pere commited on
Commit
086be91
1 Parent(s): f674b2f

Update README.md

Browse files
Files changed (1) hide show
  1. README.md +0 -3
README.md CHANGED
@@ -18,9 +18,6 @@ widget:
18
  - example_title: Nyhetsartikkel om FHI
19
  text: Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle voksne er ferdigvaksinert innen midten av september.
20
  candidate_labels: helse, politikk, sport, religion
21
- - example_title: Mannen snorker
22
- text: Man kunne høre at mannen snorket tungt.
23
- candidate_labels: Mannen sover, Mannen reparerer bilen, Mannen er død
24
  ---
25
 
26
  **Release 1.0** (March 11, 2021)
18
  - example_title: Nyhetsartikkel om FHI
19
  text: Folkehelseinstituttets mest optimistiske anslag er at alle voksne er ferdigvaksinert innen midten av september.
20
  candidate_labels: helse, politikk, sport, religion
 
 
 
21
  ---
22
 
23
  **Release 1.0** (March 11, 2021)