
እንዲሁም O
በቀጠሮ O
ታራሚዎች O
መኖራቸውን O
ከፌደራል B-ORG
ማረሚያ I-ORG
ቤቶች I-ORG
ኮሚሽን I-ORG
የተገኘው O
መረጃ O
ይጠቁማል O
። O
በዚህ B-DATE
ሳምንት I-DATE
በማኅበራዊ O
መገናኛ O
ዘዴዎች O
መነጋገሪያ O
ከኾኑ O
ነጥቦች O
መካከል O
አራት O
ጉዳዮች O
ጎልተው O
ወጥተዋል O
። O
የአትሌት O
ሻለቃ O
ኃይሌ B-PER
ገ I-PER
ሥላሴ I-PER
የኢትዮጵያ B-ORG
አትሌቲክስ I-ORG
ፌዴሬሽን I-ORG
ፕሬዚዳንት O
ኾኖ O
መመረጥ O
አንደኛው O
ርእስ O
ነው O
። O
የአትሌት O
ምሩጽ B-PER
ይፍጠር I-PER
የጤንነት O
ኹኔታን O
በተመለከተ O
የቀረቡ O
ዘገባዎችም O
አነጋጋሪ O
ኾነዋል O
። O
የዶናልድ B-PER
ትራምፕ I-PER
ባልተጠበቀ O
መልኩ O
የዩናይትድ B-LOC
ስቴትስ I-LOC
ፕሬዚዳንት O
ኾነው O
መመረጥ O
በስፋት O
አነጋጋግሯል O
። O
አትሌት O
ሻለቃ O
ኃይሌ B-PER
ገብረ I-PER
ሥላሴ I-PER
የኢትዮጵያ B-ORG
አትሌቲክስ I-ORG
ፌዴሬሽን I-ORG
ፕሬዚዳንት O
በመኾን O
መመረጡ O
በማኅበራዊ O
የመገናኛ O
ዘዴዎች O
መነጋገሪያ O
ኾነው O
ከቆዩ O
ጉዳዮች O
አንዱ O
ነበር O
። O
ዘካርያስ B-PER
ዘላለም I-PER
በትዊተር B-ORG
ማኅበራዊ O
መገናኛ O
ገጹ O
ባሰፈረው O
ጽሑፉ O
፦ O
ኃይሌ B-PER
ገብረ I-PER
ሥላሴ I-PER
በርካት O
ጉዳዮች O
ተቆልለው O
ይጠብቁታል O
። O
ከእነዚያም O
መካከል O
በኢትዮጵያ B-ORG
አትሌቲክስ I-ORG
ፌዴሬሽን I-ORG
የተንሰራፋው O
ሙስና O
እና O
አትሌቶችን O
ስልታዊ O
በኾነ O
መልኩ O
መበደል O
ይገኝበታል O
። O
ሰማኸኝ B-PER
ጋሹ I-PER
አበበ I-PER
የኢትዮጵያ B-ORG
አትሌቲክስ I-ORG
ፌዴሬሽን I-ORG
ፕሬዚዳንት O
ምርጫን O
በፌስቡክ O
ገጹ O
እንደሚከተለው O
ተችቷል O
። O
የኢትዮጵያ B-ORG
አትሌቲክስ I-ORG
ፌዴሬሽን I-ORG
አትሌት O
ኃይሌ B-PER
ገብረሥላሴን I-PER
የፌዴሬሽኑ O
ፕሬዚዳንትነት O
አድርጎ O
መርጦታል O
። O
ግለሰቡ O
ከቅርብ B-DATE
ጊዜ I-DATE
ወዲህ I-DATE
በሕዝባዊ O
ትግሉ O
ላይ O
የሚሰጣቸዉ O
አስተያየቶች O
እንደሚጠቁሙት O
ከስርአቱ O
ጋር O
የጠበቀ O
ቁርኝት O
አንዳለዉ O
ነዉ O
። O
እንዲመረጥ O
ያስደረገዉም O
ይህ O
ለስርአቱ O
ያለዉ O
ድጋፍ O
ነዉ O
ሲል O
ጽፏል O
። O
ሰማኸኝ B-PER
በመቀጠል O
ጽሑፉን O
ሲያብራራ O
፦ O
ስርአቱ O
ከደረሰበት O
የፖለቲካ O
ኪሳራ O
ለመዉጣት O
እንዲህ O
አይነት O
ቁማር O
መጫወቱ O
የሚጠበቅ O
ነዉ O
። O
ገብረ B-PER
እግዚአብሔር I-PER
ገብረ I-PER
ማርያም I-PER
የኢትዮጵያ B-ORG
አትሌቲክስ I-ORG
ፌዴሬሽን I-ORG
አዲሱ O
ሼል O
አስፈጻሚ O
ኮሚቴ O
አባል O
ነው O
። O
ፌዴሬሽኑ O
በቀድሞ O
ታላቅ O
አትሌቶች O
በመመራት O
የባየር B-ORG
ሙይንሽንን I-ORG
ሞዴል O
እየተከተለ O
ነው O
ብሏል O
። O
ናታሊ B-PER
አሚዮት I-PER
በትዊተር I-PER
ቀጣዩን O
ባስነበበችው O
መልእክቷ O
፦ O
ንጉሡ O
እርቃኑን O
ነው O
። O
ዶ O
ር O
ቴድሮስ B-PER
በግልጽ O
የሕወሃት B-ORG
ተጨማሪ O
ማጭበርበር O
እና O
ሐፍረት O
ነው O
ብላለች O
። O
እንዳልካቸው B-PER
ኃይለሚካኤል I-PER
ግሎባል B-ORG
ቮይስ I-ORG
በተባለ O
ድረ O
ገጽ O
ላይ O
ያሰፈረውን O
ዘለግ O
ያለ O
ጽሑፍ O
ትዊተር B-ORG
ገጹ O
ላይ O
አካፍሏል O
። O
የሚለውን O
የዶ O
ር O
ቴድሮስ B-PER
አድሃኖም I-PER
ጥያቄ O
እና O
አወያዩ O
ጥያቄውን O
በድጋሚ O
ለማብራራት O
መሞከራቸው O
የሚያሳፍር O
