translation
translation
{ "cs": "Program podpory evropského audiovizuálního odvětví (MEDIA 2007) (hlasování)", "en": "Programme of support for the European audiovisual sector (MEDIA 2007) (vote)" }
{ "cs": "12.", "en": "12." }
{ "cs": "Program Kultura (2007-2013) (hlasování)", "en": "Culture programme (2007-2013) (vote)" }
{ "cs": "13.", "en": "13." }
{ "cs": "Mechanismus Společenství v oblasti civilní ochrany (hlasování)", "en": "Community civil protection mechanism (vote)" }
{ "cs": "14.", "en": "14." }
{ "cs": "Opatření k provedení směrnic \"Průhlednost\" a \"Prospekt\" (úroveň 2) (hlasování)", "en": "Implementing measures (level 2) of the Transparency Directive (vote)" }
{ "cs": "15.", "en": "15." }
{ "cs": "Opatření k provedení směrnic \"Průhlednost\" a \"Prospekt\" (úroveň 2) (hlasování)", "en": "Implementing measures (level 2) of the Prospectus Directive (vote)" }
{ "cs": "16.", "en": "16." }
{ "cs": "Přistěhovalectví žen - úloha a postavení přistěhovalkyň v Evropské unii (hlasování)", "en": "Women's immigration (vote)" }
{ "cs": "17.", "en": "17." }
{ "cs": "Vymáhání prostředků Společenství (hlasování)", "en": "Recovery of Community funds (vote)" }
{ "cs": "That concludes the vote.", "en": "That concludes the vote." }
{ "cs": "Hlasování", "en": "Voting time" }
{ "cs": "The next item is the vote.", "en": "The next item is the vote." }
{ "cs": "(For the results and other details on the vote: see Minutes)", "en": "(For the results and other details on the vote: see Minutes)" }
{ "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis", "en": "Corrections to votes and voting intentions: see Minutes" }
{ "cs": "(The sitting was suspended at 12.35 and resumed at 15.00)", "en": "(The sitting was suspended at 12.35 and resumed at 15.00)" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis", "en": "Membership of Parliament: see Minutes" }
{ "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis", "en": "Membership of Parliament: see Minutes" }
{ "cs": "Pořad jednání příštího dílčího zasedání: viz zápis", "en": "Agenda for next part session: see Minutes" }
{ "cs": "Ukončení zasedání", "en": "Closure of sitting" }
{ "cs": "(Posiedzenie zostało zamknięte o godz. 23.50.)", "en": "(The sitting was closed at 11.50 p.m.)" }
{ "cs": "Zahájení zasedání", "en": "Opening of the sitting" }
{ "cs": "(Se abre la sesión a las 9.05 horas)", "en": "(The sitting was opened at 9.05 a.m.)" }
{ "cs": "Členství v politických skupinách: viz zápi", "en": "Membership of political groups: see Minutes" }
{ "cs": "3.", "en": "3." }
{ "cs": "Program \"Mládež v akci\" na období 2007??-2013 (hlasování)", "en": "\"Youth in Action\" programme (2007-2013) (vote)" }
{ "cs": "4.", "en": "4." }
{ "cs": "Akční program v oblasti celoživotního vzdělávání (hlasování)", "en": "Action programme in the field of lifelong learning (vote)" }
{ "cs": "5.", "en": "5." }
{ "cs": "Program \"Evropa pro občany\" (2007-2013) (hlasování)", "en": "\"Europe for Citizens\" programme (2007-2013) (vote)" }
{ "cs": "6.", "en": "6." }
{ "cs": "Omezení uvádění na trh a používání perfluoroktansulfonátů (hlasování)", "en": "Restrictions on the marketing and use of perfluorooctane sulfonates (vote)" }
{ "cs": "9.", "en": "9." }
{ "cs": "Zřízení, provoz a využívání SIS II (rozhodnutí) (hlasování)", "en": "Establishment, operation and use of SIS II (decision) (vote)" }
{ "cs": "10.", "en": "10." }
{ "cs": "Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem po vraždě novinářky Anny Politkovské (hlasování)", "en": "Relations between the European Union and Russia following the assassination of journalist Anna Politkovskaya (vote)" }
{ "cs": "11.", "en": "11." }
{ "cs": "Rakovina prsu (hlasování)", "en": "Breast cancer (vote)" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis", "en": "Agenda for next sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Ukončení zasedání", "en": "Closure of sitting" }
{ "cs": "(La seduta è tolta alle 00.10)", "en": "(The sitting was closed at 12.10 a.m.)" }
{ "cs": "Zahájení zasedání", "en": "Opening of the sitting" }
{ "cs": "(Posiedzenie zostało otwarte o godz. 10.05)", "en": "(The sitting was opened at 10.05 a.m.)" }
{ "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis", "en": "Documents received: see Minutes" }
{ "cs": "2.", "en": "2." }
{ "cs": "Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2007 (oddíl III) (hlasování)", "en": "Draft general budget for 2007 (Section III) (vote)" }
{ "cs": "4.", "en": "4." }
