pos_tags
sequence
tokens
sequence
[ 46, 39, 46, 46, 39, 27, 18, 5, 18, 19, 46, 46, 34, 18, 39, 27, 22, 1, 46, 46, 46 ]
[ "\"", "Skużawni", ",", "\"", "qalilhom", "fl-", "aħħar", "is-", "Sur", "Tonin", ",", "\"", "jien", "soltu", "niekol", "fit-", "tmienja", "preċiż", ".", ".", "." ]
[ 1, 39, 39, 6, 2, 38, 18, 26, 46, 5, 18, 9, 18, 19, 19, 13, 39, 15, 18, 19, 19, 4, 26, 5, 18, 8, 19, 19, 39, 46, 18, 18, 46, 27, 18, 9, 18, 9, 18, 0, 46, 5, 18, 8, 19, 19, 46, 18, 18, 46, 18, 5, 18, 3, 5, 18, 9, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Issa", "rridu", "ngħidu", "wkoll", "li", "xi", "snin", "qabel", ",", "il-", "Gvern", "tal-", "Avukat", "Fenech", "Adami", "kien", "qabbad", "lill-", "Perit", "Richard", "England", "biex", "fuq", "il-", "kunċetti", "ta'", "Renzo", "Piano", "jagħmel", "'", "master", "plan", "'", "għall-", "iżvilupp", "tas-", "sit", "tat-", "Teatru", "Rjal", ",", "il-", "Kavallier", "ta'", "San", "Ġakbu", ",", "Pjazza", "Ħelsien", ",", "Bieb", "il-", "Belt", "u", "t-", "terminus", "tal-", "karozzi", "tal-", "linja", "." ]
[ 27, 18, 26, 18, 9, 18, 0, 27, 18, 27, 18, 0, 19, 19, 19, 46, 39, 6, 5, 18, 9, 18, 27, 18, 9, 19, 19, 19, 3, 27, 18, 9, 19, 19, 19, 46 ]
[ "Fil-", "preżenza", "fost", "oħrajn", "tas-", "Segretarju", "Permanenti", "fil-", "Ministeru", "għall-", "Affarijiet", "Barranin", "Jean", "Paul", "Grech", ",", "saret", "ukoll", "il-", "preżentazzjoni", "tal-", "kredenzjali", "mill-", "Ambaxxatur", "tal-", "Marokk", "Hassan", "Aboyoub", "u", "mill-", "Ambaxxatur", "tal-", "Mali", "Amadou", "Toure", "." ]
[ 5, 18, 2, 1, 1, 13, 25, 27, 18, 38, 46, 39, 25, 26, 19, 19, 3, 19, 19, 18, 3, 18, 9, 18, 1, 3, 19, 19, 46, 18, 18, 27, 18, 2, 27, 19, 39, 19, 19, 46, 18, 8, 19, 18, 46 ]
[ "Il-", "ftehim", "li", "iktar", "qabel", "kien", "approvat", "mill-", "impjegati", "kollha", ",", "ġie", "ffirmat", "minn", "Joe", "Grima", "u", "Charles", "Borġ", "Segretarju", "u", "President", "tat-", "Taqsima", "rispettivament", "u", "Victor", "Bruno", ",", "Shop", "Steward", "fil-", "waqt", "li", "għall-", "Portomaso", "ffirmaw", "Raymond", "Fenech", ",", "Direttur", "ta'", "Tumas", "Group", "." ]
[ 18, 19, 19, 46, 18 ]
[ "SPTAR", "MATER", "DEI", "-", "OPERAZZJONIJIET" ]
[ 4, 7, 39, 39, 1, 46, 30, 5, 0, 18, 7, 39, 15, 18, 27, 18, 8, 18, 3, 18, 0, 3, 0, 9, 18, 10, 46 ]
[ "Jekk", "se", "jibqa'", "jaħseb", "hekk", ",", "dan", "il-", "Prim", "Ministru", "se", "jwassal", "lill-", "pajjiż", "fil-", "livell", "ta'", "inċertezza", "u", "falliment", "morali", "u", "ekonomiku", "tan-", "negozju", "tagħna", "." ]
[ 39, 28, 3, 26, 37, 19, 46 ]
[ "ħasbet", "bejnha", "u", "bejn", "ruħha", "Elaine", "." ]
[ 26, 2, 39, 38, 18, 26, 30, 5, 18, 46, 17, 35, 7, 39, 39, 3, 39, 38, 18, 46 ]