መኾኑን O
አካቷል O
። O
የኢትዮጵያ B-ORG
ብሮድካስት I-ORG
ኮርፖሬሽን I-ORG
ድረ O
ገጽ O
አድራሻ O
የያዘ O
ዜና O
ረቡዕ B-DATE
ጥቅምት I-DATE
ቀን I-DATE
ዓም I-DATE
ኢንተርኔት O
ላይ O
ሰፍሮ O
ይገኛል O
። O
ዜናው O
በእንግሊዝኛ O
ቋንቋ O
የተጻፈ O
ሲኾን O
፦ O
ዕውቁ O
የኢትዮጵያ B-LOC
አትሌት O
ምሩጽ B-PER
ይፍጠር I-PER
አርፏል O
ይላል O
። O
በቅድሚያም O
ዜና O
ረፍት O
ሲል O
የሚንደረደረው O
የስፖርት O
ዜና O
ከኢትዮጵያ B-ORG
ብሮድካስት I-ORG
ኮርፖሬሽን I-ORG
ድረ O
ገጽ O
እንደተሰረዘ O
የሚያመለክተው O
የተፈለገው O
መረጃ O
አልተገኘም O
የሚል O
መልእክትም O
ይነበባል O
። O
አጥናፍ B-PER
ብርሐኔ I-PER
በትዊተር O
ገጹ O
የመንግሥት O
መገናኛ O
አውታሮች O
በረዥም O
ርቀት O
ታዋቂው O
አትሌት O
ምሩጽ B-PER
ይፍጠር I-PER
አርፏል O
በማለት O
ሰዉን O
አሳስተዋል O
ሲል O
ጽፏል O
። O
የአብይ B-PER
አጠር O
ያለው O
ስላቃዊ O
ጽሑፉ O
፦ O
የፖለቲካ O
ትንታኔ O
ነፍስሽን O
በሠላም O
ያሳርፈው O
የሚል O
ነው O
። O
ዘላለም B-PER
ክብረት I-PER
በትዊተር O
ገጹ O
የሪፐብሊካኖች B-ORG
ፓርቲ O
መለያ O
የኾነውን O
ቀይ O
ቀለም O
ከኢትዮጵያ B-LOC
የአስቸኳይ O
ጊዜ O
አዋጅ O
ጋር O
በማነጻጸር O
አጠር O
ያለ O
መልእክት O
አስተላልፏል O
። O
የምርጫ O
መዘርዝር O
ውጤቱን O
ለማሳየት O
የቀረበው O
የዩናይትድ B-LOC
ስቴትስ I-LOC
ካርታን O
በስፋት O
አልብሶ O
የሚታየው O
ቀይ O
ቀለም O
ሪፐብሊካኖች O
በፕሬዚዳንታዊ O
ምርጫ O
በስፋት O
ማሸነፋቸውን O
ያመለክታል O
። O
የአስቸኳይ O
ጊዜ O
አዋጅ O
ቀይ O
ዞን O
ከሚል O
ጽሑፍ O
ጋር O
በቀይ O
ቀለም O
የተዋጠ O
የኢትዮጵያ B-LOC
ካርታም O
ከጎኑ O
ሰፍሯል O
። O
ዘላለም B-PER
፦ O
ከዩናይትድ B-LOC
ስቴትስ I-LOC
እና O
ከኢትዮጵያ B-LOC
ካርታ O
ጋር O
ያያዘው O
አጭር O
ጽሑፍ O
ቀይ O
በቀይ O
የሆነ O
ጊዜ O
ይላል O
። O
የብዥታው O
ምንጭ O
የመንግሥት O
መገናኛ O
አውታሮች O
ዘገባ O
እንደኾነ O
ብዙዎች O
ጽፈዋል O
። O
በሳምንቱ B-DATE
ውስጥ I-DATE
የተከናወነ O
ወይም O
የሚከናወን O
አንድ O
ዓቢይ O
ፖለቲካዊ O
ጉዳይን O
ያስተነትናል O
። O
ከኤኮኖሚው O
ዓለም O
ለዓለም O
በተለይ O
ለኢትዮጵያ B-LOC
ኤኮኖሚያዊ O
ሂደቶች O
ትኩረት O
የሚሰጥ O
ዝግጅት O
ነው O
። O
የባህል O
መድረክ O
በተለይ O
የኢትዮጵያውያን O
የኪነ O
ጥበብ O
ስራዎችን O
እንዲሁም O
በጀርመን B-LOC
አውሮጳ I-LOC
እና O
በሌሎች O
ባህሎች O
መካከል O
የሚደረገውን O
ግንኙነት O
የሚያስቃኝ O
ሳምንታዊ O
ዝግጅት O
ነው O
። O
የወጣቶች O
ዓለም O
ወጣት O
ኢትዮጵያውያንን O
የሚመለከቱ O
እና O
የሚያዝናኑ O
አርዕስትን O
እያነሳ O
ከሚመለከታቸው O
ጋር O
በሚደረግ O
ውይይት O
የሚጠናቀር O
ሳምንታዊ O
ዝግጅት O
ነው O
። O
ኢንክሪፕሽን O
በመረጃ O
እና O
ግንኙነት O
ዘርፍ O
ማንኛውም O
መልእክት O
ከላኪው O
ወደ O
ተቀባዩ O
ከመድረሱ O
አስቀድሞ O
የሚያልፍበት O
መንገድ O
አለው O
። O
መልእክቱ O
ካልተቆለፈ O
በስተቀር O
ከላኪ O
እና O
ከተቀባይ O
ውጪ O
መሀል O
መንገድ O
ላይ O
በሦስተኛ O
ወገን O
ሊበረበር O
ይችላል O
። O
በእርግጥ O
አንድ O
መልእክት O
ከላኪ O
እና O
ከተቀባዩ O
ውጪ O
በሦስተኛ O
ወገን O
ተለይቶ O
እንዳይታወቅ O
ማድረጊያ O
የመቆለፊያ O
ሒደት O
አለ O
በእንግሊዝኛው O
ይሰኛል O
። O
ኢንክሪፕሽን O
