translation
translation
{ "en": "Now go.", "me": "Idite sada." }
{ "en": "How is my son?", "me": "Kako je moj sin?" }
{ "en": "Jane!", "me": "Džejn!" }
{ "en": "He is well.", "me": "Dobro je." }
{ "en": "I have taken all care of him... sweet Jane.", "me": "Preduzeo sam svu brigu za njega... slatka Džejn." }
{ "en": "And soon, he will be King.", "me": "I uskoro, on će biti kralj." }
{ "en": "My poor boy.", "me": "Moj jadni dječak." }
{ "en": "My poor child.", "me": "Moje siroto dijete." }
{ "en": "No!", "me": "Ne!" }
{ "en": "He is the most beloved.", "me": "On je najvoljeniji." }
{ "en": "He is my special boy.", "me": "On je moj posebni dječak." }
{ "en": "- He will die young.", "me": "On će umrijeti mlad." }
{ "en": "- No!", "me": "-Ne!" }
{ "en": "No!", "me": "Ne!" }
{ "en": "Poor child... you expected too much of him!", "me": "Jadno dijete, očekivao si previše od njega!" }
{ "en": "He was only a boy!", "me": "Bio je samo dječak!" }
{ "en": "Kings, too, are made of clay!", "me": "Kraljevi, su takođe, napravljeni od gline!" }
{ "en": "And God forbid you locked him away from the world, like your father did with you.", "me": "I sačuvaj Bože da ga zaključaš negdje daleko od svijeta, kao što je tvoj otac sa tobom uradio." }
{ "en": "No!", "me": "Ne!" }
{ "en": "Don't you understand?", "me": "Zar ne razumiješ?" }
{ "en": "You have killed him!", "me": "Ubio si ga!" }
{ "en": "No!", "me": "Ne!" }
{ "en": "Herewith, my Lords, is my testament.", "me": "Moji lordovi, evo mog testamenta." }
{ "en": "When I am dead, my Lord Hertford will act as Lord Protector during Prince Edward's minority.", "me": "Kada umrem, lord Hertford će djelovati kao lord protektor tokom maloljetstva princa Edvarda." }
{ "en": "He will be supported by my Lord Chancellor Risley and Archbishop Cranmer.", "me": "Imaće potporu u lordu kancelaru Rizliju i nadbiskupu Kranmeru." }
{ "en": "It is my desire to be buried next to the body of my true and loving wife, Queen Jane Seymour, at Windsor.", "me": "Moja je želja da budem sahranjen kraj tijela moje istinite i voljene žene, kraljice Džejn Simor, u Vindzoru." }
{ "en": "You shall raise an honorable tomb, upon which will be our effigies, fashioned as if we are sweetly sleeping.", "me": "Podići ćete časnu grobnicu, nad kojom će stajati slika, na kojoj ćemo biti mi kao da slatko spavamo." }
{ "en": "Majesty.", "me": "Veličanstvo." }
{ "en": "Your Majesty.", "me": "Vaše veličanstvo." }
{ "en": "Mr. Holbein awaits you in the Chapel.", "me": "G. Holbajn vas čeka u kapeli." }
{ "en": "Master Holbein, it is well done.", "me": "Gospodaru Holbajn, to je dobro odrađeno." }
{ "en": "Henry VII died on January 28, 1547.", "me": "Henri VIII umro je 28. januara 1547. godine." }
{ "en": "His sole legitimate son became King Edward VI at the age of nine. Only to die of illness six years later.", "me": "Njegov nasljednik postao je njegov legitimni sin kralj Edvard VI sa 9 godina. koji je umro od bolesti 6 godina kasnije." }
{ "en": "An attempt was made to prevent the King's eldest daughter, Princess Mary, from becoming Queen because of her Catholic beliefs.", "me": "Pokušalo se spriječiti da kraljeva najstarija kćerka, princeza Meri, postane kraljica zbog katoličkih ubjeđenja." }
{ "en": "She was crowned in 1533.", "me": "Ona je krunisana 1533. godine." }
{ "en": "Her Reign was short and turbulent.", "me": "Njena vladavina je bila kratka i turbulentna." }
{ "en": "She burned many protestant martyrs, and became known as \"Bloody Mary\".", "me": "Spalila je mnogo protestanatskih mučenika, i postala poznata kao \"Krvava Meri\"." }
{ "en": "Her half-sister, Elizabeth, succeeded her in 1558.", "me": "Njena polusestra, Elizabeta, naslijedila ju je 1558. god." }
{ "en": "Known to history as the Virgin Queen, Elizabeth ruled England for forty-four years.", "me": "U istoriji je ostala poznata kao “Djevičanska kraljica”, i vladala je Engleskom 44 godine." }
{ "en": "Her Reign was called \"The Golden Age\".", "me": "Njena vladavina nazvana je \"Zlatno doba\"." }
{ "en": "In Henry Vill and Elizabeth I, the Tudor dynasty produced the two most famous monarchs in English history.", "me": "U Henriju VIII i Elizabeti I, dinastija Tjudor imala je dva najčuvenija monarha u engleskoj istoriji." }
{ "en": "Sync by n17t01, corrected by bichitolindo www.addic7ed.com www.tvsubtitles.net", "me": "Kraj serije. Prevod i adaptacija: Danilo Leković OBRADA: RADIO-TELEVIZIJA CRNE GORE" }
{ "en": "", "me": "" }