[ "Peress", "li", "tkellimt", "ħafna", "drabi", "fuq", "dan", "is-", "suġġett", ",", "m'", "iniex", "se", "noqgħod", "nirripeti", "u", "nġib", "ħafna", "eżempji", "." ]
[ 41, 44, 46, 5, 41, 19, 19, 46, 39, 46 ]
[ "Mr", "Speaker", ",", "l-", "Onor", "Louis", "Galea", ",", "ippresieda", "." ]
[ 39, 46 ]
[ "Arralu", "." ]
[ 5, 18, 11, 18, 0, 1, 46 ]
[ "Il-", "Belt", "hemm", "film", "tajjeb", "ħafna", "." ]
[ 39, 29, 39, 46 ]
[ "Ħassu", "qed", "jifga", "." ]
[ 26, 18, 26, 18, 46, 38, 18, 2, 5, 18, 9, 18, 39, 26, 1, 46, 13, 39, 18, 46 ]
[ "Minn", "ħin", "għal", "ieħor", ",", "kull", "darba", "li", "r-", "riħ", "tal-", "fann", "jasal", "s'", "hemm", ",", "kienet", "tinqaleb", "paġna", "." ]
[ 27, 18, 0, 2, 39, 5, 18, 0, 26, 18, 0, 18, 43, 39, 2, 46, 7, 39, 5, 18, 9, 18, 46, 25, 18, 0, 2, 39, 4, 39, 18, 0, 27, 18, 9, 18, 3, 5, 18, 0, 46, 46 ]
[ "Fl-", "elezzjoni", "ġenerali", "li", "għaddiet", "il-", "Partit", "Nazzjonalista", "b'", "wegħda", "elettorali", "numru", "296", "qal", "li", "\"", "se", "jinbena", "l-", "Villaġġ", "tal-", "Karnival", ",", "inkluż", "mużew", "permanenti", "li", "jservi", "biex", "jimplimentaw", "programm", "ġenerali", "għat-", "tisħiħ", "tal-", "arti", "u", "s-", "snajja", "etniċi", ".", "\"" ]
[ 46, 19, 46, 18, 46, 17, 35, 18, 0, 1, 46, 1, 39, 20, 18, 46, 46 ]
[ "\"", "Jason", ",", "qalbi", ",", "m'", "intix", "tifel", "żgħir", "issa", ",", "daqt", "tagħlaq", "erbatax-il", "sena", "-", "\"" ]
[ 5, 18, 8, 18, 1, 13, 18, 18, 0, 46, 1, 3, 1, 4, 13, 29, 39, 27, 25, 8, 38, 32, 46 ]
[ "It-", "tħejjija", "ta'", "party", "dejjem", "tkun", "biċċa", "xogħol", "interessanti", ",", "aktar", "u", "aktar", "meta", "tkun", "qed", "issir", "bil-", "moħbi", "ta'", "xi", "ħadd", "." ]
[ 13, 39, 27, 18, 5, 0, 38, 46 ]
[ "Kien", "iservi", "għall-", "ministri", "l-", "oħra", "kollha", "." ]
[ 19, 19, 46, 43 ]
[ "Community", "Shield", ":", "2007" ]
[ 26, 32, 13, 0, 3, 18, 0, 3, 25, 27, 18, 46, 1, 33, 39, 14, 19, 46, 3, 26, 18, 0, 0, 46, 40, 18, 46, 2, 39, 26, 21, 18, 46 ]
[ "Fuq", "kollox", "kienet", "fina", "u", "laħamha", "sod", "u", "magħqud", "bħall-", "alabastru", ",", "eżatt", "kif", "jogħġbu", "lil", "Jason", ",", "u", "b'", "xagħarha", "lixx", "iswed", ",", "qisu", "purtiera", ",", "li", "jaslilha", "sa", "nofs", "daharha", "." ]
[ 5, 18, 3, 5, 18, 39, 6, 46 ]
[ "Il-", "gass", "u", "l-", "pitrolju", "għolew", "ukoll", "." ]
[ 39, 27, 0, 27, 18, 19, 4, 39, 28, 2, 13, 39, 4, 39, 18, 5, 18, 46 ]
[ "Ħaditha", "bl-", "ikrah", "man-", "nannu", "Ġużi", "għax", "waħħlet", "fih", "li", "kien", "ħadulha", "biex", "jonfoq", "flus", "il-", "każin", "." ]
[ 33, 33, 5, 18, 8, 38, 23, 46, 23, 46 ]
