versae commited on
Commit
1aefbbf
1 Parent(s): 9a3045c

Create README

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +39 -0
README.md ADDED
@@ -0,0 +1,39 @@
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
+ ---
2
+ language: no
3
+ license: CC-BY 4.0
4
+ thumbnail: https://raw.githubusercontent.com/NBAiLab/notram/master/images/nblogo_2.png
5
+ tags:
6
+ - nb-bert
7
+ - text-classification
8
+ - pytorch
9
+ - tensorflow
10
+ - norwegian
11
+ - bert
12
+ datasets:
13
+ - mnli
14
+ - multi_nli
15
+ - xnli
16
+ pipeline_tag: zero-shot-classification
17
+ widget:
18
+ - text: "Såframt uforutsette ting ikke inntreffer, kommer statsministeren til å presentere en plan for gjenåpningen av samfunnet før påske. Det bekrefter hun overfor Dagbladet."
19
+ candidate_labels: "politikk, helse, sport, religion, geografi"
20
+ multi_class: true
21
+ ---
22
+
23
+ **Release 1.0** (March 11, 2021)
24
+
25
+ # NB-Bert base model finetuned on Norwegian machine translated MNLI
26
+
27
+ ## Description
28
+
29
+ This finetuned model was created to show that it is possible to use a MNLI finetuned model for zero-shot classification. It is an alternative to finetuning a model on a specific annotated dataset.
30
+
31
+ ## Intended use & limitations
32
+
33
+ ## Training data
34
+
35
+ ## More information
36
+
37
+ For more information on the model, see
38
+
39
+ https://github.com/NBAiLab/notram