translation
translation
{ "cs": "Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis", "en": "Action taken on Parliament's resolutions: see Minutes" }
{ "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis", "en": "Documents received: see Minutes" }
{ "cs": "Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis", "en": "Written statements (Rule 116): see Minutes" }
{ "cs": "Texty smluv dodané Radou: viz zápis", "en": "Texts of agreements forwarded by the Council: see Minutes" }
{ "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis", "en": "Membership of Parliament: see Minutes" }
{ "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis", "en": "Membership of committees and delegations: see Minutes" }
{ "cs": "Budoucí akce v oblasti patentů (předložené návrhy usnesení): viz zápis", "en": "Future action in the field of patents (motions for resolutions tabled): see Minutes" }
{ "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis", "en": "Agenda for next sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Ukončení zasedání", "en": "Closure of sitting" }
{ "cs": "(La seduta è tolta alle 23.55)", "en": "(The sitting was closed at 11.55 p.m.)" }
{ "cs": "Zahájení zasedání", "en": "Opening of the sitting" }
{ "cs": "(\" συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.)", "en": "(The sitting was opened at 9 a.m.)" }
{ "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis", "en": "Documents received: see Minutes" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis", "en": "Membership of committees and delegations: see Minutes" }
{ "cs": "1.", "en": "1." }
{ "cs": "Dohoda ES/Bulharsko: účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (hlasování)", "en": "EC-Bulgaria Agreement: participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (vote)" }
{ "cs": "2.", "en": "2." }
{ "cs": "Dohoda ES/Rumunsko: účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (hlasování)", "en": "EC-Romania Agreement: participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (vote)" }
{ "cs": "3.", "en": "3." }
{ "cs": "Dohoda ES/Turecko: účast na činnosti Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (hlasování)", "en": "EC-Turkey Agreement: participation in the work of the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (vote)" }
{ "cs": "4.", "en": "4." }
{ "cs": "Dohoda mezi Evropským společenstvím a Singapurem o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)", "en": "Agreement between the EC and Singapore on certain aspects of air services (vote)" }
{ "cs": "5.", "en": "5." }
{ "cs": "Dohoda mezi ES a Austrálií o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)", "en": "Agreement between the EC and Australia on certain aspects of air services (vote)" }
{ "cs": "6.", "en": "6." }
{ "cs": "Dohoda ES/Nový Zéland o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)", "en": "Agreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)" }
{ "cs": "7.", "en": "7." }
{ "cs": "Dohoda ES/ Uruguay o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)", "en": "Agreement between the EC and Uruguay on certain aspects of air services (vote)" }
{ "cs": "8.", "en": "8." }
{ "cs": "Dohoda mezi Evropským společenstvím a Maledivskou republikou o některých aspektech leteckých služeb (hlasování)", "en": "Agreement between the EC and the Maldives on certain aspects of air services (vote)" }
{ "cs": "9.", "en": "9." }
{ "cs": "Řízení evropských družicových navigačních programů (hlasování)", "en": "Management of the European satellite radio-navigation programmes (vote)" }
{ "cs": "10.", "en": "10." }
{ "cs": "Požadovaná jakost vod pro měkkýše (kodifikované znění) (hlasování)", "en": "Quality required of shellfish waters (codified version) (vote)" }
{ "cs": "11.", "en": "11." }
{ "cs": "Klamavá a srovnávací reklama (kodifikované znění) (hlasování)", "en": "Misleading and comparative advertising (vote)" }
{ "cs": "12.", "en": "12." }
{ "cs": "Doba ochrany autorského práva a určitých práv s ním souvisejících (kodifikované znění) (hlasování)", "en": "Protection of copyright and certain related rights (codified version) (vote)" }
{ "cs": "13.", "en": "13." }
{ "cs": "Právo na pronájem a půjčování a některá práva v oblasti duševního vlastnictví související s autorským právem (kodifikované znění) (hlasování)", "en": "Rights related to copyright (vote)" }
{ "cs": "14.", "en": "14." }
{ "cs": "Ochrana proti štítence zhoubné (kodifikované znění) (hlasování)", "en": "Control of San José Scale (codified version) (vote)" }
{ "cs": "15.", "en": "15." }
{ "cs": "Glukóza a laktóza (kodifikované znění) (hlasování)", "en": "Glucose and lactose (vote)" }
{ "cs": "16.", "en": "16." }
{ "cs": "Změna článků 3 a 4 jednacího řádu Parlamentu (hlasování)", "en": "Amendment of Rules 3 and 4 of Parliament's Rules of Procedure (vote)" }
{ "cs": "19.", "en": "19." }
{ "cs": "Statistická klasifikace ekonomických činností NACE (hlasování)", "en": "Statistical classification of economic activities - NACE Rev. 2 (vote)" }
{ "cs": "20.", "en": "20." }