ከመደበኛው O
የመስመር O
ስልክ O
ውጪ O
የኢንተርኔት O
የመገናኛ O
መግባቢያን O
በመጠቀም O
የኢንተርኔት O
መረብ O
ውስጥ O
የስልክ O
ጥሪ O
የማከናወን O
እና O
ሰነዶችን O
የመላክ O
ስልትን O
ይጠቀማል O
። O
አቶ O
ሰለሞን B-PER
ሙሉጌታ I-PER
ካሳ I-PER
የስነ O
ቴክኒክ O
ከፍተኛ O
አማካሪ O
እና O
የሶፍትዌር O
አበልጻጊ O
ናቸው O
። O
ቴክ O
ቶክ O
የተሰኘውን O
የኢቢ B-ORG
ኤስ I-ORG
ቴሌቪዥን O
ፕሮግራም O
በማዘጋጀትም O
ያቀርባሉ O
። O
ኢንክሪፕሽን O
በጥቅሉ O
ምንነቱ O
ሳይታወቅ O
በሆነ O
መንገድ O
ተቆልፎ O
የተላከ O
መልእክት O
ተቀባዩ O
ጋር O
ብቻ O
ሲደርስ O
ግልጽ O
ሆኖ O
እንዲፈታ O
የማድረግ O
ሒደት O
ነው O
። O
የዲጂታሉ O
ዘመን O
የጀመረበት O
የመጀመሪያ B-DATE
ዓመታት I-DATE
አካባቢ O
ተቆልፈው O
ይላኩ O
የነበሩ O
መልእክቶች O
በቀላሉ O
ሊፈቱ O
የሚችሉ O
ነበሩ O
። O
የኮምፒውተሮች O
መስፋፋት O
እና O
መርቀቅ O
ግን O
የተቆለፈው O
መልእክት O
እጅግ O
ውስብስብ O
እንዲሆን O
እና O
በቀላሉ O
እንዳይፈታ O
ለማድረግ O
አግዘዋል O
። O
በተለይ O
የኢንተርኔት O
የመገናኛ O
መግባቢያን O
በመጠቀም O
የኢንተርኔት O
ጥሪ O
አገልግሎት O
መጀመሩ O
መልእክቶች O
የበለጠ O
እንዲቆለፉ O
አስችሏል O
። O
በዓለማችን O
መልእክቶችን O
ቆልፎ O
የመላክ O
ጥበብ O
የዲጂታሉ O
ዘመን O
ብቻ O
ያመጣው O
አዲስ O
ነገር O
አይደለም O
። O
መልእክት O
ቊለፋ O
በሮማን B-LOC
ኢምፓየር I-LOC
ዘምን O
ጭምር O
ጥቅም O
ላይ O
የነበረ O
ጥበብ O
ስለመሆኑ O
የታሪክ O
ድርሳናት O
ይጠቅሳሉ O
። O
ለዚህ O
ደግሞ O
ምክንያቱ O
ትልቁ O
እና O
አንደኛው O
ነገር O
ምሥጢራዊነትን O
መጠበቅ O
መሆኑን O
አቶ O
ሰለሞን B-PER
ተናግረዋል O
። O
የጥረቱ O
ምንጭ O
በእርግጥ O
ዘርፈ O
ብዙ O
እና O
ሰፊ O
ነው O
ከማጭበርበር O
አንስቶ O
የፖለቲካ O
ተልዕኮ O
እስከ O
ማስፈጸም O
ሊደርስ O
ይችላል O
። O
ለመሆኑ O
የመልእክት O
ቊለፋ O
እንደ O
ቫይበር O
ዋትስአፕ O
ስካይፕ O
መሴንጀር O
እና O
በመሳሰሉት O
የመልእክት O
መቀበያ O
ወይም O
መላኪያ O
ማስተናበሪያዎች O
የሚሠራው O
እንዴት O
ነው O
ያን O
የሚያደርገውም O
መልእክት O
ላኪው O
እና O
ተቀባዩ O
ጋር O
የሚገኘው O
አፕሊኬሽን O
ነው O
። O
የጋራ O
ቊልፍ O
ኖሮ O
ቊልፉን O
የሚያውቁ O
አካላት O
ብቻ O
ሊፈቱት O
የሚችሉት O
የቊለፋ O
አይነት O
ወይንም O
አንደኛው O
ነው O
። O
በዚህ O
ዘዴ O
የተቆለፈውን O
መልእክት O
ለመፍታት O
ላኪው O
እና O
ተቀባዩ O
ተመሳሳይ O
መቆለፊያ O
እና O
መፍቻ O
ዘዴን O
ነው O
የሚጠቀሙት O
። O
ሆኖም O
ቊልፉ O
ከላኪ O
እና O
ተቀባይ O
ከወጣ O
የመልእክቱ O
ምሥጢር O
በሦስተኛ O
ወገን O
በቀላሉ O
ሊፈታ O
ይችላል O
። O
ሌላኛው O
ዘመናዊ O
የቊለፋ O
አይነት O
በመልእክት O
ላኪው O
እና O
ተቀባዩ O
መካከል O
ብቻ O
የሚመሰጠር O
ነው O
። O
መልእክቱን O
የሚቀበለው O
ሰው O
ላኪውም O
የራሳቸው O
የግል O
ቊልፍ O
ይኖራቸዋል O
መፍቻ O
ቊልፍ O
መቀባበል O
አያስፈልግም O
። O
ይህ O
ዘዴ O
ይፋ O
የሆነው O
እንደ B-DATE
ጎርጎሪዮሳስ I-DATE
አቆጣጠር I-DATE
በ O
ነው O
። O
በኢንተርኔቱ O
ዓለም O
ሙሉ O
ዲጂታል O
መረጃ O
አገልግሎት O
የሚሰጡ O
ማስተናበሪያዎች O
በርካታ O
ናቸው O
። O
የቊለፋ O
ስልት O
በመጠቀም O
የኢንተርኔት O
ጥሪን O
የሚያስተናግዱ O
ማስተናበሪያዎች O
ግን O
አይነታቸው O
በሁለት O