[ "X'", "inhu", "l-", "aġir", "ta'", "kull", "wieħed", "/", "waħda", "?" ]
[ 13, 39, 14, 19, 26, 38, 18, 8, 32, 46, 33, 39, 39, 46, 26, 32, 39, 26, 18, 46, 26, 18, 26, 18, 39, 46 ]
[ "Kienet", "issawwat", "lil", "Alicia", "għal", "kull", "haġa", "ta'", "xejn", ",", "kif", "ġie", "ġie", ",", "b'", "kulma", "ssib", "f'", "idejha", ",", "minn", "xkupa", "sa", "kuċċarun", "jismot", "." ]
[ 13, 1, 18, 0, 26, 20, 18, 46 ]
[ "Kien", "hemm", "mejda", "twila", "bi", "tlettax-il", "direttur", "." ]
[ 34, 25, 28, 2, 13, 0, 46, 6, 27, 18, 2, 39, 46 ]
[ "Hu", "mistenni", "minna", "li", "nkunu", "kreattivi", ",", "anke", "fil-", "karriera", "li", "nagħżlu", "." ]
[ 39, 5, 18, 3, 5, 18, 8, 18, 39, 39, 18, 26, 18, 0, 3, 1, 46, 4, 5, 0, 18, 7, 39, 39, 46, 39, 39, 39, 34, 46 ]
[ "Bdew", "is-", "sales", "u", "l-", "ħsieb", "ta'", "elezzjoni", "sar", "ifisser", "tama", "f'", "suq", "aħjar", "iżda", "issa", ",", "jekk", "il-", "Prim", "Ministru", "se", "jibda", "jilgħab", ",", "nistgħu", "nibdew", "nilagħbu", "aħna", "." ]
[ 18, 5, 19, 3, 5, 19, 7, 13, 24, 3, 5, 19, 40, 18, 9, 18, 27, 18, 8, 18, 46 ]
[ "Nhar", "it-", "Tnejn", "u", "t-", "Tlieta", "se", "nkun", "imsiefer", "u", "l-", "Erbgħa", "għandi", "laqgħa", "tal-", "Kumitat", "għall-", "Konsiderazzjoni", "ta'", "Liġijiet", "." ]
[ 6, 39, 3, 39, 26, 18, 8, 18, 8, 38, 18, 3, 18, 46 ]
[ "Basta", "jpinġi", "u", "jintilef", "f'", "dinja", "ta'", "disinji", "ta'", "kull", "daqs", "u", "għamla", "." ]
[ 4, 13, 29, 39, 26, 30, 5, 18, 46, 39, 30, 2, 13, 39, 25, 3, 25, 27, 18, 46 ]
[ "Meta", "nkunu", "sejrin", "nixtru", "minn", "dawn", "il-", "pjanti", ",", "nagħżlu", "dawk", "li", "jkunu", "jidhru", "ffullati", "u", "mimlija", "bil-", "frott", "." ]
[ 26, 18, 23, 39, 5, 18, 39, 46 ]
[ "F'", "daqqa", "waħda", "nstemgħet", "l-", "antiporta", "tinfetaħ", "." ]
[ 18, 0, 3, 0, 39, 4, 28, 39, 18, 28, 5, 18, 46 ]
[ "Sptarijiet", "sbieħ", "u", "popolari", "jingħalqu", "biex", "minflokhom", "jagħmlu", "xalata", "bihom", "l-", "iżviluppaturi", "." ]
[ 41, 19, 39, 39, 2, 46, 4, 34, 46, 3, 5, 18, 0, 40, 18, 27, 18, 46 ]
[ "Dr", "Muscat", "kompla", "jgħid", "li", "\"", "kieku", "hu", ",", "jew", "il-", "Partit", "Laburista", "għandu", "għatx", "għall-", "poter", "..." ]
[ 6, 39, 46, 46 ]
[ "Lanqas", "titwemmen", ".", "\"" ]
[ 1, 0, 18, 40, 18, 39, 26, 18, 26, 28, 46 ]
[ "Kultant", "ċerti", "nies", "għandhom", "ħabta", "jdawru", "'l", "sħabhom", "għal", "warajhom", "." ]
[ 19, 39, 26, 19, 27, 18, 8, 28, 1, 25, 3, 26, 18, 8, 38, 25, 39, 46 ]
[ "Ernest", "ħares", "lejn", "Josef", "fil-", "bank", "ta'", "ħdejh", "issa", "ffastidjat", "u", "b'", "ħarsa", "ta'", "xi", "mniefaħ", "trid", "." ]
[ 4, 40, 5, 18, 39, 13, 5, 18, 2, 13, 38, 18, 27, 19, 19, 46, 46, 39, 19, 46 ]
