dvoice-amharic / .gitattributes

Commit History

Upload wav2vec2.ckpt
6f75409

nairaxo commited on

Upload asr.ckpt
3d1c1af

nairaxo commited on

initial commit
f5995e4

nairaxo commited on