ይከፈላል O
። O
አንደኛው O
ከላኪው O
እና O
ተቀባዩ O
ውጪ O
አገልግሎት O
ሰጪው O
እንኳን O
መልእክቱን O
ማየት O
የማይችልበት O
ነው O
። O
የዚህ O
ተጠቃሚዎች O
ለአብነት O
ያኽል O
ዋትስአፕ B-ORG
እና O
የአፕል B-ORG
አይ I-ORG
ሜሴጅ I-ORG
ይጠቀሳሉ O
። O
ሌሎቹ O
እንደነ O
ትዊተር B-ORG
ሀንግ I-ORG
አውት I-ORG
የፌስቡክ O
መሴንጀር O
ስካይፕ O
የመሳሰሉት O
ሲሆኑ O
እነሱም O
እንደነዋትስአፕ O
የቁለፋ O
ስልትን O
ይጠቀማሉ O
። O
ሆኖም O
ለየት O
የሚያደርጋቸው O
የአፕሊኬሽኖቹ O
ባለቤቶች O
ያልተቆለፈው O
መልእክት O
የሰነድ O
ማከማቻ O
ቋታቸ O
ውስጥ O
መገኘቱ O
ነው O
። O
ደም O
መታየቱ O
በራሱ O
በሽታ O
ሳይሆን O
ምልክት O
ነዉ O
ራድዮ O
ለርስዎ O
የምናቀርበውን O
አገልግሎታችንን O
ለማሻሻል O
በማሰብ O
ኩኪዎችን O
እንጠቀማለን O
። O
አፍሪቃ B-LOC
በግድያ O
የተጠረጠረዉ O
ኤርትራዊ O
ኤርትራዊዉ O
ፍራንክፈርት B-LOC
ባቡር O
ጣቢያ O
የነበሩ O
እናት O
ልጅን O
በፍጥነት O
በሚጓዝ O
ባቡር O
ፊት O
ገፍትሮ O
ጥሏቸዋል O
። O
እናትየዋ O
ከባቡሩ O
ሐዲድ O
ተንከባላ O
ስታመልጥ O
የስምት B-DATE
ዓመቱ I-DATE
ሕፃን O
ግን O
እዚያዉ O
ሞቷል O
። O
የጀርመን B-LOC
የፌደራል O
ፖሊስ O
አዛዥ O
ዲተር B-PER
ሮማን I-PER
ዛሬ B-DATE
እንዳስታወቁት O
ሰዉዬዉ O
ሲዊዘርላንድ B-LOC
ዉስጥ O
አንዲት O
ጎረቤቱን O
በጩቤ O
ለመዉጋት O
በማስፈራራት O
ወንጀል O
ሲታደን O
ነበር O
። O
አቃቤ O
ሕግ O
የግድያና O
ድርብ O
የግድያ O
ሙከራ O
ክስ O
ለመመስረት O
እየተዘጋጀ O
ነዉ O
። O
ከ B-DATE
ጀምሮ I-DATE
ሲዊትዘርላንድ B-LOC
ዉስጥ O
እንደኖረ O
ባለትዳርና O
የ O
ልጆች O
አባት O
እንደሆነም O
ተነግሯል O
። O
ኤርትራዊዉ O
ፍራንክፈርት B-LOC
ባቡር I-LOC
ጣቢያ O
የነበሩ O
እናት O
ልጅን O
በፍጥነት O
በሚጓዝ O
ባቡር O
ፊት O
ገፍትሮ O
ጥሏቸዋል O
። O
ፖሊስ O
እንዳስታወቀዉ O
ኤርትራዊዉ O
ሌላ O
ሴትዮ O
ወደ O
ሐዲዱ O
ለመገፍተር O
ሞክሮ O
አልተሳከለትም O
። O
አደጋዉን O
ካደረሰ O
በኋላ O
ለማምለጥ O
ሲሮጥ O
ባካባቢዉ O
በነበረዉ O
ሕዝብና O
እርፍት O
ላይ O
በነበረ O
ፖሊስ O
ርብርብ O
ተይዟል O
። O
ኦነግ B-ORG
በሰጠው O
መግለጫመንግስት O
እየወሰደ O
ነው O
ባለው O
መብቶችን O
የሚጥሱ O
እርምጃዎች O
ሃገሪቱን O
ወዳልተፈለገ O
ችግር O
ሊያመራት O
ይችላል O
ሲል O
አስጠንቅቋል O
። O
መንግሥት O
የዜጎችን O
የመደራጀት O
የመሰብሰብ O
እና O
በነጻነት O
የመንቀሳቀስ O
መብት O
ሊያከብር O
ይገባል O
ሲል O
የኦሮሞ B-ORG
ነጻነት I-ORG
ግንባር I-ORG
ኦነግ I-ORG
አሳሰበ O
። O
መንግሥት O
የዜጎችን O
መሰረታዊ O
የዴሞክራሲ O
መብቶች O
መጣሱን O
የሚቀጥል O
ከሆነ O
ግን O
ነገሮች O
ወደማይፈልጉት O
አስቸጋሪ O
ሁኔታ O
ሊያስገባ O
ይችላል O
ብለዋል O
። O
መንግስት O
የሰብዓዊ O
መብትን O
ጨምሮ O
የመደራጀት O
በነጻነት O
የመንቀሳቀስ O
እና O
የመስበሰብ O
መብቶችን O
ነጻ O
እንዲያደርግ O
እና O
እነዚህኑ O
ከሚያደናቅፉ O
ተግባራት O
እንዲቆጠብ O
እንጠይቃለን O
። O
ይህ O
ካልሆነ O
ግን O
ሀገሪቷ O
ወደማይፈለግ O
የጥፋት O
መንገድ O
እየሄደች O
መሆኗን O
ለማስታወስ O
እና O
መንግስት O
አካሄዱንም O
ሆነ O
መዋቅሩን O
እንዲያስተካክል O
እናሳስባለን O
። O
አቶ O
ዳውድ B-PER
አያይዘውም O
የመንግስት O
መዋቅርም O
ሆነ O
ባለስልጣናቱ O
የሕግ O
የበላይነትን O
አክብረው O