[ "Meta", "jkollna", "l-", "ballun", "irridu", "nkunu", "t-", "tim", "li", "nkunu", "kull", "ġimgħa", "fil-", "Premier", "League", ",", "\"", "qal", "Pellegrini", "." ]
[ 46, 43, 46 ]
[ "[", "3", "]" ]
[ 7, 40, 39, 2, 39, 18, 46, 6, 16, 1, 46, 2, 38, 1, 5, 0, 18, 10, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 3, 1, 39, 4, 39, 4, 30, 2, 34, 25, 34, 24, 44, 44, 44, 46 ]
[ "Se", "jkolli", "nistqarr", "li", "jaslu", "ilmenti", ",", "anke", "lili", "personalment", ",", "li", "xi", "kultant", "il-", "gaming", "inspectors", "tagħna", "they", "take", "the", "easy", "way", "out", "u", "aktar", "jossorveljaw", "biex", "jaraw", "jekk", "dawk", "li", "huma", "liċenzjati", "humiex", "mexjin", "by", "the", "book", "." ]
[ 39, 39, 3, 39, 26, 18, 26, 18, 39, 27, 18, 0, 46 ]
[ "Bdiet", "iddur", "u", "titqalleb", "f'", "sodditha", "b'", "moħħha", "jitqal", "bil-", "ħsibijiet", "misterjużi", "." ]
[ 32, 13, 39, 33, 1, 13, 46, 5, 18, 26, 30, 5, 18, 27, 22, 18, 9, 18, 5, 0, 13, 40, 11, 18, 8, 18, 46, 23, 27, 18, 6, 18, 0, 33, 1, 46 ]
[ "Kollox", "kien", "jidher", "kif", "dejjem", "kien", "-", "l-", "għamara", "f'", "dan", "il-", "kuritur", "fit-", "tieni", "sular", "tad-", "dar", "il-", "Ħamra", "kienet", "ilha", "hemm", "għexieren", "ta'", "snin", ",", "uħud", "mill-", "biċċiet", "anki", "sekli", "sħaħ", "x'", "aktarx", "." ]
[ 5, 18, 0, 9, 18, 0, 19, 19, 39, 1, 26, 5, 18, 0, 27, 18, 3, 39, 15, 18, 19, 19, 19, 4, 39, 18, 27, 18, 9, 18, 8, 19, 4, 13, 39, 39, 25, 18, 0, 33, 18, 9, 41, 17, 35, 39, 27, 18, 46 ]
[ "IS-", "SEGRETARJU", "Ġenerali", "tal-", "Partit", "Nazzjonalista", "Lawrence", "Gonzi", "pprotesta", "formalment", "kontra", "n-", "nuqqasijiet", "kbar", "fis-", "servizz", "u", "talab", "lill-", "Ministru", "Joe", "Debono", "Grech", "biex", "jawtorizza", "żieda", "fis-", "sigħat", "tal-", "ħaddiema", "ta'", "Maltapost", "biex", "tkun", "tista'", "tiġi", "rimedjata", "sitwazzjoni", "rregolari", "fejn", "materjal", "tal-", "PN", "m'", "hux", "jitqassam", "fil-", "ħin", "." ]
[ 5, 41, 46, 19, 46 ]
[ "L-", "Onor", ".", "Bonnici", "." ]
[ 46, 19, 46, 29, 39, 46 ]
[ "'", "James", ",", "qed", "tismagħni", "?" ]
[ 18, 40, 38, 18, 46 ]
[ "għajnejha", "kellhom", "xi", "ħaġa", "." ]
[ 23, 28, 13, 5, 18, 26, 19, 19, 46 ]
[ "Waħda", "minnhom", "kienet", "il-", "ħbiberija", "ma'", "Reno", "Caruana", "." ]
[ 46, 6, 18, 33, 39, 18, 46, 46 ]
[ "\"", "Lanqas", "ħaqq", "kemm", "qalgħu", "nies", "!", "\"" ]
[ 39, 46, 46, 39, 19, 46 ]
[ "Tgħajtux", ",", "\"", "sikkithom", "Jason", "." ]
[ 1, 34, 5, 18, 9, 18, 2, 33, 39, 33, 39, 18, 28, 46 ]
[ "Illejla", "hi", "l-", "festa", "tas-", "segretarji", "li", "min", "jaf", "kemm", "ħadu", "paċenzja", "bina", "." ]