{ "cs": "Řízení rybářského loďstva zapsaného v nejvzdálenějších regionech Společenství (hlasování)", "en": "Fishing fleets registered in the outermost regions (vote)" }
{ "cs": "6.", "en": "6." }
{ "cs": "Moldavsko/Podněstří (hlasování)", "en": "Moldova (Transnistria) (vote)" }
{ "cs": "7.", "en": "7." }
{ "cs": "Gruzie (Jižní Osetie) (hlasování)", "en": "Georgia (South Ossetia) (vote)" }
{ "cs": "8.", "en": "8." }
{ "cs": "Vývoz toxických odpadů do Afriky (hlasování)", "en": "Export of toxic waste to Africa (vote)" }
{ "cs": "9.", "en": "9." }
{ "cs": "Trestněprávní ochrana životního prostředí (hlasování)", "en": "Use of criminal law to protect the environment (vote)" }
{ "cs": "10.", "en": "10." }
{ "cs": "Evropsko-středomořská dohoda o přidružení EU/Sýrie (hlasování)", "en": "EC-Syria Euro-Mediterranean Association Agreement (vote)" }
{ "cs": "11.", "en": "11." }
{ "cs": "Konference o změně klimatu v Nairobi (hlasování)", "en": "Nairobi Conference on Climate Change (vote)" }
{ "cs": "12.", "en": "12." }
{ "cs": "Integrovaný evropský akční program pro vnitrozemskou vodní dopravu \"NAIADES\" (hlasování)", "en": "Inland waterway transport (vote)" }
{ "cs": "Hlasování", "en": "Voting time" }
{ "cs": "Pasamos al turno de votaciones.", "en": "The next item is the vote." }
{ "cs": "(Para los resultados y otros detalles de la votación: véase el Acta)", "en": "(For results and other details of the vote: see Minutes)" }
{ "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis", "en": "Corrections to votes and voting intentions: see Minutes" }
{ "cs": "(La sesión, suspendida a las 13.50 horas, se reanuda a las 15.05 horas)", "en": "(The sitting was suspended at 1.50 p.m. and resumed at 3.05 p.m.)" }
{ "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis", "en": "Membership of committees and delegations: see Minutes" }
{ "cs": "Sdělení společných postojů Rady: viz zápis", "en": "Communication of Council common positions: see Minutes" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "1.", "en": "1." }
{ "cs": "Tibet (hlasování)", "en": "Tibet (vote)" }
{ "cs": "2.", "en": "2." }
{ "cs": "Proces s Riosem Monttem (hlasování)", "en": "Case against Rios Montt (vote)" }
{ "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis", "en": "Decisions concerning certain documents: see Minutes" }
{ "cs": "Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 116 jednacího řádu): viz zápis", "en": "Written declarations for entry in the register (Rule 116): see Minutes" }
{ "cs": "Předání přijatých textů během schůze: viz zápis", "en": "Forwarding of texts adopted during the sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis", "en": "Dates for next sittings: see Minutes" }
{ "cs": "Přerušení zasedání", "en": "Adjournment of the session" }
{ "cs": "Je déclare interrompue la session du Parlement européen.", "en": "I declare the session of the European Parliament adjourned." }
{ "cs": "(La séance est levée à 16h25)", "en": "(The sitting was closed at 4.25 p.m.)" }
{ "cs": "Převody prostředků: viz zápis", "en": "Transfers of appropriations: see Minutes" }
{ "cs": "Petice: viz zápis", "en": "Petitions: see Minutes" }
{ "cs": "Texty smluv dodané Radou: viz zápis", "en": "Texts of agreements forwarded by the Council: see Minutes" }
{ "cs": "Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis", "en": "Written statements (Rule 116): see Minutes" }
{ "cs": "Písemná prohlášení a otázky k ústnímu zodpovězení (předložení) : viz zápis", "en": "Written statements and Oral Questions (tabling): see Minutes" }
{ "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis", "en": "Documents received: see Minutes" }
{ "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis", "en": "Decisions concerning certain documents: see Minutes" }
{ "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis", "en": "Membership of committees and delegations: see Minutes" }
{ "cs": "Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování: viz zápis", "en": "Signature of acts adopted under codecision: see Minutes" }
{ "cs": "Návrh souhrnného rozpočtu na rozpočtový rok 2007 (lhůta pro předložení předloh změn) : viz zápis", "en": "Draft general budget for the 2007 financial year (deadline for tabling draft amendments): see Minutes" }
{ "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis", "en": "Agenda for next sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Ukončení zasedání", "en": "Closure of sitting" }
{ "cs": "(The sitting was closed at 22.45)", "en": "(The sitting was closed at 22.45)" }
{ "cs": "Zahájení zasedání", "en": "Opening of the sitting" }