whisper-small-arabic / .gitattributes

Commit History