[ 5, 18, 39, 46, 5, 18, 39, 3, 39, 1, 46, 39, 18, 25, 26, 26, 5, 18, 3, 39, 4, 26, 18, 5, 18, 26, 5, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Il-", "kantaliena", "waqfet", ",", "iż-", "żagħżugħ", "stenbaħ", "u", "ħassu", "aħjar", ",", "ħareġ", "riġlejh", "stirati", "minn", "taħt", "il-", "friex", "u", "mexa", "bħallikieku", "fi", "ħmar", "il-", "lejl", "lejn", "il-", "kamra", "tal-", "banju", "." ]
[ 39, 4, 3, 5, 18, 13, 1, 0, 3, 39, 30, 5, 18, 3, 5, 18, 39, 38, 18, 33, 13, 11, 0, 18, 46 ]
[ "Nirrimedjaw", "biex", "jew", "il-", "post", "ikun", "aktar", "frisk", "inkella", "nibdlu", "dak", "il-", "post", "u", "l-", "pjanti", "neħduhom", "x'", "imkien", "fejn", "ikun", "hemm", "inqas", "sħana", "." ]
[ 20, 18, 26, 27, 0, 19, 39, 18, 26, 18, 9, 18, 46 ]
[ "Ħames", "snin", "wara", "bl-", "eżatt", "Drew", "tilef", "ħajtu", "f'", "inċident", "tat-", "traffiku", "." ]
[ 30, 5, 18, 39, 14, 38, 39, 33, 1, 7, 13, 11, 18, 0, 27, 20, 18, 9, 18, 46, 2, 13, 0, 39, 2, 7, 39, 27, 18, 8, 41, 19, 19, 3, 8, 41, 19, 19, 46 ]
[ "Dan", "il-", "kumment", "ġiegħel", "lil", "ħafna", "jiddubitaw", "kemm", "verament", "se", "jkun", "hemm", "Membri", "Parlamentari", "miż-", "żewġ", "naħat", "tal-", "Kamra", ",", "li", "jkunu", "lesti", "jiddikjaraw", "li", "se", "jivvotaw", "bil-", "kontra", "ta'", "Dr", "Joseph", "Muscat", "u", "ta'", "Dr", "Simon", "Busuttil", "." ]
[ 13, 11, 18, 4, 39, 39, 1, 2, 39, 18, 0, 46 ]
[ "Kien", "hemm", "waqtiet", "meta", "bdejt", "nikkunsidra", "serjament", "li", "nfittex", "xogħol", "ieħor", "." ]
[ 17, 39, 39, 1, 1, 46 ]
[ "Ma", "xtaqx", "idum", "barra", "llejla", "." ]
[ 30, 5, 18, 26, 5, 18, 9, 18, 13, 39, 1, 46 ]
[ "Dan", "ix-", "xogħol", "fuq", "il-", "bini", "tal-", "vapuri", "kien", "waqa'", "lura", "." ]
[ 41, 44, 46, 44, 44, 44, 44, 44, 46, 5, 41, 46, 19, 46 ]
[ "MR", "SPEAKER", ":", "On", "a", "point", "of", "order", ",", "l-", "Onor", ".", "Mizzi", "." ]
[ 46, 3, 6, 18, 17, 39, 46, 46, 39, 19, 26, 18, 0, 46 ]
[ "\"", "U", "lanqas", "kartolini", "ma", "nibagħtulu", ",", "\"", "żied", "Tony", "bi", "tbissima", "kbira", "." ]
[ 46, 39, 38, 18, 26, 46, 46, 39, 19, 46, 46, 39, 33, 39, 34, 3, 39, 18, 33, 39, 46 ]
[ "\"", "Ktibtlu", "xi", "ġimgħa", "ilu", ",", "\"", "kompliet", "Irene", ",", "\"", "ktibtlu", "kif", "naf", "jien", "u", "għidtlu", "kelmtejn", "kif", "deherli", "." ]
[ 39, 26, 26, 5, 18, 3, 34, 39, 39, 6, 18, 46 ]
[ "Kompliet", "minn", "taħt", "l-", "ilsien", "u", "hu", "beda", "jisma'", "biss", "siltiet", "." ]
[ 3, 1, 40, 18, 9, 18, 46, 18, 25, 46, 18, 8, 26, 5, 18, 46, 18, 2, 18, 39, 26, 18, 9, 18, 8, 19, 3, 18, 26, 20, 18, 24, 46 ]