{ "cs": "Mimořádná finanční pomoc Společenství Kosovu (hlasování)", "en": "Exceptional Community financial assistance to Kosovo (vote)" }
{ "cs": "21.", "en": "21." }
{ "cs": "Evropská agentura pro obnovu (hlasování)", "en": "European Agency for Reconstruction (vote)" }
{ "cs": "25.", "en": "25." }
{ "cs": "Dobré životní podmínky a ochrana zvířat (2006-2010) (hlasování)", "en": "The protection and welfare of animals 2006-2010 (vote)" }
{ "cs": "26.", "en": "26." }
{ "cs": "Následné kroky po zprávě o soutěži v oblasti volných profesí (hlasování)", "en": "Follow-up to the report on competition in professional services (vote)" }
{ "cs": "Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat: viz zápis", "en": "Corrections to votes and voting intentions: see Minutes" }
{ "cs": "Složení Parlamentu: viz zápis", "en": "Membership of Parliament: see Minutes" }
{ "cs": "Rozhodnutí o určitých dokumentech: viz zápis", "en": "Decisions concerning certain documents: see Minutes" }
{ "cs": "Předání přijatých textů během schůze: viz zápis", "en": "Forwarding of texts adopted during the sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Termíny příštích zasedání: viz zápis", "en": "Dates for next sittings: see Minutes" }
{ "cs": "Přerušení zasedání", "en": "Adjournment of the session" }
{ "cs": "(Se levanta la sesión a las 12.10 horas)", "en": "(The sitting was closed at 12.10 p.m.)" }
{ "cs": "Schválení zápisu z předchozího zasedání: viz zápis", "en": "Approval of Minutes of previous sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Členství ve výborech a delegacích: viz zápis", "en": "Membership of committees and delegations: see Minutes" }
{ "cs": "Podepisování aktů přijatých postupem spolurozhodování: viz zápis", "en": "Signature of acts adopted under codecision: see Minutes" }
{ "cs": "Sdělení předsednictva: viz zápis", "en": "Announcement by the President: see Minutes" }
{ "cs": "Vztahy mezi Evropskou unií a Ruskem po vraždě novinářky Anny Politkovské (předložené návrhy usnesení)", "en": "Relations between the European Union and Russia following the assassination of journalist Anna Politkovskaya (motions for resolution tabled)" }
{ "cs": "Předložení dokumentů: viz zápis", "en": "Documents received: see Minutes" }
{ "cs": "Petice: viz zápis", "en": "Petitions: see Minutes" }
{ "cs": "Převody prostředků: viz zápis", "en": "Transfers of appropriations: see Minutes" }
{ "cs": "Texty smluv dodané Radou: viz zápis", "en": "Texts of agreements forwarded by the Council: see Minutes" }
{ "cs": "Následný postup na základě usnesení Parlamentu: viz zápis", "en": "Action taken on Parliament's resolutions: see Minutes" }
{ "cs": "Písemná prohlášení (článek 116 jednacího řádu): viz zápis", "en": "Written declarations (Rule 116): see Minutes" }
{ "cs": "Pořad jednání příštího zasedání: viz zápis", "en": "Agenda for next sitting: see Minutes" }
{ "cs": "Ukončení zasedání", "en": "Closure of sitting" }
{ "cs": "(La seduta è tolta alle 22.20)", "en": "(The sitting was closed at 10.20 p.m.)" }
{ "cs": "Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení): viz zápis", "en": "Debates on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law (announcement of motions for resolutions tabled): see Minutes" }
{ "cs": "1.", "en": "1." }
{ "cs": "Organizace spojených národů: schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z hlediska jejich celkové konstrukce (hlasování)", "en": "United Nations: approval of category M2 or M3 vehicles with regard to their general construction (vote)" }
{ "cs": "2.", "en": "2." }
{ "cs": "Přistoupení Bulharska a Rumunska - nábor úředníků Evropských společenství (hlasování)", "en": "Accession of Bulgaria and Romania: recruitment of officials of the European Communities (vote)" }
{ "cs": "3.", "en": "3." }
{ "cs": "Změna stanov společného podniku Galileo (hlasování)", "en": "Amendment of the Statutes of the Galileo Joint Undertaking (vote)" }
{ "cs": "4.", "en": "4." }
{ "cs": "Finanční účast Norska na práci Evropského monitorovacího centra pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) (hlasování)", "en": "Norway and the EMCDDA (vote)" }
{ "cs": "5.", "en": "5." }
{ "cs": "Žádost o zbavení imunity Bogdana Golika (hlasování)", "en": "Request for waiver of the immunity of Bogdan Golik (vote)" }
{ "cs": "6.", "en": "6." }
{ "cs": "Žádost na ochranu imunity a výsad pana Maria Borghezia (hlasování)", "en": "Defence of immunity of Mario Borghezio (vote)" }
{ "cs": "7.", "en": "7." }
{ "cs": "Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 3/2006 na rozpočtový rok 2006 (hlasování)", "en": "Draft amending budget No 3/2006 (vote)" }
{ "cs": "8.", "en": "8." }
{ "cs": "Návrh opravného rozpočtu Evropské unie č. 5/2006 na rozpočtový rok 2006 (hlasování)", "en": "Draft amending budget No 5/2006 (vote)" }
{ "cs": "9.", "en": "9." }
{ "cs": "Strategické partnerství mezi Evropskou unií a Jihoafrickou republikou (hlasování)", "en": "An EU-South Africa Strategic Partnership (vote)" }
{ "cs": "10.", "en": "10." }
{ "cs": "Finanční nástroj pro životní prostředí (LIFE+) (hlasování)", "en": "LIFE + (vote)" }
{ "cs": "11.", "en": "11." }