መንቀሳቀስ O
ይኖርባቸዋል O
ብለዋል O
። O
አንዳንድ O
የገዢው O
ፓርቲ O
አባላት O
የቀደመውን O
መንግስት O
ለመመለሾ O
እያደረጉ O
ካለው O
እንቅስቃሴያቸው O
ይቆጠቡ O
ሲሉም O
ጠይቀዋል O
። O
በዓለም O
አቀፍ O
ደረጃ O
የተቀሰቀሰውን O
የኮረና O
ወረርሽን O
ለመግታት O
ሁሉም O
ርብርብ O
እንዲያደርግም O
አቶ O
ዳውድ B-PER
በዚሁ O
ወቅት O
ጠይቀዋል O
። O
በጉራጌ B-LOC
ዞን I-LOC
በተቀሰቀሰ O
ግጭት O
ሰዎች O
መገደላቸውን O
የአካባቢው O
ነዋሪዎች O
ተናገሩ O
አውዲዮውን O
ያዳምጡ O
። O
ሪቻርድ B-PER
ፎን I-PER
ቫይሴከር I-PER
ተኛው O
የጀርመን B-LOC
ፕሬዝዳንት O
መግቢያ O
ለርስዎ O
የምናቀርበውን O
አገልግሎታችንን O
ለማሻሻል O
በማሰብ O
ኩኪዎችን O
እንጠቀማለን O
። O
ኢትዮጵያ B-LOC
ካለፉት B-DATE
ጥቂት I-DATE
ሳምንታት I-DATE
ወዲህ I-DATE
በፍጥነት O
የሚለዋወጡ O
ክስተቶችን O
እያስተናገደች O
ነው O
። O
በነዚህ O
ጊዜያት O
የኢትዮጵያ B-LOC
መንግሥት O
የሚወስዳቸው O
እርምጃዎችም O
የዜጎችን O
ልብ O
እያንጠለጠሉ O
እና O
ብዙ O
ጥያቄዎችን O
እያስነሱ O
ነው O
። O
ማን O
ይተካቸዋል O
የሚለውም O
ከመላ O
ምት O
በስተቀር O
እስካሁን B-DATE
ቁርጥ O
ያለ O
መልስ O
አላገኘም O
። O
የጠቅላይ O
ሚኒስትሩ O
ጉዳይ O
አነጋግሮ O
ሳያበቃ O
በማግሥቱ B-DATE
የአስቸኳይ O
ጊዜ O
አዋጅ O
መደንገጉ O
ሌላው O
ካለፈው B-DATE
ሳምንት I-DATE
አንስቶ I-DATE
የሚያጠያይቅ O
ዐብይ O
ክስተት O
ሆኖ O
ዘልቋል O
። O
አዋጁ O
ከተደነገገ O
በኋላም O
ህብረተሰቡ O
ሌሎች O
ጥያቄዎቹ O
እንዲመለሱ O
በመጠየቅ O
አድማ O
ማካሄዱን O
ቀጥሎ O
ነበር O
የሰነበተው O
። O
ጠቅላይ O
ሚኒስትሩ O
ሥልጣን O
እለቃለሁ O
ካሉ O
በኋላ O
የሰው O
ሳይሆን O
የስርዓት O
ለውጥ O
ነው O
የምንፈልገው O
የሚሉ O
የሽግግር O
መንግሥት O
ጥያቄዎች O
እየቀረቡ O
ነው O
። O
የአየር O
ንብረት O
ለውጥ O
ተሟጋቾቹ O
ከባቢ O
አየርን O
ጠብቁ O
የድንጋይ O
ከሰል O
ቊፋሮን O
አቊሙ O
ሲሉም O
መፈክር O
አስተጋብተዋል O
። O
በሺህዎች O
የሚቆጠሩ O
የአየር O
ንብረት O
ለውጥ O
ተሟጋቾች O
መንግሥታት O
የዓለም O
ሙቀት O
መጨመርን O
ለመግታት O
ርምጃዎችን O
መውሰድ O
እንዲጀምሩ O
በጀርመን B-LOC
ቦን I-LOC
ከተማ I-LOC
ባካሄዱት O
ሰልፍ O
ጠየቁ O
፡፡ O
ሰልፈኞቹ O
መንግስታት O
በድንጋይ O
ከሰል O
የሚሠሩ O
የኃይል O
ማመንጫዎችን O
በፍጥነት O
ከአገልግሎት O
ውጭ O
እንዲያደርጉ O
ጠይቀዋል O
፡፡ O
የአየር O
ንብረት O
ለውጥ O
ተሟጋቾቹ O
ከባቢ O
አየርን O
ጠብቁ O
የድንጋይ O
ከሰል O
ቊፋሮን O
አቊሙ O
የሚለውን O
ዘመቻቸውን O
በዘፈን O
እና O
ከበሮዎችን O
በመምታት O
አሰምተዋል O
፡፡ O
እየጨመረ O
በመጣው O
የባሕር O
ወለል O
ምክንያት O
በደሴት B-LOC
ላይ O
ያሉ O
ሃገራት O
የመጥፋት O
አደጋ O
ተጋርጦባቸዋል O
ሲሉም O
በመግለጫቸው O
ጠቁመዋል O
፡፡ O
የአየር O
ንብረት O
ለውጥን O
ለመዋጋት O
ከባህር O
የሚገኝ O
ነዳጅ O
እና O
የድንይ O
ከሰልን O
በፍጥነት O
መጠቀም O
ማስቀረት O
ይኖርብናል O
ሲሉ O
አሳስበዋል O
፡፡ O
በተባበሩት B-ORG
መንግስታት I-ORG
ድርጅት I-ORG
አማካኝነት O
የሚካሄደው O
ሃገራት O
የሚሳተፉበት O
ስብሰባ O
እና O
ድርድር O
ከሰኞ B-DATE
ጥቅምት I-DATE
ጀምሮ I-DATE
ለ O
ቀናት O
ይካሄዳል O
፡፡ O
በሰልፉ O
ላይ O
ኦክስፋም B-ORG
ግሪን I-ORG
ፒስ I-ORG
ዳቦ I-ORG
ለዓለም I-ORG