[ "U", "tassew", "kelli", "klassi", "tat-", "tilqit", ":", "bankijiet", "imżegilgin", ",", "blackboard", "ta'", "qabel", "il-", "gwerra", ",", "mejda", "li", "wiċċha", "jfakkrek", "f'", "mappa", "tal-", "underground", "ta'", "Londra", "u", "gwardarobba", "b'", "żewġ", "ċappetti", "neqsin", "." ]
[ 27, 18, 39, 18, 26, 18, 0, 27, 18, 26, 30, 46 ]
[ "Fil-", "fatt", "isiru", "laqgħat", "fuq", "bażi", "regolari", "mal-", "unions", "dwar", "dan", "." ]
[ 18, 0, 34, 18, 1, 0, 46 ]
[ "Post", "Battal", "hi", "novella", "espliċitament", "Freudjana", "." ]
[ 5, 19, 34, 18, 9, 18, 43, 46 ]
[ "Il-", "Marbut", "hu", "xogħol", "tas-", "sena", "1966", "." ]
[ 4, 17, 40, 18, 46, 18, 0, 3, 18, 33, 39, 39, 1, 3, 33, 40, 13, 5, 18, 46, 17, 39, 39, 4, 40, 5, 18, 9, 45, 26, 2, 34, 18, 18, 0, 3, 1, 39, 46 ]
[ "Jekk", "ma", "jkollniex", "serra", ",", "kamra", "apposta", "inkella", "lok", "fejn", "nistgħu", "inkabbru", "sewwa", "u", "kif", "għandu", "jkun", "ix-", "xitel", ",", "ma", "jaqblilniex", "niżirgħu", "biex", "ikollna", "x-", "xitel", "tal-", "capsicum", "minħabba", "li", "hi", "biċċa", "xogħol", "delikata", "u", "qajla", "tirnexxi", "." ]
[ 17, 39, 39, 26, 18, 27, 18, 4, 5, 18, 27, 18, 46, 13, 39, 46, 39, 38, 18, 0, 3, 0, 46 ]
[ "Ma", "riedx", "jaf", "bi", "bliet", "bix-", "xmajjar", "għax", "ix-", "xmajjar", "bħan-", "nanniet", ",", "kien", "jgħid", ",", "jirrakkuntaw", "ħafna", "stejjer", "qodma", "u", "koroh", "." ]
[ 0, 18, 43 ]
[ "Career", "Level", "2" ]
[ 8, 33, 40, 39, 39, 1, 1, 46, 46, 46 ]
[ "ta'", "min", "għad", "nista'", "nħobbu", "dejjem", "aktar", ".", ".", "." ]
[ 18 ]
[ "TALBA" ]
[ 5, 18, 3, 5, 18, 2, 39, 18, 9, 18, 0, 46 ]
[ "IL-", "VANTAĠĠI", "U", "L-", "IŻVANTAĠĠI", "LI", "JKOLLNA", "DIRETTORAT", "TAD-", "DRITT", "AMMINISTRATTIV", "." ]
[ 46, 31, 18, 33, 33, 39, 28, 46, 46 ]
[ "\"", "Dar-", "ritratt", "x'", "inhu", "jagħmel", "għandek", "?", "\"" ]
[ 34, 39, 2, 5, 18, 26, 30, 2, 34, 0, 18, 46, 33, 11, 5, 18, 2, 39, 18, 0, 8, 18, 4, 34, 5, 18, 46, 40, 39, 8, 20, 18, 3, 18, 3, 39, 46, 30, 34, 5, 18, 0, 2, 29, 39, 4, 39, 46, 2, 4, 39, 18, 26, 20, 18, 46, 17, 40, 1, 39, 25, 4, 39, 5, 18, 3, 40, 13, 11, 18, 8, 18, 0, 46 ]
[ "Jien", "nipproponi", "li", "s-", "selfbarring", "għal", "dak", "li", "hu", "heavy", "gambling", ",", "fejn", "hemm", "il-", "potenzjal", "li", "titlef", "ammont", "sostanzjali", "ta'", "flus", "bħalma", "huma", "l-", "casinos", ",", "għandu", "jibqa'", "ta'", "sitt", "xhur", "jew", "sena", "imma", "jidhirli", "-", "din", "hija", "d-", "direzzjoni", "ġenerali", "li", "qed", "nagħti", "biex", "jesplorawha", "-", "li", "jekk", "nagħmel", "selfbarring", "għal", "sitt", "xhur", ",", "m'", "għandix", "neċessarjament", "niġi", "barred", "milli", "nilgħab", "it-", "tombla", "imma", "għandu", "jkun", "hemm", "tip", "ta'", "barring", "ieħor", "." ]
