Commit History

Delete MindBigData2022-MW-v1.0-Train.csv
8d4c951

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-MW-v1.0-Test.csv
210d114

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-MU-v1.0-Train.csv
fb2aeff

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-MU-v1.0-Test.csv
1de39da

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-IN-v1.6-Train.csv
328af83

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-IN-v1.6-Test.csv
0bfe1c2

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-EP-v1.0-Train.csv
3bf12ee

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-EP-v1.0-Test.csv
6474344

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-MW-v1.0-Train.csv
aa5d195

DavidVivancos commited on

Delete MindBigData2022-MW-v1.0-Test.csv
f221d48

DavidVivancos commited on

Update README.md
dc61aeb

DavidVivancos commited on