የቤተክርስትያን I-ORG
ተራድኦ I-ORG
ድርጅት I-ORG
ሚዜሮርም I-ORG
እንዲሁም O
አረንጓዴ B-ORG
ፓርቲ I-ORG
እና O
ግራዎቹ B-ORG
ፓርቲ I-ORG
ተካፋይ O
ሆነዋል O
። O
የከባቢ O
አየር O
ጉባዔው O
የፊታችን B-DATE
ሰኞ I-DATE
ተከፍቶ O
እስከ B-DATE
ኅዳር I-DATE
ድረስ O
ይዘልቃል O
። O
የንዑሷ B-LOC
ደሴት I-LOC
ፊጂ I-LOC
ጠቅላይ O
ሚንሥትር O
ፍራንክ B-PER
ባይኒማራማ I-PER
በሚመራው O
ጉባዔ O
እስከ O
ታዳሚያን O
ተብሎ O
ይጠበቃል O
። O
ጠቅላይ O
ሚንሥትሩን O
ጨምሮ O
የከፍተኛ O
አስፈጻሚ O
አካላት O
ደኅንነትን O
በአስተማማኝ O
መልኩ O
ይጠብቃሉ O
የተባለላቸው O
ልዩ O
ኃይላት O
ወታደራዊ O
ትርኢት O
ማሳየታቸው O
የበርካቶችን O
ትኩረት O
ስቧል O
። O
በእድሜ O
የገፉ O
ሙስሊም O
አዛውንቶች O
በወጣቶች O
ሲደበደቡ O
የሚታይበት O
ተንቀሳቃሽ O
ምስል O
በተለያዩ O
የማኅበራዊ O
መገናኛ O
ዘዴዎች O
ላይ O
እጅግ O
አነጋግሯል O
። O
ይኽ O
አጭር O
ተንቀሳቃሽ O
ምስል O
በይነ O
መረብ O
አውዶች O
ላይ O
በተለቀቀበት O
ቅጽበት O
በርካቶች O
ጋር O
ለመድረስ O
አፍታም B-DATE
አልቆየበትም O
። O
ዋናው O
ምክንያት O
የነበረው O
በወቅቱ O
የተወሰኑ O
የመጅሊስ B-ORG
ተወካይ O
ነን O
የሚሉ O
እና O
አይ O
አትወክሉንም O
የሚሉ O
ሰዎች O
ስብሰባ O
መጥራታቸው O
መኾኑን O
አያይዘው O
ለ O
ተናግረዋል O
። O
አቤል B-PER
አሥራት I-PER
በትዊተር B-ORG
ገጹ O
፦ O
ሽማግሌ O
መደብደብ O
እንደ O
ወይን O
መጥመቅ O
በጊዜ O
የሚሻሻል O
አይደለም O
እኮ O
። O
አይ O
ከሁለት B-DATE
ወር I-DATE
በፊት I-DATE
ነው O
ምናምን O
ይላሉ O
ሲል O
ጽፏል O
። O
ማዳም B-PER
ደመቂያ I-PER
በበኩሏ O
፦ O
ምን O
ይፈይድልኛል O
ፀቡ O
በምን O
እንደተነሳ O
ወይም O
መቼ O
እንደተከሰተ O
ማወቅ O
አዛውንቶችን O
ጧሪ O
ሳይሆን O
ደብዳቢ O
ወጣቶችን O
ኢትዮጵያ B-LOC
ማፍራቷ O
ነው O
ልብ O
የሚሰብረው O
የሚል O
መልእክት O
ትዊተር B-ORG
ገጿ O
ላይ O
አስፍራለች O
። O
እዮብ B-PER
ዘውዴ I-PER
፦ O
ድብደባው O
ዛሬም B-DATE
የዛሬ I-DATE
አመትም I-DATE
የዛሬ B-DATE
ሁለት I-DATE
ወርም I-DATE
ይፈጸም O
ኢ O
ሰብአዊ O
እና O
አሳፋሪ O
ነው O
። O
ዳናይት B-PER
በበኩሏ O
ትዊተር B-ORG
ገጿ O
ላይ O
፦ O
በጣም O
የሚገርመው O
ደግሞ O
ተመልከቱ O
ቆይቷል O
ብሎ O
ያስተባባዩ O
ብዛት O
ስትል O
ጽፋለች O
። O
አባ O
ቦራ B-PER
በትዊተር O
ጽሑፉ O
፦ O
ሽማግሌዎችን O
የማያከብር O
ትውልድ O
ለሀገር O
እዳ O
ነው O
። O
የሻሸመኔ B-LOC
ጥቃት O
አድራሾች O
በሙሉ O
ዛሬውኑ B-DATE
ተሰብስበው O
ለፍርድ O
ሊቀርቡ O
ይገባል O
ይህንን O
ጥቃት O
ተገን O
አድርጎ O
በጅምላ O
መፈረጅና O
ጥላቻን O
መስበክም O
ትክክል O
አይደለም O
ብሏል O
። O
እሙዬ O
ፎኒክስ O
በሚል O
የትዊተር O
ገጽ O
የቀረበ O
ጽሑፍ O
ደግሞ O
እንዲህ O
ይነበባል O
። O
ይኽንኑ O
የሻሸመኔው B-LOC
አጭር O
ተንቀሳቃሽ O
ምስል O
በተመለከተ O
አሌክስ B-PER
አብርሃም I-PER
፦ O
ክፉዎች O
ስለሆንን O
ከፉ O
ነገር O
ቶሎ O
ይስበናል O
ሻሸመኔ B-LOC
ወጣቶች O
አዛውንቶችን O
ሲደበደቡና O
ሲገፈታተሩ O
የሚያሳይ O
ቪዲዮ O
እዚህ O
ፌስቡክ O
ላይ O
ተለቆ O
ነበር O
ነገሩ O
አሳዛኝ O
ነው O
አንድ B-DATE
ሰዓት I-DATE
በማይሞላ O
ጊዜ O
ሸር O
ያደረገው O
ህዝብ O
ብዛት O
ሲል O