[ 39, 18, 9, 18, 10, 2, 1, 13, 0, 28, 46, 39, 4, 39, 46, 3, 39, 18, 9, 18, 10, 9, 18, 46 ]
[ "Urejtha", "ritratt", "tad-", "dar", "tiegħi", "li", "tant", "kont", "kburi", "biha", ",", "stedintha", "biex", "iżżurni", ",", "u", "wrejtha", "ritratti", "tal-", "karriera", "tiegħi", "taċ-", "ċikliżmu", "." ]
[ 34, 27, 18, 43, 39, 46 ]
[ "Jien", "sal-", "Form", "4", "nasal", "." ]
[ 46, 34, 39, 18, 1, 46 ]
[ "\"", "Int", "taqta'", "qalbek", "wisq", "." ]
[ 5, 18, 40, 39, 5, 18, 26, 5, 18, 27, 18, 25, 26, 30, 5, 18, 26, 18, 20, 18, 27, 18, 27, 18, 3, 27, 18, 27, 18, 46 ]
[ "It-", "trasportatur", "għandu", "jibgħat", "id-", "data", "dwar", "it-", "trasport", "bl-", "ajru", "msemmija", "f'", "dan", "ir-", "regolament", "fi", "żmien", "tnax-il", "siegħa", "mill-", "wasla", "fil-", "mitjar", "jew", "mit-", "tluq", "mill-", "mitjar", "." ]
[ 13, 19, 46 ]
[ "Kont", "Lascaris", "." ]
[ 5, 18, 26, 18, 18, 46 ]
[ "L-", "elezzjoni", "fi", "żmien", "sena", "!" ]
[ 5, 18, 9, 18, 34, 18, 23, 46 ]
[ "L-", "isfumaturi", "tal-", "griż", "huma", "ħaġa", "waħda", "." ]
[ 46, 34, 1, 39, 5, 18, 46, 19, 46, 46, 39, 5, 18, 15, 18, 46, 46, 4, 39, 39, 33, 18, 8, 18, 34, 30, 19, 46, 46 ]
[ "\"", "Jien", "għalhekk", "ftaħtilha", "l-", "ittra", ",", "Connie", ",", "\"", "qal", "in-", "nannu", "lill-", "mamà", ",", "\"", "għax", "xtaqt", "nara", "x'", "tip", "ta'", "ġuvni", "hu", "dan", "Giovanni", ".", "\"" ]
[ 26, 5, 19, 39, 18, 8, 18, 26, 5, 20, 18, 46 ]
[ "F'", "Il-", "Qrieqen", "jitfaċċaw", "intimazzjonijet", "ta'", "inċest", "bejn", "iż-", "żewġ", "kuġini", ":" ]
[ 33, 34, 46, 17, 34, 7, 39, 32, 46 ]
[ "Kif", "aħna", ",", "m'", "aħna", "se", "naslu", "mkien", "." ]
[ 17, 13, 39, 27, 20, 18, 46, 13, 39, 1, 33, 39, 46 ]
[ "Ma", "kienx", "jiddubita", "miż-", "żewġt", "itfal", ",", "kienu", "wrewh", "diġà", "xi", "jsarrfu", "." ]
[ 39, 6, 2, 26, 18, 26, 30, 13, 11, 18, 4, 5, 18, 3, 5, 18, 2, 39, 5, 18, 17, 39, 5, 18, 38, 46 ]
[ "Qal", "ukoll", "li", "f'", "kuntratti", "bħal", "dawn", "ikun", "hemm", "klawsoli", "biex", "il-", "Gvern", "u", "l-", "kumpanija", "li", "tmexxi", "l-", "iskema", "ma", "tgħaddix", "id-", "dettalji", "kollha", "." ]
[ 13, 11, 18, 0, 1, 1, 46 ]
[ "Kien", "hemm", "foga", "sħiħa", "hemm", "ġew'", ":" ]
[ 2, 4, 9, 18, 27, 18, 5, 0, 10, 39, 39, 5, 18, 8, 32, 17, 40, 38, 18, 46 ]
[ "Li", "kieku", "tas-", "swieq", "fil-", "parti", "l-", "kbira", "tagħhom", "jagħrfu", "jirrispettaw", "id-", "dritt", "ta'", "ħaddieħor", "ma", "jkollna", "ebda", "problema", "." ]
[ 46, 45, 45, 46, 46 ]
[ "\"", "Addio", "giovinezza", "!", "\"" ]
[ 3, 26, 1, 32, 17, 39, 1, 1, 33, 13, 39, 46 ]
[ "Imma", "s'", "issa", "ħadd", "ma", "jaf", "sewwa", "sew", "x'", "kien", "ġara", "." ]
[ 18, 46, 43, 8, 19, 43, 41, 43 ]
[ "Ittri", "|", "12", "ta'", "April", "2009", "Nr", "127" ]
[ 43, 46, 46 ]
[ "363", "\"", "." ]
[ 39, 18, 27, 18, 46 ]
[ "tħabbilx", "rasek", "mill-", "iżbalji", "." ]
[ 7, 39, 18, 46 ]
[ "se", "nitilgħu", "tarġa", "." ]
[ 39, 39, 26, 26, 5, 18, 10, 46, 3, 1, 13, 5, 0, 46 ]
[ "Seta'", "jistenna", "minn", "qrib", "id-", "dar", "tiegħu", ",", "imma", "hemmhekk", "ikunu", "l-", "oħrajn", "." ]
[ 46, 43, 46, 43, 46, 46, 43, 46, 43, 46, 46, 43, 46, 43, 46, 46 ]
[ "(", "2", "+", "3", ")", "+", "4", "=", "2", "+", "(", "3", "+", "4", ")", "." ]
[ 4, 27, 18, 0, 5, 18, 0, 39, 2, 39, 5, 18, 0, 8, 30, 5, 18, 46, 3, 1, 5, 41, 46, 13, 39, 2, 39, 1, 27, 18, 0, 38, 4, 39, 18, 26, 5, 18, 33, 39, 5, 18, 0, 27, 18, 46 ]
[ "Meta", "fil-", "Programm", "Elettorali", "l-", "Partit", "Nazzjonalista", "ippropona", "li", "jirranġa", "s-", "sistema", "fiskali", "ta'", "dak", "iż-", "żmien", ",", "jew", "aħjar", "is-", "CET", ",", "kien", "wiegħed", "li", "jaħdem", "flimkien", "mal-", "partijiet", "soċjali", "kollha", "biex", "jintlaħaq", "konsensus", "fuq", "il-", "mod", "kif", "jinġabru", "t-", "taxxi", "indiretti", "fil-", "pajjiż", "." ]
[ 46, 5, 18, 0, 39, 39, 25, 26, 23, 33, 5, 18, 0, 34, 0, 1, 26, 18, 46, 4, 40, 5, 18, 0, 17, 39, 27, 18, 8, 18, 0, 23, 46, 46, 39, 41, 19, 46 ]
[ "\"", "Is-", "sitwazzjoni", "preżenti", "tista'", "tiġi", "deskritta", "bħala", "waħda", "fejn", "l-", "effett", "politiku", "hu", "viċin", "ħafna", "għal", "koalizzjoni", ",", "għax", "għandek", "il-", "maġġoranza", "Parlamentari", "ma", "tiddependix", "mid-", "dixxiplina", "ta'", "partit", "politiku", "wieħed", ",", "\"", "wieġeb", "Dr", "Bencini", "." ]
[ 35, 18, 28, 6, 2, 39, 2, 39, 26, 2, 39, 2, 39, 30, 2, 1, 46 ]
[ "Mhux", "nies", "bħali", "wkoll", "li", "jagħmlu", "li", "jridu", "waqt", "li", "jidhru", "li", "jagħmlu", "dak", "li", "suppost", "?" ]
[ 5, 18, 39, 14, 18, 19, 27, 18, 3, 39, 39, 26, 26, 5, 18, 46 ]
[ "It-", "tobba", "ġibdu", "lil", "missier", "Xon", "fil-", "ġenb", "u", "bdew", "ikellmuh", "minn", "taħt", "l-", "ilsien", "." ]
[ 46, 3, 40, 17, 39, 18, 33, 39, 16, 5, 20, 46, 46 ]
[ "\"", "U", "ilna", "ma", "nwettqu", "mħabbitna", "kif", "jissodisfa", "lilna", "t-", "tnejn", "?", "\"" ]
[ 5, 18, 19, 17, 39, 5, 18, 9, 19, 3, 39, 46 ]
[ "Is-", "Sur", "Ġiġinu", "ma", "fehemx", "il-", "mistoqsija", "tal-", "Fra", "u", "staqsieh", ":" ]
[ 18, 8, 18, 2, 39, 5, 18, 26, 5, 18, 46, 18, 41, 43, 46, 18, 9, 18, 3, 5, 18, 46 ]
[ "Abbozz", "ta'", "Liġi", "li", "jemenda", "l-", "Att", "dwar", "l-", "Immigrazzjoni", "-", "Abbozz", "Nru", "30", "-", "Ministru", "tal-", "Ġustizzja", "u", "l-", "Intern", "." ]