መደነቁን O
ገልጧል O
። O
በዛው O
መጠን O
ግን O
ሰዉ O
ለበጎ O
ነገር O
እምብዛም O
ቁብ O
አለመስጠቱትን O
በመግለጥ O
አዛውንቶችን O
ለመርዳት O
ሜቄዶንያ B-LOC
ከዚህ O
ቀደም O
ለቆት O
የነበረውን O
ቪዲዮ O
ያጣቅሳል O
። O
ሞት O
ይሻላል O
በዘመኔ O
ይሄን O
ዝቅጠት O
ከማይ O
የኤሊያስ B-PER
ከበደ I-PER
ጣፋ I-PER
የፌስቡክ O
መልእክት O
ነው O
። O
በ O
የፌስቡክ O
ገጽ O
ላይ O
ከተሰጡ O
አስተያየቶች O
መካከል O
የሚከተሉት O
ይገኙበታል O
። O
ላቭድ B-PER
ሙን I-PER
በሚል O
የፌስቡክ O
ስም O
የቀረበው O
ጽሑፍ O
ቀጣዩን O
መልእክት O
ይዟል O
። O
ደርበው B-PER
ታደሰ I-PER
፦ O
ድርጊቱ O
የተፈመበት O
ጊዜ O
መርዘም O
ድርጊቱ O
እንዳልተፈመ O
አያስቆጥርም O
። O
አይደለም O
አባትን O
ያክል O
ይቅርና O
ታላቅ O
ወንድም O
በሚከበርበት O
ሀገር O
ይሄ O
አስነዋሪ O
ተግባር O
ነው O
። O
የዛሬ B-DATE
ሁለት I-DATE
ወርም I-DATE
ሆነ O
የዛሬ B-DATE
ሺ I-DATE
አመት I-DATE
ልዩነት O
የለውም O
ነውር O
ሁሌም O
ነውር O
ነው O
በዳልቄሮ O
ዳልቄሮ O
የተሰጠ O
አስተያየት O
። O
ይኽንኑ O
ጉዳይ O
በተመለከተ O
ተስፋይ B-PER
ኃይለማርያም I-PER
ፌስቡክ B-ORG
ላይ O
በሰጠው O
አስተያየት O
፦ O
የሪፐብሊኩ O
የጥበቃ O
ኃይል O
የሚባል O
ነገር O
ተቋቁሟል O
። O
ይህ O
ኃይል O
ዓላማው O
የመንግሥት O
ባለሥልጣናትንና O
ቤተሰቦቻቸውን O
ከማንኛውም O
ጥቃት O
ለመከላከል O
የተቋቋመ O
የደህንነት O
ኃይል O
ነው O
። O
ነገር O
ግን O
እስከዛሬ B-DATE
ይሠራበት O
የነበረው O
የልዩ O
ኃይል O
ችግር O
ምን O
ሆነና O
ነው O
ይህ O
የተቋቋመው O
። O
የሪፐብሊኩ O
ጥበቃ O
ኃይል O
ትርኢት O
ባቀረቡበት O
ወቅት O
ጀበናዎችን O
መሰባበራቸው O
ለበርካታ O
ትችት O
እና O
ስላቅ O
ሰበብ O
ኾኗል O
። O
ኤሊያስ B-PER
ትዊተር O
ላይ O
፦ O
የአገሬን O
ቡና O
ከሽና O
የምትጠምቅልኝን O
ጀበናን O
እንዲህ O
ማሰቃየት O
ለእኔ O
ምቾት O
አልሰጠኝም O
። O
የጀበናዉን O
ጥንካሬ O
ያዩ O
ደንበኞች O
ከሀገርም O
ከዉጭም O
ብዛት O
ያለቸዉ O
ትዕዛዞች O
እየሰጡ O
ነዉ O
። O
ጸጉሯን O
በጀበና O
ቅርጽ O
የተቆነደለች O
ወጣት O
ፎቶግራፍን O
ያያዘው O
ጆማኔክስ B-PER
፦ O
ይህቺ O
ወ O
ሎ O
ወሪት B-PER
ጉብል I-PER
ሴት O
የሪፐብሊኩ O
ጋርድ O
በማይደርስበት O
ትቀመጥ O
ሲል O
ጽፏል O
። O
ይሁን O
እንጅ O
በጋምቤላ B-LOC
ከተማ I-LOC
የስደተኞቹን O
ርምጃ O
በመቃወም O
ለተቃውሞ O
አደባባይ O
የወጡት O
ከፀጥታ O
ኃይሎች O
ጋር O
መጋጨታቸዉ O
አለመረጋጋቱን O
እንዳባባሰ O
ይሰማል O
። O
ዶቼቬለ B-ORG
ሾለ O
ግጭቱ O
ከአካባቢው O
ነዋሪዎች O
መረጃዎችን O
ለማግኘት O
ያደረገው O
ጥረት O
አልተሳካም O
። O
የዚህ O
ሁሉ O
መንስኤ O
ያሁኑ O
መንግስት O
ስልጣን O
ከያዘ O
አንስቶ O
ያለዉ O
የመልካም O
አስተዳደር O
ብልሹነት O
ነዉ O
ሲሉ O
አቶ O
ኝካዉ B-PER
ኦቻላ I-PER
ያስረዳሉ O
። O
በጋምቤላ B-LOC
ክልል I-LOC
የአኙዋክ I-LOC
የኑዌር O
እና O
የሌሎች O
ብሄረሰቦችን O
እሮሮዎች O
መንግስት O
ማዳመጥ O
አልቻለምም O
ይላሉ O
። O
የኢትዮጵያ B-LOC
መከለከያ O
ሰራዊት O
እነዚህን O
ታጣቂዎች O
ለመያዝና O
እና O
የታገቱትን O
ለማስመለስ O
ርምጃዎችን O
እየወሰደ O
መሆኑንም O
አቶ O
አበበ B-PER
አብራርተዋል O
። O
ያገኟቸውን O
መልካም O
ዕድሎች O
ያመከኑት O
የመቐለ B-ORG
እንደርታዎች I-ORG
ገና O
በቅድመ O
ማጣሪያ O
ከውድድር O
ውጭ O
ለመሆን O
ተገድደዋል O
። O
ለአፍሪካ B-LOC
ኮንፌዴሬሽን O
ዋንጫ O
የመልስ O
ጨዋታ O
ወደ O
ታንዛንያ B-LOC
ያመራው O
ፋሲል B-ORG
ከነማም I-ORG
ወደ O
ቀጣይ O
ዙር O
ማለፍ O
አልቻለም O
። O
ከአዲሱ O
አሰልጣኙ O
ስዩም B-PER
ከበደ I-PER
ጋር O
ወደ O
ስፍራው O
ያቀናው O
ቡድኑ O
ከትላንት B-DATE
በስቲያ I-DATE
ነሐሴ I-DATE
ከአዛም O
ስፖርት O
ጋር O
ባደረው O
ግጥሚያ O
የሶስት O
ለአንድ O
ተሸንፏል O
። O
አትሌቲክስ O
ቅዳሜ B-DATE
ምሽት I-DATE
በተካሄደው O
የፓሪስ B-LOC
የዳይመንድ O
ሊግ O
ውድድር O
ኢትዮጵያውያን O
አትሌቶች O
ተሳታፊዎች O
ነበሩ O
። O
በሴቶቹ O
በ O
ሜትር O
ርቀት O
ጉዳፍ B-PER
ጸጋይ I-PER
ሰባተኛ O
ሆኗ O
ውድድሯን O
ብታጠናቅቅም O
የገባችበት O
አንድ B-DATE
ደቂቃ I-DATE
ከ I-DATE
ሰከንድ I-DATE
የግሏ O
ምርጥ O
ሰዓት O
ሆኖ O
ተመዝግቧል O
። O
በወንዶቹ O
የ O
ሜትር O
የመሰናክል O
ውድድርም O
ኢትዮጵያውያኑ O
ለሜቻ B-PER
ግርማ I-PER
እና O
ጫላ B-PER
በዮ I-PER
ጥሩ O
ፉክክር O
በማሳየት O
ሶስተኛ O
እና O
አራተኛ O
በመሆን O
ተከታትለው O
ገብተዋል O
። O
በ O
ሜትር O
ርቀት O
ጥሩ O
ውጤት O
እንደሚያስመዘገብ O
ተጠብቆ O
የነበረው O
ወጣቱ O
አትሌት O
ሳሙኤል B-PER
ተፈራ I-PER
ድል O
ሳይቀናው O
ቀርቷል O
። O
ሳሙኤል B-PER
ከውድድሩ O
በኋላ O
ለዶይቼ B-ORG
ቬለ I-ORG
እንደተናገረው O
የስልጠና O
ጫና O
በውድድሩ O
ውጤት O
ላይ O
ተጽዕኖ O
አሳድሮበታል O
። O
አፍሪቃ B-LOC
ድንገቴ O
የስደት O
ሙግት O
በቻድ B-LOC
በርካታ O
ቻዳውያን O
በአንድ O
ጉዳይ O
ተገርመዋል O
። O
የፈረንሳዩ B-LOC
ፕሬዝዳንት O
ኤማኑዌል B-PER
ማክሮ I-PER
በቻድ B-LOC
የተገን O
ፈላጊዎች O
ማዕከል O
ለማቋቋም O
ማቀዳቸው O
ከተሰማ O
ጀምሮ O
የስደት O
ጉዳይ O
በአገሪቱ O
ከፍተኛ O
መነጋገሪያ O
ሆኗል O
። O
ፈረንሳይ B-LOC
በቻድ B-LOC
የስደተኞች O
መጠለያ O
መገንባት O
ትሻለች O
ማሪ B-PER
ላርለም I-PER
በቻድ B-LOC
ዋና O
ከተማ O
ንጃሜና B-LOC
ከአሜሪካ B-ORG
ኤምባሲ I-ORG
አጠገብ O
ከሚገኘው O
ቢሯዋ O
ተቀምጣለች O
። O
የቻድ B-LOC
የመሰረታዊ O
መብቶች O
ማስፋፊ O
ማኅበር O
ኃላፊ O
ስትሆን O
ከ O
የሥራ O
ባልደረቦቿ O
ጋር O
ትምህርት O
እና O
ድህነት O
በመሳሰሉ O
ዘርፈ O
ብዙ O
ጉዳዮች O
ላይ O
ትሰራለች O
። O
ሚሊዮን O
ዜጎች O
ያሏት O
ቻድ B-LOC
በስደት O
ላይ O
በሚደረገው O
ዓለም O
አቀፍ O
ዉይይት O
ዋነኛ O
መነጋገሪያ O
የሆነችው O
ድንገት O
ነበር O
። O
ምክንያቱ O
ደግሞ O
የፈረንሳዩ B-LOC
ፕሬዝዳንት O
ኤማኑዌል B-PER
ማክሮ I-PER
የጥገኝነት O
ማዕከል O
በአገሪቱ O
ለማቋቋም O
ባደረጉት O
ሙከራ O
ሳቢያ O
ነው O
። O
ማክሮ B-PER
የሚመሯት O
ፈረንሳይ B-LOC
ሰዎች O
ከሁለቱ O
አገሮች O
የመውሰድ O
ውጥን O
አላት O
። O
በጎርጎሮሳዊው B-DATE
ዓ I-DATE
ም I-DATE
አሜሪካ B-LOC
በተመሳሳይ O
መንገድ O
የተመረጡ O
ሰዎችን O
ወስዳለች O
። O
ፕሬዝዳንት O
ዶናልድ B-PER
ትራምፕ I-PER
ቻድ B-LOC
ላይ O
የጉዞ O
ማዕቀብ O
ከጣሉ O
በኋላ O
ግን O
ከጥር B-DATE
እስከ I-DATE
መስከረም I-DATE
ባለው O
ጊዜ O
አሜሪካ B-LOC
የወሰደችው O
ብቻ O
ነበር O
። O
ይሕ O
ማለት O
ስደተኞቹ O
የተሻለ O
የደኅንነት O
ጥበቃ O